dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1865

Artykuły z naszej strony
były czytane
5544053 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wiejska szkoła i nauczyciele z Neterpiniec w latach 1879-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkołach w Neterpińcach w latach 1879-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Możecie także zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Neterpińcach.

(Uaktualnione lipiec 2012)

WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W NETERPIŃCACH

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych)

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

Kuczelski Damian

1885-1888

Lewak Józef

1878

Nogas Jan

1879-1884

Olinkiewicz Petronela

1924

Seneńki Seweryn

1911-1913

Szagadyn Bazyli

1892-1909

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOLE W NETERPIŃCACH


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1877 i wcześniej
nie występuje

1878 (1)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Lewak Józef

1879 (2)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Nogas Jan

1880 (3)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Nogas Jan

1881 (4)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Nogas Jan

1882 (5)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Nogas Jan

1883 (6)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Nogas Jan

1884 (7)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Nogas Jan

Dodatkowe informacje ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego: (8)
Szkoła nieorganizowana; na 50 uzdolnionych uczęszcza 30 dzieci.
W r. 1884 na 524 mieszkańców umiało czytać 30.

1885 (9)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Kuczelski Damian

1886 (10)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Kuczelski Damian

1887 (11)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Kuczelski Damian

1888 (12)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Kuczelski Damian

1892 (13)
szkoła ludowa filialna (mieszana)
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1894 (14)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1896 (15)
szkoła niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1897 (16)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1898 (17)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1899 (18)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1900 (19)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1901 (20)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1903 (21)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1904 (22)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1905 (23)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1906 (24)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1907 (25)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1908 (26)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1909 (27)
szkoła publiczna niezorganizowana
nauczyciel: Szagadyn Bazyli, zastępca

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (28)
Brak wzmianki o szkole w Neterpińcach.

1910 ze sprawozdania z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1910 (29)
W wypożyczalni i czytelni Towarzystwa Szkoły Ludowej w Neterpińcach znajdowało się 102 książek i 4 tytuły prenumerowanych czasopism.

Między rokiem 1907 a 1911 szkoła w Neterpińcach z niezorganizowanej stała się normalną szkołą 1-klasową.

1911 (30)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Seneńki Seweryn, tymczasowy

1912 (31)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Seneńki Seweryn

1913 (32)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Seneńki Seweryn


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (33)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
budynek własny, o 1 sali szkolnej
język wykładowy: polski
Brak dodatków i osobnego mieszkania dla kierownika szkoły.

nauczycielka:
Olinkiewicz Petronela
ur. 1902
wyznanie: rzymskokatolickie
narodowość: polska
stan cywilny: zamężna
nauczycielka od 1(?).9.1921
kwalifikacja zawodowa: egzamin dojrzałościWYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1878. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1878.

(2) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1879. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1879.

(3) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1880. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1880.

(4) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1881. Lwów. Nakładem galic. c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1881.

(5) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1882. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1882.

(6) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

(7) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1884.

(8) Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(9) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1885. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. 1885.

(10) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

(11) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(12) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(13) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(14) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(18) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

(20) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(21) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(22) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(23) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(24) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(25) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(26) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(27) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(28) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(29) Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1910. Kraków 1911. Nakładem Towarzystwa Szkoły Ludowej.

(30) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

(31) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(32) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(33) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020