Nazwisko Borejko
Dodane przez Remek dnia Styczeń 21 2013 17:03:07
(uaktualnione styczeń 2013)


Borejko Anastazja, po mężu Kaczan (Kaczan Anastazja)
BIAŁOKIERNICA

żona Stefana
ur. ok. 1844
rodzice: Borejko Onufry i Anna
w roku 1864 mieszkała w domu nr 49, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Stefana Kaczana z domu nr 43 w Białokiernicy
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Kaczan - pod numerem domu 49
dane z ksiąg grecko-katolickich

Borejko Anna, po mężu Diłaj (Diłaj Anna)
OLEJÓW

żona Jana
córka Pantalemona Borejko
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Matrony Diłaj - pod numerem domu 57
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Eudokii Diłaj - pod numerem domu 57
w roku 1842 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Diłaj - pod numerem domu 57
w roku 1844 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Diłaj - pod numerem domu 57
dane z ksiąg grecko-katolickich

Borejko Anna, po mężu Kosińska (Kosińska Anna)
OLEJÓW
żona Bazylego
rodzice: Borejko Dymitr i Goj(?) Eufronia
w roku 1847 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Kosińskiego
mieszkała w domu nr 136
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Borejko Eudokia, po 1-szym mężu Łemega, po 2-gim Zdorowega (Łemega Eudokia) (Zdorowega Eudokia)
OLEJÓW

1) żona Jana Łemegi
2) żona Antoniego Zdorowegi
ur. ok. 1799
córka Pantalemona Borejko
w roku 1841 mieszkała w domu nr 128, w wieku 42 lat jako wdowa po Janie Łemega wyszła za wdowca Antoniego Zdorowega z domu nr 127 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Borejko Jan
BIAŁOKIERNICA

ur. i zm. 1855, żył 2 dni
rodzice: Borejko Onufry i Siwak Anna
rodzice chrzestni: Siwak Maciej i Buczak Agnieszka, żona Ignacego
zapisana przyczyna zgonu: przedwczesny poród
numer domu 49
dane z ksiąg grecko-katolickich

Borejko Kunegunda, po mężu Dołhy (Dołhy Kunegunda)
OLEJÓW
oryg. "Dołchy"
żona Bazylego
ur. ok. 1765, zm. 1845 w wieku 80 lat
w roku 1845 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: ze starości
mieszkała w domu nr 21
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Borejko Maria (Marianna), po 1-szym mężu Bilecka / Bielecka, po 2-gim mężu Masztalerz (Bilecka Maria) (Bielecka Maria) (Masztalerz Maria)
OLEJÓW

1) żona Kazimierza Bileckiego
2) żona Bartłomieja Masztalerza
wg księgi ślubów: ur. ok. 1808
wg księgi zgonów: ur. ok. 1804, zm. 1855 w wieku 51 lat
rodzice: Borejko Pantalemon i Paraskewa (w roku 1841 imię ojca zapisano jako Pankracy)
w roku 1833 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Bileckiego, pod numerem domu 30 (R)
w roku 1841 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Bileckiego, pod numerem domu 18 (R)
w roku 1848 w wieku 40 lat jako wdowa (w księdze ślubów nie podane, po kim) wyszła za wdowca Bartłomieja Masztalerza wyznania rzymsko-katolickiego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 9 w Olejowie
w roku 1855 zmarła w Olejowie, zapisana przyczyna zgonu: cholera, numer domu 57 (w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie wpisane)
dane z ksiąg grecko-katolickich
(R) - dane z ksiąg rzymskokatolickich

Borejko Maria
BIAŁOKIERNICA

ur. 1848
rodzice: Borejko Onufry i Siwak Anna
rodzice chrzestni: Diłaj Teodor i Daniłów Ksenia, żona Mikołaja
numer domu 49
dane z ksiąg grecko-katolickich

Borejko Marta
BIAŁOKIERNICA

ur. 1853, zm. 1858 w wieku 5,5 roku
rodzice: Borejko Onufry i Siwak Anna
rodzice chrzestni: Krzyżanowski Franciszek i Koriń Maria, żona Maksyma
w księdze chrztów numer domu 52
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
w księdze zgonów numer domu 49
dane z ksiąg grecko-katolickich

Borejko Onufry
BIAŁOKIERNICA

1) mąż Anny z domu Siwak
2) mąż Paraskewy z domu Perejmybida
wg księgi ślubów 1844: ur. ok. 1816
wg księgi ślubów 1855: ur. ok. 1825
syn Pantalemona Borejko
w roku 1844 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Anną Siwak, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 49 w Białokiernicy
w roku 1848 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Borejko - pod numerem domu 49
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marty Boreyko - pod numerem domu 52
w roku 1855 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Borejko - pod numerem domu 49
w roku 1855 mieszkał w domu nr 49 w Białokiernicy, w wieku 30 lat jako wdowiec po Annie Siwak ożenił się z Paraskewą Perejmybida z domu nr 63 (niejasny zapis, w Olejowie czy w Hukałowcach)
dane z ksiąg grecko-katolickich

Borejko Paraskewa, nazwisko panieńskie nie podane
OLEJÓW

wdowa po Pantalemonie Borejko
ur. ok. 1772, zm. 1847 w wieku 75 lat
zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie starcze
numer domu 49
dane z ksiąg grecko-katolickichNiniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.

Przy osobach grekokatolików przydało by się także podać greckokatolickie brzmienie imion. Czyli Jan = Iwan, Bazyli = Wasyl. Ale tu nie mieliśmy dobrego słownika, a wielu odpowiedników imion nie znamy. Być może będzie to uzupełnione w przyszłości.