dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna · Artykuły · Galeria zdjęć · Forum strony Olejów · Szukaj na stronie Olejów · Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki ZałoĽce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Tro¶cianiec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksi±g

Literatura
  Ksi±żki papierowe
  Ksi±żki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Ksi±żki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5891235 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Z KSIˇG KO¦CIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁO¬CACH 1816-1900
¦LUBY Z MIASTA ZAŁO¬CE - INDEKS NAZWISK CZĘ¦Ć 6

Czę¶ć pierwsza z nazwiskami od Andrejczuk do Byczek jest tutaj
Czę¶ć druga z nazwiskami od Ceglarz do Furdeczka jest tutaj
Czę¶ć trzecia z nazwiskami od Gajowski do Karp jest tutaj
Czę¶ć czwarta z nazwiskami od Karpik do Kwoczyński jest tutaj
Czę¶ć pi±ta z nazwiskami od Lachiewicz do My¶liwiec jest tutaj
Czę¶ć siódma z nazwiskami od Sabal do Szymczyszyn jest tutaj
Czę¶ć ósma z nazwiskami od ¦liwiński do Vogel jest tutaj
Czę¶ć dziewi±ta z nazwiskami od Wajda do Żukowski jest tutaj
Nadachowska Marianna Józefa Jadwiga, córka (...) Nadachowskiego /imię nie wpisane/ i Kornelii zd. Kowalskiej, ur. Zastawna, zam. Tro¶cianiec, nr domu 1, w roku 1894 w wieku 27 lat jako panna wyszła za grekokatolika Teodora Chodorowskiego z Gajów Roztockich, nr domu 731
Nahirny Maria, córka Jana i Marianny zd. Szewczuk(?), ur. Tarnopol, zam. Reniów, w roku 1896 w wieku 28 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Demesle, zamiast numeru domu wpisano dla obojga "Folwark"
Najwer Anna, córka Jana i Marii zd. Olejnik, Neterpińce, nr domu 13, w roku 1891 w wieku 26 lat jako panna wyszła za wdowca Benedykta Barczuka z Załoziec, nr domu 891
Nakoneczny Łukasz, sukiennik, syn Jana i Franciszki, w roku 1828 w wieku 35 lat jako kawaler ożenił się z Mariann± Jarzyńsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 193 ZałoĽce

Nazarewicz Anastazja, córka Grzegorza i Teresy zd. Myszka, ZałoĽce, nr domu 887, w roku 1899 w wieku 18 i 3/4 roku jako panna wyszła za Piotra Sucheckiego, nr domu 642 ZałoĽce
Nazarewicz Anna, ur. 1877, córka Grzegorza i Teresy zd. Myszka, ZałoĽce, nr domu 887, w roku 1895 w wieku jako panna wyszła za Jana Sucheckiego, nr domu 571 ZałoĽce
Nazarewicz Antonina, córka Erazma i Rozalii zd. Zawadowskiej, ZałoĽce, nr domu 817, w roku 1863 w wieku 23 lata jako panna wyszła za wdowca Pantaleona Baraniuka, nr domu 569 ZałoĽce
Nazarewicz Gabriel, c.k. żołnierz, syn Mikołaja i Anastazji zd. Dekonty, ZałoĽce, nr domu 965, w roku 1891 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Tekl± Wajda, nr domu 1000 ZałoĽce
Nazarewicz Grzegorz, grekokatolik, rolnik, syn Karpa i Teodozji zd. Baraniuk, ZałoĽce, nr domu 659, w roku 1854 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Teres± Myszka, nr domu 399 ZałoĽce
Nazarewicz Harasym, w roku 1836 w wieku 28 lat jako wdowiec ożenił się z Rozali± Zawadowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 397 ZałoĽce
Nazarewicz Katarzyna, córka Harasyma i Rozalii zd. Zawadowskiej, ZałoĽce, nr domu 817, w roku 1867 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Grzegorza Kalinowicza, nr domu 180 ZałoĽce
Nazarewicz Maciej, grekokatolik, syn Grzegorza i Marii zd. Petlar, ZałoĽce, nr domu 754, w roku 1892 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Walentyńsk± z Gajów Roztockich, nr domu 1058
Nazarewicz Maria, córka Harasyma i Rozalii zd. Zawadowskiej, ZałoĽce, nr domu 817, w roku 1863 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Macieja Sabal, nr domu 778 ZałoĽce
Nazarewicz Zofia, córka Erazma i Rozalii zd. Zawadowskiej, ZałoĽce, nr domu 817, w roku 1878 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jana Kołtun, nr domu 787 ZałoĽce
Nazarewicz Zofia, 1mo voto Kołtun, córka Erazma Nazarewicza i Rozalii zd. Zawadowskiej, ZałoĽce, nr domu 817, w roku 1880 w wieku 22 lata jako wdowa po Janie Kołtun wyszła za wdowca Stefana Maksymów, nr domu 787 ZałoĽce

Nazarkiewicz de Brożek Mikołaj, ekonom, syn Ignacego i Marii, w roku 1842 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Aniel± Hentschel de Gutsdorf, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Neiwer Wiktoria, Blich, w roku 1816 w wieku 40 lat jako wdowa wyszła za wdowca Michała Mielnika, Blich, dla obojga brak numeru domu
Nessel Honorata, córka Fryderyka i Michaliny zd. Kowalczuk, w roku 1891 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Józefa Hawryszków, dla obojga brak numeru domu
Nessel Urszula, córka Fryderyka i Michaliny zd. Kowalczuk, ur. Zagórze, zam. ZałoĽce, w roku 1885 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Wincentego Kierepkę z Huty Nowej, oboje wymienieni pod numerem domu 164
Nesterczuk Andrzej, rolnik, syn Andrzeja i Anastazji zd. Matwijków, ZałoĽce, nr domu 816, w roku 1887 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Kalinowsk±, nr domu 817 ZałoĽce
Nesterowicz Konstancja, córka Feliksa i Joanny zd. Konstantynowicz, ur. Psary w cyrkule brzeżańskim, zam. ZałoĽce, nr domu 442, w roku 1862 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Antoniego Winogrodzkiego, nr domu 304 ZałoĽce
Niemojewski Andrzej Jan, kandydat notarialny, syn dziedzica dóbr Feliksa Niemojewskiego i Józefy zd. Noskowskiej, ur. Rokitnica w Królestwie Polskim, zam. ZałoĽce, w roku 1888 w wieku 24 lata i 5 miesięcy jako kawaler ożenił się z Stanisław± Mikiewicz, oboje wymienieni pod numerem domu 37 ZałoĽce
Nitefor Łukasz, c.k. żołnierz, syn Jozafata i Marii zd. Karp, ZałoĽce, nr domu 566, w roku 1882 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Wiktori± Walentyńsk±, nr domu 610 ZałoĽce
Nitefor Maria, córka Antoniego i Katarzyny zd. Bilskiej, ZałoĽce, nr domu 996, w roku 1889 w wieku 16 lat i 9 miesięcy jako panna wyszła za Grzegorza Pytlar, nr domu 677 ZałoĽce
Nitefor Stefan, c.k. żołnierz, syn Teodora i Tekli zd. Wołyniec, ZałoĽce, nr domu 835, w roku 1877 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Tekl± zd. Kwa¶nick± 1mo voto Sucheck±, nr domu 731 ZałoĽce
Nogas Anna, w roku 1836 w wieku 36 lat jako wdowa wyszła za wdowca Marcina Gudz, dla obojga brak numeru domu
Nyszta Daniel, rolnik, syn Bazylego i Barbary zd. Szczyrba, ZałoĽce, nr domu 898, w roku 1891 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Franciszk± Partyka, nr domu 809 ZałoĽce
Nyszta Jan, mieszczanin, syn Tymoteusza i Anny zd. Zaj±c, ZałoĽce, nr domu 259, w roku 1886 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Topornick±, nr domu 150 ZałoĽce
Nyszta Maria, córka Mateusza i Rozalii zd. Myszka, w roku 1832 w wieku 15 lat jako panna wyszła za Piotra Swidra, oboje wymienieni pod numerem domu 412 ZałoĽce
Nyszta Tymoteusz, syn Teodora i Marii zd.Chomin, ur. PodbereĽce w cesarstwie rosyjskim, od 1835 zam. ZałoĽce, nr domu 586, w roku 1862 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Antonin± zd. Rutkowsk± 1mo voto Goreck±, nr domu 259 ZałoĽce
Nyszta Tymoteusz, rolnik, syn Teodora i Marii zd. Chomin, ZałoĽce, nr domu 259, w roku 1867 w wieku 34 lata jako wdowiec po Marii zd. Goreckiej ożenił się z Katarzyn± Dobreck±, nr domu 155 ZałoĽceOchyra Jan, podróżny, syn Tomasza i Reginy zd. Juszczak, ur. Jarosław, zam. ZałoĽce, nr domu 28, w roku 1883 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Aniel± Wodeck±, nr domu 101 ZałoĽce
Olchowska Marianna, 1mo voto Frendel, córka Teodora Olchowskiego i Franciszki zd. ¦ladkowskiej, ur. Suchodoły, zam. ZałoĽce, nr domu 380, w roku 1864 w wieku 25 lat jako wdowa po Janie Frendel wyszła za wdowca Antoniego Zinkiewicza, nr domu 837 ZałoĽce

Olejnik Anna, córka Wojciecha i Tekli zd. Wnuk, ZałoĽce, nr domu 193, w roku 1900 w wieku 19 lat jako panna wyszła za grekokatolika Jana Skorobohatego, nr domu 153 ZałoĽce
Olejnik Antoni, pracowity, syn Szymona i Jadwigi, w roku 1834 w wieku 19 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Maliszewsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 180 ZałoĽce
Olejnik Franciszka, córka Szczepana i Anny zd. Marchwiany, w roku 1878 w wieku 26 lat jako panna wyszła za Stefana Derecha, oboje wymienieni pod numerem domu 9 ZałoĽce
Olejnik Józefa, córka Antoniego i Franciszki zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 675, w roku 1895 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Jana Bieniaszewskiego, nr domu 119 ZałoĽce
Olejnik Julianna, córka Jana i Franciszki zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 675, w roku 1890 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Michała Kulczyńskiego, nr domu 195 ZałoĽce
Olejnik Katarzyna, córka Jakuba i Marii zd. Orłowskiej, ul. Milno, zam. ZałoĽce, nr domu 118, w roku 1895 w wieku 26 lat jako panna wyszła za grekokatolika Teodora Kałuszkę, nr domu 51 ZałoĽce
Olejnik Konstancja, w roku 1831 w wieku 24 lata jako wdowa po Szymonie Olejniku wyszła za Szymona Myszkę, dla obojga brak numeru domu
Olejnik Maria, córka Szymona i Jadwigi, ZałoĽce, nr domu 96, w roku 1841 w wieku 18 lat jako panna wyszła za grekokatolika Jakuba Fedorowicza, nr domu 271 ZałoĽce
Olejnik Maria, córka Michała i Rozalii zd. Jaworskiej, ZałoĽce, nr domu 1118, w roku 1889 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Cypriana Topornickiego, nr domu 161 ZałoĽce
Olejnik Rozalia, córka Mikołaja i Marii zd. Pi¶nickiej, ZałoĽce, nr domu 166, w roku 1891 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Juliana Wojnickiego, nr domu 90 ZałoĽce
Olejnik Wojciech, c.k. żołnierz, syn Antoniego i Katarzyny zd. Maliszewskiej, ZałoĽce, nr domu 675, w roku 1878 w wieku 23 lata i 7 miesięcy jako kawaler ożenił się z Tekl± Wnuk, nr domu 139? ZałoĽce

Olender Józefa, 1mo voto Białoskurnik, córka Andrzeja Olendra i Reginy, ZałoĽce, nr domu 51, w roku 1849 w wieku 36 lat jako wdowa po Michale Białoskurniku wyszła za wdowca Eliasza Topornickiego, nr domu 37 ZałoĽce
Olender Rozalia, córka Andrzeja i Marii, Blich?, w roku 1831 w wieku 22 lata jako panna wyszła za wdowca Michała Bukało, oboje wymienieni pod numerem domu 9 ZałoĽce
Olexiewicz Wacław, oficer straży granicznej?, syn Antoniego i Krystyny, w roku 1842 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Emili± Strenger de Traugot, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Olszewska Barbara, córka Józefa i Julianny, miejscowo¶ć pochodzenia nieczytelna, w roku 1822 w wieku 34 lata jako panna wyszła za Onesko Ungerischa, oboje wymienieni pod numerem domu 279 ZałoĽce
Orłowski Jan, żołnierz 2. oddziału straży granicznej, w roku 1816 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Agnieszk± Bieniaszewsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 154 ZałoĽce
Oryszyn Julianna, córka Łukasza i Katarzyny, w roku 1833 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Fedka Denysów, oboje wymienieni pod numerem domu 19 ZałoĽce
Orzechowicz Antoni, syn Kazimierza i Ksenofonty zd. Łotockiej, ZałoĽce, nr domu 943, w roku 1891 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Franciszk± Matuszewsk±, nr domu 215 ZałoĽce
Orzechowicz Gabriel, szewc, syn Stefana i Kseni zd. Łotockiej, ZałoĽce, nr domu 237, w roku 1888 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Antonin± Kucharsk±, nr domu 199 ZałoĽce
Orzechowicz Józef, c.k. żołnierz, syn Stefana i Kseni zd. Łotockiej, ZałoĽce, nr domu 237?, w roku 1887 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Glinny, nr domu 188 ZałoĽce

Orzechowska Anastazja, córka Szymona i Barbary zd. Buczny, w roku 1849 w wieku 19 lat jako panna wyszła za grekokatolika Andrzeja Rebryk, oboje wymienieni pod numerem domu 631 ZałoĽce
Orzechowska Franciszka, córka Józefa i Katarzyny, ZałoĽce, nr domu 218, w roku 1845 w wieku 25 lat jako panna wyszła za wdowca Mitrofana Parada, nr domu 505 ZałoĽce
Orzechowska Franciszka, 1mo voto Parada, córka Józefa Orzechowskiego i Katarzyny zd. Buczny, ZałoĽce, nr domu 250, w roku 1859 w wieku 39 lat jako wdowa po Mitrofanie Parada wyszła za grekokatolika wdowca Michała Chomickiego, nr domu 208 ZałoĽce
Orzechowska Maria, córka Józefa i Katarzyny, w roku 1844 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Wincentego Bożkiewicza, oboje wymienieni pod numerem domu 212 ZałoĽce
Orzechowska Maria, córka Antoniego i Anny zd. Petryk, w roku 1875 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Marcina Boszczyka, oboje wymienieni pod numerem domu 165 ZałoĽce
Orzechowska Tekla, córka Franciszka i Praksedy, ZałoĽce, nr domu 141, w roku 1842 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Tomasza Zapotocznego, nr domu 166 ZałoĽce
Orzechowski Antoni, pracowity, syn Józefa i Katarzyny, ZałoĽce, nr domu 204, w roku 1843 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Pietryków, nr domu 165 ZałoĽce
Orzechowski Bartłomiej, pracowity, syn Józefa i Katarzyny, w roku 1835 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Justyn± Kulczyńsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 304 ZałoĽce
Orzechowski Bartłomiej, pracowity, syn Szymona i Barbary, w roku 1836 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Buczny, oboje wymienieni pod numerem domu 224 ZałoĽce
Orzechowski Bartłomiej, mieszczanin, syn Szymona i Ewy zd. Łozańskiej(?), ZałoĽce, nr domu 121, w roku 1849 w wieku 31 lat jako wdowiec ożenił się z wdow± Ann± zd. Drozd 1mo voto Łukasiewicz, nr domu 74 ZałoĽce
Orzechowski Bartłomiej, mieszczanin, syn Szymona i Ewy zd. Dworzańskiej, w roku 1852 w wieku 37 lat jako wdowiec ożenił się z wdowę Katarzynę zd. Soczyńsk± 2do voto Szczyrba, oboje wymienieni pod numerem domu 174 ZałoĽce
Orzechowski Franciszek, rolnik, syn Józefa i Katarzyny zd. Moczulskiej, ZałoĽce, nr domu 141, w roku 1858 w wieku 51 lat jako wdowiec po Katarzynie zd. Kozakiewicz ożenił się z Mari± Forek(?), nr domu 42 ZałoĽce
Orzechowski Józef, szewc, syn Bartłomieja i Justyny zd. Kulczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 266, w roku 1867 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Miklaszewsk±, nr domu 218 ZałoĽce
Orzechowski Szymon, mieszczanin, w roku 1822 w wieku 35 lat jako wdowiec ożenił się z Barbar± Buczny, oboje wymienieni pod numerem domu 109 ZałoĽce

Osadczuk Grzegorz, mieszczanin, syn Pawła i Marii, ZałoĽce, nr domu 118, w roku 1842 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Tekl± Hadzic, nr domu 90 ZałoĽce
Osadczuk Wasyl, pracowity, syn Jana i Marii, w roku 1833 w wieku 27 lat jako wdowiec ożenił się z Helen± Bosakowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Ostrowski Jan, pracowity, syn Wawrzyńca i Marceli zd. Piekowskiej(?), w roku 1824 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Tekl± Lipińsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 540 ZałoĽce
Owczarczyk Teodor, pracowity, syn Łukasza i Matrony zd. Rybak, w roku 1891 w wieku 38 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Agnieszk± zd. Kociubińsk± 1mo voto Wolaniuk, oboje wymienieni pod numerem domu 900 ZałoĽcePaczkowska Tekla, córka Szymona i Anny, ZałoĽce, nr domu 211, w roku 1841 w wieku 40 lat jako wdowa wyszła za Pawła Półtoraka, nr domu 227 ZałoĽce
Paluch Emilia, córka Kazimierza i Pauliny zd. Cyganek, ur. Chodaczków Wielki, zam. ZałoĽce, nr domu 224, w roku 1900 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Antoniego Dubrawskiego, nr domu 496 ZałoĽce
Paluch Kazimierz, syn Antoniego i Rozalii zd. Krutkiewicz, ur. Kozowa, zam. Beremowce, nr domu 74, w roku 1897 (wiek niewidoczny) jako wdowiec po Paulinie zd. Cyganek ożenił się z wdow± Teres± zd. Rutkowsk± 2do voto Fessinger z Załoziec, nr domu 236
Panasiuk Anna, córka Andrzeja i Barbary zd. Łanowy, ZałoĽce, nr domu 173, w roku 1849 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Łukasza Jankowskiego, nr domu 515 ZałoĽce
Panasiuk Barbara, w roku 1837 w wieku 51 lat jako wdowa wyszła za wdowca Jana Derecha, oboje wymienieni pod numerem domu 59 ZałoĽce
Pańkowska Katarzyna, córka Józefa i Marii, w roku 1822 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Alojzego Goth, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Pańkowska Marianna, w roku 1817 w wieku 18 lat jako panna wyszła za wdowca Karola Bibra, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Pappius Władysław, c.k. diurnista, syn Jakuba i Julii zd. Zieleckiej, ur. Podgórze, zam. ZałoĽce, w roku 1883 w wieku 31 lat jako wdowiec po Marii zd. Raczyńskiej ożenił się z Seweryn± Dobruck±, dla obojga brak numeru domu
Parada Mitrofan, mieszczanin, syn Jana i Marii, ZałoĽce, nr domu 505, w roku 1845 w wieku 26 lat jako wdowiec ożenił się z Franciszk± Orzechowsk±, nr domu 218 ZałoĽce
Partacz Małgorzata, 1mo voto Bednarczuk, córka Piotra Partacza i Katarzyny, Seretec, w roku 1845 w wieku 30 lat jako wdowa wyszła za wdowca Pawła Iwa¶ków z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 215
Partaczyński Franciszek, syn Michała i Marii zd. Różek, ur. Podkamień, zam. ZałoĽce, nr domu 353, w roku 1862 w wieku 36 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Sikora z Tro¶ciańca Wielkiego, nr domu 30
Partyka Franciszka, córka Wincentego i Agaty zd. Tokarczuk, ur. Łubianki Wyższe, zam. ZałoĽce, nr domu 809, w roku 1891 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Daniela Nysztę, nr domu 898 ZałoĽce
Parys Jan, syn Mateusza i Tekli, w roku 1839 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Aleksandr± Henczel, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Pasiecznik Maria, córka Tymoteusza i Katarzyny, w roku 1844 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Józefa Czajkowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 191 ZałoĽce
Pasiecznik Michał, rolnik, syn Tomasza i Marii zd. Bednarskiej, Reniów, nr domu 24, w roku 1876 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Karolin± Kajdaniuk z Załoziec, nr domu 180
Pasiecznik Wojciech, w roku 1834 w wieku 32 lata jako wdowiec ożenił się z wdow± Tekl± Bednarsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 195 ZałoĽce
Paszkowski Jan, syn Wincentego i Marianny, w roku 1827 w wieku 28 lat jako wdowiec po Mariannie zd. Boruszków ożenił się z Tekl± Bodnarczuk, oboje wymienieni pod numerem domu 108 ZałoĽce
Paszkowski Szymon, grekokatolik, mieszczanin, syn Bazylego i Heleny zd. Chomiak, ZałoĽce, nr domu 368, w roku 1849 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Koziarsk±, nr domu 413 ZałoĽce
Pataszka Jan, w roku 1833 w wieku 50 lat jako wdowiec ożenił się z Urszul± Koryszow±, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Pawłowska Regina, 1mo voto Kuczer, córka Sebastiana i Heleny Pawłowskich, ZałoĽce, nr domu 162, w roku 1844 w wieku 40 lat jako wdowa wyszła za Pawła Popowicza, nr domu 174 ZałoĽce
Pazowski Jan, prywatny nauczyciel lub kierownik (ostatnie słowo nieczytelne), syn Michała i Ewy, w roku 1827 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Juliann± Schultz, oboje wymienieni pod numerem domu 119 ZałoĽce
Pazowski Teodor Franciszek, kowal, syn Michała i Ewy, w roku 1825 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Elżbiet± Sax, oboje wymienieni pod numerem domu 133 ZałoĽce
Pecuch Prokop, rolnik, syn Grzegorza i Aleksandry zd. Sławińskiej, ur. Popowce, zam. ZałoĽce, w roku 1887 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Matuszewsk±, dla obojga brak numeru domu
Pecuch Prokop, woĽnica, syn Grzegorza i Aleksandry zd. Sławińskiej, ur. Popowce, zam. ZałoĽce, w roku 1888 w wieku 27 lat jako wdowiec po Marii zd. Matuszewskiej ożenił się z Wiktori± Mari± Moszkowicz, dla obojga brak numeru domu
Peliszek Jan, żołnierz, w roku 1818 w wieku 43 lata jako kawaler ożenił się z Agnieszk± Chiliduszko(?), oboje wymienieni pod numerem domu 163 ZałoĽce
Perejmybida Teresa, córka Eustachego i Marii, w roku 1832 w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Augusta Kotowicza, dla obojga brak numeru domu
Petlar Maria, córka Jerzego i Magdaleny zd. Kowalskiej, ZałoĽce, nr domu 449, w roku 1892 w wieku 17 lat jako panna wyszła za grekokatolika Eliasza Dyczków, nr domu 0 (zero) ZałoĽce
Petryk Grzegorz, grekokatolik, rolnik, syn Bazylego i Anny zd. Horiszny, Blich, nr domu 33, w roku 1847 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Zofi± Słupsk±, nr domu 51 Blich
Petryk Katarzyna, córka Grzegorza i Zofii zd. Słupskiej, Blich, nr domu 51, w roku 1880 w wieku 24 lata i 1 miesi±c jako panna wyszła za Cyryla Szymczyszyna, nr domu 40 Blich
Petryków Andrzej, rolnik, syn Sebastiana i Heleny, w roku 1836 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Teres± Drozdowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 165 ZałoĽce
Petryków Maria, córka Jana i Ewy zd. Romanów, ZałoĽce, nr domu 165, w roku 1853 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Eliasza Smoleńskiego, nr domu 166 ZałoĽce
Piaseczny Tekla, córka Bartłomieja i Marii zd. W±sowicz, ur. Pieniaki, zam. ZałoĽce, nr domu 83, w roku 1862 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Józefa GaĽdzieckiego z Milna, nr domu 16
Piaskowski Józef, kucharz, syn Józefa i Anny zd. Karczewskiej, ur. Wasylkowce dystrykt Husiatyn, zam. Założce, w roku 1874 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Franciszk± zd. Momock± 1mo voto Windisch, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Pi±tkowska Justyna, córka Antoniego i Katarzyny zd. Sucheckiej, w roku 1832 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Jana Szostakowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 145 ZałoĽce
Pi±tkowska Katarzyna, w roku 1837 w wieku 28 lat jako wdowa wyszła za grekokatolika Jana Położychwosta, oboje wymienieni pod numerem domu 48 ZałoĽce
Pi±tkowski Wojciech, syn Antoniego i Katarzyny, ZałoĽce, nr domu 439, w roku 1839 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Dzioba, nr domu 37 ZałoĽce
Pichowicz Andrzej, mieszczanin, syn Teodora i Agafii zd. Łukasiewicz, ZałoĽce, nr domu 224, w roku 1887 w wieku 40 lat jako wdowiec po Marii zd. Bencał ożenił się z Mari± Dekonty, nr domu 679 ZałoĽce
Pichowicz Grzegorz, c.k. żołnierz, syn Teodora i Agafii zd. Łukasiewicz, ZałoĽce, nr domu 80, w roku 1881 w wieku 24 lata i 9 miesięcy jako kawaler ożenił się z Ludwik± Bieniaszewsk±, nr domu 98 ZałoĽce
Pietras Wojciech, syn Jana i Marii zd. Kiełbasa, ur. 1869 Jamy, parafia Zgórsko - diecezja Tarnów, zam. ZałoĽce, nr domu 910, w roku 1893 w wieku jako kawaler ożenił się z Mari± Góral, nr domu 116 ZałoĽce
Pietryków Andrzej, syn Sebastiana i Heleny, ZałoĽce, nr domu 165, w roku 1839 w wieku 29 lat jako wdowiec ożenił się z Mari± Kulczyńsk±, nr domu 266 ZałoĽce
Pietryków Anna, córka Sebastiana i Heleny, ZałoĽce, nr domu 165, w roku 1843 w wieku 27 lat jako panna wyszła za Antoniego Orzechowskiego, nr domu 204 ZałoĽce
Pietryków Antonina, córka Andrzeja i Marii zd. Kulczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 165, w roku 1861 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Mikołaja Czaplę z Sereteca, nr domu 21
Pihan Kazimierz, mieszczanin, syn Jana i Katarzyny zd. Markowskiej, w roku 1852 w wieku 54 lata jako wdowiec ożenił się z wdow± Juliann± zd. Taranczuk 1mo voto Makar, oboje wymienieni pod numerem domu 564 ZałoĽce
Piler Maria, córka Jana i Wiktorii, w roku 1844 w wieku 26 lat jako panna wyszła za Szymona Repetę, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Piller Jan, piekarz, w roku 1816 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Wiktori± Kamińsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Piller Małgorzata, córka Jana i Wiktorii zd. Kamińskiej, ZałoĽce, nr domu 1, w roku 1847 w wieku 18 lat jako panna wyszła za wdowca Jakuba Kowalskiego, nr domu 341 ZałoĽce
Piller Małgorzata, 1mo voto Kowalska, córka Jana Pillera i Wiktorii zd. Kamińskiej, ZałoĽce, nr domu 341, w roku 1862 w wieku 33 lata jako wdowa po Jakubie Kowalskim wyszła za Tymoteusza Barana, nr domu 542 ZałoĽce
Piller Małgorzata, 1mo voto Kowalska, 2do voto Baran, córka Jana Pillera i Wiktorii zd. Kamińskiej, ZałoĽce, nr domu 405, w roku 1876 w wieku 46 lat i 8 miesięcy jako wdowa po Tymoteuszu Baran wyszła za Jakuba Walentyńskiego, nr domu 505 ZałoĽce
Piller Rozalia, córka Jana i Wiktorii, ZałoĽce, nr domu 1, w roku 1856 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Pantaleona Krempowicza, nr domu 391 ZałoĽce
Piotrowski Jan, cie¶la, syn Mikołaja i Anny zd. Kersch, ur. Gołogóry, zam. ZałoĽce, nr domu 41, w roku 1859 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z Feliks± Stanisławsk±, nr domu 529 ZałoĽce
Piotrowski Józef, kowal, syn Jana i Felicji zd. Stanisławskiej, ZałoĽce, nr domu 20, w roku 1897 w wieku 28 i pół roku jako kawaler ożenił się z Mari± Wnuk, nr domu 28 ZałoĽce
Piotrowski Władysław, mieszczanin, syn Jana i Felicji zd. Stanisławskiej, ZałoĽce, nr domu 1062, w roku 1894 (wiek i stan cywilny nie wpisany) ożenił się z Mari± Rutkowsk±, nr domu 236? ZałoĽce
Piotrowski Władysław, ur. 1869, syn Jana i Felicji zd. Stanisławskiej, w roku 1896 w wieku jako kawaler ożenił się z Mari± Boszkiewicz, oboje wymienieni pod numerem domu 212 ZałoĽce

Pi¶nicka Anna, córka Jakuba i Marii zd. Drewniany, ZałoĽce, nr domu 177, w roku 1865 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Wawrzyńca Wojnickiego, nr domu 90 ZałoĽce
Pil¶nicka Ewa, córka Szymona i Anastazji zd. ¦wiadkiewicz, ZałoĽce, nr domu 166, w roku 1858 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Wawrzyńca Kucharskiego, nr domu 374 ZałoĽce
Pi¶nicka Ewa, 1mo voto Kucharska, córka Szymona Pi¶nickiego i Anastazji zd. ¦wiadkiewicz, ZałoĽce, nr domu 166, w roku 1873 w wieku 35 lat jako wdowa po Wawrzyńcu Kucharskim wyszła za wdowca Andrzeja Kulczyńskiego, nr domu 207 ZałoĽce
Pi¶nicka Ewa, 2do voto Kulczyńska, córka Szymona Pi¶nickiego i Anastazji zd. ¦wiadkiewicz, ZałoĽce, nr domu 166, w roku 1889 w wieku 51 lat jako wdowa po Andrzeju Kulczyńskim wyszła za wdowca Teodora Jankowskiego, nr domu 217 ZałoĽce
Pil¶nicka Karolina, córka cie¶li Jakuba Pil¶nickiego i Marii zd. Derewnianej, ZałoĽce, nr domu 177, w roku 1858 w wieku 26 lat jako panna wyszła za grekokatolika Jana Karpowicza, nr domu 161 ZałoĽce
Pi¶nicki Jakub, w roku 1831 w wieku 32 lata jako wdowiec po Ewie ożenił się z Mari± Drewniany, oboje wymienieni pod numerem domu 177 ZałoĽce
Pi¶nicki Jan, pracowity, syn Szymona i Anastazji zd. ¦wiadkiewicz, ZałoĽce, nr domu 166, w roku 1876 w wieku 32 lata jako wdowiec po Wiktorii zd. Piwowarczuk ożenił się z Ann± Kulczyńsk±, nr domu 203 ZałoĽce
Pisznicki Szymon, syn Marcina i Barbary, w roku 1827 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Anastazj± ¦wiadkiewicz, oboje wymienieni pod numerem domu 166 ZałoĽce

Piwowarczuk Franciszka, córka Jana i Marii zd. Kajdaniuk, ZałoĽce, nr domu 119, w roku 1892 w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Grzegorza Kwiatkowskiego, ZałoĽce Bródek
Piwowarczuk Jan, mieszczanin, syn Wawrzyńca i Marii zd. Stefańskiej, ZałoĽce, nr domu 194, w roku 1867 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Kajdaniuk, nr domu 180 ZałoĽce
Piwowarczuk Józef, syn Wawrzyńca i Marii zd. Stefańskiej, ZałoĽce, nr domu 147, w roku 1896 w wieku 50 lat jako wdowiec po Agnieszce zd. S±siadek ożenił się z wdow± Agnieszk± zd. Soczyńsk± 1mo voto Górny, nr domu 1 ZałoĽce
Piwowarczuk Kacper, cie¶la, syn Jana i Marii zd. Kajdaniuk, ZałoĽce, nr domu 260, w roku 1891 w wieku 23 lata i 6 miesięcy jako kawaler ożenił się z Rozali± Rutkowsk±, nr domu 236 ZałoĽce
Piwowarczuk Leon Józef, służ±cy, syn Wawrzyńca i Marii zd. Stefańskiej, w roku 1889 w wieku 42 lata jako wdowiec po Annie zd. Olender ożenił się z Agnieszk± S±siadek, oboje wymienieni pod numerem domu 129 ZałoĽce
Piwowarczuk Maria, córka Michała i Anny zd. Czechowicz, w roku 1849 w wieku 30 lat jako panna wyszła za Wincentego Janikowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 687 ZałoĽce
Piwowarczuk Paulina, córka Michała i Anny zd. Czechowicz, ZałoĽce, nr domu 687, w roku 1852 w wieku 27 lat jako panna wyszła za wdowca Krzysztofa Myszkę, nr domu 399 ZałoĽce
Piwowarczuk Rozalia, córka Jana i Marii zd. Kajdaniuk, w roku 1899 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Antoniego Boratyna, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Piwowarczuk Wawrzyniec, urzędnik kancelaryjny, syn Michała i Anny, w roku 1843 w wieku 31 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Stefańsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 194 ZałoĽce

Pleyzer Maria, córka Szymona i Marii, ZałoĽce, nr domu 152, w roku 1844 w wieku 30 lat jako panna wyszła za Szymona Górnego, nr domu 147 ZałoĽce
Plichocka Tekla, 1mo voto R±dkowska(?), córka Wincentego i Agnieszki Plichockich, ZałoĽce, nr domu 27, w roku 1839 w wieku 44 lata jako wdowa wyszła za Bazylego Drewnickiego, nr domu 40 ZałoĽce
Pochwałowska Franciszka, córka Franciszka i Marii zd. Krasnowskiej, ZałoĽce, nr domu 342, w roku 1852 w wieku 26 lat jako panna wyszła za wdowca Michała Kucharskiego, nr domu 372 ZałoĽce
Pochwałowska Józefa, córka Franciszka i Marii, ZałoĽce, nr domu 342, w roku 1846 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Jana Kowalskiego, nr domu 341 ZałoĽce
Pochwałowska Karolina, córka Franciszka i Marii, w roku 1839 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Kazimierza Misiewicza, oboje wymienieni pod numerem domu 342 ZałoĽce
Pochwałowska Katarzyna, córka Franciszka i Marii zd. Krasnowskiej, ZałoĽce, nr domu 342, w roku 1859 w wieku 23 lata jako panna wyszła za wdowca Tomasza Soczyńskiego, nr domu 527 ZałoĽce
Pochwałowska Katarzyna, 1mo voto Soczyńska, córka Franciszka Pochwałowskiego i Marii zd. Krasnowskiej, ZałoĽce, nr domu 213, w roku 1878 w wieku 42 lata i 3 miesi±ce jako wdowa po Tomaszu Soczyńskim wyszła za wdowca Zachariasza Hałata, nr domu 441 ZałoĽce
Podkamienny Andrzej, grekokatolik, mieszczanin, syn Joachima i Marii zd. Michalskiej, ZałoĽce, nr domu 441, w roku 1861 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Wiża, nr domu 451 ZałoĽce
Podkamienny Maria, córka Andrzeja i Marii zd. Wiża, ZałoĽce, nr domu 451, w roku 1885 w wieku 23 lata i 4 miesi±ce jako panna wyszła za Leona Łucyka, nr domu 104 ZałoĽce
Podkamienny Mikołaj, mieszczanin, syn Piotra i Anny, w roku 1844 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Kozłowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 506 ZałoĽce
Podkamienny Tekla, córka Andrzeja i Marii zd. Wiża, ZałoĽce, nr domu 451?, w roku 1889 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Filipa Tymczyszyna, nr domu 833 ZałoĽce
Podłubaj Stefan, rolnik, syn Grzegorza i Hafii, w roku 1832 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z Franciszk± Wnuk, oboje wymienieni pod numerem domu 372 ZałoĽce

Pokidan Agnieszka, w roku 1830 w wieku 50 lat jako wdowa po Bazylim Pokidan wyszła za wdowca Franciszka B±czkowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 602 ZałoĽce
Pokidaniec Agnieszka, córka Jana i Katarzyny zd. Pi±tkowskiej, ZałoĽce, nr domu 701, w roku 1863 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Antoniego Matysiuka, nr domu 350 ZałoĽce
Pokidaniec Andrzej, c.k. żołnierz pułku księcia Holstein, syn Szymona i Matrony zd. Żuk, ZałoĽce, nr domu 737, w roku 1875 w wieku 32 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Gładysz, nr domu 745 ZałoĽce
Pokidaniec Anna, córka Filipa i Agnieszki zd. Wnuk, ZałoĽce, nr domu 849, w roku 1873 w wieku 23 lata jako panna wyszła za wdowca Grzegorza Tymczyszyna, nr domu 628 ZałoĽce
Pokidaniec Filip, grekokatolik, mieszczanin, syn Daniela i Praksedy zd. Pytlar, ZałoĽce, nr domu 656, w roku 1847 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Agnieszk± zd. Wnuk 1mo voto Sucheck±, nr domu 768 ZałoĽce
Pokidaniec Ignacy, grekokatolik, mieszczanin, syn Bazylego i Katarzyny, w roku 1830 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Rozali± Dujanowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 594 ZałoĽce
Pokidaniec Maria, córka Pantaleona i Julianny zd. Szostak, ZałoĽce, nr domu 466, w roku 1862 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Jana Kociubińskiego, nr domu 411 ZałoĽce
Pokidaniec Maria, córka Pantaleona i Julianny zd. Szostak, ZałoĽce, nr domu 466, w roku 1865 w wieku 23 lata jako panna wyszła za wdowca Tomasza Rutkowskiego, nr domu 236 ZałoĽce
Pokidaniec Maria, córka Prokopa i Agnieszki zd. Jurczenko, ZałoĽce, nr domu 680, w roku 1874 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Bazylego Bazan, nr domu 830 ZałoĽce
Pokidaniec Maria, ur. 1876, córka Andrzeja i Anny zd. Gładysz, ZałoĽce, nr domu 745, w roku 1896 w wieku jako panna wyszła za Pawła Puchacza, nr domu 638 ZałoĽce
Pokidaniec Pantaleon, szewc, syn Teodora i Barbary, w roku 1827 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Juliann± Szostak, oboje wymienieni pod numerem domu 468 ZałoĽce
Pokidaniec Prokop, mieszczanin, syn Daniela i Paraskewy zd. Pytlar, ZałoĽce, nr domu 656, w roku 1849 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Agnieszk± Jurczeńko, nr domu 397 ZałoĽce
Pokiedaniec Anna, córka Prokopa i Agnieszki zd. Jurczenko, ZałoĽce, nr domu 830, w roku 1891 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Jana Wołyniec(?), nr domu 910 ZałoĽce
Pokiedaniec Józef, c.k. żołnierz, syn Jana i Tatiany zd. Pawłyszyn, ZałoĽce, nr domu 578, w roku 1879 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Wiktori± Wnuk, nr domu 1013 ZałoĽce
Pokiedaniec Rozalia, córka Prokopa i Agnieszki zd. Jurczenko, ZałoĽce, nr domu 830, w roku 1885 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Franciszka Kociubińskiego, nr domu 963 ZałoĽce
Pokiedaniec Tekla, córka Filipa i Agnieszki zd. Wnuk, ZałoĽce, nr domu 656, w roku 1878 w wieku 26 lat i 9 miesięcy jako panna wyszła za Aleksego Berezowskiego, nr domu 845 ZałoĽce
Pokiedaniec Teodor, urlopowany c.k. żołnierz 5. pułku artylerii, syn Pantaleona i Julianny zd. Szostak, ZałoĽce Nowe, w roku 1873 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Karpik z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 452

Poliwany Agnieszka, córka Jana i Józefy zd. Morozowskiej, ZałoĽce, nr domu 239, w roku 1894 w wieku 26 lat jako panna wyszła za grekokatolika wdowca Piotra Stójkiewicza, nr domu 485 ZałoĽce
Poliwany Jan, grekokatolik, mieszczanin, syn Stefana i Ewy zd. Jacuniów, ZałoĽce, nr domu 220, w roku 1853 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Józef± Mrozowsk±, nr domu 119 ZałoĽce
Poliwany Rozalia, córka Jana i Józefy zd. Mrozowskiej, w roku 1889 w wieku 29 lat jako panna wyszła za Romana Łakockiego, oboje wymienieni pod numerem domu 239 ZałoĽce
Poluha Piotr, grekokatolik, pracowity, syn Jana i Eufrozyny zd. Maksymów, ur. Pieniaki, zam. ZałoĽce, nr domu 90, w roku 1899 w wieku 58 lat jako wdowiec po Katarzynie zd. Misiewicz ożenił się z wdow± Ann± zd. Kozick± 1mo voto Rudzik, nr domu 359 ZałoĽce
Poluha Wincenta, córka Piotra i Katarzyny zd. Misiewicz, ZałoĽce, nr domu 102, w roku 1899 w wieku 16 i pół roku jako panna wyszła za grekokatolika Dymitra Ciołka, nr domu 1 ZałoĽce
Położychwost Anna, córka Jana i Marii zd. Wnuk, ZałoĽce, nr domu 645, w roku 1865 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Michała Walentyńskiego, nr domu 658 ZałoĽce
Położychwost Jan, grekokatolik, mieszczanin, syn Tymoteusza i Anny, w roku 1837 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Katarzyn± Piatkowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 48 ZałoĽce
Położychwost Jan, grekokatolik, pracowity, syn Jacka i Marceli, ZałoĽce, nr domu 347, w roku 1840 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Wnuk, nr domu 651 ZałoĽce
Położychwost Katarzyna, córka Jana i Marii zd. Wnuk, ZałoĽce, nr domu 645, w roku 1867 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Antoniego Chymczaka, nr domu 733 ZałoĽce
Położychwost vel Tymczyszyn Zofia, córka Jana i Marii zd. Wnuk, ZałoĽce, nr domu 645, w roku 1873 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Konstantego Bazan, nr domu 662 ZałoĽce
Pompowska(?) Julianna, córka Dawida i Julianny zd. Słubackiej, w roku 1855 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Leona Tempel, oboje wymienieni pod numerem domu 48 ZałoĽce
Pomys Franciszek, syn Józefa i Marii zd. Reiter, ZałoĽce, nr domu 143, w roku 1850 w wieku 36 lat jako wdowiec ożenił się z wdow± Zofi± zd. Hadzic 1mo voto Chwostowsk±, nr domu 98 ZałoĽce
Popielowa Marcjanna Apolonia, szlachcianka, córka Franciszka i Marianny z Bilskich, ur. Rawa w cyrkule żółkiewskim, zam. ZałoĽce, w roku 1825 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Ignatiusa Kreitschi, oboje wymienieni pod numerem domu 366 ZałoĽce
Popowicz Paweł, pracowity, syn Korneliusza i Heleny, ZałoĽce, nr domu 174, w roku 1844 w wieku 50 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Regin± zd. Pawłowsk± 1mo voto Kuczer, nr domu 162 ZałoĽce

Półtorak Agnieszka, córka Jana i Anny zd. Staniszewskiej, w roku 1824 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Jakuba Glinnego, oboje wymienieni pod numerem domu 99 ZałoĽce
Półtorak Marcin, rolnik, syn Jakuba i Anny, w roku 1832 w wieku 18 lat jako kawaler ożenił się z Tekl± Drozd, oboje wymienieni pod numerem domu 384 ZałoĽce
Półtorak Marianna, w roku 1817 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Bartłomieja Czajkowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 188 ZałoĽce
Półtorak Marianna, córka Marcina i Zofii zd. Olejnik, w roku 1824 w wieku 29 lat? jako panna wyszła za Stefana Sniczuka, oboje wymienieni pod numerem domu 178 ZałoĽce
Półtorak Paweł, pracowity, syn Pawła i Katarzyny, ZałoĽce, nr domu 227, w roku 1841 w wieku 38 lat jako kawaler ożenił się z Tekl± Paczkowsk±, nr domu 211 ZałoĽce
Półtorak Tomasz, pracowity, syn Jana i Anny, w roku 1832 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Skrzypkow±, oboje wymienieni pod numerem domu 186 ZałoĽce
Półtorak Tymko, w roku 1817 w wieku 37 lat jako wdowiec ożenił się z wdow± Magdalen± Buczny, oboje wymienieni pod numerem domu 173 ZałoĽce

Preisner Rozalia, w roku 1816 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Michała Tarnawskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 265 ZałoĽce

Prus Andrzej, mieszczanin, syn Macieja i Anny zd. Soczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 169, w roku 1874 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Helen± Balick±, nr domu 494 ZałoĽce
Prus Julianna, córka Macieja i Anny zd. Soczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 196, w roku 1873 w wieku 15 lat jako panna wyszła za Karola Szawłowskiego, nr domu 182 ZałoĽce
Prus Julia, 1mo voto Szawłowska, córka Macieja i Anny zd. Soczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 143, w roku 1897 w wieku 38 lat jako wdowa po Karolu Szawłowskim wyszła za wdowca Macieja Kwa¶nickiego, nr domu 174 ZałoĽce
Prus Katarzyna, córka Aleksandra i Anastazji, w roku 1822 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Jana Łakockiego, oboje wymienieni pod numerem domu 231? ZałoĽce
Prus Klara, córka Macieja i Marii zd. Sokołowskiej, ZałoĽce, nr domu 264, w roku 1855 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Wincentego Kajdaniuka, nr domu 202 ZałoĽce
Prus Maciej, żołnierz, syn Wojciecha i Marii, ZałoĽce, nr domu 264, w roku 1839 w wieku 33 lata jako wdowiec ożenił się z Ann± Soczyńsk±, nr domu 196 ZałoĽce
Prus Maria, córka Macieja i Anny zd. Soczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 191, w roku 1862 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Macieja Górala, nr domu 206 ZałoĽce
Prus Paulina, córka Macieja i Anny zd. Soczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 196, w roku 1862 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Andrzeja Jurczenko, nr domu 531 ZałoĽce
Prus Rozalia, córka Macieja i Anny zd. Soczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 264, w roku 1864 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Szczepana Łanowego, nr domu 245 ZałoĽce
Prus Zuzanna, córka rzeĽnika Macieja Prusa i Anny zd. Soczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 196, w roku 1858 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Marcina Glinnego, nr domu 188 ZałoĽce
Prus Zuzanna, 2do voto Żuk, córka Macieja Prusa i Anny zd. Soczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 944, w roku 1891 w wieku 48 lat jako wdowa po Eliaszu Żuk wyszła za wdowca Bazylego Wolaniuka, nr domu 739 ZałoĽce

Prydatko Tekla, ur. 1881, córka Teodora i Petroneli zd. KuĽmińskiej, ZałoĽce, nr domu 1122, w roku 1897 w wieku jako panna wyszła za Łukasza Kwa¶nickiego, nr domu 1048 ZałoĽce
Pszczoła Antoni, szewc, syn Pawła i Barbary, Obarzańce, w roku 1826 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Klar± Kołtunik z Załoziec, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 220
Puchacz Paweł, ur. 1873, syn Wincentego i Anny zd. Żuk, ZałoĽce, nr domu 638, w roku 1896 w wieku jako kawaler ożenił się z Mari± Pokidaniec, nr domu 745 ZałoĽce
Puhacz Ignacy, rolnik, syn Pawła i Agafii zd. Malanec(?), ZałoĽce, nr domu 638, w roku 1858 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Mulińsk±, nr domu 796 ZałoĽce
Pukało Cyryl, pracowity, syn Konstantego i Zofii, ZałoĽce, nr domu 458, w roku 1841 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Tekl± Mareth, nr domu 671 ZałoĽce
Puszka Maria, córka Kacpra i Marii, w roku 1845 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Feliksa Górala, oboje wymienieni pod numerem domu 197 ZałoĽce
Pytlar Grzegorz, c.k. żołnierz, syn Aleksego i Julianny zd. Romaniewicz, ZałoĽce, nr domu 677, w roku 1889 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Nitefor, nr domu 996 ZałoĽce
Pytlar Grzegorz, syn Aleksego i Julii zd. Romaniewicz, ZałoĽce, nr domu 983, w roku 1890 w wieku 26 lat jako wdowiec po Marii zd. Nitefor ożenił się z Mari± Kwa¶nick±, nr domu 633 ZałoĽce
Pytlarz(?) Karp, grekokatolik, plebejusz, w roku 1816 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Mariann± Wie¶lak, oboje wymienieni pod numerem domu 534 ZałoĽceR(...) Jan /nazwisko nieczytelne/, pracowity, syn Grzegorza i Oryszki, w roku 1834 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Dubreck±(?), oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Radwański Wincenty, szlachcic, syn Jana i Tekli, w roku 1835 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Magdalen± Gu¶cińsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 9 ZałoĽce
Rapir Maria, córka Macieja i Konstancji zd. Jankiewicz, Nowosiółka, nr domu 65, w roku 1860 w wieku 19 lat jako panna wyszła za grekokatolika Dionizego Horisznego z Blicha, nr domu 46
Rebryk Andrzej, grekokatolik, syn Jana i Anny zd. Kissijewicz, w roku 1849 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z Anastazj± Orzechowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 631 ZałoĽce
Rech Fryderyk, kolonista, syn Karola i Katarzyny zd. Hapting, ur. Olesko, zam. ZałoĽce, w roku 1874 w wieku 35 lat jako kawaler ożenił się z Marcell± Kordal, zamiast numeru domu wpisano dla obojga "szpital Sióstr Miłosierdzia"
Rehan Agata, w roku 1816 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Stefana Sienickiego, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Rehan Maria, córka podoficera(?) 2 oddziału straży granicznej Jakuba Rehan i Doroty zd. Schrederin, w roku 1825 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Jana Krzyżanowskiego, dla obojga brak numeru domu
Rehschütz Władysław, gorzelnik, syn Franciszka i Julii zd. Topiałkowskiej, ur. Smaszów, zam. ZałoĽce, w roku 1874 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Klaudi± Karolin± Vogel, dla obojga brak numeru domu
Reis, de Sabina, 1mo voto Putz, córka Tomasza i Teresy, ur. Barbergae(?) w Niemczech, w roku 1822 w wieku 28 lat jako wdowa wyszła za Jana Karola Forget Chevalier de Barst, oboje wymienieni pod numerem domu 98 ZałoĽce
Repeta Szymon, kamerdyner, syn Jana i Agrypiny, w roku 1844 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Piler, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Repeta Szymon, rolnik, syn Jana i Agrypiny, w roku 1846 w wieku 25 lat jako wdowiec ożenił się z Wiktori± Wakowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 42 ZałoĽce
Rewega Bazyli, mieszczanin, syn Jana i Anny, ZałoĽce, nr domu 259, w roku 1844 w wieku 41 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Mari± zd. Matuszewsk± 1mo voto Goreck±, nr domu 249 ZałoĽce
Rieger Franciszek, żołnierz 2. oddziału straży granicznej, w roku 1817 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Ann± Kircher, zamiast numeru domu wpisano dla obojga "2 oddział straży granicznej"
Rogowski Szymon, pracowity, w roku 1832 w wieku 45 lat jako wdowiec po Annie ożenił się z wdow± Mari± Mierzwick±, dla obojga brak numeru domu
Rokicka Emilia, córka Jana Rokickiego, byłego c.k. urzędnika (nieczytelne słowo) i Anny zd. Okuniowskiej, w roku 1853 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Władysława Cellnera, oboje wymienieni pod numerem domu 411 ZałoĽce
Rokitzka Pulcheria, córka Jana Rokitzkiego, porucznika straży granicznej i Anny, w roku 1840 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Mateusza Rudkowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 411 ZałoĽce
Romaniszyn Ewa, córka Pawła i Katarzyny zd. Orzechowskiej, ZałoĽce, nr domu 111, w roku 1879 w wieku 16 lat i 11 miesięcy jako panna wyszła za Marka Burawa, nr domu 159 ZałoĽce
Romanowski Dymitr false Piotr, kowal, syn Bazylego i Katarzyny, w roku 1843 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Bileck±, oboje wymienieni pod numerem domu 2 ZałoĽce

Rozdolska Anna, córka Jana i Antoniny zd. Gładysz, Gaje Roztockie, nr domu 1107, w roku 1892 w wieku 22 lata jako panna wyszła za grekokatolika Jana Chomyn, nr domu 775 Gaje Roztockie
Rozdolska Karolina, córka Szymona i Marii zd. Gładysz, ZałoĽce, nr domu 1113, w roku 1900 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Ignacego Kwa¶nickiego, nr domu 147 ZałoĽce
Rozdolska Maria, córka Jana i Antoniny zd. Gładysz, ZałoĽce, nr domu 1117, w roku 1892 w wieku 20 lat jako panna wyszła za grekokatolika Józefa Łyczaka z Olejowa, nr domu 248
Rozdolska Maria, córka szewca Szymona Rozdolskiego i Marii zd. Gładysz, ZałoĽce, nr domu 525, w roku 1892 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Michał Soczyńskiego, nr domu 0 (zero) ZałoĽce
Rozdolski Filip, szewc, syn Tomasza i Anny zd. Bileckiej, w roku 1879 w wieku 25 lat i 3 miesi±ce jako kawaler ożenił się z Magdalen± Gładysz, oboje wymienieni pod numerem domu 745 ZałoĽce
Rozdolski Szczepan, mieszczanin, syn Jacka i Teresy, w roku 1832 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Zofi± Dubrawsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 2 ZałoĽce
Rozdolski Szymon, c.k. żołnierz, syn Tomasza i Anny zd. Bileckiej, w roku 1873 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Gładysz, oboje wymienieni pod numerem domu 745 ZałoĽce
Rozdolski Tomasz, mieszczanin, syn Ignacego i Tekli, ZałoĽce, nr domu 2, w roku 1838 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Bieleck±, nr domu 125 ZałoĽce

Rożek Agnieszka, 1mo voto Wilhelmi, córka Walentego Rozek i Heleny, w roku 1850 w wieku 31 lat jako wdowa po Karolu Wilhelmi wyszła za Jana Sadowskiego, dla obojga brak numeru domu
Rubińska Stefania Teresa, córka Bolesława i Ottylii zd. Bałdy¶, ur. 1878 Monachia(?), zam. ZałoĽce, w roku 1896 w wieku jako panna wyszła za Antoniego Jana ¦wi±teckiego z Ja¶niszcza, dla obojga brak numeru domu
Ruczkowska Teodozja, córka ekonoma Antoniego Ruczkowskiego i Anny zd. Goreckiej, w roku 1859 w wieku 19 lat jako panna wyszła za grekokatolika Michała Kużel z Tro¶ciańca Wielkiego, oboje wymienieni pod numerem domu 20
Rudakiewicz Michał, krawiec, syn Bazylego i Ewy zd. Fedczyna, ZałoĽce, nr domu 993, w roku 1891 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Łanowy, nr domu 926 ZałoĽce
Rudkowski Mateusz, mieszczanin ze Zbaraża, syn Augusta i Marii, Zbaraż, w roku 1840 w wieku 32 lata jako kawaler ożenił się z Pulcheri± Rokitzk±, oboje wymienieni pod numerem domu 411 ZałoĽce
Rudnicka Julia Teofila, córka le¶niczego Wojciecha Rudnickiego i Konstancji zd. Chrz±szcz, miejscowo¶ć urodzenia nieczytelna, zam. ZałoĽce, w roku 1887 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Wincentego Sieteskiego z Zabłotowa, dla obojga brak numeru domu
Rudnicki Karol Julian, prywatny oficjalista, syn Wojciecha i Konstancji zd. Chrz±szcz, ur. Huta Pieniacka, zam. ZałoĽce, w roku 1889 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Emili± Mićkowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Rudolf Józefa Maria, córka Antoniego i Katarzyny zd. Strzałkowskiej, ur. Nowy S±cz, zam. ZałoĽce, w roku 1877 w wieku 51 lat jako panna wyszła za Józefa Derczenyj, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Rudolfi Maria Józefa, córka akuszerki Józefy Rudolfi, ur. Lwów, zam. ZałoĽce, w roku 1879 w wieku 16 i pół roku jako panna wyszła za Waleriana Ł±ckiego, oboje wymienieni pod numerem domu 483 ZałoĽce
Rudzik Jan, murarz, syn Ignacego i Tekli zd. Kozakiewicz, ZałoĽce, nr domu 366, w roku 1875 w wieku 60 lat jako wdowiec po Magdalenie zd. Pytlar ożenił się z Ann± Kozick±, nr domu 480 ZałoĽce
Rüssel Alojza, 1mo voto Kasperkiewicz, córka Wacława Rüssel i Katarzyny zd. Cuc(?), ur. Krosno, zam. ZałoĽce, w roku 1880 w wieku 51 lat jako wdowa po Antonim Kasperkiewiczu wyszła za wdowca Aleksandra Szymańskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 607 ZałoĽce

Rutkowska Anna, córka Andrzeja i Anny zd. Łoik, ZałoĽce, nr domu 236, w roku 1846 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Józefa Goreckiego, nr domu 259 ZałoĽce
Rutkowska Antonina, 1mo voto Gorecka, córka Andrzeja Rutkowskiego i Anny zd. Łoik, ZałoĽce, nr domu 259, w roku 1862 w wieku 37 lat jako wdowa po Józefie Goreckim wyszła za Tymoteusza Nysztę, nr domu 586 ZałoĽce
Rutkowska Józefa, córka Józefa i Magdaleny zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 236, w roku 1891 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Kacpra Piwowarczuka, nr domu 260 ZałoĽce
Rutkowska Maria, córka Józefa i Magdaleny zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 236?, w roku 1894 (wiek i stan cywilny nie wpisany) wyszła za Władysława Piotrowskiego, nr domu 1062 ZałoĽce
Rutkowska Marianna, córka Andrzeja i Anny, w roku 1831 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Mikołaja Tomaszewskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 431 ZałoĽce
Rutkowska Rozalia, córka Andrzeja i Anny zd. Łucyków, w roku 1835 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Jana Matuszewskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 236 ZałoĽce
Rutkowska Tekla, córka Andrzeja i Anny, ZałoĽce, nr domu 236, w roku 1839 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Franciszka Wojciechowskiego, nr domu 137 ZałoĽce
Rutkowska Teresa, córka Józefa i Magdaleny zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 197, w roku 1882 w wieku 21 lat i 3 miesi±ce jako panna wyszła za Franiszka Miklasiewicza, nr domu 218 ZałoĽce
Rutkowska Teresa, 1mo voto Miklasiewicz, córka Józefa Rutkowskiego i Magdaleny zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 48, w roku 1893 w wieku 23 lata? jako wdowa po Franciszku Miklasiewicz wyszła za wdowca Marcina Fessinger, nr domu 573 ZałoĽce
Rutkowska Teresa, 2do voto Fessinger, córka Józefa Rutkowskiego i Magdaleny zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 236, w roku 1897 w wieku 37 lat jako wdowa po Marcinie Fessinger wyszła za wdowca Kazimierza Palucha z Beremowiec, nr domu 74
Rutkowska Zuzanna, córka krawca Andrzeja Rutkowskiego i Anny, ZałoĽce, nr domu 236, w roku 1842 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Antoniego Hadzica, nr domu 90 ZałoĽce
Rutkowski Jan, mieszczanin, syn Andrzeja i Anny zd. Łoik, ZałoĽce, nr domu 236, w roku 1854 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Magdalen± Góral, nr domu 197 ZałoĽce
Rutkowski Tomasz, emerytowany żołnierz pułku księcia Nassau, syn Andrzeja i Anny zd. Łoik, ZałoĽce, nr domu 236, w roku 1865 w wieku 38 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Kulczyńsk±, nr domu 205 ZałoĽce
Rutkowski Tomasz, tkacz, syn Andrzeja i Anny zd. Łoik, ZałoĽce, nr domu 236, w roku 1865 w wieku 39 lat jako wdowiec po Marii zd. Kulczyńskiej ożenił się z Mari± Pokidaniec, nr domu 466 ZałoĽce
Od administratorów.

Dzięki rocznikom 1867-1900, udostępnionym na stronach internetowych Archiwum Głównego Akt Dawnych, a także wielkiej ofiarno¶ci Dobrodziejów projektu "Olejów na Podolu", którzy zgromadzili i podarowali nam kopie niedostępnych w Polsce roczników 1816-1865, mamy dostęp do kilku tysięcy skanów ksi±g metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej w ZałoĽcach. S± to wszystko kopie dla kurii biskupiej we Lwowie, sporz±dzane corocznie przez załozieckich księży i wysyłane za po¶rednictwem dekanatu w Brodach. Nie s± niestety kompletne - niektóre roczniki zaginęły, być może bezpowrotnie. Nie ma ich w dostępnych zasobach polskich i zagranicznych archiwów. Za¶ oryginały ksi±g załozieckich, prowadzonych od XVIII wieku, spłonęły w czasie I wojny ¶wiatowej. Z oryginalnego zasobu zachowały się tylko dwa tomy księgi urodzeń z wioski Milno, w tym jeden mocno uszkodzony i niekompletny. Oraz jedna kartka, zapisana po obu stronach, z dwunastoma ¶lubami z wioski Ratyszcze z at 1785-1791. Historia okrutnie się obeszła z załozieckimi archiwaliami.

W zachowanym zasobie znajduj± się kopie stron z danymi 1011 ¶lubów (2022 osób ), które w księgach metrykalnych zapisano przy miasteczku ZałoĽce. Prezentujemy je w niniejszym artykule. Z przyczyn technicznych (ograniczenia oprogramowania strony) materiał został podzielony aż na dziewięć czę¶ci.

Wszystkie dane osobowe, użyteczne w poszukiwaniach genealogicznych (informacje o rodzicach za¶lubionych, pochodzeniu z innych miejscowo¶ci), przepisali¶my w cało¶ci, jeżeli tylko były w oryginalnym Ľródle. Starsze księgi metrykalne zawieraj± niestety bardzo mało informacji. W niektórych latach zapisywano tylko imiona i nazwiska po¶lubionych, bez żadnej wzmianki o ich rodzicach. Przy wdowach i wdowcach czasem nie zapisywano danych ich pierwszych, nieżyj±cych małżonków. Odrębna sprawa to różne błędy z epoki (np. Ľle zapisane nazwiska panieńskie). Szczególnie w I połowie XIX wieku, gdy większo¶ć ludzi była niepi¶mienna i nie posiadała żadnych dokumentów, a dane podawano księdzu "na gębę" - prawdopodobnie przez uczestników wydarzenia (¶wiadków ¶lubu czy starostę weselnego, niekoniecznie trzeĽwych). Mog± też być jakie¶ nasze błędy przy przepisywaniu. Starali¶my się zachować jak największ± staranno¶ć, lecz kaligrafia dawnych księży nie zawsze była czytelna. Czę¶ć tych zapisów to straszne "bazgroły", z trudem daj±ce się odcyfrować. Załozieckie księgi ¶lubów były dla nas trudnym wyzwaniem, nie tylko ze względu na duż± ilo¶ć materiału do obróbki. W przeciwieństwie do wiosek, w miasteczku była większa rotacja ludno¶ci. Na kartach ksi±g ko¶cielnych jest wiele obcych nazwisk, nie występuj±cych w okolicach Załoziec - np. żołnierzy, pracowników różnych urzędów. Często tylko jeden raz, bo zapewne niedługo po ¶lubie opu¶cili miasteczko. W takim wypadku nie było już materiału porównawczego (na przykład chrztów ich dzieci), gdzie można by było upewnić się co do pisowni mniej czytelnych nazwisk za¶lubionych, lub nazwisk panieńskich ich matek. Na to już nic niestety nie można poradzić.

Na życzenie Czytelników możemy podać pełne wypisy dla jaki¶ interesuj±cych Was osób, czyli resztę informacji z ksi±g metrykalnych (daty dzienne ¶lubów, dane ¶wiadków, nazwisko księdza itp.). Prosimy w tym wypadku o założenie w±tku na naszym forum. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020