dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5889692 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Niniejszą listę sporządziliśmy z tzw. metryk franciszkańskich, czyli drugiego katastru gruntowego Galicji. Te olejowskie nosiły daty 1820-1821, czyli w tych właśnie latach je sporządzono.

W przyszłości opublikujemy dokładniejsze wykazy wszystkich olejowskich działek z metryk józefińskich i franciszkańskich. Z przeliczeniem archaicznych miar (sążnie) na współczesne. Na razie zamieszczamy skróconą kwerendę, z oryginalnymi numerami porządkowymi z metryk franciszkańskich.

W przypadku imion i nazwisk mieliśmy do czynienia z różnymi wersjami ich pisowni. Nazwiska dopiero się formowały i nie wszystkie miały już ustaloną pisownię. Większość z tych ludzi nie posiadała zresztą własnych dokumentów. Imiona niektórych gospodarzy zapisano w wersji zdrobniałej, tak jak ich używano na codzień. Zachowujemy to wszystko w oryginale, przy czym wersje rzadziej występujące w źródle umieściliśmy w nawiasach.

Metryki franciszkańskie powstały ponad 30 lat po józefińskich. Służyły jako uaktualnienie stanu faktycznego, a także poprawienie błędów poprzednich spisów. Dla nas są szczególnie cenne także ze względu na różne dopiski. W tych uwagach można znaleźć informacje o współwłaścicielach pól, czego nie było przy metrykach józefińskich. Gdzieniegdzie również informacje przydatne genealogiczne - np. o rodzaju pokrewieństwa między współwłaścicielami ("Używa wspólnie brat tegoż Juzko", "Te pole używa wspólnie i syn jego Iwan" itp.).

Stara i nowa numeracja działek jest bardzo przydatna. Można sobie porównać z opublikowanymi na naszej stronie w innych artykułach metrykami józefińskimi. Zobaczyć, jak zmieniły się dane właścicieli - gdy czasem pola przechodziły do innych rodów.

Ciekawa jest sprawa numeracji domów. Część się pokrywa z metrykami józefińskimi, a część nie. Na przykład dwór olejowski w metrykach józefińskich nosi numer 91, a w metrykach franciszkańskich - 84. A numer działki jest wciąż ten sam. Podobnie "wędrowały" w numeracji niektóre inne domy. Prawdopodobnie wiązało się to z likwidacją niektórych chałup - wypadło z listy trochę numerów domów, więc na początku XIX wieku doszło do jakieś zmiany numeracji. Ponieważ jednak działki siedliskowe się nie przemieszczały, porównując ich numery w obu metrykach, można ustalić stan faktyczny, czyli jak się zmienił (lub nie zmienił) numer chałupy, i kto tam poprzednio mieszkał.

Tu jeszcze dochodzi sprawa ksiąg kościelnych, a raczej kolejny "galimatias". Kościół miał swoją własną numerację - w której dwór olejowski miał zawsze numer 1. Więc wszystko powinno być zupełnie inaczej. Ale - jakimś cudem - część numeracji jednak się pokrywa z cesarsko-królewską z metryk. Np. domy 67 i 111 rodziny Drozdowskich, czy dom 52 Krzywych. Raczej już tego "węzła gordyjskiego" nie rozsupłamy, jednak temat numeracji olejowskich domów jest bardzo ciekawy i na pewno poświęcimy mu niebawem osobny artykuł.

Wielkie podziękowania dla naszych Dobrodziejów i Przyjaciół projektu "Olejów na Podolu", od których otrzymaliśmy kopie tych archiwaliów.

Z powodów technicznych (ograniczenia oprogramowania naszej strony) musieliśmy podzielić cały materiał na trzy artykuły.
Posiadacze olejowskich gruntów w metrykach franciszkańskich - cz.1
Własność pańska, własność cerkiewna, gospodarze - nazwiska od Bednarzów do Kosiński


Część druga z nazwiskami od Kowalów do Procyk jest tutaj

Część trzecia z nazwiskami od Radom do Zwarycz jest tutajWŁASNOŚĆ DWORSKA - HRABIÓW STARZEŃSKICH:

pod numerem domu 84:
- dworska rezydencja - stary nr: 2 / nowy nr: 2 - Niwa 01 - Ogrody
- dominikalna fabryka - stary nr: 96 / nowy nr: 102 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski młyn - stary nr: 120 / nowy nr: 126 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 3 / nowy nr: 3 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 4 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 5 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 6 / nowy nr: 6 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 7 / nowy nr: 7 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 9 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 49 / nowy nr: 54 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 50 / nowy nr: 55 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 86 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 82 / nowy nr: 87 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 83 / nowy nr: 88 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 84 / nowy nr: 89 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 91 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 94 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 90 / nowy nr: 95 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 96 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 92 / nowy nr: 97 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 97 / nowy nr: 103 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 104 / nowy nr: 110 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 106 / nowy nr: 112 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 107 / nowy nr: 113 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 108 / nowy nr: 114 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 109 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: brak / nowy nr: 115 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 110 / nowy nr: 116 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 113 / nowy nr: 119 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 1462 / nowy nr: 1515 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- dworski ogród - stary nr: 1633 / nowy nr: 1687 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- dworskie pole - stary nr: brak / nowy nr: 511 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- dworskie pole - stary nr: brak / nowy nr: 586 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- dworskie pole - stary nr: 632 / nowy nr: 668 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- dworskie pole - stary nr: 633 / nowy nr: 668 1/2 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- dworskie pole - stary nr: 634 / nowy nr: 669 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- dworskie pole - stary nr: 635 / nowy nr: 670 - Niwa 10 - Od Serwirowskiej granicy między Bzowickiemi polami
- dworskie pole - stary nr: 636 / nowy nr: 671 - Niwa 10 - Od Serwirowskiej granicy między Bzowickiemi polami
- dworskie pole - stary nr: 868 / nowy nr: 905 - Niwa 18 - Koło Folwarku Halczyna Dolina
- dworskie pole Za Ropą - stary nr: 1415 / nowy nr: 1468 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- dworskie pole - stary nr: 1428 / nowy nr: 1481 - Niwa 42 - Od Łopuszan
- dworskie pole - stary nr: 1547 / nowy nr: 1600 - Niwa 44 - Od Krzyża Harbuzowskiego
- dworskie pole - stary nr: 1548 / nowy nr: 1601 - Niwa 45 - Pod Kowalową Dębiną
- dworskie pole - stary nr: 1626 / nowy nr: 1680 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- dworskie pole - stary nr: 1628 / nowy nr: 1682 - Niwa 48 - Na Bębnie
- dworskie pole - stary nr: 1644 / nowy nr: 1698 - Niwa 50 - Na Sklepach
- dworskie pole - stary nr: 1423 / nowy nr: 1476 - Niwa 41 - Pod Toustym
- dworskie pole - stary nr: brak / nowy nr: 1603 - Niwa 46 - Kowalowa Dębina
- dworskie pole - stary nr: brak / nowy nr: 1684 - Niwa 48 - Na Bębnie
- dworski las dębowy - stary nr: 1352 / nowy nr: 1404 - Niwa 38 - Gaj Bałaszowski
- dworski las dębowy - stary nr: 1631 / nowy nr: 1685 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- dworski las Temne zwany - stary nr: 288 / nowy nr: 307 - Niwa 02 - Zamczysko
- dworska sianożęć (łąka) - stary nr: 386 / nowy nr: 416 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (łąka) - stary nr: 387 / nowy nr: 417 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (łąka) - stary nr: 1180 / nowy nr: 1232 - Niwa 33 - Tyszkowszczyzna
- dworska sianożęć (łąka) - stary nr: brak / nowy nr: 414 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (łąka) - stary nr: brak / nowy nr: 415 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (łąka) - stary nr: 388 / nowy nr: 418 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (łąka) - stary nr: 389 / nowy nr: 419 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (łąka) - stary nr: 390 / nowy nr: 420 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- dworska sianożęć (łąka) - stary nr: 1418 / nowy nr: 1471 - Niwa 40 - Na Toustym
- dworska sianożęć (łąka) - stary nr: 1429 / nowy nr: 1482 - Niwa 42 - Od Łopuszan
- dworski staw - stary nr: 121 / nowy nr: 127 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski stawek - stary nr: brak / nowy nr: 48 - Niwa 01 - Ogrody
- dworska wierzchowina czyli błoto - stary nr: 122 / nowy nr: 128 - Niwa 01 - Ogrody

pod numerem domu 82:
- dworska karczma - stary nr: brak / nowy nr: 25 - Niwa 01 - Ogrody

pod numerem domu 85:
- dworski browar - stary nr: 85 / nowy nr: 90 - Niwa 01 - Ogrody

pod numerem domu 75:
- dworski folwark - stary nr: 11 / nowy nr: 11 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski folwark - stary nr: 12 / nowy nr: 12 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski folwark - stary nr: 13 / nowy nr: 13 - Niwa 01 - Ogrody
- dworski ogród - stary nr: 10 / nowy nr: 10 - Niwa 01 - Ogrody

pod numerem domu 102:
- dworski folwark Halczyna Dolina - stary nr: 869 / nowy nr: 906 - Niwa 18 - Koło Folwarku Halczyna Dolina
- dworski ogród Halczyna Dolina - stary nr: 870 / nowy nr: 907 - Niwa 18 - Koło Folwarku Halczyna Dolina
- dworskie pole - stary nr: 871 / nowy nr: 908 - Niwa 19 - Za Dębem
- dworskie pole - stary nr: 880 / nowy nr: 917 - Niwa 22 - Pod Opryszkową Doliną
- dworskie pole - stary nr: 881 / nowy nr: 918 - Niwa 23 - W Tarniku
- dworskie pole - stary nr: 946 / nowy nr: 985 - Niwa 26 - Klin
- dworskie pole - stary nr: 947 / nowy nr: 986 - Niwa 26 - Krypin
- dworskie pole - stary nr: 882 / nowy nr: 919 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- dworska sianożęć (łąka) - stary nr: 877 / nowy nr: 914 - Niwa 21 - W Opryszkowej Dolinie

pod numerem domu 94:
- dworska chałupa - stary nr: 1634 / nowy nr: 1688 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- dworski ogród - stary nr: 1635 / nowy nr: 1689 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- dworski sadek - stary nr: 1636 / nowy nr: 1690 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana

pod numerem domu 96:
- dworska chałupa - stary nr: 1419 / nowy nr: 1472 - Niwa 40 - Na Toustym
- dworski ogród - stary nr: 1420 / nowy nr: 1473 - Niwa 40 - Na Toustym
- dworski ogród - stary nr: 1421 / nowy nr: 1474 - Niwa 40 - Na Toustym
- dworski sadek - stary nr: 1422 / nowy nr: 1475 - Niwa 40 - Na Toustym

pod numerem domu 97:
- dworska chałupa - stary nr: 1353 / nowy nr: 1405 - Niwa 38 - Gaj Bałaszowski
- dworski ogród - stary nr: 1354 / nowy nr: 1406 - Niwa 38 - Gaj Bałaszowski
- dworski sad - stary nr: 1355 / nowy nr: 1407 - Niwa 38 - Gaj Bałaszowski
- dworska sianożęć w Krzakach - stary nr: 1356 / nowy nr: 1408 - Niwa 38 - Gaj Bałaszowski

pod numerem domu 100:
- dworska chałupa przy pasiece - stary nr: 878 / nowy nr: 915 - Niwa 21 - W Opryszkowej Dolinie
- dworski ogród przyległy - stary nr: 879 / nowy nr: 916 - Niwa 21 - W Opryszkowej Dolinie

pod numerem domu 101:
- dworska chałupa - stary nr: 872 / nowy nr: 909 - Niwa 19 - Za Dębem
- dworski ogród - stary nr: 873 / nowy nr: 910 - Niwa 19 - Za Dębem
- dworski sad - stary nr: 874 / nowy nr: 911 - Niwa 19 - Za Dębem

pod numerem domu 113:
- dominikalna chałupa - stary nr: 101 / nowy nr: 107 - Niwa 01 - Ogrody
- dominikalny ogród - stary nr: 102 / nowy nr: 108 - Niwa 01 - Ogrody

bez numeru domu:
- dworska góra Nowy Gaj, krzaki i chrusta Białokiernickie - stary nr: 1178 1/2 / nowy nr: 1230 - Niwa 32 - Chimierzówka
- dworska sianożęć (łąka) - stary nr: 875 / nowy nr: 912 - Niwa 20 - Na Halczynej Dolinie
- dworska sianożęć Klin - stary nr: 876 / nowy nr: 913 - Niwa 20 - Na Halczynej Dolinie

WŁASNOŚĆ OLEJOWSKIEJ CERKWI GRECKO-KATOLICKIEJ:

pod numerem domu 66:
księdza parocha
- dom - stary nr: 57 / nowy nr: 61 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 58 / nowy nr: 62 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród drugi - stary nr: 59 / nowy nr: 63 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród trzeci - stary nr: 60 / nowy nr: 64 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród czwarty - stary nr: 61 / nowy nr: 65 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 417 / nowy nr: 449 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 514 / nowy nr: 549 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 572 / nowy nr: 608 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 923 / nowy nr: 962 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- pole - stary nr: 1023 / nowy nr: 1062 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1084 / nowy nr: 1124 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1114 / nowy nr: 1154 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1261 / nowy nr: 1313 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1339 / nowy nr: 1391 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1377 / nowy nr: 1429 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1432 / nowy nr: 1485 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1468 / nowy nr: 1521 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1546 / nowy nr: 1599 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1614 / nowy nr: 1668 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- sianożęć (łąka) - stary nr: 922 / nowy nr: 961 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- sianożęć (łąka) - stary nr: 1427 / nowy nr: 1480 - Niwa 41 - Pod Toustym

pod numerem domu 80:
- szkoła parafialna - stary nr: 87 / nowy nr: 92 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród przy szkole parafialnej - stary nr: 88 / nowy nr: 93 - Niwa 01 - Ogrody

pod numerem domu 92:
- ks. parocha chałupa - stary nr: 1640 / nowy nr: 1694 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- ks. parocha sad - stary nr: 1641 / nowy nr: 1695 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana

bez numeru domu:
- cmentarz przy cerkwi - stary nr: 95 / nowy nr: 101 - Niwa 01 - Ogrody
- cmentarz przy cerkwi - stary nr: 145 / nowy nr: 150 - Niwa 01 - Ogrody "Mierzony trzyma 22 sążni długości i 16 szerokości"
- sad cerkiewny - stary nr: 295 / nowy nr: 315 - Niwa 03 - Sady na Górze

GOSPODARZE:

Bednarzów Oleksa z domu nr 76:
- ogród - stary nr: 68 / nowy nr: 72 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 938 / nowy nr: 977 - Niwa 25 - Na Diduchowym

Bielec Krzyśko z domu nr 95:
- dom - stary nr: 1637 / nowy nr: 1691 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- ogród - stary nr: 1638 / nowy nr: 1692 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana
- sad - stary nr: 1639 / nowy nr: 1693 - Niwa 49 - Dębina pod dworem Zwierzyniec zwana

Bielec Mikoła z domu nr 59:
- dom - stary nr: 23 / nowy nr: 23 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 24 / nowy nr: 24 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 414 / nowy nr: 446 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 520 / nowy nr: 555 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 594 / nowy nr: 630 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 682 / nowy nr: 717 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 760 / nowy nr: 796 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 859 / nowy nr: 896 - Niwa 17 - Na Huńkowych Łozkach
- pole - stary nr: 901 / nowy nr: 940 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 954 / nowy nr: 993 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 1003 / nowy nr: 1042 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1085 / nowy nr: 1125 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1105 / nowy nr: 1145 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1266 / nowy nr: 1318 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1342 / nowy nr: 1394 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1393 / nowy nr: 1445 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1473 / nowy nr: 1526 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1484 / nowy nr: 1537 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1624 / nowy nr: 1678 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 396 / nowy nr: 427 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Bodak Iwan / Bolak Iwan z domu nr 98:
- dom - stary nr: 114 / nowy nr: 120 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 115 / nowy nr: 121 - Niwa 01 - Ogrody
- łąka - stary nr: 404 / nowy nr: 436 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Bojków Iwan z domu nr 31:
- pole - stary nr: 1181 / nowy nr: 1233 - Niwa 34 - Od Moniłówki po Kowalową Brzezinę

Brzezicki Franko z domu nr 73:
- dom - stary nr: 78 / nowy nr: 83 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 79 / nowy nr: 84 - Niwa 01 - Ogrody

Brzezicki Marcin z domu nr 74:
samodzielnie:
- dom - stary nr: 74 / nowy nr: 79 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 75 / nowy nr: 80 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 76 / nowy nr: 81 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 77 / nowy nr: 82 - Niwa 01 - Ogrody
we wspólnym użytkowaniu z Semko Dybaszem z domu nr 61:
- pole - stary nr: 426 / nowy nr: 458 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 567 / nowy nr: 603 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 610 / nowy nr: 646 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 753 / nowy nr: 789 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 774 / nowy nr: 810 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 1063 / nowy nr: 1103 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1183 / nowy nr: 1235 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1280 / nowy nr: 1332 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1562 / nowy nr: 1616 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- pole - stary nr: 1436 / nowy nr: 1489 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan

Buryj (Bury) Fedko z domu nr 23:
- dom - stary nr: 208 / nowy nr: 213 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 209 / nowy nr: 214 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 210 / nowy nr: 215 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 211 / nowy nr: 216 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 339 / nowy nr: 359 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 352 / nowy nr: 372 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 429 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- pole - stary nr: 442 / nowy nr: 474 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 555 / nowy nr: 592 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 623 / nowy nr: 659 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 640 / nowy nr: 675 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 738 / nowy nr: 773 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 813 / nowy nr: 850 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 977 / nowy nr: 1016 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 987 / nowy nr: 1026 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1035 / nowy nr: 1074 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1152 / nowy nr: 1192 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1207 / nowy nr: 1259 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1299 / nowy nr: 1351 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1527 / nowy nr: 1580 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1573 / nowy nr: 1627 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: brak / nowy nr: 428 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Buryj Daniło z domu nr 105:
- dom - stary nr: 125 / nowy nr: 131 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 126 / nowy nr: 131 - Niwa 01 - Ogrody

Chmiel Andruch z domu nr 103:
- dom - stary nr: 1463 / nowy nr: 1516 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- ogród - stary nr: 1464 / nowy nr: 1517 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1465 / nowy nr: 1518 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- łąka - stary nr: 1466 / nowy nr: 1519 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan

Chmiel Jacko z domu nr 36:
samodzielnie:
- dom - stary nr: 138 / nowy nr: 144 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 139 / nowy nr: 145 - Niwa 01 - Ogrody
- łąka - stary nr: 1174 / nowy nr: 1225 - Niwa 32 - Chimierzówka
we wspólnym użytkowaniu ze Stefanem Wolaniukiem z domu nr 107:
- pole - stary nr: 329 / nowy nr: 349 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 451 / nowy nr: 483 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 661 / nowy nr: 696 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 728 / nowy nr: 763 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 779 / nowy nr: 815 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 821 / nowy nr: 858 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 942 / nowy nr: 981 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- pole - stary nr: 1044 / nowy nr: 1083 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1142 / nowy nr: 1182 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1310 / nowy nr: 1362 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1394 / nowy nr: 1446 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1582 / nowy nr: 1636 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 920 / nowy nr: 959 - Niwa 25 - Na Diduchowym

Cholewa Wicko z domu nr 143:
- zabudowania - stary nr: brak / nowy nr: 1212 - Niwa 32 - Nyczajówka
- ogród - stary nr: 41 / nowy nr: 45 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 1211 - Niwa 32 - Nyczajówka

Darmoroz (Darmoros) Jacko z domu nr 35:
- dom - stary nr: 140 / nowy nr: 146 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 142 / nowy nr: 147 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 143 / nowy nr: 148 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 144 / nowy nr: 149 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 304 / nowy nr: 324 - Niwa 03 - Sady na Górze
- pole - stary nr: 457 / nowy nr: 489 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 490 / nowy nr: 525 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 543 / nowy nr: 578 - Niwa 07 - Na Robakowej Sianożęci
- pole - stary nr: 576 / nowy nr: 612 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 653 / nowy nr: 688 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 722 / nowy nr: 757 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 827 / nowy nr: 864 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 936 / nowy nr: 975 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- pole - stary nr: 1051 / nowy nr: 1090 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1136 / nowy nr: 1176 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1222 / nowy nr: 1274 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1314 / nowy nr: 1366 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1400 / nowy nr: 1453 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1512 / nowy nr: 1565 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1587 / nowy nr: 1641 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 399 / nowy nr: 431 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Darmoroz (Darmoros) Petro z domu nr 138:
samodzielnie:
- dom - stary nr: brak / nowy nr: 36 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 39 / nowy nr: 39 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 40 / nowy nr: 40 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 41 / nowy nr: 42 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 337 / nowy nr: 357 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 354 / nowy nr: 374 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 444 / nowy nr: 476 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 553 / nowy nr: 590 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 625 / nowy nr: 661 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 642 / nowy nr: 677 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 736 / nowy nr: 771 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 814 / nowy nr: 851 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 979 / nowy nr: 1018 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 989 / nowy nr: 1028 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1037 / nowy nr: 1076 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1150 / nowy nr: 1190 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1211 / nowy nr: 1263 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1279 / nowy nr: 1331 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1301 / nowy nr: 1353 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1525 / nowy nr: 1578 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1577 / nowy nr: 1631 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 1210 / nowy nr: 1262 - Niwa 35 - Na Berezowym
we wspólnym użytkowaniu z Fedko Dżurą z domu nr 25:
- łąka - stary nr: 1243 / nowy nr: 1295 - Niwa 35 - Na Berezowym

Darmoroz Stefan z domu nr 7:
- dom - stary nr: 279 / nowy nr: 298 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 280 / nowy nr: 299 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 511 / nowy nr: 546 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 595 / nowy nr: 631 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 854 / nowy nr: 891 - Niwa 17 - Na Huńkowych Łozkach
- pole - stary nr: 906 / nowy nr: 945 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 926 / nowy nr: 965 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- pole - stary nr: 1021 / nowy nr: 1060 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1081 / nowy nr: 1121 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1106 / nowy nr: 1146 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 1199 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1186 / nowy nr: 1238 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1289 / nowy nr: 1341 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1541 / nowy nr: 1594 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1611 / nowy nr: 1665 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 918 / nowy nr: 957 - Niwa 25 - Na Diduchowym

Dmytrów Iwan z domu nr 17:
- dom - stary nr: 224 / nowy nr: 229 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 225 / nowy nr: 230 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 226 / nowy nr: 231 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 227 / nowy nr: 232 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 344 / nowy nr: 364 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 350 / nowy nr: 370 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 559 / nowy nr: 596 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 619 / nowy nr: 655 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 666 / nowy nr: 701 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 741 / nowy nr: 776 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 810 / nowy nr: 847 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 974 / nowy nr: 1013 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 985 / nowy nr: 1024 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1031 / nowy nr: 1070 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1156 / nowy nr: 1196 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1205 / nowy nr: 1257 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1296 / nowy nr: 1348 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1447 / nowy nr: 1500 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1530 / nowy nr: 1583 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1570 / nowy nr: 1624 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 1445 / nowy nr: 1498 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan

Dołhań Demko z domu nr 48:
- dom - stary nr: 167 / nowy nr: 172 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 168 / nowy nr: 173 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 319 / nowy nr: 339 - Niwa 03 - Sady na Górze
- sad - stary nr: 318 / nowy nr: 338 - Niwa 03 - Sady na Górze
- sad - stary nr: 320 / nowy nr: 340 - Niwa 03 - Sady na Górze
- pole - stary nr: 465 / nowy nr: 497 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 483 / nowy nr: 518 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 537 / nowy nr: 572 - Niwa 07 - Na Robakowej Sianożęci
- pole - stary nr: 638 / nowy nr: 673 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 648 / nowy nr: 683 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 705 / nowy nr: 740 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 714 / nowy nr: 749 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 750 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 851 / nowy nr: 888 - Niwa 16 - Na Bojkowym
- pole - stary nr: 884 / nowy nr: 921 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 1058 / nowy nr: 1098 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1127 / nowy nr: 1167 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1228 / nowy nr: 1280 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1321 / nowy nr: 1373 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1373 / nowy nr: 1425 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1409 / nowy nr: 1462 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1505 / nowy nr: 1558 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1596 / nowy nr: 1650 - Niwa 47 - Za Wergelasem

Dołhego Iwan z domu nr 20:
- dom - stary nr: 309 / nowy nr: 329 - Niwa 03 - Sady na Górze
- ogród - stary nr: 310 / nowy nr: 330 - Niwa 03 - Sady na Górze
- ogród - stary nr: 311 / nowy nr: 331 - Niwa 03 - Sady na Górze
- sad - stary nr: 312 / nowy nr: 332 - Niwa 03 - Sady na Górze
- sad - stary nr: brak / nowy nr: 385 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- sad - stary nr: brak / nowy nr: 386 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- pole - stary nr: 425 / nowy nr: 457 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 608 / nowy nr: 644 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 689 / nowy nr: 724 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 771 / nowy nr: 807 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 822 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 801 / nowy nr: 838 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 867 / nowy nr: 904 - Niwa 17 - Na Huńkowych Łozkach
- pole - stary nr: 955 / nowy nr: 994 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 996 / nowy nr: 1035 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1093 / nowy nr: 1133 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1115 / nowy nr: 1155 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1273 / nowy nr: 1325 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1348 / nowy nr: 1400 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1357 / nowy nr: 1409 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1359 / nowy nr: 1411 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1476 / nowy nr: 1529 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1623 / nowy nr: 1677 - Niwa 47 - Za Wergelasem

Dołhego Marunka z domu nr 114:
- dom - stary nr: 98 / nowy nr: 104 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 245 - Niwa 01 - Ogrody

Drozda Michał z domu nr 111:
- dom - stary nr: 270 / nowy nr: 289 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 271 / nowy nr: 290 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 459 / nowy nr: 491 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 532 / nowy nr: 567 - Niwa 07 - Na Robakowej Sianożęci
- pole - stary nr: 578 / nowy nr: 614 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 654 / nowy nr: 689 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 719 / nowy nr: 754 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 766 / nowy nr: 802 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 829 / nowy nr: 866 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 933 / nowy nr: 972 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- pole - stary nr: 1053 1/2 / nowy nr: 1093 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 1204 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1224 / nowy nr: 1276 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1316 / nowy nr: 1368 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1398 / nowy nr: 1451 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1510 / nowy nr: 1563 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1590 / nowy nr: 1644 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 367 / nowy nr: 397 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Drozda Pawło z domu nr 67:
- dom - stary nr: 62 / nowy nr: 66 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 63 / nowy nr: 67 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: brak / nowy nr: 392 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach
- pole - stary nr: 412 / nowy nr: 444 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 431 / nowy nr: 463 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 598 / nowy nr: 634 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 693 / nowy nr: 728 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 855 / nowy nr: 892 - Niwa 17 - Na Huńkowych Łozkach
- pole - stary nr: 913 / nowy nr: 952 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 1012 / nowy nr: 1051 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1096 / nowy nr: 1136 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1112 / nowy nr: 1152 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1193 / nowy nr: 1245 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1285 / nowy nr: 1337 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1440 / nowy nr: 1493 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1538 / nowy nr: 1591 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1556 / nowy nr: 1610 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 368 / nowy nr: 398 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Duć Maciej z domu nr 39:
- dom - stary nr: 132 / nowy nr: 138 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 133 / nowy nr: 139 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 394 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Dybasz Hrynko z domu nr 55:
- dom - stary nr: 33 / nowy nr: 32 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 34 / nowy nr: 33 - Niwa 01 - Ogrody

Dybasz Jędrzej z domu nr 83:
samodzielnie:
- dom - stary nr: 93 / nowy nr: 98 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 93 1/2 / nowy nr: 99 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 94 / nowy nr: 100 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 589 / nowy nr: 625 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 934 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 1075 / nowy nr: 1115 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
we wspólnym użytkowaniu z Wojtkiem Szkałuba:
- pole - stary nr: 410 / nowy nr: 442 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 506 / nowy nr: 541 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 678 / nowy nr: 713 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 756 / nowy nr: 792 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 838 / nowy nr: 875 - Niwa 16 - Na Bojkowym
- pole - stary nr: 896 / nowy nr: 933 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 948 / nowy nr: 987 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 1008 / nowy nr: 1047 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1260 / nowy nr: 1312 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1335 / nowy nr: 1387 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1360 / nowy nr: 1412 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1388 / nowy nr: 1440 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1449 / nowy nr: 1502 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1490 / nowy nr: 1543 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1609 / nowy nr: 1663 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 1441 / nowy nr: 1494 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan

Dybasz Juzko z domu nr 49:
- dom - stary nr: 190 / nowy nr: 195 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 191 / nowy nr: 146 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 237 / nowy nr: 242 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 454 / nowy nr: 486 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 477 / nowy nr: 509 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 546 / nowy nr: 581 - Niwa 07 - Na Robakowej Sianożęci
- pole - stary nr: 658 / nowy nr: 693 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 727 / nowy nr: 762 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 784 / nowy nr: 820 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 824 / nowy nr: 861 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 945 / nowy nr: 984 - Niwa 25 - Na Diduchowym
- pole - stary nr: 1047 / nowy nr: 1086 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1139 / nowy nr: 1179 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1199 / nowy nr: 1251 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1312 / nowy nr: 1364 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1351 / nowy nr: 1403 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1397 / nowy nr: 1449 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1471 / nowy nr: 1524 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1515 / nowy nr: 1568 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1585 / nowy nr: 1639 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 1552 / nowy nr: 1606 - Niwa 46 - Kowalowa Dębina

Dybasz Semko z domu nr 61:
samodzielnie:
- dom - stary nr: 16 / nowy nr: 16 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 17 / nowy nr: 17 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 674 / nowy nr: 709 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 915 / nowy nr: 954 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 966 / nowy nr: 1005 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 1014 / nowy nr: 1053 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1018 / nowy nr: 1057 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1436 / nowy nr: 1489 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1544 / nowy nr: 1597 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1562 / nowy nr: 1616 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 1170 / nowy nr: 1221 - Niwa 32 - Chimierzówka
we wspólnym użytkowaniu z Marcinem Brzezickim:
- pole - stary nr: 426 / nowy nr: 458 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 567 / nowy nr: 603 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 610 / nowy nr: 646 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 753 / nowy nr: 789 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 774 / nowy nr: 810 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 1063 / nowy nr: 1103 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1183 / nowy nr: 1235 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1280 / nowy nr: 1332 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1562 / nowy nr: 1616 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- pole - stary nr: 1436 / nowy nr: 1489 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan

Dżura Fedko z domu nr 25:
samodzielnie:
- dom - stary nr: 205 / nowy nr: 210 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 206 / nowy nr: 211 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 207 / nowy nr: 212 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 338 / nowy nr: 358 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 353 / nowy nr: 373 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 443 / nowy nr: 475 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 554 / nowy nr: 591 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 624 / nowy nr: 660 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 641 / nowy nr: 676 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 737 / nowy nr: 772 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 812 / nowy nr: 849 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 978 / nowy nr: 1017 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 988 / nowy nr: 1027 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1036 / nowy nr: 1075 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1151 / nowy nr: 1191 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1208 / nowy nr: 1260 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1277 / nowy nr: 1329 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1300 / nowy nr: 1352 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1526 / nowy nr: 1579 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1574 / nowy nr: 1628 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 1209 / nowy nr: 1261 - Niwa 35 - Na Berezowym
we wspólnym użytkowaniu z Petrem Darmorozem:
- łąka - stary nr: 1243 / nowy nr: 1295 - Niwa 35 - Na Berezowym

Fedków Jacko z domu nr 57:
- dom - stary nr: 31 / nowy nr: 30 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 32 / nowy nr: 31 - Niwa 01 - Ogrody

Funiak Franko z domu nr 69:
- dom - stary nr: 66 / nowy nr: 70 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 67 / nowy nr: 71 - Niwa 01 - Ogrody

Gacyk (Gacek) Matwij z domu nr 14:
- pole - stary nr: 415 / nowy nr: 447 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 512 / nowy nr: 547 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 597 / nowy nr: 633 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 858 / nowy nr: 895 - Niwa 17 - Na Huńkowych Łozkach
- pole - stary nr: 910 / nowy nr: 949 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 959 / nowy nr: 998 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 1082 / nowy nr: 1122 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1107 / nowy nr: 1147 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1267 / nowy nr: 1319 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1343 / nowy nr: 1395 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1430 / nowy nr: 1483 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1434 / nowy nr: 1487 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1482 / nowy nr: 1535 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1612 / nowy nr: 1666 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 1425 / nowy nr: 1478 - Niwa 41 - Pod Toustym

Gacyk Jacko z domu nr 144:
- dom - stary nr: brak / nowy nr: 313 - Niwa 03 - Sady na Górze
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 312 - Niwa 03 - Sady na Górze
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 393 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w Chrustach

Hawryłów Jędruch z domu nr 21:
- dom - stary nr: 315 / nowy nr: 335 - Niwa 03 - Sady na Górze
- sad - stary nr: 316 / nowy nr: 336 - Niwa 03 - Sady na Górze

Hłasyszyn Łuć z domu nr 45:
- dom - stary nr: 179 / nowy nr: 184 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 180 / nowy nr: 185 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 246 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 469 / nowy nr: 501 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 503 / nowy nr: 538 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 539 / nowy nr: 574 - Niwa 07 - Na Robakowej Sianożęci
- pole - stary nr: 580 / nowy nr: 616 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 701 / nowy nr: 736 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 823 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 788 / nowy nr: 824 - Niwa 13 - W Leskowym Hajku
- pole - stary nr: 791 / nowy nr: 827 - Niwa 14 - Na Maksymowym
- pole - stary nr: 848 / nowy nr: 885 - Niwa 16 - Na Bojkowym
- pole - stary nr: 892 / nowy nr: 929 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 1064 / nowy nr: 1104 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1124 / nowy nr: 1164 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1250 / nowy nr: 1302 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1327 / nowy nr: 1379 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1368 / nowy nr: 1420 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1412 / nowy nr: 1465 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1500 / nowy nr: 1553 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1602 / nowy nr: 1656 - Niwa 47 - Za Wergelasem

Hłasyszyna Kaśka z domu nr 41:
- ogród - stary nr: 124 / nowy nr: 130 - Niwa 01 - Ogrody
- sad - stary nr: 123 / nowy nr: 129 - Niwa 01 - Ogrody

Hyka Jacko z domu nr 142:
samodzielnie:
- ogród - stary nr: 243 / nowy nr: 253 - Niwa 01 - Ogrody
- łąka - stary nr: 1238 / nowy nr: 1290 - Niwa 35 - Na Berezowym
we wspólnym użytkowaniu z Onufrym Romaniszynem z domu nr 22:
- ogród - stary nr: 213 / nowy nr: 218 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 340 / nowy nr: 360 - Niwa 04 - Pola w Temnym
- pole - stary nr: 441 / nowy nr: 473 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 556 / nowy nr: 593 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 622 / nowy nr: 658 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: 639 / nowy nr: 674 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 739 / nowy nr: 774 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 811 / nowy nr: 848 - Niwa 15 - Na Mormolowym
- pole - stary nr: 976 / nowy nr: 1015 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 986 / nowy nr: 1025 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1034 / nowy nr: 1073 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1206 / nowy nr: 1258 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1290 / nowy nr: 1342 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1298 / nowy nr: 1350 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1572 / nowy nr: 1626 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 1175 / nowy nr: 1226 - Niwa 32 - Chimierzówka

Ilków Iwan z domu nr 2:
- dom - stary nr: 275 / nowy nr: 294 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 276 / nowy nr: 295 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 423 / nowy nr: 455 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 523 / nowy nr: 558 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 607 / nowy nr: 643 - Niwa 09 - Pola od Serwirów
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 704 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 686 / nowy nr: 721 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 767 / nowy nr: 803 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: 866 / nowy nr: 903 - Niwa 17 - Na Huńkowych Łozkach
- pole - stary nr: 903 / nowy nr: 942 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 952 / nowy nr: 991 - Niwa 27 - Pola za Krypinem
- pole - stary nr: 998 / nowy nr: 1037 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1090 / nowy nr: 1130 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1103 / nowy nr: 1143 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1281 / nowy nr: 1333 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1458 / nowy nr: 1511 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1480 / nowy nr: 1533 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1557 / nowy nr: 1611 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: 1237 / nowy nr: 1289 - Niwa 35 - Na Berezowym

Ilków Petro z domu nr 50:
- dom - stary nr: 188 / nowy nr: 193 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 189 / nowy nr: 194 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 306 / nowy nr: 326 - Niwa 03 - Sady na Górze

Jacków Fedko z domu nr 57:
- sad - stary nr: 317 / nowy nr: 337 - Niwa 03 - Sady na Górze
- pole - stary nr: 464 / nowy nr: 496 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 484 / nowy nr: 519 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 536 / nowy nr: 571 - Niwa 07 - Na Robakowej Sianożęci
- pole - stary nr: 637 / nowy nr: 672 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 649 / nowy nr: 684 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 706 / nowy nr: 741 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 751 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 752 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 718 / nowy nr: 753 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 850 / nowy nr: 887 - Niwa 16 - Na Bojkowym
- pole - stary nr: 885 / nowy nr: 922 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 1057 / nowy nr: 1097 - Niwa 29 - Na Górze Maćkowej
- pole - stary nr: 1126 / nowy nr: 1166 - Niwa 31 - Na Wyhonach
- pole - stary nr: 1229 / nowy nr: 1281 - Niwa 35 - Na Berezowym
- pole - stary nr: 1320 / nowy nr: 1372 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1372 / nowy nr: 1424 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1410 / nowy nr: 1463 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1506 / nowy nr: 1559 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1597 / nowy nr: 1651 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- pole - stary nr: 1625 / nowy nr: 1679 - Niwa 47 - Za Wergelasem

Jezierański Hryć z domu nr 119:
- dom - stary nr: brak / nowy nr: 281 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 288 - Niwa 01 - Ogrody
- pole - stary nr: 411 / nowy nr: 443 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 493 / nowy nr: 528 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 521 / nowy nr: 556 - Niwa 06 - Góra pod Nowym Gajem
- pole - stary nr: 591 / nowy nr: 627 - Niwa 08 - Pod Switlikiem
- pole - stary nr: 679 / nowy nr: 714 - Niwa 11 - Na Dowhych Honach
- pole - stary nr: 757 / nowy nr: 793 - Niwa 12 - Pod Kucowym Chrestem
- pole - stary nr: brak / nowy nr: 836 - Niwa 14 - Na Maksymowym
- pole - stary nr: 800 / nowy nr: 837 - Niwa 14 - Na Maksymowym
- pole - stary nr: 837 / nowy nr: 874 - Niwa 16 - Na Bojkowym
- pole - stary nr: 898 1/2 / nowy nr: 937 - Niwa 24 - Na Huńkowym
- pole - stary nr: 1007 / nowy nr: 1046 - Niwa 28 - Hruszeczki
- pole - stary nr: 1076 / nowy nr: 1116 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1098 / nowy nr: 1138 - Niwa 30 - Na Dziekciarce
- pole - stary nr: 1263 / nowy nr: 1315 - Niwa 36 - Na Trusowej Górze
- pole - stary nr: 1337 / nowy nr: 1389 - Niwa 37 - Za Ropą
- pole - stary nr: 1390 / nowy nr: 1442 - Niwa 39 - Pod Bałaszówką
- pole - stary nr: 1448 / nowy nr: 1501 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1457 / nowy nr: 1510 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1460 / nowy nr: 1513 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1488 / nowy nr: 1541 - Niwa 43 - Za Rzeczką od Łopuszan
- pole - stary nr: 1622 / nowy nr: 1676 - Niwa 47 - Za Wergelasem
- łąka - stary nr: brak / nowy nr: 835 - Niwa 14 - Na Maksymowym

Juzków Iwan z domu nr 2:
- pole - stary nr: 1184 / nowy nr: 1236 - Niwa 35 - Na Berezowym

Kajetanów Andruch z domu nr 58:
- dom - stary nr: 18 / nowy nr: 18 - Niwa 01 - Ogrody
- ogród - stary nr: 19 / nowy nr: 19 - Niwa 01 - Ogrody

Kosiński Michał z domu nr 130:
- ogród - stary nr: brak / nowy nr: 387 - Niwa 05 - Sianożęci ponad Górę w ChrustachCzęść druga z nazwiskami od Kowalów do Procyk jest tutaj

Część trzecia z nazwiskami od Radom do Zwarycz jest tutaj 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020