Uzupełnienia - część 1
Dodane przez Remek dnia Lipiec 11 2012 03:39:30
 Rozpoczynamy dużą ilość uzupełnień - łącznie zostanie nimi objętych kilkadziesiąt artykułów na stronie Olejów, a potem kilka na zaprzyjaźnionej stronie Milno.

Będą uaktualniane spisy kapłanów, nauczycieli, rzemieślników, służby dworskiej, załozieckich urzędników i lekarzy. A także stare mapy i pieczęcie. Niektóre z tych artykułów uzupełniliśmy w marcu, ale większość nie była uaktualniana przez prawie dwa lata. Oprócz nowych danych z ksiąg kościelnych doszło nam także wiele nazwisk z c.k. schematyzmów galicyjskich. Od strony technicznej są to drobiazgi - często krótkie, pojedyncze wzmianki z różnych źródeł. Lecz ich wartość wzrasta po zebraniu razem. Jako zbiór danych (coraz pełniejszy), ukazujący miejscowe elity kresowego miasteczka i kilkunastu wiosek. I jako pamiątka dla tych Czytelników, którzy odnajdą tu swoich przodków.

Dodane 9 nowych artykułów:

Rzemiosło, handel i usługi w Reniowie
Rzemiosło, handel i usługi w Czystopadach
Rzemiosło, handel i usługi w Ratyszczu
Rzemiosło, handel i usługi w Hnidawie
Rzemiosło, handel i usługi w Białogłowach
Rzemiosło, handel i usługi w Neterpińcach
Rzemiosło, handel i usługi w Harbuzowie
Rzemieślnicy, handlowcy i akuszerki z Beremowiec
Rzemieślnicy, handlowcy, akuszerki i służba dworska z Manajowa

Uaktualnione 32 artykuły - ich pełną listę zamieszczamy w rozwinięciu tego newsa (kliknijcie na "Czytaj więcej").
Rozszerzona zawartość newsa
Uaktualnione 32 artkuły:

Księża z Załoziec - XIX wiek
Trościanieccy księża

Rzemieślnicy, handlowcy, akuszerki i urzędnicy z Olejowa
Rzemiosło, handel i usługi w Trościańcu Wielkim
Rzemieślnicy, handlowcy i akuszerki z Bzowicy
Rzemieślnicy, handlowcy i akuszerki z Białokiernicy
Rzemiosło, handel i usługi w Załoźcach
Medycyna w Załoźcach
Rzemieślnicy, handlowcy, akuszerki i urzędnicy z Hukałowiec
Rzemieślnicy i inne zawody nierolnicze z pozostałych wiosek parafii Olejów

C. k. urzędnicy w Załoźcach
Załoziecki magistrat za czasów austriackich

Szkoła w Olejowie
Szkoła w Trościańcu Wielkim
Nauczyciele załozieccy - alfabetycznie
Nauczyciele załozieccy z czasów austriackich
Bzowica - szkoła i nauczyciele
Białokiernica - szkoła i nauczyciele
Hukałowce - szkoła i nauczyciele
Reniów - szkoła i nauczyciele
Białogłowy - szkoła i nauczyciele
Neterpińce - szkoła i nauczyciele
Czystopady - szkoła i nauczyciele
Ratyszcze - szkoła i nauczyciele
Hnidawa - szkoła i nauczyciele
Harbuzów - szkoła i nauczyciele
Łopuszany - szkoła i nauczyciele
Beremowce - szkoła i nauczyciele
Manajów - szkoła i nauczyciele
Moniłówka - szkoła i nauczyciele
Perepelniki - szkoła i nauczyciele
Blich - szkoła i nauczyciele