"Ulice" Olejowa 1939 - 1945
Dodane przez Kazimierz dnia Kwietnia 23 2007 12:22:59
1. Niemilowskiego
2. Chaskla-Skiby
3. Jamborskiego
4. Owczarzowa
5. Rutka
6. Powroźnika
7. Od Gaca w Rutce - do Maluchy
8. Szosa od Kurowieckiej do starej szkoły
9. Rów równoległy do szosy
10. Za stawem
11. Za karczmą
12. Mazgajskiego
13. Od szosy do drogi na Bzowicę
14. Od góry Matrony do Zajberta
15. Szosa od starej szkoły do końca
16. Od drogi na Bzowicę do cmentarza rzym.-katolickiego
17. Szparchanka
18. Od szosy do cmentarza grek.-katolickiego
19. Kopańka
20. Droga od szosy - do Bzowicy
21. Leśniczówka Bałaszówka (pomiędzy Olejowem, a Moniłówką)-
-