dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5853046 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok wydania 60. Nr. 82. Poniedziałek 11. Kwietnia 1870.

Obwieszczenie.

L. 228.

C. k. sąd powiatowy w Załoścach czyni niniejszem Wojciechowi Łakomskiemu z pobytu niewiadomemu, wiadomo, że ojciec jego Mikołaj Łakomski w roku 1844 w Neterpińcach z pozostawieniem majątku zmarł.

Wzywa się tedy Wojciecha Łakomskiego, ażeby do roku od dnia dzisiejszego rachując do spadku powyższego się zgłosił i oświadczenie swoje podał, gdyż w razie przeciwnym spadek ze zgłaszającemi się spadkobiercami i z kuratorem Łukaszem Szeremetą z Białogłów jako kuratorem dla niego ustanowionym pertraktowanym zostanie.

Z c. k. sądu powiatowego.

Załośce, dnia 6. marca 1870.
Gazeta Lwowska. Rok 65. Nr. 148. Piątek 2 lipca 1875.

L. 968.

Na skutek odezwy c. k. Sądu obwodowego w Tarnopolu jako Sądu wyrokującego z 3. Marca 1875. l. 2059 odbędzie się w tutejszym Sądzie na dniu 28, Lipca, 17. i 31. Sierpnia 1875, każdą razą o godzinie 11. przed południem przymusowa publiczna sprzedaż jednej połowy z gospodarstwa wiejskiego pod Nr. C. 9/27 a sub rep. art 11 w Neterpińcach położonego do masy pośmiertnej Michała Kołtuna należącej, na zaspokojenie wierzytelności w kwocie 130 zł. a. w. z pn. Józefowi Diamand przyznanej.

Cena szacunkowa sprzedać się mającej połowej realności wynosi 363 zł. 50 ct. a reszta kondycji licytacji tudzież akt zastawniczego opisania tej realności, ciało tabularne dotychczas nie stanowiące i akt detaksacyi mogą być przejrzane w tusądowej registraturze.

C. k. Sąd powiatowy

Załoźce 25. Marca 1875.
Gazeta Lwowska. Rok 86. Nr. 73. Niedziela, 29 Marca 1896.

L. 13697

C. k. Sąd powiatowy w Zborowie podaje do wiadomości, że w dniach 13 kwietnia i 13 maja 1896 o godz. 10 rano odbędzie się w tymże Sądzie celem ściągnięcia wierzytelności w kwocie 8 zł. 82 cnt. z pn. licytacya realności objęta whl. 141 gminy Neterpińce własnej Jewki z Seredów Mostowej a to na drugim terminie także poniżej ceny szacunkowej w kwocie 80 zł.

Wadyum 10 prc. ceny wywołania.

Kuratorem niewiadomych wierzycieli ustanowiony adw. dr. Nagler w Zborowie.

Zborów, dnia 30 grudnia 1895.
Gazeta Lwowska. Rok 87. Nr. 91. Piątek, 23 Kwietnia 1897.

L. 2368

Nieznanego z miejsca pobytu Tymka Trembulaka zawiadamia się, że tus. uchwałę tabularną, z dnia 23 listopada 1895 l. 13204 względem zaintabulowania prawa własności do ciała hip. l. 147 gminy Neterpińce dla niego przeznaczoną doręczono ustanowionemu dlań kuratorowi Iwanowi Semków z Neterpiniec.

C. k. Sąd powiatowy.

Zborów, dnia 12 marca 1896.
Gazeta Lwowska. Rok 106. Nr. 266. Czwartek 23 Listopada 1916.

Ns. 2773/16 (2).

Antoni Balicki z Neterpiniec, powiat Zborów, jest według dochodzeń c. i k. Sądu wojskowego silnie podejrzany o zbrodnię dezercyi do nieprzyjaciela.

Wobec tego zgodnie z wnioskiem c. k. Prokuratoryi Państwa we Lwowie i na zasadzie § 6 cesarskiego rozp. z dnia 9 czerwca 1915 L. 156 Dz. p. p. zarządza się celem zabezpieczenia roszczeń Państwa, o wynagrodzenie wszelkiej powyższym czynem zbrodniczym bezpośrednio lub pośrednio zrządzonej szkody i tytułem zadosyć uczynienia za naruszenie prawa - zajęcie i tymczasowe zabezpieczenie położonego w Austryi ruchomego i nieruchomego majątku tegoż

Dla obwinionego Antoniego Balickiego ustanowiono obrońcą z urzędu p. adwokata Dra Maurycego Kahanego we Lwowie.

C. k. Sąd krajowy karny.

Lwów, dnia 28 października 1916.
"Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 2. Tarnopol, dnia 1 lutego 1931.

Ogłoszenia o rozwiązaniu stowarzyszeń na obszarze Województwa Tarnopolskiego.

Stowarzyszenie pożarniczo-gimnastyczne "Łuh" w Neterpińcach, powiat Zborów uchwałą Walnego Zgromadzenia członków z dnia 28 października 1930 r. rozwiązało się (L. B. 6355/30).
"Tarnopolski Dziennik Wojewódzki". Nr. 6. Tarnopol, dnia 1 czerwca 1935

Wykaz uchylających się od obowiązku wojskowego

poz. 475. Buczny Paweł, 8 II 1913, Neterpińce, syn Jana i Rozalii, (starostwo Zborów) 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020