Jan Półtorak - z kroniki żałobnej
Dodane przez Remek dnia Grudzień 17 2012 10:38:40
[źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny. Rok XXIV. Kraków, środa 1 lutego 1933. Nr. 32. Zachowano oryginalną pisownię.]


Z kroniki żałobnej.

Zgon poety z ludu

Dnia 20 b. m zmarł w Załoźcach w wieka lat 88, chłopski poeta Jan Półtorak. Zamknął na wieki oczy człowiek, ktory lwią część swego życia poświecił szlachetnej służbie dla dobra ojczyzny, człowiek, który już w pierwszych latach swojej działalności na terenie T. S. L. [Towarzystwa Szkół Ludowych], położył wielkie zasługi około budzenia ducha polskiego wśród swoich braci włościan. Charakterystykę jego podał w swej książce p. t.: "Jak lud polski wchodził w Polskę" b.[yły] wojewoda wołyński [Stanisław] Srokowski w następujących słowach:

"Jan Półtorak z Bzowicy, poeta i literat chłopski uczynił z Bzowicy "zabitej deskami" wioski w powiecie zborowskim gdzie mieszkał ważny ośrodek uświadamiającej pracy narodowej, który szerzył swój wpływ na całą okolicę w promieniu wielu dziesiątek kilometrów. Młodzież śpiewała ułożone przez Półtoraka pieśni, wiersze zaś jego wchodziły w program wielu okolicznych obchodów narodowych. Polska była dlań wezystkiem. Choć głęboko religijny, tylko przez nią i jej przyszłość oglądał świat cały, nawet Boga".

Jan Półtorak, poeta chłopski i patriota, zbudował również zbiorowemi siłami nielicznych włościan bzowickich w Bzowicy Dom Ludowy.

Cześć jego pamięci!


Jan Półtorak
Jan Półtorak