Nazwisko Romaniszyn
Dodane przez Remek dnia Styczeń 14 2013 12:34:23
(uaktualnione styczeń 2013)


Romaniszyn Anastazja
OLEJÓW

córka Onufrego Romaniszyna
ur. ok. 1826, zm. 1835 w wieku 9 lat
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 22
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romaniszyn Eudokia
OLEJÓW

ur. 1850, zm. 1856 w wieku 7 lat
rodzice: Romaniszyn Jan i Kohut Agafia
rodzice chrzestni: Zdorowega Antoni i Dybasz Zofia, żona Teodora
w księdze chrztów numer domu 22
zapisana przyczyna zgonu: czerwonka / biegunka
w księdze zgonów numer domu 32
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romaniszyn Helena, po 1-szym mężu Stachów, po 2-gim Remenowska, (Stachów Helena) (Remenowska Helena)
BZOWICA
1) żona Teodora Stachów
2) żona Teodora Remenowskiego
(przy chrzcie dziecka w 1844 roku jej imię zapisano jako Julianna)
ur. ok. 1822/23
wg zapisu z 1854 - rodzice: Romaniszyn Mikołaj i Tomczyszyn Anna
wg zapisu z 1859 - rodzice: Romaniszyn Mikołaj i Kołtowska Anna
w roku 1839 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Teodora Stachów, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 31
w roku 1844 (pod imieniem Julianna) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Stachów, numer domu 31
w roku 1854 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Balbiny Stachów
mieszkała w domu nr 31
w roku 1859 w wieku 36 lat jako wdowa po Teodorze Stachów wyszła za Teodora Remenowskiego z domu nr 51
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Romaniszyn Jan
OLEJÓW

mąż Agafii z domu Kohut / Kogut (różne wersje zapisu nazwiska panieńskiego żony)
ur. ok. 1805
syn Onufrego Romaniszyna
w roku 1843 w wieku 38 lat jako kawaler ożenił się z Agafią Kohut, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 22 w Olejowie
w roku 1844 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Metroneli Romaniszyn - pod numerem domu 22
w roku 1847 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Romaniszyn - pod numerem domu 22
w roku 1850 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Eudokii Romaniszyn - pod numerem domu 22
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Michała Romaniszyn - pod numerem domu 32
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Michała Romaniszyn - pod numerem domu 32
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romaniszyn Julianna, po 1-szym mężu Skorobohata, po 2-gim Muzyka, po 3-cim Radom (Skorobohata Julianna) (Muzyka Julianna) (Radom Julianna)
BZOWICA
1) żona Daniela Skorobohatego
2) żona Macieja Muzyki
3) żona Filipa Radoma
ur. ok. 1832
rodzice: Romaniszyn Mikołaj i Kołtowska Anna
w roku 1852 wymieniona pod numerem domu 30, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Daniela Skorobohatego, ur. w Białokiernicy, wymienionego pod tym samym numerem domu 30
w roku 1856 dalej mieszkała w domu nr 30 i w wieku 24 lata jako wdowa po Danielu Skorobohatym wyszła za Macieja Muzykę ur. Kruhów, wymienionego pod tym samym numerem domu 30
w roku 1881 mieszkała w domu nr 31, w wieku 49 lat jako wdowa po Macieju Muzyka wyszła za wdowca Filipa Radoma z domu nr 5
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Romaniszyn Maria, po mężu Diaków (Diaków Maria)
OLEJÓW

żona Daniela
ur. ok. 1819
córka Onufrego Romaniszyna
w roku 1837 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Daniela Diaków, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 102 w Olejowie
w roku 1840 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Diaków - pod numerem domu 22
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Praksedy Diaków - pod numerem domu 22
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romaniszyn Maria
OLEJÓW

córka Teodora Romaniszyn
ur. 1834?, zm. 1835 w wieku 1 rok
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 37
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romaniszyn Matrona
OLEJÓW

ur. 1837
rodzice: Romaniszyn Teodor i Nazarewska Anna
rodzice chrzestni: Zdorowega Dymitr i Olejnik Maria, żona Michała
numer domu 32
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romaniszyn Matrona
OLEJÓW

rodzice: Romaniszyn Jan i Agafia
ur. ok. 1847, zm. 1855 w wieku 8 lat
zapisana przyczyna zgonu: cholera
numer domu 32
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romaniszyn Metronela
OLEJÓW

ur. 1844
rodzice: Romaniszyn Jan i Kohut Agafia
rodzice chrzestni: Wolaniuk Tymoteusz i Olejnik Tatiana, żona Grzegorza
numer domu 22
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romaniszyn Michał
OLEJÓW

ur. 1853
rodzice: Romaniszyn Jan i Kogut Agafia
rodzice chrzestni: Zdorowega Antoni i Wałyluk Helena, żona Maksyma
numer domu 32
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romaniszyn Michał
OLEJÓW

ur. 1856, zm. 1861 w wieku 5 lat
rodzice: Romaniszyn Jan i Kogut Agafia
rodzice chrzestni: Kuzyk Mykieta i Wałyluk Helena, żona Maksyma
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 32
dane z ksiąg grecko-katolickich
(dane podobne do dziecka j.w., ale nie zgadza się wiek)

Romaniszyn Mikołaj
BZOWICA
(oryg. "Romanczyszyn")
mąż Anny z domu Kołtowskiej
ur. ok. 1802
rodzice: Romaniszyn Teodor i Anna (nazwisko panieńskie nie podane)
w roku 1822 w wieku 20 lat jako kawaler ożenił się z Anną Kołtowską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 62
w roku 1839 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Heleny z Teodorem Stachów
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Romaniszyn Mikołaj
OLEJÓW

ur. 1847
rodzice: Romaniszyn Jan i Kohut Agafia
rodzice chrzestni: Wolaniuk Tymoteusz i Olejnik Tatiana, żona Grzegorza
numer domu 22
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romaniszyn Stefan
BZOWICA
grekokatolik
mąż Agnieszki z domu Pencak
ur. ok. 1837
rodzice: Romaniszyn Paweł i (...) Agafia /nazwisko panieńskie nieczytelne/
w roku 1880 w wieku 43 lat jako wdowiec po (...) /dane żony nieczytelne/ ożenił się z Agnieszką Pencak, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 7
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Romaniszyn Tatiana, po mężu Muzyka (Muzyka Tatiana)
BZOWICA
żona Macieja
rodzice: Romaniszyn Mikołaj i Kołtowska Anna
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Grzegorza Muzyki
w roku 1861 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Elżbiety Muzyka
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Magdaleny Muzyka
mieszkała w domu nr 31
dane z ksiąg rzymskokatolickich

Romaniszyn Teodor
OLEJÓW

mąż Anny z domu Nazarewskiej
brak informacji o rodzicach
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Matrony Romaniszyn - pod numerem domu 32
dane z ksiąg grecko-katolickichNiniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.

Przy osobach grekokatolików przydało by się także podać greckokatolickie brzmienie imion. Czyli Jan = Iwan, Bazyli = Wasyl. Ale tu nie mieliśmy dobrego słownika, a wielu odpowiedników imion nie znamy. Być może będzie to uzupełnione w przyszłości.