dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5859523 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Białogłowy w starych księgach adresowych i skorowidzach.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)



1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Białogłowy, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
Białogłowy grecko-katolicka

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce, 1 mila

Właściciel posiadłości tabularnej:
Wincenty Kossakowski



1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]


Białogłowy, wieś

Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Załośce

Parafia
rzym. kat.: - (brak)
gr. kat.: na miejscu

Ludność według popisu z roku 1857: 889

Grunty orne
większej własności: 962
mniejszej własności: 1367

Łąki i ogrody
większej własności: 267
mniejszej własności: 341

Pastwiska
większej własności: 21
mniejszej własności: 18

Lasy:
większej własności: 41
mniejszej własności: 6

OGÓŁEM: 3023 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Wincenty Kossakowski



1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Białogłowy, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Białogłowy grecki, Załoźce łaciński

Urząd pocztowy:
Załoźce

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Białogłowy należały już do nowopowstałego urzędu pocztowego w Olejowie].

Ludność według spisu z roku 1870:
1017 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 962
mniejszej własności: 1367

Łąki i ogrody
większej własności: 267
mniejszej własności: 341

Pastwiska
większej własności: 21
mniejszej własności: 18

Lasy:
większej własności: 41
mniejszej własności: 6

Imię i nazwisko właściciela:
Kazimierz hr. Wodzicki



1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Białogłowy

Właściciel tabularny:
Kazimierz hr. Wodzicki

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Olejów 7,0 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Zborów 19,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Załośce i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 18

Karczmy: 2

Ilość folwarków: 2

POWIERZCHNIA:

Role:
958 morgów 414 sążni

Łąki:
240 morgów 1511 sążni

Ogrody:
5 morgów 840 sążni

Pastwiska:
23 morgi 762 sążni

Lasy:
44 morgi 1310 sążni

Stawy, moczary:
2 morgi, 815 sążni

Nieużytki:
3 morgi, 116 sążni

Parcele budowlane:
3 morgi 958 sążni

Ogółem:
1282 morgi 326 sążni

Podatek:

gruntowy:
658 złotych reńskich 94 centy

domowy:
20 złotych reńskich 40 centów



1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Białogłowy, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński Załoźce i grecki na miejscu

Urząd pocztowy:
Olejów

Urząd telegraficzny:
Zborów

Odległość od urzędu
pocztowego 7,0
telegraficznego 19,0

Ludność według spisu z roku 1890:
1585

Właściciel tabularny:
hr. Aleksander Wodzicki



1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Białogłowy, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce, grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Ludność:
1450

Właściciel posiadłości:
Israel Blaustein



1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.]

Nazwa ciała tabularnego:
Białogłowy

Właściciel tabularny:
Altstadter Izaak i 4 wsp.

Poczta i odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce i grecka na miejscu

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 18

POWIERZCHNIA:

Role:
430 hektarów, 78 arów, 77 m2

Łąki:
94 hektary, 89 arów, 53 m2

Ogrody:
12 hektarów, 37 arów, 31 m2

Pastwiska:
9 hektarów, 36 arów, 76 m2

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
6 hektarów, 80 arów, 71 m2

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
4 hektary, 96 arów, 20 m2

Nieurodzajne:
- (brak)

Inne od podatku wolne:
2 hektary, 21 arów, 53 m2

RAZEM:
561 hektarów, 40 arów, 81 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
992 korony 21 grajcarów

domowo-klasowy:
118 koron (...) grajcarów /cyfry nieczytelne/



1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Białogłowy, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce i grecki na miejscu

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 8,0

Właściciel posiadłości:
Izrael Blanstein



1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Białogłowy

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 249
inne zamieszkałe: 38

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 1564
Mężczyzn: 764
Kobiet: 800

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 567
grecko-katolickiego: 984
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 13
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 936
rusińską: 628
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -

Obszar dworski: Białogłowy

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 3
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 21
Mężczyzn: 8
Kobiet: 13

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 8
grecko-katolickiego: 4
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 9
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 18
rusińską: 3
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -



1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Białogłowy. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 1564 mieszkańców.
Kolej w odległym o 21 km Zborowie, poczta, telegraf i telefon w Załoźcach.

Właściciele ziemscy:
Blaustein Izaak (184) 26, 28
Wodzicki hr. Aleksander (Dębina 133 w latach 1926-28 i Dębina 165 w r. 1929/30)

Cieśle:
Bucny Ł. (1926-30) /w 1926 zapisany jako Buczy/
Kociubiński T. (1926-30) /w 1926 zapisany jako Kociołowski/
Łukijański G. (1926-30)
Morawski E. (1926-30)

Kasy pożyczkowo - oszczednościowe:
Spółka Oszczędności i Pożyczek, Sp. z n. o. (1926-30)

Kooperatywy:
Spółka Gospodarsko Spożywcza, Sp. z n. o. (1926-30)

Kowale:
Derech P. (1926-30) /w 1926 zapisany jako Derek/
Gożdziecki F. (1926-30)

Krawcy:
Dajczak F. (1926-30)
Rusinowski J. (1926-30)
Wegera B. (1926-30)

Różne towary:
First M. (1926)
Kółko Rolnicze (1926-30)
Kwaśnicki St. (1930)
Rechtszafer M. (1926)

Stolarze:
Krąp W. (1926)
Sosiński J. (1926)
Winicki J. (1926-30)

Szewcy:
Łepak B. (1928-30)
Łysak B. (1926) /być może osoba j.w., błędnie zapisana/
Małanczuk W. (1926-30)

Tytoniowe wyroby:
Warłam T. (1928-30)

Wiatraki:
Morawski P. (1926-30)



ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Białogłowy, wieś i dwór

Gmina: Białogłowy
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Załoźce

Stacja kolejowa z odległością km.:
Zborów 20,5 (dla dworu równe 20)

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Załoźce-Tarnopol 7,5

Sąd Grodzki: Zborów
Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki Załoźce i grekokatolicki na miejscu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020