dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5849745 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
[źródło: "Wykaz udziału Galicyi i wielkiego księztwa Krakowskiego na powszechnej wystawie 1873 w Wiedniu". Z polecenia Reprezenracyi wiedeńskiej galicyjskich komisyj wystawowych ułożył Dr. Henryk Ed. Gintl. 1873, we Wiedniu. Nakładem reprezentacyi wiedeńskiej galicyjskich komisyj wystawowych. Czcionkami c. k. nadwornej drukarni L. K. Zamarskiego.]

W 1873 roku miała miejsca Wystawa Powszechna w Wiedniu. W XIX wieku były to wydarzenia potężnej rangi, szeroko komentowane i zostawiające trwały ślad w opinii publicznej. A czasem także pozostałości materialne, które jeszcze dziś możemy podziwiać. Wystarczy wspomnieć słynną wieżę Eiffla oddaną do użytku z okazji Wystawy Powszechnej w Paryżu w 1889 r..

Była to, jak byśmy dziś powiedzieli, wielka okazja do promocji. Tysiące odwiedzających, setki dziennikarzy, wiele publikacji prasowych i nawet książek. Przez wiele miesiący było o czym czytać i opowiadać. Różne państwa i zamieszkujące je narody podchodziły do tego bardzo poważnie. Starano się wybrać jak najciekawsze eksponaty, by przyciągnąć jak najwięcej widzów.

W wystawie wiedeńskiej 1873 roku bardzo liczny był udział Galicji, wówczas prowincji Austro-Węgier. I nie zabrakło nawet małego Olejowa. Dzięki hrabiemu Kazimierzowi Wodzickiemu oczywiście, bo to on był wystawcą olejowskich eksponatów. I jednocześnie jednym z najważniejszych galicyjskich organizatorów. Na mocy cesarskiego postanowienia z 8 lutego 1872 r. urządzono w Galicji trzy krajowe komisje do spraw wystawy powszechnej. We Lwowie, w Krakowie i w Brodach. I prezesem komisji w Brodach został właśnie Kazimierz hr. Wodzicki z Olejowa.

Dysponujemy tylko krótkimi, dość lakonicznymi notatkami.

W dziale I "Górnictwo i hutnictwo" hrabia Kazimierz Wodzicki z Olejowa wystawiał glinkę fajansową. Zapewne ów słynny kaolin olejowski, wspominany w "Słowniku geograficznym". W urzędowym katalogu wystawy eksponat numer 186. Agaton Giller w swoich listach z wystawy też pisał o "wybornej glinie", którą wystawił Kazimierz hr. Wodzicki z Olejowa. (*)

W dziale II "Gospodarstwo wiejskie, leśnictwo, uprawa wina, sadownictwo, ogrodnictwo" olejowski hrabia jest pod numerem 221. Wśród jego eksponatów wykaz wymienia: ul pszczelny, runa wełny owczej, zboże w snopie, żyto, jęczmień, nasienie koniczu, kmin. Czyli ewidentnie bogactwa olejowskiej ziemi. O hodowli owiec i rozwiniętym tutaj pszczelarstwie informuje nas zresztą wiele źródeł. Wełna olejowska była również wspomniana w listach Agatona Gillera "Kazimierz hr. Wodzicki z Olejowa wystawił wełną z poprawnej rasy owiec, cienką i piękną." (*)

W dziale VI "Wyroby skórzane i kauczukowe" znajdujemy hrabiego Kazimierza pod numerem 178. Wystawiał dwie skóry niedźwiedzie i dwie skóry z dzików. Te eksponaty pochodziły zapewne z olejowskiego dworu Wodzickich, ale same zwierzaki żyły i zostały zabite w czasie polowań w innych okolicach. Tylko dziki bywały czasem w olejowskich lasach, jednak wątpliwe, aby hrabia Wodzicki zawiózł do Wiednia skóry pospolitych miejscowych "konusów". Zapewne wybrał najbardziej okazałe egzemplarze. A jak sam pisze w swoich wspomnieniach łowieckich, najpiękniejsze okazy trafiały mu się w gęstych, nietkniętych przez człowieka borach. Takich lasów już od dawna nie było w gęsto zaludnionych terenach wokół Olejowa.

Tak to z kolei opisywał Agaton Giller: "W dwóch szafach zawieszone są futra dostarczone przez pp. Kazimierza hr. Wodzickiego z Olejowa, Mieczysława hr. Borkowskiego z Mieleńca i Leona Ney ze Złoczowa, wyprawionych przez miejscowych kuśnierzy. W tej liczbie jest skóra z dzika, przygotowana do wyścielenia podłogi, do tegoż samego użytku przygotowana skóra z naszego niedźwiedzia, futro baranie, rysie i inne." (*)

W dziale XXIV "Przedmioty sztuki i rękodzielnictwa dawnych czasów, wystawione przez lubowników i zbieraczy" zwiedzający tzw. pawilon amatorów mogli podziwiać też "Puchar z ozdobami z kości słoniowej. Cena 1200 złotych reńskich." - ze zbiorów olejowskiego hrabiego.

Niestety, w chwili otwarcia wystawy, w maju 1873 roku doszło do krachu giełdowego w Wiedniu. Przedsiębiorstwa w Austrii poniosły olbrzymie straty, wiele z nich upadło. Doszło do zahamowania rozwoju handlu i przemysłu nie tylko w państwie austriackim, ale i w całej Europie Środkowej. Ogólny zastój interesów odbił się fatalnie także na i tak biednej Galicji.

(*) "Polska na Wystawie Powszechnej w Wiedniu 1873 r. Listy Agatona Gillera". Lwów. Nakładem autora. 1873.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020