dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5884936 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wiejskie szkoły i nauczyciele z wioski Białogłowy w latach 1826-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkołach w Białogłowach w latach 1826-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Możecie także zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Białogłowach.

<(Uaktualnione lipiec 2012)

WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W BIAŁOGŁOWACH

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych)

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

UWAGI:

Augustyniak Jan

1908-1913

Augustyniakowa Albina

1908-1913

Carneli Wilhelm

1876-1878

Czajkowska Anna

1912

Gardoliński Konstanty

1892-1898

w roku 1899 był już nauczycielem w Olszanicy

Herman Grzegorz

1904

Hrehorowicz Aleksander

1870

Iwatiw Cyryl

1907

Kromp Karol

1903

Krupicki Michał

1881-1882

Łastowiecki Aleksander

1905-1907

w roku 1911 był już nauczycielem w Ostaszowcach

Nowak Michał

1912-1913

Olinkiewicz Michał

1924

Osiadacz Antoni

1883-1885

Radomska Jadwiga

1936

od września 1936, poprzednio bezpłatna praktykantka w Olesku
i nauczycielka w szkole w Załoźcach Starych

Stebnicki Jan

1886-1888

Steciakówna Emilia

1913

Strzelbicki Grzegorz, ksiądz

1826

grecko-katolicka szkółka parafialna

Tatuch Andrzej

1911

Turkiewicz Mikołaj

1930

Zalewski Bazyli

1875

Żukowski Aleksander

1879-1880

poprzednio nauczyciel w Moniłówce,
w roku 1881 znów w Moniłówce

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOŁACH W BIAŁOGŁOWACH


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1820 i wcześniejsze
nie występuje

1826 (1)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
prowizoryczny nauczyciel: Grzegorz Strzelbicki, proboszcz

W późniejszych schematyzmach 1828-1854 brak już wzmianek o greckokatolickich szkołach parafialnych - być może niektóre wciąż istniały, ale nie wiadomo do kiedy.

1832 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (2)
W Białogłowach była greckokatolicka szkoła parafialna.

1862 (3)
Rok założenia etatowej szkoły ludowej w Białogłowach.

1869
nie występuje

1870 (4)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Hrehorowicz Aleksander

1871 (5)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: posada nieobsadzona

1872 (6)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: posada nieobsadzona

1873 (7)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: posada nieobsadzona

1874
Na podstawie orzeczeń Wyższej Rady szkolnej krajowej co do zreorganizowanych szkół Rada szkolna okręgowa w Złoczowie 31 sierpnia 1874 r. rozpisała konkurs na posady nauczycielskie w różnych szkołach w powiatach złoczowskim, brodzkim i kamioneckim (inserat w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 37 z 10 września 1874).

Na tej liście była też szkoła filialna w Białogłowach, z płacą 250 złotych reńskich rocznie, posadę prezentuje (czyli wypłaca pensję i prowadzi nadzór) Rada szkolna miejscowa.

1874 (8)
szkoła parafialna
nauczyciel: posada nieobsadzona

1875 (9)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Zalewski Bazyli

1876 (10)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Carneli Wilhelm

1877 (11)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Carneli Wilhelm

1878 (12)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Carneli Wilhelm

1879 (13)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1880 (14)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Żukowski Aleksander

1880-1881
W szkole filialnej w Białogłowach wciąż nie było etatowego nauczyciela. Szkoła znajdowała się na listach konkursów na posady nauczycielskie w różnych szkołach w powiatach złoczowskim i brodzkim, rozpisanych przez Radę szkolną okręgową w Złoczowie 24 sierpnia 1880 r. i 18 listopada 1881 r. (inseraty w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 38 z 18 września 1880 i nr 49 z 3 grudnia 1881).
Oferowana płaca - 250 złotych reńskich rocznie.

1881 (15)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Krupicki Michał

1882 (16)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Krupicki Michał

1883 (17)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Osiadacz Antoni

1883-1884
W okolicach roku 1883 szkoła filialna w Białogłowach została przemianowana na szkołę etatową. Pensję nauczycielską podniesiono z 250 do 300 złotych reńskich rocznie. Wciąż jednak nie było stałego nauczyciela - bo szkoła figurowała na listach konkursów na posady nauczycielskie, rozpisanych przez Radę szkolną okręgową w Złoczowie 8 stycznia 1883 r. i 24 lutego 1884 r. (inseraty w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 3 z 20 stycznia 1883 i nr 11 z 15 marca 1884).

Dodatkowe informacje ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego: (3)
Szkoła etatowa, założona w r. 1862, do której na 136 uzdolnionych uczęszcza 82 uczniów, posiada ogródek o powierzchni ledwie 14 arów. Język wykładowy ruski i polski.

1884 (18)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Osiadacz Antoni

1885 (19)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Osiadacz Antoni

Dodatkowe informacje z ksiąg kościelnych:
nauczyciel szkoły ludowej Osiadacz Antoni, ur. ok. 1853, 1) mąż Cecylii z domu Łacna, 2) mąż Ludwiki z domu Fedorowicz

1886
W celu stałego obsadzenia posad nauczycielskich w okręgu szkolnym Złoczowskim, Rada szkolna okręgowa w Złoczowie 30 lipca 1886 r. rozpisała konkurs na posady w różnych szkołach w powiatach złoczowskim i brodzkim (inserat w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 33 z 14 sierpnia 1886).
Na tej liście znów była szkoła etatowa w Białogłowach, z płacą 300 złotych reńskich rocznie.

1886 (20)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Stebnicki Jan

1887 (21)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Stebnicki Jan

1888 (22)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Stebnicki Jan

1892 (23)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Gardoliński Konstanty, prowizoryczny

1894 (24)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Gardoliński Konstanty

1896 (25)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Gardoliński Konstanty

1897 (26)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Gardoliński Konstanty

1898 (27)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Gardoliński Konstanty

1899 (28)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: posada opróżniona

1900
nie występuje

1901 (29)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Kromp Karol, prowizoryczny

1903 (30)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Kromp Karol, prowizoryczny

1904 (31)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Herman Grzegorz

1905 (32)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Łastowiecki Aleksander, prowizoryczny

1906 (33)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Łastowiecki Aleksander, prowizoryczny

1907 (34)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Łastowiecki Aleksander, prowizoryczny
nauczyciel: Iwatiw Cyryl, prowizoryczny

1908 (35)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Augustyniak Jan
nauczycielka: Augustyniakowa Albina, tymczasowa

1909 (36)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Augustyniak Jan
nauczycielka: Augustyniakowa Albina, tymczasowa

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (37)
W Białogłowach była szkoła 1-klasowa z językiem wykładowym ruskim. Liczba dzieci obrządku grecko-katolickiego: 162.

1910 ze sprawozdania z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1910 (38)
W wypożyczalni i czytelni Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białogłowach znajdowało się 92 książki i 5 tytułów prenumerowanych czasopism.

1911 (39)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Augustyniak Jan
nauczycielka: Augustyniakowa Albina, tymczasowa
nauczyciel: Tatuch Andrzej, tymczasowy

1912 (40)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Augustyniak Jan
nauczycielka: Augustyniakowa Albina, tymczasowa
nauczycielka: Czajkowska Anna, tymczasowa
nauczyciel: Nowak Michał, tymczasowy

1913 (41)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Augustyniak Jan
nauczycielka: Augustyniakowa Albina, tymczasowa
nauczyciel: Nowak Michał, tymczasowy
nauczycielka: Steciakówna Emilia, tymczasowa


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (42)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
budynek najęty, o 1 sali szkolnej
język wykładowy: polski
Przy szkole znajduje się ogród (pół morgi) i grunt orny (1 morga) dla kierownika szkoły, nie ma osobnego mieszkania.

nauczyciel:
Olinkiewicz Michał
ur. 1893
wyznanie: rzymskokatolickie
narodowość: polska
stan cywilny nieczytelny
nauczyciel od 1.?.1920
charakter służby: kierownik szkoły
kwalifikacja zawodowa: egzamin kwalifikacyjny

1936 (43)

Radomska Jadwiga

Jadwiga Radomska

Przed styczniem 1936 bezpłatna praktykantka w Olesku. 16 stycznia 1936 przydzielona do szkoły w Załoźcach Starych. 5 września 1936 przeniesiona do szkoły w Białogłowach.

1930
nauczyciel: Mikołaj Turkiewicz,
mianowany z dniem 1 września 1930 nauczycielem 3 klasowej publicznej szkoły powszechnej w Białogłowach przez Radę Szkolną Powiatową w Zborowie
(Gazeta Lwowska. Rok 120. Nr. 250. Środa, 29 października 1930)
WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1826. Lemberg, gedruckt bey Peter Piller.

(2) Schematismus universi venerabilis cleri Archidioeceseos Metropolitanae graeco catholicae Leopoliensis pro Anno Domini 1832. Leopoli. Impressum in typographia Petri Piller.

(3) Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(4) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1870. Lwów. Z c. k. galicyjskiej drukarni rządowej. 1870.

(5) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1871. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1871.

(6) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1872. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1872.

(7) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1873. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1873.

(8) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1874. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1874.

(9) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1875. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1875.

(10) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1876. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1876.

(11) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1877. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1877.

(12) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1878. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1878.

(13) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1879. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1879.

(14) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1880. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1880.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1881. Lwów. Nakładem galic. c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1881.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1882. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1882.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

(18) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1884.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1885. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. 1885.<.i>

(20) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

(21) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(22) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(23) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(24) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(25) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(26) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(27) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(28) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(29) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(30) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(31) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(32) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(33) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(34) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(35) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(36) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(37) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(38) Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1910. Kraków 1911. Nakładem Towarzystwa Szkoły Ludowej.

(39) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

(40) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(41) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(42) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego.

(43) "Kronika Szkolna", autorstwa Stanisławy Spittal, nauczycielki i wieloletniej kierowniczki szkoły w Załoźcach Starych. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020