dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5943479 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Książki hrabiów Wodzickich z Olejowa

(Uaktualnione 20 grudnia 2009)


W niniejszym tekście zestawiliśmy wszystkie książki autorstwa hrabiów Wodzickich z Olejowa. Czyli prace hrabiego Kazimierza Wodzickiego, znanego ornitologa (23 pozycje) i jego synów, hrabiego Aleksandra Wodzickiego, ostatniego olejowskiego dziedzica i hrabiego Jerzego Wodzickiego, dziedzica w Kutkorzu (po 1 pozycji).

Interesują nas one nie tylko ze względu na osoby autorów, powiązanych z wioską Olejów na Podolu. Niektóre z dzieł hrabiego Kazimierza (np. "Zapiski ornitologiczne" czy "Wspomnienia z życia łowieckiego") zawierają czasem konkretne informacje o Olejowie. O tutejszych zwierzętach, ale i o miejscowej służbie dworskiej (np. strzelec Stark). Są więc to dla nas także ciekawe źródła historyczne.

Dzięki cudownemu wynalazkowi - jakim jest internet - i polskim bibliotekom cyfrowym, coraz więcej książek hrabiów Wodzickich jest już dostępnych w sieci. Jako badacze historii Olejowa chcielibyśmy przejrzeć je wszystkie - i prawdopodobnie niedługo będzie to możliwe. Na razie już dostępne książki zaznaczamy symbolem (), a poniżej zamieszczamy odpowiednie linki.KAZIMIERZ HR. WODZICKI
(1816-1889)

KSIĄŻKI O TEMATYCE ŁOWIECKIEJ:
Wspomnienia z życia łowieckiego. Wydanie drugie. Wydane we Lwowie w roku 1928, nakładem Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego.

poprzednie wydania:
Wspomnienia z życia łowieckiego. Lwów, staraniem redakcyi czasopisma Łowiec, nakładem galicyjskiego Towarzystwa łowieckiego, I związkowa drukarnia, (Warszawa, Gebethner i Wolff), 1880, w 8ce, stron 139 i 1 nl., cena 1 rubel 20 kopiejek.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie DJVU na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=107455

i jako tekst na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=51482Pan Michał, wspomnienie myśliwskie. Lwów, nakładem Gubrynowicza i Schmidta, drukarnia Pillera i Sp., 1889, 8ka mała, stron 99, cena 1,80 korony.

Książka jest dostępna w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=51481PRACE ORNITOLOGICZNE:
O sokolnictwie i ptakach myśliwskich. Z 11 tablicami kolorowemi rycin na stali. Warszawa, druk Gazety codziennéj, 1858, w 8ce, stron IV, 213 z rycinami kolorowymi, cena 1 rubel 20 kopiejek.

Książka jest dostępna w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54025Zapiski ornitologiczne. I. Bocian. Wydanie 2. Kraków, G. Gebethner i Sp., 1877, w 8ce, stron XV i 91, cena 1,50 korony.

poprzednie wydania:
Zapiski ornitologiczne: I. Bocian, wydanie drugie poprawne. Kraków, nakład i druk Czasu, 1877, w 8ce, stron XV i 91.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7736Zapiski ornitologiczne. II. Jaskółka. Wydanie 2. Kraków, G. Gebethner i Sp., 1878, w 8ce, stron 139, cena 3 korony.

poprzednie wydania:
Zapiski ornitologiczne: II. Jaskółka, wydanie drugie poprawne, Gebethner i Wolff, nakład i drukarnia Czasu, 1878, w 8ce, stron 199, cena 1 złoty reński 20 centów.

specjalne wydanie, skrócone:
Jaskółka. Biblioteka dla młodzieży, 3. Lwów, nakładem Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych, drukarnia im. Ossolińskich, 1891, w 8ce, stron 146, cena 1,10 korony. Za pozwoleniem rodziny ś. p. K. Wodzickiego, rzecz podana w skróceniu.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7924Zapiski ornitologiczne: III. Jastrząb, wyd. drugie poprawne. Kraków, nakład i drukarnia Czasu, 1878, w 8ce, stron 148, cena 1 złoty reński 20 centów

poprzednie wydania:
Zapiski ornitologiczne przez ..... Serya druga. Zeszyt I. (Jastrząb ). Kraków, czcionkami drukarni Czasu, 1876, w 8ce, stron 88. (Osobne odbicie z Przeglądu polskiego), cena 1 złoty reński.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7700Zapiski ornitologiczne. IV. Kuropatwa. Kraków, G. Gebethner i Sp., 1878, w 8ce, stron 231, cena 3,60 korony.

poprzednie wydania:
Zapiski ornitologiczne: IV. Kuropatwa. Kraków, Gebethner i Sp., druk Czasu, 1878, w 8ce, stron 231, cena 1 złoty reński 80 centów.Zapiski ornitologiczne. V. Wróbel. Wydanie nowe. Kraków, G. Gebethner i Sp., 1880, w 8ce, stron 80, cena 1,50 korony.

poprzednie wydania:

Zapiski ornitologiczne. Wróbel domowy. Frigilla domestica. Lin. (Przedruk z Przeglądu polskiego) Kraków, nakład autora, druk Uniw. 1868, w 8ce, stron 78, cena 64 krajcary

Zapiski ornitologiczne, V. Wróbel, wydanie nowe znacznie pomnożone. Kraków, nakładem i drukiem Czasu, 1880, w 8ce małej, stron 80, cena 75 centów.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7594Zapiski ornitologiczne. VI. Kukułka. Wydanie nowe, znacznie pomnożone. Kraków, drukarnia Czasu, 1884, w 8ce małej, stron 236, cena 3 korony.

poprzednie wydania:
Zapiski ornitologiczne. Kukułka właściwa, Cuculus Canorus. Lin. (Concongris, Gemeiner Kukuck); Gżegżółka, Zieziułka, Kukawka, Zegzulka, Zezula przez ...... (Osobne odbicie z Przeglądu polskiego). Kraków, nakładem autora, druk Uniwers., 1871, w 8ce, stron 167.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7694Zapiski ornitologiczne: VII. Kruk. Wydane we Lwowie w roku 1927, nakładem Księgarni Gubrynowicza i Syna.

poprzednie wydania:
Zapiski ornitologiczne. Kruk właściwy (Corvus corax, Linn, Le corbeau noir, der Kolb Rabe). (Odbitka z Przeglądu polskiego). Kraków, druk Uniw., 1869, w 8ce, stron 70.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7701Zapiski ornitologiczne. VIII. Skowronek. Lwów, nakładem Gubrynowicza i Schmidta, drukarnia W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1882, w 8ce małej, stron 102, cena 1,60 korony.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7223Zapiski ornitologiczne. IX. Orły polskie. Lwów, nakładem Gubrynowicza i Schmidta, drukarnia W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1886, w 8ce, stron 269, cena 4,80 korony.Zapiski ornitologiczne: X. Słonka. Wydane w roku 1929 we Lwowie, nakładem Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego,

Książka jest dostępna w Internecie w formacie DJVU na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=107460O wpływie jaki wywierają ptaki na gospodarstwo tak polne jak i leśne w ogólności, a w szczególności o owadach lasom szkodliwych przez Kazimierza hrabię Wodzickiego, członka czynnego towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego. Drugie wydanie. Leszno, Günther, 1852, w 12ce, stron 48, cena 6 srebrnych groszy.

poprzednie wydania:
O wpływie jaki wywierają ptaki na gospodarstwo tak polne jak i leśne w ogólności, a w szczególności o owadach lasom szkodliwych przez Kazimierza hrabię Wodzickiego, członka czynnego towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego. Lwów, nakładem Towarzystwa galicyjskiego gospod., w drukarni Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1851, w 8ce, stron 27, cena 25 centów

Książka jest dostępna w Internecie w formacie DJVU na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=107436Wycieczka ornitologiczna w Tatry i Karpaty galicyjskie na początku Czerwca r. 1850. Leszno, nakład autora, w kom. u Günthera, 1851, w 8ce, stron 100, cena 15 srebrnych groszy.

Książka jest dostępna w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54030Kochajcie przyrodę. Wydawnictwo Macierzy polskiej, książeczka 10. Lwów, nakładem Macierzy, Gubrynowicz i Schmidt, drukarnia W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1883, 8ka mała, stron 127 i 1 nl., cena 32 halerze.

Książka jest dostępna w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54023KSIĄŻKI O HODOWLI ZWIERZĄT:

Vademecum dla owczarzy wschodniej Galicyi. Lwów, Gospodarcze Towarzystwo w kom. nakład autora, druk Kor. Pillera, 1867, w 8ce, stron CIV, 282, cena 3 złote reńskieO hodowaniu owiec. W jakiem gospodarstwie i z jakiéj rasy owiec największe korzyści otrzymać można w dzisiejszem położeniu posiadaczy na Rusi galicyjskiéj. Lwów, nakład c. k, galicyjskiego towarzystwa gospod., druk zakładu Imienia Ossolińskich, 1853, w 8ce, stron 17, cena 10 centów.Rozwijanie pytań zadanych dla sekcyi chowu owiec. Lwów, druk Ossolińskich, 1860, w 8ce, stron 24.Do charakterystyki psa. Kraków, w drukarni "Czasu" bez roku (1878), w 8ce, stron 20. (Osobne odbicie z "Przeglądu Polskiego", nakładem Redakcyi "Czasu").ROZPRAWY O TEMATYCE SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ:

Uwagi o sprawach krajowych, przez hr. Kazimierza Wodzickiego. Kraków, czcionkami drukarni Czasu, 1881, w 8ce, stron 37. (Osobne odbicie z Czasu, nakład Redakcyi).

Książka jest dostępna w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54028Własność i służebnictwa w Galicyi, skreślił K. W. Kraków, oddruk z Przeglądu polskiego, druk Uniw., 1867, w 8ce, stron 59.

Książka jest dostępna w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54029POWIEŚCI:

(pod pseudonimem - jako Kazimierz Olejowski)


Teresa, powieść współczesna. Napisał Kazimierz Olejowski. Tomy 2. Lwów, księgarnia Seyfahrta i Czajkowskiego, 1874, w 8ce, stron 246, 234, cena 2 złote reńskie 50 centów.

Tylko tom I tej książki jest dostępny w Internecie na stronach Polskiej Biblioteki Internetowej:
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54026KSIĄŻKI INNYCH AUTORÓW, WYKORZYSTUJĄCE PRACE HR. KAZIMIERZA WODZICKIEGO:
BRZEZIŃSKI Mieczysław (Olszewski W.)

Nasi wrogowie i przyjaciele wśród ptaków, z K. Wodzickiego i W. Taczanowskiego wybrał M. Brzeziński. Wydanie trzecie, z 60-ma rysunkami. Warszawa, druk J. Sikorskiego, 1906.

poprzednie wydania:

Nasi wrogowie i przyjaciele wśród ptaków, z K. Wodzickiego i W. Taczanowskiego. Wydanie drugie. Warszawa, M. A. Wizbek, drukarnia J. Jeżyńskiego, 1896, w 8ce małej, stron 135, z 60 rysunkami w tekście, cena 25 kopiejek.

Nasi wrogowie i przyjaciele wśród ptaków, z K. Wodzickiego i W. Taczanowskiego wybrał M. B. Warszawa, drukiem J. Jeżyńskiego, 1890, w 8ce, stron 79, z rycinami w tekście, cena 20 kopiejek.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie PDF na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=7214
REMBOWSKI Aleksander:

Kazimierz Wodzicki jako myśliwy. Warszawa, nakładem Gebethnera i Wolffa, drukarnia E. Lubowskiego i Sp., 1891, w 8ce małej, stron 228, cena 1 rubel.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie DJVU na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=125018ALEKSANDER HR. WODZICKI
(1860-1941)


Ośmset kilometrów w Afryce środkowej. Wyprawa myśliwska. Lwów, nakładem H. Altenberga. Str. 318 z 80 rycinami.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie DJVU na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=125020

Obszerne fragmenty z powyższej pracy były również przedrukowywane w książce:
Jerzy Kochanowski, Stefan Olech: Tropem lamparta: wybór polskich pamiętników z polowań w Azji i Afryce. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.DR. JERZY HR. WODZICKI
(1875-1952?)


W Górach Niebiańskich (Tien-Szan). Wspomnienia z polowań na koziorożce i dzikie barany. Z 64 ilistracjami według zdjęć fotograficznych autora. Lwów 1938. Zakł. Graf. Książnica-Atlas. W 8-ce, stron 333 + mapka.

Książka jest dostępna w Internecie w formacie DJVU na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=113062WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:


Bibliografia Polska K. Estreichera. Tom V. (W-Z). Wydanie Akademii Umiejętności, staraniem Komisyi bibliograficznéj. Kraków, czcionkami drukarni c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod zarządem Ignacego Stelcla. 1880.

Bibliografia Polska XIX. Stólecia przez K. Estreichera. Tom VII. Dopełnienia. (P-Ź). Wydanie Akademii Umiejętności staraniem Komisyi bibliograficznéj. Kraków. Czcionkami drukarni c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod zarządem Ignacego Stelcla. 1882.

Karol Estreicher: Bibliografia Polska XIX. Stulecia. Lata 1881-1900. Tom I A-F. Kraków. Nakładem Spółki Księgarzy Polskich. 1906.

Karol Estreicher: Bibliografia Polska XIX. Stulecia. Lata 1881-1900. Tom IV R-Z. Kraków. Nakładem Spółki Księgarzy Polskich. 1916.

Mieczysław Mniszek Tchorznicki: Próba uporządkowania bibliografji łowieckiej w Odrodzonej Polsce. Warszawa 1936. Nakładem autora.


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Kazimierz dnia września 09 2009 00:24:19
Ciekawostka z allegro.
Jedna z prac Kazimierza hr. Wodzickiego - "Zapiski ornitologiczne. IX. Orły polskie", osiąga "1136 zł" na aukcji allegro, zobaczcie sami:

http://allegro.pl/item728658163_zapiski_ornitologiczne_1886r_orly_polskie_lwow.html
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020