dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5880513 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
W poszukiwaniu starych źródeł o Olejowie zaglądamy też do zagranicznych bibliotek internetowych. Efekty na razie niewielkie - słownie dwa materiały. O oporze włościan w Trościańcu Wielkim w 1824 r. (który opublikujemy osobno) i właśnie ten tutaj materiał o proteście Rusinów w olejowskim okręgu wyborczym w 1848 roku. W polskich źródłach jeszcze nie trafiliśmy na informacje z tego okresu. Przez Google Books udało się tylko znaleźć wzmiankę, że w 1848 roku posłem z okręgu Olejów w obwodzie Złoczowskim został Karol Hubicki, właściciel dóbr Nakwasza.

Karol Hubicki, poseł z Olejowa w 1848 r.
Zdjęcie z książki "Galicya w powstaniu styczniowem"
(autor dr Jan Stella-Sawicki, Lwów, Księgarnia Gubrynowicza i Syna, 1913).

Karol Hubicki, poseł z Olejowa 1848
(kliknij żeby obejrzeć)


Jak wynika z opisu oryginalny dokument protestu był w języku ruskim, natomiast odpowiedź wicegubernatora hrabiego Agenora Gołuchowskiego - po niemiecku.[źródło: Архівне Управління при Раді Міністрів Української РСР, Інститут Суспільних Наук АН УРСР, Центральний Державний Історичний Архів УРСР у Львові. ”Класова боротва селянства Східної Галичини (1772-1849). Документи і матеріали. Видавництво ”Наукова Думка”, Київ 1974. Tłumaczenie z jęz. ukraińskiego R. Paduch]


PROTEST RUSINÓW W CZASIE WYBORÓW W OKRĘGU OLEJOWSKIM W 1848 ROKU
dokument nr 221

1848 rok, 15 czerwca - list Ruskiej Rady w mieście Zborowie do Naczelnej Ruskiej Rady z protestem przeciwko niezgodnym z prawem wyborom delegatów do parlamentu w olejowskim okręgu wyborczym.

Pokój wam!

Z Bogiem i za Jego łaską zawiązała się w dniu dzisiejszym w naszym dekanacie Zborowskim rada narodowa ruska w mieście Zborowie, o czym prześwietną radę Naczelną we Lwowie śpieszymy powiadomić.

Od rady ruskiej dekanatu Zborowskiego

Dnia 15 czerwca 1848 [r.]

Przewodniczący Ilewicz - dziekan zborowski.

Zastępcy przewodniczącego: Joachim Zarżickij - proboszcz Jeziernej, Petro Miź - proboszcz Zborowa.

Sekretarz - Andrej Kowalskij,

Dnia 13 czerwca 1848 [r.] odbyły się wybory posłów na sejm walny w dystrykcie Olejowskim (cyrkułu Złoczowskiego), do którego dystryktu nasz dekanat i nasza rada ruska należą.

Czujemy się w obowiązku przeciw wyborom wyborców (*), jak i obraniu posła w naszym okręgu uroczyście zaprotestować z [następujących] powodów:

1) Między ogłoszeniem patentu o wyborach, a terminem wyboru na wyborców (Wahlmänner) czas był tak krótki (w niektórych wsiach, miasteczkach ledwie jeden, dwa dni), że niepodobna było, by nasz lud wiejski o celu i ważności rzeczy objaśnić a do wyborów nakłonić, do czego tym więcej czasu było potrzeba, że poprzez najmylniejsze pogłoski ludzie nieprzyjaźni naszemu narodowi usilnie starali się włościan od tych wyborów odwieść (**), dla której to przyczyny jak w innych dystryktach, tak i w naszym, wiele wiosek do wyborów nie przystąpiło, do czego i to [jeszcze] się przyczyniło, że te wybory powierzone zostały dominiom (***), do których, ponieważ one w swoim dawnym nie zmienionym stanie do tej pory zostają, włościanie zaufania nie mieli.

2. Termin wyboru posła w Olejowie w taki sposób został ogłoszony, że w niektórych wioskach wyborcy w dniu wyznaczonym w Olejowie na wybór posła dopiero w samym dniu wyborów byli zawiadomieni, a z tej przyczyny wielu wyborców (Wahlmänner) w Olejowie nie było obecnych.

Z tego naocznie widać, że nasz wiejski lud ruski nie będąc należycie i zgodnie z prawem reprezentowanym, byłby pozbawiony możliwości domagania się na następnym sejmie swojego dobra w drodze konstytucji.

Upraszamy prześwietną radę Naczelną narodową ruską we Lwowie i protest ten do swojej wiadomości przyjąć, i środki dla dobra naszego narodu w tej mierze obmyśleć.

Od rady ruskiej dekanatu Zborowskiego.

Dnia 15 czerwca 1848 [r.]

Przewodniczący - Ilewicz - dziekan zborowski.

Zastępcy przewodniczącego - Joachim Zarżickij, Iwan Rudnickij - członek rady narodowej ruskiej.

Sekretarz - Andrej Kowalskij,

CDIA URSR we Lwowie, f. 180, op. 2, spr. 16, ark 20-21. Rękopis. Oryginał.


(*) w/w zapis sugeruje, że wybory 1848 były pośrednie (w stylu przypominającym amerykański) - czyli uprawnieni wybierali grono elektorów, a ci dopiero dokonywali (spomiędzy siebie?) wyboru właściwego posła
(**) inne źródła podają, że rozpuszczano pogłoski, iż wybrani posłowie mają podpisać w Wiedniu nową pańszczyznę
(***) majątkom ziemskim
dokument nr 228

1848 r,. 12 lipca - powiadomienie od wicegubernatora Galicji dla zastępcy przewodniczącego Naczelnej Ruskiej Rady o przekazaniu do parlamentu włościańskich skarg co do naruszeń prawa wyborczego.

Dostojny panie!

Ministerstwo spraw wewnętrznych dekretem nr 1634 z 2 bieżącego miesiąca zarządziło w związku ze skargami wielu ruskich mieszkańców okręgów Brzeżańskiego i Złoczowskiego co do wyborów posłów w Brzeżanach, Bóbrce, Narajowie, Sokolińcach, Olejowie i Glinianach powiadomienie ich, że skargi zostaną skierowane do Reichstagu, który ma je rozpatrzyć.

O czym zawiadamiam waszą dostojność w związku z waszym listem do mnie w tej sprawie z 23 czerwca bieżącego roku.

Pozostaję z całym szacunkiem waszej dostojności oddanym sługą.

[Agenor] Gołuchowski.

Lwów, 12 lipca 1848 r.

CDIA URSR we Lwowie, f. 180, op. 2, spr. 16, ark 74. Rękopis. Oryginał. Przekład z niemieckiego.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020