dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5862581 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
[źródło: "Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza". Tom IX. W Lipsku, nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertela. 1842.] Zachowano oryginalną pisownię.

Wodzicki, herbu Leliwa, w Krakowskiem województwie, z tą jednak różnicą, że na hełmie kładą pół lwa, wyskakującego z korony do góry w prawą tarczy, z ogonem zadartym, w prawiej łapie przedniej, trzymającego berło trochę nachylone, którego berła wierzch lilia kończy. (...)

Wodziccy otrzymali dyploma na grafostwo za cesarza Franciszka II, to jest Eliasz w 1799, Franciszek zaś w r. 1803, które przez komitet heraldyczny senatu w Królestwie Polskiem potwierdzone zostały i nowe podającym wydane zostały dyploma. - Dla uzyskania grafostwa musieli złożyć Wodziccy dowody dostateczne gubernium Lwowskiemu, kiedy tenże przywilej przyznaje tej rodzinie dawność i zasługi cywilne i wojskowe: Kwerenda zaś wcześniejszych tranzakcyi po grodach województwa Krakowskiego i Sendomirskiego, byłaby trudną, a może i niepodobną, już to dla tego, że niektóre przez Szwedów zniszczone zostały, już że pozostałe, przy zmianach Rządu na insze miejsca, kilka razy przenoszone bywały. - Z dokumentów familijnych.[źródło: Jerzy Seweryn hr. Dunin-Borkowski: "Rocznik szlachty polskiej" tom II. Lwów 1883, nakładem księgarni K. Łukaszewicza.] Zachowano oryginalną pisownię.

[Wodzicki] Kazimierz Stanisław Michał urodzony 27. września 1816, właściciel dóbr Olejów i Białogłowy w powiecie złoczowskim, znakomity ornitolog, były poseł na sejmy galicyjskie i do rady państwa w Wiedniu, zaślubił:
I.) 1845 r. Laurę z hrabiów Broel-Platerów herbu własnego, urodzoną 1826, zmarłą 20. października 1856, córkę hrabiego Stanisława z Proch, majora byłych wojsk polskich i Antoniny z Gajewskich herbu Ostoja;
II.) zaślubił 1858 r.:
Józefę z hrabiów Dzieduszyckich herbu Sas, urodzoną 18. listopada 1839, córkę hrabiego Aleksandra z Izydorówki, posła na sejmy galicyjskie i na sejm ustawodawczy rakuzki i Domicelli z Pietruskich herbu Starykoń, chorążanki koronnej galicyjskiej. [Olejów].

Dzieci:

a ) z 1ej żony:
1) Marya Eleonora Stanisława Antonina urodzona 12. listopada 1848, zaślubiona 15. stycznia 1867 r. Mieczysławowi hr. Dunin-Borkowskiemu herbu Łabędź, właścicielowi dóbr Mielnica i Chudykowce, prezesowi rady powiatowej borszczowskiej, komandorowi papieskiego orderu św. Grzegorza. [Mielnica].
2) Karolina urodzona 22. października 1849, zaślubiona 15. stycznia 1874 Stanisławowi Garapichowi z Sichelburgu, właścicielowi dóbr Draganówka w powiecie tarnopolskim. [Neterpińce parafia Olejów].
3) Piotr urodzony 10. grudnia 1850 r. [w Ameryce].
4) Laura urodzona 24. września 1856, zaślubiona 8. września 1877 Mikołajowi Garapichowi z Sichelburgu, właścicielowi dóbr Cebrów i Worobijówka w powiecie tarnopolskim. [Cebrów parafia Jezierna].

b ) z 2ej żony:
5) Aleksander urodzony 25. września 1861 r.
6) Antoni urodzony 5 lutego 1862 r.
7) Teresa urodzona 12. lipca 1866 r.
8) Róża urodzona 12. lutego 1868 r.
9) Jerzy urodzony 2. stycznia 1875 r.
10) Marta urodzona 1. kwietnia 1876 r.[źródło: Jerzy Sewer hr. Dunin-Borkowski "Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich". Lwów 1895. Nakładem księgarni Seyfartha i Czajkowskiego]

WODZICKI herbu Leliwa

Rodzina mieszczańska krakowska, nobilitowana w Polsce 12. 2. 1676, i przyjęta do herbu Leliwa przez Prokopa Jana z Granowa Granowskiego 11. 2. 1677; z której I. linia otrzymała tytuł hrabiowski w Galicyi 28. 11. 1799, inna II linia tytuł hrabiowski w Galicyi 16. 10. 1800. (hrabiowie Wodziccy z Olejowa należeli do I. linii tego rodu - przyp. R.P.)

Hrabia Kaźmierz Stanisław Michał ur. 27. 9. 1816, zm. 20. 10. 1889 w Olejowie, znakomity ornitolog polski, literat, właściciel dóbr Olejów, Białokiernica, Białogłowy, Harbuzów, Bzowica, Hukałowce, Łopuszany, Moniłówka, Załoźce i Horbanówki w powiecie złoczowskim, poseł na sejm ustawodawczy w Kromieżyrzu 1848, poseł na sejmy galicyjskie 1861-3 i do rady państwa w Wiedniu 1861-3, prezes rady powiatowej złoczowskiej 1867, prezes oddziału złoczowskiego galicyjskiego towarzystwa gospodarskiego,

zaślubił primo 1845 Laurę z hrabiów Broel-Platerów herbu własnego ur. 1826, zm. 20. 10. 1856, córkę hrabiego Stanisława na Prochach i Wroniawach, majora wojsk polskich i Antoniny z Gajewskich herbu Ostoja,
secundo zaślubił 1858 Józefę z hrabiów Dzieduszyckich herbu Sas, ur. 18. 11. 1839, córkę hrabiego Alexandra na Izydorówce, Lachowcach, Sokołowie, Sulatyczach, Krechowie, Marynkach, Łyskowie, Dzieduszycach wielkich, Łanach, posła na sejm galicyjski i na sejm ustawodawczy rakuski w Wiedniu i Kromieżyrzu, żołnierza 1831, członka wydziału rady powiatowej stryjskiej i Domicelli z Siemuszowy Pietruskich herbu Starykoń, chorążanki koronnej galicyjskiej.

Dzieci:
a ) z 1ej żony:

1) hrabianka Marya Eleonora Stanisława Antonina ur. 12. 11. 1848 w Wrocławiu, dama krzyża gwiaździstego 15. 11. 1892, zaślubiona 15. 1. 1867 w Olejowie Mieczysławowi hrabiemu Dunin - Borkowskiemu herbu Łabądź, właścicielowi dóbr Mielnica i Chudykowce w powiecie borszczowskim, posłowi na sejmy galicyjskie i do rady państwa w Wiedniu, prezesowi rady powiatowej borszczowskiej, delegatowi galicyjskiego towarzystwa kredytowego ziemskiego, członkowi rady nadzorczej galicyjskiego banku kredytowego, cesarskiemu i królewskiemu szambelanowi, kawalerowi honorowemu maltańskiemu, komandorowi papieskiego orderu św. Grzegorza.

2) hrabianka Karolina ur. 22. 10. 1849, zaślubiona 15. 1. 1874 Stanisławowi Garapichowi z Sichelburgu herbu własnego, zmarłemu 1883, właścicielowi dóbr Draganówka w powiecie tarnopolskim.
[własc. wg olejowskiej księgi ślubów: Karolina Joanna Adelajda, ur. w Krakowie - przyp. RP]

3) hrabia Piotr Ambroży Kaźmierz Marya ur. 10. 12. 1850 (Chicago).

4) hrabianka Laura ur. 24. 9. 1856, zaślubiona 8. 9. 1877 Michałowi Garapichowi z Sichelburgu herbu własnego, właścicielowi dóbr Cebrów i Worobijówka w powiecie tarnopolskim, członkowi rady powiatowej tarnopolskiej, członkowi rady nadzorczej towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie,
[wg olejowskiej księgi ślubów: Antonina Ewa "także zwana" (etiam vocata) Eleonora - przyp. R.P.]

b ) z 2ej żony:

5) hrabia Aleksander Ludwik ur. 25. 9. 1861, współwłaściciel dóbr Olejów i Białokrynica, Bzowica, Moniłówka, Harbuzów, Hukałowce i Łopuszany w powiecie złoczowskim.

6) hrabia Antoni Kaźmierz ur. 5. 2. 1862, współwłaściciel dóbr Olejów, Białokrynica, Bzowica, Moniłówka, Harbuzów, Hukałowce i Łopuszany, zaślubił 30. 4. 1889 w Krakowie Annę z hrabiów Wodzickich herbu Leliwa ur. 20. 7. 1867, właścicielkę dóbr Niedźwiedź w królestwie Polskiem, córkę hrabiego Alfreda na Lubarze i Celestyny z Duninów - Karwickich herbu Łabędź.

[następna wg starszeństwa była hrabianka Teresa, nie wiadomo dlaczego tu nie wymieniona, choć ten sam autor zapisał ją w źródle cytowanym powyżej (może już nie żyła w r. 1895 i nie zostawiła potomków?) - wszystkie imiona wg olejowskiej księgi ślubów: Teresa Maria Magdalena - ur. 12. 7. 1866 w Olejowie, która 28. 11. 1883 poślubiła Zygmunta Edwarda Sielskiego herbu Lubicz, właściciela dóbr Skrobaczów w Kieleckiem - przyp. RP]

7) hrabianka Róża ur. 12. 2. 1868, właścicielka dóbr Moniłowce w powiecie złoczowskim, zaślubiona 30. 6. 1892 w Krakowie Janowi hrabiemu Potockiemu herbu Pilawa, właścicielowi dóbr Posada górna z przyległościami i zakładu kąpielowego w Rymanowie w powiecie sanockim.
[własc. wg olejowskiej księgi ślubów: Róża Maria Alfonsyna, sakramentu udzielał biskup krakowski kardynał Albin Dunajewski, a świadkami byli hr. Ludwik Wodzicki (z Tyczyna, stryj panny młodej) i hr. Antoni Wodzicki (w rodzinie hr. Róży były dwie osoby o tym imieniu - więc albo jej drugi stryj z Kościelników albo brat z Niedźwiedzia); ślub tak znakomitej parafianki - pomimo że odbył się poza Olejowem - odnotował w swoich księgach ks. Piotr Strzeszkowski, olejowski proboszcz - przyp. R.P.]

8) hrabia Jerzy ur. 2. 1. 1875, współwłaściciel dóbr Białogłowy i Neterpińce w powiecie złoczowskim.

9) hrabianka Marta ur. 1. 4. 1876, współwłaścicielka dóbr Białogłowy i Neterpińce.[źródło: Jerzy hr. Dunin-Borkowski "Almanach Błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich". Lwów (1908), nakładem Księgarni H. Altenberga Warszawa, E. Wende i Ska (T. Hiż i A. Turkuł).] Zachowano oryginalną pisownię, rozwinięto część skrótów.

[Wodzicki] Hrabia Każmierz Stanisław Michał, urodzony 27. 9. 1816 w Górce kościeleckiej, zmarły 20. 10. 1889 w Olejowie, znamienity ornitolog polski, literat, autor-agronom, pan na Olejowie, Białokiernicy, Białogłowach, Harbuzowie, Bzowicy, Hukałowcach(*), Łopuszanach, Moniłówce, Załoźcach i Horbanówce w powiecie złoczowskim, poseł na sejm galicyjski 1861-3 i do rady państwa w Wiedniu 1861-3, prezes rady powiatowej złoczowskiej 1867, przewodniczący oddziału złoczowskiego galicyjskiego towarzystwa gospodarskiego, członek koresp. krakowskiego towarzystwa naukowego, zaślubił 1mo 1845 Laurę z hrabiów Broel-Platerów herbu własnego, urodzoną 1826, zmarłą 20. 10. 1856, córkę hrabiego Stanisława na Wroniawach i Prochach, literata, geografa, geologa, kapitana kwatermistrzostwa wójsk napoleońskich, majora artyleryi wójsk polskich, radcy ziemstwa poznańskiego, członka warszawskiego towarzystwa przyjaciół nauk, kawalera krzyża virtuti militari i pruskiego Orła Czerwonego i Antoniny z Gajewskich herbu Ostoja; 2do zaślubił 14. 10. 1858 w Kochawinie Józefę z hrabiów Dzieduszyckich herbu Sas, urodzoną 18. 11. 1839 w Izydorówce, córkę hrabiego Alexandra na Izydorówce, Krechowie, Łyskowie, Sulatyczach, Marynkach, Lachowicach, Sokołowie, Dzieduszycach wielkich i Łanach, posła na sejm galicyjski 1861-3 i na sejm ustawodawczy rakuski 1848-9, żołnierza w pułku legii nadwiślańskiej konnej wójsk polskich 1831 r., członka wydziału rady powiatowej żydaczowskiej i stryjskiej, członka rady nadzorczej towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie, delegata galicyjskiego towarzystwa kredytowego ziemskiego i Domicelli z Siemuszowy Pietruskich herbu Starykoń, chorążanki koronnej galicyjskiej.

Dzieci:

a) z 1-szej żony:

Hrabianka Marya Eleonora Stanisława Antonina, urodzona 12.11.1848 we Wrocławiu, dama krzyża gwiaździstego 15. 11. 1892, zaślubiona 15. 1. 1867 w Olejowie Mieczysławowi hrabiemu Dunin-Borkowskiemu herbu Łabędź, zmarłemu 11. 11. 1906 w Mielnicy, panu na Mielnicy i Chudykowcach w powiecie borszczowskim, fundatorowi kościoła w Mielnicy 1851, c. i k. szambelanowi, członkowi dożywotniemu austriackiej izby panów, posłowi na sejmy galicyjskie i do rady państwa w Wiedniu, prezesowi rady powiatowej borszczowskiej i oddziału borszczowskiego galicyjskiego towarzystwa gospodarskiego, delegatowi galicyjskiego towarzystwa kredytowego ziemskiego, członkowi honorowemu muzeum narodowego polskiego w Rapperswylu, obywatelowi honorowemu Mielnicy, Jezierzan, Borszczowa, Skały, Krzywcza i t. d., kawalerowi honorowemu maltańskiemu, kawalerowi orderu austr. żelaznej korony 2 klasy, komandorowi orderu papieskiego świętego Grzegorza.

2) Hrabia Piotr Ambroży Kaźmierz Marya, urodzony 10. 12. 1850, zmarły 4. 12. 1895 w Chicago, wicecenzor związku narodowego polskiego w Chicago, zaślubił Budzynską.
Dzieci: (1) Hrabia Kaźmierz
(2) Hrabia Stanisław
(3) Hrabianka Laura Marya

3) Hrabianka Eleonora (Laura), urodzona 24. 9. 1856, zaślubiona 8. 9. 1877 Michałowi Garapichowi de Sichelburg herbu własnego, właściciela dóbr Cebrów i Worobiówka w powiecie tarnopolskim, fundatorowi kaplicy publicznej tamże 1903, członkowi rady nadzorczej 1894 a dyrektorowi towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie 16. 12. 1905, posłowi na sejmy galicyjskie 17. 9. 1901 i do rady państwa w Wiedniu 22. 3. 1897-1905, przewodniczącemu oddziału tarnopolskiego galicyjskiego towarzystwa gospodarskiego 1894.

b) z 2-iej żony:

4. Hrabia Alexander Ludwik, urodzony 25. 9. 1861, właściciel dóbr Olejów, Białokrynica, Bzowica, Harbuzów, Hukałowce, Moniłówka i Łopuszany w powiecie zborowskim, zaślubił 22. 11. 1898 w Jasionowie Maryę z hrabiów Dzieduszyckich herbu Sas, urodzoną 15. 11. 1876 we Lwowie, córkę hrabiego Augusta na Chodaczkowie wielkim z Kalasantówką, Zabojkach w powiecie tarnopolskim, Jasionowie w powiecie brzozowskim, c. i k. szambelanowi austr., pozasł. starosty powiatowego w Brzozowie, obywatela honorowego Brzozowa, Janowa i Dynowa, komandora papieskiego orderu świętego Grzegorza i Melanii z Szelińskich herbu Szeliga.
Synowie: (1) Hrabia Kaźmierz Antoni, urodzony 4. 2. 1900 w Olejowie.
(2) Hrabia Henryk, urodzony 20. 5. 1902 w Olejowie.

5) Hrabia Antoni, urodzony 5. 2. 1862, właściciel dóbr Niedźwiedź, Konina, Lubomierz, Łętowa, Łostówka, Mszana górna i Podobin w powiecie limanowskim, zaślubił 30. 4. 1889 w Krakowie Annę z hrabiów Wodzickich herbu Leliwa, urodzoną 20. 7. 1867, córkę hrabiego Alfreda na Złotej, Wawrowicach, Morawicy i Pełczyku i Celestyny z Duninów-Karwickich herbu Łabędź, na Lubarze z przyległościami.

6) Hrabia Jerzy Kornel, urodzony 2. 1. 1875, właściciel dóbr Kutkorz w powiecie złoczowskim od 1905, doktor praw, c. k. podporucznik w rezerwie 11 pułku huzarów wójsk austr. 1. 1. 1898, wicesekretarz ministerstwa spraw wewnętrznych w Wiedniu 1906, zaślubił 11. 6. 1901 w Poznaniu Maryę z Turnów herbu własnego, córkę Hipolita na Objezierzach, Nieczaynie i Lubinie w pow. obornickim, posła na sejm pruski, prezesa rady nadzorczej banku ubezp. na życie "Westa" w Poznaniu i Maryi z hrabiów Skórzewskich herbu Drogosław.
Córka: Hrabianka Anna, urodzona 25. 5. 1902 we Lwowie.

7) Hrabianka Marta, ur. 1. 4. 1876, zaślubiona 22. 6. 1896 w Olejowie Alexandrowi Dąbskiemu herbu Godziemba, właścicielowi dóbr Nosówka w powiecie rzeszowskim, członkowi wydziału rady powiatowej rzeszowskiej, przewodniczącemu oddziału rzeszowskiego krakowskiego towarzystwa rolniczego, 2-mu wiceprezesowi krakowskiego towarzystwa rolniczego 17. 4. 1907.

(*) w oryginale błędnie "Hukałówce"
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Kazimierz dnia września 23 2013 13:12:21
Pierwsze dwa źródła z błędem:
Piotr Ambroży Kazimierz hr. Wodzicki z Granowa h. Leliwa ur. w Olejowie, zmarł w Chicago
http://www.sejm-wielki.pl/b/lu.6820
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020