Nazwisko Olender cz.4 - imiona od Maria do Mikołaj
Dodane przez Remek dnia Maj 03 2012 15:14:49
(uaktualnione luty 2013)


Nazwisko Olender - część 4
Imiona od Maria do Mikołaj


Uwaga techniczna: Dla rodu Olender ilość osób jest olbrzymia. Z powodu ograniczeń technicznych oprogramowania naszej strony musieliśmy podzielić materiał na części. Do roku 2013 ten ród mieścił się w czterech artykułach, obecnie potrzeba aż sześciu. Zdajemy sobie sprawę, że jest to utrudnienie dla naszych Czytelników. Ale cóż robić, inaczej się nie da.

Część pierwsza z imionami od Adam do Ewa jest tutaj
Część druga z imionami od Feliks do Józef jest tutaj
Część trzecia z imionami od Kacper do Marcin jest tutaj
Część piąta z imionami od Paulina do Szymon jest tutaj
Część szósta z imionami od Tatiana do Zofia jest tutaj
Olender Maria
RATYSZCZE

wdowa (nie podane, po kim)
ur. ok. 1740, zm. 1834 w wieku 94 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 19

Olender Marianna
RATYSZCZE

wdowa (nie podane, po kim)
ur. ok. 1772, zm. 1822 w wieku 50 lat
zapisana przyczyna zgonu: goraczka cuchnąca
numer domu 12

Olender Maria, po mężu Golarz (Golarz Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

wdowa po Macieju Golarz
rodzice: Olender Jan i Jadwiga
ur. ok. 1772, zm. 1847 w wieku 75 lat
zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie starcze
numer domu 74

Olender Maria, nazwisko panieńskie nie podane
TROŚCIANIEC WIELKI

wdowa (nie podane, po kim, prawdopodobnie po Andrzeju Olendrze)
ur. ok. 1782, zm. 1845 w wieku 63 lat
zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc
numer domu 49

Olender Marianna, po mężu Półtorak (Półtorak Marianna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Bartłomieja
ur. ok. 1795, zm. 1822 w wieku 27 lat
brak danych o rodzicach
w roku 1817 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Kacpra Półtoraka - pod numerem domu 5
w roku 1822 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: przy porodzie, numer domu 5

Olender Maria, po mężu Jasny (Jasny Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

wdowa po Jacku Jasnym
ur. ok. 1798, zm. 1855 w wieku 57 lat
zapisana przyczyna zgonu: choroba nogi
numer domu 40

Olender Marianna, po mężu Kubina (Kubina Marianna)
RATYSZCZE

żona Jakuba
brak informacji o rodzicach
w roku 1817 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Kubina, pod numerem domu 10

Olender Maria (Marianna), po 1-szym mężu Gerc, po 2-gim Bil (Gerc Maria) (Gerc Marianna) (Bil Maria) (Bil Marianna)
TROŚCIANIEC WIELKI

1) żona Franciszka Gerca
2) żona Michała Bila
wg księgi ślubów 1824: ur. ok. 1799
wg księgi zgonów: ur. ok. 1804, zm. 1846 w wieku 43 lat
rodzice: Olender Wojciech i Kwiatek Rozalia
(w księdze zgonów 1846: rodzice: Olender Antoni i Agnieszka)
w roku 1824 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Franciszka Gerca, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 103
w roku 1825 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Gerca - pod numerem domu 91
w roku 1827 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Gerca - pod numerem domu 91
w roku 1830 w wieku 26 lat jako wdowa po Franciszku Gerc wyszła za Michała Bila, numer domu dla obojga nie podany
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jadwigi Bil - pod numerem domu 92
w roku 1834 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Magdaleny Bil - pod numerem domu 72
w roku 1837 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszki Bil - pod numerem domu 72
w roku 1841 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Bila - pod numerem domu 72
w roku 1846 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc, numer domu 72

Olender Maria po mężu Jawny (Jawny Maria)
RATYSZCZE

żona Jacka
ur. ok. 1800
rodzice: Olender Wojciech i Kłos Katarzyna
w roku 1824 w wieku 24 lat jako panna wyszła za Jacka Jawnego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 33 w Ratyszczu

Olender Maria (Marianna), po mężu Pencak (Pencak Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Szczepana
ur. 1819, zm. 1844 w wieku 25 lat (w ksiedze zgonów wiek błędnie 30 lat)
rodzice: Olender Andrzej i Naróg Małgorzata
(w księdze chrztów nazwisko ojca zapisane błędnie jako "Szimiański", a matki jako Naruszkowa)
rodzice chrzestni: Naróg Mateusz i Półtorakowa Marianna
nazwisko księdza udzielającego chrztu nie podane
w księdze chrztów numer domu 47
w roku 1838 w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Szczepana Pencaka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 93
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Pencak - pod numerem domu 93
w roku 1841 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Pencak - pod numerem domu 93
w roku 1844 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Pencak - pod numerem domu 93
w tym samym roku 1844 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc, numer domu 93 (w księdze zgonów nazwisko panieńskie nie wpisane)

Olender Marianna (I)
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1818
rodzice: Olender Andrzej i Marianna
(w księdze chrztów nazwisko panieńskie matki nie wpisane, prawdopodobnie Jobko)
rodzice chrzestni: Bil Krzysztof i Olender Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 49

Olender Marianna (II)
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1819
rodzice: Olender Andrzej i Jobko Marianna
rodzice chrzestni: Gruntowski Wawrzyniec i Sąsiadkowa Marianna
nazwisko księdza udzielającego chrztu nie podane
numer domu 49

Olender Marianna
RATYSZCZE

ur. 1823
rodzice: Olender Franciszek i Kłos Marianna
rodzice chrzestni: Ferenc Józef i Kusiakowa Rozalia
numer domu 42

Olender Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1828, zm. 1831 w wieku 3 lat
rodzice: Olender Wojciech i Marianna
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa
numer domu 114

Olender Maria
RATYSZCZE

ur. 1831
rodzice: Olender Jan i Litwińska Rozalia
rodzice chrzestni: Ferenc Józef i Łukasiewiczowa Katarzyna
numer domu 28

Olender Maria, po mężu Bil (Bil Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Szymona
ur. 1833, zm. 1864 w wieku 31 lat
rodzice: Olender Maciej i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Pencak Szczepan i Olender Tekla
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 43
w roku 1852 mieszkała w domu nr 99, w wieku 19 lat jako panna wyszła za Szymona Bila z domu nr 44
w roku 1854 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Bil - pod numerem domu 44
w roku 1856 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Bil - pod numerem domu 44
w roku 1858 wymieniona jako matka dziewczynki bez imienia, zmarłej przed chrztem - pod numerem domu 44
w roku 1861 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Bila - pod numerem domu 44
w roku 1864 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: przy porodzie, numer domu 44

Olender Maria, po mężu Świadkiewicz (Świadkiewicz Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Piotra
ur. 1833
rodzice: Olender Adam i Płoszaj Tekla
(w r. 1854 i 1855 nazwisko panieńskie matki zapisane błędnie jako Dajczak)
rodzice chrzestni: Olender Mateusz i Sąsiadek Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 52
w roku 1852 w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Piotra Świadkiewicza z domu nr 131
w roku 1854 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Świadkiewicz - pod numerem domu 131
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Świadkiewicz - pod numerem domu 131
w roku 1858 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wincentego Świadkiewicza - pod numerem domu 131
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Świadkiewicz - pod numerem domu 131
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Świadkiewicz - pod numerem domu 131
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana (I) Świadkiewicza - pod numerem domu 131
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Świadkiewicz - pod numerem domu 131
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Świadkiewicza - pod numerem domu 130
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Magdaleny Świadkiewicz - pod numerem domu 132
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana (II) Świadkiewicza - pod numerem domu 131
w roku 1881 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Świadkiewicz - pod numerem domu 131
w roku 1882 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 131

Olender Maria (Marianna), po mężu Półtorak (Półtorak Maria) (Półtorak Marianna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Marcina
ur. 1834
rodzice: Olender Wawrzyniec i Drozd Katarzyna
rodzice chrzestni: Półtorak Jakub i Bielecka Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Maciej Andrzejowski, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 113
w roku 1852 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Marcina Półtoraka z domu nr 125
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Tekli i Anny Półtorak - pod numerem domu 125
w roku 1858 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Półtoraka - pod numerem domu 125
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Półtoraka - pod numerem domu 125
w roku 1863 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Półtoraka - pod numerem domu 126

Olender Maria
RATYSZCZE

ur. 1837
rodzice: Olender Franciszek i Budnik Maria
rodzice chrzestni: Łukaszewicz Jan i Kusiak Anna
numer domu 42

Olender Maria, po mężu Strąg (Strąg Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Tomasza
ur. 1839
rodzice: Olender Adam i Gładysz Zofia
[Uwaga: Przy tej osobie i jej mężu mnóstwo błędów w księgach. Trzy razy błędnie wpisane jej dane. W roku 1865 jako Maria z domu Sikora. W roku 1860 i 1861 jako Zofia z domu Sąsiadek (!). Oprócz tego r. 1857 imię ojca zapisano jako Wojciech, w r. 1873 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Buczny, a w r. 1875 jako Hładysz]
rodzice chrzestni: Dajczak Jan i Dajczak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 66
w roku 1854 w wieku 15 lat jako panna wyszła za Tomasza Strąga z domu nr 76
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Strąg - pod numerem domu 60
w roku 1860 (jako Zofia z domu Sąsiadek) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Strąga - pod numerem domu 60
w roku 1861 (jako Zofia z domu Sąsiadek) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Strąga - pod numerem domu 60
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Strąga - pod numerem domu 60
w roku 1865 (jako Maria z domu Sikora) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Strąg - pod numerem domu 60
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Strąg - pod numerem domu 60
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Anny i Agnieszki Strąg, numer domu nie podany
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Strąg - pod numerem domu 60
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Strąg - pod numerem domu 60
w roku 1877 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 36

Olender Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1839
rodzice: Olender Sebastian i Turczyńska Rozalia
rodzice chrzestni: Turczyński Wincenty i Olender Wiktoria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Antoni Kaczorowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 28

Olender Maria, po mężu Dołhaniuk (Dołhaniuk Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jana
ur. 1839
rodzice: Olender Jakub i Wojtyna Katarzyna
(w księdze chrztów i potem w roku 1859 imię matki zapisano błędnie jako Zofia)
rodzice chrzestni: Olender Adam i Czaharynowa Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 98
w roku 1859 mieszkała w domu nr 88 w Trościańcu, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jana Dołhaniuka z Obarzaniec, nr domu 6
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Dołhaniuk - pod numerem domu 6

Olender Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1839, zm. 1843 w wieku 4 lat
rodzice: Olender Tomasz i Wojtyna Wiktoria
rodzice chrzestni: Olender Wawrzyniec i Olender Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: choroba
numer domu 133

Olender Maria, po mężu Paryj (Paryj Maria)
RENIÓW

żona Piotra
ur. ok. 1841, zm. 1890 w wieku 49 lat
rodzice: Olender Bazyli i Brzezowska Teresa
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Paryj, pod numerem domu 67
w roku 1880 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefy Paryj, pod numerem domu 160
w roku 1890 zmarła, już jako wdowa po Piotrze Paryj, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc, numer domu 76

Olender Maria, po mężu Górska (Górska Maria)
HNIDAWA

żona Wincentego
ur. ok. 1844, zm. 1889 w wieku 45 lat
zapisana przyczyna zgonu: przy porodzie
numer domu 31

Olender Maria, po mężu Grześków (Grześków Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Wincentego
ur. 1846
rodzice: Olender Michał i Wojtyna Tekla
rodzice chrzestni: Trymbulak Jan i Drozd Paulina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 132
w roku 1867 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Wincentego Grześków z Białokiernicy, nr domu 30

Olender Maria, po mężu Druczek (Druczek Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Bazylego
ur. 1847, zm. 1877 w wieku 30 lat
rodzice: Olender Wojciech i Dzik Maria
rodzice chrzestni: Sikora Andrzej i Świadkiewicz Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 114
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Druczek, pod numerem domu 13
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Druczek, pod numerem domu 14
w tym samym roku 1877 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: w wyniku nieszczęśliwego porodu, numer domu 13

Olender Maria po 1-szym mężu Krupnicka, po 2-gim i 3-cim Majkut (Krupnicka Maria) (Majkut Maria)
RATYSZCZE

(w r. 1881 przy drugim ślubie jej nazwisko panieńskie zapisano błędnie jako Olejnik, a w r. 1882 jako Jobko)
1) żona Pawła Krupnickiego
2) żona Maksymiliana Majkuta
3) żona Józefa Majkuta
wg danych z lata 1867 i 1887: ur. ok. 1847/1848
wg danych z 1881: ur. ok. 1850
rodzice: Olejnik Sebastian i Olejnik Ewa (w niektórych latach nazwisko matki zapisywane jako Petryszyn Ewa / Eudoksja)
w roku 1867 mieszkała w domu nr 20, w wieku 19 lat jako panna wyszła za Pawła Krupnickiego z domu nr 52 w Ratyszczu
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Krupnickiego, pod numerem domu 20
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Krupnickiej, pod numerem domu 20
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Krupnickiego, pod numerem domu 20
w roku 1881 (w ksiedze ślubów błędnie pod nazwiskiem panieńskim Olejnik) w wieku 31 lat jako wdowa po Pawle Krupnickim wyszła za Maksymiliana Majkuta, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 63 w Ratyszczu
w roku 1882 (błądnie pod nazwiskiem Jobko) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Pawła Majkuta, pod numerem domu 20
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Agaty Majkut, pod numerem domu 20
w tym samym roku 1887 mieszkała w domu nr 20, w wieku 40 lat jako wdowa po Maksymilianie Majkut wyszła za Józefa Majkuta z domu nr 7 w Ratyszczu

Olender Maria
RATYSZCZE

ur. ok. 1850, zm. 1890 w wieku 40 lat
niezamężna
rodzice: Olender Andrzej i Markwart Maria
zapisana przyczyna zgonu: astma
numer domu 26

Olender Maria, po mężu Jasny (Jasny Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Mikołaja
ur. 1852, zm. 1878 w wieku 26 lat
rodzice: Olender Wawrzyniec i Dajczak Anna
rodzice chrzestni: Dajczak Paweł i Dajczak Barbara
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Woytowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 113
w roku 1873 mieszkała w domu nr 144, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Mikołaja Jasnego z domu nr 100
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Jasnego, pod numerem domu 100
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Jasnego, pod numerem domu 114
w roku 1878 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu 114

Olender Maria, po mężu Hrusza (Hrusza Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Grzegorza
ur. ok. 1853
rodzice: Olender Szczepan i Nogas Katarzyna
w roku 1875 mieszkała w domu nr 67, w wieku 22 lat jako panna wyszła za Grzegorza Hrusza z Łopuszan, nr domu 59

Olender Maria, po mężu Krupnicka (Krupnicka Maria)
RATYSZCZE

żona Franciszka
rodzice: Olender Paweł i Derech Tatiana
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Krupnickiego, pod numerem domu 28

Olender Maria, po mężu Jary (Jary Maria)
BIAŁOGŁOWY

żona Kazimierza
rodzice: Olender W ojciech i Pencak Teresa
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Szczepana Jarego, pod numerem domu 82

Olender Maria (Marianna)
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1860, zm. 1861 żyła 4 dni
rodzice: Olender Mikołaj i Półtorak Agnieszka
rodzice chrzestni: Buczny Piotr i Dzik Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 94

Olender Maria, po mężu Półtorak (Półtorak Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Stanisława
ur. 1862
rodzice: Olender Wojciech i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Żukowska Franciszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 133
w roku 1879 w wieku 17 lat i 3 mies. jako panna wyszła za Stanisława Półtoraka z domu nr 94
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonych niemowląt - bliżniąt Marii i Zofii Półtorak, pod numerem domu 133
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Półtorak, pod numerem domu 133
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Półtorak, numer domu nie podany
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Półtorak, pod numerem domu 232
w roku 1891 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Półtoraka - pod numerem domu 263
w roku 1893 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Półtoraka - pod numerem domu 263

Olender Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1863, zm. 1864 w wieku 1 rok
jedna z bliźniąt - z siostrą Agatą
rodzice: Olender Paweł i Łaciak Agnieszka
rodzice chrzestni bliżniąt: Wojtyna Tomasz, Półtorak Maria, Łokieć Andrzej i Dajczak Tatiana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Hilarion Strumieński, kapelan grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 133

Olender Maria, po mężu Naróg (Naróg Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Józefa
ur. 1864
rodzice: Olender Szymon i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Płoszaj Marcin i Półtorak Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 77
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Naróg - pod numerem domu 72
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Naroga - pod numerem domu 72
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Naróg - pod numerem domu 72

Olender Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1865
rodzice: Olender Wojciech i Wodecka Rozalia
rodzice chrzestni: Gruntowski Antoni i Strąg Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 113

Olender Maria, po mężu Półtorak (Półtorak Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Jana
ur. 1865
rodzice: Olender Paweł i Łaciak Agnieszka
rodzice chrzestni: Łokieć Andrzej i Wojtyna Regina, żona Tomasza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Zenon Lubomęski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 133
w roku 1888 mieszkała w domu nr 259?, w wieku 23 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Półtoraka z domu nr 133
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Półtoraka, pod numerem domu 271
w roku 1893 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Półtoraka - pod numerem domu 271

Olender Maria, po mężu Zając (Zając Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Michała
rodzice: Olender Wawrzyniec i Dajczak Konstancja
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Zając, pod numerem domu 106
w roku 1891 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Zając, pod numerem domu 106

Olender Maria
RATYSZCZE

ur. 1867
rodzice: Olender Józef i Pokiedaniec Aleksandra
rodzice chrzestni: Nowosz Michał i Olender Maria
numer domu 33

Olender Maria, po mężu Kosar (Kosar Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Bazylego
ur. ok. 1868
rodzice: Olender Mikołaj i Półtorak Agnieszka
w roku 1885 mieszkała w domu nr 192, w wieku 17 lat jako panna wyszła za Bazylego Kosar z Łopuszanów, nr domu 90

Olender Maria, po mężu Sagaluk (Sagaluk Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Bazylego
ur. ok. 1868
rodzice: Olender Paweł i Denisiewicz Helena
w roku 1889 mieszkała w domu nr 18, w wieku 21 lat jako panna wyszła za Bazylego Sagaluka z Białokiernicy, nr domu 47

Olender Maria, po mężu Trymbulak (Trymbulak Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Antoniego
ur. ok. 1869
rodzice: Olender Marcin i Naróg Maria
w roku 1889 mieszkała w domu nr 67, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Antoniego Trymbulaka z domu nr 145?

Olender Maria po mężu Sikora (Sikora Maria)
BIAŁOGŁOWY

żona Jana
ur. ok. 1869
rodzice: Olender Maciej i Rusinowska Anna
w roku 1889 mieszkała w domu nr 69, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jana Sikorę z domu nr 96 w Białogłowach
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Sikory, pod numerem domu 96

Olender Maria, po mężu Trymbulak (Trymbulak Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Michała
ur. 1872
rodzice: Olender Bartłomiej i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Sikora Bazyli i Kusiak Teresa, żona Andrzeja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w czasie chrztu mieszkała w domu nr 67
w roku 1893 mieszkała w domu nr 231, w wieku 22 lat jako panna wyszła za wdowca Michała Trymbulaka z domu nr 67

Olender Maria, po mężu Olender (Olender Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Stanisława
ur. 1873, zm. 1892 w wieku 19 lat
rodzice: Olender Jakub i Jasny Maria
(w księdze chrztów imię matki zapisane błędnie jako Katarzyna)
rodzice chrzestni: Płoszaj Wincenty i Sikora Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 52
w roku 1891 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Stanisława Olendra z domu nr 234
w roku 1892 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Stanisława Olendra, pod numerem domu 234
w tym samym roku 1892 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: przy porodzie, numer domu 52

Olender Maria, po mężu Półtorak (Półtorak Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1873
rodzice: Olender Jan i Olender Anna
rodzice chrzestni: Dajczak Wojciech i Dajczak Helena, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Andrzej Łukasik, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 52
w roku 1895 mieszkała w domu nr 75, w wieku 23 lat jako panna wyszła za Józefa Półtoraka ur. Trościaniec Wielki z domu nr 23

Olender Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1874
rodzice: Olender Marcin i Sąsiadek Zofia
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Turczyńska Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu nie podany

Olender Maria, po mężu Kurzel (Kurzel Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Andrzeja
ur. 1875
rodzice: Olender Tomasz i Bilecka Agnieszka
rodzice chrzestni: Buczny Piotr i Sąsiadek Maria, żona Antoniego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w czasie chrztu mieszkała w domu nr 99
w roku 1893 mieszkała w domu nr 234, w wieku 18 lat jako panna wyszła za Andrzeja Kurzel z domu nr 192

Olender Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1876
rodzice: Olender Józef i Jaśnij Katarzyna
rodzice chrzestni: Olender Marcin i Olender Rozalia, żona Kacpra
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 114

Olender Marianna
HNIDAWA

ur. 1876, zm. 1881 w wieku 5 i 3/4 roku
rodzice: Olender Antoni i Rzeźnik Paraskewa
rodzice chrzestni: Łaciak Jakub i Kałuszka Ewa, żona Jacka
w księdze chrztów numer domu 22
zapisana przyczyna zgonu: "athropia"
w księdze zgonów numer domu 23

Olender Maria (Marianna)
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1877 w wieku 2 tygodnie
rodzice: Olender Marcin i Sąsiadek Zofia
rodzice chrzestni: Dajczak Jan i Olender Katarzyna, żona Józefa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkała w domu nr 107

Olender Maria
BIAŁOGŁOWY

ur. 1877
rodzice: Olender Franciszek i Czornyj Teodora
rodzice chrzestni: Olecj Michał i Morawska Tekla, żona Nazara
numer domu 80

Olender Maria
HNIDAWA

ur. i zm. 1880 w wieku 3 tygodnie
rodzice: Olender Jan i Sawicka Maria
rodzice chrzestni: Boszko Piotr i Dutka Maria, żona Tomasza
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 13

Olender Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1883
rodzice: Olender Maciej i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Półtorak Wojciech i Wojtyna Teresa, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. August Krogulski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 213

Olender Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1883 w wieku 9 tygodni
rodzice: Olender Tomasz i Bil Helena
rodzice chrzestni: Czaharyn Mikołaj i Olejnik Maria, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tadeusz Koncewicz, grecko-katolicki kapelan w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkała w domu nr 18

Olender Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1885, zm. 1892 w wieku 7 lat
rodzice: Olender Józef i Naróg Zofia
rodzice chrzestni: Drozd Andrzej i Strąg Anna
w księdze chrztów pod numerem domu 144
zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc
w księdze zgonów pod numerem domu 240

Olender Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1886, zm. 1887 w wieku 9 miesięcy
rodzice: Olender Marcin i Sąsiadek Zofia
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Olender Katarzyna, żona Józefa
zapisana przyczyna zgonu: gruźlica
mieszkała w domu nr 199

Olender Maria
RATYSZCZE

ur. 1886
rodzice: Olender Paweł i Krupnicka Wiktoria
rodzice chrzestni: Majkut Andrzej i Kieryluk Tekla, żona Daniela
numer domu 15

Olender Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1889
rodzice: Olender Antoni i Derech Katarzyna
rodzice chrzestni: Dzik Jan i Łokieć Teresa, żona Józefa
mieszkała w domu nr 188

Olender Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1889
rodzice: Olender Jan i Dajczak Maria
rodzice chrzestni: Wojtyna Andrzej i Półtorak Katarzyna, córka Jana
mieszkała w domu nr 55

Olender Maria
HNIDAWA

ur. 1892
rodzice: Olender Antoni i Rzeźnik Paraskewa
rodzice chrzestni: Bączko(?) Piotr i Kałuszka Agnieszka, żona Aleksandra
numer domu 23

Olender Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1893
rodzice: Olender Józef i Bil Wiktoria
rodzice chrzestni: Drozd Franciszek i Płoszaj Anna, żona Franciszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Karol Czerniatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 243

Olender Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1893
rodzice: Olender Mikołaj i Strąg Maria
rodzice chrzestni: Trymbulak Michał i Półtorak Agata, żona Michała
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Pelc, ekspozyt rzymsko-katolicki w Trościańcu
numer domu 76

Olender Marta, po mężu Szklanny (Szklanny Marta)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Macieja
ur. 1828
rodzice: Olender Augustyn i Bil Agnieszka
(w księdze ślubów imię matki zapisane jako Jadwiga)
rodzice chrzestni: Strąg Augustyn i Kwiatkowa Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Jawecki, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
mieszkała w domu nr 91
w roku 1847 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Macieja Szklannego z domu nr 101
w roku 1849 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Szklannej - pod numerem domu 101
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Szklannego - pod numerem domu 101
w roku 1852 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marcina Szklannego - pod numerem domu 101
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Szczepana Szklannego - pod numerem domu 101
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Stanisława Szklannego - pod numerem domu 101
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Szklannego - pod numerem domu 101
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Szklannej - pod numerem domu 101
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Adama Szklannego - pod numerem domu 101
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Szklannego - pod numerem domu 101
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Szklanny - pod numerem domu 101
w roku 1889 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 101

Olender Marta, po mężu Dajczak (Dajczak Marta)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Józefa
ur. 1859, zm. 1883 w wieku 24 lata
rodzice: Olender Paweł i Łaciak Agnieszka
rodzice chrzestni: Wojtyna Tomasz i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 133
w roku 1878 w wieku 18 lat i 6 mies. jako panna wyszła za Józefa Dajczaka z domu nr 96
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Dajczak, pod numerem domu 76
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Edwarda Dajczaka, pod numerem domu 96
w roku 1883 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: w wyniku nieszczęśliwego porodu, numer domu 96

Olender Mateusz
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1818
rodzice: Olender Tomasz i Gerc Marianna
rodzice chrzestni: Gerc Panko i Półtorak Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 113

Olender Mateusz
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1856, zm. 1858 w wieku półtora roku
rodzice: Olender Wojciech i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Dzik Józef i Bil Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 133

Olender Michał
RATYSZCZE

żebrak ("mendicans")
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1768, zm. 1838 w wieku 70 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 17

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Tekli z domu Wojtyna
ur. 1824, zm. 1859 w wieku 34 lat
rodzice: Olender Wawrzyniec i Zaduszkowa Anna
rodzice chrzestni: Wojciechowski Wincenty, zakrystian i Drozdowa Katarzyna, żona włościanina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 67
w roku 1845 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Teklą Wojtyna z domu nr 132
w roku 1846 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Olender - pod numerem domu 132
w roku 1852 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Olender - pod numerem domu 132
w roku 1855 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Olendra - pod numerem domu 132
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Olender - pod numerem domu 132
w roku 1859 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Macieja Olendra - pod numerem domu 132
w tym samym roku 1859 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami, numer domu 199

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1830, zm. 1833 w wieku 2 lat
rodzice: Olender Wawrzyniec i Drozd Katarzyna
rodzice chrzestni: Olender Sebastian i Półtorakowa Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 113

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1830
rodzice: Olender Wojciech i Dzik Marianna
rodzice chrzestni: Olender Franciszek i Olendrowa Wiktoria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 114

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Marii z domu Strąg
ur. 1842
rodzice: Olender Szczepan i Nogas Katarzyna
rodzice chrzestni: Drozd Tomasz i Nogas Prakseda
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 47
w roku 1865 mieszkał w domu nr 67, w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Marią Strąg z domu nr 65
w roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Olender - pod numerem domu 77

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1849 żył 5 dni
rodzice: Olender Maciej i Dajczak Katarzyna
rodzice chrzestni: Olender Augustyn i Gerc Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Walerian Busch, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 99

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1854 w wieku 4 tygodnie
rodzice: Olender Adam i Gładysz Zofia
rodzice chrzestni: Drozd Jakub i Dajczak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 66

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1859, zm. 1861 w wieku 2 lata (w księdze zgonów wiek błędnie 1 rok)
rodzice: Olender Wojciech i Pencak Teresa
rodzice chrzestni: Świadkiewicz Piotr i Żytyńska Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 91
zapisana przyczyna zgonu: angina
w księdze zgonów numer domu 82

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1860
rodzice: Olender Paweł i Dynysiewicz Julianna
rodzice chrzestni: Żytyński Antoni i Olender Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 18

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1860
rodzice: Olender Marcin i Świadkiewicz Anna
rodzice chrzestni: Strąg Tomasz i Płoszaj Rozalia, żona Tomasza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 115

Olender Michał
RATYSZCZE

ur. ok. 1861, zm. 1863 w wieku 2 lat
rodzice: Olender Paweł i Derech Tatiana
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 28

Olender Michał
RATYSZCZE

mąż Agnieszki z domu Krupnickiej
ur. ok. 1865
rodzice: Olender Józef i Pokiedaniec Aleksandra
w roku 1887 mieszkał w domu nr 27, w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z Agnieszką Krupnicką z domu nr 52 w Ratyszczu
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendra, pod numerem domu 40
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Agnieszki Olender, numer domu nie podany

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. ok. 1867, zm. 1892 w wieku 25 lat
kawaler
rodzice: Olender Andrzej i Dajczak Franciszka
w roku 1892 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: suchoty
mieszkał w domu nr 47

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1872
rodzice: Olender Wawrzyniec i Dajczak Konstancja
rodzice chrzestni: Sołęga Michał i Gałuszka Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 106

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1876, zm. 1890 w wieku 14 lat
rodzice: Olender Maciej i Strąg Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Józef i Wodecka Zofia, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów pod numerem domu 66
zapisana przyczyna zgonu: zapalenie mózgu
w księdze zgonów pod numerem domu 254

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1877
rodzice: Olender Wojciech i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Gerc Jakub i Sąsiadek Maria, żona Antoniego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 133

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878
rodzice: Olender Józef i Naróg Zofia
rodzice chrzestni: Strąg Wojciech i Olender Maria, żona Marcina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Kuźniarski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 66

Olender Michał
RENIÓW

ur. 1878, zm. 1886 w wieku 8 lat i 5 mies.
rodzice: Olender Maciej i Michalczyszyn Pelagia
rodzice chrzestni: Kołtowski Stanisław i Berkieta Anna
w księdze chrztów numer domu 41
zapisana przyczyna zgonu: czerwonka / biegunka
w księdze zgonów numer domu 76

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1880 w wieku 2 miesiące
rodzice: Olender Maciej i Półtorak Maria
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkał w domu nr 113

Olender Michał
HNIDAWA

ur. i zm. 1887 w wieku 3 tygodnie
rodzice: Olender Szczepan i Kałynka / Kalinka Tatiana
rodzice chrzestni: Jasny Błażej i Zając Tekla
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 12

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1891
rodzice: Olender Szymon i Dajczak Maria
rodzice chrzestni: Naróg Józef i Bazan Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Andrzej Iwanczyszak, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 66

Olender Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1892
rodzice: Olender Antoni i Derech Katarzyna
rodzice chrzestni: Jasny Michał i Kowal Katarzyna, żona Teodora
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tadeusz Koncewicz, grecko-katolicki kapelan w Trościańcu
mieszkał w domu nr 288

Olender Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1802, zm. 1818 w wieku 16 lat
syn Wawrzyńca Olendra
zapisana przyczyna zgonu: gorączka cuchnąca / gangrena
numer domu 67

Olender Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Agnieszki z domu Półtorak
ur. 1827
rodzice: Olender Maciej i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: ksiądz Jan Szałasowicz, administrator rzymsko-katolicki w Tłustem i Salomea Łozowska, córka rządcy
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Górecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 43
w roku 1852 mieszkał w domu nr 99, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Agnieszką Półtorak z domu nr 94
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Olender - pod numerem domu 94
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marianny Olender - pod numerem domu 94
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Olender - pod numerem domu 94
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Olendra - pod numerem domu 94

Olender Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Dajczak
ur. 1837, zm. 1885 w wieku 47 lat
rodzice: Olender Maciej (Mateusz) i Wojtyna Maria
rodzice chrzestni: Olender Augustyn i Gałuszka Pasia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 88
w roku 1873 mieszkał w domu nr 105, w wieku 35 lat jako kawaler ożenił się z Marią Dajczak z domu nr 97
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olender, pod numerem domu 125
w roku 1885 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu nieczytelny

Olender Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1844 w pierwszym tygodniu życia
rodzice: Olender Wojciech i Dzik Maria
rodzice chrzestni: Gałuszka Wojciech i Bilecka Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: uduszenie się ("asphyxia")
numer domu 114

Olender Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1849
rodzice: Olender Adam i Gładysz Zofia
rodzice chrzestni: Dajczak Paweł i Drozd Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Żurawski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 66

Olender Mikołaj
HORODYSZCZE

mąż Elżbiety z domu Podgórskiej
ur. 1851 Trościaniec Wielki, zam. Horodyszcze
rodzice: Olender Jakub i Wojtyna Katarzyna
w roku 1878 mieszkał w domu nr 26 w Horodyszczu, w wieku 27 lat i 1 miesiąc jako kawaler ożenił się z Elżbietą Podgórską z Obarzaniec, nr domu 82

Olender Mikołaj Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
wdowiec po Katarzynie z domu Borejków
ur. ok. 1849, zm. 1890 w wieku 41(?) lat
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
mieszkał w domu nr 89?

Olender Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1858, zm. 1859 w wieku 1 miesiąc
rodzice: Olender Andrzej i Dajczak Franciszka
rodzice chrzestni: Olender Tomasz i Strzała Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość niemowlęca
numer domu 47

Olender Mikołaj
RATYSZCZE

mąż Barbary z domu Kusiak
ur. ok. 1860
rodzice: Olender Jan i Eufemia
w roku 1887 mieszkał w domu nr 7, w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Barbarą Kusiak z domu nr 19 w Ratyszczu

Olender Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Strąg
ur. 1864
rodzice: Olender Mikołaj i Półtorak Agnieszka (w r. 1893 imię matki zapisano jako Agata)
rodzice chrzestni: Buczny Piotr i Dzik Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Zenon Lubomęski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 94
w roku 1888 mieszkał w domu nr 191?, w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Marią Strąg z domu nr 76
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Olender - pod numerem domu 76
w roku 1893 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Olender - pod numerem domu 76

Olender Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Katarzyny z domu Świadkiewicz
ur. 1864
rodzice: Olender Józef i Nyszta Maria
rodzice chrzestni: Olender Tomasz i Sąsiadek Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 55
w czasie ślubu c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius")
w roku 1891 mieszkał w domu nr 55, w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Świadkiewicz z domu nr 131

Olender Mikołaj
RATYSZCZE

ur. ok. 1871, zm. 1887 w wieku 16 lat
matka: Olender Tekla, służąca ("serva")
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
numer domu 26

Olender Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1873, zm. 1874 w wieku 1 rok i 8 mies.
rodzice: Olender Józef i Naróg Zofia
rodzice chrzestni: Strąg Wojciech i Olender Maria, żona Marcina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
mieszkał w domu nr 66

Olender Mikołaj
BIAŁOGŁOWY

ur. 1890
rodzice: Olender Tomasz i Jary Karolina
rodzice chrzestni: Pasiecznik Andrzej i Szandurska Maria, żona Andrzeja
numer domu 114
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.