Nazwisko Grela
Dodane przez Remek dnia Styczeń 21 2013 19:13:18
(uaktualnione styczeń 2013)


Grela Adam
HNIDAWA

mąż Marii z domu Kowal
ur. ok. 1865
rodzice: Grela Teodor i Bencał Anna
w roku 1892 mieszkał w domu nr 52, w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Marią Kowal z domu nr 24 w Hnidawie
w roku 1894 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Greli, pod numerem domu 52

Grela Anna, po mężu Boszko (Boszko Anna)
HNIDAWA

żona Pawła
rodzice: Grela Jan i Kołodziej Maria
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Boszko, pod numerem domu 20
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Boszko, pod numerem domu 20

Grela Anna po mężu Różycka (Różycka Anna)
HNIDAWA

żona Wawrzyńca
ur. ok. 1869
rodzice: Grela Jan i Łukaszewicz Maria
w roku 1889, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Wawrzyńca Różyckiego z Białokiernicy, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 6

Grela Anna
HNIDAWA

rodzice: Grela Izydor i Drozd Anna z Trościańca Wielkiego
w roku 1895 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Teresy Grela, pod numerem domu 42

Grela Eudoksja, po mężu Bilasiewicz (Bilasiewicz Eudoksja)
HNIDAWA

żona Jana
rodzice: Grela Paweł i Dutka Maria
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Bilasiewicza, numer domu nie podany

Grela Izydor
HNIDAWA

1) mąż Tatiany z domu Duma
2) mąż Anny z domu Gałuszka
grekokatolik
ur. ok. 1821, zm. 1883 w wieku 62 lat
rodzice: Grela Kazimierz i Szelów Chema
w czasie ślubu posiadał patent inwalidy
w roku 1860 mieszkał w domu nr 32 w Hnidawie, w wieku 39 lat jako wdowiec po Tatianie z domu Duma ożenił się z Anną Gałuszka z Trościańca Wielkiego, nr domu 35
w roku 1883 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie wnętrzności, numer domu 32

Grela Jan
HNIDAWA

mąż Marii z domu Łukasiewicz
rodzice: Grela Paweł i Dutka Maria
(w r. 1873 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Dudek)
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Grela, numer domu nie podany
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Greli, pod numerem domu 6

Grela Jan
HNIDAWA

ur. 1894
rodzice: Grela Adam i Kowal Maria
rodzice chrzestni: Dziś Matwij i Sawicka Ksenia, żona Pawła
numer domu 52

Grela Jan
HNIDAWA

ur. i zm. 1898 w wieku 3 miesiące
rodzice: Grela Andrzej i Sawicka Tekla
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 6

Grela Józef
HNIDAWA

ur. 1876
rodzice: Grela Jan i Łukasiewicz Maria
rodzice chrzestni: Ciupryna Bazyli i Milewicz Katarzyna, żona Andrzeja
numer domu 6

Grela Katarzyna, po mężu Balicka (Balicka Katarzyna)
MANAJÓW
żona Jana
ur. 1862 Hnidawa, zam. Manajów
rodzice: Grela Izydor i Drozd Anna
w roku 1896 w wieku 34 lata jako panna wyszła za Jana Balickiego, numer domu dla obojga nie podany

Grela Katarzyna po mężu Tymrakiewicz (Tymrakiewicz Katarzyna)
HNIDAWA

żona Stanisława
ur. ok. 1870
rodzice: Grela Konstanty i Maciołek Anna
w roku 1886, w wieku 16 lat jako panna wyszła za Stanisława Tymrakiewicza, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 32 w Hnidawie
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Tymrakiewicz, pod numerem domu 72
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Dionizego Tymrakiewicza, pod numerem domu 72
w roku 1894 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Tymrakiewicza, pod numerem domu 72
w roku 1894 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Tymrakiewicza, pod numerem domu 72

Grela Kazimierz
HNIDAWA

ur. 1871, zm. 1888 w wieku 16,5 roku
rodzice: Grela Izydor i Kałuszka Anna
zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc
numer domu 52

Grela Klemens
HNIDAWA

ur. ok. 1856, zm. 1873 w wieku 17 lat
rodzice: Grela Izydor i Duma Eufrozyna
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
numer domu 15

Grela Konstanty
HNIDAWA

mąż Joanny / Anny z domu Maciołek
(w latach 1873 i 1879 imię żony zapisano jako Joanna, a w latach 1888 i 1896 jako Anna)
rodzice: Grela Jan i Kołodij / Kołodziej Maria
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Grela, pod numerem domu 32
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Grela, pod numerem domu 32
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Grela, pod numerem domu 32
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Grela, pod numerem domu 32
w roku 1886 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Katarzyny ze Stanisławem Tymrakiewiczem
w roku 1891 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Marii z Onufrym Rzeźnikiem

Grela Maksym
HNIDAWA

mąż Anny z domu Mazgajskiej
grekokatolik
ur. ok. 1862
rodzice: Grela Jan (oryg. "Grella") i Kołodziej Marianna
w roku 1886 mieszkał w domu nr 37, w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Anną Mazgajską z Olejowa z domu nr 78
(zmarł przed r. 1890)

Grela Maria
HNIDAWA

ur. 1873
rodzice: Grela Jan i Łukasiewicz Maria
rodzice chrzestni: Czupryna Bazyli i Kołodzij Maria
numer domu nie podany

Grela Maria (Marianna), po mężu Rzeźnik / Riznyk (Rzeźnik Maria) (Riznyk Maria)
HNIDAWA

żona Onufrego (różne wersje zapisu nazwiska męża)
ur. 1873
rodzice: Grela Konstanty i Maciołek Joanna (w r. 1896 imię matki zapisano jako Anna)
rodzice chrzestni: Kołodij Teodor i Mazgajska Maria z Olejowa, żona Mikołaja
mieszkała w domu nr 32 w Hnidawie
w roku 1891 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Onufrego Rzeźnika z domu nr 25 w Hnidawie
w roku 1896 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Riznyk, pod numerem domu 25

Grela Rozalia
HNIDAWA

ur. 1879, zm. 1881 w wieku 1 rok i 3 mies.
wg księgi chrztów: rodzice: Grela Konstanty i Maciołek Joanna
wg księgi zgonów: rodzice: Grela Konstanty i Maciołek Anna
rodzice chrzestni: Bilasiewicz Dionizy i Czaharyn Barbara, żona Stefana, kowala
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
numer domu 32

Grela Tekla (I)
HNIDAWA

ur. 1884, zm. 1886 w wieku półtora roku
rodzice: Grela Konstanty i Maciołek Anna
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa
numer domu 32

Grela Tekla (II)
HNIDAWA

ur. 1896
rodzice: Grela Konstanty i Maciołek Anna
rodzice chrzestni: Jednorowicz Cyryl i Kałuszka Tekla, żona Michała
numer domu 32

Grela Teresa
HNIDAWA

ur. 1895
matka: Grela Anna z Trościańca Wielkiego
rodzice chrzestni: Kołodziej Tymoteusz i Białonóżka Ewa, żona Bazylego
numer domu 42

Grela Zofia
HNIDAWA

ur. 1888
rodzice: Grela Konstanty i Maciołek Anna
rodzice chrzestni: Białonóżka Bazyli i Kołodziej Anna, żona Teodora
numer domu 32Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.