dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5893264 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dzięki pracowitym Polskim Bibliotekom Cyfrowym w internecie jest coraz więcej starych gazet z Kresów. Znajdujemy w nich różne informacje - także drobne wzmianki, np. opisy wypadków czy przestępstw z okolic Olejowa i Załoziec. Mieliśmy dylemat, jak je technicznie włączyć do naszej bazy źródeł historycznych? Początkowo chcieliśmy je gromadzić według miejscowości. Czyli osobno Olejów, Załoźce i inne. Ale ilość materiałów jest nierówna - nie wiemy na co się akurat natkniemy i trudno sobie coś z góry zaplanować. To zresztą w tych poszukiwaniach jest najpiękniejsze. Zdecydowaliśmy się więc połączyć materiały z różnych miejscowości według tematyki. Wydaje nam się, że efekt końcowy wygląda bardzo ciekawie i spodoba się naszym Czytelnikom. Gdy zbierze się odpowiednia ilość nowych materiałów (6-7), opublikujemy na naszej stronie kolejne odcinki "Kroniki".


Gazeta Lwowska. Nro. 76. Piątek 30. czerwca 1848.

Pozew.


Nro. 168.

Zwierszchność Państwa Olejów wzywa niniejszym nieobecnych: do służby woyskowej obowiązanych z Olejowa Wasyl Niemielowski z pod N. 13. - Wasyl Hawryło z pod N. 31. - Juzef Sokołowski z pod N. 67. - Anton Osiecki z pod N. 127 - z Muniłowki Wasyl Kosar z pod N. 6 - Hnat Petryszyn z pod N. 13 - Wasyl Petryszyn z pod N. 13 - z Łopuszan Jan Choma z pod N. 28 Peter Kosar z pod N. 55 - Hryć Jezierzański z pod N. 61 Wasyl Hrusza z pod N. 63 - Jacko Kosar z pod N. 66 - z Białokiernicza Michał Skorobohaty z pod N. 7 - Łuć Siwak z pod N. 10 - z Hukałowiec Franc Grabas z pod N. 11 - Piotr Juzwin z pod N. 58 - Olexa Wasylów z pod N. 61. - Grzegorz Hochmann z pod N. 71 - ażeby w przeciągu 6 tygodni do miejsca ich urodzenia wrócili, i powołaniu swemu zadosyć uczynili, inaczej ulegną postępowaniu na bezprawnych wychodźców przypisanemu.

Olejów dnia 28. Maja 1848.


Gazeta Narodowa. Rok XXVI. Nr. 92. We Lwowie, - Piątek dnia 29. Kwietnia 1887.

W nocy na 13. b. m. skradł niewyśledzony dotąd sprawca, włamawszy się przez okno do mieszkania p. Władysława Ronki, budowniczego w Załoźcach, pow. brodzkiego, kwotę 2.007 zł., na szkodę hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego.Oesterreichische Volks-Zeitung. 63. Jahrgang. Nr. 58. Wien, Donnerstag 1. März 1917.

(tłumaczenie z jęz. niemieckiego)
Z izby sądowej.
Spekulacje.


Dzierżawca gruntów Samuel Preiss przybył przed rokiem do Wiednia jako uchodźca z Olejowa w Galicji. Ubiegłej jesieni zwróciło uwagę policji, że Preiss w swoim mieszkaniu przy Grüne Torgasse 13 nagromadził cały skład butów, którymi uprawiał handel. Przy rewizji mieszkania Preissa rzeczywiście zarekwirowano 1279 par damskich i dziecięcych butów, które kupił za cenę od 16 do 35 koron za parę. Dużą ilość butów Preiss zdążył już sprzedać i nie dało się dokładnie określić, jaką cenę za to otrzymał. W każdym razie już sam zakup podstawowych produktów, z zamiarem osiągnięcia większego zysku, stanowi przestępstwo karne, w związku z czym przeciwko Preissowi i jego zięciowi Leibowi Mosesowi Fränkel, który pośredniczył w interesie, zostało wniesione oskarżenie o spekulację. Dzisiaj stanęli obaj przed Sądem Karnym pod przewodnictwem starszego sędziego krajowego dr Altmana, oskarżenie wnosił prokurator krajowy dr Hübel. Po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym sąd uznał Samuela Preissa i Leiba Mosesa Fränkel za winnych i skazał każdego z nich na miesiąc ścisłego aresztu i po 500 koron grzywny.
Fremden-Blatt. Morgen-Ausgabe. 71. Jahrg. Nr. 58. Wien, Donnerstag den 1. März 1917.

(tłumaczenie z jęz. niemieckiego)
Z butami.


Dzierżawca gruntów Samuel Preiss przybył do Wiednia jako uchodźca z Olejowa w Galicji. Ubiegłej jesieni zwróciło uwagę policji, że Preiss w swoim mieszkaniu przy Grüne Torgasse 13 nagromadził cały skład butów, którymi uprawiał handel. Przy rewizji mieszkania rzeczywiście zarekwirowano 1279 par damskich i dziecięcych butów, które kupił za cenę od 16 do 35 koron za parę. Dużą ilość butów Preiss zdążył już sprzedać i nie dało się dokładnie określić, jaką cenę za nie otrzymał. W każdym razie już sam zakup takich dużych ilości, z zamiarem osiągnięcia większego zysku, stanowi przestępstwo karne. Przeciwko Preissowi i jego zięciowi Leibowi Mosesowi Fränkel, który pośredniczył w interesie, zostało w związku z tym wniesione oskarżenie o spekulację.

Sąd karny (przewodniczący starszy sędzia krajowy dr Altmann) skazał wczoraj Samuela Preissa i Leibę Mosesa Fränkel każdego na jeden miesiąc ścisłego aresztu i po pięćset koron grzywny.


Chwila. Dziennik dla spraw politycznych, społecznych i kulturalnych. Rok X. Nr. 3429. Lwów, wtorek 9 października 1928.

Funkcjonarjusz policyjny w opałach.


(y.) Z Tarnopola donoszą: Post.[erunkowy] Józef Znamirowski z post. P. P. Nuszcze, pow. Zborów, patrolując gminę Hukałowce, usłyszał krzyk wzgl. kłótnię na podwórzu Fedka Borsuka. Udawszy się na miejsce, wezwał kłócących się od spokoju i rozejścia się, co też uczynili z wyjątkiem Stefana Borsuka, który stawił opór post. Znamirowskiemu. Wobec tego Znamirowski ujął Borsuka za rękę i usunął z podwórza, by nie wszczynał ponownej awantury. Wymieniony po usunięciu go z podwórza przyczaił się za stożkiem zboża i gdy nadszedł Znamirowski, chwycił go za pas od karabinu i równocześnie uderzył ręką w pierś, wskutek czego Znamirowski upadł na ziemię. Borsuk w zamiarze rozbrojenia Znamirowskiego począł się z nim szamotać następnie chwycił za karabin a gdy mu się nie udało wyrwać karabin z rąk funkcjonarjusza P. P., wyciągnął mu 5 naboji z ładownicy. Post. Znamirowski wezwał do pomocy Michała Jóźwina, który przeszkodził Borsukowi w rozbrojeniu funkcjonariusza. Borsuka aresztowano i odstawiono wraz z doniesieniem do sądu w Zborowie.


Dziennik Polski. Rok II. Nr. 309. Lwów, piątek 6 listopada 1936 r.

WŁAMANIE DO GROBOWCÓW RODZINNYCH HR. STARZYŃSKICH


Tarnopol, 4. 11. (Tel. wł.)

Onegdaj dokonano w Olejowie, w pow. złoczowskim, włamania do 2 grobowców rodzinnych hr. Starzyńskich, znajdujących się w podziemiach miejscowego kościoła rzym.-kat.

Sprawca po wybiciu w ścianie otworu otworzył trumny ze zwłokami, poszukując prawdopodobnie cennych przedmiotów. Czy sprawca zdołał coś zabrać, nie stwierdzono, gdyż rodzina hr. Starzyńskich wyprowadziła się z Olejowa w r. 1860.

Uwaga: Wycinek o tym przestępstwie był już publikowany w części pierwszej naszej "Kroniki kryminalnej". Tu jednak mamy więcej szczegółów. Przede wszystkim o lokalizacji grobowca - że mieścił się on w podziemiach kościoła rzymsko-katolickiego. I prawdopodobnie był z kamienia lub cegły - "Sprawca po wybiciu w ścianie otworu...". Kościół olejowski jako budynek murowany powstał bardzo późno - w latach 1855-1863, już po wyprowadzeniu się Starzeńskich z Olejowa. Poprzednio, od roku 1748 mieścił się tu kościółek drewniany, fundacji Stefana Błędowskiego, i w nim właśnie byli chowani hrabiowie Starzeńscy, poczynając od starosty brańskiego Macieja. W podziemiach drewnianego kościoła mieściła się murowana krypta dla patronów, zapewne dwukomorowa (wzmianka o dwóch grobowcach rodzinnych w wycinku) - może po obu stronach ołtarza głównego? Jakaś część grobowca musiała też wystawać nad ziemię, skoro sprawca włamania rozbił ścianę, a nie strop.


Dziennik Polski. Rok IV. Nr. 186. Lwów, sobota, 9 lipca 1938 r.

Ze Zborowa
Zawieszenie działalności Proświty


Starostwo zborowskie zawiesiło działalność stowarzyszenia "Czytelnia Proświty" w Hukałowcach i Jeziernej. Zawieszenie w obu wypadkach nastąpiło za przekroczenie statutowego zakresu działania, a w szczególności za rozpowszechnianie wśród członków książek zakazanych, oraz książek, których treść jest przepojona nienawiścią i szkalowaniem narodu polskiego.
Gazeta Lwowska. Rok 128. Nr. 203. Lwów, czwartek 8 września 1938.

Zawieszone przez starostwo zborowskie stowarzyszenia czytelń Proświty w Harbuzowie i Hukałowcach zostały przez Tarnopolski Urząd wojewódzki rozwiązane.


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020