archiwalia - Reniów śluby 1867-1894
Dodane przez Remek dnia Marzec 07 2011 22:22:41

RENIÓW - ŚLUBY


Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁOŹCACH


(uaktualnione kwiecień 2011)
Rok 1867 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.Rok 1873 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.Rok 1874 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.Rok 1875 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.Rok 1876 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.Rok 1877 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.Rok 1878 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.Rok 1879 - liczba ślubów nieznana. Brak co najmniej jednej strony ze ślubami w tym roku. Mamy tylko kopię ostatniej strony, z 2 ostatnimi ślubami. Jakość kopii bardzo dobra.

ślub a1.
pan młody: Krąp Wincenty z Reniowa, nr domu 64, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), kawaler, wiek 27 lat i 2 mies., rodzice: Krąp Jakub i Żak Katarzyna
panna młoda: Homeniuk Katarzyna z Reniowa, nr domu 14, panna, wiek 28 lat i 11 mies. rodzice: Homeniuk Jan i Kociubińska Katarzyna
świadkowie ślubu: Żak Jan i Krąp Antoni

ślub a2.
pan młody: Rewasiewicz Nestor z Reniowa, nr domu 8, kawaler, wiek 26 lat, rodzice: Rewasiewicz Andrzej i Kociubińska Agnieszka
panna młoda: Markowska Józefa z Reniowa, nr domu 2, panna, wiek 22 lata, rodzice: Markowski Jan i Petryszyn Maria
świadkowie ślubu: Dzwonkowski Franciszek i Żak MichałRok 1880 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.Rok 1881 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.Rok 1882 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.Rok 1883 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.

dod. 1.
(w księdze ślubów zapisany przy mieście Załoźce)
pan młody: Kierepka Ferdynand, kowal, ur. Huta Pieniacka, zam. Załoźce, nr domu 1, wdowiec po Karolinie z domu Adaszyńskiej, wiek 44 lata, rodzice: Kierepka Karol i Thornicka(?) Teresa
panna młoda: Dajczak Anna z domu Górniewicz, ur. Sieniawa, zam. Reniów, nr domu 66, wdowa po Stefanie Dajczaku, wiek 25 lat, rodzice: Górniewicz Kacper i Leszczyńska Maria
świadkowie ślubu: Sadowski Jan, kowal i Stefanicki Jan, organistaRok 1885 - na jednej stronie, mamy komplet, razem 2 śluby. Jakość kopii słaba, nieczytelne fragmenty.

ślub nr 1.
pan młody: Szklanny Błażej z Reniowa, nr domu 111, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), kawaler, wiek 23 lata, rodzice: Szklanny Michał i Żak Teodora
panna młoda: Klim Paulina z Reniowa, nr domu 107?, panna, wiek 20 lat, rodzice: Klim Tomasz i Żak Regina
świadkowie ślubu: Dzwonkowski Antoni i Dec Piotr
dodatkowo: zgoda ojca Tomasza Klima na ślub małoletniej córki, świadkowie: Jankiewicz Antoni i Żak Jakub

ślub nr 2.
pan młody: Krawczuk Mikołaj ur. Blich, zam. Reniów, nr domu 50, wdowiec po Salomei z domu Jasnyj, wiek 37 lat, rodzice: Krawczuk Mikołaj i Kurczało Ksenia
panna młoda: Kromp Anna z Reniowa, nr domu 62, panna, wiek 28 lat, rodzice: Kromp Jakub i Żak Katarzyna
świadkowie ślubu: Klim Tomasz i Czechowicz Jakub, mieszczaninRok 1886 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.Rok 1887 - na dwóch stronach, mamy komplet, razem 4 śluby. Jakość kopii słaba, nieczytelne fragmenty.

ślub nr 1.
pan młody: Jankiewicz Franciszek z Reniowa, nr domu 51, kawaler, wiek 28 lat i 8 mies., rodzice: Jankiewicz Maciej i Laszeńska Tekla
panna młoda: Gałuszka Anna z Trościańca Wielkiego, nr domu 185, panna, wiek 16 lat, rodzice: Gałuszka Jan i Kurzel Maria
świadkowie ślubu: Jankiewicz Antoni i Szklanny Maciej

ślub nr 2.
pan młody: Hach Albin ur. Załoźce, zam. Reniów, nr domu 27, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), kawaler, wiek 26 lat, rodzice: Hach Józef i Żuk Paraskewia
panna młoda: Baran Tekla ur. Milno, zam. Załoźce, nr domu 27, panna, wiek 25 lat, rodzice: Baran Tomasz i Dec Teresa
świadkowie ślubu: Stefanicki Jan i Wojciechowski Jan, kościelny

ślub nr 3.
pan młody: Olejnik Jan z Reniowa, nr domu 33?, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), kawaler, wiek 25 lat. rodzice: Olejnik Grzegorz i Półtorak Tekla
panna młoda: Szeliga Katarzyna z Reniowa, nr domu 52?, panna, wiek 21 lat, rodzice: Szeliga Jakub i Szklanny Apolonia
świadkowie ślubu: Żak Jan i Krąp Wincenty
dodatkowo: zgoda ojca Jakuba Szeligi na ślub małoletniej córki, świadkowie: Żak Jan i Myśliwiec Wincenty

ślub nr 4.
pan młody: Karowski Jakub z Reniowa, nr domu 22, c.k. żołnierz ("c.r. miles domesticus"), kawaler, wiek 33 lata, rodzice: Karowski Jan i Dajczak Jadwiga(?)
panna młoda: Serotiuk Maria z Reniowa, nr domu 85, panna, wiek 22 lata, rodzice: Serotiuk Aleksander i Prasoła Anna
świadkowie ślubu: Waliczyński Mikołaj i Wojciechowski Jan, kościelnyRok 1888 - na trzech stronach, mamy komplet, razem 10 śluby. Jakość kopii słaba, nieczytelne fragmenty.

ślub nr 1.
pan młody: Sowicz Justyn z Reniowa, nr domu 74, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), kawaler, wiek 26 lat, rodzice: Sowicz Michał i Nowyj Józefa
panna młoda: Olejnik Anna z domu Markowska z Reniowa, nr domu 2, wdowa po Marcinie Olejnik, wiek 29 lat, rodzice: Markowski Jan i Petryszyn Maria
świadkowie ślubu: Zając Józef i Krzyżanowski Aleksy

ślub nr 2.
pan młody: Serotiuk Stefan z Reniowa, nr domu 128, c.k. żołnierz ("c.r. miles domesticus"), wdowiec po Annie z domu Berkieta, wiek 37 lat, rodzice: Serotiuk Dymitr i Petryszyn Marta
panna młoda: Krąp Elżbieta z Reniowa, nr domu 62, panna, wiek 27 lat, rodzice: Krąp Jakub i Żak Katarzyna
świadkowie ślubu: Woźniak Józef i Żytyński Ignacy

ślub nr 3.
pan młody: Łucyk Józef z Reniowa, nr domu 33, kawaler, wiek 26 lat, rodzice: Łucyk Maciej i Petryszyn Anna
panna młoda: Kociubińska Rozalia z Reniowa, nr domu 36, panna, wiek 26 lat, rodzice: Kociubiński Jan i Kromp Agnieszka
świadkowie ślubu: Woźniak Józef i Dec Piotr

ślub nr 4.
pan młody: Kromp Maciej z Reniowa, nr domu 54, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), kawaler, wiek 25 lat, rodzice: Kromp Jan i Bil Agnieszka
panna młoda: Kociubińska Maria z Reniowa, nr domu 105, panna, wiek 25 lat, rodzice: Kociubiński Marcin i Dajczak Katarzyna
świadkowie ślubu: Kromp Antoni i Żak Jan

ślub nr 5.
pan młody: Worobiec Michał z Reniowa, nr domu 97?, wdowiec po Marii z domu Berkieta, wiek 39 lat, rodzice: Worobiec Jan i Żytyńska Eufrozyna
panna młoda: Kromp Franciszka z domu Olejnik z Reniowa, nr domu 52, wdowa po Stanisławie Krompie, wiek 30 lat, rodzice: Olejnik Kacper i Półtorak Tekla
świadkowie ślubu: Berkieta Gabriel i Olender Jan

ślub nr 6.
pan młody: Kromp Piotr z Reniowa, nr domu 29, c.k. żołnierz ("c.r. miles domesticus"), kawaler, wiek 23 lata, rodzice: Kromp Maciej i Żak Rozalia
panna młoda: Olejnik Katarzyna z Milna, nr domu 157, panna, wiek 16 lat, rodzice: Olejnik Jan i Pawłowska Regina
świadkowie ślubu: Krąp Antoni i Żak Jan
dodatkowo: zgoda ojca Macieja Krompa na ślub małoletniego syna, świadkowie ci sami

ślub nr 7.
pan młody: Czepelski Józef z Reniowa, nr domu 102, kawaler, wiek 27 lat, rodzice: Czepelski Jan i Gruntowska Maria
panna młoda: Krzyżanowska Rozalia z Trościańca Wielkiego, nr domu 69, panna, wiek 17 lat, rodzice: Krzyżanowski Tomasz i Naróg Anna
świadkowie ślubu: Trymbulak Wincenty i Kusiak Jakub
dodatkowo: zgoda ojca Tomasza Krzyżanowskiego na ślub małoletniej córki, świadkowie: Trymbulak Wincenty i Kurzel Wawrzyniec

ślub nr 8.
pan młody: Kukuruza Jerzy z Reniowa, nr domu 4, kawaler, wiek 24 lata, rodzice: Kukurudza Cyryl i Kociubińska Maria
panna młoda: Krąp Maria z Reniowa, nr domu 52, panna, wiek 25 lat, rodzice: Krąp Jakub i Żak Katarzyna
świadkowie ślubu: Sowicz Józef i Łokieć Piotr

ślub nr 9.
pan młody: Kołtowski Wincenty z Reniowa, nr domu 73, kawaler, wiek 24 lata, rodzice: Kołtowski Franciszek i Żak Anna
panna młoda: Krąp Rozalia z Reniowa, nr domu 36, panna, wiek 21 lat, rodzice: Krąp Antoni i Półtorak Teresa
świadkowie ślubu: Żak Jan i Żak Wincenty
dodatkowo: zgoda ojca Antoniego Krąpa na ślub małoletniej córki, świadkowie: Żak Józef i Olejnik Wojciech

ślub nr 10.
pan młody: Olejnik Marcin z Reniowa, nr domu 27, kawaler, wiek 24 lata, rodzice: Olejnik Józef i Kowal Maria
panna młoda: Kociubińska Teresa z Reniowa, nr domu 17, panna, wiek 24 lata, rodzice: Kociubiński Jan i Krąp Maria
świadkowie ślubu: Waliczyński Mikołaj i Procyk GabrielRok 1889 - na jednej stronie, mamy komplet, razem 3 śluby. Jakość kopii słaba, nieczytelne fragmenty.

ślub nr 1.
pan młody: Kociubiński Andrzej z Reniowa, nr domu 36, c.k. żołnierz ("c.r. miles domesticus"), kawaler, wiek 23 lata, rodzice: Kociubiński Jan i Krąp Agnieszka
panna młoda: Olejnik Anna z Milna, nr domu 30?, panna, wiek 22 lata, rodzice: Olejnik Marcin i Krąpiec Maria
świadkowie ślubu: Dec Piotr i Krąp Maciej
dodatkowo: zgoda ojca Marcina Olejnika na ślub małoletniej córki, świadkowie: Stefanicki Jan i Dec Piotr

ślub nr 2.
pan młody: Baran Jan, ur. Milno, zam. Załoźce, nr domu 2, kawaler, wiek 23 lata, matka: Baran Maria
panna młoda: Markowska Katarzyna z Reniowa, nr domu 2, panna, wiek 25 lat, rodzice: Markowski Jan i Petryszyn Maria
świadkowie ślubu: Kęs Michał i Bieniaszewski Wojciech

ślub nr 3.
pan młody: Procyk Tymoteusz ur. Czystopady, zam. Załoźce, nr. domu 142, kawaler, wiek 24 lata, rodzice: Procyk Maciej i Teśluk Tatiana
panna młoda: Petryszyn Anna z domu Krąp z Reniowa, nr domu 6, wdowa po Ignacym Petryszyn, wiek 26 lat, rodzice: Krąp Franciszek i Topornicka Teresa
świadkowie ślubu: Petryszyn Maciej i Majkut WojciechRok 1890 - na dwóch stronach, mamy komplet, razem 3 śluby. Jakość kopii słaba, nieczytelne fragmenty.

ślub nr 1.
pan młody: Olejnik Marcin z Reniowa, nr domu 33, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), kawaler, wiek 24 lata, rodzice: Olejnik Jan i Łucyk Anna
panna młoda: Klim Franciszkaz Reniowa, nr domu 49, panna, wiek 20 lat, rodzice: Kociubiński Tomasz i Szklanny Regina
świadkowie ślubu: Olejnik Józef i Jankiewicz Antoni

ślub nr 2.
pan młody: Kociubiński Wincenty z Reniowa, nr domu 105, kawaler, wiek 24 lata, rodzice: Kociubiński Marcin i Dajczak Katarzyna
panna młoda: Letka Maria z Milna, nr domu 240, panna, wiek 16 lat, rodzice: Letki Marcin i Maliszewska Katarzyna
świadkowie ślubu: Olejnik Józef i Jankiewicz Antoni
dodatkowo: zgoda ojca Marcina Letkiego na ślub małoletniej córki, świadkowie: Piwowarczuk Józef i Krzyżanowski Antoni

ślub nr 3.
pan młody: Markowski Błażej z Reniowa, nr domu 2, kawaler, wiek nieczytelny, rodzice: Markowski Jan i Berkieta Paraskewia
panna młoda: Dzwonkowska Maria z Reniowa, nr domu 8, panna, wiek 25 lat, rodzice: Dzwonkowski Franciszek i Berkieta Anastazja
świadkowie ślubu: Dzwonkowski Wincenty i (..) Stefan /nazwisko nieczytelne/Rok 1892 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.
Rok 1893 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.
Rok 1894 - brak w ogóle, liczba stron nieznana.


Oglądacie rozszerzoną kwerendę ślubów wiernych wyznania rzymskokatolickiego z wioski Reniów. Zimą z 2011 na 2012 wszystkie dane zostaną połączone ze sobą, a osoby dodane do naszej bazy "Szukamy Przodków".

Zanim to się stanie, już teraz mogą z tych materiałów korzystać Czytelnicy strony "Olejów na Podolu".

Tyle na razie mamy. Bardzo tu dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom archiwaliów.

Wypisaliśmy lata, o których wiemy na pewno, że są dostępne w archiwach. Na mikrofilmach w AGAD i u Mormonów - jest to dokładnie jeden i ten sam zespół archiwalny. Część z niego już mamy - i możecie go przeglądać w niniejszym artykule. Jakość naszych kopii jest różna, w przypadku kserokopii (a raczej ksero z ksero) zdarzały się zaciemnienia i trudne do odczytania fragmenty. Wszystkie nazwiska czy słowa, których transkrypcji nie jesteśmy na 100% pewni, są zaznaczone znakiem zapytania.

Dane osób są takie, jak w oryginale (lub jak udało nam się je odczytać). Więc będą tam błędy z epoki - np. różne nazwiska panieńskie matek dla tej samej osoby, przy chrztach kolejnych jego/jej dzieci. Bardzo często się z tym spotykamy w XIX-wiecznych księgach kościelnych. Większość z tych ludzi nie miała jeszcze dokumentów, ich dane ktoś dyktował księdzu. Mogą też być jakieś nasze błędy, powstałe przy odczytywaniu. Wszystko to zostanie skorygowane przy scalaniu danych, za kilka miesięcy.

W przypadku niektórych brakujących stron czasem wiemy dokładnie, ile było na nich chrztów / ślubów / zgonów. Po lewej lub prawej stronie naszych kopii widać było fragmenty stron sąsiednich.

Na koniec wielka prośba o pomoc. Może ktoś z naszych Czytelników już posiada kopie stron z tych brakujących jeszcze lat? I zechce się nimi podzielić? A może znajdą się chętni do szukania swoich przodków w tych niedostępnych jeszcze latach? Zainteresowanych prosimy o kontakt z administratorami. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą nową stronę.