dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5862647 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
[źródło: Załoźce. Skreślił Ks. Sadok Barącz. W Poznaniu. Czcionkami i w komisie W. Simona, 1889.] Zachowano oryginalną pisownię.

Dusz pasterze.

Brak wszelkich dowodów pisemnych nie dozwala mi wyliczyć zacnych pracowników w wieku szesnastym. Wiek dopiéro siedemnasty podaje, lubo nie zupełnie wszystkie, pewniejsze jednak o nich wiadomości.

1) Pontatus Wawrzeniec, piszą go "Mostowski i Mosticensis". Wzmianka o nim jest w aktach archiwum podkamienieckiego: Libellus contra Laurentium Pontanum, parochum Załozcensem. Tudzież w księdze: Erectio ecclesiae in Załoźce: A. D. 1612 Ad judicium et acta terrestria Leopoliensia Laurentius Moscicensis, parochus Załozcensis, obtulit eidem judicio literas pegrameneas fundationis ecclesiae Załozcensis... quarum literarum exemplar originale ad affectionem praedicti plebani Załozcensis... est eidem per judicium... extraditum.

2) Sokołowski Piotr. O nim zapisano w księdze: "Swięta góra różańcowa w Podkamieniu" in fol. str. 161. Roku 1628 xiężna Teofila, xięcia Konstantego córka, Wiśniowiecka, bolączkami była utrapiona tak dalece, iż i poruszyć się nie mogła. Gdy jéj zleczéć nie mogli żadnym sposobem, przy obecności księdza plebana załozieckiego Piotra Sokołowskiego ślub uczyniła, ratunku wzywając Najświętszéj Panny w Podkamieniu, który dnia 4go Siérpnia, wyznawając dobrodziejstwo, oddała.

3) Syranowicz Floryan. O którym podobnież w księdze: "Swięta góra różańcowa" na str. 129 zapisano: Anno 1645 Reverendus Dominus Florianus Syranowicz Praepositus Załozcensis, tacto pectore in vim juramenti zeznał: że jadąc na pewny pogrzéb szlachcica jednego, niejakiego pana Andrzeja Kuklinowskiego, z drogi zjechał, kędy nivibus z końmi i z czeladzią zostając obrutus w śniegu, tak że zmarznąć wszystkim przychodziło, klęknąwszy wotum uczynił do Podkamienia, zaraz prawie na drogę napadł i zdrowo do Podkamienia tejże nocy trafił.

4) Wachocki Jan, kanonik kamieniecki, protonotaryjusz apostolski, był proboszczem od roku 1657 do 1653. Współpracownikami jego byli: 1657 Marcin Rażewski, 1661 Marcin Domaniewski, Tomasz Paszkucki i Stanisław Gielowski. 1654 O. Mikołaj Wierzbicki, 1657 O. Mikołaj Lasota, O. Jan Szatkiewicz, 1660 O. Augustyn Kłoński, Augustynijanie.

5) Gorczycki Walenty, proboszcz od r. 1663 do 1674. Współpracownicy: 1664 Marcin Limunarski, 1666 Mikołaj Jaworkowiusz, 1668 Szymon Piotrowski, 1669 Tomasz Badyński, Paweł Choiński, 1672 Piotr Domaradzki, 1663 O. Szymon Bartoszewicz, 1664 O. Wawrzeniec Chodnowski, O. Aleksander Ilcusianus, 1670 O. Józef Janicki, Augustynijanie.

6) Święcicki Jędrzéj Stanisław, kustosz kamieniecki, proboszcz lenartowski, złoczowski i załoziecki od r. 1674 do 1699. Kupił plac z domem na urządzenie szpitala w Załoźcach. Współpracownicy jego: 1677 Jan Kossowski, 1678 Paweł Modlewicz, został notaryjuszem kapituły kamienieckiéj; 1694 Jan Kazimiérz Waniewski, 1679 O. Wilhelm Buczkowicz, 1682 O. Mikołaj Rudzki, 1683 O. Ferdynand Kliszewski, 1688 O. Jan Damascen Piskorecki, 1690 O. Modest Grabowski, 1691 O. Augustyn Wilanowski, 1693 Chryzostom Karski, 1695 O. Franciszek Topolski, 1698 O. Ludwik Randakowski, Augustynijanie.

7) Kwilecki Aleksander Paweł, proboszcz od r. 1699 do 1722. Współpracownicy: 1700 Jacek Żabicki, 1703 Jakób Dominik Goliński, Marcin Jaszczyński, 1701 Konstantyn Kucharski, 1700 O. Jan Olszewski, 1702 Alfons Ruciński, 1704 Prosper Petelski, 1706 Aniół Sadowski, Prosper Jurkowski, 1707 Honorat Sokoliński, 1709 Ignacy Janiszewski, 1712 Franciszek Kurzyński, Benedykt Tyszewski, 1713 Ludwik Zamarlicki, 1717 Konstantyn Mucharski, 1719 Karól Kasprowicz, 1720 Rafał Nitklans, Augustynijanie.

8) Temezwary Wojciech, urodzony w r. 1695, był Obojga Praw Doktorem, kanonikiem, scholastykiem i surrogatem łuckim, proboszczem w Oleksińcu i Wiśniowcu, przybył na proboszcza do Załoziec w sam dzień Bożego Ciała 1722. Człowiek wykształcony, uprzejmy, kaznodzieja bardzo gorliwy, zapraszany bywał ze słowem bożém po różnych miejscach odpustowych. Kronikarz zakonny w Dyaryuszu podkamienieckim powiada, że 22 Października 1749 roku, gloriose et laudabiliter przemawiał w Podkamieniu na pogrzebie Katarzyny Skrzyńskiéj, cześnikowéj sieradzkiéj. Na którym to pogrzebie był książę Czetwertyński z urzędnikami i wielą szlachty. Księży ruskich było 60, obcych księży 40, Dominikanów 60. Przy tak wielkiém zgromadzeniu on jeden mógł z korzyścią przemawiać. Drukiem ogłosił prace swoje naukowe, które Bibliografija Estreichera wylicza. Pracował téż w konsystorzu łuckim, zajmując się referatami duchownémi. Pilnował téż parafii, szerząc chwałę bozką przez liczne nawracanie poganów i żydów. Uwieczniał pamiątki fundatorów przez napisy w kościele, utrzymanie ich grobu, odlanie dzwonu i zrobienie funduszu niewielkiego na służbę bożą. Czynność niestrudzona złamała siły jego. Dnia bowiem 13 Czerwca 1758 r., przyjąwszy święte sakramenta, spoczął w Panu, dnia zaś 15 Czerwca w grobie murowanym w Załoźcach przez ks. Jędrzeja Zakrzewskiego pochowany został. Był tedy lat 36 ciągle tu proboszczem. Współpracownicy jego: 1722 Tomasz Józef Dąbski, 1723 Jan Gryszter, Szymon Starczewski, 1728 Franciszek Cieszkowski, 1732 Paweł Pieńkowski, 1735 Sebastyan Gorczyński, promotor bractwa świętéj Trójcy, 1730 Wojciech Borucki, 1736 Jan Krukowski, 1741 Karól Antoni Wyczałkowski, 1743 Antoni Sobolewski, 1744 Franciszek Antoni Kapica, 1745 Jacek Temezwary, prowizor kościoła, 1747 Jan Łampicki, 1749 Wojciech Wyrzykowski, 1751 Paweł Więckowski, 1754 Stanisław Kostka Egner, promotor bractwa świętéj Trójcy, 1755 Stanisław Iwarowicz, 1723 O. Emeryk Ostrowski, 1730 O. Szymon Dudziński, 1733 O. Bonawentura Alekandrowicz, 1744 O. Józef Villant, Augustynijanie.

9) Przybylski Paweł, naprzód Cześnik gostyński, późniéj kanonik łucki, został proboszczem w Załoźcach od 19 Czerwca 1758 roku. Zrobił fundusz ze swego majątku na powiększenie chwały bozkiéj w kościele; pracował gorliwie aż do roku 1782. Współpracownicy jego: 1761 Kazimiérz Malski, 1763 Franciszek Oziemkowicz, 1764 Karol Boromeusz Borela, 1771 Tadeusz Podgórski, promotor bractwa świętéj Trójcy, 1772 Józef Stankiewicz, 1773 Franciszek Górski, Łukasz Jabłoński, 1774 Józef Żurawski, 1760 O. Nawigiusz Kołżyński, 1761 Ignacy Gronkiewicz, O. Teodor Raunacher, 1762 Adalbert Horak S. T. L., 1765 O. Aleksy Żurawski, O. Stanisław Loreński, promotor, 1767 O. Tomasz Berent, 1768 O. Stanisław Różycki, O. Jan Michalski, O. Liberat Tropper, 1769 O. Ezajasz Konarski, O. Wilhelm Kaczorowski, 1767 O. Xawery Przyborowski, 1770 O. Stanisław Poradowski, O. Szymon Wojnicz, 1771 Hipolit Skąpski, O. Wiktor Glub, 1772 O. Ewodyusz Jaroszewski, 1774 O. Hugolin Lipnicki, 1778 O. Narcyz Orynowski, 1779 O. Fabian Czechowski, 1780 O. Marcin Andruszkiewicz, 1781 O. Joachim Grabowski, O. Mikołaj Brzuzka, Augustynijanie.

10) Strzelecki Józef, proboszcz podobno od r. 1783. Współpracownicy jego: 1783 Wawrzyniec Krzywdziński, 1785 Karól Głowacki. Tyle wątku dostarczyły mi metryki dawne od roku 1654 aż do roku 1789, późniéjszych aż do naszych czasów nie miałem pod ręką.

11) Świeżawski Antoni, niegdyś zakonu OO. Pojarów, potém proboszcz w Załoźcach, pilnie popierał sprawy kościoła swego. Jest o nim wzmianka w aktach fundacyjnych, w r. 1794 i w r. 1801.

12) Baranowski Michał, urodzony 1769 r., na kapłana wyświęcony 1798 roku. Był kooperatorem w Brodach, proboszczem w Załoźcach, od r. 1806 aż do r. 1826.

13) Gorecki Mikołaj, urodzony 1761 roku, wyświecony na kapłana r. 1786. Był proboszczem w Toporowie 1806 r. proboszczem w Busku oraz dziekanem 1817. Na proboszcza do Załoziec przybył 1827 roku. Umarł dnia 27 Czerwca 1830 roku. Po nim przez dwa lata był administratorem parafji Ks. Ignacy Ignatowicz.

14) Andrzejowski Maciéj, urodzony w roku 1800, wyświęcony na kapłana 1824 roku, przyszedł na proboszcza do Załoziec 1833 roku. Postać wspaniała, wyśmienitém zdrowiem obdarzona, każdemu imponowała. Głosem silnym a dźwięcznym sprawował usługi duchowne. Był téż dziekanem brodzkim. Człowiek niezmiernie przyjacielski, a mowny. Około roku 1848 przeniósł się na proboszcza do Buczacza, gdzie dosłużył się rangi assesora Kosystorskiego, tudzież honorowe mieszczaństwo tegoż miasta było mu nadane. Umarł tamże 26 grudnia 1879 r.

15) Zieliński Wincenty, urodzony 1800 roku, wyświęcony na kapłana 1823 r. Był proboszczem w Bolechowie 1834 r., przybył na proboszcza do Załoziec 1849 r. Człowiek spokojny, zgodliwy, dbający o ozdobę kościoła, gdy z własnéj kieszeni kazał kościół pomalować. Prochu wprawdzie nie wynalazł, ale chodził zawsze prawą drogą. Nareszcie rozchorowawszy się, położył się na łoże śmiertelne. Ks. Arcybiskup Wierzchlejski podczas wizyty kanonicznéj w Czerwcu 1861 pocieszał go, z któréj atoli słabości już nie wyszedł, gdy dnia 2 Lipca 1864 roku przeniósł się do wieczności.

16) Pielecki Wenanty, urodzony 1823 roku, wyświęcony na kapłana 1847 r., był proboszczem w Milatynie. Dnia 24 Października 1864 r. został proboszczem w Załoźcach. Gorliwie pełni obowiązki parafijalne, szeroko słynie z uprzejméj gościnności. Wskutek zasług swoich Konsystorz nadał mu odznakę kanoniczną. Niezmiernie uczynny, on jeden ze wszystkich księży załozieckich dostarczył mi wiele wiadomości do napisania téj monografiji, za co téż składam mu niniejszém wielkie "Bóg zapłać!".

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020