Nazwisko Nakoneczny
Dodane przez Remek dnia Luty 21 2013 19:19:41
(uaktualnione luty 2013)


Nakoneczny Anna
BIAŁOKIERNICA

ur. i zm. 1862 w wieku 1 miesiąc
rodzice: Nakoneczny Michał i Kusiakiewicz Eufronia
rodzice chrzestni: Jamborski Michał i Mielnik Katarzyna, żona Maksyma
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 5
dane z ksiąg grecko-katolickich

Nakoneczny Helena
BIAŁOKIERNICA

ur. 1847
rodzice: Nakoneczny Michał i Kusiakiewicz Eufrozyna
rodzice chrzestni: Diaków Gabriel i Laszkiewicz Anna, żona Jana
numer domu 5
dane z ksiąg grecko-katolickich

Nakoneczny Joachim
BIAŁOKIERNICA

ur. 1849
rodzice: Nakoneczny Michał i Kusiakiewicz Eufrozyna
rodzice chrzestni: Diaków Gabriel i Jaworska Anastazja, żona Michała
numer domu 5
dane z ksiąg grecko-katolickich

Nakoneczny Joachim
HUKAŁOWCE
mąż Agnieszki z domu Juźwin
ur. ok. 1850
rodzice: Nakoneczny Gabriel i Wowk Anna
w roku 1874 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Agnieszką Juźwin, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 39
zmarł przed rokiem 1891

Nakoneczny Katarzyna
BIAŁOKIERNICA

ur. 1856
rodzice: Nakoneczny Michał i Kusiakiewicz Feuronia
rodzice chrzestni: Mielnik Jan i Kaczan Melania, żona Jana
numer domu 5
dane z ksiąg grecko-katolickich

Nakoneczny Kazimierz
BIAŁOKIERNICA
brak innych danych
w roku 1894 występował jako świadek

Nakoneczny Maksym
BIAŁOKIERNICA

ur. 1863
rodzice: Nakoneczny Michał i Kusiakiewicz Eufronia
rodzice chrzestni: Mielnik Jan i Dżura Jerina, żona Dymitra
numer domu 5
dane z ksiąg grecko-katolickich

Nakoneczny Maria
BIAŁOKIERNICA
ur. 1853
rodzice: Nakoneczny Michał i Kusiakiewicz Feuronia
rodzice chrzestni: Kaczaniuk Jan i Łemega Pelagia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Fabian Żukowski, proboszcz greckokokatolicki w Olejowie
mieszkała w domu nr 5
dane z ksiąg grecko-katolickich

Nakoneczny Michał
BIAŁOKIERNICA

mąż Eufrozyny / Eufronii / Feuronii z domu Kusiakiewicz (różne wersje zapisu imienia żony)
brak informacji o rodzicach
w roku 1847 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Heleny Nakoneczny - pod numerem domu 5
w roku 1849 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Joachima Nakonecznego - pod numerem domu 5
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Nakoneczny - pod numerem domu 5
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Nakoneczny - pod numerem domu 5
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Nakoneczny - pod numerem domu 5
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Maksyma Nakonecznego - pod numerem domu 5
dane z ksiąg grecko-katolickich

Nakoneczny Mykieta
HUKAŁOWCE
brak innych danych
w roku 1874 występował jako świadek

Nakoneczny Piotr
HUKAŁOWCE
mąż Franciszki z domu Procyk
grekokatolik
ur. ok. 1836
rodzice: Nakoneczny Mikołaj i Bojków Eudoksja
w roku 1867 mieszkał w domu nr 47, w wieku 31 lat jako kawaler ożenił się z Franciszką Procyk z domu nr 65

Nakoneczny Prokop
HUKAŁOWCE
brak innych danych
w roku 1865 występował jako świadek

Nakoneczny Stefan
KUDYNOWCE
mąż Franciszki z domu Skoczylas
ur. ok. 1844
rodzice: Nakoneczny Mikołaj i Eufrozyna (nazwisko panieńskie nieczytelne)
w roku 1867 mieszkał w domu nr 33, w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Franciszką Skoczylas z domu nr 12 w Beremowcach

Nakoneczny Tadeusz
BZOWICA
grekokatolik
mąż Agnieszki z domu Jukało
ur. ok. 1850
rodzice: Nakoneczny Maksym i Hajda Maria
w roku 1875 mieszkał w domu nr 6, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Agnieszką Jukało z domu nr 84

Nakoneczny Teodor
HUKAŁOWCE
brak innych danych
w roku 1867 występował jako świadek
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.

Przy osobach grekokatolików przydało by się także podać greckokatolickie brzmienie imion. Czyli Jan = Iwan, Bazyli = Wasyl. Ale tu nie mieliśmy dobrego słownika, a wielu odpowiedników imion nie znamy. Być może będzie to uzupełnione w przyszłości.