dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5889659 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Urząd pocztowy w Olejowie został zaprowadzony z dniem 10 czerwca 1872 roku przez c. k. Dyrekcję Poczt we Lwowie. Listy były odbierane dwa razy dziennie przez konnych posłańców, kursujących na trasie Załoźce - Zborów. W czerwcu 1897 roku poczta olejowska została podłączona do telegrafu, a przed 1912 rokiem pojawiła się na niej kolejna nowinka techniczna - telefon.W końcu 1871 r. rozpisano konkurs na obsadzenie posady poczmistrza w Olejowie:

[źródło: "Gazeta Lwowska". Nr. 278. Rok 61. Wtorek 5. Grudnia 1871. Zachowano oryginalną pisownię.]

Konkurs.

Nr. 20938. Do obsadzenia są posady poczmistrzów w: (...)

2. Olejowie, starostwo złoczowskie, za kontraktem i kaucyą 200 złr. - Dotacya roczna 180 złr., ryczałtowe kancelaryjne 36 złr.

Podania należy wnieść w przeciągu dwóch tygodni do c. k. dyrekcyi poczt; zarazem mają w nich kompetenci podać, za jakie wynagrodzenie roczne podejmują się utrzymywania jazd posłańczych między Olejowem i Zborowem. (...)

Od c. k dyrekcyi poczt.

Lwów, dnia 25 listopada 1871.Kilka miesięcy później c. k. Dyrekcja Poczt we Lwowie obwieściła o zaprowadzeniu poczty olejowskiej.

[źródło: "Gazeta Lwowska". Nr. 136. Rok 62. Piątek 14. Czerwca 1872. Zachowano oryginalną pisownię.]

Obwieszczenie

L. 9764. Z dniem 10. czerwca 1872 zaprowadza się w Olejowie powiecie Złoczowskim urząd pocztowy, który zajmywać się będzie przyjmowaniem pojedyńczych pieniężnych listów, przesyłek wartościowych zaliczek i przekazów pocztowych i otrzyma połączenie zapomocą codziennej poczty posłańczej między Załoścami a Zborowem.

W skutek tego zaprowadzenia mają wyż wymienione poczty posłańcze w następującym porządku obiegać:

Ze Załoziec dziennie o 3 godz. - m. po poł.
w Olejowie dziennie o 5 godz. - m. po poł.
z Olejowa dziennie o 5 godz. 10 m. po poł.
w Zborowie dziennie o 7 godz. 10 m. wieczór.
Ze Zborowa dziennie o V godz. - m. rano.
w Olejowie dziennie o VII godz. - m. rano.
z Olejowa dziennie o VII godz. 10 m. rano.
W Zborowie dziennie o IX godz. 10 m. rano.

Do obrębu doręczeń poczty w Olejowie następujące gminy należeć będą: Beremowce, Białokiernica, Bzowica, Obedra, Białogłowy, Neterpińce, Olejów z przysiółkiem Halczyna dolina, Monilówka, Perepelniki z Folwarkiem, Hukałowce, Harbuzów z przysiółkiem Piaseczna i Tworymirka, Łopuszany, Manajów z przysiółkiem Leśniówka, Trościaniec z przysiółkiem Klin poprzecki i Krótkie Gdy.

Odległość między Załoścami a Olejowem ustanawia się na 2/8 mili lub 1 1/8 stacyi; toż samo między Olejowem a Zborowem.

Urząd pocztowy w Olejowie przesyłki wartościowe tylko do 25 funtów wagi przyjmywać będzie.

Co się niniejszem do powszechnej wiadomości podaje.

Od c. k. dyrekcyi poczt.

Lwów, dnia 21. maja 1872W następnym roku doszło do korekty rozkładu jazdy posłańców pocztowych. Odległość między Załoźcami a Zborowem (z dziesięciominutową przerwą w Olejowie) poczta pokonywała w ciągu 4 i pół godziny. Było to o pół godziny dłuzej niż w rozkładzie jazdy z poprzedniego roku, a korekta dotyczyła odcinka Załoźce - Olejów. Być może rok wcześniej źle obliczono odległość, lub zła jakość drogi na tym odcinku nie pozwalała na dotrzymanie przyjętej prędkości. Utwardzona szosa powstała dopiero w latach 80-tych XIX wieku.

[źródło: "Gazeta Lwowska". Nr. 263. Rok 63. Sobota, 15. Listopada 1873.Zachowano oryginalną pisownię.]

Obwieszczenie.

Nr. 20160. Z dniem 10. Listopada 1873 mają dzienne jazdy posłańcze między Załoścami a Zborowem w następującym porządku obiegać:

Z Załoziec o 3 godz. po południu.
w Olejowie o 5 g. 30 m. po południu.
z Olejowa o 5 g. 40 m. po południu.
w Zborowie o 7 g. 35 m. po południu.
ze Zborowa o 5 g. rano.
w Olejowie o 7 g. 5 m. rano.
z Olejowa o 7 g. 15 m. rano.
w Załoścach o 9 g. 45 m. rano.

Co się niniejszem do powszechnej wiadomości podaje.

Lwów, dnia 28. Października 1873.W latach 90-tych XIX wieku wieku olejowska poczta została podłączona do linii telegraficzne.

[źródło: "Gazeta Lwowska". Nr. 130. Rok 87. Czwartek, 10 Czerwca 1897. Zachowano oryginalną pisownię.]

Stacya telegrafu.

Z dniem 16 b. m. otwarta zostanie w Olejowie (pow. złoczowski) przy istniejącym tamże c. k. urzędzie pocztowym stacya telegrafu z ograniczoną służbą dzienną.Kolejną nowinką techniczną był telefon.

[źródło: "Spis Abonentów c. k. sieci telefonicznych w Galicyi. Wydanie ogólne na rok 1912". Lwów 1912, nakładem c. k. Dyrekcyi poczt i telegrafów we Lwowie]

W 1912 roku w Olejowie były już trzy telefony. Dwa na poczcie: c. k. centralne biuro telefoniczne i c. k. publiczna mównica telefoniczna oraz jeden jedyny abonent - Towarzystwo kredytowe w Olejowie, z numerem telefonu 1. (dzwoniło się wtedy przez centralę: "Poproszę Olejów 1").

A oto ceny z ówczesnej tabeli opłat dla Olejowa:
Standardowe trzy minuty rozmowy kosztowały wówczas: z Załoźcami i Zborowem 40 kalerzy, ze Zbarażem, Złoczowem, Tarnopolem i Podkamieniem 60 hal., ze Lwowem - 1 koronę, z Rzeszowem i Przemyślem - 2 korony, z Krakowem - najwyższa stawka, 3 korony. Z Wiedniem mieszkańcy małego Olejowa najwyraźniej nie rozmawiali, bo nie był on wymieniony w tabeli. To już był przywilej większych miejscowości, jak Zbaraż czy Zborów.Nazwiska poczmistrzów / kierowników poczty w Olejowie za czasów austriackich.

1872-1887 Fabrycy de Pelikan Antoni (pisany też "Fabricy"), wg ksiąg kościelnych urodzony na Węgrzech, miejscowość nieczyt.
1891-1910 Borzemski Jelita Romuald - wcześniej poczmistrz w Zarudziu, od 1911 naczelnik gminy Olejów
1911-1914 Biskupski Zygmunt - 19 sierpnia 1914 ewakuował się przed wejściem Rosjan, w roku 1915 uchodźca w Wiedniu
1918 Jasiewicz Władysław - mianowany w czerwcu 19180

(dane z c.k. schematyzmów galicyjskich i ze źródła poniżej)[źródło: "Gazeta Lwowska". Nr. 124. Rok 108. Czwartek, 6 Czerwca 1918. Zachowano oryginalną pisownię.]

Wiceprezydent gal. dyrekcyi poczt i telegrafów zamianował adjunkta Władysława Jasiewicza pocztmistrzem w Olejowie.Olejowska filatelistyka.

"Katalog specjalizowany znaków pocztowych ziem polskich 1990" odnotowuje dwa różne typów stempli pocztowych z Olejowa.

Typ I możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej. Obwódkowy, kolisty, pojedynczy.W końcu XIX wieku zastąpił go typ II. Był to stempel belkowy, składający się z kilkunastu poziomych grubych linii tworzących ośmiobok, z okienkami na nazwę placówki pocztowej, datę i ewentualnie inne oznaczenia. Niestety, nie dysponujemy jeszcze fotografią takiego stempla olejowskiego. Ale zapewne był podobny do umieszczonego poniżej stempla pocztowego ze Złoczowa.W XX wieku na austriackich pocztach zaczęto wprowadzać kolejny typ stempla. Nowoczesny i uniwersalny, bo przyjęty w wielu państwach. Dobrze go znamy, bo jest nadal stosowany w naszych czasach. Jest to stempel kolisty podwójny, z belką lub z poprzeczką. Nie wiemy, czy zdążył trafić do Olejowa przed I wojną światową. Być moźe nie, bo cytowany katalog już go nie wymienia przy Olejowie. A może autorzy na taki stempel nie trafili? W każdym razie stempel kulisty podwójny z belką na pewno był już używany na poczcie olejowskiej w latach międzywojennych. Poniżej załączamy jego zdjęcie..

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020