dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5893211 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Osiemnastowieczni mieszkańcy Olejowa, Bzowicy i Białokiernicy, odszukani w księgach chrztów i ślubów parafii Jezierna z lat 1739-1766. Część pierwsza, nazwiska na litery A-J.Adamowiczówna Agnieszka
BIAŁOKIERNICA
w roku 1753 [6 stycznia] jako panna wyszła za Szymona Kusiakiewicza z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Michał Arcieszowski i Katarzyna Jedlicka, oboje z Białokiernicy

Albinowa Teresa
OLEJÓW
w roku 1755 wymieniona jako świadek ślubu Błażeja Pasztetnika z Anną Masztalirską, oboje z Olejowa

Antochowa Zofia
OLEJÓW
w roku 1756 [15 lutego] wyszła za Jacka Kusiaków z Reniowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Kacper i Błażej Wilkowie z Bzowicy

Antoszyk Grzegorz
OLEJÓW
grekokatolik
w roku 1744 [9 lutego] jako kawaler ożenił się z Anną Fiałkowską z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Hrynko Olejnik i Anna Kuśnirka

Arcysowska Agnieszka
BIAŁOKIERNICA
w roku 1754 wymieniona jako świadek ślubu Antoniego Mielnickiego z Jadwigą Kusiakiewiczówną, oboje z Białokiernicy

Arciszewski Aleksander
BIAŁOKIERNICA
w roku 1761 [26 lipca] jako wdowiec ożenił się z wdową Reginą Solarową z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Maciej Marcinów i Wojciech Romankiewicz, obaj z Białokiernicy

Arciszowski Jan z małżonką
OLEJÓW
w roku 1758 wymienieni jako świadkowie ślubu Mikołaja Kołtowskiego z Ewą (nazwisko panieńskie nie podane), oboje z Olejowa

Arcieszowski Michał
BIAŁOKIERNICA
w roku 1753 wymieniony jako świadek ślubu Szymona Kusiakiewicza z z Agnieszką Adamowiczówną, oboje z Białokiernicy

Arcysowski Michał
BIAŁOKIERNICA
zapewne j.w. - inny zapis nazwiska
w roku 1754 wymieniony jako świadek ślubu Antoniego Mielnickiego z Jadwigą Kusiakiewiczówną, oboje z Białokiernicy

Arcziszewski Michał
BIAŁOKIERNICA
zapewne j.w. - inny zapis nazwiska
w roku 1765 wymieniony jako świadek ślubu Pawła Strycharzów(?) i Heleny Świdzińskiej, oboje z Białokiernicy

Baczyński (imię nie podane)
OLEJÓW
szlachcic? z dworu ("aula") w Olejowie
w roku 1750 wymieniony jako świadek ślubu Kazimierza Brzezickiego z wdową Marianną Woytkowską, oboje z dworu w Olejowie

Barbowska Agnieszka Tekla
OLEJÓW
rodzice: Barbowski Michał i Anna
szlachcianka
w roku 1746 [16 lutego] została ochrzczona przez księdza Jana Ignacego Cisińskiego, wikariusza z Jeziernej
rodzice chrzestni: pan Michał Sapieha i księżna (Tekla?) Wiśniowiecka
mieszkała podówczas we dworze w Olejowie ("in aula Olejoviensis")

Barbowska Katarzyna (NN nazwisko panieńskie)
OLEJÓW
żona Michała
szlachcianka
w roku 1746 wymieniona jako matka ochrzczonej Agnieszki Tekli Barbowskiej
mieszkała podówczas we dworze w Olejowie ("in aula Olejoviensis")

Barbowski Michał
OLEJÓW
mąż Katarzyny (NN nazwisko panieńskie)
szlachcic
w roku 1746 wymieniony jako ojciec ochrzczonej Agnieszki Tekli Barbowskiej
mieszkał podówczas we dworze w Olejowie ("in aula Olejoviensis")

Bartosz Jan
JEZIERNA? / BZOWICA?
grekokatolik
w roku 1757 [5 czerwca] ożenił się z Anną Kowalówną z Bzowicy
ślubu udzielał zaproszony ks. Piotr Abdykowicz, proboszcz greckokatolicki z Jeziernej
świadkowie ślubu: Kazimierz Prusak i Jan Pobereźnik, obaj z Bzowicy

Bednarczuk Kazimierz
BZOWICA
w roku 1754 [23 lutego] ożenił się z Rozalią Kroczakówną z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Kacper Wilk i Antoni Szapował, obaj z Bzowicy

Bednarz Maciej
OLEJÓW
w roku 1741 wymieniony jako świadek ślubu Jacka Gumiennego z Katarzyną Krzyżeską(?), oboje z Olejowa

Bednarz Maciej z małżonką
OLEJÓW
zapewne osoba j.w.
w roku 1746 wymienieni jako świadkowie ślubu Macieja Mazura z Marianną Szymkową, oboje z Olejowa

Bednarz Marek
OLEJÓW
w roku 1741 wymieniony jako świadek ślubu Jacka Gumiennego z Katarzyną Krzyżeską(?), oboje z Olejowa

Bednarzów Józef
BIAŁOKIERNICA
(oryg. "Bednarzuw")
w roku 1760 wymieniony jako świadek ślubu Grzegorza Solarza z Marianną Bundzicką(?), oboje z Białokiernicy

Bednarzówna Agnieszka
OLEJÓW
w roku 1755 [19 stycznia] jako panna wyszła za Kazimierza Szwieca z Podkamienia
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Tkacz z małżonką z Olejowa

Bezpalkówna Agnieszka
BZOWICA
w roku 1754 [17 lutego] jako panna wyszła za Marcina Maciejów z Białkowiec
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Szymon Kantycki i Mikołaj Magdycz z Bzowicy

Bezpalko Regina (NN nazwisko panieńskie)
BZOWICA
żona Szymona
w roku 1751 wymieniona jako matka ochrzczonego Wincentego Bezpalko

Bezpalko Szymon
BZOWICA
mąż Reginy (NN nazwisko panieńskie)
w roku 1750 wymieniony jako świadek ślubu Stanisława Prusaka z Bzowicy z Małgorzatą(?) Dubianowską z Olejowa
w roku 1751 wymieniony jako ojciec ochrzczonego Wincentego Bezpalko

Bezpalko Wincenty
BZOWICA
rodzice: Bezpalko Szymon i Regina
w roku 1751 [27 stycznia] został ochrzczona przez księdza Jana Ignacego Cisińskiego, wikariusza z Jeziernej
rodzice chrzestni: Wilk Krzysztof i Wilkowa Marianna z Bzowicy

Błędowski Andrzej
OLEJÓW
szlachcic, kapitan buławy wielkiej koronnej
w roku 1751 był ojcem chrzestnym Stanisława Brzezickiego z Olejowa

Błędowski Stefan
OLEJÓW

szlachcic, ówczesny dzierżawca Olejowa
w roku 1745 był ojcem chrzestnym Tomasza Stefana Pleysnera z Olejowa
mieszkał podówczas w swoim dworze ("in aula") w Olejowie

Bocheński Aleksander
OLEJÓW
ksiądz z zakonu Reformatów
13 marca 1764 roku ochrzcił Jana Sikorskiego z Olejowa, chrzest w cerkwi rusińskiej w Olejowie za zgodą własnej parafii ochrzczonego dziecka

Bojarski Jakub
OLEJÓW
w roku 1761 [15 stycznia] jako kawaler ożenił się z Hapką Stefanówną z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Hrehory z (...) /małżonką? - nieczytelne słowo)

Brzezicka Marianna (NN nazwisko panieńskie), po 1-szym mężu Woytkowska
OLEJÓW
żona Kazimierza
szlachcianka z dworu ("aula") w Olejowie, żona administratora / ekonoma dóbr olejowskich
w roku 1750 [10 sierpnia] jako wdowa wyszła za Kazimierza Brzezickiego z dworu w Olejowie
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: panowie Witkowski i Baczyński (imiona nie podane) z dworu w Olejowie
w roku 1751 wymieniona jako matka ochrzczonego Stanisława Brzezickiego
w roku 1756 wymieniona jako matka ochrzczonej Wiktorii Brzezickiej

Brzezicka Wiktoria
OLEJÓW
rodzice: Brzezicki Kazimierz i Marianna
szlachcianka, córka administratora / ekonoma dóbr olejowskich
w roku 1756 [29 lutego] została ochrzczona przez księdza Jana Ignacego Cisińskiego, wikariusza z Jeziernej
rodzice chrzestni: Antoni Zaleski i Konstancja Rogowska

Brzezicki Kazimierz
OLEJÓW

mąż Marianny (NN nazwisko panieńskie), po 1-szym mężu Woytkowskiej
szlachcic z dworu ("aula") w Olejowie, administrator / ekonom dóbr olejowskich
w roku 1750 [10 sierpnia] jako kawaler ożenił się z wdową Marianną Woytkowską z dworu w Olejowie
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: pan Witkowski i Baczyński (imiona nie podane) z dworu w Olejowie
w roku 1751 wymieniony jako ojciec ochrzczonego Stanisława Brzezickiego
w roku 1756 wymieniony jako ojciec ochrzczonej Wiktorii Brzezickiej

Brzezicki Stanisław
OLEJÓW
rodzice: Brzezicki Kazimierz i Marianna
szlachcic, syn administratora / ekonoma dóbr olejowskich
w roku 1751 [18 maja] został ochrzczony przez księdza Franciszka Ksawerego Józefa Wierzbickiego, proboszcza z Jeziernej i dziekana złoczowskiego
rodzice chrzestni: pan Andrzej Błędowski i pani Marianna Dąbrowska

Brzydakowicz Walenty
SERWIRY? / OLEJÓW?
w roku 1755 [13 lipca] ożenił się z Barbarą Sierocką
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Mikołaj Janiga i Hapa Fedczycha
niejasny zapis, kto z narzeczonych i świadków ślubu z Serwirów, a kto z Olejowa

Buczak Sebastian
OLEJÓW
w roku 1756 wymieniony jako świadek ślubu Macieja Suterkiewicza z Reginą Buczakówną, oboje z Olejowa

Buczakówna Regina
OLEJÓW
w roku 1756 [2 października] jako panna wyszła za Macieja Suterkiewicza z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Ignacy Suterkiewicz i Sebastian Buczak, obaj z Olejowa

Bujawski Jan
OLEJÓW
(oryg. "Buiawski")
w roku 1752 wymieniony jako świadek ślubu Marcina Lasowskiego z wdową Marianną (nazwisko nie podane), oboje z Olejowa

Bundzicka(?) Marianna
BIAŁOKIERNICA
w roku 1760 [26 października] jako panna wyszła za Grzegorza Solarza z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Leon Szwitowicz, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Józef Jakubów, Maciej Marcinów i Józef Bednarzów, wszyscy z Białokiernicy

Busska Tekla
OLEJÓW
żona Antoniego
szlachcianka, żona łowczego koronnego
w roku 1764 była matką chrzestną Julianny Tekli Teresy Kruszewskiej

Busski Antoni
OLEJÓW
mąż Tekli (NN nazwisko panieńskie)
szlachcic, łowczy koronny
w roku 1764 asystował przy chrzcie Julianny Tekli Teresy Kruszewskiej

Bzowicha Regina
BZOWICA
w roku 1755 [13 lipca] wyszła za Józefa Szydłowskiego z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Teodor Dołhań i Agnieszka Doroczycha, oboje z Bzowicy

Cholewa Franciszek
BIAŁOKIERNICA
w roku 1753 wymieniony jako świadek ślubu Tomasza Rudnickiego z Białokiernicy z Anną Kaliczką
w tym samym roku 1753 wymieniony jako świadek ślubu Józefa Sazyńskiego(?) z Marianną Jakubową, oboje z Białokiernicy

Cholewa Franciszek z małżonką
BIAŁOKIERNICA
zapewne j.w.
w roku 1751 wymienieni jako świadkowie ślubu Kazimierza Kusiakiewicza z Anną Żurówną, oboje z Białokiernicy

Cholewa Maciej
BIAŁOKIERNICA
mąż Rozalii
w roku 1759 [21 października] jako kawaler ożenił się z Rozalią (nazwisko panieńskie nie podane) z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu nieczytelni

Cholewa Rozalia (nazwisko panieńskie nie podane)
BIAŁOKIERNICA
żona Macieja
w roku 1759 [21 października] jako panna wyszła za Macieja Cholewę z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu nieczytelni

Cholewówna Anna
BIAŁOKIERNICA
w roku 1757 [6 listopada] jako panna wyszła za Franciszka Majewskiego z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Jan Łukaszów i Teresa Palichowska

Ciechaiowa(?) Paraszka
OLEJÓW
w roku 1745 wymieniona jako świadek ślubu wdowca Józefa Skoczylasa z Marianną Dzisiowną, oboje z Olejowa

Ciepła Regina (NN nazwisko panieńskie)
BZOWICA
żona Jana
w roku 1747 wymieniona jako matka ochrzczonego Franciszka Ciepłego

Ciepły Franciszek
BZOWICA
rodzice: Ciepły Jan i Regina
w roku 1747 [9(?) października] został ochrzczony przez księdza Jana Ignacego Cisińskiego, wikariusza z Jeziernej
rodzice chrzestni: Wojciech Kardasz i Marianna Wilczycha

Ciepły Jan
BZOWICA
mąż Reginy (NN nazwisko panieńskie)
w roku 1747 wymieniony jako ojciec ochrzczonego Franciszka Ciepłego

Czarnecka Zuzanna
OLEJÓW
szlachcianka, żona starosty latyczowskiego
w roku 1745 była matką chrzestną Tomasza Stefana Pleysnera z Olejowa
mieszkała podówczas we dworze ("in aula") pana Błędowskiego w Olejowie

Czuhray Katarzyna
BZOWICA
w roku 1742 [3 czerwca] wyszła za Andrzeja Mazura z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Tomasz Magdycz i Marianna Wilkowa, oboje z Bzowicy

Czyżewska Katarzyna
OLEJÓW
w roku 1748 [11 czerwca(?)] jako panna wyszła za Jakuba Wróblewskiego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Rzeźnik z małżonką

Ćwiklińska Zofia
OLEJÓW
w roku 1746 [19 września] wyszła za Stanisława Tkaczyka z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz z małżonką z Olejowa

Dąbrowska Anna
OLEJÓW?
szlachcianka
w roku 1748 była matką chrzestną Magdaleny Lokay
przy chrzcie bardzo ogólny zapis "wszyscy z dworów w Olejowie i Białokiernicy"

Dąbrowska Marianna
OLEJÓW
szlachcianka, żona podskarbiego (...) /nieczyt. słowo: "Ognensis?"/
w roku 1751 była matką chrzestną Stanisława Brzezickiego z Olejowa

Dąbrowska Marta Marianna
BIAŁOKIERNICA
rodzice: Dąbrowski Józef i Zofia
szlachcianka
w roku 1748 [20 lutego] została ochrzczona przez księdza Jana Ignacego Cisińskiego, wikariusza z Jeziernej
rodzice chrzestni: pan Antoni Komorowski i pani Konstancja Przybylska
mieszkała podówczas we dworze w Białokiernicy ("in aula Białokernicensis")

Dąbrowska Zofia (NN nazwisko panieńskie)
BIAŁOKIERNICA
żona Józefa
w roku 1748 wymieniona jako matka ochrzczonej Marty Marianny Dąbrowskiej
mieszkała podówczas we dworze w Białokiernicy ("in aula Białokernicensis")

Dąbrowski Józef
BIAŁOKIERNICA
mąż Zofii (NN nazwisko panieńskie)
szlachcic
w roku 1748 wymieniony jako ojciec ochrzczonej Marty Marianny Dąbrowskiej
mieszkał podówczas we dworze w Białokiernicy ("in aula Białokernicensis")

Dobrzyński Józef
OLEJÓW? / BIAŁOKIERNICA?
"vulgo Jeneral Muskvit" (znany jako generał moskiewski?)
szlachcic
w roku 1748 był ojcem chrzestnym Magdaleny Lokay
przy chrzcie bardzo ogólny zapis "wszyscy z dworów w Olejowie i Białokiernicy"

Dołhań Teodor
BZOWICA
w roku 1755 wymieniony jako świadek ślubu Józefa Szydłowskiego z Reginą Bzowichą, oboje z Bzowicy

Doroczycha Agnieszka
BZOWICA
w roku 1755 wymieniona jako świadek ślubu Józefa Szydłowskiego z Reginą Bzowichą, oboje z Bzowicy

Dragana Demian
OLEJÓW? / BZOWICA?
w roku 1745 był ojcem chrzestnym Jakuba Mularza z Olejowa

Drozdowicz Sebastian
OLEJÓW
w roku 1755 wymieniony jako świadek ślubu Michała Siekirzyńskiego z Anielą Regencką(?), oboje z Olejowa
w roku 1765 wymieniony jako świadek ślubu Teodora Seredy z Zofią (nazwisko panieńskie nie podane), oboje z Olejowa

Drozdowski Sebastian
OLEJÓW
być może j.w. - inny zapis nazwiska?
w roku 1758 wymieniony jako świadek ślubu Kazimierza Szklarza z Ludwiką Jędrzejkową z Białokiernicy
w roku 1760 wymieniony jako świadek ślubu Aleksandra Stefanów z Agnieszką Ptasznikówną, oboje z Olejowa

Drozdowska Anna
OLEJÓW
w roku 1756 [13 listopada] wyszła za Kazimierza Mrozickiego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Sebastian Rzeźnik i Stefan Sęndyk, obaj z Olejowa

Dubianowska Małgorzata(?)
OLEJÓW
w roku 1750 [18(?) września] wyszła za Stanisława Prusaka z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Szymon Bezpalko z Bzowicy i Fedory Olejnik z Olejowa

Dublańska Marianna
OLEJÓW
w roku 1749 [28 września] wyszła za Sebastiana Waleriana Sokołowskiego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: pan Rudnicki (imię nie podane) i Marianna Oleczka, oboje z Olejowa

Duchanicha Agnieszka
BOGDANÓWKA?
w roku 1753 wymieniona jako świadek ślubu Tomasza Rudnickiego z Białokiernicy z Anną Kaliczką

Dziadyk Jakub
BIAŁOKIERNICA
w roku 1743 [7 lipca] jako kawaler ożenił się z Anną Zupówną z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Kazimierz Rudnicki i Apa(?) Malicka, oboje z Białokiernicy

Dzisiowna Marianna
OLEJÓW
w roku 1745 [14 listopada] jako panna wyszła za wdowca Józefa Skoczylasa z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Stefan Pawłowicz i Marianna Dzisiowna z Olejowa

Eysmontowa Anna
OLEJÓW
żona Antoniego Józefa
szlachcianka, żona zarządcy dystryktu upickiego
w roku 1757 wymieniona jako świadek ślubu Marcina Antoniego Zaleskiego z Kunegundą Jeżówną
ślub odbył się w kościele obrządku greckiego w Olejowie

Eysmontt Antoni Józef
OLEJÓW
mąż Anny (NN nazwisko panieńskie)
szlachcic, zarządca dystryktu upickiego
w roku 1757 wymieniony jako świadek ślubu Marcina Antoniego Zaleskiego z Kunegundą Jeżówną
ślub odbył się w kościele obrządku greckiego w Olejowie

Fedczycha Hapa
SERWIRY? / OLEJÓW?
w roku 1755 wymieniona jako świadek ślubu Walentego Brzydakowicza z Barbarą Sierocką
niejasny zapis, kto z narzeczonych i świadków ślubu z Serwirów, a kto z Olejowa

Fiałkowska Anna
OLEJÓW
w roku 1744 [9 lutego] jako panna wyszła za grekokatolika Grzegorza Antoszyka z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Hrynko Olejnik i Anna Kuśnirka

Fryczyński Jakub
OLEJÓW
szlachcic, major wojsk W. Ks. Litewskiego
w roku 1758 asystował przy chrzcie Franciszki Magdaleny Łuskiewicz(?) z Olejowa
[w herbarzu Bonieckiego jest wymieniony Jakób Fryczyński, generał major wojsk litewskich, żonaty z Marianną z Hadziewiczów, który w roku 1764 otrzymał od Radziwiłła w dożywocie Bujaniec, być może to w/w osoba]

Gumienna Anna
ŁOPUSZANY
w roku 1752 wymieniona jako świadek ślubu Piotra Winiarskiego z Marianną Karbówną(?) z Olejowa

Gumienny Jacek
OLEJÓW
w roku 1741 [3(?) lutego] ożenił się z Katarzyną Krzyżeską(?) z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Marek Bedarz i Maciej Bednarz, obydwaj z Olejowa

Hospodinowa Helena
BZOWICA
w roku 1745 była matką chrzestną Jakuba Mularza z Olejowa

Iwińska Katarzyna
OLEJÓW
w roku 1755 [13 lipca] wyszła za Szymona Karzewskiego z Olejowa
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Maciej Rudnicki i Mikołaj Żłobnicki

Jacycha Katarzyna
OLEJÓW
w roku 1755 wymieniona jako świadek ślubu Michała Siekirzyńskiego z Anielą Regencką(?), oboje z Olejowa

Jakubowa Marianna
BIAŁOKIERNICA
w roku 1753 [4 listopada] wyszła za Józefa Sazyńskiego(?) z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Franciszek Cholewa i Anna Żurycha, oboje z Białokiernicy

Jakubów Józef
BIAŁOKIERNICA
(oryg. "Jakubuw")
w roku 1760 wymieniony jako świadek ślubu Grzegorza Solarza z Marianną Bundzicką(?), oboje z Białokiernicy

Jamborska Anna (nazwisko panieńskie nie podane)
BIAŁOKIERNICA
w roku 1742 [4 lutego] jako panna wyszła za Antoniego Jamborskiego z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Stefan Koziarski i Marianna, oboje z Białokiernicy

Jamborska Helena
BIAŁOKIERNICA
w roku 1741 [22 stycznia] jako panna wyszła za Antoniego Rużyckiego z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Tomasz Majewski(?) i Kryszka Jamborska

Jamborska Kryszka
BIAŁOKIERNICA
w roku 1741 wymieniona jako świadek ślubu Antoniego Rużyckiego z Heleną Jamborską, oboje z Białokiernicy

Jamborski Antoni
BIAŁOKIERNICA
w roku 1742 [4 lutego] jako kawaler ożenił się z Anną (nazwisko panieńskie nie podane) z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Stefan Koziarski i Marianna, oboje z Białokiernicy

Jamborski Błażej
BIAŁOKIERNICA
w roku 1765 wymieniony jako świadek ślubu Pawła Strycharzów(?) i Heleny Świdzińskiej, oboje z Białokiernicy

Jamborski Kazimierz
BZOWICA
w roku 1746 [28 grudnia] jako kawaler ożenił się z Katarzyną Kusiakiewiczówną z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Stefan Koziarski i Jan Jedliński, obaj z Bzowicy

Janiga Mikołaj
SERWIRY? / OLEJÓW?
w roku 1755 wymieniony jako świadek ślubu Walentego Brzydakowicza z Barbarą Sierocką
niejasny zapis, kto z narzeczonych i świadków ślubu z Serwirów, a kto z Olejowa

Jankowska Marianna
SERWIRY
w roku 1749 wymieniona jako świadek ślubu szlachcica Michała Kryszewskiego z Serwirów z Agnieszką Koziarską z Białokiernicy

Jankowski Teodor
SERWIRY
w roku 1749 wymieniony jako świadek ślubu szlachcica Michała Kryszewskiego z Serwirów z Agnieszką Koziarską z Białokiernicy

Jedlicka Katarzyna
BIAŁOKIERNICA
w roku 1753 wymieniona jako świadek ślubu Szymona Kusiakiewicza z z Agnieszką Adamowiczówną, oboje z Białokiernicy

Jedlicki Maciej
BIAŁOKIERNICA
w roku 1742 [29 stycznia] jako kawaler ożenił się z Małgorzatą Kusiakiewiczówną z Białokiernicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Jan Jedlicki (brat pana młodego) i Ewa Kowalicha, oboje z Białokiernicy

Jedlicki Jan
BIAŁOKIERNICA
brat Macieja Jedlickiego
w roku 1742 wymieniony jako świadek ślubu Macieja Jedlickiego z Katarzyną Kusiakiewiczówną, oboje z Białokiernicy

Jedliński Jan
BZOWICA
w roku 1740 [17(?) lutego] jako kawaler ożenił się z Marianną Magdyczówną z Bzowicy
ślubu udzielił ksiądz Franciszek Ksawery Józef Wierzbicki, proboszcz z Jeziernej i dziekan złoczowski
świadkowie ślubu: Franciszek Pawłowski i Anna Sadowska(?)
w roku 1746 wymieniony jako świadek ślubu Kazimierza Jamborskiego z Katarzyną Kusiakiewiczówną, oboje z Bzowicy

Jezrabel Jerzy
OLEJÓW
w roku 1749 [19 stycznia] jako wdowiec ożenił się z Katarzyną Michnczyską(?)
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Wojciech Ślusarz z małżonką

Jędrzejkowa Ludwika
BIAŁOKIERNICA
(oryg. "Jędreykowa")
w roku 1758 [?? listopad(?) /grudzień?/] wyszła za Kazimierza Szklarza
ślubu udzielił ksiądz Jan Ignacy Cisiński, wikariusz z Jeziernej
świadkowie ślubu: Sebastian Drozdowski i Jan Sadowicz, obaj z Olejowa
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020