dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5849621 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Czystopady w starych księgach adresowych i skorowidzach.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)
1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Czystopady, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
grecko-katolicka na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce, 3/4 mili

Właściciel posiadłości tabularnej:
Włodzimierz hr. Dzieduszycki1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]


Czystopady, wieś

Urząd powiatowy: Brody
Urząd pocztowy: Załośce

Parafia
rzym. kat.: -
gr. kat.: na miejscu

Ludność według popisu z roku 1857: 671

Grunty orne
większej własności: -
mniejszej własności: 909

Łąki i ogrody
większej własności: 117
mniejszej własności: 350

Pastwiska
większej własności: 111
mniejszej własności: 40

Lasy:
większej własności: 168
mniejszej własności: -

OGÓŁEM: 1700 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Włodzimierz hr. Dzieduszycki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Czystopady, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Brody

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Czystopady grecki, Podkamień łaciński

Urząd pocztowy:
Załoźce

Ludność według spisu z roku 1870:
716 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 5
mniejszej własności: 909

Łąki i ogrody
większej własności: 117
mniejszej własności: 350

Pastwiska
większej własności: 111
mniejszej własności: 40

Lasy:
większej własności: 168
mniejszej własności: -

Imię i nazwisko właściciela:
Włodzimierz hr. Dzieduszycki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Czystopady

Właściciel tabularny:
Włodzimierz i Alfonzyna hr. Dzieduszyccy

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Załośce 5,0 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Brody 51,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Załośce, grecka Ratyszcze

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załośce

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów

Karczmy: 1

Ilość folwarków: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
161 morgów 65 sążni

Łąki:
99 morgów 335 sążni

Ogrody:
240 sążni

Pastwiska:
2 morgi 650 sążni

Lasy:
122 morgi 35 sążni

Stawy, moczary:
45 morgów 775 sążni

Nieużytki:
10 morgów 1415 sążni

Parcele budowlane:
850 sążni

Ogółem:
441 morgów 1165 sążni

Podatek:

gruntowy:
87 złotych reńskich 14 centów

domowy:
3 złote reńskie 40 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Czystopady, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urzęda parafialne:
łaciński Załoźce, grecki Ratyszcze

Urząd pocztowy:
Załośce

Urząd telegraficzny:
Załoźce

Odległość od urzędu
pocztowego 5,0
telegraficznego 5,0

Ludność według spisu z roku 1890:
800

Właściciel tabularny:
hr. Włodzimierz Dzieduszycki1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Czystopady z Gajami, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce, grecki Ratyszcze

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Załoźce 6,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Załoźce 6,0

Ludność:
918

Właściciel posiadłości:
Alfonzyna hr Dzieduszycka1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Czystopady

Właściciel tabularny:
Cieńska Marya

Poczta i odległość w kilometrach:
Załoźce 6,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Załoźce 6,0

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce i grecka Ratyszcze

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 441

POWIERZCHNIA:

Role:
150 hektarów, 32 ary, 56 m2

Łąki:
57 hektarów, 22 ary, 97 m2

Ogrody:
61 arów, 69 m2

Pastwiska:
12 hektarów, 50 arów, 70 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
- (brak)

Jeziora, moczary i stawy:
26 hektarów, 15 arów, 66 m2

Grunta podbudowlane:
1 hektar, 88 arów, 21 m2

Nieurodzajne:
19 arów, 78 m2

Inne od podatku wolne:
16 arów, 36 m2

RAZEM:
249 hektarów, 7 arów, 93 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
187 koron 58 grajcarów

domowo-klasowy:
3 korony 40 grajcarów1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Czystopady z Gajami i Dyczkami, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce i grecki Ratyszcze

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Załoźce 0,6

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Załoźce 0,6

Właściciel posiadłości:
Alfonzyna hr. Dzieduszycka1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Czystopady

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 162
inne zamieszkałe: 2

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 737
Mężczyzn: 349
Kobiet: 388

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 68
grecko-katolickiego: 669
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: -
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 129
rusińską: 608
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -

Przypis oryginalny:
*) Prócz 35 obszarów dworskich, wykazanych na podstawie spisu z dnia 30. IX. 21 r., istniało w roku 1910 jeszcze 31, a mianowicie: Białokiernica, Blich, Bohutyn, Bubszczany, Bzowica, Czystopady, Gniłowce, Gontawa, Hnidawa, Hukałowce, Iwaczów, Jarczowce, Jezierzanka, Kabarowce, Kalne, Korszyłów, Łopuszany, Machnowce, Manajów, Meteniów, Moniłówka, Mszana, Ostaszowce, Panasówka, Podhajczyki, Ratyszcze, Reniów, Sławna, Trawotłoki, Wertełka i Żabiń.
Z tych, według informacji starostwa, rozparcelowano 7 następujących: Blich, Czystopady, Manajów, Mszana, Podhajczyki, Ratyszcze i Reniów.1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Czystopady. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Podkamień, sąd okręgowy Złoczów, 737 mieszkańców.
Kolej w odległym o 26 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon w Załoźcach.
Parafia grekokatolicka.

Właściciele ziemscy:
Cieński Tadeusz (256)

Cegielnie:
Akselrad B. (1926-30)

Cieśle:
Bogucki W. (1926-30)
Bukało S. (1926-30)
Dynia D. (1926-30)
Steć J. (1926-30)
Żuk S. (1926-30)
Żuk W. (1926-30)

Kooperatywy:
"Selańska Pomicz" (1930)

Kowale:
Derech D. (1926-30)
Dynia J. (1926-30)
Puchacz M. (1926-30)

Krawcy:
Bogucki W. (1926-30)
Peśla M. (1926-30)
Riznyk P. (1926-30)

Różne towary:
Szewczuk M. (1930)

Stolarze:
Kril S. (1926-30)

Szewcy:
Bogucki S. (1926-30)
Derech J. (1926-30)
Gliński J. (1926-30)
Harasymczuk P. (1926-30)
Kril M. (1926-30)

Tytoniowe wyroby:
Dynia J. (1926-30)
Gurbań P. (1928)
Michalewski M. (1928-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Czystopady, wieś

Gmina: Czystopady
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Załoźce

Stacja kolejowa z odległością km.:
Zborów 25

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Załoźce-Tarnopol 2

Sąd Grodzki: Załoźce
Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki w Załoźcach i grekokatolicki w Ratyszczu

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020