dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5852949 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Załoziecki magistrat za czasów austriackich


Odnalezione w galicyjskich schematyzmach składy personalne załozieckiego magistratu w latach 1830-1913. Zachowano oryginalną pisownię imion i nazwisk.

Uaktualnione lipiec 2012.


1830-1832
Załoscer Stadkämmerey.
Przewodniczący - stanowisko nie obsadzone
Ławnicy - Simon Tomaszewski, Paul Szczyrba
Kancelista - Johann Kwaśnicki
1 woźny

1833-1836
Załoścer Stadkämmerey.
Przewodniczący - stanowisko nie obsadzone
Ławnicy - Simon Tomaszewski, Paul Szczerba
Kancelista - Johann Kwaśnicki
1 woźny

1837-1841
Załoścer Stadkämmerei.
Przewodniczący - Johann Chobrzyński
1-szy ławnik - Andreas Hadzic
2-gi ławnik - Paul Szczerba
Kancelista - Johann Kwaśnicki
1 woźny

1843-1845
Załoścer Stadkämmerei.
Przewodniczący - Johann Kwaśnicki
1-szy ławnik - Andreas Hadzic
2-gi ławnik - Paul Szczyrba
Aktuariusz - Hippolyt Horbalski
Woźny - Franz Kulczyński

1846
Załoścer Stadkämmerei.
Przewodniczący - Adalbert Tomaszewski
1-szy ławnik - Andreas Hadzic
2-gi ławnik - Paul Szczyrba
Aktuariusz - Stephan Pachulski
Woźny - Franz Kulczyński

1847
Załoścer Stadkämmerei.
Przewodniczący - Paul Dubrawski
1-szy ławnik - Paul Szczyrba
2-gi ławnik - Theodor Fedorowicz
Aktuariusz - Stephan Pachulski
Woźny - Franz Kulczyński

1848-1849
Załoścer Stadkämmerei.
Przewodniczący - Paul Dubrawski
1-szy ławnik - Paul Szczyrba
2-gi ławnik - Theodor Fedorowicz
Aktuariusz - Felix Machnowski
Woźny - Franz Kulczyński

1850
Załoścer Stadkämmerei.
Przewodniczący oraz kasjer miejski - Paul Dubrawski
1-szy ławnik i kontroler kasowy - Paul Szczyrba
2-gi ławnik i kontroler kasowy - nieobsadzone
Aktuariusz - Felix Machnowski
Woźny kancelaryjny - Franz Kulczyński

1851
Załoścer Stadkämmerei.
Przewodniczący i kasjer miejski - Paul Dubrawski
1-szy ławnik i kontroler kasowy - Paul Szczyrba
2-gi ławnik - Tomaszewski Nicolaus
Pisarz gminny - Mićkowski Elias
1 woźny

1852
Załoścer Stadkämmerei.
Przewodniczący oraz kasjer - Nicolaus Tomaszewski
1-szy honorowy ławnik i kontroler kasowy - Stephan Marczenka
2-gi honorowy ławnik i kontroler kasowy - Ignaz Gliwa
Pisarz - Elias Mićkowski
1 woźny kancelaryjny

1854-1855
Załoścer Stadkämmerei.
Przewodniczący oraz kasjer - Nicolaus Tomaszewski
1-szy honorowy ławnik i kontroler kasowy - Ignaz Gliwa
2-gi honorowy ławnik i kontroler kasowy - Simon Wołyniec
Pisarz - Dionys Kulikowski
1 woźny kancelaryjny

1857
Stadtgemeindeamt in Załośce
Miasto obejmuje powierzchnię 2.573 morgów z ludnością 4.742 dusz. Majątek, którego większa część składa się z miejskich zapisów dłużnych, wynosi 11.959 florenów 53 i 2/4 krajcarów a roczny dochód 304 floreny 16 i 1/4 krajcarów.

Skład personalny:
Przewodniczący gminy oraz kasjer miejski - Tomaszewski Nicolaus
Asesorzy i kontrolerzy kasowi - Gliwa Ignaz, Wołyniec Simeon.
Pisarz gminny - Kulikowski Dionis.
1 woźny

1859
Stadtgemeindeamt in Załośce
Miasto obejmuje powierzchnię 2.573 morgów z ludnością 5.052 miejscowych i 82 obcych; wśród miejscowych jest 1.192 wyznania rzymsko-katolickiego, 2.053 grecko-katolickiego i 1.807 Izraelitów. Majątek czynny wynosi 14.075 florenów a roczny dochód 1.152 floreny.

Przewodniczący gminy oraz kasjer miejski - Tomaszewski Nicolaus
Ławnik i kontroler kasowy - Gliwa Ignaz
Ławnik - Wołyniec Simeon.
Pisarz gminny - Mićkowski Elias
1 woźny

1861
Stadtgemeindeamt in Załośce
Miasto obejmuje powierzchnię 2.573 morgów z ludnością 5.052 miejscowych i 82 obcych; wśród miejscowych jest 1.192 wyznania rzymsko-katolickiego, 2.053 grecko-katolickiego i 1.807 Izraelitów. Majątek czynny wynosi 16.435 florenów a roczny dochód 1.647 florenów.

Przewodniczący gminy oraz kasjer miejski - Tomaszewski Nicolaus
Ławnik i kontroler kasowy - Gliwa Ignaz
Ławnik - Wołyniec Simeon.
Pisarz gminny - Mićkowski Elias
1 woźny

1862
Stadtgemeindeamt in Załośce
Miasto obejmuje powierzchnię 2.573 morgów z ludnością 5.052 miejscowych i 82 obcych; wśród miejscowych jest 1.192 wyznania rzymsko-katolickiego, 2.053 grecko-katolickiego i 1.807 Izraelitów. Majątek czynny wynosi 14.425 florenów 44 grajcary a roczny dochód 662 floreny 74 grajcary.

Przewodniczący gminy oraz kasjer miejski - Tomaszewski Nicolaus
Ławnik i kontroler kasowy - Gliwa Ignaz
Ławnik - Wołyniec Simeon.
Pisarz gminny - Mićkowski Elias
1 woźny

1866
Stadtgemeindeamt in Załoźce
Obszar 2.573 morgów, zaludnienie 5.052 miejscowych i 82 obcych; 1.192 wyznania rzymsko-katolickiego, 2.053 grecko-katolickiego i 1.807 Izraelitów. Majątek czynny wynosi 17.647 florenów, dochód w ubiegłym roku 549 florenów 51 krajcarów w austriackiej walucie.

Przewodniczący gminy oraz kasjer miejski - Szawłowski Simeon
Zastępca i kontroler - Skorobohaty Johann
Ławnik - Bobrecki Gregor
Sekretarz - Mićkowski Eliasz
1 woźny

1868
Stadtgemeindeamt in Załoźce
Obszar 2.573 morgów, zaludnienie 5.052 miejscowych i 82 obcych; 1.192 wyznania rzymsko-katolickiego, 2.053 grecko-katolickiego i 1.807 Izraelitów. Majątek czynny wynosi 19.453 florenów, bierny 520 florenów, dochód w ubiegłym roku 575 florenów 51 krajcarów w austriackiej walucie.

Przewodniczący gminy oraz kasjer miejski - Szawłowski Simeon
Zastępca i kontroler - Skorobohaty Johann
Ławnik - Bobrecki Gregor
Ławnik - Kwaśnicki Andreas
Sekretarz - Borzemski Honorat
1 woźny i 2 policjantów

Uwaga: W schematyzmach 1857-1868 dziwny zapis powierzchni: 2.573 morgi, podczas gdy w następnych latach (od 1869) podawano tylko 273 morgi. Być może jakiś błąd?

1869
Gemeindeamt in Załoźce
Obszar 273 morgów, zaludnienie 5.052 miejscowych i 82 obcych; 1.192 wyznania rzymsko-katolickiego, 2.053 grecko-katolickiego i 1.807 Izraelitów. Majątek czynny wynosi 19.480 florenów, majątek bierny 543 floreny, dochód w ubiegłym roku 615 florenów w austriackiej walucie.

Przewodniczący gminy oraz kasjer miejski - Szawłowski Simeon
Zastępca i kontroler - Skorobohaty Johann
Ławnik i kontroler kasowy - Gliwa Ignaz
Ławnik - Kwaśnicki Andreas
Sekretarz - posada nie obsadzona
1 woźny i 2 policjantów

(od roku 1870 schematyzmy były już prowadzone w języku polskim)

1870
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 5052 mieszkańców, z tych 1192 obrz. rz. kat., 2053 gr. kat. i 1807 Izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.480 zł. reńskich, bierny zaś 552 zł. reńskich; dochód w ubiegłym roku 645 zł. reńskich w. a.

Burmistrz oraz kasjer Skorobohaty Jan.
Zastępca oraz kontroler Kwaśnicki Jędrzej.
Sekretarz Mićkowski Eliasz.
1 woźny i dwóch policjantów.

1871
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 5.561 mieszkańców, z tych 1.239 obrz. rz. kat., 2.341 gr. kat. i 1.981 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.480 zł., bierny zaś 552 zł.; dochód w ubiegłym roku 645 zł. a. w.

Burmistrz oraz kasjer Skorobohaty Jan.
Zastępca oraz kontroler Kwaśnicki Jędrzej.
Asesor Wołyński Szymon.
Sekretarz Mićkowski Eliasz.
1 woźny i 2 policjantów.

1872
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 5.561 mieszkańców, z tych 1.239 obrz. rz. kat., 2.341 gr. kat. i 1.981 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.480 zł., bierny zaś 552 zł.; dochód w ubiegłym roku 670 zł. a. w.

Burmistrz oraz kasjer Skorobohaty Jan.
Zastępca oraz kontroler Kwaśnicki Jędrzej.
Asesor Wołyński Szymon.
Sekretarz Mićkowski Eliasz.
1 woźny i 2 policjantów.

1873
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 5.561 mieszkańców, z tych 1.289 obrz. rz. kat., 2.341 gr. kat. i 1.981 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.480 zł., bierny zaś 552 zł.; dochód w ubiegłym roku 721 zł. a. w.

Burmistrz oraz kasjer Skorobohaty Jan.
Zastępca oraz kontroler Kwaśnicki Jędrzej.
Sekretarz Mićkowski Eliasz.
1 woźny i 2 policjantów.

1874
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 5.570 mieszkańców, z tych 1.239 obrz. rz. kat., 2.341 gr. kat. i 1.990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 560 zł.; dochód w ubiegłym roku 710 zł. 35 ct. a. w.

Burmistrz oraz kasjer Kwaśnicki Jędrzej.
Zastępca oraz kontroler Bobrecki Grzegorz.
Asesor Wołyniec Szymon.
Sekretarz Mićkowski Eliasz.
1 woźny i 2 policjantów.

1875
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasto to ma powierzchni 273 morgów, 5.570 mieszkańców, z tych 1.239 obrządku rzym. kat., 2.341 gr. kat. i 1.990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 560 zł.; dochód w ubiegłym roku 800 zł. 40 ct.

Burmistrz oraz kasjer Kwaśnicki Jędrzej.
Zastępca oraz kontroler Bobrecki Grzegorz.
Asesor Wołyniec Szymon.
Sekretarz Mićkowski Eliasz.
1 woźny i 2 policjantów.

1876
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasto to ma powierzchni 273 morgów, 5.570 mieszkańców, z tych 1.239 obrządku rzym. kat., 2.341 gr. kat. i 1.990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 560 zł.; dochód w ubiegłym roku 902 zł.

Burmistrz oraz kasjer Kwaśnicki Jędrzej.
Zastępca oraz kontroler Bobrecki Grzegorz.
Asesor Wołyniec Szymon.
Sekretarz Mićkowski Eliasz.
1 woźny i 2 policjantów.

1877
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 272 morgów, 5570 mieszkańców, z tych 1239 obrz. rz. kat., 2341 gr. kat. i 1990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 568 zł.. Dochód w ubiegłym roku 917 zł. 15 ct.

Burmistrz oraz kasjer Kwaśnicki Jędrzej.
Zastępca Bobrecki Grzegorz.
Asesor Wołyniec Szymon.
Sekretarz Mićkowski Eliasz.
1 woźny, 2 policjantów.

1878
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 272 morgów, 5570 mieszkańców, z tych 1239 obrz. rz. kat., 2341 gr. kat. i 1990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 566 zł.. Dochód w ubiegłym roku 1.324 zł. 70 ct. w. a.

Burmistrz oraz kasjer Matkowski Bronisław.
Zastępca Kwaśnicki Feliks (starszy).
Asesor Nazarewicz Jędrzej
Sekretarz Mićkowski Eliasz.
1 woźny, 2 policjantów.

1879
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 272 morgów, 5570 mieszkańców, z tych 1239 obrz. rz. kat., 2341 gr. kat. i 1990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 916 zł.. Dochód w ubiegłym roku 1408 zł. 70 ct. w. a.

Burmistrz oraz kasjer Matkowski Bronisław.
Zastępca Kwaśnicki Feliks (starszy).
Sekretarz Mićkowski Eliasz.
1 woźny, 2 policjantów.

1880
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 6100 mieszkańców (*), z tych 1239 obrz. rz. kat., 2341 gr. kat. i 1990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 916 zł.. Dochód w ubiegłym roku 1509 zł. 2 1/2 ct. w. a.

Burmistrz oraz kasjer Pytlar Jędrzej.
Zastępca Stojkiewicz Jan.
Sekretarz Hübner Juliusz.
1 woźny, 2 policjantów.

(*) Błąd liczbowy - suma podanych cyfr obrządków wynosi 5570

1881
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 272 morgów, 5570 mieszkańców, z tych 1239 obrz. rz. kat., 2341 gr. kat. i 1990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 916 zł.. Dochód w ubiegłym roku 1408 zł. 70 ct. w. a.

Burmistrz oraz kasjer Małkowski Bronisław.
Zastępca Kwaśnicki Feliks (starszy).
Sekretarz Mićkowski Eliasz.
1 woźny, 2 policjantów.

1882
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 272 morgów, 6100 mieszkańców (*), z tych 1239 obrz. rz. kat., 2341 gr. kat. i 1990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 916 zł.. Dochód w ubiegłym roku 1408 zł. 70 ct. w. a.

Burmistrz oraz kasjer Skorobohaty Jan.
Zastępca Pytlar Jędrzej.
Sekretarz Hübner Juliusz.
1 woźny, 2 policjantów.

(*) Błąd liczbowy - suma podanych cyfr obrządków wynosi 5570

1883
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 272 morgów, 5570 mieszkańców, z tych 1239 obrz. rz. kat., 2341 gr. kat. i 1990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 916 zł.. Dochód w ubiegłym roku 1408 zł. 70 ct. w. a.

Burmistrz oraz kasjer Małkowski Bronisław.
Zastępca Kwaśnicki Feliks (starszy).
Sekretarz Nićkowski Eliasz.
1 woźny, 2 policjantów.

(*) Błąd liczbowy - suma podanych cyfr obrządków wynosi 5570

1884
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 6100 mieszkańców (*), z tych 1239 obrz. rz. kat., 2341 gr. kat. i 1990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 916 zł.. Dochód w ubiegłym roku 1607 zł. 11 ct. w. a.

Burmistrz oraz kasjer Pytlar Jędrzej.
Zastępca Stojkiewicz Jan.
Sekretarz Dobrucki Władysław.
1 woźny, 2 policjantów.

(*) Błąd liczbowy - suma podanych cyfr obrządków wynosi 5570

1885
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 6100 mieszkańców (*), z tych 1239 obrz. rz. kat., 2341 gr. kat. i 1990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 916 zł.. Dochód w ubiegłym roku 1.607 zł. 11 ct. w. a.

Burmistrz oraz kasjer Pytlar Jędrzej.
Zastępca Stojkiewicz Jan.
Sekretarz Dobrucki Władysław.
1 woźny, 2 policjantów.

(*) Błąd liczbowy - suma podanych cyfr obrządków wynosi 5570

1886
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 6100 mieszkańców (*), z tych 1239 obrz. rz. kat., 2341 gr. kat. i 1990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 916 zł.. Dochód w ubiegłym roku 1.714 zł. w. a.

Burmistrz oraz kasjer Pytlar Jędrzej.
Zastępca Stojkiewicz Jan.
Sekretarz Dobrucki Władysław.
1 woźny, 2 policjantów.

(*) Błąd liczbowy - suma podanych cyfr obrządków wynosi 5570

1887
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 6100 mieszkańców (*), z tych 1239 obrz. rz. kat., 2341 gr. kat. i 1990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 19.500 zł., bierny zaś 916 zł.. Dochód w ubiegłym roku 1.794 zł. w. a.

Burmistrz oraz kasjer Kwaśnicki Jędrzej.
Zastępca Stachów Bazyli.
Sekretarz Dobrucki Władysław.
1 woźny, 2 policjantów.

(*) Błąd liczbowy - suma podanych cyfr obrządków wynosi 5570

1888
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 6100 mieszkańców (*), z tych 1239 obrz. rz. kat., 2341 gr. kat. i 1990 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 30.947 zł. 66 ct., bierny zaś 916 zł.. Dochód w ubiegłym roku 4.973 zł. 43 ct.

Burmistrz oraz kasjer Kwaśnicki Jędrzej.
Zastępca Stachów Bazyli.
Sekretarz Dobrucki Władysław.
1 woźny, 2 policjantów.

(*) Błąd liczbowy - suma podanych cyfr obrządków wynosi 5570

1892
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 7293 mieszkańców, z tych 2400 obrz. rz. kat., 3600 gr. kat. i 1293 izrael.
Stan czynny majątku wynosi 37.238 zł. 01 ct., bierny zaś 3085 zł. 49 ct. Dochód w ubiegłym roku 9206 zł.

Burmistrz oraz kasjer Małkowski Bronisław.
Zastępca Kwaśnicki Jędrzej.
Sekretarz Kwiatkowski Władysław.
1 woźny, 2 policjantów.

1894
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 7293 mieszkańców, z tych 2.400 obrz. rz. kat., 3.600 gr. kat. i 1.293 izrael.
Stan czynny majątku wynosi 39.888 zł. 21 ct., bierny zaś 10.106 zł. 88 ct. Dochód w ubiegłym roku 5.402 zł. 42 ct.

Burmistrz oraz kasjer Małkowski Bronisław.
Zastępca Kwaśnicki Jędrzej.
Sekretarz Kwiatkowski Władysław.
1 woźny, 2 policjantów.

1896-1897
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 7.293 mieszkańców, z tych 2.400 obrz. rz. kat., 3.600 gr. kat. i 1.293 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 39.888 zł. 21 ct., bierny zaś 10.106 zł. 88 ct. Dochód w ubiegłym roku 5.402 zł. 42 ct.

Burmistrz Kwaśnicki Franciszek.
Zastępca Kwaśnicki Jędrzej.
Sekretarz Kwiatkowski Władysław.
1 woźny, 2 policjantów.

1898
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 7.293 mieszkańców, z tych 2.400 obrz. rz. kat., 3.600 gr. kat. i 1.293 izrael.
Stan czynny majątku wynosi 39.888 zł. 21 ct., bierny zaś 10.106 zł. 88 ct. Dochód w ubiegłym roku 5.402 zł. 42 ct.

Burmistrz Kwaśnicki Franciszek.
Zastępca Kwaśnicki Jędrzej.
Sekretarz Kwiatkowski Władysław.
1 woźny, 2 policjantów.

1899
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko to ma powierzchni 273 morgów, 7293 mieszkańców, z tych 2400 obrz. rz. kat., 3600 gr. kat. i 1293 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 39.888 zł. 21 ct., bierny zaś 10.106 zł. 88 ct. Dochód w ubiegłym roku 5672 zł. 84 ct.

Burmistrz Kwaśnicki Franciszek.
Zastępca Kwaśnicki Jędrzej.
Sekretarz Kwiatkowski Adolf.
1 woźny, 2 policjantów.

1900
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasto to ma powierzchni 273 morgów, 7293 mieszkańców, z tych 2400 obrz. rz. kat., 3600 gr. kat. i 1293 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 39.888 zł. 21 ct., bierny zaś 10.106 zł. 88 ct.
Dochód z ubiegłego roku 5672 zł. 84 ct.

Burmistrz Pytlar Jędrzej.
Zastępca Kwiatkowski Karol.
Sekretarz Kwiatkowski Adolf.
1 woźny, 2 policjantów.

1901
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasto to ma powierzchni 273 morgów, 7293 mieszkańców, z tych 2400 obrz. rz. kat., 3600 gr. kat. i 1293 izraelitów.
Stan czynny majątku wynosi 79.776 Koron 42 hal., bierny zaś 20.178 Koron 42 hal.
Dochód z ubiegłego roku 12.138 Koron 32 hal.

Burmistrz Pytlar Jędrzej.
Zastępca Kwiatkowski Karol.
Lekarz Landesberg Maurycy, dr.
Sekretarz Kwiatkowski Adolf.
1 woźny, 2 policjantów.

1903
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasto ma powierzchni 283 morgów, 7386 mieszkańców.
Stan czynny majątku wynosi 158.242 Koron 58 hal., bierny zaś 26.068 Koron 66 halerzy.
Dochód z ubiegłego roku 16.694 Koron 14 halerzy.

Burmistrz - miejsce opróżnione.
Zastępca Zając Antoni.
Lekarz Landesberg Maurycy, dr.
Sekretarz Kwiatkowski Adolf.
Inspektor policji Pokorny Mateusz.
1 woźny, 5 policjantów.

1904
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasto ma powierzchni 283 morgów, 7386 mieszkańców.
Stan czynny majątku wynosi 131.493 Koron 61 hal., bierny zaś 36.994 Koron 54 halerzy.
Dochód z ubiegłego roku 14.818 Koron 44 halerzy.

Burmistrz - posada nieobsadzona.
Zastępca Zając Antoni.
Lekarz Landesberg Maurycy, dr. med.
Sekretarz Kwiatkowski Adolf.
Inspektor policji Pokorny Mateusz.
1 woźny, 5 policjantów.

1905
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasto ma powierzchni 283 morgów, 7386 mieszkańców.
Stan czynny majątku wynosi 131.493 Koron 61 hal., bierny zaś 36.994 Koron 54 halerzy.
Dochód z ubiegłego roku 10.209 Koron 21 halerzy.

Burmistrz - posada nieobsadzona.
Zastępca Zając Antoni.
Lekarz Landesberg Maurycy, dr. med.
Sekretarz Kwiatkowski Adolf.
Inspektor policji Pokorny Mateusz.
1 woźny, 5 policjantów.

1906
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasto ma powierzchni 283 morgów, 7386 mieszkańców.
Stan czynny majątku wynosi 132.702 Koron 05 hal., bierny zaś 39.900 Koron 83 halerzy.
Dochód z ubiegłego roku wynosi 14.735 Koron 56 halerzy.

Burmistrz - posada nieobsadzona.
Zastępca Zając Antoni.
Lekarz Landesberg Maurycy, dr. med.
Sekretarz Kwiatkowski Adolf.
Inspektor policji Pokorny Mateusz.
1 woźny, 5 policjantów.

1907
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasto ma powierzchni 283 morgów, 7386 mieszkańców.
Stan czynny majątku wynosi 134.489 Koron 72 hal., bierny zaś 30.954 Koron 12 halerzy.
Dochód z ubiegłego roku wynosi 24.808 Koron 69 halerzy.

Burmistrz Zając Antoni.
Zastępca Myszka Karol.
Lekarz Landesberg Maurycy, dr. med.
Sekretarz Kwiatkowski Adolf.
Inspektor policji - Pokorny Mateusz.
1 woźny, 5 policjantów.

1908
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasto ma powierzchni 283 morgów, 7386 mieszkańców.
Stan czynny majątku wynosi 138.923 Koron 50 hal., bierny zaś 26.733 Koron 22 halerzy.
Dochód z ubiegłego roku wynosi 22.823 Koron 96 halerzy.

Burmistrz Zając Antoni.
Zastępca Myszka Karol.
Lekarz Landesberg Maurycy, dr. med.
Sekretarz Kwiatkowski Adolf.
Inspektor policji - Pokorny Mateusz.
1 woźny, 5 policjantów.

1909
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasto ma powierzchni 283 morgów, 7386 mieszkańców.
Stan czynny majątku wynosi 142.381 Koron 43 hal., bierny zaś 32.608 Koron 09 halerzy.
Dochód z ubiegłego roku wynosi 21.699 Koron 42 halerzy.

Burmistrz Zając Antoni.
Zastępca Myszka Karol.
Lekarz Landesberg Maurycy, dr. med.
Sekretarz Kwiatkowski Adolf.
Inspektor policji - Pokorny Mateusz.
1 woźny, 5 policjantów.

1911
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasto ma powierzchni 283 morgów, 7386 mieszkańców.
Stan czynny majątku wynosi 94.614 Koron 82 hal., bierny zaś 3.200 Koron. Dochód z ubiegłego roku 25.279 Koron 60 halerzy.

Burmistrz Zając Antoni.
Zastępca Myszka Karol.
Lekarz Landesberg Maurycy, dr. med.
Sekretarz Kwiatkowski Adolf.
Inspektor policji - posada opróżniona.
1 woźny, 5 policjantów.

1912
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasto ma powierzchni 283 morgów, 7275 mieszkańców.
Stan czynny majątku wynosi 91.250 Koron 04 hal., bierny zaś 2.800 Koron. Dochód z ubiegłego roku 19.577 Koron 43 halerzy.

Burmistrz Zając Antoni.
Zastępca Myszka Karol.
Lekarz Landesberg Maurycy, dr. med.
Sekretarz Kwiatkowski Adolf.
1 woźny, 5 policjantów, 1 sierżant policji miejskiej, 3 polowych, 3 stróżów nocnych, 2 oglądaczy bydła.

1913
Urząd miejski w Załoźcach.
Miasteczko ma powierzchni 283 morgów, 7275 mieszkańców.
Stan czynny majątku wynosi 95.594 Koron 70 hal., bierny zaś 510 Koron. Dochód z ubiegłego roku 22.672 Koron 44 halerzy.

Burmistrz Zając Antoni.
Zastępca Myszka Karol.
Lekarz Landesberg Maurycy, dr. med.
Sekretarz Kwiatkowski Adolf.
2 pomocników kancelaryjnych, 1 woźny, 5 policjantów, 1 sierżant policji miejskiej, 3 polowych, 6 stróżów nocnych, 2 oglądaczy bydła.
Wykorzystane źródła:

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1830. Lemberg, gedruckt mit Piller'schen Schriften.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1831. Lemberg, gedruckt mit Piller'schen Schriften.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1832. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1833. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1834. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1835. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1836. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1837. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1838. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1839. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1840. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1841. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1843. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1844. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1845. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1846. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1847. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1848. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1849. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Provinzial-Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1850. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Provinzial Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1851. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Provinzial-Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1852. Lemberg, aus der k. k. galizischen Provinzial-Staats-Druckerei.

Provinzial-Handbuch der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1854. Lemberg, aus der k. k. galizischen Provinz-Staats-Druckerei.

Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1855. Lemberg, aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1856. Lemberg, aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lemberg, aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lemberg, aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1861. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1862. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1863. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1864. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1865. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1866. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1868. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

Galizisches Provinzial-Handbuch für das Jahr 1869. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1870. Lwów. Z c. k. galicyjskiej drukarni rządowej. 1870.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1871. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1871.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1872. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1872.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1873. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1873.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1875. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1875.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1876. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1876.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1877. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1877.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1878. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1878.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1879. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1879.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1880. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1880.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1881. Lwów. Nakładem galic. c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1881.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1882. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1882.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1884.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1885. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. 1885.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020