dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5864173 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dzięki pracowitym Polskim Bibliotekom Cyfrowym w internecie jest coraz więcej starych gazet z Kresów. Znajdujemy w nich różne informacje - także drobne wzmianki, np. opisy wypadków czy przestępstw z okolic Olejowa i Załoziec. Mieliśmy dylemat, jak je technicznie włączyć do naszej bazy źródeł historycznych? Początkowo chcieliśmy je gromadzić według miejscowości. Czyli osobno Olejów, Załoźce i inne. Ale ilość materiałów jest nierówna - nie wiemy na co się akurat natkniemy i trudno sobie coś z góry zaplanować. To zresztą w tych poszukiwaniach jest najpiękniejsze. Zdecydowaliśmy się więc połączyć materiały z różnych miejscowości według tematyki. Wydaje nam się, że efekt końcowy wygląda bardzo ciekawie i spodoba się naszym Czytelnikom. Gdy zbierze się odpowiednia ilość nowych materiałów (6-7), opublikujemy na naszej stronie kolejne odcinki "Kroniki".


Gazeta Lwowska. Nro. 231. W Poniedziałek 5. Lutego 1816.

Nro. 439. Opisanie.

Dnia 2. Listopada r.b. na prywatney drodze koło Wsi Berymowice w Państwie Olejowskim, Cyrkule Złoczowskim ku Jezierny prowadzoncey od nieznanego człowieka, koło 60. lat w ubiorze mizernym chłopskim, który więcey opisanym bydź nie może, że niespodzianie przed Inkwizycyą zbiegł, odebranych następuiących rzeczy.

1. Korali sznurków pięć z medalem złotym z wyobrażeniem Nayiaśnieyszego Cesarza Franciszka.

2. Korale rozsypane.

3. Chustek dwie Kolorowych.

4. Czapka z siwym Barankiem.

5. Fartuszek płucienny biały.

Ktoby się tych rzeczy właścicielem mienił, udać się ma do Juryzdykcyi Gruntowey Olejowskiey z potrzebnemi i dostatecznemi dowodami.

Z C. K. Policyiney Dyrekcyi.
W Lwowie dnia 29. Stycznia 1816.


Gazeta Lwowska. Rok wydania 57. Ner 127. Sobota 1. Czerwca 1867.

Zbiegli z więzienia.

Z aresztu c. k. sądu w Załoścach uciekli następujący inkwizyci: Michał Siankiewicz z Ratyszcz 37 lat, średniego wzrostu (siedział w kajdanach), Jaśko Dekaft z Buczyny pod Brodami 25 l., z głową cokolwiek spłaszczoną, średniego wzrostu, krępy, Sikora Marcin z Trościańca, średniego wzrostu, urlopnik.


Kurjer Lwowski. Rok VIII. Nr. 60. Lwów, Sobota dnia 1. Marca 1890.

Trybunał sądu przysięgłych w Złoczowie, jak czytamy w Dz. Polskim, zasądził Piotra Olejnika z Blichu. w powiecie złoczowskim, wójta, byłego posła do rady państwa i Sejmu, za pobudzanie do nienawiści przeciw narodowości polskiej, na karę 3 miesięcy ścisłego aresztu. Olejnik, zastawszy zgromadzonych w domu pewnej włościanki i śpiewających koronki, łajał ich hańbiącemi słowy, wołając: "Ne spiwajte po polski - nahajom Polszczu" - a polską książkę do modlenia, wydarłszy z rąk włościanki, wyrzucił na ulicę.


Nowy Dzwonek. Rocznik X. (półrocze II). Nr. 8. Kraków, 1-go listopada 1902.

Przestroga dla wójtów.

Z Trościańca piszą nam:

Dnia 15 września zjawił się jakiś młody człowiek, przyzwoicie ubrany u wójta Józefa Olendra w Trościańcu koło Brodów, przedstawił się jako urzędnik ze starostwa z Brodów i oznajmił, że go starosta przysłał do wójta po to, aby wójt dał podwodę do kolei do Zborowa, bo dzisiaj przyjedzie inżynier, aby lustrować drogi.

Wójt natychmiast posłał policyanta, aby znalazł furę z dobrymi końmi, a tymczasem wójtowstwo przyjmowało mniemanego urzędnika kawą, herbatą, masłem i czem mogło.

Tenże urzędnik otworzył swój kuferek i wyjął trzewiki dosyć dobre i ładne i ubrał się w nie, a buty sprzedał wójtowi, bo mówił, że mu w nich ciężko.

Następnie pokazywał dwa zegarki, jeden damski, drugi męski i chwalił się, że ten mały zegarek kosztuje 50 złr.

Tymczasem policyant powrócił bez fury, bo tej nie mógł znaleźć. Wobec tego wójt sam pobiegł do dworu i tam dostał bryczkę i parę koni i powiózł tego niby urzędnika do Zborowa.

Po jego odjeździe przyjechał leśniczy Aleksander Tyc i pytał się, gdzie ten złodziej, który się mieni być urzędnikiem w starostwie, bo tej nocy nocował u niego i ukradł leśniczemu trzewiki i zegarek.

Wójtowa załamała ręce i narobiła płaczu i nie wiele myśląc, jedzie za mężem, lecz zastała na bryczce tylko wójta, bo ów młody jegomość pociągiem odjechał, a wójtowi kazał czekać na drugi pociąg, którym miał rzekomo przyjechać inżynier.


Dziennik Policyjny redagowany przez ces. król. Dyrekcyę Policyi. Rok 1906. Nr. 16. Lwów, dnia 1. września 1906.

L. 34.265/762. Piotr Dajczak z Manajowa, lat 18, wzrostu średniego, o twarzy pociągłej, nosie spiczastym, włosach blond, budowy wątłej, palec wskazujący u prawej ręki aż do drugiej falangi ucięty, zasądzony za zbrodnię kradzieży na 4 miesiące więzienia, zbiegł.

Należy go wyśledzić i tu odstawić.

C.k. Sąd obwodowy.

Złoczów, 11. czerwca 1906. Vr. 240/5.


Ilustrowany Kuryer Codzienny. Rok XV. Kraków, niedziela 22 czerwca 1924. Nr. 168.

Kobieta morduje kobietę.
Powodem chęć rabunku.

(cz) Kilka dni temu znaleziono na polach pod wsią Jachowcami zwłoki kobiety z poszarpaną przez wrony twarzą - wobec czego stwierdzenie tożsamości okazało się z początku niemożliwem.

Na szyi tylko zauważono w toku badań ślady rany ciętej oraz stwierdzono brak pewnych części ubrania.

Wszczęte śledztwo, w trakcie którego ustalono nazwisko zabitej oraz przyaresztowano Katarzynę Dożbunek (*) z Olejowa, którą z Petrowiczową łaczyły bliższe stosunki.

Aresztowana w ogniu krzyżowych pyta przyznała się, że pewnej nocy, gdy szła z Petrowiczową, przez las dobyła noża i powaliwszy ją na ziemię poderżnęła jej gardło.

Powodem mordu była chęć zrabowania. P. kilkuset dolarów oraz ubrania.


(*) Prawdopodobnie błędny zapis nazwiska Dowhunek


Chwila. Dziennik dla spraw politycznych, społecznych i kulturalnych. Rok X. Nr. 3510. Lwów, poniedziałek 31 grudnia 1928.

Usunięta plaga powiatu zborowskiego.
W ręce policji wpadła szajka niebezpiecznych rabusiów.

LWÓW, 30. grudnia.

(y.) Od szeregu miesięcy istną plagą powiatu zborowskiego była jakaś nieuchwytna, dobrze zorganizowana banda, która w powiecie tym i pobliskich gminach w nader śmiały sposób dokonali szeregu napadów rabunkowych i włamań. Dzięki organizacji tej bandy, członkowie jej potrafili każdocześnie ujść karzącej ręce sprawiedliwości, sprawiając temsamem niemało kłopotu policji, która zasypywana była coraz to nowszemi doniesieniami. - Lecz wreszcie i na bandytów przyszedł kres, albowiem w piątek wpadli wszyscy w sidła i odpowiadać będą za swe sprawki.

Mianowicie doniesiono poufnie policji i władzom gminnym w Białogowach pow. Zborów, iż członkowie grasującej bandy zgromadzili się w piątek wieczorem w domu niejakiej Magdy Wegerowej u której urządzili sobie sutą libację. Policja okrążyła gęstym kordonem cały dom, poczem kilku funkcjonarjuszów wkroczyło do wnętrza. Skonsternowani bandyci poddali się dobrowolnie. Aresztowano: 1) Michała Dzikowskiego, 2) Emiljana Kozarewskiego, 3) Pawła Wegera, 4) Jana Boszkiewicza, 5) Stanisława Półtoraka.

Po doprowadzeniu wymienionych do posterunku policji na podstawie dokumentów i częściowego przyznania się aresztowanych stwierdzono, iż dokonali oni nastepujących napadów rabunkowych i włamań:

1) Banda dokonała 23. 12. br. napadu rabunkowego i morderstwa na osobie Lejby Szmullera z Baszuk pow. Krzemieniec. Po dokonaniu zbrodni morderstwa i rabunku bandyci zbiegli. 2) Napadu rabunkowego w nocy z 7. na 8. października br. na dom Ignacego Papryki zam. w Białogłowszczyźnie, gmina Załoźce pow. Zborów, 8) Napadu rabunkowego z 7. na 8. października 1927 r. na dom Mozesa Hechtschaffera w Białogłowach, 4) Napadu rabunkowego w nocy z 25. na 28. listopada 1928 na dom Parańki Łakockiej w Białogłowach i 5) napadu rabunkowego na dom Marji Dudar w Dobrowodach pow.
Zbaraż.

Dzikowski i jego towarzysze napadów dokonywali uzbrojeni w ucięte karabiny i rewolwery, którymi grozili napadniętym w razie niewydania pieniędzy lub innych cenniejszych rzeczy.

Ponadto wymienionym udowodniono:

1) Kradzież z włamaniem do Kółka Roln. w Białokiernicy pow. Zborów, którą dokonali w październiku 1927 r., 2) Kradzież bydła ze stajni na szkodę Kuczera Andrzeja z Niemiacz pow. Brody, 3) Kradzież z włamaniem dnia 25. listopada br. do komory Jana Pasiecznika w Białogłowach pow. Zborów, 4) Kradzież na szkodę Jana Kwiatka w Białogłowach.

W nocy 28. bm. Dzikowski z towarzyszami przybył do Białogłów, celem dokonania paru kradzieży z włamaniem jednak zamiary ich zostały w porę sparaliżowane.

Wymienieni zostali wraz z doniesieniem oddani Prokuraturze przy Sądzie Okr. w Złoczowie. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020