Nazwisko Żuk
Dodane przez Remek dnia Styczeń 21 2013 17:44:17
(uaktualnione styczeń 2013)


Żuk Anastazja, po mężu Diłaj (Diłaj Anastazja)
OLEJÓW

żona Bazylego
rodzice: Żuk Jan i Ksenia
w roku 1853 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Bazylego Diłaj - pod numerem domu 142
dane z ksiąg grecko-katolickich

Żuk Anastazja
RENIÓW

ur. 1867
rodzice: Żuk Porfiriusz i Łukasiewicz Maria
rodzice chrzestni: Łukasiewicz Piotr i Krąp Agnieszka
numer domu nie podany

Żuk Anna
CZYSTOPADY

ur. ok. 1871, zm. 1874 w wieku 3 lat
rodzice: Żuk Jan i Romanowska Anna
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa (leczona)
numer domu 28

Żuk Anna
CZYSTOPADY

ur. 1872
rodzice: Żuk Ignacy i Jazłowiecka Maria
rodzice chrzestni: Tkaczuk Jacek i Polak Helena, żona Teodora
numer domu 38

Żuk Anna
RENIÓW

ur. 1872, zm. 1874 w wieku 1 rok 11 mies.
rodzice: Żuk Porfiriusz, grekokatolik i Łukasiewicz Maria
rodzice chrzestni: Semeniuk Piotr i Sowicz Maria, żona Józefa
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
numer domu 43

Żuk Anna
CZYSTOPADY

ur. 1881
rodzice: Żuk Paweł i Kusiak Tekla
rodzice chrzestni: Żuk Stefan i Dynia Maria, żona Jana
numer domu 19

Żuk Antonina
CZYSTOPADY

ur. i zm. 1874 w wieku 2 tygodnie
rodzice: Żuk Maksymilian, grekokatolik i Góral Agnieszka
rodzice chrzestni: Derech Jan i Bogucka Maria, żona Jacka
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 75

Żuk Eudokia, po mężu Sikorska (Sikorska Eudokia)
OLEJÓW

żona Tomasza
ur. ok. 1834
rodzice: Żuk Stefan i Eufemia, mieszkańcy wsi Kniesioło w cyrkule Brzeżany
(w r. 1863 imię ojca zapisane jako Teodor)
w roku 1862 mieszkała w domu nr 4, w wieku 28 lat jako panna wyszła za wdowca Tomasza Sikorskiego z domu nr 71 w Olejowie
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Paraskewy Sikorskiej - pod numerem domu 71
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tekli Sikorskiej - pod numerem domu 71
dane z ksiąg grecko-katolickich

Żuk Eudokia, po mężu Kłos (Kłos Eudokia)
RATYSZCZE

żona Franciszka
rodzice: Żuk Jan i Dynia Helena
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Kłosa, pod numerem domu 40
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Kłosa, pod numerem domu 40
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Kłosa, pod numerem domu 40

Żuk Ignacy
CZYSTOPADY

mąż Marii z domu Jazłowieckiej
rodzice: Żuk Tomasz i Kotowicz Małgorzata
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Żuk, pod numerem domu 38
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Żuk, pod numerem domu 92

Żuk Jan
OLEJÓW
1) mąż Anny Owczarz
2) mąż (innej) Anny z domu Owczarz
ur. ok. 1843, Ratyszcze
rodzice: Żuk Grzegorz i Anastazja /nazwisko panieńskie nie podane/
w roku 1873 w wieku 30 lat jako wdowiec po Annie Owczarz ożenił się z inną Anną Owczarz, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 14
(zmarł przed 1896)

Żuk Jan
CZYSTOPADY

mąż Anny z domu Teśluk
rodzice: Żuk Stefan i Derech Anastazja
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Żuk, pod numerem domu 28

Żuk Jan
CZYSTOPADY

mąż Tekli z domu Majkut
w roku 1890 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Katarzyny z Antonim Milewiczem

Żuk Katarzyna, po mężu Bil (Bil Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Michała
ur. 1859
rodzice: Żuk Michał i Dajczak Maria (Marianna)
rodzice chrzestni: Czaharyn Eliasz i Półtorak Paraskewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Hilarion Strumieński, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
numer domu 108
mieszkała w domu nr 108
w roku 1875 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Michała Bila z domu nr 53
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Bil, pod numerem domu 108
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Bil, pod numerem domu 108
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Bila, pod numerem domu 108
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Bila, pod numerem domu 200
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Bil, pod numerem domu 108
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Bil, pod numerem domu 255
w roku 1892 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Bila, pod numerem domu 155

Żuk Katarzyna po mężu Milewicz (Milewicz Katarzyna)
CZYSTOPADY / RATYSZCZE

żona Antoniego
ur. ok. 1870
rodzice: Żuk Jan i Majkut Tekla
w roku 1890 mieszkała w domu nr 75, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Antoniego Milewicza z domu nr 23 w Czystopadach
po ślubie zamieszkała w Ratyszczu
w roku 1891 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Bazylego Milewicza, pod numerem domu 125
w roku 1893 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Milewicz, pod numerem domu 125
w roku 1896 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Milewicza, pod numerem domu 109

Żuk Katarzyna
CZYSTOPADY

ur. 1872
rodzice: Żuk Jan i Teśluk Anna
rodzice chrzestni: Kril Teodor i Teśluk Tatiana, żona Andrzeja
numer domu 28

Żuk Katarzyna
CZYSTOPADY

ur. 1889
rodzice: Żuk Paweł i Półtorak Katarzyna
rodzice chrzestni: Król Jan i Dynia Maria
numer domu 19

Żuk Ksenia / Ksenofonta / Oksana, po mężu Ferenc (Ferenc Ksenia) (Ferenc Ksenofonta) (Ferenc Oksana)
RATYSZCZE

(różne wersje zapisu jej imienia)
żona Jana
rodzice: Żuk Stefa i Kril Pelagia
w roku 1878 (pod imieniem Ksenia) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Teodora Ferenca, pod numerem domu 24
w roku 1880 (pod imieniem Oksana) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Ferenca, pod numerem domu 24
w roku 1883 (pod imieniem Ksenofonta) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Ferenca, pod numerem domu 24

Żuk Maksymilian
CZYSTOPADY

mąż Katarzyny z domu Olender
grekokatolik
ur. ok. 1820
rodzice: Żuk Stefan i Eufronia
w roku 1840 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Olender z Ratyszcza, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 21 w Ratyszczu

Żuk Maksymilian
CZYSTOPADY

grekokatolik
mąż Agnieszki z domu Góral
grekokatolik
rodzice: Żuk Jan i Dynia Helena
w roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Żuk, pod numerem domu 75
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniny Żuk, pod numerem domu 75

Żuk Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1853, zm. 1855 w wieku 2 lat
matka: Maria Olender, wdowa
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 28

Żuk Maria, po mężu Olender (Olender Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Wojciecha
wg danych z 1852: rodzice: Żuk Teodor i Kołodyńska Maria
(w r. 1843 jej nazwisko panieńskie zapisano błędnie jako Żak)
w roku 1836 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Piotra Olendra - pod numerem domu 28
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Macieja Olendra - pod numerem domu 28
w roku 1841 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Olendra - pod numerem domu 29
w roku 1843 (jako Maria z domu Żak) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 18
w roku 1846 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Olendra - pod numerem domu 28
w roku 1852 (już jako wdowa po Wojciechu Olendrze) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Olendra - pod numerem domu 28

Żuk Maria
CZYSTOPADY

ur. 1867
rodzice: Żuk Maksymilian i Góral Agnieszka
rodzice chrzestni: Derech Jan i Bogucka Maria
numer domu 75

Żuk Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1868, zm. 1880 w wieku 12 lat i 2 mies.
rodzice: Żuk Michał i Dajczak Maria
zapisana przyczyna zgonu: reumatyzm
mieszkała w domu nr 108

Żuk Maria, po mężu Krupnicka (Krupnicka Maria)
CZYSTOPADY

żona Andrzeja
rodzice: Żuk Paweł i Katarzyna
w roku 1896 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Eudokii Krupnickiej, pod numerem domu 4?

Żuk Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Marii (Marianny) z domu Dajczak
grekokatolik
ur. ok. 1838
rodzice: Żuk Paweł i Czaharyn Maria / Marianna
w roku 1857 mieszkał w domu nr 108, w wieku 19 lat jako kawaler ożenił się z Marią Dajczak z domu nr 45
w roku 1859 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Żuk - pod numerem domu 108
w roku 1875 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Katarzyny z Michałem Bilem
w roku 1894 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 255 - po 37 latach małżeństwa

Żuk Paweł
CZYSTOPADY

1) mąż Pelagii z domu Atamańczuk
2) mąż Tekli z domu Kusiak
3) mąż Katarzyny z domu Półtorak
ur. 1842/1843
rodzice: Żuk Michał i Kril Maria (w r. 1881 nazwisko matki zapisane jako Kalinowska, a w r. 1889 jako Król)
w roku 1878 mieszkał w domu nr 19 w Czystopadach, w wieku 36 lat i 5 miesięcy jako wdowiec po Pelagii z domu Atamańczuk ożenił się z Teklą Kusiak z Ratyszcza, nr domu 18
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Żuk, pod numerem domu 19
w roku 1888 mieszkał w domu nr 19 w Czystopadach, w wieku 45 lat jako wdowiec po Tekli z domu Kusiak ożenił się z Katarzyną Półtorak z Reniowa, br domu 77
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Żuk, pod numerem domu 19

Żuk Porfiriusz
RENIÓW

mąż Marii z domu Łukasiewicz
rodzice: Żuk Eliasz i Bilak Tekla
w roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anastazji Żuk, numer domu nie podany
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Żuk, pod numerem domu 43

Żuk Rozalia
CZYSTOPADY

ur. ok. 1862, zm. 1874 w wieku 11 lat
rodzice: Żuk Jan i Teśluk Anna
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
numer domu 28

Żuk Stefan (Szczepan)
OLEJÓW
mąż Teresy z domu Hadzicz
grekokatolik
ur. ok. 1844 Czystopady, zam. Trościaniec
rodzice: Żuk Teodor i Melania /nazwisko panieńskie nie podane/
w roku 1871 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Teresą Hadzicz, ur. Załoźce, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 34
(zmarł przed r. 1878)

Żuk Zofia
CZYSTOPADY

ur. 1882, zm. 1886 w wieku 4,5 roku
rodzice: Żuk Ignacy i (...) Maria /nazwisko nie wpisane!/
rodzice chrzestni: Tomaszewski Dymitr i Derech Olga, żona Jana
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 92Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.

Przy osobach grekokatolików przydało by się także podać greckokatolickie brzmienie imion. Czyli Jan = Iwan, Bazyli = Wasyl. Ale tu nie mieliśmy dobrego słownika, a wielu odpowiedników imion nie znamy. Być może będzie to uzupełnione w przyszłości.