dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna · Artykuły · Galeria zdjęć · Forum strony Olejów · Szukaj na stronie Olejów · Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki ZałoĽce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Tro¶cianiec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksi±g

Literatura
  Ksi±żki papierowe
  Ksi±żki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Ksi±żki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5889891 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Z KSIˇG KO¦CIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁO¬CACH 1816-1900
¦LUBY Z MIASTA ZAŁO¬CE - INDEKS NAZWISK CZĘ¦Ć 9

Czę¶ć pierwsza z nazwiskami od Andrejczuk do Byczek jest tutaj
Czę¶ć druga z nazwiskami od Ceglarz do Furdeczka jest tutaj
Czę¶ć trzecia z nazwiskami od Gajowski do Karp jest tutaj
Czę¶ć czwarta z nazwiskami od Karpik do Kwoczyński jest tutaj
Czę¶ć pi±ta z nazwiskami od Lachiewicz do My¶liwiec jest tutaj
Czę¶ć szósta z nazwiskami od Nadachowski do Rutkowski jest tutaj
Czę¶ć siódma z nazwiskami od Sabal do Szymczyszyn jest tutaj
Czę¶ć ósma z nazwiskami od ¦liwiński do Vogel jest tutaj
Wajda Anna, córka Wincentego i Anny zd. Kozmicz, ZałoĽce, nr domu 564, w roku 1849 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Mikołaja Wnuka, nr domu 211 ZałoĽce
Wajda Anna, córka Piotra i Tatiany zd. Chmielniczy, ZałoĽce, nr domu 564, w roku 1854 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Ludwika Wnuka, nr domu 210 ZałoĽce
Wajda Antonina, córka Piotra i Tatiany zd. Chmielniczy, ZałoĽce, nr domu 563, w roku 1867 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Jana Sucheckiego, nr domu 571 ZałoĽce
Wajda Ewa, 1mo voto Wnuk, córka Piotra Wajdy i Tatiany zd. Chmielniczy, w roku 1874 w wieku 36 lat jako wdowa po Ludwiku Wnuk wyszła za Ignacego Kary, oboje wymienieni pod numerem domu 475 ZałoĽce
Wajda Filip, mieszczanin, syn Wacława i Anny, ZałoĽce, nr domu 563, w roku 1846 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Walentyńsk±, nr domu 610 ZałoĽce
Wajda Franciszek, mieszczanin, syn Wacława i Anny zd. Rozmus, ZałoĽce, nr domu 563, w roku 1850 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Słaby, nr domu 618 ZałoĽce
Wajda Jan, mieszczanin, syn Filipa i Katarzyny zd. Walentyńskiej, ZałoĽce, nr domu 564, w roku 1885 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Zofi± Bieleck± z Tro¶ciańca Wielkiego, nr domu 120
Wajda Jan, rolnik, syn Antoniego i Franciszki zd. Łanowy, ZałoĽce, nr domu 1000, w roku 1900 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Antonin± Góral, nr domu 206 ZałoĽce
Wajda Katarzyna, córka Wacława i Marianny, ZałoĽce, nr domu 463, w roku 1826 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Piotra Makara, nr domu 584 ZałoĽce
Wajda Katarzyna, córka Filipa i Katarzyny zd. Walentyńskiej, ZałoĽce, nr domu 564, w roku 1891 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Józefa Budniakowskiego, nr domu 718 ZałoĽce
Wajda Maria, córka Piotra i Tatiany zd. Chmielniczy, ZałoĽce, nr domu 563, w roku 1862 w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Kazimierza Walentyńskiego, nr domu 610 ZałoĽce
Wajda Maria, 1mo voto Walentyńska, córka Piotra Wajdy i Tatiany zd. Chmielniczy, w roku 1890 w wieku 48 lat jako wdowa po Kazimierzu Walentyńskim wyszła za Franciszka Bieniaszewskiego z Milna, oboje wymienieni pod numerem domu 25
Wajda Maria, córka Franciszka i Katarzyny zd. Słaby, ZałoĽce, nr domu 862, w roku 1873 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Pawła Słabego, nr domu 619 ZałoĽce
Wajda Szymon, c.k. żołnierz, syn Filipa i Katarzyny zd. Walentyńskiej, ZałoĽce, nr domu 564, w roku 1890 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Kwa¶nick±, nr domu 642 ZałoĽce
Wajda Tekla, córka Antoniego i Franciszki zd. Łanowy, ZałoĽce, nr domu 1000, w roku 1891 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Gabriela Nazarewicza, nr domu 965 ZałoĽce

Wakowska Wiktoria, córka Jana i Franciszki zd. Łacińskiej, w roku 1846 w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Szemona Repetę, oboje wymienieni pod numerem domu 42 ZałoĽce

Walentyńska Anastazja, ur. 1881, córka Kazimierza i Marii zd. Wajda, ZałoĽce, nr domu 1058, w roku 1897 w wieku jako panna wyszła za Michała Kwa¶nickiego, nr domu 642 ZałoĽce
Walentyńska Anna, córka Ignacego i Zofii zd. Sawickiej, ZałoĽce, nr domu 1, w roku 1883 w wieku 23 lata i 11 miesięcy jako panna wyszła za wdowca Gabriela Kopp, nr domu 540 ZałoĽce
Walentyńska Anna, córka Franciszka i Pauliny zd. Kowalskiej, ZałoĽce, nr domu 532, w roku 1889 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Cypriana Leszczuka z Podkamienia, nr domu 46
Walentyńska Anna, córka Kazimierza i Marii zd. Wajda, Gaje Roztockie, nr domu 1058, w roku 1892 w wieku 14 lat jako panna wyszła za grekokatolika Macieja Nazarewicza z Załoziec, nr domu 754
Walentyńska Katarzyna, córka Piotra i Marii, ZałoĽce, nr domu 610, w roku 1846 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Filipa Wajdę, nr domu 563 ZałoĽce
Walentyńska Maria, w roku 1837 w wieku 35 lat jako wdowa wyszła za grekokatolika wdowca Daniela Chomina, oboje wymienieni pod numerem domu 532 ZałoĽce
Walentyńska Maria, córka Michała i Anny zd. Położychwost, w roku 1893 w wieku 22 lata jako panna wyszła za grekokatolika Grzegorza Wolaniuka, dla obojga brak numeru domu
Walentyńska Maria, ur. 1877, córka Jana i Katarzyny zd. Chomickiej, w roku 1896 w wieku jako panna wyszła za grekokatolika Szymona Lewickiego, oboje wymienieni pod numerem domu 146 ZałoĽce
Walentyńska Rozalia, córka Jakuba i Wiktorii, ZałoĽce, nr domu 387, w roku 1840 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Szczepana Sierżanta, nr domu 339 ZałoĽce
Walentyńska Rozalia, córka Ignacego i Zofii zd. Sawickiej, w roku 1875 w wieku 18 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Waligrodzkiego, oboje wymienieni pod numerem domu 460 ZałoĽce
Walentyńska Wiktoria, w roku 1831 w wieku 34 lata jako wdowa po Jakubie Walentyńskim wyszła za wdowca Piotra Fedorowicza, oboje wymienieni pod numerem domu 387 ZałoĽce
Walentyńska Wiktoria, córka Kazimierza i Marii zd. Wajda, ZałoĽce, nr domu 610, w roku 1882 w wieku 14 lat i 9 miesięcy jako panna wyszła za Łukasza Nitefor, nr domu 566 ZałoĽce
Walentyńska Wiktoria, córka Antoniego i Magdaleny zd. Soczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 986, w roku 1898 w wieku 23 lata jako panna wyszła za wdowca Michała Łanowego, nr domu 689 ZałoĽce
Walentyńska Zofia, córka Piotra i Marii, ZałoĽce, nr domu 610, w roku 1843 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Grzegorza Zaj±ca, nr domu 443 ZałoĽce
Walentyński Antoni, mieszczanin, syn Andrzeja i Anny zd. Pokidaniec, ZałoĽce, nr domu 658, w roku 1861 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Magdalen± Soczyńsk±, nr domu 646 ZałoĽce
Walentyński Antoni, mieszczanin, syn Wawrzyńca i Anny zd. Pokidaniec, ZałoĽce, nr domu 986, w roku 1881 w wieku 46 lat i 8 miesięcy jako wdowiec po Magdalenie zd. Soczyńskiej ożenił się z wdow± Ann± zd. Swider 1mo voto Żmud, nr domu 1027 ZałoĽce
Walentyński Antoni, syn Ignacego i Zofii zd. Sawickiej, ZałoĽce, nr domu 540, w roku 1897 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Katarzyn± zd. Stójkiewicz 1mo voto Kwa¶nick±, nr domu 340 ZałoĽce
Walentyński Franciszek, ur. 1844, syn Jacka i Marii zd. Pytlar, ZałoĽce, nr domu 424, w roku 1898 w wieku jako wdowiec po Paulinie zd. Kowalskiej ożenił się z wdow± Mariann± zd. Fedorowicz 2do voto Witkowsk±, nr domu 90 ZałoĽce
Walentyński Jakub, emerytowany c.k. żołnierz, syn Ignacego i Zofii zd. Sawickiej, ZałoĽce, nr domu 505, w roku 1876 w wieku 25 lat i 4 miesi±ce jako kawaler ożenił się z wdow± Małgorzat± zd. Piler 1mo voto Kowalsk± 2do voto Baran, nr domu 405 ZałoĽce
Walentyński Kazimierz, mieszczanin, syn Piotra i Marii zd. Michalskiej, ZałoĽce, nr domu 610, w roku 1862 w wieku 31 lat jako wdowiec po Anastazji zd. Mitefor ożenił się z Mari± Wajda, nr domu 563 ZałoĽce
Walentyński Michał, emerytowany żołnierz pułku księcia Nassau, syn Wawrzyńca i Magdaleny zd. Sawickiej, ZałoĽce, nr domu 658, w roku 1865 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Położychwost, nr domu 645 ZałoĽce
Walentyński Michał, rolnik, syn Jana i Ewy zd. Sucheckiej, w roku 1900 w wieku 26 lat? jako kawaler ożenił się z Apoloni± Wolaniuk, oboje wymienieni pod numerem domu 1008 ZałoĽce
Walentyński Piotr, w roku 1816 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Mariann± Michalsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 414 ZałoĽce
Walentyński Wawrzyniec, syn Mikołaja i Tekli, w roku 1830 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Magdalen± (nazwisko nie wpisane), oboje wymienieni pod numerem domu 532 ZałoĽce

Waligrocka Rozalia, córka Kajetana i Anny zd. Jaguszewskiej, w roku 1857 w wieku 21 lat jako panna wyszła za grekokatolika Onufrego Łukasiewicza, oboje wymienieni pod numerem domu 670 ZałoĽce
Waligrodzka Julianna, córka Kajetana i Anny zd. Jagoszewskiej, ZałoĽce, nr domu 359, w roku 1863 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jana Korzeniowskiego, nr domu 333 ZałoĽce
Waligrodzki Jan, mieszczanin, syn Kajetana i Anny zd. Jaguszewskiej, w roku 1875 w wieku 24 lata jako wdowiec po Marii zd. Bieniaszewskiej ożenił się z Rozali± Walentyńsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 460 ZałoĽce
Wałowicz Anastazja, córka Grzegorza i Katarzyny zd. Drozd, ZałoĽce, nr domu 408, w roku 1847 w wieku 15 lat jako panna wyszła za Wincentego Kozickiego, nr domu 542 ZałoĽce
Wałowicz Jan, grekokatolik, rolnik, ur. 1872, syn Leona i Julianny zd. Fedorowicz, ZałoĽce, nr domu 659, w roku 1897 w wieku jako kawaler ożenił się z Wiktori± Kwa¶nick±, nr domu 633 ZałoĽce
Waniewicz Domicela Joanna, córka kasjera Józefa Waniewicza i Rozalii zd. Gruber, ZałoĽce, nr domu 1, w roku 1853 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Gabriela Jana D±browskiego z Brodów, nr domu 51
Warmaherowa Marianna, córka żołnierza Jana Warmaher i Marii, ur. Budzeć(?), w roku 1823 w wieku 25 lat (stan cywilny niejasny - znaczki w rubrykach panna i wdowa) wyszła za Bazylego Zacharczuka, oboje wymienieni pod numerem domu 480 ZałoĽce
Warywoda Katarzyna, córka szewca Antoniego Warywoda i Reginy, w roku 1823 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Andrzeja Stojkiewicza, oboje wymienieni pod numerem domu 349 ZałoĽce
Warywoda Rozalia, córka Antoniego i Reginy, w roku 1828 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Mikołaja Krępowicza, oboje wymienieni pod numerem domu 386 ZałoĽce
Warywoda Rozalia, 1mo voto Krempowicz, córka Antoniego Warywoda i Reginy, ZałoĽce, nr domu 386, w roku 1839 w wieku 33 lata jako wdowa wyszła za Jana Szarzyńskiego, nr domu 217 ZałoĽce
Wasylkowski Wojciech, mieszczanin, syn Franciszka i Katarzyny, w roku 1832 w wieku 30 lat jako wdowiec ożenił się z Anastazj± Drozd, oboje wymienieni pod numerem domu 89 ZałoĽce
Waydner Antonina, córka kancelisty w c.k. urzędzie powiatowym Daniela Waydner i Elżbiety zd. Holfeld, w roku 1859 w wieku 32 lata jako panna wyszła za Ferdinanda Simelmayer, dla obojga brak numeru domu
Ważny Jan, pracowity, syn Andrzeja i Marii zd. Kasperskiej, ur. Ruda Zbraniecka, zam. Horodyszcze, w roku 1887 w wieku 46 lat jako wdowiec po Marii zd. Lasenberg ożenił się z wdow± Mari± zd. Sulak 1mo voto Kowalsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 27 ZałoĽce
Ważug(?) Karolina, córka Jana i Marii Józefy zd. Rosenberg, ur. Lisko, zam. ZałoĽce, nr domu 1, w roku 1899 w wieku 19 i pół roku jako panna wyszła za grekokatolika Bazylego Morawskiego, Białogłowy, nr domu 52
Weis Teresa, córka dowódcy wart 2. Oddziału straży granicznej, Karola Weis i Franciszki, ZałoĽce, nr domu 433, w roku 1842 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Franciszka Heske, nr domu 439 ZałoĽce
Weiser Eulalia, w roku 1821 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Jana Czajkowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 509 ZałoĽce
Weiß Sabina, córka feldfebla Franciszka Weiß, inwalidy z patentem, w roku 1836 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Mateusza Sawickiego, oboje wymienieni pod numerem domu 375 ZałoĽce
Weisser Edward Adolf, kancelista s±du powiatowego, syn Gustawa Adolfa i Marii zd. Chramy, ur. Jarosław, zam. ZałoĽce, nr domu 526, w roku 1889 w wieku 32 lata jako kawaler ożenił się z Honorat± Fedewicz z Tro¶ciańca Wielkiego, nr domu 154
Wernicki Bazyli, rolnik, syn Gabriela i Anastazji zd. Pauliszyn, ZałoĽce, nr domu 142, w roku 1899 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Franciszk± Góral, nr domu 132 ZałoĽce
Weselowski Józef, zajęcie nieczytelne słowa w języku niemieckim, w roku 1837 w wieku 44 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Mari± Skarżyńsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Wesołowski Andrzej, syn Jana i Heleny zd. Aleksandrowicz(?), ur. 1838 Sasów, zam. Horodyszcze, w roku 1897 w wieku jako wdowiec po Katarzynie zd. Salewicz ożenił się z wdow± Anastazj± zd. Żuk 2do voto Baran z Załoziec, dla obojga brak numeru domu
Wetliński Jan, mieszczanin, syn Szczepana i Wiktorii, ZałoĽce, nr domu 447, w roku 1845 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Agnieszk± Wnuk, nr domu 210 ZałoĽce
Wetliński Michał, pracowity, syn Szczepana i Wiktorii, w roku 1837 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Baran, oboje wymienieni pod numerem domu 29 ZałoĽce
Węgliński Mikołaj, szlachcic, syn Józefa i Karoliny, w roku 1831 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Franciszk± Mikuszewsk±, dla obojga brak numeru domu
Wicher(?) Maksym, c.k. żołnierz, syn Mikołaja i Marii zd. Tymczyszyn, ZałoĽce, nr domu 625, w roku 1891 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Wnuk, nr domu 863 ZałoĽce
Widerbart Karol, urzędnik kancelaryjny, syn Jana i Marii, w roku 1843 w wieku 33 lata jako wdowiec ożenił się z Agnieszk± Kwa¶nick±, oboje wymienieni pod numerem domu 444 ZałoĽce
Wie¶lak Katarzyna, w roku 1831 w wieku 30 lat jako wdowa po Piotrze Wie¶lak wyszła za wdowca Antoniego Łukasiewicza, dla obojga brak numeru domu
Wie¶lak Marianna, w roku 1816 w wieku 20 lat jako panna wyszła za grekokatolika Karpa Pytlarza(?), oboje wymienieni pod numerem domu 534 ZałoĽce
Wie¶lak Marianna, córka Tomasza i Agnieszki, w roku 1826 w wieku 19 lat jako panna wyszła za wdowca Mikołaja Gliwę, dla obojga brak numeru domu
Wie¶lak Tekla, córka Wawrzyńca, w roku 1832 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Michała Matysiaka, dla obojga brak numeru domu
Wilczyńska Magdalena, w roku 1816 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Bartłomieja Myszkę, dla obojga brak numeru domu
Windisch Ignacy, diurnista w c.k. urzędzie powiatowym, syn c.k. powiatowego lekarza Ignacego Windisch i Marii zd. Gravenstein, ZałoĽce, nr domu 43, w roku 1859 w wieku 43 lata jako kawaler ożenił się z Franciszk± Momock±, nr domu 24 ZałoĽce
Winogrodzki Antoni, pracownik wytwórni kapeluszy podróżnych, syn celnika Joachima Winogrodzkiego i Heleny zd. Stebelskiej, ur. Touste w cyrkule tarnopolskim, zam. ZałoĽce, nr domu 304, w roku 1862 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Konstancj± Nesterowicz, nr domu 442 ZałoĽce
Wisłocki Stanisław Eugeniusz, le¶niczy, syn Józefa i Karoliny zd. Fischer, ur. Kozłów dystrykt Kamionka Strumiłowa, zam. Zarzyce, w roku 1890 w wieku 29 lat i 9 miesięcy jako kawaler ożenił się z Bronisław± Ann± Mühler z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Wiszniowska Antonina, szlachcianka, Blich, w roku 1816 w wieku 18 lat jako panna wyszła za wdowca Józefa Hofmana z Brodów, oboje wymienieni pod numerem domu 159
Wiszniowska Franciszka, córka prywatnego oficjalisty Jana Wiszniowskiego i Apolonii, w roku 1838 w wieku 26 lat jako panna wyszła za Józefa Jachimowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 199 ZałoĽce
Wi¶niowski Jan Ro¶cisław, komendant posterunku żandarmerii, syn Seweryna Emiliana i Wandy Sabiny zd. Radeckiej, ur. Zbaraż, zam. ZałoĽce, w roku 1900 w wieku 33 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Czerneck±, oboje wymienieni pod numerem domu 464 ZałoĽce
Witkowski Michał, bednarz, syn Walentego i Marii zd. Czopińskiej, ur. Kraków, zam. ZałoĽce, w roku 1885 w wieku 40 lat jako wdowiec po Annie zd. Niedzielskiej ożenił się z wdow± Mari± zd. Fedorowicz 1mo voto Wojnick±, oboje wymienieni pod numerem domu 90 ZałoĽce
Witkowski Wojciech, mieszczanin, syn Jana i Brygidy, w roku 1828 w wieku 18 lat jako kawaler ożenił się z Ew± Masłowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 94 ZałoĽce
Witkowski Wojciech, szewc, w roku 1831 w wieku 26 lat jako wdowiec po Ewie ożenił się z Katarzyn± Masłowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 109 ZałoĽce
Wiża Franciszek, szewc, syn Franciszka i Anny zd. Czyhal, ZałoĽce, nr domu 541, w roku 1867 w wieku 63 lata jako wdowiec po Dorocie zd. Nitefor ożenił się z wdow± Agnieszk± zd. Kr±p 2do voto Chwostowsk±, nr domu 601 ZałoĽce
Wiża Jan, syn Franciszka i Małgorzaty zd. Popowicz, ur. Busk, zam. ZałoĽce, nr domu 451, w roku 1863 w wieku 36 lat jako kawaler ożenił się z Mariann± Dubrawsk±, nr domu 433 ZałoĽce
Wiża Marcella, córka Jana i Marii zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 433, w roku 1889 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Mikołaja Szmigelskiego, nr domu 535 ZałoĽce
Wiża Maria, córka Franciszka i Małgorzaty zd. Popowicz, ZałoĽce, nr domu 451, w roku 1861 w wieku 24 lata jako panna wyszła za grekokatolika Andrzeja Podkamiennego, nr domu 441 ZałoĽce
Wiża Maria, córka Jana i Marii zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 433, w roku 1892 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Andrzeja Hoło¶nego, nr domu 227 ZałoĽce

Wnuk Agnieszka, córka Adama i Katarzyny zd. Bednarczuk, w roku 1836 w wieku 18 lat jako panna wyszła za wdowca Szymona Boszkiewicza, oboje wymienieni pod numerem domu 212 ZałoĽce
Wnuk Agnieszka, 1mo voto Buszkiewicz, córka Adama Wnuka i Katarzyny zd. Bednarczuk, ZałoĽce, nr domu 213, w roku 1852 w wieku 33 lata jako wdowa po Szymonie Buszkiewiczu wyszła za Piotra Kulczyńskiego, nr domu 208 ZałoĽce
Wnuk Agnieszka, córka Józefa i Marii, ZałoĽce, nr domu 113, w roku 1839 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Kazimierza Sucheckiego, nr domu 571 ZałoĽce
Wnuk Agnieszka, 1mo voto Suchecka, córka Józefa Wnuka i Marii, ZałoĽce, nr domu 768, w roku 1847 w wieku 31 lat jako wdowa po Kazimierzu Sucheckim wyszła za grekokatolika Filipa Pokidaniec, nr domu 656 ZałoĽce
Wnuk Agnieszka, córka Mateusza i Katarzyny, ZałoĽce, nr domu 210, w roku 1845 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Jana Wetlińskiego, nr domu 447 ZałoĽce
Wnuk Antonina, 1mo voto Góral, córka Jana i Rozalii zd. Burawa, ZałoĽce, nr domu 143, w roku 1873 w wieku 18 lat jako wdowa po Franciszku Góral wyszła za wdowca Franciszka Tomaszewskiego, nr domu 951 ZałoĽce
Wnuk Ewa, córka Macieja i Katarzyny zd. Wilczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 210, w roku 1861 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Jana Myszkę, nr domu 140 ZałoĽce
Wnuk Feliks, mieszczanin, syn Mateusza i Katarzyny zd. Wilczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 210, w roku 1873 w wieku 31 lat jako wdowiec po Antoninie zd. Kulczyńskiej ożenił się z wdow± Wiktori± zd. Karp 1mo voto Dubrawsk±, nr domu 133 ZałoĽce
Wnuk Franciszka, córka Józefa i Marianny zd. Góral, w roku 1824 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Franciszka Bucznego, oboje wymienieni pod numerem domu 110 ZałoĽce
Wnuk Franciszka, córka Błażeja i Agnieszki zd. Moczulskiej, w roku 1832 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Stefana Podłubaj, oboje wymienieni pod numerem domu 372 ZałoĽce
Wnuk Helena, w roku 1832 w wieku 28 lat jako wdowa po Franciszku Wnuk wyszła za Stefana Chomickiego, dla obojga brak numeru domu
Wnuk Honorata, córka Feliksa i Wiktorii zd. Karp, ZałoĽce, nr domu 146, w roku 1899 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Mikołaja Dubrawskiego, nr domu 526 ZałoĽce
Wnuk Jan, pracowity, syn Józefa i Marii, w roku 1836 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Agnieszk± Chwostowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 163 ZałoĽce
Wnuk Jan, mieszczanin, syn Mateusza i Agnieszki zd. Walentyńskiej, w roku 1852 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Rozali± Borawińsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 634 ZałoĽce
Wnuk Julianna, córka Ludwika i Ewy zd. Wajda, ZałoĽce, nr domu 1013, w roku 1888 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jana Zaj±ca z Milna, nr domu 205
Wnuk Katarzyna, córka Józefa i Marii, w roku 1831 w wieku 18 lat jako panna wyszła za wdowca Piotra Krompa, oboje wymienieni pod numerem domu 184 ZałoĽce
Wnuk Katarzyna, córka Franciszka i Heleny, w roku 1834 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Tymoteusza Borawa, oboje wymienieni pod numerem domu 354 ZałoĽce
Wnuk Katarzyna, córka Błażeja i Barbary, w roku 1837 w wieku 18 lat jako panna wyszła za wdowca Kajetana Soczyńskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 373 ZałoĽce
Wnuk Katarzyna, córka Łukasza i Marii zd. Kulczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 863, w roku 1891 w wieku 27 lat jako panna wyszła za Maksyma Wicher(?), nr domu 625 ZałoĽce
Wnuk Ludwik, mieszczanin, syn Mateusza i Katarzyny zd. Wilczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 210, w roku 1854 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Wajda, nr domu 564 ZałoĽce
Wnuk Maria, córka Błażeja i Barbary, w roku 1833 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Józefa Jaremowicza, oboje wymienieni pod numerem domu 373 ZałoĽce
Wnuk Maria, córka Józefa i Marii, w roku 1835 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Wasyla Tynieckiego, oboje wymienieni pod numerem domu 113 ZałoĽce
Wnuk Maria, córka Mateusza i Agnieszki, w roku 1836 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Piotra Górala, oboje wymienieni pod numerem domu 208 ZałoĽce
Wnuk Maria, córka Franciszka i Heleny, ZałoĽce, nr domu 651, w roku 1840 w wieku 22 lata jako panna wyszła za grekokatolika Jana Położychwost, nr domu 347 ZałoĽce
Wnuk Maria, córka Jana i Rozalii zd. Burawa, ZałoĽce, nr domu 693, w roku 1889 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Konstantego Klim, nr domu 373 ZałoĽce
Wnuk Maria, córka Michała i Anny zd. Drozd, ZałoĽce, nr domu 28, w roku 1897 w wieku 26 i pół roku jako panna wyszła za Józefa Piotrowskiego, nr domu 20 ZałoĽce
Wnuk Mateusz, mieszczanin, syn Jakuba i Marii, ZałoĽce, nr domu 210, w roku 1847 w wieku 55 lat jako wdowiec ożenił się z wdow± Helen± zd. Szarzyńsk± 1mo voto Masłowsk±, nr domu 109 ZałoĽce
Wnuk Mikołaj, mieszczanin, syn Adama i Katarzyny zd. Bednarczuk, ZałoĽce, nr domu 211, w roku 1849 w wieku 19 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Wajda, nr domu 564 ZałoĽce
Wnuk Rozalia, córka Michała i Anny zd. Drozd, ZałoĽce, nr domu 527, w roku 1876 w wieku 20 lat i 2 miesi±ce jako panna wyszła za Antoniego Sierżanta, nr domu 358 ZałoĽce
Wnuk Rozalia, ur. 1876, córka Marcina i Katarzyny zd. Prus, ZałoĽce, nr domu 166, w roku 1897 w wieku jako panna wyszła za Wincentego Czajkowskiego, nr domu 685 ZałoĽce
Wnuk Tekla, córka Łukasza i Marii zd. Kulczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 634?, w roku 1875 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Pantaleona Maksymów, nr domu 572 ZałoĽce
Wnuk Tekla, córka Jana i Rozalii zd. Burawka, ZałoĽce, nr domu 139?, w roku 1878 w wieku 18 lat i 1 miesi±c jako panna wyszła za Wojciecha Olejnika, nr domu 675 ZałoĽce
Wnuk Tekla, 1mo voto Olejnik, córka Jana Wnuka i Rozalii zd. Burawka, ZałoĽce, nr domu 193, w roku 1895 w wieku 35 lat jako wdowa po Wojciechu Olejniku wyszła za grekokatolika Piotra Semerzyńskiego, nr domu 120 ZałoĽce
Wnuk Tekla, córka Mikołaja i Anny zd. Wajda, ZałoĽce, nr domu 211, w roku 1882 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Tomasza Mykietów, nr domu 185 ZałoĽce
Wnuk Tomasz, rolnik, syn Błażeja i Barbary, w roku 1835 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Józefowicz, oboje wymienieni pod numerem domu 369 ZałoĽce
Wnuk Tomasz, murarz, syn Błażeja i Barbary zd. Moczulskiej, ZałoĽce, nr domu 771, w roku 1855 w wieku 39 lat jako wdowiec ożenił się z wdow± Helen± zd. Sawicka 1mo voto Kucharsk±, nr domu 373 ZałoĽce
Wnuk Tomasz, mieszczanin, syn Łukasza i Marii zd. Kulczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 863, w roku 1875 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Wolaniuk, nr domu 1009 ZałoĽce
Wnuk Wiktoria, córka Adama i Katarzyny, w roku 1826 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Franciszka Jurczenko, oboje wymienieni pod numerem domu 211 ZałoĽce
Wnuk Wiktoria, córka Ludwika i Ewy zd. Wajda, ZałoĽce, nr domu 1013, w roku 1879 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Józefa Pokiedaniec, nr domu 578 ZałoĽce

Wodecka Aniela, córka woĽnicy Jacka Wodeckiego i Marii zd. Dunajewskiej, ZałoĽce, nr domu 101, w roku 1883 w wieku 22 lata i 8 miesięcy jako panna wyszła za Jana Ochyrę, nr domu 28 ZałoĽce
Wodecka Zofia Emilia, córka Jacka i Marii zd. Dunajewskiej, ZałoĽce, nr domu 101, w roku 1883 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Tomasza Tarnawskiego, nr domu 477 ZałoĽce
Wodecki Michał, kowal, syn Jacka i Marii zd. Dunajewskiej, w roku 1891 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Buła, oboje wymienieni pod numerem domu 470 ZałoĽce
Wojciechowska Katarzyna, ur. 1873, córka Jana i Agnieszki zd. Bileckiej, ZałoĽce, nr domu 136, w roku 1895 w wieku jako panna wyszła za Feliksa Bieniaszewskiego, nr domu 172 ZałoĽce
Wojciechowska Magdalena, córka Wincentego i Katarzyny, w roku 1836 w wieku 15 lat jako panna wyszła za Grzegorza Chronowicza, oboje wymienieni pod numerem domu 136 ZałoĽce
Wojciechowski Franciszek, zakrystian, syn Wincentego i Katarzyny, ZałoĽce, nr domu 137, w roku 1839 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Tekl± Rutkowsk±, nr domu 236 ZałoĽce
Wojciechowski Ignacy, mieszczanin, syn Wincentego i Katarzyny zd. Laskowskiej, ZałoĽce, nr domu 136, w roku 1849 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Anastazj± zd. Drozd 1mo voto Wasylkowsk±, nr domu 89 ZałoĽce
Wojków Prokop, c.k. żołnierz pułku księcia Holstein, syn Pawła i Katarzyny zd. Rozmus, w roku 1874 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Katarzyn± zd. Kwa¶nick± 1mo voto Chomick±, oboje wymienieni pod numerem domu 440 ZałoĽce

Wojnicka Barbara, córka Bartłomieja i Katarzyny zd. Buczny, ZałoĽce, nr domu 823, w roku 1879 w wieku 23 lata i 3 miesi±ce jako panna wyszła za Jana Tarnawskiego, nr domu 152 ZałoĽce
Wojnicka Maria, ur. 1873, córka Wawrzyńca i Anny zd. Pi¶nickiej, ZałoĽce, nr domu 177, w roku 1896 w wieku jako panna wyszła za Szczepana Bucznego, nr domu 170 ZałoĽce
Wojnicka Tekla, córka Mikołaja i Katarzyny zd. Niemielowskiej, w roku 1824 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Michała Bańkowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 49 ZałoĽce
Wojnicka Zofia, córka Józefa i Marii zd. Fedorowicz, ZałoĽce, nr domu 90, w roku 1891 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Jakuba Józefowicza, nr domu 102 ZałoĽce
Wojnicki Bartłomiej, mieszczanin, syn Tomasza i Horpyny zd. Chwostowskiej, w roku 1854 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Buczny, oboje wymienieni pod numerem domu 134 ZałoĽce
Wojnicki Józef, syn szewca Tomasza Wojnickiego i Horpyny zd. Chwostowskiej, ZałoĽce, nr domu 134, w roku 1856 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Tekl± zd. Hadzic 1mo voto Osadczuk, nr domu 90? ZałoĽce
Wojnicki Julian, szewc, syn Józefa i Marii zd. Fedorowicz, ZałoĽce, nr domu 90, w roku 1891 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Rozali± Olejnik, nr domu 166 ZałoĽce
Wojnicki Julian, ur. 1867, syn Wawrzyńca i Anny zd. Pi¶nickiej, w roku 1896 w wieku jako kawaler ożenił się z Mari± S±siadek, oboje wymienieni pod numerem domu 111 ZałoĽce
Wojnicki Wawrzyniec, szewc, syn Tomasza i Horpyny zd. Chwostowskiej, ZałoĽce, nr domu 90, w roku 1865 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Pi¶nick±, nr domu 177 ZałoĽce

Wojtowicz Paweł, nauczyciel szkoły trywialnej, syn wła¶ciciela realno¶ci Łukasza Wojtowicza i Antoniny zd. Słodki, ur. Waręż, zam. Bielawce, w roku 1880 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z Joann± Benroth z Załoziec, dla obojga brak numeru domu
Wojtyna Anna, córka Piotra i Rozalii zd. Gerc, Tro¶cianiec Wielki, nr domu 214, w roku 1888 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Michała Sierżanta z Załoziec, nr domu 239

Wolaniuk Andrzej, c.k. żołnierz 11. pułku ułanów, syn Michała i Marii zd. Wujko, ZałoĽce, nr domu 637, w roku 1867 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z Rozali± Słaby, nr domu 629 ZałoĽce
Wolaniuk Apolonia, córka Andrzeja i Rozalii zd. Słaby, w roku 1900 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Michała Walentyńskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 1008 ZałoĽce
Wolaniuk Bazyli, syn Jana i Ewy zd. Poszwa, ZałoĽce, nr domu 739, w roku 1891 w wieku 50 lat jako wdowiec po Annie Wolaniuk ożenił się z wdow± Zuzann± zd. Prus 2do voto Żuk, nr domu 944 ZałoĽce
Wolaniuk Grzegorz, grekokatolik, rolnik, syn Andrzeja i Rozalii zd. Słabyj, w roku 1893 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Walentyńsk±, dla obojga brak numeru domu
Wolaniuk Jakub, c.k. żołnierz, syn Bazylego i Anny zd. Poszwa, ur. Ditkowce Brodzkie, zam. ZałoĽce, nr domu 1000, w roku 1887 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Góral, nr domu 206 ZałoĽce
Wolaniuk Jan, mieszczanin, syn Tymoteusza i Praksedy zd. Pokidaniec, ZałoĽce, nr domu 617, w roku 1861 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Agnieszk± Słaby, nr domu 619 ZałoĽce
Wolaniuk Maria, córka Pantaleona i Anny zd. Bosakowskiej, ZałoĽce, nr domu 1009, w roku 1875 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Tomasza Wnuka, nr domu 863 ZałoĽce
Wolaniuk Pantaleon, grekokatolik, mieszczanin, syn Józefa i Kseni zd. Czechowicz, ZałoĽce, nr domu 816, w roku 1854 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Bosakowsk±, nr domu 209 ZałoĽce
Wolaniuk Piotr, grekokatolik, mieszczanin, syn Jana i Marii zd. Walentyńskiej, ZałoĽce, nr domu 769, w roku 1854 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Franciszk± Góral, nr domu 114 ZałoĽce
Wolaniuk Stefan, grekokatolik, mieszczanin, syn Bazylego i Anny zd. Chomin, w roku 1847 w wieku 29 lat jako wdowiec ożenił się z Petronel± Daszkiewicz, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce

Wołowicz Teresa, w roku 1817 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Bonifacego S±siadka, oboje wymienieni pod numerem domu 39? ZałoĽce
Wołyniec Antoni, grekokatolik, rolnik, syn Gabriela i Praksedy, ZałoĽce, nr domu 522, w roku 1850 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Karolin± Myszka, nr domu 740 ZałoĽce
Wołyniec Helena, córka Łukasza i Katarzyny zd. Kulczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 910?, w roku 1900 w wieku 20 lat jako panna wyszła za grekokatolika Filipa Topornickiego, nr domu 626 ZałoĽce
Wołyniec Jan, grekokatolik, syn Ignacego i Marty zd. Boruszek, ZałoĽce, nr domu 1072, w roku 1897 (wiek i stan cywilny niewidoczny) ożenił się z Mari± Góreck±, nr domu 1194 ZałoĽce
Wołyniec Łukasz, syn Eustachego i Marii zd. Dudyńskiej, ZałoĽce, nr domu 350, w roku 1863 w wieku 32 lata jako wdowiec po Justynie zd. Fesyk ożenił się z wdow± Katarzyn± zd. Kulczyńsk± 1mo voto Szarzyńsk±, nr domu 92 ZałoĽce
Wołyniec(?) Jan, c.k. żołnierz, syn Łukasza i Katarzyny zd. Kulczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 910, w roku 1891 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Pokiedaniec, nr domu 830 ZałoĽce
Woronowa(?) Zofia (nazwisko nieczytelne), w roku 1830 w wieku 30 lat jako wdowa po żebraku Janie wyszła za Bazylego Bilacz, dla obojga brak numeru domu
Woycicka Alojza, córka browarnika(?) Wacława Woycickiego i Katarzyny, ZałoĽce, nr domu 380, w roku 1844 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Antoniego Kasperskiego, nr domu 600 ZałoĽce
Wozniak Maria, córka Stefana i Franciszki zd. Tomaszewskiej, w roku 1879 w wieku 23 lata i 6 miesięcy jako panna wyszła za Marcina Fessinger, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
WoĽniak Helena, córka Szymona i Franciszki zd. Kulczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 141, w roku 1873 w wieku 29 lat i 4 miesi±ce jako panna wyszła za wdowca Eliasza Sztogryn, nr domu 197 ZałoĽce
WoĽniak Jacek, grekokatolik, rolnik, w roku 1837 w wieku 65 lat jako wdowiec ożenił się z wdow± Ann± Kulczyńsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 186 ZałoĽce
WoĽniak Stefan, grekokatolik, mieszczanin, syn Jacka i Paranki, w roku 1837 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Franciszk± Kulczyńsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 574 ZałoĽce
WoĽny Wiktoria, córka Stefana i Franciszki zd. Kulczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 266, w roku 1880 w wieku 31 lat jako panna wyszła za wdowca Grzegorza Kozakiewicza, nr domu 682 ZałoĽceZacharczuk Bazyli, żołnierz 2. oddziału straży granicznej, syn Mikołaja i Justyny, ur. Jezierna, w roku 1823 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Mariann± Warmaherow±, oboje wymienieni pod numerem domu 480 ZałoĽce
Zachter(?) Szymon /nazwisko nieczytelne/, ekonom?, w roku 1817 w wieku 36 lat jako kawaler ożenił się z Antonin± Zoltani(?), dla obojga brak numeru domu
Zaj±c Adam, syn Michała i Marii zd. Gałusza, Milno, nr domu 205, w roku 1897 (wiek niewidoczny) jako kawaler ożenił się z Ann± Bukało z Blicha, nr domu 38
Zaj±c Grzegorz, pracowity, syn Józefa i Ewy, ZałoĽce, nr domu 443, w roku 1843 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Zofi± Walentyńsk±, nr domu 610 ZałoĽce
Zaj±c Grzegorz, grekokatolik, cie¶la, syn Bazylego i Praksedy zd. Owczaryk, ZałoĽce, nr domu 873, w roku 1900 w wieku 25 lat? jako kawaler ożenił się z Rozali± Hentschel, nr domu 130? ZałoĽce
Zaj±c Jan, rolnik, syn Jana i Marii zd. Tomczyszyn, ZałoĽce, nr domu 147, w roku 1853 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Zofi± zd. Kr±piec 1mo voto Kowalsk± z Blicha, nr domu 38
Zaj±c Jan, c.k. żołnierz, syn Michała i Marii zd. Gałusza, Milno, nr domu 205, w roku 1888 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Juliann± Wnuk z Załoziec, nr domu 1013
Zaj±c Michał, syn Andrzeja i Marii, w roku 1827 w wieku 63 lata jako wdowiec po Mariannie zd. Dunajewskiej ożenił się z wdow± Regin± zd. Dziedzic 1mo voto Rehan(?), oboje wymienieni pod numerem domu 117 ZałoĽce
Zalewska Magdalena, córka Józefa i Anny zd. Perla, ur. Litiatyn w cyrkule brzeżańskim, zam. ZałoĽce, w roku 1825 w wieku 36 lat jako panna wyszła za Antoniego Mazura, oboje wymienieni pod numerem domu 279 ZałoĽce
Załuska Maria, córka Jakuba i Anny, w roku 1833 w wieku 18 lat jako panna wyszła za wdowca Stefana Cieleckiego, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Zapotoczny Ewa, córka Michała i Jadwigi, ZałoĽce, nr domu 166, w roku 1826 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Łukasza Hałatę, nr domu 167 ZałoĽce
Zapotoczny Joanna, córka Michała i Jadwigi, w roku 1842 w wieku 29 lat jako panna wyszła za Piotra Jaworskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Zapotoczny Joanna, córka Tomasza i Tekli zd. Orzechowskiej, ZałoĽce, nr domu 142?, w roku 1876 w wieku 18 lat i 5 miesięcy jako panna wyszła za Jozafata Topornickiego, nr domu 620 ZałoĽce
Zapotoczny Joanna, 1mo voto Topornicka, ur. 1857, córka Tomasza Zapotocznego i Tekli zd. Orzechowskiej, ZałoĽce, nr domu 194, w roku 1895 w wieku jako wdowa po Jozafacie Topornickim wyszła za wdowca Jana Sadowskiego, nr domu 343 ZałoĽce
Zapotoczny Marianna, córka Tomasza i Tekli zd. Orzechowskiej, ZałoĽce, nr domu 142, w roku 1864 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Bazylego Stachów, nr domu 271 ZałoĽce
Zapotoczny Tomasz, mieszczanin, syn Michała i Jadwigi, ZałoĽce, nr domu 166, w roku 1842 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Tekl± Orzechowsk±, nr domu 141 ZałoĽce
Zarwańska Magdalena, córka Pawła i Dominiki zd. Półtorak, w roku 1832 w wieku 19 lat jako panna wyszła za wdowca Gabriela Trębowieckiego, oboje wymienieni pod numerem domu 481 ZałoĽce
Zarwański Jan, rolnik, syn Pawła i Katarzyny, w roku 1834 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Rozali± Masłowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 94 ZałoĽce
Zawadowska Helena, córka Kazimierza i Teresy, w roku 1836 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Jana Gładysza, oboje wymienieni pod numerem domu 35 ZałoĽce
Zawadowska Rozalia, córka Kazimierza i Teresy, w roku 1836 w wieku 24 lata jako panna wyszła za wdowca Harasyma Nazarewicza, oboje wymienieni pod numerem domu 397 ZałoĽce
Zawadowski Grzegorz, szewc, syn Pawła i Agafii zd. Hetman, w roku 1900 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Góral, oboje wymienieni pod numerem domu 377 ZałoĽce
Zetterbach Georg, wicekapral 2. oddziału straży granicznej kompanii Winter, syn Teodora i Anastazji zd. Bobreckiej, ur. Cetterbucke(?) w cyrkule żółkiewskim, w roku 1825 w wieku 48 lat jako kawaler ożenił się z Justyn± Lyrczuk, oboje wymienieni pod numerem domu 115 ZałoĽce
Zielińska Gabriela, 1mo voto Tołpaszewska, córka Mikołaja Zielińskiego i Marii zd. Dorożyńskiej, ur. Złoczów, zam. ZałoĽce, w roku 1892 w wieku 44 lata jako wdowa po Apolinarym Tołpaszewskim, c.k. oficjali¶cie finansowym wyszła za Józefa Heldenburg z Sanoka, dla obojga brak numeru domu
Ziemiańska Emilia, córka dzierżawcy dóbr Mikołaja Ziemiańskiego i Katarzyny, w roku 1843 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Wojciecha Tomaszewskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 93 ZałoĽce
Zinkiewicz Antoni, młynarz, syn Tomasza i Agnieszki zd. Łozińskiej, ur. Tadanie, zam. ZałoĽce, nr domu 837, w roku 1864 w wieku 55 lat jako wdowiec po Domiceli zd. Lewickiej ożenił się z wdow± Mariann± zd. Olchowsk± 1mo voto Frendel, nr domu 380 ZałoĽce
Zoltani(?) Antonina, sierota, córka żołnierza? (nieczytelny wpis), w roku 1817 w wieku 17 lat? jako panna wyszła za Szymona Zachter(?) /nazwisko nieczytelne/, dla obojga brak numeru domu
Zub Prokop, woĽnica, syn Maksymiliana i Anastazji zd. Hryckowskiej, ur. Hreptów, zam. ZałoĽce, w roku 1865 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Kozakiewicz, oboje wymienieni pod numerem domu 153 ZałoĽce
Zubek Anna, córka Prokopa i Marii zd. Kozakiewicz, ZałoĽce, nr domu 941, w roku 1895 w wieku 25 lat jako panna wyszła za wdowca Michała Drozd, nr domu 682 ZałoĽce
Zubek Katarzyna, ur. 1876, córka Prokopa i Marii zd. Kozakiewicz, ZałoĽce, nr domu 941, w roku 1895 w wieku jako panna wyszła za Szczepana Jana Milińskiego, nr domu 125 ZałoĽceŻak Jakub, ur. 1867, syn Michała i Anny zd. Szklanny, Reniów, nr domu 112, w roku 1895 w wieku jako kawaler ożenił się z Michalin± Góral z Załoziec, nr domu 260
Żak Józef, w roku 1828 w wieku 36 lat jako wdowiec ożenił się z Barbar± Trymbulak, dla obojga brak numeru domu
Żmud Maria, ur. 1871, córka Pawła i Anny zd. ¦wider, ZałoĽce, nr domu 643, w roku 1898 w wieku jako panna wyszła za grekokatolika Michała Fedczynę, nr domu 1024 ZałoĽce
ŻmudĽ Justyna, córka Błażeja i Marii, w roku 1833 w wieku 29 lat jako panna wyszła za wdowca Pawła Berkietę, oboje wymienieni pod numerem domu 50 ZałoĽce

Żuk Anastazja, 1mo voto Kr±p, córka Porfiriusza Żuka i Marii zd. Łukasiewicz, ur. Reniów, zam. ZałoĽce, nr domu 430, w roku 1892 w wieku 25 lat jako wdowa po Wawrzyńcu Kr±p wyszła za grekokatolika wdowca Jana Bazan, nr domu 265 ZałoĽce
Żuk Anastazja, 2do voto Baran, córka Porfiriusza Żuka i Marii zd. Łukasiewicz, ur. Reniów, zam. ZałoĽce, w roku 1897 w wieku 30 lat jako wdowa po Janie Baran wyszła za wdowca Andrzeja Wesołowskiego z Horodyszcza, dla obojga brak numeru domu
Żuk Anna, córka Eliasza i Zuzanny zd. Prus, ZałoĽce, nr domu 944, w roku 1894 w wieku 15 lat jako panna wyszła za Andrzeja Bucznego, nr domu 184 ZałoĽce
Żuk Grzegorz, c.k. żołnierz 80. pułku księcia Holstein, syn Bazylego i Pelagii zd. Prydatko, ZałoĽce, nr domu 798, w roku 1873 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Myszka, nr domu 890 ZałoĽce
Żuk Jan, rolnik, syn Michała i Marii, Czystopady, nr domu 25, w roku 1846 w wieku 36 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Ann± zd. Mierzwick± 1mo voto Czechowicz z Załoziec, nr domu 241
Żuk Katarzyna, córka Porfiriusza i Marii zd. Łukasiewicz, ZałoĽce, nr domu 433?, w roku 1887 w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Wawrzyńca Kr±pa, nr domu 359 ZałoĽce
Żuk Katarzyna, córka Eliasza i Zuzanny zd. Prus, ZałoĽce, nr domu 194, w roku 1889 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Pawła Jankowskiego, nr domu 187 ZałoĽce
Żuk Maksymilian, syn Jana i Heleny zd. Dynia, Czystopady, nr domu 75, w roku 1863 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z Agnieszk± Góral z Załoziec, nr domu 214
Żuk Porfiriusz, grekokatolik, syn Eliasza i Tekli zd. Bilak, ZałoĽce, nr domu 1, w roku 1861 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Łukasiewicz, nr domu 433 ZałoĽce
Żuk Teodor, grekokatolik, ur. 1848, syn Jana i Agafii zd. Nitefor, ZałoĽce, nr domu 1092, w roku 1897 w wieku jako wdowiec po Annie zd. Makar ożenił się z wdow± Rozali± zd. Dekonty 1mo voto Berezowsk±, nr domu 878 ZałoĽce

Żukowski Grzegorz, ekonom w Białkowcach, syn prywatnego oficjalisty Dymitra Żukowskiego i Krystyny zd. Starzyńskiej, w roku 1864 w wieku 64 lata jako kawaler ożenił się z Emili± Janick±, oboje wymienieni pod numerem domu 1 Białkowce(...) Grzegorz /nazwisko nieczytelne/, szewc, w roku 1817 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Rozali± Muchełka(?), dla obojga brak numeru domu
* Magdalena (nazwisko nie wpisane), w roku 1830 w wieku 26 lat jako wdowa po Sebastianie wyszła za Wawrzyńca Walentyńskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 532 ZałoĽce
Od administratorów.

Dzięki rocznikom 1867-1900, udostępnionym na stronach internetowych Archiwum Głównego Akt Dawnych, a także wielkiej ofiarno¶ci Dobrodziejów projektu "Olejów na Podolu", którzy zgromadzili i podarowali nam kopie niedostępnych w Polsce roczników 1816-1865, mamy dostęp do kilku tysięcy skanów ksi±g metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej w ZałoĽcach. S± to wszystko kopie dla kurii biskupiej we Lwowie, sporz±dzane corocznie przez załozieckich księży i wysyłane za po¶rednictwem dekanatu w Brodach. Nie s± niestety kompletne - niektóre roczniki zaginęły, być może bezpowrotnie. Nie ma ich w dostępnych zasobach polskich i zagranicznych archiwów. Za¶ oryginały ksi±g załozieckich, prowadzonych od XVIII wieku, spłonęły w czasie I wojny ¶wiatowej. Z oryginalnego zasobu zachowały się tylko dwa tomy księgi urodzeń z wioski Milno, w tym jeden mocno uszkodzony i niekompletny. Oraz jedna kartka, zapisana po obu stronach, z dwunastoma ¶lubami z wioski Ratyszcze z at 1785-1791. Historia okrutnie się obeszła z załozieckimi archiwaliami.

W zachowanym zasobie znajduj± się kopie stron z danymi 1011 ¶lubów (2022 osób ), które w księgach metrykalnych zapisano przy miasteczku ZałoĽce. Prezentujemy je w niniejszym artykule. Z przyczyn technicznych (ograniczenia oprogramowania strony) materiał został podzielony aż na dziewięć czę¶ci.

Wszystkie dane osobowe, użyteczne w poszukiwaniach genealogicznych (informacje o rodzicach za¶lubionych, pochodzeniu z innych miejscowo¶ci), przepisali¶my w cało¶ci, jeżeli tylko były w oryginalnym Ľródle. Starsze księgi metrykalne zawieraj± niestety bardzo mało informacji. W niektórych latach zapisywano tylko imiona i nazwiska po¶lubionych, bez żadnej wzmianki o ich rodzicach. Przy wdowach i wdowcach czasem nie zapisywano danych ich pierwszych, nieżyj±cych małżonków. Odrębna sprawa to różne błędy z epoki (np. Ľle zapisane nazwiska panieńskie). Szczególnie w I połowie XIX wieku, gdy większo¶ć ludzi była niepi¶mienna i nie posiadała żadnych dokumentów, a dane podawano księdzu "na gębę" - prawdopodobnie przez uczestników wydarzenia (¶wiadków ¶lubu czy starostę weselnego, niekoniecznie trzeĽwych). Mog± też być jakie¶ nasze błędy przy przepisywaniu. Starali¶my się zachować jak największ± staranno¶ć, lecz kaligrafia dawnych księży nie zawsze była czytelna. Czę¶ć tych zapisów to straszne "bazgroły", z trudem daj±ce się odcyfrować. Załozieckie księgi ¶lubów były dla nas trudnym wyzwaniem, nie tylko ze względu na duż± ilo¶ć materiału do obróbki. W przeciwieństwie do wiosek, w miasteczku była większa rotacja ludno¶ci. Na kartach ksi±g ko¶cielnych jest wiele obcych nazwisk, nie występuj±cych w okolicach Załoziec - np. żołnierzy, pracowników różnych urzędów. Często tylko jeden raz, bo zapewne niedługo po ¶lubie opu¶cili miasteczko. W takim wypadku nie było już materiału porównawczego (na przykład chrztów ich dzieci), gdzie można by było upewnić się co do pisowni mniej czytelnych nazwisk za¶lubionych, lub nazwisk panieńskich ich matek. Na to już nic niestety nie można poradzić.

Na życzenie Czytelników możemy podać pełne wypisy dla jaki¶ interesuj±cych Was osób, czyli resztę informacji z ksi±g metrykalnych (daty dzienne ¶lubów, dane ¶wiadków, nazwisko księdza itp.). Prosimy w tym wypadku o założenie w±tku na naszym forum. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020