dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5862487 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
[żródło: Akt intromisji Macieja Smarzewskiego, Mikołaja Wyszomirskiego i Jędrzeja Targowskiego w poszczególne części wsi Hukałowce i opisanie granic tej wsi [1802]

Jest to łącznie 12 stron rękopisu. Z czego siedem pierwszych - właściwy akt intromisji - zostało spisanych po łacinie. Niestety, to dla nas jeszcze "za głęboka woda" W przeciwieństwie do łaciny z ksiąg kościelnych. gdzie już umiemy się w miarę sprawnie poruszać, tu mamy do czynienia z łaciną prawniczą. Mnóstwo nieznanych pojęć, do tego jeszcze rożne barbaryzmy pana pisarza, dodatkowo utrudniające tłumaczenie. Łaciński tekst został więc na razie odłożony "ad acta". Mamy jednak nadzieję kiedyś do niego wrócić. A na razie włączamy do zasobów naszej strony internetowej tylko część w języku polskim - opisanie granic.

Zwracamy uwagę na wiele ciekawych informacji - w tym np. nazwy własne pól, wzgórz, lasów i innych obiektów w Hukałowcach. Np. Uroczysko Dworzysko zwane. Prawdopodobnie jest to centrum pierwotnej osady Hukałowce, zniszczonej w czasie najazdu Tatarów w XVI lub XVII wieku. I musiało stać się w tym miejscu coś złego, co odstraszyło ludzi, skoro potem odbudowano wieś w innym miejscu, a teren dawnego dworu zamienił się w uroczysko.. Być może następni osadnicy trafili tutaj na jakieś niepogrzebane szczątki ludzkie.

Dla wygody współczesnego Czytelnika większość tekstu zamieszczamy we współczesnej pisowni i ortografii. W oryginale ówczesny skryba popełnił zresztą wiele błędów ortograficznych - np. notorycznie pisząc "puł", "pułnoc" itp.

W kilku miejscach atrament wyblakł. Symbolem (?) są zaznaczone słabo czytelne fragmenty, których transkrypcji nie jesteśmy w 100% pewni.

Bardzo dziękujemy Pani, której przodkowie wywodzą się z wioski Milno, za umożliwienie nam dostępu do tych dokumentów.
Opisanie Granic
Gruntów Dziedzicznych Urodzonych Macieja Smarzewskiego, Mikołaja Wyszomirskiego, tudzież Jędrzeja Targowskiego we Wsi Hukałowcach w Cyrkule Złoczowskim leżącej - w porządku Intromissyi pod dniem 27mego Kwietnia [1]802 pod W-5855 na rzecz pomienionych Dziedziców nakazanej - przez Urząd Komorniczy Cyrkułu Złoczowskiego, wraz z wyznaczonym Sądowym do tego Geometrą uczynione.1. Opisanie Gruntów wspólnych Macieja Smarzewskiego i Mikołaja Wyszomirskiego - stosownie do Mapy przy akcie Intromissyi zrobionej, której Litery oznaczające porządek Pól i Ogrodów, również i przy opisie położone zostają.

1. Część Ostolszczyzna zwana Ogrodów. Mapa huius sortis allegat sub 1..

Co do Ogrodów tej Części, tych znajduje się trzy, dwa mniejszych a jeden większy, pierwsze dwa literami A.A. znaczone należą do Macieja Smarzewskiego, drugi pod literą B. do Mikołaja Wyszomirskiego. Co do reszty Pól te wszędy przez pół używane zostają.

Opis ogrodów.

A.A. Ogrody dwa pod temi literami z całym zabudowaniem do Macieja Smarzewskiego należące, leżą po jednej i drugiej stronie drogi z Hukałowiec do Perepelnik idącej, z tych jeden przy Gumnie zostający wyciąga się aż do miedzy Iwana Swity poddanego Hukałowieckiego - drugi zaś do Pastwiska Gromadzkiego.

B. Ogród Mikołaja Wyszomirskiego z całym zabudowaniem, ten również jednym bokiem przypiera do pomienionej drogi z Hukałowiec do Perepelnik idącej obok której z drugiej strony znajduje się ogród Targowskiego, z drugiej zaś strony przypiera do miedzy Tomka Woyciszynego poddanego Hukałowieckiego.

Pola wspólne.

C. Pastewnik we Wsi na północ leżący, rozciąga się długością od Grobelki Sawka Janiszewskiego aż do Pastwiska Gromadzkiego, szerokością zaś od Uboczy na której Sośnina znajduje się aż do drogi wyż zmiankowanej za którą znajduje się Ogród Smarzewskiego.

D. Pole orne Jawne czyli Wyterebki zwane na północ leżące, długością swoją zostaje między drogą z Łopuszan do Złoczowa idącą i Laskiem Gajek zwanym, szerokością zaś między Pustką Dworską i drogą z Łopuszan do Olejowa idącą. Tutaj znajduje się Kontrowers na Sążni 1479 z strony Dominium Olejowskie i nadoranie pustki na tyleż Sążni. Używanie jednak przy Macieju Smarzewskim i Mikołaju Wyszomirskim, jako od dawna, i teraz przyznane zostało.

E. Pole orne za Laskiem zwane, a na południe położone, długością swoją rozciągają się od Krzaków Dworskich aż do Krzaków Popowskich zwanych przy których poprzek tego Pola idzie droga z Olejowa do Łopuszan, szerokością zaś od miedzy Fedka Janiszewskiego poddanego Hukałowieckiego, aż do miedzy Olexa Palamarzowego.

F. Niwa na Łaniskach zwana na zachód letni położona, na której w długości idąc znajdują się dwa kawałki Sianożęci a na tych wyrosłe Drzewa, tudzież dwa kawałki pól ornych - poczyna się od drogi z Perepelnik do Jarosławczyka idącej za którą(?) Granica Perepelnicka i ciągnie się długością aż do miedzy Jacka Kowalowego - szerokością zaś rozciąga się od miedzy Targowskiego aż do miedzy Gruszków Hukałowieckich poddanych.

G. Pole orne na Glinkach lub Osiczynie zwane na południe leżące długością swoją rozciąga się od Niwy Stefana Tracza aż do Niwy Semka Janiszewskiego, szerokością zaś, jednym bokiem do drogi z Łopuszan do Wołczkowiec idącej, a drugim do miedzy Maćka Grabasa przypiera.

H. Pole orne w Łaniskach na południe leżące, jednym końcem do Granicy Wołczkowickiej przy której droga z Jarosławic do Perepelnik idzie, drugim zaś wzdłuż do Niwy Maćka Grabasa przypiera, szerokością zaś swoją leży między miedzami Wasyla Procyka i Jacka Kowalowego.

I. Pole orne na Łaniskach na zachód niedaleko Krzyża Jarosławickiego na granicy przy drodze z Jarosławic do Perepelnik idącej stojącego, w bliskości dwóch Granic Wołczkowickiej i Jarosławickiej, jednym końcem do tejże drogi Perepelnickiej, drugim do Niwy Maćka Grabasa przypiera, szerokością zaś od miedzy Iwana Swity, do miedzy Jaśka Groszka rozciąga się.

K. Pole Brzezowa na wschód letni położone, końcem jednym do drogi Moniłowieckiej, drugim do pól Moniłowieckich przypiera, leży zaś między miedzą Jaśka Groszka a z drugiego boku Sianożęcią Dworską Olejowską.

L. Sianożęć Brzozowa czyli w Toustym zwana, w jednym końcu kończy się równo z Polem Brzozowa zwanym, w drugim zaś także przypira do Pól Moniłówki - szerokością z jednego boku do Pola Brzezowy a drugiego od Granicy Olejowskiej ciągnie się.

M. Pole orne na Poprzeczkach na wschód letni, leży między miedzami Maćka Grabasa i Pól Moniłówki, końcem zaś jednym przypiera do miedzy Jacka Kowalowego a drugim do Pól Jarosławickich.

N. Pole na Krzywym Garbie - na południe leżące leży między miedzami Fedka Janiszewskiego i Maćka Grabasa, rogiem końca jednego do drogi z Hukałowiec do Jezierny idącej, a drugim za drogę do Jarosławic idącą wyciąga się i przypiera do Pól Hukałowieckich.

O. Pole orne na Biłkowskim na północ leżące - leży między miedzami Jaśka Groszka i Iwana Swity, jednym końcem ku laskowi Lipnik zwanemu, drugim ku polom u Kamienia zwanym rozciąga się.

P. Pole orne na Klinie albo u Kamienia ku zachodowi zaczyna się przy granicy Jarosławieckiej między miedzami Michała Mielnika i Fedka Janiszewskiego

2. Pole u Kamienia albo u Jeziora zwane na południe leżące, szerokością zostaje między miedzami Matwija Sagana i Olexy Boykowego.

S. Pole orne na Glinie albo Średni Garb zwane na północ leżące rozciąga się długością do Pól Hukałowieckich, szerokością zaś między miedzami Jędrzeja Targowskiego i Jaśka Groszka poddanego Hukałowieckiego.

R. Pole na Wyrkach zwane na południe leżące, leży między miedzami Maćka Grabasa i Fedka Janiszewskiego, końcem zaś jednym do drogi Moniłowieckiej, drugim do pól Hukałowiec przypiera.

T. Pod tą literą zawiera się lasek Ostolszczyzna zwany któren całkiem w Kontrowersie zostaje a przeto do tego Intromissya uskuteczniona nie jest.2. Opisanie Gruntów Jędrzeja Targowskiego.

Część Korabiowszczyzna i Ostojszczyzna zwana. - Mapa huius allegatus sub 2/2

A. Ogród w Uroczysku Dworzysko zwanym na uboczy koło ogrodu Wyszomirskiego, między któremi idzie droga z Jezierny do Hukałowiec blisko zabudowania Wawrzka Pobereznika, ciągnie się aż do Niwy Maćka Grabasa, z drugiej zaś strony ku paskowi gdzie lasek zaczyna się a tam oddział zostaje ogrodu od ogrodów poddanych trzech pomienionego Jędrzeja Targowskiego.

B. Sianożęć Lewada poczyna się od Grobelki przy drodze idącej do Moniłówki ze wsi Hukałowce i ciągnie się wszerz aż do Lasku Korabiowszczyzna zwanego, w jednym zaś końcu długości poczyna się przy Ogrodzie na uboczy wyżej sytuowanej a kończy się przy rowie lasku dworskiego.

C. Pastwisko na Lewadzie, leży na wschód letni za ogrodem i ciągnie się równie aż do lasku Korabiowszczyzna zwanego.

D. Lasek Korabiowszczyzna zwany ten chociaż w pomierze znajduje się, jednak że użytek jego całkiem i dziedzictwo zakwestionowane przez Dominium Olejowskie przeto obiekt ani opisu ani Intromissyi nie stanowił.

E. Niwa zwana za Laskiem na południe sytuowana a między gruntami Hukałowieckimi leżąca, zaczyna się przy miedzy Popa Hukałowieckiego po jednej a drugiej stronie Pańka Beikowego i przypiera aż do Lasku Hukałowieckiego, przez tą Niwę idzie droga z Hukałowiec do Złoczowa.

F. Pole orne Biłkowska zwane na północ sytuowane poczyna się od dawnego lasku Lipniku i ciągnie się między miedzami Fedka Szewcowego i Tomka Grabasa na której niwie poprzek idzie droga jedna z Hukałowiec do Złoczowa i druga z Łopuszny do Złoczowa.

G. Niwa Menka(?) (- Męka?) zwana na południe sytuowana przypiera jednym końcem do gruntów na Biłkowskim, drugim do Gruntów Jarosławickich między miedzami Fedka Szewcowego i Matwija Sagana poddanych Hukałowieckich.

H. Pole orne Jawne zwane na północ sytuowane zaczyna się przy drodze z Jezierny do Hukałowiec idącej i ciągnie się w swej długości wskroś(?) po(?) przy(?) tej(?) drodze, po drugim boku tej niwy, miedze Demka Borsuka, Pańka Beikowego, Błażka Maćkowego.

J. Niwa Poprzyczki albu Humniska zwana ku północy sytuowana ciągnie się poprzez drogę z Hukałowiec do Moniłówki idącą po jednej stronie a po drugiej miedzy Iwana Palamarza i Matwija Sagana.

K. Pole w Żłobach zwane, na wschód od Gruntów Moniłowieckich zaczyna się a końcem drugim do Gruntów Jarosławickich na zachód przypiera, cała ta niwa ku uboczy przy miedzach Hawryła Wilka i Błażka Maćkowego a u zadku(?) dół.

L. Niwa na Wyrkach jednym końcem na wschód sytuowana gdzie niedaleko droga z Hukałowiec do Moniłówki, od miedzy Maćka Szymkowego z jednej strony a drugiej Stefana Tracza, poddanych Hukałowieckich.

M. Pole orne Brzezową zwane końcem na północ od granicy Łopuszańskiej sytuowane niedaleko kamienia na granicy, drugim do granicy Moniłowieckiej przypiera między miedzami Michała Mielnika a Popa Hukałowieckiego.

N. Niwa na Łaniskach przy trzech kopcach granicznych Wołczkowieckim, Perepelnickim i Hukałowieckim, zaczyna się [przy] drodze koło tych 3 kopców z Jarosławic do Perepelnik idącej i ciągnie się między miedzami Fedka Sagana i Popa Hukałowieckiego a kończy się przy niwie Maćka Grabasa.

O. Pole orne na Gliniskach zwane, na północ sytuowane między miedzami Macieja Smarzewskiego i (...) /imię nieczytelne/ Bałasieczkowego(?) ciągnie się od drogi z Sianożęci do Perepelnik i kończy się na polach Hukałowieckich.

P. Sianożęć w Łaniskach w lesie brzozowym między gruntami Mikołaja Wyszomirskiego i Tomka Grabasa ciągnie się aż do drogi z Jarosławic do Perepelnik idącej
dodatek 1.

Oryginalne podpisy trójki dziedziców hukałowieckich na dokumencie. Co ciekawe, dwóch z tych szlachciców było niepiśmiennych, czyli językiem ludu "niegramotnych". Panowie Jędrzej Targowski i Maciej Smarzewski postawili znak Krzyża Świetego. Jedynie pan Mikołaj Wyszomirski podpisał się własnoręcznie


dodatek 2.

Na dokumencie postawiła także swoje znaki krzyża starszyzna z dwóch sąsiednich wiosek - Moniłówki i Łopuszan.

"Jako ze Strony Moniłowki i Łopuszany żadney niemamy pretensyi, tak nato podpisujemy się."

Z Moniłówki:
Tymko Kurnicki - wójt
Hrynko Charkawy - z gromady
Iwan Lucak - z gromady

Z Łopuszan:
Jacko Iwaniszyn - wójt
Kost Procyk - z gromady
Ilko Kosar - z gromady
Iwan Michaliszyn - z gromady
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020