dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5891272 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wiejska szkoła i nauczyciele z Beremowiec w latach 1871-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkole w Beremowcach w latach 1871-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Możecie także zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Beremowcach.

(Uaktualnione 27 czerwca 2010)

WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W BEREMOWCACH

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych)


NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

Franczuk Julian

1905-1913, 1924

Kozdraszyński Wincenty

1873-1874

Starzyński Alfons

1874-1904

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOLE W BEREMOWCACH


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1871 (1)
Rok założenia szkoły ludowej w Beremowcach.

Gazeta Lwowska. Rok 61. Nr. 295. Czwartek 28. Grudnia 1871.

Gmina Beremowce w starostwie Złoczowskiem położona postanowiła założyć w Beremowcach szkołę trywialną, i w tym celu zobowiązała się, aktem fundacyjnym :

1. Postawić na gruncie pod liczbą katastralną 54 i 55 budynek szkolny, wraz z pomieszkaniem dla nauczyciela i utrzymywać go w dobrym stanie, tudzież dać grunt na ogród przy szkole obszaru 1515 sążni kwadratowych zapisany pod liczbą katastralną 54 i 55.
2. Posprawiać potrzebne do szkoły urządzenia i utrzymywać je w dobrym stanie.
3. Wypłacać każdoczesnemu nauczycielowi rocznie w ratach kwartalnych z góry 172 złotych reńskich 50 centów waluty austriackiej w gotówce, i w naturaliach pięć korcy żyta czystego; oraz na stróża przy szkole, którego nauczyciel utrzymywać winien, trzy i pół korcy jęczmienia.
4. Dostawiać rocznie na opał dla szkoły jednę kopę okłotów, zaś na opał dla nauczyciela półtora kopy okłotów.
5. Wypłacać na pomniejsze szkolne wydatki rocznie 9 złotych reńskich waluty austriackiej oraz 2 złote reńskie na premia dla dzieci.

Jaśnie Wielmożny Kazimierz hr. Wodzicki zaś zobowiązał się w celu ulżenia gminie w ponoszeniu wydatków szkolnych, jako właściciel obszaru dworskiego deklaracyą z dnia 20. stycznia 1871 wydać gminie na wybudowanie budynku szkolnego z lasów dworskich piętnaście sztuk dębów materyałowych.
Prawo prezentowania nauczyciela zastrzegła sobie gmina wspólnie z Jaśnie Wielmożnym Kazimierzem hr. Wodzickim i jego prawnabywcami.
Okazaną temi ofiarami gorliwość w szerzeniu oświaty ludowej podaje się z wyrazem zasłużonego uznania do powszechnej wiadomości.

Z Rady szkolnej krajowej.
Lwów, dnia 14. grudnia 1871.

1873 (2)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Kozdraszyński Wincenty

1874 (3)
szkoła ludowa
nauczyciel: Kozdraszyński Wincenty

1874
C. k. krajowa Rada szkolna mianowała Alfonsa Starzyńskiego nauczycielem przy szkole ludowej w Beremowcach. ("Szkoła" nr 17 z 23. kwietnia 1874)

1875 (4)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Starzyński Alfons

1876 (5)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Starzyński Alfons

1877 (6)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Starzyński Alfons

1878 (7)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Starzyński Alfons

1879 (8)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Starzyński Alfons

1880 (9)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Starzyński Alfons

1881 (10)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Starzyński Alfons

1882 (11)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Starzyński Alfons

1883 (12)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Starzyński Alfons

1884 (13)
szkoła ludowa 1-klasowa (męska)
nauczyciel: Starzyński Alfons

Dodatkowe informacje ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego: (1)
Szkoła etatowa, założona w r. 1871, do której na 74 uzdolnionych uczęszcza 59 dzieci, posiada ogródek o powierzchni 54,49 ara, tudzież pasiekę szkolną o 43 pniach. W szkółce drzewek owocowych 40 szczepek i 24 płonek. Język wykładowy ruski.
Powierzchnia ogrodu szkolnego 54 arów. Język wykładowy ruski.
W r. 1884 na 459 mieszkańców umiało czytać 132.

1885 (14)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Starzyński Alfons

1886 (15)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Starzyński Alfons

1887 (16)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Starzyński Alfons

1888 (17)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Starzyński Alfons

1892 (18)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Starzyński Alfons

1894 (19)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Starzyński Alfons

1896 (20)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Starzyński Alfons

1897 (21)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Starzyński Alfons

1898 (22)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Starzyński Alfons

1899 (23)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Starzyński Alfons

1900 (24)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Starzyński Alfons

1901 (25)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Starzyński Alfons

1903 (26)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Starzyński Alfons

1904 (27)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Starzyński Alfons

1905 (28)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Franczuk Julian, prowizoryczny

1906 (29)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Franczuk Julian, prowizoryczny

1907 (30)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Franczuk Julian, prowizoryczny

1908 (31)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Franczuk Julian

1909 (32)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczyciel: Franczuk Julian

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (33)
W Beremowcach była szkoła 1-klasowa z językiem wykładowym ruskim. Liczba dzieci obrządku grecko-katolickiego: 103.

1911 (34)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Franczuk Julian

1912 (35)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Franczuk Julian

1913 (36)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Franczuk Julian


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (37)
Uwaga: przy opisie szkół powiatu zborowskiego brak szkoły w Beremowcach, choć w publikowanej osobno liście nauczycieli jest wymieniony tutejszy kierownik szkoły. Zapewne opuszczenie w wyniku błędu drukarskiego.

Franczuk Juljan
ur. 1877
wyznanie: greckokatolickie
narodowość: ruska
stan cywilny: żonaty
nauczyciel od 16.9.1902
charakter służby: kierownik szkoły
kwalifikacja zawodowa: egzamin kwalifikacyjny
WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(2) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1873. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1873.


(3) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1874. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1874.

(4) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1875. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1875.

(5) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1876. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1876.

(6) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1877. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1877.

(7) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1878. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1878.

(8) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1879. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1879.

(9) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1880. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1880.

(10) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1881. Lwów. Nakładem galic. c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1881.

(11) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1882. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1882.

(12) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

(13) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1884.

(14) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1885. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. 1885.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(18) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(20) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(21) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(22) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(23) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(24) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

(25) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(26) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(27) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(28) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(29) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(30) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(31) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(32) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(33) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(34) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

(35) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(36) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(37) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020