dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5849650 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Trościaniec Wielki
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Trościańcu Wielkim przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)
1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Trościaniec wielki, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
grecko-katolicka na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce, 1 mila

Właściciel posiadłości tabularnej:
Siostry Miłosierdzia w Załoścach


1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej]

Trościaniec Wielki, wieś
Urząd powiatowy: Brody
Urząd pocztowy: Załośce
Parafia
rzym. kat.: Załośce
gr. kat.: na miejscu
Ludność według popisu z roku 1857: 1164

Grunty orne
większej własności: 686
mniejszej własności: 1961
Łąki i ogrody
większej własności: 77
mniejszej własności: 129
Pastwiska
większej własności: 2
mniejszej własności: 15
Lasy:
większej własności: 690
mniejszej własności: -
OGÓŁEM: 3560 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Siostry Miłosierne we Lwowie


1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]

Nazwa miejscowości:
Trościaniec wielki, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Brody

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Załoźce łaciński, Trościaniec grecki

Urząd pocztowy:
Załoźce

Ludność według spisu z roku 1870:
1356 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 686
mniejszej własności: 1961

Łąki i ogrody
większej własności: 77
mniejszej własności: 129

Pastwiska
większej własności: 2
mniejszej własności: 15

Lasy:
większej własności: 690
mniejszej własności: -

Imię i nazwisko właściciela:
Siostry miłosierdzia

1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Trościaniec wielki

Właściciel tabularny:
Siostry Miłosierdzia w Załoźcach

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Załoźce 6,0 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Zborów 18,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 445

Karczmy: 1

Ilość folwarków: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
801 morgów 354 sążnie

Łąki:
13 morgów 512 sążni

Ogrody:
8 morgów 1557 sążni

Pastwiska:
9 morgów 1115 sążni

Lasy:
611 morgów 705 sążni

Stawy, moczary:
- (brak)

Nieużytki:
- (brak)

Parcele budowlane:
6 morgów 607 sążni

Ogółem:
1451 morgów 50 sążni

Podatek:

gruntowy:
567 złotych reńskich 6 centów

domowy:
18 złotych reńskich 50 centów


1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Trościaniec wielki, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urzęda parafialne:
łaciński Załoźce i grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
Załoźce

Urząd telegraficzny:
Załoźce

Odległość od urzędu
pocztowego 6,0
telegraficznego 6,0

Ludność według spisu z roku 1890:
1527

Właściciel tabularny:
Siostry Miłosierdzia w Załoźcach1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Trościaniec wielki z Zarębami, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Ludność:
1658

Właściciel posiadłości:
PP. Miłosierne, Załoźce1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego]

Nazwa ciała tabularnego:
Trościaniec wielki

Właściciel tabularny:
Klasztor Sióstr Miłosierdzia w Załoźcach

Poczta i odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Parafia łać. gr.
łacińska Załoźce, grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Złoczów

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 445

POWIERZCHNIA:

Role:
461 hektarów, 85 arów, 95 m2

Łąki:
10 hektarów, 72 ary, 31 m2

Ogrody:
5 hektarów, 16 arów, 38 m2

Pastwiska:
2 hektary, 48 arów, 64 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
351 hektarów, 87 arów, 65 m2

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
2 hektary, 90 arów, 76 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
- (brak)

RAZEM:
835 hektarów, 1 ar, 69 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
1097 koron, 40 grajcarów

domowo-klasowy:
37 koron


1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Trościaniec wielki z Zarębami, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 5,0

Właściciel posiadłości:
PP Miłosierne, Załoźce


1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Trościaniec Wielki

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 264
inne zamieszkałe: 11

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 1.421
Mężczyzn: 700
Kobiet: 721

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 1.228
grecko-katolickiego: 170
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 23
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 1.371
rusińską: 42
niemiecką: -
żydowską: 8
inną: -
niewiadomą: -

Obszar dworski: Trościaniec Wielki

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 4
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 38
Mężczyzn: 15
Kobiet: 23

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 38
grecko-katolickiego: -
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: -
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 38
rusińską: -
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -


1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Trocianiec Wielki. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Podkamień, sąd okręgowy Złoczów, 1459 mieszkańców.
Kolej, poczta, telegraf i telefon w Zborowie, odległym o 16 km.
Parafia rzymskokatolicka i grekokatolicka.

Właściciele ziemscy:
Siostry Miłosierdzia (748, Krótków 98)

Akuszerki:
Gurwicz J. K. (1930)

Bydło - handel:
Parnes J. (1926-28)

Kasy pożyczkowo - oszczędnościowe:
Kasa Stefczyka (1928-30)
Spółka Oszczędności i Pożyczek, Sp. z n.o. (1926)
Spółka Oszczędności i Pożyczek, Sp. z o.o. (1928-30)

Kooperatywy:
"Kółko Rolnicze" (1928-30)
"Praca" (1928-30)
"Selańska Pomicz" (1928-30)

Kowale:
Łokieć D. (1926-30)

Różne towary:
Apter M. (1928-30)
Dzik J. (1928-30)
Górski A. (1926-30)
Feuering R. (1926)

Tytoniowe wyroby:
Dajczak M. (1928-30) /dwa razy błędnie zapisany jako Wajczak/


ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej]

Miejscowość: Trościaniec Wielki, wieś
Gmina: Trościaniec Wielki
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie
Poczta i telegraf (telefon): Olejów
Stacja kolejowa z odległością km.: Zborów 18
Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km: Zborów-Złoczów 20
Sąd Grodzki: Załoźce
Sąd Okręgowy: Złoczów
Urzędy parafialne: rzymskokatolicki i grekokatolicki na miejscu

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020