dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5889686 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

pieczęć dominium Olejów na starym dokumencie
(ze zbiorów Pana Edwarda Zarwańskiego)


Pracownicy i służba hrabiów Wodzickich


(Uaktualnione luty 2014)


Dzięki naszym Dobrodziejom, wspierającym projekt "Olejów na Podolu", mamy sporo cennych materiałów archiwalnych - w tym kopie stron ksiąg kościelnych (ale nie tylko). W roku 2009 po raz pierwszy zestawiliśmy listy pracowników i służby hrabiów Wodzickich. Obecnie, po prawie pięciu latach, ilość danych znacznie nam się rozrosła. Musieliśmy podzielić materiał na dwie części - osobno XIX, osobno XX wiek. To na pewno wciąż nie są wszyscy zatrudnieni w majątku, ale lista odnalezionych osób jest już olbrzymia.

Daty przy tych wszystkich ludziach, ich nazwiska, zawód czy pełnione funkcje w dużej części pochodzą ze starych XIX-wiecznych ksiąg kościelnych parafii rzymsko-katolickiej i grecko-katolickiej w Olejowie. Brali wtedy ślub, byli świadkami innego ślubu, chrzcili własne dziecko, byli rodzicami chrzestnymi innych dzieci, lub umierali - to powody, dla których znaleźli się w wymienionych źródłach. Część (szczególnie XX wiek) spisaliśmy z innych materiałów, dostarczonych przez Dobrodziejów, informacji od rodzin naszych Czytelników, a nawet wzmianek w starych gazetach. Dla większości osób nie są na to pewno pełne daty ich pracy w majątku - a jedynie te lata, które udało się potwierdzić w naszych źródłach.

Majątek olejowski obejmował sam Olejów, Bzowicę, Białokiernicę, Hukałowce, Harbuzów, Beremowce, Łopuszany, Moniłówkę i folwarki w Halczynej Dolinie i Tworymirce. Wszędzie tam hrabiowie Starzeńscy, a po nich Wodziccy, mieli ziemię, lasy - i różne obiekty, jak stadnina koni, owczarnie, ptaszarnie, pasieki i tym podobne, w których zatrudnienie znalazło wielu mieszkańców tych miejscowości. Do dworu należał także młyn olejowski i pracowała dla niego prawdopodobnie większość olejowskich rzemieślników. W naszym wykazie umieszczamy jednak tylko tych, o których wyraźnie zapisano, że pracują dla dworu - lub wskazywał na to ich adres (numer domu - jeśli był podany). Kompletny spis wszystkich znalezionych w źródłach rzemieślników z Olejowa i innych miejscowości zamieszczamy na naszej stronie w osobnych artykułach.

W przypadku służby dworskiej informacje "Z Olejowa", "Z Białokiernicy" itp. oznaczają tylko ich miejsce zamieszkania, odnotowane w naszych źródłach. Gdzie konkretnie pracowali - jeśli nie było to napisane wprost - o tym już nie wiemy. Z Białokiernicy do olejowskiego dworu nie było zbyt daleko, więc teoretycznie jest możliwe, że ludzie stamtąd mogli codziennie dochodzić do pracy. Ale w przypadku dalej położonych miejscowości (np. Harbuzowa) trudno to ocenić. O wiele bardziej prawdopodobne jest, że osoby te pracowały na folwarku Tworymirka koło Harbuzowa.Olejów pocztówka Feldpost awers Olejów pocztówka Feldpost awers

Dwór olejowski na dawnych pocztówkach
(kliknij żeby powiększyć)
XIX WIEK


"Wjeżdżając z okolicznego stepa w Olejowszczyznę, wnet poznawał podróżny, iż wjeżdża w okolicę, w któréj ręka rozumu gospodarna i dobroczynna od wielu lat działa. Lepsze tu chaty, inne przy chatach sady, lud zamożniejszy, role staranniéj uprawne, a dworskie gospodarstwo wszędzie takie, jak w cywilizowanym świecie bywa. Słynna owczarnia, zawód poprawnych koni gospodarskich, wspaniała krowiarnia w Białogłowach, wszędzie budynki gospodarskie we wzorowym stanie świadczyły o niezmordowanéj pracy i niepospolitym rozumie administracyjnym."

Wojciech Dzieduszycki, 1889rządcy dóbr olejowskich (łac. "commisarius bonorum Olejów")

1852-1858 Ciecharzewski Kazimierz, mieszkał w domu nr 2
1860-1862 Kozaryn de Okulicz Fabian, mieszkał w domu nr 2
1876-1879 Rampelt de Rüdenstein Bronisław
1885 Zbyszewski Andrzej, dyrektor dóbr olejowskich, we wrześniu.1885 figurował na liście kuracjuszy w Karlsbadzie
1889-przed 1905 Krokowski Jan, mąż Marii zd. NN


podpis Bronisława Rampelta z 1878 roku


O dziecku nieznanego olejowskiego rządcy z 1865 - być może Fabiana Kozaryna - z zachowanego listu nauczyciela Józefa Kokurewicza do nieznanej osoby, z datą Olejów 22. kwietnia 1865:

Nasz rządca ma córeczkę, którę od lat 5 uczyły guwernantki rachunków - i wmówiły w nią i w Rodziców, że pominąwszy, że się uczyć nie chce, nie ma do rachunków najmniejszego talentu. Istotnie do października zeszłego roku nie umiała ani liczby napisać, ani dodawać, ani tabliczki mnożenia. Od października do marca; a zatém pięć niespełna miesięcy dawałem jéj po 2 godziny tygodniowo lekcye rachunków - t.j. trzydzieści kilka godzin i pokazało się, że ją nauczycielki obmawiały, gdyż teraz umié wszystkie działania biegle nawet różnoimiennemi liczbami aż do ułamków.ekonomowie olejowscy (łac. "oeconomus olejoviensis" / "oeconomus ex Olejów")

1853-1867 Jawornicki Kacper, wymieniany pod numerami domów: w latach 1853-1860 - dom nr 2, w 1861 - dom nr 170, w r. 1862 - dom nr 1, w r. 1865 - dom nr 9
1854-1866 Iwanicki Michał
1861 Oborski Józef
1865 Szczepkowski Zenon Tomasz
1867 Jawornicki Szczepan
1876 Wojnarowski Soter
1876-1879 Zubczewski Teofil
1878 Weltz (Welc) Franciszek, mąż Ludwiki zd. Żelichowskiej
1886 Trojanowski Leonard
1892 Świderski Adam, mąż Karoliny zd. Rutowskiej
1895-1902 Rudnicki Adolf Walerian, mąż Karoliny zd. Walickiej
1899 Popiel Aleksander Mieczysław, mąż Jadwigi zd. Kołodkiewicz
1899-1901 Małkowski Józef, ur. Jackowce koło Zbaraża, mąż Józefy Malwiny zd. Jankowskiejekonomowie z Halczynej Doliny (łac. "oeconomus in Halczyna Dolina")

1861 Dziubikowski Antoni, mąż Anieli zd. Zajączkowskiej
1863-1864 Jasiński Mikołaj, mieszkał w domu nr 1
1876-1881 Wojnarowski Soter
1889 Jawornicki Kacper, mąż Elżbiety zd. Zalotyńskiej (w latach 1880-1881 występował jako ekonom w Hukałowcach)
1889 Popiel Aleksander Mieczysław, mąż Jadwigi zd. Kołodkiewicz
1897 Rudnicki Adolf
1899 Zubczewski Justyn Walery, ur. Uhryńkowce, mąż Kunegundy zd. Jawornickiejekonomowie hukałowieccy (łac. "oeconomus in Hukałowce")

1862-1863 Wojnarowski Soter, ur. Ostalce cyrkuł Tarnopol, mieszkał w domu nr 1, w roku 1862 miał 25 lat
1880-1881 Jawornicki Kacper, mąż Elżbiety zd. Zalotyńskiej (w r. 1889 był już ekonomem w Halczynej Dolinie)

W roku 1881 rodzinę Jawornickich spotkało wielkie nieszczęście. 6 stycznia w Hukałowcach ich dwudziestoletnia córka, Helena Paulina Jawornicka, zginęła tragicznie "omyłkowo trafiona ołowianą kulą". Niestety, nie wiemy nic więcej o tym wypadku.ekonomowie z Tworymirki ad Harbuzów (łac. "oeconomus in Tworymirka")

1865-1885 Witwicki Jan, mąż Józefy zd. Krupińskiej, zm. 1885
1893 Zawistowski Julian, mąż Marceli zd. Popielekonomowie harbuzowscy (łac. "oeconomus Harbuzoviensis" / "oeconomus ex Harbuzów")

1855-1856 Oborski Józef, wymieniany pod numerem domu 2
przed 1859 Niedzielski Jan (w roku 1859 zmarła wdowa po nim)
1856-1857 Hoffmann Aleksander
1860-1861 Sapiński Ludwik
1862-1864 Barcewicz Albin, wymieniony pod numerem domu 1
1865 Dąbrowski Józef, wymieniony pod numerem domu 1
1870 Türschmid Feliks, ur. Bryn, wymieniony pod numerem domu 1, miał wtedy 24 lataekonomowie w Beremowcach

1886 Bojarski Ferdynand, mąż Julii zd. Sidorów
1898 Król Piotr, mąż Katarzyny zd. Bednarzekonomowie w Moniłówce

1880 Hrehorowicz Stanisław, mąż Antoniny zd. Terleckiejkasjerzy / ksiegowi (łac. "scriba proventualis Olejów" / "cassier" / "praefectus cassa")

1857-1860 Iwanicki Michał, ur. Kamionka Wołoska cyrkuł Żółkiew, w roku 1860 miał 38 lat i mieszkał w domu nr 1 (dwór)
1862 Stebelski Aleksander Franciszek, mieszkał w domu nr 170naczelnicy kasy prowentowej w Olejowie
1876-1878 Szumański Leon, mąż Walerii zd. Czekańskiej
1879-1880 Türschmid Feliks, mąż Józefy zd. Harzer (1879 zapisany jako kasjer Olejów)nadleśniczy (łac. "praefectus sylvarum")

Z OLEJOWA:
1850-1856 Zippser Ludwik / Zippser Adolf (prawdopodobnie miał dwa imiona Ludwik Adolf, lub Adolf Ludwik), "praefectus sylvarum Olejów", ale mieszkał w Białokiernicy
1856-1860 Godlewski Józef
1860-1882 Wojnarowski Modest, mąż Julii zd. Neronowicz, w roku 1861 wymieniony pod numerem domu 3
1862 Witwicki Jan
1873-1874 Jastrzębski Władysław Amandus, ur. Mikołajów, mieszkał w dominium, w roku 1874 miał 25 lat
1879-1906 Ilnicki Adolf, mąż Matyldy zd. Gawlikowskiej i Marii zd. Frank
1884 Czupa Ambroży, mąż Jadwigi zd. Soleckiej

Z HUKAŁOWIEC:
1884-1904 Kociubiński Stanisław, mąż Agaty zd. Basz

Z TWORYMIRKI
1864 Orzechowski Wiktor
1878 Grysiewicz Władysław

Z HARBUZOWA
1857 Zippser Ludwik, mieszkał w domu nr 1zarządca majątku rolnego Olejów (łac. "cultor agronomia")

1869 Tascher Mikołaj, mąż Karoliny z domu Walkowskiej, w roku 1869 miał 30 lat, ur. ok. 1839 Lewada - Krym, mieszkał w domu nt 1 (dwór)zarządcy owczarni w Olejowie (łac. "praefectus ovium" / "inspector oviaria" / "inspector ovium"):

1859-1883 Bestecki Józef, ur. Jägerndorf na Śląsku Karnowskim, w roku 1860 miał 41 lat, w różnych latach wymieniany pod numerami domu 2, 3, 4, zmarł w roku 1883 w Olejowie
1889-1891 Czarnecki Franciszek, mąż Anny zd. NNgeometra (łac. "geometra privatus")

1860 Toczyski Robert, zam. Olejów
1879-1880 Szyszkowski Władysław Jan Alojzy, syn prywatnego oficjalisty, ur. ur. ok. 1845 Abrahamowice Królestwo Polskie, zam. Olejów, mąż Klementyny z domu Niecielskiej z Trościańca Wielkiego (w r. 1881 mieszkał już w Trościańcu)pomocnicy ekonoma olejowskiego (łac. "penes oeconomi in Olejów")

1878 de Gieszkowski Jerzy Władysław, ur. Botuschan, zam. Olejów dominiumprywatni oficjaliści - bez podania pełnionej funkcji (łac. "officialista" / "officialista privatus")

Z OLEJOWA:
1859 Drzewiecki Grzegorz, zmarł w roku 1859 w wieku 67, mieszkał w domu nr 169
1864 Stebelski Jan, wymieniony pod numerem domu 1 (dwór)
1872 Stebelski Franciszek
1872 Welc Bronisław, ur. Iwanówka parafia Husiatyn, mieszkał w dominium, miał wtedy 26 lat
1873-1891 Zwarycz Mikołaj, ur. Trościaniec Mały, mąż Marii zd. Lutyńskiej. mieszkał w dominium
1876 Fabricy de Pelikan Antoni, żonaty z Amelią Wojnarowską, córką olejowskiego nadleśniczego Modesta
1882 Zbyszewski Andrzej
1883 Zaremba Piotr, mąż Flawii Domiceli zd. Kolińskiej
1892 Popowski Władysław

Z TWORYMIRKI AD HARBUZÓW:
1872 Hrycakiewicz Wincenty, ur. Wasylkowce, mieszkał w dominium, miał wtedy 27 lat
1894 Karszniewicz Tadeusz, mąż Ludwiki z domu Jaworskiej, zm. 1894

Z HARBUZOWA:
1860 Barcewicz Albin
1884 Kunicki Józef, mąż Marii zd. Krzyżanowskiej

Z ŁOPUSZAN:
1864 Witwicki Józefprywatni nauczyciele dzieci hrabiego (łac. "pedagogus privat.")

1861 Hryniewicz Konstancja
1862-1889 Kokurewicz Józef
1865 Moskwa Emilia, nauczycielka tańca (łac. "ludi magistra")
1877 Fraszbo Anna, guwernantka


podpis Józefa Kokurewicza na liście z 1864 roku


W roku 1862 w Olejowie poszukiwano nauczycielki tańca - zapewne dla córek hr. Kazimierza. Być może została nią Emilia Moskwa? Z listu nauczyciela Józefa Kokurewicza do nieznanej osoby, z datą Olejów 1 marca 1862:

"Potrzeba nam na wieś na maj nauczycielki tańcu ale jakiéj porządnej (podkreślenie oryg.) - Pan jako dames może zna jaką - niech się Pan dowiaduje".dama do towarzystwa hrabiny Wodzickiej
1883 Sachert Józefaakuszerki / położne (łac. "obsterix" / "obstetrix")

1859-1865 Flasch Józefa, ze Stryja

Dyplomowana akuszerka. Nie była stałą mieszkanką Olejowa, ale w wyżej wymienionych latach odbierała wszystkie (razem cztery) porody żony hrabiego Kazimierza, hrabiny Józefy Wodzickiej z Dzieduszyckich. Warto więc odnotować ją na naszej liście.szafarki pałacowe (łac. "canapharia aulica")

1859 Jakubowska Maria, w roku 1859 zmarła w wieku 70 lat, mieszkała w domu nr 50
1859-1860 Fischer Klementyna, ur. Wschowa w Wielkim Księstwie Poznańskim, córka zegarmistrza; na jej ślubie z zarządcą owczarni Józefem Besteckim świadkiem był sam hrabia Kazimierz Wodzicki
1886 Zaremba Paulinakucharze i kucharki pałacowi (łac. "coquus aulicus" i "coqua aulica")

1852-1876 Drozdowski Wojciech, wymieniany pod numerami domów: 111, 119, 125
1857 Daszkiewicz Henryka z domu Krzywkowska, ur. Gródek Jagielloński, wdowa po kucharzu Stefanie Daszkiewiczu, wymieniona pod numerem domu 1 (dwór), miała wtedy 39 lat
1857-1864 Makowski Grzegorz
1864-1865 Żukowski Józef, w roku 1864 wymieniony pod numerem domu 1 (dwór)
1871-1886 Sińkiewicz Tomasz (pisany też Sinkiewicz i Siękiewicz), mąż Wiktorii zd. Harasimowicz, w roku 1871 wymieniony pod numerem domu 1 (dwór)
1875 Romanowicz Władysław, ur. Dubie, miał wtedy 33 lata, wymieniony pod numerem domu 50
1881-1882 Jurkiewicz Teodor, mąż Ludwiki zd. Strońskiej
1892-1893 Wiktor Franciszek, mąż Pauliny zd. Gratkowskiej
1896 Feret Kacper, mąż Julii zd. Periczkowej
1898 Biegański Leon, ur. Sądowa Wisznia, mąż Julii zd. Tarnawskiej, zm. 1898

Inseraty olejowskich kucharzy poszukujących nowej pracy:


Gazeta Narodowa. Rok XIII. Nr. 69. We Lwowie, Środa dnia 25. Marca 1874.Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 180. Sobota 7 Sierpnia 1880.Gazeta Narodowa. Rok XXXII. Nr. 92. We Lwowie - Sobota dnia 22. Kwietnia 1893.
kucharze i kucharki (łac. "coquus" i "coqua") - niektórzy z nich mogli pracować dla dworskich oficjalistów

Z OLEJOWA:
1852-1862 Drozdowski Wojciech, wymieniany pod numerami domów: 111, 119, 125
przed 1857 Daszkiewicz Stefan, w roku 1857 już była wdowa po nim, także kucharka
1859-1863 Gordiasz Marcin, wymieniany pod numerami domów: 2 i 104
1862 Korczyński Józef
1873 Sarzyński Ignacy, ur. Jaśniszcze, mieszkał w dominium

Z BEREMOWIEC:
1867 Kozakiewicz Franciszka, ur. Zborów, mieszkała w dominiumlokaje pałacowi (łac. "pedisequus aulicus")

1851-1861 Boratyn Jan, ur. Sietesz cyrkuł Złoczów, w roku 1851 miał 31 lat, wymieniany pod numerami domów: 1851-1853 - numer 1 (dwór), 1856 - nr 72, 1861 - nr 82
1852-1890 Mielnik Dionizy, grekokatolik, mąż Zofii zd. Toporowskiej, w latach 1886 i 1890 wymieniany pod numerem domu 1 (dwór olejowski)
1860 Gwoździcki Mikołaj (być może jest to błędnie zapisany Gwoździewicz Mikołaj?)
1860-1865 Sobierański Szymon, w roku 1865 wymieniony pod numerem domu 1 (dwór)
1874-1889 Zwarycz vulgo Michalewski Mikołaj, mąż Marii zd. Landau / Marii zd. Lutyńskiej (być może także pełnił obowiązki strzelca u hrabiego - lecz tu mamy potwierdzony tylko rok 1883)
1888-1896 Sokołowski Jan
1889-1904 Druczek Michał, mąż Justyny zd. Hajduk, mieszkał w Białokiernicysłudzy pałacowi (łac. "servus aulicus" i "serva aulica", "famulus aulicus" i "famula aulica") - wśród nich na pewno są też inni lokaje, którzy powinni trafić do kategorii powyżej, lecz w naszych źródłach nie było to wyraźnie zaznaczone

Z OLEJOWA:
1856 Daszkiewicz Henryka, wymieniona pod numerem domu 1 (dwór), w roku 1857 zapisana już jako kucharka ("coqua")
1856 Potuś Bazyli, mąż Marii zd. NN
1857 Szychta Andrzej, ur Święcany cyrkuł Jasło, wymieniony pod numerem domu 1 (dwór), miał wtedy 23 lata i ożenił się z kucharką wdową Henryką Daszkiewicz
1864-1877 Gwoździewicz Mikołaj Maciej, ur. Krowodrza cyrkuł Kraków, mieszkał w domu nr 1 (dwór), w roku 1864 miał 39 lat
do 1865 Bilecki Jan, brak informacji o stanie cywilnym, zm. w r. 1865 w wieku 51 lat
1866 Kamiński Tadeusz, mąż Anny zd. Jacków
1866 Soroka Teodor, mąż Katarzyny zd. Dobranycia
1866 Peczeniuk Marcin, mąż Katarzyny zd. Pełechaty
1874 Karczmarz Agrypina
1876-1882 Wroński Ignacy, mąż Katarzyny zd. Legęza
1876 Wojciechowski Antoni
1877-1880 Ziąbra Jan, mąż Marii zd. Burłak
1877 Bojko Mikołaj, mąż Rozalii zd. Stachów
1878-1916 Kauba Józef, mąż Franciszki zd. Urban i Eudocji zd. Lewandowskiej
1880 Bednarz Tomasz, mąż Wiktorii zd. Dąbrowskiej
1882 Baczun Ignacy, mąż Marii zd. Kadaj
1882 Chilińska Kazimiera, nazwisko panieńskie NN, wdowa, zm. 1882
1883-1889 Kril Królik Piotr, mąż Katarzyny zd. Bednarz, zamiast numeru domu zapisano "dominium", w roku 1882 miał 22 lata
1883 Bielecki Mikołaj, wymieniony pod numerem domu 1 (dwór), miał wtedy 23 lata
1883 Gwóźdź vulgo Gwoździewicz Michał, mąż Eleonory zd. NN
1886 Lew Feliks, mąż Marianny zd. Cioch
1886 Hładun Onufry
1887-1894 Dzierżanowski Jakub, mąż Rozalii zd. Kuźnickiej
1887-1890 Masztalerz Bartłomiej, mąż Rozalii zd. Bożko
1887 Świrski Józef, mąż Paraskewy z domu Wowk
1888-1890 Czernecki Franciszek, mąż Anny zd. Czechowicz
1888 Witrenko Dymitr
1889 Sznubel Michał
1889 Korhan Wawrzyniec
1891 Dybek Wojciech, mąż Marii zd. Michalik
1892-1899 Daniel Walenty, mąż Wandy zd. Gwoździewicz, ur. Kozodrza, wymieniony pod numerem domu 1 (dwór), w roku 1892 miał 27 lat
1894-1914 Masztalerz Maciej, mąż Katarzyny zd. Myć
1895-1907 Hładun Maria
1895 Wilk Katarzyna, zd. Drozdowska
1896 Sławiński Dionizy, mąż Anny zd. Radom
1897-1908 Owczarz Michał, mąż Zofii zd. Bednarz
1897 Radom Wojciech, mąż Eudokii zd. Radom, zm. 1897
1899 Jankowska Bronisława

Z BIAŁOKIERNICY:
1864 Krzywy Jan, mąż Joanny zd. Stefaniszyn Joanna
1874 Jabłoński Jan, mąż Anny zd. Radom
1897 Daszkiewicz Michał, mąż Tekli zd. Pałamarz

Z BZOWICY:
1890 Jurków Grzegorz

Z HALCZYNEJ DOLINY:
1867 Ziębra Jan, ur. Jezierna, mieszkał w dominium, miał wtedy 27 lat
1876-1890 Kauba Franciszek, mąż Franciszki zd. Urban
1876 Gwoździewicz Mikołaj
1877-1882 Wilk Piotr
1878 Lewandowski Michał
1879-1882 Kulczyński Józef, ur. Załoźce, mąż Anastazji zd. Tomczyszyn
1881-1888 Sołtys Józef, rodem z cyrkułu Tarnowskiego, mąż Teodory / Eudocji zd. Wilk 85
1882 Masztalerz Tomasz
1882 Buła Szymon, mąż Marii zd. Parij
1889 Wilk Tomasz, mąż Marii zd. Czarny
1890-1897 Kobielski Jan, ur. Seretec, mąż Katarzyny zd. Kauba, w roku 1890 miał 25 lat
1890 Kauba Franciszek
1890 Kauba Franciszka, z domu Urban, żona Franciszka Kauby
1891 Korpan Aleksander, mąż Magdaleny zd. Burakowskiej

Z HUKAŁOWIEC:
1884 Borsuk Teodor, wymieniony pod numerem domu 85, miał wtedy 24 lata
1889-1902 Górska Michalina

Z TWORYMIRKI:
1878 Sala Grzegorz, mąż Doroty zd. Czahara
1880 Gajecki Andrzej, mąż Agnieszki zd. Cichomiątka
1897 Reniowski Jan, urodzony w Kozowie, mąż Anastazji z domu Wowk

Z HARBUZOWA:
1881 Sobal Jan, mąż Rozalii zd. Nazarczuk
1882 Solar Michał, mąż Anny zd. Szypuła
1891 Prohopowicz Franciszek, rodem z Białkowiec, mąż Anastazji z domu Zełena
1898 Mandyk Michał, mąż Agnieszki z domu Jeziorańskiejsłudzy (łac. "servus" i "serva") - niektórzy z nich mogli pracować dla dworskich oficjalistów

Z OLEJOWA:
1856-1857 Owczarz Ewa, wymieniana pod numerami domów: w roku 1856 - nr 31, w roku 1857 - nr 7
1856 Dziadkiewicz Zofia
1857 Wolaniuk Justyna, wymieniona pod numerem domu 51
1859 Mazurka Tekla, wymieniona pod numerem domu 5
1860 Janczyk Jakub, w roku 1860 zmarł w wieku 65 lat, mieszkał w domu nr 169
1861 Owczarz Marianna, ur. Olejów, wymieniona pod numerem domu 59, miała wtedy 20 lat
1861 Bułka Anastazja, wymieniona pod numerem domu 101
1864 Sebirański, imię NN, mąż Marii (NN nazwisko panieńskie)
1881 Sokołowska Rozalia, ur. Białogłowy, wymieniona pod numerem domu 169
1881 Winiarska Maria
1881 Stefaniszyn Anna
1882 Bułka Tekla
1885-1889 Podolak Franciszka
1885 Krymski Jakub, mąż Teofili zd. Hergetowskiej
1885 Rudak Szymon
1885 Sławińska Marta
1885 Wolaniuk Anastazja
1885 Olejnik Katarzyna
1887-1895 Drozda vel Drozdowska Zofia
1887 Szeremeta Rozalia
1888 Nawojska Zofia
1890 Buryj Tekla
1891 Łobur Anna
1897 Radom Anna

Z BIAŁOKIERNICY:
1856 Zawadzka Katarzyna, stan wolny, córka sługi, ur. ok. 1805, zm. 1856 w wieku 51 lat
1857 Linda Mikołaj, ur. Wójkowice cyrkuł Przemyśl, wymieniony pod numerem domu 1, miał wtedy 35 lat
1859 Daszkiewicz Tekla, wymieniona pod numerem domu 39
1859 Niemilowska Anna, wymieniona pod numerem domu 39
1861 Drozda Rozalia, wymieniona pod numerem domu 32
1877-1883 Kusiakiewicz Magdalena
1886 Wąsicka Teresa
1889-1893 Marczak Helena
1891-1893 Borsuk Katarzyna
1898 Grześków Tekla

Z BZOWICY:
1856 Muzyka Maciej, były żołnierz
1880 Pencak Agnieszka
1890 Radaszyńska Filomena
1894-1899 Wilk Zofia
1894 Korpan Anna

Z HALCZYNEJ DOLINY:
1852-1860 Słonecka Franciszka, wymieniana pod numerem domu 3
1876-1881 Kauba Franciszka
1877-1880 Teneńko recte Kuzmicz (Kozmiczek) Anna
1877 Jastręb Marianna
1898 Kobielska Aniela

Z HUKAŁOWIEC:
1859 Iwanicka Anna, z domu Romanowska, wdowa
1877 Górska Rozalia
1880 Krzywa Anna
1883-1989 Bartków Maria
1883 Bartków Franciszka
1885-1888 Kosar Katarzyna
1887-1888 Krzywa Rozalia
1889 Wolaniuk Franciszka
1890 Juźwin Agnieszka
1890 Krzywa Helena
1891-1893 Marczak Paulina
1893 Błaszków Wiktoria
1896 Heltman Maria

Z BEREMOWIEC:
1859 Spioch Antoni, mąż Rozalii z domu Masztalerz
1860 Prawak Michał, wymieniony pod numerem domu 8

Z HARBUZOWA:
1863 Martyniszyn Helena, wymieniona pod numerem domu 35
1883-1894 Łobur Anna
1885 Błaszków Eudoksja
1885 Weltz Ludmiłasłużebne (łac. "ancilla" - nie wiadomo, czym się różniły od "serva", ale na wszelki wypadek wyodrębniamy je jako osobną kategorię)

Z OLEJOWA:
1876 Masztalerz Wiktoria
1883 Bednarz Anna
1884 Hodio Katarzyna

Z BIAŁOKIERNICY:
1865 Kusiakiewicz Magdalena, wymieniona pod numerem domu 2
1865 Daszkiewicz Tekla, wymieniona pod numerem domu 63

Z BZOWICY:
1864 Czajkowska Maria, wymieniona pod numerem domu 11
1882 Czarny Rozalia

Z HALCZYNEJ DOLINY:
1879 Bułka Teklasłudzy? parobkowie? (łac. "famulus" i "famula" - w słownikach ten termin ma kilka znaczeń, w tym: sługa, dworzanin, parobek, czeladnik)

Z OLEJOWA:
1856 Olejnik, imię NN
1857 Sawka Bazyli
1859 Bułka Bazyli, wymieniony pod numerem domu 101
1859 Szewc Grzegorz
1860-1872 Pęcak Mikołaj, w roku 1860 wymieniony pod numerem domu 107, w latach 1861 i 1864 pod numerem 102
1860 Skiba Aleksander, ul. Olejów, wymieniony pod numerem domu 86, miał wtedy 33 lata
1861 Bielec Ignacy, ur. Olejów, wymieniony pod numerem domu 43, miał wtedy 31 lat
1861 Ilków Filip, ur. Olejów, wymieniony pod numerem domu 59, miał wtedy 42 lata
1862 Czarny Kacper, wymieniony pod numerem domu 101
1862 Druczek Grzegorz, wymieniony pod numerem domu 85
1866 Gackowa Agafia
1867 Grocholska Barbara
1868-1877 Brzezicka Anna
1868 Dybasz Anna
1868 Masztalerz Paraskewa
1872 Perejmybida Anna
1873 Rzepka Domicela
1874-1890 Ptasznik Tekla
1874 Skiba Anna
1876-1888 Olejnik Anna
1882 Diaków Maria
1883 Olejnik Anastazja
1884-1891 Stefaniszyn Maria
1885 Bachor Eudokia
1886-1889 Stańkiewicz Ksenia
1886 Matwijiszyn Eudokia
1886 Płoszaj Tekla
1887 Petruńko Melania
1887 Hłasyszyn Anastazja
1891 Rzepka Tekla
1894 Grajcarowska Tekla
1894 Olejnik Eufrozyna
1895 Zdaniewicz Paraskewa
1896 Krupnicka Anna
1897-1901 Kosar Eudokia
1899 Olejnik Agrypina
1899 Bilecka Anna
1899 Bachur Anna

Z BIAŁOKIERNICY:
1859 Daszkiewicz Feliks, syn kucharza Stefana Daszkiewicza, w roku 1859 zmarł w wieku 22 lat, mieszkał wtedy w domu nr 39
1860 Jabłoński Tomasz, ur. Koniuchy cyrkuł Brzeżany, syn woźnicy pałacowego, wymieniony pod numerem domu 15, miał wtedy 26 lat
1862 Wąsicki Wojciech, wymieniony pod numerem domu 17

Z BZOWICY:
1859 Czarny Kacper, ur. Nesterowce, wymieniony pod numerem domu 7, miał wtedy 35 lat (później chyba przeniósł się do Olejowa)
1893 Kawany Anna

Z HALCZYNEJ DOLINY:
1865 Fełenków Andrzej
1872 Podolak Florian, mąż Marii zd. Felenków
1872 Petryszyn Damian
1872 Grajcarowski Grzegorz, mąż Magdaleny zd. Niemielowskiej
1873 Grajcarowski Andrzej, mąż Anny zd. Skoczylas
1873 Czop Grzegorz, mąż Marii zd. Kieryk
1873-1878 Warcholuk Roman, mąż Marii zd. Ostrowskiej
1877 Kieniski(?) Maksym, mąż Katarzyny zd. Iwaszków
1878 Bortnik Andrzej
1894 Grajcarowski Jan, mąż Melanii zd. Olejnik

Z FOLWARKU TWORYMIRKA AD HARBUZÓW
1882 Solar Michał, mąż Anny zd. Szypuła

Z HARBUZOWA:
1862 Krzywy Mikołaj, wymieniony pod numerem domu 1

Z MONIŁÓWKI:
1861 Szewczuk Grzegorzogrodnicy pałacowi (łac. "hortulanus aulicus")

1857-1886 Lewiński Mikołaj, mąż Antoniny zd. Kozłowskiej, ur. Dubiecko cyrkuł Sanok, w roku 1857 miał 35 lat, wymieniony pod numerem domu 1 (dwór), zmarł w roku 1886 w Olejowie
1874-1890 Dzierżanowski Jakub, mąż Rozalii zd. Kuźnickiej, ur. Białokiernica, wymieniony pod numerem domu 1 (dwór)
1874-1879 Górski Stefan, mąż Marii zd. Hadzicz, ur. Harbuzów, wymieniony pod numerem domu 1 (dwór), w roku 1874 miał 21 lat
1882-1890 Diaków Andrzej, ur. Białokiernica, zam. Olejów, grekokatolik, mąż Marianny zd. Bileckiej i Anny zd. NN, w roku 1890 miał 57 lat i mieszkał w domu nr 1 (dwór)
1887 Dutka, imię nieznane
1888 Wergelas Ignacy, mąż Marianny zd. Bileckiej i Anny zd. NNmagazynierzy (łac. "horrearius")

Z OLEJOWA:
1867 Kostecki Antoni, ur. Olejów, zamiast numeru domu zapisano "dominium"

Z HALCZYNEJ DOLINY:
1872 Rusinowski Józef
1880 Kobielski Jan, mąż Agnieszki zd. Olichowskiej
1881 Tepler Marceli, mąż Marii zd. Łopuszyńskiej

Z TWORYMIRKI:
1876 Kawecki Jan

Z HUKAŁOWIEC:
1863 Skibiński Paweł, wymieniony pod numerem domu 1
1886 Lisowski Antoni, w księgach kościelnych zapisany jako "magazynier dworski" ("horrearius aulici")
1888 Lisowski Edward, mąż Marii zd. Jezierańskiej

Z HARBUZOWA:
przed 1861 Wrzesiński Maciej, w roku 1861 zmarł w wieku 84 lat, mieszkał wtedy w domu nr 2woźnice pałacowi (łac. "auriga aulicus")

Z OLEJOWA:
1857 Linda Mikołaj
1859-1864 Karasiński Jan, ur. Kraków, wymieniany pod numerem domu 1 (dwór), w roku 1864 miał 41 lat
1865 Marczak Gabriel, ur. Krasnosielce, miał wtedy 26 lat, mieszkał w domu nr 52
1867-1882 Foryś Ignacy, ur. ok. 1830 w Jarosławicach, zam. Olejów dom nr 1 (dominium), mąż 1) Anny z domu Radom z Olejowa, 2) Rozalii z domu Gerc z Trościańca
1876 Karczmarz Gabriel, mąż Horpyny zd. NN
1876 Kowal Andrzej
1882-1887 Miaskowski Józef
1887 Saybert (Zajbert) Władysław

Z BIAŁOKIERNICY:
1857-1859 Jabłoński Jakub, w roku 1859 zmarł w wieku 62 lat, mieszkał wtedy w domu nr 34woźnice (łac. "auriga")

Z BEREMOWIEC:
1859 Nowakowski Karol, wymieniony pod numerem domU 1

Z HARBUZOWA:
1882 Polowy Damianowczarze / dozorcy owczarni / pasterze owiec (łac. "ovicularius" / "custos ovium" / "ovium pastor")

Z OLEJOWA:
1854-1867 Pęcak Mikołaj, wymieniany pod numerami domów: w 1854 - nr 168, w 1857 - nr 2

Z HALCZYNEJ DOLINY:
1872 Pencak Mikołaj (zapewne j.w. z Olejowa)pomocnik leśniczego - strzelec (?) (łac. "adjutor in sylva praefecti sylvarum in Olejów")

1865 Starke Karol, wymieniony pod numerem domu 1 (dwór)

Jedyna osoba z całej listy, o której mamy więcej informacji. Prawdopodobnie to o nim właśnie pisał hrabia Kazimierz Wodzicki w swoich "Wspomnieniach z życia łowieckiego":

"Aby psalm żałobny zaśpiewać nade mną, należy poznać mego strzelca Starka, którego znajomi moi nazywali Schwach (gra słów: Schwach w jęz. niem. oznacza "słaby" - odwrotnie niż nazwisko strzelca "Stark" - czyli "mocny" - przyp. R.P.), od dnia bowiem nieszczęśliwego zajścia z odyńcem, stał się on tchórzem pierwszorzędnym i wielce dla mnie szkodliwym. Był on czarną gwiazdą mego horyzontu myśliwskiego, istnym prześladowcą moim, a katem dla psów, o czem świadczy dalsze opowiadanie." (...)

Po szczegóły i kilka przygód hrabiego Kazimierza z udziałem strzelca Starka odsyłamy już Czytelników do w/w źródła. W 1870, po incydencie w czasie polowania na niedźwiedzie ich drogi się rozeszły.

"Starkowi przebrała się miara cierpliwości, rozstaliśmy się więc ze sobą, ja dalej poluję, on zaś poszedł do Multan w służbę kolejową, na cholerę stracił żonę i troje dzieci, a po dwóch latach i on przeniósł się do wieczności. Oby po raz wtóry nie powracał do nas w postaci strzelca."

W roku 1883 obowiązki strzelca pełnił na pewno Michalewski recte Zwarycz Mikołaj, mąż Marii zd. Landau, który w latach 1874-1889 był także lokajem hr. Wodzickiego.pszczelarze / dozorcy pasieki (łac. "apearius" / "custos apiarii")

Z OLEJOWA:
przed 1857 Gołebiowski Maciej, zmarł w roku 1857 w wieku 58 lat, zamieszkały Olejów - las
1857-1859 Radecki Michał, zamieszkały Olejów - las
1858-1878 Masztalerz Michał, mąż Marii zd. Darmoros, ur. Olejów, syn pszczelarza Kacpra Masztalerza, wymieniany pod numerami domu 100 i 101, w roku 1858 miał 29 lat
1865 Diak Daniel
1866 Masztalerz Bartłomiej (oryg. Masztalirz"), syn Jana, wymieniany pod numerem domu 101

Z HALCZYNEJ DOLINY:
1863-1878 Masztalerz Józef (oryg. Mastalirz), ur. Halczyna Dolina, syn pszczelarza Kacpra Masztalerza, mąż Anastazji zd. Bułka, wymieniany pod numerami domów 2 i 3, w roku 1863 miał 26 lat

Z HUKAŁOWIEC:
1856 Trojanowski Tomasz, wymieniony pod numerem domu 1gajowi / dozorcy leśni (łac. "custos sylvarum")

Z OLEJOWA:
1876 Marczak Gabriel, mąż Tekli zd. Daszkiewicz
1882 Michalewski Mikołaj, mąż Marii zd. Landau
1889 Neronowicz, imię nieznane
1895-1902 Sokołowski Jan, mąż Marii zd. Francuz

Z BIAŁOKIERNICY:
1893-1894 Popowski Władysław, mąż Marii zd. Matuszewskiej, zm. 1894

Z BEREMOWIEC:
1857 Prawak Michał, wymieniony pod numerem domu 1

Z HUKAŁOWIEC:
1881 Boratyn Andrzej, mąż Marii zd. Łyszczarz
1893-1895 Jurkiewicz Jan, mąż Anieli zd. Zwarycz Aniela

Z HARBUZOWA:
1856 Tomaszewski Jakub, wymieniony pod numerem domu 1
1882 Adamek Szczepan
1882 Jasiń Tomaszmłynarze olejowscy (łac. "molitor" / "molendarius")

1878-1881 Pichocki (Piechocki) Teodor, mąż Petroneli zd. Rożek
1884 Malarski Teodor
1887 Polny Antoni, ur. Manajów, wymieniony pod numerem domu 1 (dwór)
1887 Iszczak Teodor, mąż Katarzyny zd. Grysiewiczgorzelnicy / obsługujący gorzelnię w Harbuzowie (łac. "operator cremati")

1861-1865 Hoffmann Aleksander, mieszkał w domu nr 1 w Harbuzowie
1898-1899 Piernikowski Adam, mąż Antoniny zd. Szubert de Klerfeld, mieszkał w Olejowiemechanicy (łac. "mechanicus")

Z OLEJOWA:
1870-1880 Rudnicki Michał, mąż Marianny zd. Pondelik, zm. 1880
1882 Fasan Hugo, rodem z Czech, mąż Józefy zd. Wokrouhlik
1883-1885 Peltz (Pelc) Walenty, mąż Józefy zd. Wokrouhlik (wdowy po mechaniku Hugonie Fasan), ur. Choryni na Morawach, mieszkał w dominium, w roku 1883 miał 31 lat
1893 Gilewicz Władysław
1894-1899 Koczij Michał

Z HARBUZOWA:
1840-1864 Rakietty Leopold, mieszkał w domu nr 2

Z ŁOPUSZAN:
1881 Włodkowski Zygmunt, mąż Michaliny zd. Gardolińskiejkowale pałacowi (łac. "ferri faber aulicus" / "faber ferri aulicus"):

Z OLEJOWA:
1852-1870 Matysko Piotr, ur. Orzechowce w cyrkule przemyskim, w roku 1852 wymieniony pod numerem domu 3, w roku 1865 - pod numerem 87
1855-1857 Szuba Jan, w roku 1855 i 1856 wymieniony pod numerem domu 3, w roku 1857 - pod numerem 2
1871 Strzelecki Józef Grzegorz, ur. Biłka szlachecka, wymieniony pod numerem domu 1 (dwór), miał wtedy 23 lata
1876-1882 Grabowski Feliks, mąż Teofili zd. Ilnickiej
1884-1886 Żak Wincenty
1892-1894 Gilewicz Władysław, mąż Katarzyny zd. Hagner
1896 Kotowski Michał Wincenty, ur. Pieniaki, mąż Julii zd. Łoburcieśle / stolarze (łac. "faber lignarius" / "faber ligni")

Z BIAŁOKIERNICY:
1851-1868 Leżak Józef (dwa razy błędnie zapisany jako Iżak Józef), ur. Kobelnica w Czechach, w roku 1868 miał 48 lat, wymieniany pod numerami domów: 6, 1, 57, 15, 6kołodzieje palacowi (łac. "rhedarius aulicus")

Z OLEJOWA:
1864-1886 Suchecki Józef, mąż Anny z domu Zeiger (Seiger), ur. Jezierna, mieszkał w dominium, w roku 1879 miał 51 lat
1887-1912 Drozda Sebastian, mąż Pelagii Matyldy zd. Sucheckiejmurarze pałacowi (łac. "murarius auicus")

Z OLEJOWA:
1874-1894 Markiewicz Jan, mąż Marii zd. Karczmarz, ur Zborów, mieszkał w dominium
1881 Burkowski Stanisław, mąż Tekli zd. Smolińskiejcegielnicy (łac. "laterarius" / "fabricator laterariorum")

Z OLEJOWA:
1854-1863 Gloss Jan Dominik, ur. Weiskirchen Moravia, w roku 1854 miał 24 lata, wymieniany pod numerami domów: w 1854 - nr 1, w 1855 - nr 169, w 1857 - nr 1, w 1859 - nr 109, w 1861 - 157rymarze pałacowi (łac. "lorarius aulicus")

Z OLEJOWA:
przed 1859 Iliński Kacper, w roku 1859 zmarł w wieku 79 lat, mieszkał w domu nr 3
1880-1883 Zajer Jan
1890-1893 Karasiński Feliks, mąż Domiceli zd. Gutkowskiejszewcy (łac. "sutor")

Z OLEJOWA:
1886 Mikulski Józef Edward, ur. Złoczów, zam. Olejów, wymieniony pod numerem domu 1 (dwór), miał wtedy 27 lat

Z HALCZYNEJ DOLINY:
1887 Gutkowski Feliks, wymieniony pod numerem domu 1
W roku 2014 baza nazwisk pracowników majątku tak nam się rozrosła, że z przyczyn technicznych musieliśmy ją rozdzielić na dwa artykuły. Nazwiska z XX wieku publikujemy osobno:

Pracownicy i służba hrabiów Wodzickich cz.2
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
barlinek02 dnia sierpnia 03 2009 18:00:34
Remek, piękna praca!!!
Wielkie słowa uznania i podziękowania.
Wodecki_Tomasz dnia sierpnia 04 2009 19:24:38
Mnóstwo ciekawych informacji. Tego właśnie szukałem i jestem pewien, że co do jednego członka mojej rodziny Anieli Miczkowskiej ( prababci) to muszę szukać w innym miejscu. Wiem, ze prababcia była gospodyniaą u Habiego, jednak brak informacji o nazwisku Hrabiego. Dziękuję Remigiuszu za Twoją pracę i wkład.
Remek dnia sierpnia 05 2009 14:55:55
Dzięki smiley

Już mam nawet odzew, wczoraj napisał do mnie Pan, którego przodek jest na tej liście, wśród urzędników dworskich.

A jeszcze coś doszło. "Wymęczyłem" cztery nowe osoby z tych słabo czytelnych lat (plus jako piąta akuszerka ze Stryja). Ciekawostka, że lepiej to się odcyfrowuje na starym monitorze kineskopowym. Tu w mieszkaniu mam LCD, kineskopowy już tylko na "ranczo".

Do Tomka pytanie: w jakich latach Twoja prababcia mogła pracować we dworze? Dokładnie pewnie nie wiesz, ale podaj orientacyjnie, jakie dziesięciolecie? Dopiszę wtedy do listy.

A hrabiów to było tylko trzech smiley:
do 1855 Michał Starzeński
1855-1889 Kazimierz Wodzicki
1889-1939 Aleksander Wodzicki, syn hr. Kazimierza

Pozdrawiam
Remek
Wodecki_Tomasz dnia sierpnia 08 2009 08:25:51
Remku, mam mało informacji ale byłyby to mniej więcej 20, 30 lata XX w.
Bestecki dnia sierpnia 22 2009 09:28:09
Panie Remigiuszu,
wielkie dzieki za informacje o moich przodkach.
Dotychczas wiedzialem ze mój pradziad Jan Bestecki (1849-1894) był synem Józefa Besteckiego (ur 1819) i Domicelli Ilińskiej z Olejowa. Teraz dzieki informacjom od Pana, mogę genealogię rodzinną uzupelnić o jedno pokolenie wcześniej. Dało mi to też napęd do usystematyzowania i dalszych badań genealogii rodu Besteckich.
Pozdrawiam
Zbigniew Bestecki
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020