dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5853097 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
źródło: Gazeta Lwowska. Rok wydania 54. No. 262. Środa 16. Listopada 1864.

Wykaz prawomocnych wyroków c.k. sądów wojennych
C. k. sąd wojenny w Złoczowie

Za przekroczenie obwieszczenia z 28. i 29. lutego 1864
Franko Krzyżanowski z Białokiernicy, 60 lat, żonaty, tkacz w Olejowie, na 8 dni aresztu w sztokhauzie, w drodze łaski uwolniony
źródło: Gazeta Lwowska. Rok 102. Nr. 216. Piątek, 20 Września 1912.

L. cz. E. 910/12 (8)

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Banku zaliczkowego w Zborowie, zastąpionego przez adwokata dr. Naglera, odbędzie się dnia 15 października 1912 o godzinie 10 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 12 w Zborowie licytacya:

a) realności obj. lwh. 91 ks. gr. gm. Białokiernica,

b ) realności obj. lwh. 272 ks. gr. gm. Białokiernica,

c) połowy obj. lwh 286 ks. gr. gm. Białokiernica,

d) połowy obj. lwh. 102 ks. gr. gm. Białokiernica, wraz z przynależnościami.

Nieruchomości wystawiona na licytacyę są ocenione a to:
realność ad a) na kwotę 1200 kor.,
realność ad b ) na kwotę 800 kor.,
połowa realności ad e) na kwotę 100 koron.
połowa realności ad d) na kwotę 474 koron, a to wraz z przynależnościami składającemi się z chaty, piwnicy, płotu i drzew owocowych.

Najniższa cena: 1. realności ad a) wynosi 800 koron, 2. realności ad b ) wynosi 533 kor. 33 hal., 3. realności ad e) wynosi 66 kor. 66 hal., 4. realności ad d) wynosi 316 kor., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne, które się niniejszem zatwierdza i odnoszące się do tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d)., może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 22.

Takie prawa, wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiani będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddz. V.

Zborów, dnia 26 lipca 1912.
źródło: Gazeta Lwowska. Rok 102. Nr. 217. Sobota, 21 Września 1912.

L. cz. C. I. 301/12 (1)

Edykt.

Przeciw Frankowi Hajduk z Białokiernicy, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do c. k. sądu powiatowego w Zborowie przez Chune Reifa kupca w Olejowie pozew o 560 kor. zpn.

Na podstawie pozwu wyznaczono audyencyę na dzień 17 października 1912 o godz. 9 rano.

Celem strzeżenia praw pozwanego ustanawia się p. adw. dr. Wacyka w Zborowie, kuratorem.

Tenże kurator zastępywać będzie kuranda w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on sam w sądzie się nie zgłosi, lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział I

Zborów, dnia 3 września 1912.
źródło: Gazeta Lwowska. Rok 104. Nr. 68. Środa, 25 Marca 1914.

L. cz. E. 3903/13 (7)

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Chuny Reif w Olejowie odbędzie się dnia 22 kwietnia 1914 o godzinie 10 przed południem w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 12, w Zborowie, licytacya realności obj. lwh. 281 ks. gr. gm. kat. Białokiernica wraz z przynależnościami, składającemi się z obsiewu żyta, pszenicy. 14 dębów i lipy.

Nieruchomość wystawiona na licytacyę jest oceniona na 1537 kor., przynależności zaś na 248 kor.

Najniższa cena wynosi 1190 kor.

Poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne, które niniejszem się zatwierdza i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych, w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 22.

Takie prawa, wobec których, niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną należy zgłosić w sądzie najpóźniej na wyznaczonym terminie licytacyjnym przed rozpoczęciem licytacyi, inaczej pretensje tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszona.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższej nieruchomości bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, dnia 24 lutego 1914.
źródło: "Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 11. Tarnopol, dnia 1 listopada 1932

Ogłoszenie Urzędu Wojewódzkiego Tarnopolskiego z dnia 12 października 1932 r. Nr. ZO. 42, dotyczące przestrogi przed osobami wyłudzającemi wsparcia.

Następujące osoby, czując wstręt do pracy, włóczą się po kraju, wyłudzając wsparcia na rachunek gminy obowiązanej do trwałej opieki:

a) z Województwa Tarnopolskiego:

poz. 8) Marja Mrozik, córka Sebastjana, lat 51, ur. w Trościancu Wiel., wyzn. rzym.-kat, wolna, przynależna do gminy Białokiernicy, pow. zborowskiego.

Ostrzega się przed udzielaniem jakichkolwiek wsparć wymienionym osobom na rachunek gminy zobowiązanej do opieki, gdyż wsparcia nie będą przez te gminy zwracane.
źródło: "Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 5. Tarnopol, dnia 1 kwietnia 1933

Wykaz uchylających się od obowiązku wojskowego

poz. 2145. Pollak Szymon, ur. 15 XII 1911, Białokiernica, syn Markusa i Szewy, (starostwo Zborów)
źródło: "Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 6. Tarnopol, dnia 1 czerwca 1935
Wykaz uchylających się od obowiązku wojskowego

poz. 479. Balicki Józef, ur. 1904, Białokiernica, syn Jana i Teresy, (starostwo Zborów)
poz. 533. Miazek Franciszek, ur. 1902, Białokiernica, syn Sebastiana i Rozalii, (starostwo Zborów)
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020