dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5889908 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wiejskie szkoły i nauczyciele z Czystopadów w latach 1826-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkołach w Czystopadach w latach 1826-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Możecie także zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Czystopadach.

(Uaktualnione lipiec 2012)
WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W CZYSTOPADACH

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych)

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

UWAGI:

Aleksiewicz Konstanty

1913

Dąbrowski Eliasz

1870-1872

Jaworski Kazimierz

1930-1938

Kapijówna Antonina

1924

Kulczycki Dymitr

1866-1869 i 1874-1892

Łanowy Antoni

1899

Makarewicz Aniela

1904-1908

Matejkówna Joanna

1909-1913

Michalczuk Jan

1863

Michałowska Stanisława

1900-1903

Salij Mikołaj

1864-1865

Tarnawski Longin

1894-1898

Tomaszewski Mikołaj, ksiądz

1826

grecko-katolicka szkółka parafialna

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOLE W CZYSTOPADACH


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1820 i wcześniejsze
nie występuje

1826 (1)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
prowizoryczny nauczyciel: Mikołaj Tomaszewski, proboszcz

W późniejszych schematyzmach 1828-1854 brak już wzmianek o greckokatolickich szkołach parafialnych - być może niektóre wciąż istniały, ale nie wiadomo do kiedy. W schematyzmach z lat 1856-1862 znów są wymienione te szkoły, lecz w obrębie załozieckiego okręgu szkolnego już tylko dwie - w Załoźcach Nowych i w Reniowie.

1832 (2) ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej
W Czystopadach była greckokatolicka szkoła parafialna.

1861 (3)
Rok założenia szkoły ludowej w Czystopadach.

1863 (4)
szkoła parafialna Czystopady
nauczyciel: Michalczuk Jan
liczba uczniów: 16

1865 (5)
szkoła parafialna Czystopady
nauczyciel: Salij Mikołaj
liczba uczniów: 16

Według źródła "Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien" 1863-1865 szkoła w Czystopadach podlegała konsystorzowi grecko-katolickiemu.

1869 (6)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1870 (7)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Dąbrowski Eliasz

1871 (8)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Dąbrowski Eliasz

1872 (9)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Dąbrowski Eliasz

1873 (10)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: posada nieobsadzona

1874 (11)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1875 (12)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1876 (13)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1877 (14)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1878 (15)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1879 (16)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1880 (17)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1881 (18)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1882 (19)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1883 (20)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1884 (21)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

Dodatkowe informacje ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego: (3)
Szkoła filialna istnieje od r. 1861. Na 94 uzdolnionych uczęszcza 58 dzieci. Na ogrodzie o powierzchni 28,7 ara, założono szkółkę drzew owocowych. Język wykładowy ruski.

1885 (22)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1886 (23)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1887 (24)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

1888 (25)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

Między rokiem 1889 a 1892 zmiana ze szkoły filialnej męskiej na filialną mieszaną.

1892 (26)
szkoła ludowa filialna (mieszana)
nauczyciel: Kulczycki Dymitr

Między rokiem 1893 a 1894 zmiana ze szkoły filialnej na szkołę 1-klasową.

1894 (27)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Tarnawski Longin

1896 (28)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Tarnawski Longin

1897 (29)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tarnawski Longin

1898 (30)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Tarnawski Longin

Tarnawski Longin - dodatkowe dane ze spisu nauczycieli 1924
ur. 1867
wyznanie: greckokatolickie
narodowość: ruska
stan cywilny: żonaty
nauczyciel od 1887 roku

1899 (31)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Łanowy Antoni, tymczasowy

1900 (32)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Michałowska Stanisława, zastępca

1901
26 marca 1901 c.k. Rada szkolna okręgowa w Brodach ogłosiła konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich.
Między innymi szkoła wiejska w Czystopadach, język wykładowy ruski - posada samoistnego nauczyciela, pobory IV. klasy płac z wolnym mieszkaniem. (inserat w piśmie "Gazeta Lwowska". Rok 91. Nr. 110. Wtorek, 14. Maja 1901).

1901 (33)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczycielka: Michałowska Stanisława, zastępca

1903 (34)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczycielka: Michałowska Stanisława, zastępca

1904 (35)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczycielka: Makarewicz Aniela, zastępca

1905 (36)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Makarewicz Aniela, zastępca

1906 (37)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Makarewicz Aniela

1907 (38)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczycielka: Makarewicz Aniela

1908 (39)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczycielka: Makarewicz Aniela

1909 (40)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczycielka: Matejkówna Joanna, prowizoryczna

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (41)
W Czystopadach była szkoła 1-klasowa z językiem wykładowym ruskim. Liczba dzieci obrządku grecko-katolickiego: 102, łacińskiego: 4.

1911 (42)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Matejkówna Joanna

1912 (43)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Matejkówna Joanna

1913 (44)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Matejkówna Joanna
nauczyciel: Aleksiewicz Konstanty, tymczasowy


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (45)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
budynek o 1 sali szkolnej, niejasny status - własny, czy wynajęty
język wykładowy: ruski
Przy szkole znajduje się ogród (1/4 morgi) dla kierownika szkoły, nie ma osobnego mieszkania.

nauczycielka:
Kapijówna Antonina
ur. 1901
wyznanie: greckokatolickie
narodowość: ruska
stan cywilny: samotna
nauczycielka od 1.11.1922
charakter służby: kierowniczka szkoły
kwalifikacja zawodowa: egzamin dojrzałości

1930-1937 (informacje pozyskane dzięki naszym Czytelnikom)

Państwowa Szkoła Powszechna w Czystopadach
w latach 1930-1938 nauczycielem był Kazimierz Jaworski

Podpis nauczyciela Czystopady 1934
Podpisy Kazimierza Jawoskiego na świadectwie z 1934 roku
z archiwum rodziny Gurbań, Czystopady - kolonia Dziczki
WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1826. Lemberg, gedruckt bey Peter Piller.

(2) Schematismus universi venerabilis cleri Archidioeceseos Metropolitanae graeco catholicae Leopoliensis pro Anno Domini 1832. Leopoli. Impressum in typographia Petri Piller.

(3) Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(4) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1863. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

(5) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1865. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

(6) Galizisches Provinzial-Handbuch für das Jahr 1869. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(7) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1870. Lwów. Z c. k. galicyjskiej drukarni rządowej. 1870.

(8) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1871. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1871.

(9) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1872. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1872.

(10) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1873. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1873.

(11) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1874. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1874.

(12) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1875. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1875.

(13) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1876. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1876.

(14) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1877. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1877.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1878. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1878.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1879. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1879.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1880. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1880.

(18) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1881. Lwów. Nakładem galic. c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1881.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1882. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1882.

(20) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

(21) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1884.

(22) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1885. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. 1885.

(23) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

(24) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(25) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(26) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(27) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(28) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(29) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(30) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(31) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(32) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

(33) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(34) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(35) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(36) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(37) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(38) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(39) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(40) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(41) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(42) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

(43) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(44) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(45) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020