dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5862500 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Kurjer Lwowski. Rok III. Nr. 207. Lwów, Środa dnia 29. Lipca 1885.

Leśnik egzaminowany z dłuższą praktyką w leśnictwie, liczy lat 28, poszukuje posady do lasu gdzie szkółki i plantacje się prowadzą lub takowe prowadzić się mają, albo las wprowadzić w normalny stan. Obznajomiony jest przy tartaku i budowach; a że przez 5 lat pozostawał w praktyce botanicznej, może wziąść w opiekę chmielarnię i pasiekę. Sposobiąc się do egzaminu wyższego z leśnictwa, stosownie do ustawy życzy sobie zmienić posadę i przyjmie takową w Galicji lub w państwie rosyjskiem. Łaskawe zawiadomienia uprasza pod adresem F. S. poste restante Załoźce.


Gazeta Narodowa. Rok XXIV. Nr. 184. We Lwowie, Czwartek dnia 13. Sierpnia 1885.

Leśnik egzam. z dłuższą praktyką, lat 28, poszukuje posady do zarządu lasów, gdzie szkółki i plantacje się prowadzą - lub prowadzić się mają. - Obznajomiony jest gruntownie wyrobem drzewa, na zrębach, przy tartakach i budowie. Sposobiąc się do wyższego egzaminu, może objąć w opiekę większe rewira w Galicji lub w państwie Rosyjskiem od 1. października b. r.

Łaskawe zlecenia uprasza pod adresem F. S. post rest. Załoźce.


Kurjer Lwowski. Rok V. Nr. 291. Lwów, Czwartek dnia 20. Października 1887.

Nauczycielka, Polka, posiadająca język franc., niem. i muzykę gruntownie poszukuje umieszczenia zaraz. Bliższe zgłoszenia. J. K. Załoźce obok Zborowa.


Kurjer Lwowski. Rok VII. Nr. 228. Lwów, Piątek dnia 22 Listopada 1889.

Podziękowanie.

Wdowa po śp. Józefie Schilowskim, kanceliście sądowym w Załoścach, wraz z trojgiem sierót, poczuwa się do miłego obowiązku złożenia wszystkim Przyjaciołom zmarłego, a osobliwie pp. L. Stefanowiczowi, M. Mojsejowiczowi, B. Malkowskiemu i Drowi M. Bojalskiemu, serdecznego podziękowania za Ich gorące i szczere współczucie, którego nietylko słowy, ale szlachetnym czynem i dłonią pomocną wspaniałomyślnie dowiedli. Przejęta gorącą wdzięcznością, przesełam więc tą drogą wszystkim tym zacnym Panom serdeczne "Bóg zapłać!"

Walerja Schilowska.


Gazeta Lwowska. Rok 81. Nr. 131. Piątek, 12 Czerwca 1891.

Wszech nauk lekarskich Dr. Wiktor Borysiewicz osiadł w Załoścach.


Gazeta Narodowa. Rok XXXV. Nr. 249. We Lwowie - Niedziela dnia 8 Września 1895.

OGRODNIK kawaler, 24 lat liczący, posiadający chlubne rekomendacye z wyższych zakładów tutejszych jakoteż i zagranicznych z siedmiu lat, poszukuje odpowiedniej posady zaraz. Z. F. N. 80, poste restante Załośce.


Neuigkeits Welt-Blatt. 22. Jahrgang. Nr. 209. Wien, Donnerstag den 12. September 1895.

Heirats-Antrag.

Ein Müllerssohn, 27 Jahre alt, wünscht sich mit einem Fräulein mit 3000 fl. Vermögen wegen Uebernahme ­ einer Kunstmühle zu verehelichen - Briefe erbeten unter: "Nr. 2758" poste rest. Zalozce Galizien.

(Tłumaczenie z jęz. niemieckiego)

Propozycja małżeństwa.

Syn młynarza, wiek 27 lat, chciałby poślubić pannę z majątkiem 3.000 florenów dla przejęcia nowoczesnego młyna. Listy proszone pod "Nr. 2758" poste restante Załoźce, Galicja.


Kurjer Lwowski. Rok XVII. Nr. 179. Lwów, Piątek dnia 30. Czerwca 1899.

Przy skombinowanym urzędzie pocztowym znajdzie umieszczenie od 1. sierpnia ekspedytor lub ekspedytorka-telegrafistka. Bliższych szczegółów udzieli urząd pocztowy Załoźce.


Kurjer Lwowski. Rok XVIII. Nr. 156. Lwów, Czwartek dnia 7. Czerwca 1900.

Ekspedytorka poszukuje posady lub zastępstwa "Ekspedytorka Załoźce".


Kurjer Lwowski. Rok XVIII. Nr. 320. Lwów, Niedziela dnia 18. Listopada 1900.

Ogłoszenie konkursu.

Celem obsadzenia posady inspektora policji w Załoźcach, z płacą 600 kor. wk. rozpisuje się niniejszem konkurs. Ubiegający się o tę posadę, mają przedłożyć :

a) metrykę urodzenia,

b ) świadectwo moralności i

c) dowód odpowiedniej kwalifikacji.

Pierwszeństwo mają ci, którzy służyli przy c. k. żandarmerji i zdali egzamin na komendanta posterunku. Stabilizacja po trzech latach nienagannej służby, z prawem do poboru 10% dodatku, na pomieszkanie. Podania, zaopatrzone dowodami w tym celu, należy wnosić do Zwierzchności gminnej, najpóźniej do końca listopada 1900.

Załoźce dnia 10. listopada 1900.

Jędrzej Pytlar, burmistrz.


Kurjer Lwowski. Rok XIX. Nr. 15. Lwów, Wtorek dnia 25. Stycznia 1901.

Ekspedytorka poszukuje posady. Marja, Załoźce.


Kurjer Lwowski. Rok XIX. Nr. 33. Lwów, Sobota dnia 2. Lutego 1901.

Ekspedytorka poszukuje posady. Stanisława, Załoźce.


Kurjer Lwowski. Rok XIX. Nr. 68. Lwów, Sobota dnia 9. Marca 1901.

Ekspedytorka poszukuje posady zaraz. "Maria" w Załoźcach.


Kurjer Lwowski. Rok XIX. Nr. 344. Lwów, Czwartek dnia 12. Grudnia 1901.

Rutynowana ekspedytorka poszukuje posady. Z. B. Załoźce.


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020