Nazwisko Bil cz.2 - imiona od Maciej do Zofia
Dodane przez Remek dnia Maja 29 2012 04:01:13
(uaktualnione luty 2013)


Nazwisko Bil - część 2
Imiona od Maciej do Zofia


Uwaga techniczna: Dla rodu Bil liczba danych jest już za duża na jeden artykuł. Z powodu ograniczeń technicznych oprogramowania naszej strony musieliśmy podzielić materiał na dwie części.

Część pierwsza z imionami od Adam do Łukasz jest tutaj
Bil Maciej / Mateusz
TROŚCIANIEC WIELKI
w r. 1850 oryg. "Bill"
(ochrzczony jako Mateusz, w późniejszych latach zapisywany jako Maciej)
1) mąż Barbary z domu Czaharyn
2) mąż Katarzyny z domu Sąsiadek
ur. 1850
rodzice: Bil Wawrzyniec i Fiec Małgorzata
(w księdze chrztów nazwisko panieńskie matki błędnie jako Chwiec)
rodzice chrzestni: Bil Michał i Olender Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 15
w roku 1888 mieszkał w domu nr 121, w wieku 38 lat jako wdowiec po Barbarze Czaharyn ożenił się z Katarzyną Sąsiadek z domu nr 51
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Pawła Bila - pod numerem domu 121
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Bil - pod numerem domu 121

Bil Magdalena
CZYSTOPADY

niezamężna, żebraczka
ur. 1829, zm. 1880 w wieku 50 i pół roku
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
numer domu 27

Bil Magdalena
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1830, zm. 1834 w wieku 4 lat
rodzice: Bil Bartłomiej i Anna
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 46

Bil Magdalena
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. i zm. 1834, żyła 7 dni
rodzice: Bil Michał i Olender Maria
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Drozd Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 72
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
w księdze zgonów numer domu 24

Bil Magdalena, po mężu Dzik (Dzik Magdalena)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Józefa
ur. ok. 1849
rodzice: Bil Jan i Płoszaj Anna
w roku 1867 mieszkała w domu nr 44, w wieku 18 lat jako panna wyszła za Józefa Dzika z domu nr 102
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Ewy Dzik, pod numerem domu 102

Bil Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Jadwigi z domu Półtorak
brak danych o rodzicach
(w r. 1839 imię żony zapisano jako Agnieszka)
w roku 1834 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Bil - pod numerem domu 44
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Bil - pod numerem domu 44
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Bila - pod numerem domu 62

(prawdopodobnie osoba j.w.)
Bil Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1800, zm. 1839 w wieku 39 lat
w roku 1839 zmarł, przyczyna zgonu nieczytelna, numer domu 44

Bil Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1839, zm. 1843 w wieku 3 lat
rodzice: Bil Marcin i Półtorak Jadwiga (w księdze chrztów i zgonów imię matki zapisano jako Agnieszka)
rodzice chrzestni: Półtorak Jakub i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 62
zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami
w księdze zgonów numer domu 44

Bil Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1841, zm. 1842 w wieku 7 tygodni
rodzice: Bil Michał i Olender Maria
rodzice: Olender Augustyn i Żytyńska Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel konwulsyjny
numer domu 72

Bil Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. 1858
rodzice: Bil Wincenty i Dajczak Zofia
rodzice chrzestni: Wojtyna Wojciech i Sikora Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 83

Bil Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI
w r. 1859 oryg. "Bill"
mąż Anny z domu Krzyżanowskiej
ur. 1859
rodzice: Bil Józef i Sikora Maria
rodzice chrzestni: Sąsiadek Marcin i Drozd Ewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 46
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Bil, pod numerem domu 69
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Bila, pod numerem domu 69
w roku 1892 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Bila, pod numerem domu 27

Bil Marcin
RATYSZCZE

mąż Anny z domu Baran
rodzice: Bil Łukasz i Drozd Agnieszka
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Bila, pod numerem domu 39
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Wincentego Bila, pod numerem domu 49

Bil Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1817, zm. 1819 w wieku półtora roku
brak informacji o rodzicach
zapisana przyczyna zgonu: gorączka cuchnąca / gangrena
numer domu 16

Bil Maria, po mężu Półtorak (Półtorak Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Kacpra
ur. ok. 1819
rodzice: Bil Wojciech i Ewa
w roku 1837 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Kacpra Półtoraka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 5
w roku 1843 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Półtorak - pod numerem domu 5
w roku 1844 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Półtoraka - pod numerem domu 5
w roku 1847 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Półtoraka - pod numerem domu 5

Bil Maria, po mężu Łokieć (Łokieć Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Szymona
w księdze chrztów oryg. "Był"
ur. 1821, zm. 1867, w wieku 46 lat (w księdze zgonów wiek błędnie 48 lat)
rodzice: Bil Jan i Drewniana Marianna
(W księdze chrztów nazwisko panieńskie matki zapisane jako Drewnikowa, a w księdze ślubów jako Derewniak. W r. 1863 dane jej samej zapisane błędnie jako Gałuszka Marianna, córka Kazimierza)
rodzice chrzestni: Sąsiadek Antoni i Wojtynowa Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 87
w roku 1858 w wieku 37 lat jako panna wyszła za grekokatolika wdowca Szymona Łokcia z domu nr 27
w roku 1863 (jako Marianna z domu Gałuszka) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Łokieć - pod numerem domu 167
w roku 1867 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: astma, numer domu 27

Bil Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1822
rodzice: Bil Wojciech i Jasny Ewa
rodzice chrzestni: Szymon Jasny i Półtorakowa Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 44

Bil Maria
CZYSTOPADY

ur. 1824
rodzice: Bil Kazimierz i Kotowicz Teresa
rodzice chrzestni: Bil Krzysztof i Romanowska Rozalia
numer domu 27

Bil Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1826
rodzice: Bil Krzysztof i Gerc Agnieszka
rodzice chrzestni: Sołega Maciej i Półtorakowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Górecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 15

Bil Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
rodzice: Bil Wojciech i (...) /uszkodzony fragment strony z danymi matki/
ur. ok. 1830, zm. 1867, w wieku 37 lat
niezamężna
w roku 1867 zmarła, w oryginale brak fragmentu strony z przyczyną śmierci tej osoby
mieszkała w domu nr 44

Bil Maria
RENIÓW

ur. i zm. 1841 w wieku 2 tygodnie
rodzice: Bil Sebastian i Brzozowska Katarzyna
rodzice chrzestni: Krąp Józef i Kołtowska Katarzyna
w księdze chrztów numer domu 54
zapisana przyczyna zgonu: kaszel z konwulsjami
w księdze zgonów numer domu 44

Bil Maria po mężu Hawryluk (Hawryluk Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI / RENIÓW

(w księdze chrztów oryg. "Bill")
żona Jana
ur. 1849 Trościaniec Wielki
rodzice: Bil Michał i Kulczyna Maria
rodzice chrzestni: Bil Wawrzyniec i Bochińska(?) Ewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Walerian Busch, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach numer domu 15
w dorosłym życiu mieszkała w Reniowie i pracowała jako służąca
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Bila, pod numerem domu 48
w roku 1880 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Petroneli Bil, pod numerem domu 21
w roku 1882 w wieku 33 lat jako panna wyszła za Jana Hawryluka z Załoziec, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 34
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Hawryluk, pod numerem domu 58
w roku 1891 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Hawryluk, pod numerem domu 109

Bil Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. i zm. 1850, żyła 2 dni
jedno z bliźniąt - z siostrą Katarzyną
rodzice: Bil Wincenty i Dajczak Zofia
rodzice chrzestni bliźniąt: Gerc Jakub, Płoszaj Maria, Dajczak Jan i Wojtyna Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 53

Bil Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. i zm. 1852 w wieku 1 miesiąc
matka: Bil Anna, służąca, córka Augustyna i Marii
rodzice chrzestni: Nyszta Jan i Bogucka Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 90

Bil Maria (Marianna), po mężu Olender (Olender Maria) (Olender Marianna)
RATYSZCZE

(w księdze chrztów oryg. "Bill")
żona Jana
ur. 1853 Trościaniec Wielki, zm. 1875 w Ratyszczu w wieku 22 lat (w księdze zgonów wiek błędnie 24 lata)
rodzice: Bil Wawrzyniec i Fiec Małgorzata
(przed rokiem 1873 poślubiła Jana Olendra i zamieszkała w Ratyszczu)
rodzice chrzestni: Olender Jan i Gerc Marta
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 15 w Trościańcu
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olender, pod numerem domu 26
w roku 1875 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: galopujące suchoty, numer domu 26

Bil Maria, po mężu Drozd (Drozd Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Andrzeja
ur. 1854
rodzice: Bil Szymon i Olender Maria
rodzice chrzestni: Olender Mikołaj i Drozd Ewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 44
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Drozda, pod numerem domu 77
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Drozd, pod numerem domu 67
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Drozd, pod numerem domu 77

Bil Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. 1860
rodzice: Bil Jan i Płoszaj Anna
rodzice chrzestni: Sąsiadek Marcin i Półtorak Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Hilarion Strumieński, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
numer domu 44

Bil Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1862, żyła 10 dni
matka: Bil Franciszka, służąca
rodzice chrzestni: Łokieć Onufry i Trymbulak Magdalena
sakramentu chrztu udzielił: ks. Hilarion Strumieński, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 6

Bil Maria, po mężu Dajczak
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Józefa
ur. 1863, zm. 1886 w wieku 23 lata
rodzice: Bil Wincenty i Dajczak Zofia
rodzice chrzestni: Sikora Andrzej i Wojtyna Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 17
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Dajczaka - pod numerem domu 96
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Dajczak - pod numerem domu 96
w roku 1886 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: przy porodzie

Bil Maria, po mężu Winnicka
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Piotra
ur. ok. 1869
rodzice: Bil Szymon i Klim / Kłym Rozalia
w roku 1885 mieszkała w domu nr 15, w wieku 16 lat jako panna wyszła za Piotra Winnickiego z domu nr 97
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Winnickiego, mieszkała w domu nr 15
w roku 1891 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Winnickiej - pod numerem domu 15

Bil Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1874, zm. 1887 w wieku 13 lat
rodzice: Bil Szymon i Półtorak Franciszka
rodzice chrzestni: Zrubek Józef i Derech Maria, żona Grzegorza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkała w domu nr 44

Bil Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1879
rodzice: Bil Piotr i Półtorak Marta
rodzice chrzestni: Półtorak Józef i Dzik Magdalena, żona Józefa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Kuźniarski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 49

Bil Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. ok. 1884, zm. 1887 w wieku 3 lata
rodzice: Bil Marcin i Krzyżanowska Anna
zapisana przyczyna zgonu: dyfteryt
mieszkała w domu nr 69

Bil Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1885, zm. 1886 w wieku 9 miesięcy
rodzice: Bil Jan i Jasna Rozalia
rodzice chrzestni: Półtorak Wawrzyniec i Drozd Anna, żona Michała
zapisana przyczyna zgonu: wycieńczenie(?)
mieszkała w domu nr 40

Bil Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1885
rodzice: Bil Michał i Żuk Katarzyna
rodzice chrzestni: Bil Piotr i Dajczak (...) (nieczytelne)
mieszkała w domu nr 108

Bil Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1887
rodzice: Bil Szymon i Półtorak Franciszka
rodzice chrzestni: Półtorak Franciszek i Olejnik Anna, żona Aleksego
mieszkała w domu nr 44

Bil Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1891
rodzice: Bil Maciej i Sąsiadek Katarzyna
rodzice chrzestni: Sąsiadek Augustyn i Gruntowska Anna, żona Marcina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Paweł Surmacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 121

Bil Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
mąż Marii (Marianny) z domu Olender, po 1-szym mężu Gerc
wg księgi ślubów: ur. ok. 1802
wg księgi zgonów: ur. ok. 1800, zm. 1847 w wieku 47 lat
wg księgi ślubów: rodzice: Bil Sebastian i Marianna
wg danych z 1830: rodzice: Bil Paweł i Marianna
w roku 1830 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z wdowa Marianną Gerc z domu Olender (w ksiedze ślubów jej nazwisko panieńskie nie wpisane), numer domu dla obojga nie podany
w tym samym roku 1830 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jadwigi Bil - pod numerem domu 92
w roku 1834 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Magdaleny Bil - pod numerem domu 72
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Franciszki Bil - pod numerem domu 72
w roku 1841 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Bila - pod numerem domu 72
w roku 1846 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 72
w roku 1847 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie mózgu, numer domu 72

Bil Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
mąż Marii z domu Kulczyna
ur. ok. 1811
rodzice: Bil Krzysztof i Gerc Agnieszka
w roku 1847 mieszkał w domu nr 15 w Trościańcu, w wieku 36 lat jako kawaler ożenił się z Marią Kulczyna z Reniowa, nr domu 72
w roku 1849 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Bil - pod numerem domu 15

Bil Michał
TROŚCIANIEC WIELKI / BIAŁOGŁOWY

(w księdze ślubów oryg. "Bill")
mąż Agnieszki z domu Sikora
ur. 1824, zm. 1887 w wieku 63 lat (w księdze zgonów wiek błędnie 65 lat)
rodzice: Bil Jan i Drewniana / Derewiany Maria
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Wojtynowa Małgorzata
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 87 w Trościańcu
w roku 1850 mieszkał w domu nr 134 w Trościańcu, w wieku 26 lat (w księdze ślubów wiek błednie 20 lat) jako kawaler ożenił się z Agnieszką Sikora z Białogłów, nr domu 96
po ślubie zamieszkał w Białogłowach
w roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Bila, pod numerem domu 96
w roku 1887 zmarł, już jako wdowiec po Agnieszce z domu Sikora, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc, numer domu 138

Bil Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
w r. 1853 oryg. "Bill"
mąż Katarzyny z domu Żuk
ur. 1853
rodzice: Bil Wincenty i Dajczak Zofia
rodzice chrzestni: Sikora Andrzej i Wojtyna Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 53
w roku 1875 w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Żuk z domu nr 108
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny (I) Bil, pod numerem domu 108
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny (II) Bil, pod numerem domu 108
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana (I) Bila, pod numerem domu 108
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana (II) Bila, pod numerem domu 200
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Bil, pod numerem domu 108
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Bil, pod numerem domu 255
w roku 1892 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Bila, pod numerem domu 155

Bil Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1839
rodzice: Bil Tomasz i Jędrzejowicz Wiktoria
rodzice chrzestni: Jasny Mateusz i Olejnikowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 36

Bil Mikołaj
BIAŁOGŁOWY

ur. 1896
rodzice: Bil Tomasz i Wegera Teodora
rodzice chrzestni: Łakomski Jan i Bilaszewska Maria, żona Franciszka
numer domu 138

Bil Monika
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1877
rodzice: Bil Szymon i Półtorak Franciszka
rodzice chrzestni: Zrubek Józef i Żytyńska Maria, żona Jakuba
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 44

Bil Paweł
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1828, żył 9 dni
rodzice: Bil Krzysztof i Gerc Agnieszka
rodzice chrzestni: Olender Tomasz i Półtorakowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Jawecki, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 15

Bil Paweł
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1883
rodzice: Bil Jan i Jaśnij Rozalia
rodzice chrzestni: Turczyński Michał i Kurzel Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. August Krogulski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 40

Bil Paweł
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1889
rodzice: Bil Maciej i Sąsiadek Katarzyna
rodzice chrzestni: Sasiadek Augustyn i Olender Elżbieta, żona Tomasza
mieszkał w domu nr 121

Bil Petronela
RENIÓW

ur. 1880
matka: Bil Maria, służąca
rodzice chrzestni: Jankiewicz Szymon i Makowała(?) Anastazja, żona Konrada
numer domu 21

Bil Piotr
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marty z domu Półtorak
ur. 1851
rodzice: Bil Jan i Płoszaj Anna (w r. 1881 imię matki zapisane jako Maria)
w roku 1878 mieszkał w domu nr 44, w wieku 26 lat i 8 mies. jako kawaler ożenił się z Martą Półtorak z domu nr 104
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Bil, pod numerem domu 49
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Bila, numer domu nie podany
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Wojciecha Bila, pod numerem domu 44
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Bil, pod numerem domu 44
w roku 1892 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Bil, pod numerem domu 44

Bil Piotr
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1865
rodzice: Bil Szymon i Klim Rozalia
rodzice chrzestni: Worobiec Grzegorz i Bil Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Zenon Lubomęski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 15

Bil Piotr
BIAŁOGŁOWY

ur. 1867
rodzice: Bil Michał i Sikora Agnieszka
rodzice chrzestni: Buczny Mikołaj i Rusinowska Anna
numer domu 96

Bil Piotr
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1889
rodzice: Bil Antoni i Sudal Katarzyna
rodzice chrzestni: Bil Marcin i Półtorak Anna, żona Andrzeja
mieszkał w domu nr 46

Bil Rozalia, po mężu Babiuch (Babiuch Rozalia)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Biłowa"
żona Jakuba
w roku 1822 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 41

Bil Rozalia, po mężu Chryplewicz (Chryplewicz Rozalia)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Mikołaja
brak danych o rodzicach
w roku 1816 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Chryplewicz - pod numerem domu 57
w roku 1818 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wincentego Chryplewicza - pod numerem domu 57
w roku 1823 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 57

Bil Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1837
rodzice: Bil Marcin i Półtorak Jadwiga
rodzice chrzestni: Baj Kacper i Wodecka Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 44

Bil Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. 1837, zm. 1838 w wieku 9 miesięcy
rodzice: Bil Wojciech i Ewa
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 44

Bil Rozalia, po mężu Sokołowska (Sokołowska Rozalia)
BIAŁOGŁOWY

żona Franciszka
rodzice: Bil Michał i Sikora Agnieszka (w r. 1882 imię matki zapisano jako Jadwiga)
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszki Sokołowskiej, pod numerem domu 64
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Sokołowskiego, pod numerem domu 96
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Sokołowskiego, pod numerem domu 96
w roku 1880 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wawrzyńca Sokołowskiego, pod numerem domu 89
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Sokołowskiej, pod numerem domu 126
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Szczepana Sokołowskiego, pod numerem domu 180

Bil Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. 1859, zm. 1860 w wieku 2 miesiące
rodzice: Bil Wawrzyniec i Fiec Małgorzata
rodzice chrzestni: Olender Jan i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel konwulsyjny
numer domu 15

Bil Rozalia
OLEJÓW
ur. 1863
rodzice: Bil Jan i Owczarz Marianna
rodzice chrzestni: Sikorski Mikołaj i Wolaniuk Agnieszka, żona Grzegorza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkała w domu nr 140

Bil Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1864 w wieku 2 miesiące
rodzice: Bil Szymon i Klim Rozalia
rodzice chrzestni: Bil Jan i Półtorak Ewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 15

Bil Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1867
rodzice: Bil Szymon i Półtorak Franciszka
rodzice chrzestni: Zrubek Józef i Jasny Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
(w oryginale brak fragmentu strony z przyczyną śmierci tego dziecka)
mieszkała w domu nr 44

Bil Rozalia, po mężu Kusiak
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Józefa
ur. ok. 1871
rodzice: Bil Szymon i Klim Rozalia
w roku 1888 mieszkała w domu nr 15, w wieku 17 lat jako panna wyszła za Józefa Kusiaka z domu nr 58
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Szymona Kusiaka, pod numerem domu 78
w roku 1892 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wincentego Kusiaka, pod numerem domu 98

Bil Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1872
rodzice: Bil Wincenty i Dajczak Zofia
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Płoszaj Maria, żona Marcina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 171

Bil Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1892
rodzice: Bil Wincenty i Wojtyna Maria
rodzice chrzestni: Kurzel Wawrzyniec i Olender Teresa, żona Macieja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Środoń, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 162

Bil Sebastian
TROŚCIANIEC WIELKI / RENIÓW

mąż Katarzyny z domu Brzezowicz / Brzezowskiej (różne wersje zapisu jej nazwiska)
ur. ok. 1818
rodzice: Bil Wojciech i Agnieszka
w roku 1840 mieszkał w domu nr nie podany w Trościańcu Wielkim, w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Brzezowicz z domu nr 54 w Reniowie
po ślubie zamieszkał w Reniowie
w roku 1841 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Bil, pod numerem domu 54
w roku 1858 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Agnieszki z Janem Krompem

Bil Stanisław
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1890 w wieku 1 miesiąc
rodzice: Bil Jan i Wojtyna Agnieszka
rodzice chrzestni: Dajczak Józef i Strąg Anna, żona Macieja
zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc
mieszkał w domu nr 164

Bil Szymon
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
1) mąż Marii z domu Olender
2) mąż Franciszki z domu Półtorak
ur. 1825
rodzice: Bil Wojciech i Jaśnij (Jasny) Ewa
(w r. 1861 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Dajczak, a w latach 1864, 1874, 1877, 1880 i 1887 jako Kurzel)
rodzice chrzestni: Jasny Maciej i Jaśnijowa Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Górecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 44
w roku 1852 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Marią Olender z domu nr 99
w roku 1854 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Bil - pod numerem domu 44
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Bil - pod numerem domu 44
w roku 1858 wymieniony jako ojciec dziewczynki bez imienia, zmarłej przed chrztem - pod numerem domu 44
w roku 1861 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Bila - pod numerem domu 44
w roku 1864 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 44
w tym samym roku 1864 mieszkał w domu nr 44 w Trościańcu, w wieku 39 lat jako wdowiec po Marii z domu Olender ożenił się z Franciszką Półtorak z Załoziec, numer domu 380
w roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Bil - pod numerem domu 44
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Bil - pod numerem domu 44
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marianny Bil - pod numerem domu 44
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Moniki Bil - pod numerem domu 44
w roku 1880 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Bila - pod numerem domu 44
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Bil - pod numerem domu 44
w roku 1892 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Anny z Janem Żmudź z Białokiernicy

Bil Szymon
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
mąż Rozalii z domu Klim
ur. 1834, zm. 1881, w wieku 47 lat
rodzice: Bil Krzysztof i Gerc Agnieszka
(w księdze chrztów matka zapisana błędnie jako Półtorak Jaga)
rodzice chrzestni: Półtorak Marcin i Gercowa Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 15 w Trościańcu
w roku 1855 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Rozalią Klim z Reniowa, nr domu 48
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Bila - pod numerem domu 15
w roku 1859 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Bila - pod numerem domu 15
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Bila - pod numerem domu 15
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Bila - pod numerem domu 15
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Bil - pod numerem domu 15
w roku 1865 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Piotra Bila - pod numerem domu 15
w roku 1881 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: tyfus, numer domu 15

Bil Tekla, po mężu Drozd (Drozd Tekla)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Kazimierza
ur. ok. 1797
wg danych z 1830: rodzice: Bil Adam i Marianna
(uwaga: w księdze ślubów (!) imię jej męża zapisano błędnie jako Jakub, a w r. 1818 jako Andrzej)
w roku 1817 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Kazimierza Drozda (w księdze ślubów oryg. Jakuba) , oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 63
w roku 1818 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wiktorii Drozd - pod numerem domu 63
w roku 1821 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Ignacego Drozda - pod numerem domu 50
w roku 1824 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Drozda - pod numerem domu 63
w roku 1827 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Drozd - pod numerem domu 103
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Drozda - pod numerem domu 63
w roku 1833 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Drozd - pod numerem domu 63

Bil Tekla
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1889
rodzice: Bil Michał i Żuk Katarzyna
rodzice chrzestni: Bil Wojciech i Strąg Anna, żona Macieja
mieszkała w domu nr 255

Bil Teresa
TROŚCIANIEC WIELKI

w księdze zgonów oryg. "Biłowa"
ur. i zm. 1822 w wieku 6 tygodni
rodzice: Bil Krzysztof i Gerc Agnieszka
rodzice chrzestni: Półtorak Bartłomiej i Półtorakowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 15

Bil Tomasz
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1816
rodzice: Bil Augustyn i Kusiak Marianna
rodzice chrzestni: Kusiak Piotr i Półtorak Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 36

(być może osoba j.w.)
Bil Tomasz
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Wiktorii z domu Jędrzejowicz
brak danych o rodzicach
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Bila - pod numerem domu 36

Bil Tomasz
BIAŁOGŁOWY

mąż Teodory z domu Wegera
rodzice: Bil Michał i Sikora Agnieszka
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Bila, pod numerem domu 138
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Bila, pod numerem domu 138
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Bila, pod numerem domu 138

Bil Wawrzyniec
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
1) mąż NN
2) mąż Małgorzaty z domu Fiec
ur. ok. 1816
rodzice: Bil Krzysztof i Gerc Agnieszka
(w r. 1849 i 1859 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Półtorak, w r. 1850 nazwisko panieńskie żony zapisane błędnie jako Chwiec)
w roku 1849 mieszkał w domu nr 15, w wieku 33 lat jako wdowiec (nie podane, po kim) ożenił się z Małgorzatą Fiec z domu nr 111
w roku 1850 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Mateusza Bila - pod numerem domu 15
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Bil - pod numerem domu 15
w roku 1855 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Bil - pod numerem domu 15
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Bila - pod numerem domu 15
w roku 1859 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Bil - pod numerem domu 15
w roku 1861 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Heleny Bil - pod numerem domu 15
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Bila - pod numerem domu 15

Bil Wiktoria
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. 1850
rodzice: Bil Wincenty i Dajczak Zofia (w księdze chrztów nazwisko panieńskie matki zapisane błędnie jako Sąsiadek)
rodzice chrzestni: Wojtyna Wojciech iSikora Teresa
sakramentu chrztu udzielił: sakramentu chrztu udzielił: ks. Andrzej Zieliński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 53

Bil Wiktoria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1865, żyła 5 dni
rodzice: Bil Józef i Sikora Maria
rodzice chrzestni: Sikora Andrzej i Naróg Maria, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Zenon Lubomęski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 46

Bil Wiktoria, po mężu Olender
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Józefa
ur. ok. 1867
rodzice: Bil Jan i Płoszaj Anna
w roku 1885 mieszkała w domu nr 44, w wieku 18 lat jako panna wyszła za Józefa Olendra z domu nr 243
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Olender - pod numerem domu 243
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Olender - pod numerem domu 243
w roku 1893 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Olender - pod numerem domu 243

Bil Wiktoria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1891
rodzice: Bil Antoni i Sudal Katarzyna
rodzice chrzestni: Półtorak Antoni i Bil Anna, żona Marcina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tadeusz Konczewicz, proboszcz grecko-katolicki w Trościańcu
numer domu 64

Bil Wincenty
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Bill"
mąż Zofii z domu Dajczak (w r. 1850 nazwisko żony zapisane błędnie jako Sąsiadek)
ur. 1823, zm. 1876 w wieku 53 lat (w księdze zgonów wiek błędnie 50 lat)
rodzice: Bil Augustyn i Ciuber / Cuber Maria
(nazwisko panieńskie matki zapisywano także jako Ciuper i Kaberowa, w r. 1860 błędnie jako Sikora a w. 1858 imię matki zapisano błędnie jako Agnieszka)
rodzice chrzestni bliźniąt: Sąsiadek Antoni, Półtorakowa Anna, Półtorak Jan i Półtorakowa Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 36
w roku 1847 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Zofią Dajczak, numer domu dla obojga nie wpisany (53)
w roku 1850 (6 stycznia) wymieniony jako ojciec ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Katarzyny i Marii (I) Bil - pod numerem domu 53 /obie dziewczynki zmarły w styczniu/
w tym samym roku 1850 (22 grudnia) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wiktorii Bil - pod numerem domu 53
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Michała Bila - pod numerem domu 53
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Bila - pod numerem domu 53
w roku 1858 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Bila - pod numerem domu 83
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Bil - pod numerem domu 53
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii (II) Bil - pod numerem domu 17
w roku 1865 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Bila - pod numerem domu 171
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Bil - pod numerem domu 171
w roku 1875 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniego syna Michała z Katarzyną Żuk
w roku 1876 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: gruźlica / wyniszczenie, numer domu 53

Bil Wincenty
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Ewy z domu Kurzel
rodzice: Bil Wawrzyniec i Fiec Małgorzata
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Bila
mieszkał w domu nr 230

Bil Wincenty
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Wojtyna
ur. 1863
rodzice: Bil Jan i Płoszaj Anna
rodzice chrzestni: Dajczak Jan i Naróg Helena
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 44
w roku 1888 mieszkał w domu nr 49, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Marią Wojtyna z domu nr 130
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Bila, pod numerem domu 49
w roku 1892 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Bil, pod numerem domu 162

Bil Wincenty
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1887, zm. 1888 w wieku 9 miesięcy
rodzice: Bil Antoni i Sudal Katarzyna
rodzice chrzestni: Półtorak Antoni i Bil Anna, żona Marcina
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa
mieszkał w domu nr 46

Bil Wincenty
RATYSZCZE

ur. 1896
rodzice: Bil Marcin i Baran Anna
rodzice chrzestni: Stec Maksymilian i Łakocka Tatiana
numer domu 49

Bil Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Agnieszki z domu Baj
brak danych o rodzicach
w roku 1816 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Bil - pod numerem domu 49
w roku 1819 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Błażeja Bila - pod numerem domu 44
w tym samym roku 1819 pod numerem domu 44 w wieku 40 lat zmarła jakaś Agnieszka Bil, brak informacji o stanie cywilnym. Prawdopodobnie chodzi o Agnieszką z domu Baj.

prawdopodobnie osoba j.w. - druga żona po śmierci Agnieszki z domu Baj
Bil Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI
w niektórych latach oryg. "Bill"
mąż Ewy z domu Jaśnij (Jasny)
brak danych o rodzicach
w roku 1822 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marianny Bil - pod numerem domu 44
w roku 1825 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Szymona Bila - pod numerem domu 44
w roku 1831 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki (I) Bil - pod numerem domu 44
w roku 1833 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki (II) Bil - pod numerem domu 44
w roku 1834 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Bil - pod numerem domu 24
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki (III) Bil - pod numerem domu 44
w roku 1843 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Bil - pod numerem domu 44

Bil Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Anny z domu Nogas
ur. 1856
rodzice: Bil Wincenty i Dajczak Zofia
rodzice chrzestni: Wojtyna Wojciech i Sikora Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 53
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Bila - pod numerem domu 164
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Bila - pod numerem domu 164

Bil Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1886; zm. 1887 w wieku 10 miesięcy
rodzice: Bil Piotr i Półtorak Marta
rodzice chrzestni: Łaciak Wojciech i Dajczak Katarzyna, żona Wincentego
zapisana przyczyna zgonu: gruźlica
mieszkał w domu nr 44

Bil Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1816
rodzice: Bil Wojciech i Baj Agnieszka
rodzice chrzestni: Gałuszka Kazimierz i Bajowa Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Baranowski, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 49

Bil Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1818
rodzice: Bil Jan i Drewniana Marianna
rodzice chrzestni: Szeliga Maciej i Gałuszka Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 87

Bil Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. ok. 1880, zm. 1886 w wieku 5,5 roku
rodzice: Bil Michał i Żuk Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkała w domu nr 108

Bil Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1887
rodzice: Bil Marcin i Krzyżanowska Anna
rodzice chrzestni: Sikora Łukasz i Półtorak Józefa, żona Józefa
mieszkała w domu nr 69

Bil N.N. (dziewczynka bez imienia)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Bill"
ur. i zm. 1858 (urodzona martwa)
rodzice: Bil Szymon i Olender Maria
numer domu 44
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.