dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5932717 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Niniejszą listę sporządziliśmy z tzw. metryk józefińskich, czyli pierwszego katastru gruntowego Galicji. Te olejowskie nosiły daty 1787-1789, czyli w tych właśnie latach je sporządzono. Cesarsko-królewscy geometrzy zaczęli prace od środka wsi, a potem obchodzili i mierzyli kolejne olejowskie pola i niwy. Spisywano nazwiska posiadaczy, dokładne wymiary działek (długość, szerokość, powierzchnia) oraz roczny pożytek z tych gruntów.

W przyszłości zamieścimy dokładniejsze wykazy wszystkich olejowskich działek z metryk józefińskich i franciszkańskich. Z przeliczeniem archaicznych miar (sążnie) na współczesne. Na razie zamieszczamy skróconą kwerendę.

Po lewej stronie jest oryginalny numer porządkowy. Odpowiednik znanych z naszych czasów numeru ksiąg tabularnych czy wieczystych. Było to pierwsze w historii dokładne spisanie olejowskich gruntów i ich posiadaczy - dla celów podatkowych austriackiego państwa. Spis był jeszcze mocno niedokładny - zauważyliśmy dwa opuszczony numery, niektóre chaty i ogrody (np. rodziny Tryjudów) spisano chyba po dwa razy. Ciekawe, czy naliczono tym biedakom podwójne opłaty?

Chałupy oznaczają tutaj także działki siedliskowe, czyli kawałek podwórka, na którym stał budynek mieszkalny i ewentualnie budynki gospodarcze.

Olejowskie grunty były spisywane jeszcze dwa razy. W latach 20-tych XIX wieku, przy sporządzaniu tzw. metryk franciszkańskich (które również opublikujemy na naszej stronie). Zmieniła się wtedy numeracja działek i zwiększyła ich liczba. Z 1644 do 1698. Trzecie wielkie spisywanie gruntów miało miejsce w końcu XIX wieku, przy okazji zaprowadzania dla Olejowa ksiąg katastralnych. I ta numeracja przetrwała aż do II wojny światowej. Niestety, przedwojenne olejowskie księgi katastralne czy wieczyste są nieosiągalne. Na pewno się zachowały na Ukrainie, jednak nie są udostępniane (podobne jak inne takie księgi z Kresów). I pewnie długo nie będą - z powodów politycznych. Czy prawdziwa jest pogłoska o tajnej umowie międzypaństwowej, która ma utrudnić obywatelom pozyskiwanie odszkodowań za mienie pozostawione w czasie wysiedlenia, trudno powiedzieć. W każdym razie tych archiwaliów nie możemy w żaden sposób pozyskać.

Wróćmy jednak do naszego spisu działek z metryk józefińskich. Z powodów technicznych (ograniczenia oprogramowania naszej strony) musieliśmy podzielić materiał na dwa artykuły.

Zapraszamy Czytelników do lektury. I wielkie podziękowania dla naszych Dobrodziejów i Przyjaciół projektu "Olejów na Podolu", od których otrzymaliśmy kopie tych ciekawych archiwaliów.
Działki i grunty olejowskie w metrykach józefińskich część 1
numery działek od 1 do 1023


Część druga z numerami działek od 1024 do 1644 jest tutaj

Plac miejscowy i ogrody:
1 - Plac miejscowy
2 - Pańska rezydencja
3 - Pański ogród
4 - Ogrodnika Mikołaja chałupa - nr domu 76
5 - Maciejowskiego Krzysztofa chałupa - nr domu 19
6 - Siemierackiego Pawła ogród - nr domu 19
7 - Maciejowskiego Krzysztofa ogród - nr domu 19
8 - Maciejowskiego Krzysztofa ogród drugi - nr domu 19
9 - Mazura Wojciecha chałupa - nr domu 77
10 - Mazura Wojciecha ogród - nr domu 77
11 - Pański folwark - nr domu 75
12 - Pański ogród - nr domu 75
13 - Pański ogród drugi - nr domu 75
14 - Pańska austeria - nr domu 62
15 - Pańska austeria ogród do niej należący - nr domu 62
16 - Muzyki Jędrzeja chałupa - nr domu 61
17 - Muzyki Jędrzeja ogród - nr domu 61
18 - Babieja Jana chałupa - nr domu 58
19 - Babieja Jana ogród - nr domu 58
20 - Bednarza Ostapa chałupa - nr domu 60
21 - Bednarza Ostapa ogród - nr domu 60
22 - Bednarza Ostapa ogród drugi - nr domu 60
23 - Bielca Michała chałupa - nr domu 59
24 - Bielca Michała ogród - nr domu 59
25 - Mazura Wojtka chałupa - nr domu 77
26 - Mazura Wojtka ogród - nr domu 77
27 - Kamieńskiego Dmitra chałupa - nr domu 112
28 - Kamieńskiego Dmitra ogród - nr domu 112
29 - Rzepki Łukasza chałupa - nr domu 110
30 - Rzepki Łukasza ogród - nr domu 110
31 - Andrzejkowego Wasyla chałupa - nr domu 57
32 - Andrzejkowego Wasyla ogród - nr domu 57
33 - Dybasza Iwana chałupa - nr domu 55
34 - Dybasza Iwana ogród - nr domu 55
35 - Siamra Wasyla chałupa - nr domu 54
36 - Siamra Wasyla ogród - nr domu 54
37 - Wergelasa Hrynka chałupa - nr domu 53
38 - Wergelasa Hrynka ogród - nr domu 53
39 - Wergelasa Hrynka ogród drugi - nr domu 53
40 - Lucychy wdowy ogród - nr domu 78
41 - Staw Dybasza zwany
42 - Błoto nieużyteczne od stawu Dybasza
43 - Młyn przy stawie Dybasza - nr domu 4
44 - Dybasza Fedka chałupa - nr domu 56
45 - Dybasza Fedka ogród - nr domu 56
46 - Dybasza Fedka ogród - nr domu 56
47 - Lichoty Franka chałupa - nr domu 63
48 - Lichoty Franka ogród - nr domu 63
49 - Stochmala Piotra chałupa - nr domu 106
50 - Stochmala Piotra ogród - nr domu 106
51 - brak w ogóle
52 - Ptasznika Kazimierza chałupa - nr domu 64
53 - Ptasznika Kazimierza ogród - nr domu 64
54 - Wiszniowskiego Kazimierza chałupa - nr domu 65
55 - Wiszniowskiego Kazimierza ogród - nr domu 65
56 - Wiszniowskiego Kazimierza ogród drugi - nr domu 65
57 - Ks. parocha Strzelbickiego rezydencja - nr domu 66
58 - Ks. parocha Strzelbickiego ogród - nr domu 66
59 - Ks. parocha Strzelbickiego ogród drugi - nr domu 66
60 - Ks. parocha Strzelbickiego ogród trzeci - nr domu 66
61 - Ks. parocha Strzelbickiego ogród czwarty - nr domu 66
62 - Drozdowicza Sebastiana chałupa - nr domu 67
63 - Drozdowicza Sebastiana ogród - nr domu 67
64 - Kamieńskiego Józefa chałupa - nr domu 68
65 - Kamieńskiego Józefa ogród - nr domu 68
66 - Jobka Józefa chałupa - nr domu 69
67 - Jobka Józefa ogród - nr domu 69
68 - Pusty ogród
69 - Pusty ogród drugi
70 - Polowego Sawki chałupa - nr domu 70
71 - Polowego Sawki ogród - nr domu 70
72 - Szkałuby Wojtka chałupa - nr domu 72
73 - Szkałuby Wojtka ogród - nr domu 72
74 - Radoma Kacpra chałupa - nr domu 74
75 - Radoma Kacpra ogród - nr domu 74
76 - Radoma Kacpra ogród drugi - nr domu 74
77 - Radoma Kacpra ogród trzeci - nr domu 74
78 - Radoma Andrzeja chałupa - nr domu 73
79 - Radoma Andrzeja ogród - nr domu 73
80 - Radoma Andrzeja ogród drugi - nr domu 73
81 - Grabowskiego Józefa chałupa - nr domu 107
82 - Grabowskiego Józefa ogród - nr domu 107
83 - Błaszkowskiego Szymona ogród - nr domu 85
84 - Pański folwarczny ogród - nr domu 75
85 - Pański browar - nr domu 85
86 - Jacychy wdowy chałupa - nr domu 78
87 - Parochialna szkoła - nr domu 80
88 - Parochialna szkoła ogród - nr domu 80
89 - Pałamarza Tymka chałupa - nr domu 81
90 - Pałamarza Tymka ogród - nr domu 81
91 - Pajuka Jana chałupa - nr domu 82
92 - Pajuka Jana ogród - nr domu 82
93 - Kozakiewicza Benedykta chałupa - nr domu 83
93 - Kozakiewicza Benedykta ogród - nr domu 83
94 - Kozakiewicza Benedykta ogród drugi - nr domu 83
95 - Cmentarz stary od dworu przy cerkwi mały
96 - Chmielarza Michała chałupa - nr domu 89
97 - Chmielarza Michała ogród - nr domu 89
98 - Gierszona krawca Żyda chałupa - nr domu 120
99 - Miastkowskiego Macieja kowala chałupa - nr domu 115
100 - Miastkowskiego Macieja kowala ogród - nr domu 115
101 - Oleksińskiego Walentego chałupa - nr domu 113
102 - Oleksińskiego Walentego ogród - nr domu 113
103 - Matulowy wdowy chałupa - nr domu 86
104 - Matulowy wdowy ogród - nr domu 86
105 - Stanisławowej Katarzyny chałupa - nr domu 87
106 - Stanisławowej Katarzyny ogród - nr domu 87
107 - Stanisławowej Katarzyny ogród drugi - nr domu 87
108 - Stanisławowej Katarzyny ogród trzeci - nr domu 87
109 - Stolarza Jana chałupa - nr domu 86
110 - Stolarza Jana ogród - nr domu 86
111 - Sokołowskiego Jana chałupa - nr domu 88
112 - Sokołowskiego Jana ogród - nr domu 88
113 - Sędera Antoniego ogród - nr domu 87
114 - Bodaczka Iwana chałupa - nr domu 89
115 - Bodaczka Iwana ogród - nr domu 89
116 - Mielniczki wdowy chałupa - nr domu 90
117 - Mielniczki wdowy ogród - nr domu 90
118 - Mielniczki wdowy ogród drugi zbożem zasiewany - nr domu 90
119 - Mielniczki wdowy sianożęć - nr domu 90
120 - Młyn - nr domu 90
121 - Stawek Krzywego - nr domu 90
122 - Wierzchowina czyli Błoto nieużyteczne
123 - Stefanichy wdowy chałupa - nr domu 41
124 - Stefanichy wdowy ogród - nr domu 41
125 - Kaliniaka Piotra chałupa - nr domu 105
126 - Kaliniaka Piotra ogród - nr domu 105
127 - Tryjudy Andrucha chałupa - nr domu 42
128 - Tryjudy Andrucha ogród - nr domu 42
129 - Tryjudy Fedka chałupa - nr domu 43
130 - Tryjudy Fedka ogród - nr domu 43
131 - Dyducha Iwana ogród - nr domu 39
132 - Ducia Grzegorza chałupa - nr domu 39
133 - Ducia Grzegorza ogród - nr domu 39
134 - Osieckiego Franciszka chałupa - nr domu 38
135 - Osieckiego Franciszka ogród - nr domu 38
136 - Hajduka Walka chałupa - nr domu 37
137 - Hajduka Walka ogród - nr domu 37
138 - Chmiela Iwana chałupa - nr domu 36
139 - Chmiela Iwana ogród na granicy, podły, mizerny i bardzo glinkowaty - nr domu 36
140 - Darmorosa Semka chałupa - nr domu 35
141 - brak w ogóle
142 - Darmorosa Semka ogród - nr domu 35
143 - Darmorosa Semka ogród drugi - nr domu 35
144 - Darmorosa Semka ogród trzeci - nr domu 35
145 - Cmentarz nowy
146 - Kowala Józka ogród - nr domu 31
147 - Mormola Michała chałupa - nr domu 33
148 - Mormola Michała ogród - nr domu 33
149 - Mormola Michała sad - nr domu 33
150 - Mormola Michała ogród drugi - nr domu 33
151 - Kowala Wasyla ogród - nr domu 34
152 - Waska Hawrycha chałupa - nr domu 32
153 - Waska Hawrycha ogród - nr domu 32
154 - Waska Hawrycha sad - nr domu 32
155 - Nahornego Jacka chałupa - nr domu 27
156 - Nahornego Jacka ogród - nr domu 27
157 - Nahornego Jacka sad - nr domu 27
158 - Łuciowego Iwana chałupa - nr domu 30
159 - Łuciowego Iwana ogród - nr domu 30
160 - Kowala Stepana chałupa - nr domu 31
161 - Kowala Stepana ogród - nr domu 31
162 - Kowala Wasyla chałupa - nr domu 34
163 - Kowala Wasyla ogród - nr domu 34
164 - Kowala Wasyla ogród drugi - nr domu 34
165 - Kowala Wasyla ogród trzeci - nr domu 34
166 - Kowala Wasyla sad - nr domu 34
167 - Robaka Fedka chałupa - nr domu 48
168 - Robaka Fedka ogród - nr domu 48
169 - Sadołowskiego Stacha chałupa - nr domu 40
170 - Sadołowskiego Stacha ogród - nr domu 40
171 - Polowego Matwija chałupa - nr domu 47
172 - Polowego Matwija ogród - nr domu 47
173 - Tryjudy Andrucha chałupa - nr domu 42
174 - Tryjudy Andrucha ogród - nr domu 42
175 - Tryjudy Fedka chałupa - nr domu 43
176 - Tryjudy Fedka ogród - nr domu 43
177 - Robaka Jacka chałupa - nr domu 44
178 - Robaka Jacka ogród - nr domu 44
179 - Fedorowicza Fedka chałupa - nr domu 45
180 - Fedorowicza Fedka ogród - nr domu 45
181 - Kowalowego Semka chałupa - nr domu 46
182 - Kowalowego Semka ogród - nr domu 46
183 - Posnego Łucia chałupa - nr domu 52
184 - Posnego Łucia ogród - nr domu 52
185 - Szewca Fedka chałupa - nr domu 51
186 - Szewca Fedka ogród - nr domu 51
187 - Ducia Grzegorza ogród - nr domu 39
188 - Swiniarza Ilka chałupa - nr domu 50
189 - Swiniarza Ilka ogród - nr domu 50
190 - Posnego Mikołaja chałupa - nr domu 49
191 - Posnego Mikołaja ogród - nr domu 49
192 - Łuciowego Fedka chałupa - nr domu 29
193 - Łuciowego Fedka ogród - nr domu 29
194 - Olejnika Tymka chałupa - nr domu 28
195 - Olejnika Tymka ogród - nr domu 28
196 - Dzuryka Jacka chałupa - nr domu 24
197 - Dzuryka Jacka ogród - nr domu 24
198 - Dzuryka Jacka sad - nr domu 24
199 - Wolanika Andrucha chałupa - nr domu 24
200 - Wolanika Andrucha ogród - nr domu 24
201 - Procyka Michała chałupa - nr domu 26
202 - Procyka Michała ogród - nr domu 26
203 - Procyka Michała ogród drugi - nr domu 26
204 - Procyka Michała sad - nr domu 26
205 - Dzury Michała chałupa - nr domu 25
206 - Dzury Michała ogród - nr domu 25
207 - Dzury Michała sad - nr domu 25
208 - Burego Hrynka chałupa - nr domu 23
209 - Burego Hrynka ogród - nr domu 23
210 - Burego Hrynka sad - nr domu 23
211 - Burego Hrynka sad drugi - nr domu 23
212 - Macyka Romana chałupa - nr domu 22
213 - Macyka Romana ogród - nr domu 22
214 - Macyka Romana sad - nr domu 22
215 - Buryja Wasyla chałupa - nr domu 119
216 - Buryja Wasyla sad - nr domu 119
217 - Posnego Iwana chałupa bez ogrodu - nr domu 86
218 - Bojka Procia chałupa - nr domu 19
219 - Bojka Procia ogród - nr domu 19
220 - Stepaniszynego Hnata chałupa - nr domu 18
221 - Stepaniszynego Hnata ogród - nr domu 18
222 - Stepaniszynego Hnata ogród drugi - nr domu 18
223 - Stepaniszynego Hnata sad - nr domu 18
224 - Stepaniszynego Dmitra chałupa - nr domu 17
225 - Stepaniszynego Dmitra ogród - nr domu 17
226 - Stepaniszynego Dmitra ogród drugi - nr domu 17
227 - Stepaniszynego Dmitra sad - nr domu 17
228 - Posnego Pawła chałupa - nr domu 16
229 - Posnego Pawła ogród - nr domu 16
230 - Posnego Pawła ogród drugi - nr domu 16
231 - Posnego Pawła sad - nr domu 16
232 - Posnego Mikity chałupa - nr domu 15
233 - Posnego Mikity ogród - nr domu 15
234 - Posnego Mikity sad - nr domu 15
235 - Zeniuka Pawła chałupa bez ogrodu - nr domu 114
236 - Babieja Jurka ogród - nr domu 9
237 - Posnego Mikołaja ogród - nr domu 49
238 - Wygon czyli Pastwisko na Gliniskach pod Błotem dla wsi
239 - Babieja Jurka chałupa - nr domu 9
240 - Babieja Jurka sad - nr domu 9
241 - Babieja Jurka ogród - nr domu 9
242 - Bojka Procia ogród - nr domu 19
243 - Bojka Procia ogród drugi zbożem zasiewany - nr domu 19
244 - Darmorosa Łucia chałupa - nr domu 8
245 - Darmorosa Łucia ogród - nr domu 8
246 - Darmorosa Łucia ogród drugi - nr domu 8
247 - Darmorosa Łucia ogród trzeci - nr domu 8
248 - Darmorosa Łucia ogród czwarty zbożem zasiewany - nr domu 8
249 - Zwarycza Michała chałupa - nr domu 10
250 - Zwarycza Michała ogród - nr domu 10
251 - Zwarycza Michała ogród drugi - nr domu 10
252 - Robaka Ostapa chałupa - nr domu 10
252 - Robaka Ostapa ogród - nr domu 10
253 - Robaka Ostapa ogród drugi - nr domu 10
254 - Robaka Ostapa ogród trzeci - nr domu 10
255 - Olejnika Fedka chałupa - nr domu 12
256 - Olejnika Fedka ogród - nr domu 12
257 - Olejnika Fedka ogród drugi - nr domu 12
258 - Robaka Michała chałupa - nr domu 13
259 - Robaka Michała ogród - nr domu 13
260 - Robaka Michała ogród drugi - nr domu 13
261 - Robaka Michała ogród trzeci - nr domu 13
262 - Hnatowego Iwana ogród - nr domu 18
263 - Hnatowego Iwana ogród drugi zbożem zasiewany - nr domu 18
264 - Gaca Oleksy chałupa - nr domu 14
265 - Gaca Oleksy ogród - nr domu 14
266 - Gaca Oleksy ogród drugi zbożem zasiewany - nr domu 14
267 - Kondrowego Matwija chałupa - nr domu 108
268 - Kondrowego Matwija ogród bardzo podły - nr domu 108
269 - Pastwisko na Bałachowym dla wsi
270 - Drozdowicza Franka chałupa - nr domu 111
271 - Drozdowicza Franka ogród - nr domu 111
272 - Zdrowego Semka chałupa - nr domu 1
273 - Zdrowego Semka ogród - nr domu 1
274 - Zdrowego Semka ogród drugi - nr domu 1
275 - Ilka Jacka chałupa - nr domu 2
276 - Ilka Jacka ogród bardzo podły - nr domu 2
277 - Nemirowskiego Demka chałupa - nr domu 3
278 - Nemirowskiego Demka ogród - nr domu 3
279 - Darmorosa Michała chałupa - nr domu 7
280 - Darmorosa Michała ogród - nr domu 7
281 - Bałaszewskiego Wasyla chałupa - nr domu 6
282 - Bałaszewskiego Wasyla ogród - nr domu 6
283 - Owczarza Andrucha chałupa - nr domu 5
283 - Owczarza Andrucha ogród - nr domu 5
284 - Owczarza Andrucha ogród drugi - nr domu 5
285 - Kuliny Piotra chałupa - nr domu 4
286 - Kuliny Piotra ogród - nr domu 4
287 - Góra nad Stawem Krzywym zwana Zamczysko
288 - Las Temne zwany Dębina

Sady na Górze:
289 - Kaliniaka Petra sad - nr domu 105
290 - Kowalowego Senka sad - nr domu 46
291 - Osieckiego Franciszka sad - nr domu 38
292 - Ducia Grzegorza sad - nr domu 39
293 - Osieckiego Franciszka ogród zbożem zasiewany na Górze - nr domu 38
294 - Robaka Jacka sad - nr domu 44
295 - Sad bracki bez numeru
296 - Tryjudy Andrucha sad - nr domu 42
297 - Tryjudy Fedka sad - nr domu 43
298 - Tryjudy Andrucha sad przy pasiece zbożem zasiewany - nr domu 42
299 - Tryjudy Andrucha sad - nr domu 42
300 - Stepaczychy wdowy ogród zbożem zasiewany - nr domu 41
301 - Stepaczychy wdowy ogród drugi zbożem zasiewany - nr domu 41
302 - Kowala Stepana sad - nr domu 31
303 - Kowala Wasyla sad - nr domu 34
304 - Darmorosa Semka sad - nr domu 35
305 - Mormola Michała sad - nr domu 33
306 - Swiniarza Ilka ogród zbożem zasiewany - nr domu 50
307 - Olejnika Tymka sad - nr domu 28
308 - Olejnika Tymka sad drugi - nr domu 28
309 - Dołhego Mikołaja chałupa - nr domu 20
310 - Dołhego Mikołaja ogród - nr domu 20
311 - Dołhego Mikołaja ogród drugi - nr domu 20
312 - Pański sad - nr domu 91
313 - Bednarza Jacka chałupa - nr domu 109
314 - Bednarza Jacka ogród - nr domu 109
315 - Mormola Wasyla chałupa - nr domu 21
316 - Mormola Wasyla sad - nr domu 21
317 - Sadałowskiego Stacha sad - nr domu 40
318 - Robaka Fedka sad - nr domu 48
319 - Robaka Fedka ogród - nr domu 48
320 - Robaka Fedka sad drugi - nr domu 48
321 - Babieja Jacka chałupa - nr domu 104
322 - Babieja Jacka ogród - nr domu 104
323 - Łuciowego Fedka sad - nr domu 29
324 - Kowalowego Senka sad - nr domu 46
325 - Kowalowego Senka ogród - nr domu 46
326 - Olejnika Fedka sad - nr domu 12

Pola w Temnym:
327 - Osieckiego Franciszka pole - nr domu 38
328 - Mormola Michała pole - nr domu 33
329 - Waskowego Hawrycha pole - nr domu 32
330 - Kowala Stefana pole - nr domu 31
331 - Nahornego Jacka pole - nr domu 27
332 - Łuciowego Wasyla pole - nr domu 30
333 - Łuciowego Fedka pole - nr domu 29
334 - Olejnika Tymka pole - nr domu 28
335 - Wolanika Anrucha pole - nr domu 24
336 - Dzury Jacka pole - nr domu 24
337 - Procyka Michałka pole - nr domu 26
338 - Dzury Michałka pole - nr domu 25
339 - Burego Hrynka pole - nr domu 23
340 - Macykowego Romana pole - nr domu 22
341 - Posnego Mikity pole - nr domu 15
342 - Babieja Jurka pole - nr domu 9
343 - Stepaniszynego Andrucha pole - nr domu 17
344 - Stepaniszynego Dmitra pole - nr domu 17
345 - Stepaniszynego Hnata pole - nr domu 18
346 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42
347 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
348 - Babieja Jurka pole - nr domu 9
349 - Posnego Mikity pole - nr domu 15
350 - Stepaniszynego Dmitra pole - nr domu 17
351 - Macykowego Romana pole - nr domu 22
352 - Buryja Hrynka pole - nr domu 23
353 - Dziury Michałka pole - nr domu 25
354 - Procykowego Michała pole - nr domu 26
355 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
356 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42
357 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
358 - Nahornego Jacka pole - nr domu 24
359 - Łuciowego Fedka pole - nr domu 29
360 - Olejnika Tymka pole - nr domu 28

Łąki ponad Górę w chrostach:
361 - Polowego Matwija sianożęć - nr domu 47
362 - Owczarza Andrucha sianożęć - nr domu 5
363 - Nahornego Jacka sianożęć - nr domu 27
364 - Gromadzkie Pastwisko
365 - Łuciowego Fedka sianożęć - nr domu 29
366 - Mormola Michała sianożęć - nr domu 33
367 - Drozdowicza Franka sianożęć - nr domu 111
368 - Drozdowicza Maćka sianożęć - nr domu 67
369 - Szewca Fedka sianożęć - nr domu 51
370 - Dzury Jacka sianożęć - nr domu 24
371 - Wolanika Andrucha sianożęć - nr domu 24
372 - Olejnika Tymka sianożęć - nr domu 26
373 - Kowala Stefana sianożęć - nr domu 31
374 - Łuciowego Fedka sianożęć - nr domu 29
375 - Nahornego Jacka sianożęć - nr domu 24
376 - Tryjudy Fedka sianożęć - nr domu 43
377 - Tryjudy Andrucha sianożęć - nr domu 42
378 - Tryjudy Fedka sianożęć - nr domu 43
379 - Posnego Łucia sianożęć - nr domu 52
380 - Zdorowego Semka sianożęć - nr domu 1
381 - Olejnika Fedka sianożęć - nr domu 12
382 - Robaka Michała sianożęć - nr domu 13
383 - Pastwisko dla wsi
384 - Pańska pasieka w Temnym
385 - Czajkowskiego Józefa chałupa - nr domu 99
386 - Czajkowskiego Józefa ogród - nr domu 99
387 - Czajkowskiego Józefa ogród drugi - nr domu 99
388 - Pańska sianożęć - nr domu 91
389 - Posnego Łucia sianożęć - nr domu 52
390 - Zdorowego Semka sianożęć - nr domu 1
391 - Robaka Ostapa sianożęć - nr domu 11
392 - Robaka Jacka sianożęć - nr domu 44
393 - Pastwisko dla wsi
394 - Nemirowskiego Demka sianożęć - nr domu 3
395 - Hajduka Walka sianożęć - nr domu 37
396 - Jobka Józefa sianożęć - nr domu 69
397 - Burego Hrynka sianożęć - nr domu 23
398 - Stochmala Petra sianożęć - nr domu 106
399 - Darmorosa Semka sianożęć - nr domu 35
400 - Polowego Sawki sianożęć - nr domu 70
401 - Kowala Wasyla sianożęć - nr domu 34
402 - Douhego Stefana sianożęć - nr domu 20
403 - Mormola Michała sianożęć - nr domu 33
404 - Bodaczka Jana sianożęć - nr domu 89
405 - Posnego Mikołaja sianożęć - nr domu 49
406 - Pastwisko dla wsi
407 - Swiniarza Ilka sianożęć - nr domu 50

Pola pod Nowym Gajem:
408 - Kowalowego Senka pole - nr domu 46
409 - Radoma Wojciecha pole - nr domu 77
410 - Dybasza Iwana pole - nr domu 55
411 - Stepaniszynego Iwana Hnata pole - nr domu 18
412 - Drozdowicza Maćka pole - nr domu 67
413 - Buryja Wasyla pole - nr domu 119
414 - Jobka Józefa pole - nr domu 69
415 - Gaca Oleksy pole - nr domu 14
416 - Wiśniowskiego Kazimierza pole - nr domu 65
417 - Ks. Strzelbickiego Teodora pole - nr domu 66
418 - Olejnika Fedka pole - nr domu 12
419 - Radoma Andrzeja pole - nr domu 73
420 - Szamra Wasyla pole - nr domu 54
421 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
422 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
423 - Ilkowego Jacka pole - nr domu 2
424 - Polowego Sawki pole - nr domu 70
425 - Stanisławowej Katarzyny pole - nr domu 87
426 - Bałaszowskiego Wasyla pole - nr domu 6
427 - Zdorowego Semka pole - nr domu 1
428 - Robaka Michała pole - nr domu 13
429 - Nemirowego Demka pole - nr domu 3
430 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
431 - Drozdowicza Maćka pole - nr domu 67
432 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
433 - Bojka Procia pole - nr domu 19
434 - Darmorosa Łucia pole - nr domu 8
435 - Babieja Jurka pole - nr domu 9
436 - Posnego Mikity pole - nr domu 15
437 - Posnego Pawła pole - nr domu 16
438 - Stepaniszynego Hnata pole - nr domu 18
439 - Stepaniszynego Dmitra pole - nr domu 17
440 - Stepaniszynego Andrucha pole - nr domu 17
441 - Macykowego Romana pole - nr domu 22
442 - Buryja Hrynka pole - nr domu 23
443 - Dzury Michała pole - nr domu 25
444 - Procykowego Michała pole - nr domu 26
445 - Dzury Józefa pole - nr domu 24
446 - Wolannika Andrucha pole - nr domu 24
447 - Nahornego Jacka pole - nr domu 27
448 - Łuciowego Fedka pole - nr domu 29
449 - Łuciowego Iwana pole - nr domu 30
450 - Olejnika Tymka pole - nr domu 28
451 - Waskiewego Hawryła pole - nr domu 32
452 - Kowalowego Stefana pole - nr domu 31
453 - Mormola Michała pole - nr domu 33
454 - Dybasza Fedka pole - nr domu 56
455 - Dołhego Stepana pole - nr domu 20
456 - Kowala Wasyla pole - nr domu 34
457 - Darmorosa Semka pole - nr domu 35
458 - Hajduka Walka pole - nr domu 37
459 - Drozdowicza Franka pole - nr domu 111
460 - Stochmala Piotra pole - nr domu 106
461 - Osieckiego Franciszka pole - nr domu 38
462 - Owczarza Andrucha pole - nr domu 5
463 - Polowego Matwija pole - nr domu 47
464 - Sadałowskiego Stacha pole - nr domu 40
465 - Robaka Fedka pole - nr domu 48
466 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42
467 - Tryjudy Jacka pole - nr domu 43
468 - Robaka Jacka pole - nr domu 44
469 - Fedorowicza Fedka pole - nr domu 45
470 - Kowalowego Senka pole - nr domu 46
471 - Posnego Mikołaja pole - nr domu 49
472 - Swiniarza Ilka pole - nr domu 50
473 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
474 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42
475 - Posnego Łucia pole - nr domu 52
476 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
477 - Dybasza Fedka pole - nr domu 56
478 - Mormola Michała pole - nr domu 33
479 - Pańskie pole - nr domu 91
480 - Swiniarza Ilka pole - nr domu 50
481 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
482 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42
483 - Robaka Fedka pole - nr domu 48
484 - Sadołowskiego Stacha pole - nr domu 40
485 - Polowego Matwija pole - nr domu 47
486 - Owczarza Andrucha pole - nr domu 5
487 - Osieckiego Franciszka pole - nr domu 38
488 - Stochmala Petra pole - nr domu 106
489 - Bojka Procia pole - nr domu 19
490 - Darmorosa Semka pole - nr domu 35
491 - Kowala Wasyla pole - nr domu 34
492 - Dołhego Stepana pole - nr domu 20
493 - Stepaniszynego Iwana Hnata pole - nr domu 18
494 - Radoma Wojtka pole - nr domu 77
495 - Wergielasa Hrynka pole - nr domu 53
496 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
497 - Posnego Łucia pole - nr domu 52
498 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
499 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42
500 - Swiniarza Ilka pole - nr domu 50
501 - Posnego Mikoły pole - nr domu 49
502 - Kowalowego Semka pole - nr domu 46
503 - Fedorowicza Fedka pole - nr domu 45
504 - Hajduka Walka pole - nr domu 37
505 - Robaka Jacka pole - nr domu 44
506 - Dybasza Iwana pole - nr domu 55
507 - Radoma Wojtka pole - nr domu 73
508 - Buryja Wasyla pole - nr domu 119
509 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
510 - Lichoty Franka pole - nr domu 63
511 - Darmorosa Michała pole - nr domu 7
512 - Gaca Oleksy pole - nr domu 14
513 - Wiśniowskiego Kazimierza pole - nr domu 65
514 - Ks. Strzelbickiego Teodora pole - nr domu 66
515 - Olejnika Fedka pole - nr domu 12
516 - Ducia Grzegorza pole - nr domu 39
517 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
518 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
519 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
520 - Jobka Józefa pole - nr domu 69
521 - Stepaniszynego Iwana Hnata pole - nr domu 18
522 - Polowego Sawki pole - nr domu 70
523 - Ilkowego Jacka pole - nr domu 2
524 - Łuciowego Fedka pole - nr domu 29
525 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
526 - Posnego Łucia pole - nr domu 52
527 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
528 - Swiniarza Ilka pole - nr domu 50
529 - Posnego Mikołaja pole - nr domu 49

Pola na Robaczkowej Sianożęci:
530 - Hajduka Walka pole - nr domu 37
531 - Stochmala Petra pole - nr domu 106
532 - Drozdowicza Franka pole - nr domu 111
533 - Osieckiego Franciszka pole - nr domu 38
534 - Owczarza Andrucha pole - nr domu 5
535 - Polowego Matwija pole - nr domu 47
536 - Sadołowskiego Stacha pole - nr domu 40
537 - Robaka Fedka pole - nr domu 48
538 - Robaka Jacka pole - nr domu 44
539 - Fedorowicza Fedka pole - nr domu 45
540 - Kowalowego Senka pole - nr domu 46
541 - Robaka Michała pole - nr domu 13
542 - Robaka Jacka pole - nr domu 44
543 - Darmorosa Semka pole - nr domu 35
544 - Mormola Michała pole - nr domu 33
545 - Kowala Wasyla pole - nr domu 34
546 - Dybasza Fedka pole - nr domu 56

Niwa pod Switlikiem:
547 - Łuciowego Iwana pole - nr domu 30
548 - Łuciowego Fedka pole - nr domu 29
549 - Olejnika Tymka pole - nr domu 38
550 - Wolanika Andrucha pole - nr domu 24
551 - Pańskie pole - nr domu 91
552 - Dzury Jacka pole - nr domu 24
553 - Procyka Michała pole - nr domu 26
554 - Dzury Michała pole - nr domu 25
555 - Buryja Hrynka pole - nr domu 23
556 - Macykowego Romana pole - nr domu 22
557 - Stepaniszynego Hnata pole - nr domu 18
558 - Stepaniszynego Andrucha pole - nr domu 17
559 - Stepaniszynego Dmitra pole - nr domu 17
560 - Posnego Pawła pole - nr domu 16
561 - Posnego Mikity pole - nr domu 15
562 - Babieja Jurka pole - nr domu 9
563 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
564 - Bojka Procia pole - nr domu 19
565 - Niemielowskiego Demka pole - nr domu 3
566 - Darmorosa Łucia pole - nr domu 8
567 - Bałaszowskiego Wasyla pole - nr domu 6
568 - Robaka Michała pole - nr domu 13
569 - Zdrowego Semka pole - nr domu 1
570 - Hajduka Walka pole - nr domu 37
571 - Osieckiego Franciszka pole - nr domu 38
572 - Ks. Strzelbickiego Teodora pole - nr domu 66
573 - Owczarza Andrucha pole - nr domu 5
574 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42
575 - Polowego Matwija pole - nr domu 47
576 - Darmorosa Semka pole - nr domu 35
577 - Stochmala Petra pole - nr domu 106
578 - Drozdowicza Franka pole - nr domu 111
579 - Robaka Jacka pole - nr domu 44
580 - Fedorowicza Fedka pole - nr domu 45
581 - Kowalowego Senka pole - nr domu 46
582 - Posnego Mikołaja pole - nr domu 49
583 - Swiniarza Ilka pole - nr domu 50
584 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
585 - Posnego Łucia pole - nr domu 52
586 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
587 - Wergielasa Hrynka pole - nr domu 53
588 - Radoma Wojtka pole - nr domu 77
589 - Dybasza Iwana pole - nr domu 55
590 - Robaka Wasyla pole - nr domu 13
591 - Stepaniszynego Iwana Hnata pole - nr domu 18
592 - Buryja Wasyla pole - nr domu 119
593 - Radoma Andrucha pole - nr domu 73
594 - Jobka Józefa pole - nr domu 69

Niwa od Serwirów:
595 - Darmorosa Michała pole - nr domu 7
596 - Wiśniewskiego Kazimierza pole - nr domu 65
597 - Gaca Oleksy pole - nr domu 14
598 - Drozdowicza Maćka pole - nr domu 67
599 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
600 - Olejnika Fetka pole - nr domu 12
601 - Ducia Grześka pole - nr domu 39
602 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
603 - Lichoty Franka pole - nr domu 63
604 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
605 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
606 - Polowego Sawki pole - nr domu 70
607 - Ilkowego Jacka pole - nr domu 2
608 - Stanisławowej Katarzyny pole - nr domu 87
609 - Zdrowego Semka pole - nr domu 1
610 - Bałaszowskiego Wasyla pole - nr domu 6
611 - Robaka Michała pole - nr domu 13
612 - Niemielowskiego Demka pole - nr domu 3
613 - Bojka Procia pole - nr domu 19
614 - Darmorosa Łucia pole - nr domu 8
615 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
616 - Babija Jurka pole - nr domu 9
617 - Posnego Mikity pole - nr domu 15
618 - Posnego Pawła pole - nr domu 16
619 - Stepaniszynego Dmitra pole - nr domu 17
620 - Stepaniszynego Andrucha pole - nr domu 17
621 - Stepaniszynego Hnata pole - nr domu 18
622 - Macykowego Romana pole - nr domu 22
623 - Burego Hrynka pole - nr domu 23
624 - Dzury Michała pole - nr domu 25
625 - Procyka Michałka pole - nr domu 26
626 - Dziury Jacka pole - nr domu 24
627 - Wolanika Andrucha pole - nr domu 24
628 - Olejnika Tymka pole - nr domu 28
629 - Łuciowego Fedka pole - nr domu 29
630 - Łuciowego Iwana pole - nr domu 30
631 - Nahornego Jacka pole - nr domu 27
632 - Mormola Michała pole - nr domu 33
633 - Kowala Stepana pole - nr domu 31
634 - Waskowego Hawryła pole - nr domu 32

Niwa od serwirowskiej granicy między bzowickimi polami:
635 - Pańskie pole - nr domu 91

Niwa na Górach zwana Od granicy serwirowskiej:
636 - Pańskie pole - nr domu 91

Niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie:
637 - Sadołowskiego Stacha pole - nr domu 40
638 - Robaka Fedka pole - nr domu 48
639 - Macyka Romana pole - nr domu 22
640 - Buryja Hrynka pole - nr domu 23
641 - Dziury Michała pole - nr domu 25
642 - Procyka Michała pole - nr domu 26
643 - Dziury Jacka pole - nr domu 24
644 - Wolanika Andrucha pole - nr domu 24
645 - Olejnika Tymka pole - nr domu 28
646 - Łuciowego Fedka pole - nr domu 29
647 - Mormola Michała pole - nr domu 33
648 - Robaka Fedka pole - nr domu 48
649 - Sadołowskiego Stacha pole - nr domu 40
650 - Owczarza Andrucha pole - nr domu 5
651 - Osieckiego Franciszka pole - nr domu 38
652 - Hajduka Walka pole - nr domu 37
653 - Darmorosa Semka pole - nr domu 35
654 - Drozdowicza Franka pole - nr domu 111
655 - Stochmala Petra pole - nr domu 106
656 - Mormola Michała pole - nr domu 33
657 - Dołhego Stepana pole - nr domu 20
658 - Dybasza Fedka pole - nr domu 56
659 - Kowala Wasyla pole - nr domu 38
660 - Kowala Stepana pole - nr domu 31
661 - Waskowego Hawryła pole - nr domu 32
662 - Nahornego Jacka pole - nr domu 27
663 - Łuciowego Iwana pole - nr domu 30
664 - Stepaniszynego Hnata pole - nr domu 18
665 - Stepaniszynego Andrucha pole - nr domu 17
666 - Stepaniszynego Dmitra pole - nr domu 17
667 - Posnego Pawła pole - nr domu 16
668 - Posnego Mikity pole - nr domu 15
669 - Ilkowego Jacka pole - nr domu 2
670 - Darmorosa Łucia pole - nr domu 8
671 - Bojka Procia pole - nr domu 19
672 - Niemielowskiego Demka pole - nr domu 3
673 - Robaka Michała pole - nr domu 13
674 - Bałaszowskiego Wasyla pole - nr domu 6
675 - Zdorowegi Semka pole - nr domu 1
676 - Wergelasa Hrynka pole - nr domu 53
677 - Radoma Wojtka pole - nr domu 77
678 - Dybasza Iwana pole - nr domu 55
679 - Stepaniszynego Iwana Hnata pole - nr domu 18
680 - Buryja Wasyla pole - nr domu 119
681 - Radoma Andrzeja pole - nr domu 73
682 - Jobka Józefa pole - nr domu 69
683 - Olejnika Fedka pole - nr domu 12
684 - Lichoty Franka pole - nr domu 63
685 - Polowego Sawki pole - nr domu 70
686 - Ilkowego Jacka pole - nr domu 2
687 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
688 - Ducia Grzegorza pole - nr domu 39
689 - Stanisławowej Katarzyny pole - nr domu 87
690 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
691 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
692 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
693 - Drozdowicza Maćka pole - nr domu 67
694 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
695 - Posnego Łucia pole - nr domu 52
696 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
697 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42
698 - Swiniarza Ilka pole - nr domu 50
699 - Posnego Mikołaja pole - nr domu 49
700 - Kowalowego Semka pole - nr domu 46
701 - Fedorowicza Fedka pole - nr domu 45
702 - Robaka Jacka pole - nr domu 44
703 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
704 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42
705 - Robaka Fedka pole - nr domu 48
706 - Sadołowskiego Stacha pole - nr domu 40
707 - Polowego Matwija pole - nr domu 47
708 - Osieckiego Franciszka pole - nr domu 38
709 - Owczarza Andrucha pole - nr domu 5
710 - Robaka Jacka pole - nr domu 44
711 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
712 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42
713 - Polowego Matwija pole - nr domu 47
714 - Robaka Fedka pole - nr domu 48
715 - Robaka Fedka sianożęć między polami - nr domu 48
716 - Sadołowskiego Stacha sianożęć - nr domu 40
717 - Sadołowskiego Stacha sianożęć druga - nr domu 40
718 - Sadołowskiego Stacha pole - nr domu 40
719 - Drozdowicza Franka pole - nr domu 111
720 - Stochmala Petra pole - nr domu 106

Pola pod Kucowym Chrestem:
721 - Hajduka Walka pole - nr domu 37
722 - Darmorosa Semka pole - nr domu 35
723 - Kowala Wasyla pole - nr domu 34
724 - Kowala Stepana pole - nr domu 31
725 - Mormola Michała pole - nr domu 33
726 - Dołhego Stepana pole - nr domu 20
727 - Dybasza Fedka pole - nr domu 56
728 - Waskowego Hawryła pole - nr domu 32
729 - Nahornego Jacka pole - nr domu 27
730 - Posnego Mikity pole - nr domu 15
731 - Posnego Pawła pole - nr domu 16
732 - Łuciowego Fedka pole - nr domu 29
733 - Olejnika Tymka pole - nr domu 28
734 - Wolanika Andrucha pole - nr domu 24
735 - Dzury Jacka pole - nr domu 24
736 - Procyka Michała pole - nr domu 26
737 - Dzuryka Michała pole - nr domu 25
738 - Burego Hrynka pole - nr domu 23
739 - Macyka Romana pole - nr domu 22
740 - Stepaniszynego Andrucha pole - nr domu 17
741 - Stepaniszynego Dmitra pole - nr domu 17
742 - Stepaniszynego Hnata pole - nr domu 18
743 - Łuciowego Iwana pole - nr domu 30
744 - Babieja Jurka pole - nr domu 9
745 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
746 - Łuciowego Iwana sianożęć między polami - nr domu 30
747 - Łuciowego Iwana pole - nr domu 30
748 - Darmorosa Łucia pole - nr domu 8
749 - Bojka Procia pole - nr domu 19
750 - Niemielowskiego Demka pole - nr domu 3
751 - Robaka Michała pole - nr domu 13
752 - Zdrowego Semka pole - nr domu 1
753 - Bałaszowskiego Wasyla pole - nr domu 6
754 - Wergielasa Hrynka pole - nr domu 53
755 - Radoma Wojtka pole - nr domu 77
756 - Dybasza Iwana pole - nr domu 55
757 - Stepaniszynego Iwana Hnata pole - nr domu 18
758 - Buryja Wasyla pole - nr domu 119
759 - Radoma Jędrzeja pole - nr domu 73
760 - Jobka Józefa pole - nr domu 69
761 - Olejnika Fedka pole - nr domu 12
762 - Ducia Grzegorza pole - nr domu 39
763 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
764 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
765 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
766 - Drozdowicza Franka pole - nr domu 111
767 - Ilkowego Jacka pole - nr domu 2
768 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
769 - Lichoty Franka pole - nr domu 63
770 - Polowego Sawki pole - nr domu 70
771 - Stanisławowej Katarzyny pole - nr domu 87

Niwa w Leskowym Hajku:
772 - Zdorowegi Semka pole - nr domu 1
773 - Robaka Michala pole - nr domu 13
774 - Bałaszowskiego Wasyla pole - nr domu 6
775 - Niemielowskiego Demka pole - nr domu 3
776 - Babija Jurka pole - nr domu 9
777 - Polowego Matwija pole - nr domu 47
778 - Nahornego Jacka pole - nr domu 27
779 - Waskowego Hawryła pole - nr domu 32
780 - Kowala Stepana pole - nr domu 31
781 - Dołhego Stepana pole - nr domu 20
782 - Kowala Wasyla pole - nr domu 34
783 - Mormola Michała pole - nr domu 33
784 - Dybasza Fedka pole - nr domu 56
785 - Mormola Michała pole - nr domu 33
786 - Stanisławowej Katarzyny sianożęć między polami - nr domu 87
787 - Fedorowicza Fedka sianożęć - nr domu 45
788 - Fedorowicza Fedka pole - nr domu 45
789 - Kowalowego Senka sianożęć - nr domu 46
790 - Kowalowego Senka pole - nr domu 46

Niwa w Maksymowym Gaju:
791 - Fedorowicza Fedka pole - nr domu 45
792 - Kowala Senka pole - nr domu 46
793 - Posnego Mikołaja pole - nr domu 49
794 - Swiniarza Ilka pole - nr domu 50
795 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42
796 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
797 - Posnego Łucia pole - nr domu 52
798 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
799 - Stepaniszynego Iwana Hnata sianożęć między polami - nr domu 18
800 - Stepaniszynego Iwana Hnata pole - nr domu 18

Niwa Na Mormolowym:
801 - Stanisławowej Katarzyny pole - nr domu 87
802 - Bojka Procia pole - nr domu 19
803 - Darmorosa Łucia pole - nr domu 8
804 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
805 - Babija Jurka pole - nr domu 9
806 - Posnego Mikity pole - nr domu 15
807 - Posnego Pawła pole - nr domu 16
808 - Stepaniszynego Hnata pole - nr domu 18
809 - Stepaniszynego Andrucha pole - nr domu 17
810 - Stepaniszynego Dmitra pole - nr domu 17
811 - Macyka Romana pole - nr domu 22
812 - Dzury Michała pole - nr domu 25
813 - Buryja Hrynka pole - nr domu 23
814 - Procyka Michała pole - nr domu 26
815 - Dzury Jacka pole - nr domu 24
816 - Wolanika Andrucha pole - nr domu 24
817 - Olejnika Tymka pole - nr domu 28
818 - Łuciowego Fedka pole - nr domu 29
819 - Łuciowego Iwana pole - nr domu 30
820 - Nahornego Jacka pole - nr domu 27
821 - Waskowego Hawryła pole - nr domu 32
822 - Kowala Stepana pole - nr domu 31
823 - Mormola Michała pole - nr domu 33
824 - Dybasza Fedka pole - nr domu 56
825 - Dołhego Stepana pole - nr domu 20
826 - Kowala Wasyla pole - nr domu 34
827 - Darmorosa Semka pole - nr domu 35
828 - Hajduka Walka pole - nr domu 37
829 - Drozdowicza Franka pole - nr domu 111
830 - Stochmala Petra pole - nr domu 106
831 - Osieckiego Franka pole - nr domu 38
832 - Owczarza Andrucha pole - nr domu 5
833 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
834 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42

Niwa Na Bojkowym:
835 - Radoma Andrzeja pole - nr domu 73
836 - Buryja Wasyla pole - nr domu 119
837 - Stepaniszynego Iwana Hnata pole - nr domu 18
838 - Dybasza Iwana pole - nr domu 55
839 - Radoma Wojtka pole - nr domu 77
840 - Wergielasa Hrynka pole - nr domu 53
841 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
842 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42
843 - Posnego Mikołaja pole - nr domu 49
844 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
845 - Swiniarza Ilka pole - nr domu 50
846 - Posnego Łucia pole - nr domu 52
847 - Kowalowego Seńka pole - nr domu 46
848 - Fedorowicza Fedka pole - nr domu 45
849 - Robaka Jacka pole - nr domu 44
850 - Sodołowskiego Stacha pole - nr domu 40
851 - Robaka Fedka pole - nr domu 48

Niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach:
852 - Robaka Michała pole - nr domu 13
853 - Lichoty Franka pole - nr domu 69
854 - Darmorosa Michała pole - nr domu 7
855 - Drozdowicza Maćka pole - nr domu 67
856 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
857 - Wiśniewskiego Kazimierza pole - nr domu 65
858 - Gaca Oleksy pole - nr domu 14
859 - Jobka Józefa pole - nr domu 69
860 - Olejnika Fedka pole - nr domu 12
861 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
862 - Ducia Grzegorza pole - nr domu 39
863 - Polowego Sawki pole - nr domu 70
864 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
865 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
866 - Ilkowego Jacka pole - nr domu 2
867 - Stanisławowej Katarzyny pole - nr domu 87

Niwa koło folwarku Halczyna Dolina:
868 - Pańskie pole - nr domu 91
869 - Pański folwark na Halczynej Dolinie - nr domu 102
870 - Pański ogród na Halczynej Dolinie - nr domu 102

Niwa Pod Dębem:
871 - Pańskie pole - nr domu 91
872 - Popowicza Romana chałupa - nr domu 121
873 - Pański ogród - nr domu 91
874 - Pański sad - nr domu 91

Niwa na Halczynej Dolinie:
875 - Pańska sianożęć - nr domu 91
876 - Pańska sianożęć Klin zwana, podła dla gęstych krzaków - nr domu 91

Niwa w Opryszkowej Dolinie:
877 - Pańska sianożęć, dla gęstych krzaków podła - nr domu 91
878 - Jaśka chałupa przy pasiece pańskiej - nr domu 98
879 - Pański ogród - nr domu 91
880 - Pańskie pole - nr domu 91

Niwa w Tarniku:
881 - Pańskie pole - nr domu 91

Niwa Na Huńkowym:
882 - Bałaszowskiego Wasyla pole - nr domu 6
883 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
884 - Robaka Fedka pole - nr domu 48
885 - Sadołowskiego Stacha pole - nr domu 40
886 - Robaka Jacka pole - nr domu 44
887 - Tryjudy Andrucha pole - nr domu 42
888 - Tryjudy Fedka pole - nr domu 43
889 - Swiniarza Ilka pole - nr domu 50
890 - Posnego Mikoły pole - nr domu 49
891 - Kowalowego Senka pole - nr domu 46
892 - Fedorowicza Fedka pole - nr domu 45
893 - Posnego Łucia pole - nr domu 52
894 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
895 - Wergielasa Hrynka pole - nr domu 53
896 - Dybasza Iwana pole - nr domu 55
897 - Radoma Wojtka pole - nr domu 77
898 - Buryja Wasyla i Hnatowego Iwana pole - nr domu 119
899 - Radoma Wojtka pole - nr domu 73
900 - Lichoty Franka pole - nr domu 63
901 - Jobka Józefa pole - nr domu 69
902 - Polowego Sawki pole - nr domu 70
903 - Ilkowego Jacka pole - nr domu 2
904 - Robaka Wasyla pole - nr domu 13
905 - Robaka Michała pole - nr domu 13
906 - Darmorosa Michała pole - nr domu 7
907 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
908 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
909 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
910 - Gaca Oleksy pole - nr domu 14
911 - Wiśniewskiego Kazimierza pole - nr domu 65
912 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
913 - Drozdowicza Maćka pole - nr domu 67
914 - Olejnika Fedka pole - nr domu 12
915 - Bałaszowskiego Wasyla pole - nr domu 6
916 - Niemielowskiego Demka pole - nr domu 3
917 - Niemielowskiego Demka pole - nr domu 3

Niwa Na Dyduchowym:
918 - Darmorosa Michała sianożęć - nr domu 7
919 - Osieckiego Franciszka sianożęć - nr domu 38
920 - Waskowego Hawryła sianożęć - nr domu 32
921 - Lichoty Franka sianożęć - nr domu 63
922 - Ks. parocha Strzelbickiego sianożęć - nr domu 66
923 - Ks. parocha Strzelbickiego pole - nr domu 66
924 - Dziury Jacka pole - nr domu 24
925 - Wolanika Andrucha pole - nr domu 24
926 - Darmorosa Michała pole - nr domu 7
927 - Olejnika Tymka pole - nr domu 28
928 - Łuciowego Fedka pole - nr domu 29
929 - Osieckiego Franka pole - nr domu 38
930 - Polowego Matwija pole - nr domu 47
931 - Owczarza Andrucha pole - nr domu 5
932 - Osieckiego Franka pole - nr domu 38
933 - Drozdowicza Franka pole - nr domu 111
934 - Stochmala Piotra pole - nr domu 106
935 - Hajduka Walka pole - nr domu 37
936 - Darmorosa Semka pole - nr domu 35
937 - Kowala Wasyla pole - nr domu 34
938 - Dołhego Stepana pole - nr domu 20
939 - Osieckiego Franka pole - nr domu 38
940 - Łuciowego Iwana pole - nr domu 30
941 - Nahornego Jacka pole - nr domu 27
942 - Waśkowego Hawryła pole - nr domu 32
943 - Kowala Stepana pole - nr domu 31
944 - Mormola Michała pole - nr domu 33
945 - Dybasza Fedka pole - nr domu 56

Niwa Klin:
946 - Pańskie pole - nr domu 91

Niwa Krypin:
947 - Pańskie pole - nr domu 91

Pola za Krypinem:
948 - Dybasza Iwana pole - nr domu 55
949 - Buryja Wasyla pole - nr domu 119
950 - Radoma Andrzeja pole - nr domu 73
951 - Polowego Sawki pole - nr domu 70
952 - Ilkowego Jacka pole - nr domu 2
953 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
954 - Jobka Józefa pole - nr domu 69
955 - Stanisławowej Katarzyny pole - nr domu 87
956 - Lichoty Franka pole - nr domu 63
957 - Zdorowego Semka pole - nr domu 1
958 - Olejnika Fedka pole - nr domu 12
959 - Ducia Grzegorza pole - nr domu 39
960 - Wiśniowskiego Kazimierza pole - nr domu 65
961 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
962 - Gaca Oleksy pole - nr domu 14
963 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
964 - Robaka Michała pole - nr domu 13
965 - Niemielowskiego Demka pole - nr domu 3
966 - Bałaszowskiego Wasyla pole - nr domu 6
967 - Darmorosa Łucia pole - nr domu 8
968 - Bojka Procia pole - nr domu 19
969 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
970 - Babija Jurka pole - nr domu 9
971 - Posnego Pawła pole - nr domu 16
972 - Posnego Mikity pole - nr domu 19
973 - Stepaniszynego Hnata pole - nr domu 18
974 - Stepaniszynego Dmitra pole - nr domu 17
975 - Stepaniszynego Andrucha pole - nr domu 17
976 - Macykowego Romana pole - nr domu 22
977 - Buryja Hrynka pole - nr domu 23
978 - Dziury Michała pole - nr domu 25
979 - Procyka Michała pole - nr domu 26

Niwa Hruszeczki:
980 - Babija Jurka pole - nr domu 9
981 - Posnego Pawła pole - nr domu 16
982 - Posnego Mikity pole - nr domu 15
983 - Stepaniszynego Hnata pole - nr domu 18
984 - Stepaniszynego Andrucha pole - nr domu 17
985 - Stepaniszynego Dmitra pole - nr domu 17
986 - Macyka Romana pole - nr domu 22
987 - Buryja Hrynka pole - nr domu 23
988 - Dziury Michała pole - nr domu 25
989 - Procyka Michała pole - nr domu 26
990 - Dzury Jacka pole - nr domu 24
991 - Wolanika Andrucha pole - nr domu 24
992 - Olejnika Tymka pole - nr domu 28
993 - Łuciowego Fedka pole - nr domu 29
994 - Nahornego Jacka pole - nr domu 27
995 - Łuciowego Iwana pole - nr domu 30
996 - Stanisławowej Katarzyny pole - nr domu 87
997 - Polowego Sawki pole - nr domu 70
998 - Ilkowego Jacka pole - nr domu 2
999 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
1000 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
1001 - Siamra Wasyla pole - nr domu 54
1002 - Ducia Grzegorza pole - nr domu 39
1003 - Jobka Józefa pole - nr domu 69
1004 - Lichoty Franka pole - nr domu 63
1005 - Radoma Andrzeja pole - nr domu 73
1006 - Buryja Wasyla pole - nr domu 119
1007 - Stepaniszynego Iwana Hnata pole - nr domu 18
1008 - Dybasza Iwana pole - nr domu 55
1009 - Radoma Wojtka pole - nr domu 77
1010 - Wergielasa Hrynka pole - nr domu 53
1011 - Robaka Ostapa pole - nr domu 11
1012 - Drozdowicza Maćka pole - nr domu 67
1013 - Niemielowskiego Demka pole - nr domu 3
1014 - Bałaszowskiego Wasyla pole - nr domu 6
1015 - Bojka Procia pole - nr domu 19
1016 - Zwarycza Michała pole - nr domu 10
1017 - Babija Jurka pole - nr domu 9
1018 - Bałaszowskiego Wasyla pole - nr domu 6
1019 - Robaka Michała pole - nr domu 13
1020 - Zdorowego Semka pole - nr domu 1
1021 - Darmorosa Michała pole - nr domu 7
1022 - Olejnika Fedka pole - nr domu 12
1023 - Ks. parocha Strzelbickiego pole - nr domu 66Część druga z numerami działek od 1024 do 1644 jest tutaj
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020