Nazwisko Kotowicz
Dodane przez Remek dnia Stycznia 21 2013 19:11:45
(uaktualnione styczeń 2013)


Kotowicz Andrzej
CZYSTOPADY

1) mąż Ewy z domu Dynia
2) mąż Marii z domu Stec
rodzice: Kotowicz Wincenty i Anna
(w r. 1886 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Winnicka, w latach 1887 i 1896 jako Bil, w innych latach nazwiska nie podawano)
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Kotowicza, pod numerem domu 23
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Kotowicza, pod numerem domu 27
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Kotowicza, pod numerem domu 27
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Kotowicza, pod numerem domu 27
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Kotowicza, pod numerem domu 27

Kotowicz Anna po mężu, nazwisko panieńskie nie podane
CZYSTOPADY

wdowa po Wincentym Kotowiczu
ur. ok. 1810, zm. 1874 w wieku 64 lat
zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna
numer domu 27

Kotowicz Anna
CZYSTOPADY

ur. 1831
rodzice: Kotowicz Leon i Winnicka Anna
rodzice chrzestni: Żuk Leon i Stepasiewicz Maria
numer domu 27

Kotowicz Augustyn
RATYSZCZE

wdowiec (nie podane, po kim)
ur. ok. 1794, zm. 1853 w wieku 59 lat
zapisana przyczyna zgonu: astma
numer domu 47

Kotowicz Bazyli
CZYSTOPADY

ur. 1893
rodzice: Kotowicz Jan i Capyszyn Paraskewa
rodzice chrzestni: Derech Eliasz i Kril Paraskewa, żona Michał
numer domu 77

Kotowicz Jan
CZYSTOPADY

mąż Tekli z domu Derech
rodzice: Kotowicz Wincenty i Anna (w r. 1872 imię ojca zapisane jako Leon)
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Kotowicza, pod numerem domu 27
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Kotowicza, pod numerem domu 27
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Kotowicza, pod numerem domu 27

Kotowicz Jan
CZYSTOPADY

mąż Paraskewy z domu Capyszyn
ur. ok. 1866, zm. 1899 w wieku 33 lat
rodzice: Kotowicz Jan i Derech Tekla
w roku 1893 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Bazylego Kotowicza, pod numerem domu 77
w roku 1895 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Kotowicza, pod numerem domu 62
w roku 1897 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Kotowicza, pod numerem domu 126
w roku 1899 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: apopleksja sercowa, numer domu 129

Kotowicz Jan
CZYSTOPADY

ur. 1878
rodzice: Kotowicz Wojciech i Nimczuk Anna
rodzice chrzestni: Dacyszyn Teodor i Dacyszyn Paraskewa, żona Pawła
numer domu 27

Kotowicz Jan
CZYSTOPADY

ur. 1885
rodzice: Kotowicz Andrzej i Stec Maria
rodzice chrzestni: Teśla Michał i Kotowicz Anna, żona Wojciecha
numer domu 27

Kotowicz Katarzyna
CZYSTOPADY

ur. 1867
rodzice: Kotowicz recte Bila Łukasz i Drozd Agnieszka
rodzice chrzestni: Derech Jan i Steć Anna
numer domu 27

Kotowicz Leon
CZYSTOPADY
wg danych z 1831: mąż Anny z domu Winnickiej
wg danych z 1840: mąż Anny z domu Bil
(w przypadku nazwisk żony nie wiadomo czy chodzi o dwie różne osoby, czy też jakiś błąd w ksiągach)
rodzice: Kotowicz Sebastian i Ewa
w roku 1831 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Kotowicz, pod numerem domu 27
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Kotowicz, pod numerem domu 27
(prawdopodobnie tożsamy z Wincentym Kotowiczem, patrz niżej; przy czym w późniejszych latach przy różnych zapisach dotyczących jego dzieci częściej występuje imię Wincenty niż Leon)

Kotowicz recte Bila Łukasz
CZYSTOPADY

mąż Agnieszki z domu Drozd
syn Kazimierza Billera i Teresy Kotowicz
w roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Kotowicz, pod numerem domu 27

Kotowicz Magdalena, po mężu Derech (Derech Magdalena)
CZYSTOPADY

żona Jana
ur. 1833, zm. 1881 w wieku 48 lat
rodzice: Kotowicz Wincenty i Winnicka Anna
rodzice chrzestni: Romanowski Tomasz i K(...) Maria /nazwisko nieczytelne/
w księdze chrztów numer domu 27
w roku 1881 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna, numer domu 105

Kotowicz Maria
CZYSTOPADY

ur. 1840
rodzice: Kotowicz Leon i Bil Anna
rodzice chrzestni: Stec Paweł i Stepanowicz Maria
numer domu 27

Kotowicz Michał
BZOWICA
brak innych danych
w roku 1874 występował jako świadek ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego, w księgach parafii Załoźce

Kotowicz Michał (I)
CZYSTOPADY

ur. 1872, zm. 1873 w wieku 6 miesięcy
rodzice: Kotowicz Jan i Derech Tekla, grekokatoliczka
rodzice chrzestni: Dacyszyn Teodor i Derech Magdalena, żona Jana
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa
numer domu 27

Kotowicz Michał
CZYSTOPADY

ur. 1878, zm. 1879 w wieku 1 rok i 1 mies.
rodzice: Kotowicz Andrzej i Dynia Ewa
rodzice chrzestni: Kotowicz Wojciech i Kotowicz Tekla, żona Jana
zapisana przyczyna zgonu: rzucawka niemowlęca
numer domu 23

Kotowicz Michał (II)
CZYSTOPADY

ur. 1879, zm. 1880 w wieku 3 i pół mies.
rodzice: Kotowicz Jan i Derech Tekla
rodzice chrzestni: Dutka Teodor i Derech Magdalena, żona Jana
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 27

Kotowicz Michał
CZYSTOPADY

ur. 1881
rodzice: Kotowicz Wojciech i Niemczuk Anna
rodzice chrzestni: Glinny Jan i Dańcyszyn Paraskewa, żona Pawła
numer domu 27

Kotowicz Michał (I)
CZYSTOPADY

ur. 1886
rodzice: Kotowicz Andrzej i Stec Maria
rodzice chrzestni: Teśla Michał i Kotowicz Anna, żona Wojciecha
numer domu 27

Kotowicz Michał (II)
CZYSTOPADY

ur. 1887
rodzice: Kotowicz Andrzej i Stec Maria
rodzice chrzestni: Teśla Michał i Kotowicz Anna, żona Wojciecha
numer domu 27

Kotowicz Michał
CZYSTOPADY

ur. 1895
rodzice: Kotowicz Jan i Capyszyn Paraskewa
rodzice chrzestni: Kril Jakub i Rudyk Maria
numer domu 62

Kotowicz Mikołaj
CZYSTOPADY

ur. 1897, zm. 1899 w wieku 1 rok
rodzice: Kotowicz Jan i Capyszyn Paraskewa
rodzice chrzestni: Derech Teodor i Olejnik Agafia, żona Filipa
zapisana przyczyna zgonu: choroba
numer domu 126

Kotowicz Piotr
CZYSTOPADY

ur. 1889
rodzice: Kotowicz Jan i Derech Tekla
rodzice chrzestni: Derech Jan i Kotowicz Anna, żona Wojciecha
numer domu 27

Kotowicz Piotr
CZYSTOPADY

ur. 1896
rodzice: Kotowicz Andrzej i Stec Maria
rodzice chrzestni: Teśluk Michał i Stec Katarzyna, żona Maksyma
numer domu 27

Kotowicz Teresa, po mężu Bil (Bil Teresa)
CZYSTOPADY

żona Kazimierza
brak informacji o rodzicach
w roku 1824 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Bil, pod numerem domu 27

Kotowicz Tomasz
CZYSTOPADY

ur. 1835
rodzice: Kotowicz Wincenty i Winnicka Anna
rodzice chrzestni: Romanowski Tomasz i Stepanowa Maria
numer domu 27

Kotowicz Urszula po mężu Krąp (Krąp Urszula)
CZYSTOPADY

żona Józefa
ur. ok. 1797
rodzice: Kotowicz Andrzej i Katarzyna
w roku 1823, w wieku 26 lat jako panna wyszła za Józefa Krąpa, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 37 w Czystopadach

Kotowicz Wincenty
CZYSTOPADY

mąż Anny z domu Winnickiej
brak informacji o rodzicach
w roku 1833 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Magdaleny Kotowicz, pod numerem domu 27
w roku 1835 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Tomasza Kotowicza, pod numerem domu 27
(prawdopodobnie tożsamy z Leonem Kotowiczem, patrz powyżej; przy czym w późniejszych latach przy różnych zapisach dotyczących jego dzieci częściej występuje imię Wincenty niż Leon)

Kotowicz Wojciech
CZYSTOPADY

mąż Anny z domu Niemczuk / Nimczuk (różne wersje pisowni jej nazwiska)
wg danych z 1881: rodzice: Kotowicz Wincenty i Bil Anna (w innych latach nazwisko panieńskie matki nie podane, a w r. 1877 imię ojca zapisane jako Leon)
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Wojciecha Kotowicza, pod numerem domu 27
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Kotowicza, pod numerem domu 27
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Kotowicza, pod numerem domu 27

Kotowicz Wojciech
CZYSTOPADY

ur. i zm. 1877 w wieku 10 tygodni
rodzice: Kotowicz Wojciech i Nimczuk Anna
rodzice chrzestni: Dajczak Paweł i Derech Magdalena
w księdze chrztów numer domu 27
zapisana przyczyna zgonu: angina
w księdze zgonów numer domu 25Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.