dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5889899 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wiejska szkoła i nauczyciele z Trościańca Wielkiego w latach 1826-1940.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkole w Trościańcu Wielkim w latach 1826-1940. Tych nazwisk udało się zgromadzić całkiem sporo, ale to na pewno nie wszystkie. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten materiał zostanie uaktualniony. Prosimy też o pomoc naszych Czytelników - przede wszystkim o nazwiska nauczycieli ze starych świadectw, wraz z datą, jaki to był rok szkolny.

(Uaktualnione lipiec 2012)
WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W TROŚCIAŃCU WIELKIM

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych i wojennych)

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

UWAGI:

Ambos, imię NN

1939-1941

Cegielska Aniela

1905-1913

Chodorowski Stefan

1890-1898

Dereń Antoni

1913

Doliński Julian

1878

Hertz Józef

1862-1875

zmarł na gruźlicę

Hryhorów-Kardysiowa Waleria

1936-1941

Kokowski Dymitr

1939-1941

Koncewicz Marya

1899, 1900

Kostrząb Wojciech

1878-1884

Kryt Joachim

1876

Maceluch Eugeniusz

1939-1940

Maceluch Halina

1939-1940

Medewedówna Katarzyna

1939-1940

poprzednio w latach 1929-1939 nauczycielka w Olejowie

Mostowy Maria

1936-1940

Mostowy Szymon

1936-1940

Nadachowska Jadwiga

1894

Nowak Michał

1924

Osobowa Antonina

1924

Pawłowski Walerjan

1924

później od 1930 r. kierownik szkoły w Olejowie

Petzel (Petzlówna) Teodora

1909-1913

Piaskowska Karolina

1907

Pichurowa Anna

1939-1940

Rapacka Marya

1896

Rybicki Józef

1939-1940

Rzepiński Fryderyk

1877

Semenówna Anna

1912

Srokowski Jan

1939-1940

Srokowski Władysław

1899-1913

Starkiewicz Wacława

1892

Strzelbicki Grzegorz, ksiądz

1824-1826

szkółka parafialna grecko-katolicka

Turecka Marya

1908

Turkiewicz Karolina

1939-1940

Turkiewicz Stanisław

1938-1940

Warecki Aleksander

1885-1888

NN "Sonia"

1939-1941Zdjęcia trościanieckich nauczycieli

Szymon Mostowy

Maria Mostowy

Waleria Hryhorówna

Szymon Mostowy
zdjęcie z 1938 r.

Maria Mostowy
zdjęcie z 1938 r.

Waleria Hryhorów
zdjęcie z 1938 r.

ODSZUKANE W RÓŻNYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOLE W TROŚCIAŃCU WIELKIM


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1820 i wcześniejsze
nie występuje

1824 (1)
grecko-katolicka szkoła parafialna
nauczyciel: Strzelbicki Grzegorz, administrator parafii

1826 (2)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
prowizoryczny nauczyciel: Grzegorz Strzelbicki, administrator

W późniejszych schematyzmach 1828-1854 brak już wzmianek o greckokatolickich szkołach parafialnych - być może niektóre wciąż istniały, ale nie wiadomo do kiedy. W schematyzmach z lat 1856-1862 znów są wymienione te szkoły, lecz w obrębie załozieckiego okręgu szkolnego już tylko dwie - w Załoźcach Nowych i w Reniowie.

1832 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (3)
W Trościańcu Wielkim była greckokatolicka szkoła parafialna.

1862 (4)
szkoła parafialna (rzymskokatolicka)
nauczyciel: Hertz Józef, prowizoryczny.
liczba uczniów: 24, na 32 obowiązanych

w tym samym 1862 - ze "Szematyzmu szkół ludowych" (5)
szkoła parafialna pod patronatem Gminy Trościaniec Wielki
(Nam. 18 Grudnia 1860. L. 64419.)
Nauczyciel prowizoryczny Józef Hertz, obrządku rzymsko-katolickiego. Dotacja (rocznie) 105 złotych reńskich i 6 kóp okłotów na opał.
Liczba uczniów chłopców 14, dziewcząt 8, razem 22.

1863 (6)
szkoła parafialna (rzymskokatolicka)
nauczyciel Herz Józef, prowizoryczny
liczba uczniów: 22 na 68 uzdolnionych

1864 (7)
szkoła parafialna (rzymskokatolicka)
nauczyciel Herz Józef, prowizoryczny
liczba uczniów: 22 na 68 uzdolnionych

1865 (8)
szkoła parafialna (rzymskokatolicka)
nauczyciel Herz Józef, prowizoryczny
liczba uczniów: 22 na 68 uzdolnionych

w tym samym 1865 - ze "Szematyzmu szkół ludowych" (9)
szkoła parafialna pod patronatem Gminy Trościaniec Wielki
nie figuruje, chociaż nazwa miejscowości i nazwisko nauczyciela są skorowidzach alfabetycznych (błąd w druku?)

28 marca 1865 Józef Hertz, nauczyciel szkoły ludowej w Trościańcu, był ojcem chrzestnym przy chrzcie Eustachego Antoszków, syna służącej Rozalii Antoszków.

1866 (10)
szkoła parafialna (rzymskokatolicka)
nauczyciel Herz Józef, prowizoryczny
liczba uczniów: 22 (na 68 obowiązanych)

W schematyzmie na 1869 rok żadna szkoła w Trościańcu Wielkim nie występuje.

1872 (11)
Rok założenia szkoły ludowej w Trościańcu Wielkim.

1873 (12)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Hertz Józef

1874 (13)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Hertz Józef

1874
Na podstawie orzeczeń Wyższej Rady szkolnej krajowej co do zreorganizowanych szkół Rada szkolna okręgowa w Złoczowie 31 sierpnia 1874 r. rozpisała konkurs na posady nauczycielskie w różnych szkołach w powiatach złoczowskim, brodzkim i kamioneckim (inserat w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 37 z 10 września 1874).

Na tej liście była też szkoła etatowa w Trościańcu Wielkim, z płacą 300 złotych reńskich rocznie, posadę prezentuje (czyli wypłaca pensję i prowadzi nadzór) Rada szkolna miejscowa.

1875 (14)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Hertz Józef

1875

Józef Hertz, syn Michała i Heleny z domu Person. Według księgi ślubów urodzony ok. 1825, według księgi zgonów urodzony ok. 1815.

Jeszcze jako pisarz gminny w Trościańcu ("comunitatis scriba") i kawaler mieszkał w domu nr 97. 5 maja 1857 w wieku 32 lat ożenił się z 28-letnią panną Teofilę z domu Lewitowską, zamieszkałą pod numerem domu 1 w Trościańcu, córką prywatnego oficjalisty Wincentego Lewitowskiego i Judyty z domu Derengowskiej. Świadkami ślubu byli: ksiądz Jan Barwiński, administrator grecko-katolicki w Trościańcu i Michał Żukowski, trościaniecki ekonom.

Zmarł 20 sierpnia 1875 na suchoty w wieku 60 lat (niezgodność wieku z zapisem księgi ślubów) w swoim mieszkaniu przy szkole w Trościańcu (zapis w księdze zgonów parafii rzymskokatolickiej w Załoźcach).

1876 (15)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Kryt Joachim

1877 (16)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Rzepiński Fryderyk

1877
Rada szkolna okręgowa w Złoczowie 4 stycznia 1877 r. rozpisała konkurs na posady nauczycielskie w różnych szkołach w powiatach złoczowskim, brodzkim i kamioneckim (inserat w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 2 z 13 stycznia 1877).

Na tej liście była też szkoła etatowa w Trościańcu Wielkim, z płacą 300 złotych reńskich rocznie i dodatkiem ogrodu o powierzchni 400 sążni kwadratowych. Posadę prezentuje (czyli wypłaca pensję i prowadzi nadzór) Rada szkolna miejscowa.

1878 (17)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Doliński Julian

1878
Kostrząb Wojciech, mąż Marii z domu Turyk, zamiast numeru domu zapisane "schola"

1879 (18)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Kostrząb Wojciech

1880 (19)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Kostrząb Wojciech

1881 (20)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Kostrząb Wojciech

1882 (21)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Kostrząb Wojciech

1883 (22)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Kostrząb Wojciech

1884 (23)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Kostrząb Wojciech

Dodatkowe informacje ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego: (11)
Szkoła etatowa istnieje od r. 1872. Na 244 uzdolnionych uczęszcza 85 dzieci. Ogród szkolny 3,6 ara. Język wykładowy polski.

1885 (24)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Warecki Aleksander

1886 (25)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Warecki Aleksander

1886
24 grudnia 1886 Rada szkolna okręgowa w Złoczowie ogłosiła konkurs na posady nauczycielskie
Między innymi:
w powiecie brodzkim
- szkoła etatowa w Trościańcu Wielkim z płacą 300 złotych reńskich
(Gazeta Lwowska. Rok 77. Nr. 1. Poniedziałek, 3. Stycznia 1887)

1887 (26)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Warecki Aleksander

1888 (27)
szkoła ludowa jednoklasowa (męska)
nauczyciel: Warecki Aleksander

1889
13 września 1889 c.k. Rada szkolna okręgowa w Brodach ogłosiła konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich.
Między innymi:
- szkoła etatowa 1 klasowa w Trościańcu Wielkim z płacą 293 zł. i 1 sąg n. a. drzewa wartości 7 zł oraz wolnym pomieszczeniem
(Gazeta Lwowska. Rok 87. Nr. 259. Sobota, 13. Listopada 1897)

1890
7 marca 1890 Rada szkolna krajowa zamianowała Stefana Chodorowskiego stałym nauczycielem szkoły etatowej w Trościańcu Wielkim.
(Gazeta Narodowa. Rok XXIX. Nr. 56. Sobota, 8 Marca 1890)

1892 (28)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chodorowski Stefan
nauczycielka: Starkiewicz Wacława, tymczasowa

1894 (29)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Chodorowski Stefan
nauczycielka: Nadachowska Jadwiga

1896 (30)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Chodorowski Stefan
nauczycielka: Rapacka Marya

1897 (31)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Chodorowski Stefan, p.o. w Załoźcach

1897
10 października 1897 c.k. Rada szkolna okręgowa w Brodach ogłosiła konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich.
Między innymi:
- szkoła 2-klasowa w Trościańcu Wielkim, język wykładowy polski - posada młodszego nauczyciela / nauczycielki z płacą 330 zł.
(Gazeta Lwowska. Rok 87. Nr. 259. Sobota, 13. Listopada 1897)

1898 (32)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Chodorowski Stefan, p.o. w Załoźcach (w latach 1899-1913 nauczyciel kierujący w szkole w Załoźcach Nowych)

1899 (33)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Srokowski Władysław
nauczycielka młodsza: Koncewicz Marya

1900 (34)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Srokowski Władysław
nauczycielka młodsza: Koncewicz Marya

1901 (35)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Srokowski Władysław
nauczyciel młodszy: Cegielska Aniela

1901
26 marca 1901 c.k. Rada szkolna okręgowa w Brodach ogłosiła konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich.
Między innymi:
- szkoła 2-klasowa w Trościańcu, język wykładowy polski - posada młodszego nauczyciela z poborami IV. klasy płac.
(Gazeta Lwowska. Rok 91. Nr. 110. Wtorek, 14. Maja 1901)

1903 (36)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Srokowski Władysław
nauczycielka: Cegielska Aniela

1903
Aniela Cegielska, nauczycielka pomocnicza bez kwalifikacji w Trościańcu Wielkim została przyjęta na kurs wakacyjny w Buczaczu, przysposabiający do egzaminu kwalifikacyjnego dla szkół ludowych pospolitych od 15 lipca 1903
(Gazeta Lwowska. Rok 93. Nr. 142. Środa, 24. Czerwca 1903)

1904 (37)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Srokowski Władysław
nauczycielka: Cegielska Aniela

1905 (38)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Srokowski Władysław
nauczycielka: Cegielska Aniela, tymczasowa

1906 (39)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Srokowski Władysław
nauczycielka: Cegielska Aniela

1907 (40)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Srokowski Władysław
nauczycielka: Cegielska Aniela
nauczycielka: Piaskowska Karolina, zastępca

1908 (41)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Srokowski Władysław
nauczycielka: Cegielska Aniela
nauczycielka: Turecka Marya, zastępca

1909 (42)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Srokowski Władysław
nauczycielka: Cegielska Aniela
nauczycielka: Petzel Teodora, prowizoryczna

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (43)
W Trościańcu Wielkim była szkoła 2-klasowa z językiem wykładowym polskim. Liczba dzieci obrządku grecko-katolickiego: 45.

1910 ze sprawozdania z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1910 (44)

W wypożyczalni i czytelni Towarzystwa Szkoły Ludowej w Trościańcu Wielkim znajdowały się 122 książki i 4 tytuły prenumerowanych czasopism.

1911 (45)
szkoła ludowa 2-klasowa (mieszana)
nauczyciel kierujący: Srokowski Władysław
nauczycielka: Cegielska Aniela
nauczycielka: Petzel Teodora, prowizoryczna

1912 (46)
szkoła ludowa 2-klasowa z planem nauk dla szkół 4-kl. (mieszana)
nauczyciel kierujący: Srokowski Władysław
nauczycielka: Cegielska Aniela
nauczycielka: Petzlówna Teodora
nauczycielka: Semenówna Anna, tymczasowa

1913 (47)
szkoła ludowa 2-klasowa z planem nauk dla szkół 4-kl. (mieszana)
nauczyciel kierujący: Srokowski Władysław
katecheci: duchowieństwo miejscowe
nauczycielka: Cegielska Aniela
nauczycielka: Petzlówna Teodora, tymczasowa
nauczyciel: Dereń Antoni, tymczasowy


LATA MIĘDZYWOJENNE:

lata dwudzieste (48)
Na początku lat 20-tych nauczycielem w szkole w Trościańcu był Cybulski (imię NN).

1924 (49)
szkoła powszechna publiczna 3-klasowa
budynek własny, o 3 salach szkolnych
język wykładowy: polski
Przy szkole znajduje się dwuizbowe mieszkanie dla kierownika szkoły, brak innych dodatków.

nauczyciel:
Pawłowski Walerjan
ur. 1883
wyznanie: rzymskokatolickie
narodowość: polska
stan cywilny: żonaty
nauczyciel od 1.?.1907
charakter służby: kierownik szkoły
kwalifikacja zawodowa: egzamin kwalifikacyjny

nauczyciel:
Nowak Michał
ur. 1883
wyznanie: rzymskokatolickie
narodowość: polska
stan cywilny: żonaty
nauczyciel od 1.?.1906, służba w państwie polskim od 1.9.1919
kwalifikacja zawodowa: egzamin kwalifikacyjny

nauczycielka:
Osobowa Antonina
ur. 1880
wyznanie: rzymskokatolickie
narodowość: polska
stan cywilny: zamężna
nauczycielka od 1.4(?).1902
kwalifikacja zawodowa: egzamin kwalifikacyjny

Między rokiem 1928 a 1932 nauczyciel z Trościańca Wielkiego Jan Srokowski uczył w szkole w Ratyszczu (dojeżdżał). Informacje od Pani Anny Milewicz zd. Baran, urodzonej w Ratyszczu.

1929
Walerian Pawłowski kierownik 3 klasowej publicznej szkoły powszechnej w Trościańcu Wielkim
rozporządzeniem Kuratorium O. S. L. z 18 czerwca 1929 został mianowany kierownikiem 5 klasowej publicznej szkoły powszechnej w Olejowie. (Gazeta Lwowska. Rok 119. Nr. 154. Wtorek, 9 lipca 1929)

1936 (48)
W 1936 r. została skierowana do pracy w Trościańcu Wielkim Waleria Hryhorów (później po mężu Waleria Kardysiowa, ur. 1912, zm. 1999) ze Złoczowa, absolwentka seminarium nauczycielskiego w Złoczowie. W Trościańcu była wtedy Szkoła Powszechna III-go stopnia, sześcioklasowa. Kierownikiem szkoły był wtedy Szymon Mostowy. Pani Waleria uczyła w starszych klasach, m.in. historii (inne przedmioty nieznane). Organizowała zajecia "Orląt", opiekowała się szkolnym kołem Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej oraz kołem Ligi Morskiej. Zmarła w roku 1999 w Świdnicy.

1938 (ze starego zdjęcia dzieci pierwszokomunijnych) (48)
Nauczycielami w Trościańcu byli:
1) Szymon Mostowy - kierownik szkoły
2) Maria Mostowy
3) Waleria Hryhorówna
4) ks. proboszcz Walenty Garczyński - nauczyciel religii

1938
nauczyciel z Trościańca Stanisław Turkiewicz miał talent malarski - jego dziełem był większy obraz - scena wskrzeszenia Piotrowina, do ołtarza w kaplicy rzymsko-katolickiej w Hnidawie
(ze wspomnień Jana Bary - nauczyciela w Hnidawie, fragmenty maszynopisu udostępnione administratorom strony "Olejów na Podolu")


Rok 1935. Klasa VII
Uroczystość pierwszokomunijna w Trościańcu Wielkim w 1938 roku.
W grupie dzieci siedzą wychowawcy: Waleria Hryhorówna, Maria Mostowy, ks. proboszcz Walenty Garczyński
oraz Szymon Mostowy - kierownik Szkoły Powszechnej.
(kliknij, żeby powiększyć)


Rok szkolny 1939/40 (okupacja sowiecka) (48)
Według wspomnień Ludwika Pichura i zachowanej fotografii w Trościańcu byli wtedy nauczycielami:
1) Szymon Mostowy - jesienią 1939 kierownik szkoły, zastąpiony wkrótce przez Kokowskiego
2) Maria Mostowy (żona Szymona)
3) Stanisław Turkiewicz (za okupacji niem. ppor. AK i zastępca dowódcy trościanieckiej samoobrony)
4) Karolina Turkiewicz (żona Stanisława)
5) Eugeniusz Maceluch (za okupacji niem. ppor. AK i dowódca samoobrony w Trościańcu)
6) Halina Maceluch (żona Eugeniusza)
7) Anna Pichurowa
8) Jan Srokowski
9) Waleria Kardysiowa
10) Katarzyna Medwedówna
11) Józef Rybicki
12) "Sonia" (nazwisko NN), Ukrainka z Kukliniec
13) Ambos, pochodzenia żydowskiego
14) Dymitr Kokowski, kierownik szkoły za czasów radzieckich

Ze wspomnień Kazimierza Olendra. [Autor chodził do pierwszej i drugiej klasy w latach szkolnych 1939/40 i 1940/41] (50)

Na przełomie 1941 i 1942 r. rozpoczęto przymusowe wywózki na roboty do Niemiec. Tym, który wyznaczał ludzi do wywózki, był mój nauczyciel z pierwszej i drugiej klasy - Jan Srokowski. Kolaborował z Niemcami i dlatego ci wyznaczyli go do pełnienia takiej funkcji. Najczęściej na liście "wydelegowanych" znajdowali się młodzi ludzie. Ich rodzice, broniąc dzieci, starali się je wykupić przynosząc Srokowskiemu gęsi i kury. Dzięki temu jego żona szykowała Niemcom i ukraińskim policjantom huczne przyjęcia.

Los odwrócił się od Srokowskiego po wkroczeniu Sowietów w 1944 r. Zbierali oni mężczyzn do tworzącej się w okolicach Sum Armii Polskiej. Srokowski zgłosił się dobrowolnie, licząc na to, że zgubi się w tym zamieszaniu. W punkcie zbornym, po podstawieniu pociągu, wsiadł do wagonu i zaszył się w kącie. Enkawudziści mieli już jednak wszystkich kolaborantów na liście i na jednej z kolejnych stacji do wagonu wsiadł politruk pytając, który to Srokowski. Nastała zupełna cisza, ale żaden z mężczyzn nie wskazał poszukiwanego domyślając się zapewne, o co chodzi. Nagle Srokowski podniósł się i przedstawił. Politruk kazał mu wysiąść. Nauczyciel, blady jak ściana, pomaszerował za enkawudzistą wzdłuż rampy w kierunku zabudowań. Do dziś nie wiadomo, co się z nim stało.
WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1824. Lemberg, gedruckt und zu haben bey Joseph Johann Piller.

(2) Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1826. Lemberg, gedruckt bey Peter Piller.

(3) Schematismus universi venerabilis cleri Archidioeceseos Metropolitanae graeco catholicae Leopoliensis pro Anno Domini 1832. Leopoli. Impressum in typographia Petri Piller.

(4) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1862. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(5) Szematyzm szkół ludowych zostających pod nadzorem Lwowskiego Konsystorza Metropolitalnego obrządku łacińskiego na rok 1862. Lwów. W drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 1862.

(6) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1863. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

(7) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1864. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

(8) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1865. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

(9) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1866. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(10) Szematyzm szkół ludowych zostających pod nadzorem Lwowskiego Konsystorza Metropolitalnego obrządku łacińskiego na rok 1865. Lwów. W drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 1865.

(11) Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(12) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1873. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1873.

(13) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1874. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1874.

(14) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1875. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1875.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1876. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1876.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1877. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1877.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1878. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1878.

(18) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1879. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1879.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1880. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1880.

(20) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1881. Lwów. Nakładem galic. c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1881.

(21) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1882. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1882.

(22) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

(23) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1884.

(24) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1885. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. 1885.

(25) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

(26) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(27) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(28) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(29) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(30) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(31) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(32) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(33) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(34) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

(35) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(36) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(37) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(38) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(39) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(40) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(41) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(42) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(43) Володимир Кривоніс, Микола Лемега: ”Рідне Село”. Оліїв 2008.

(44) Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1910. Kraków 1911. Nakładem Towarzystwa Szkoły Ludowej.

(45) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

(46) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(47) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(48) Nasz kresowy dom nad Hukiem, Smolanką i Łopuszanką. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Antoniego Worobca. Zielona Góra 2000, nakładem Koła Środowiskowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zbąszynku.

(49) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego.

(50) Kazimierz Olender: Zapamiętane z dzieciństwa. Sanok 2000, Agencja Wydawnicza "Drukiem". 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020