Nazwiska R
Dodane przez Remek dnia Czerwca 23 2007 01:56:54
(uaktualnione luty 2013)


Rabij Michał
HARBUZÓW
brak innych danych
w roku 1873 występował jako świadek

Radaczyńska Anna, po mężu Pomys (Pomys Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI
(zapisywana też jako Rodaczyńska)
żona Antoniego
ur. ok. 1871
rodzice: Rodaczyński Franciszek i Sikora Maria
w roku 1894 w wieku 23 lat jako panna wyszła za Antoniego Pomysa, młynarza z Hnidawy, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 206

Radaczyńska Maria, po mężu Smarzewska (Smarzewska Maria)
HUKAŁOWCE
(zapisywana też jako Rodaczyńska)
żona Aleksandra
ur. ok. 1824, zm. 1854 w wieku 30 lat
rodzice: Radaczyński Józef i Magdalena, nazwisko panieńskie nie podane
żona szlachcica
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Heleny Smarzewskiej
w roku 1854 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami
mieszkała w domu nr 12

Radaczyński Franciszek
KROPIWNA
ur. ok. 1840 Kropiwna, zamieszkały tamże
rodzice: Radaczyński Józef i Strzałkowska Franciszka
w roku 1866 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Julianną Sękowską, ur. Bzowica, zam. Skęszczyzna, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 53

Radecki Ignacy
LAS OLEJÓW
ur. 1857 zm. 1859 w wieku 2 lata
syn pszczelarza / dozorcy pasieki, urodził się i zmarł w lesie Olejów
rodzice: Radecki Michał i Robak Paraskewa
rodzice chrzestni: Masztalerz Piotr i Radom Apolonia, oboje z Olejowa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
zamiast numeru domu zapisane: las

Radecki Michał
LAS OLEJÓW
mąż Paraskewy z domu Robak
dozorca pasieki
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Ignacego Radeckiego, numer domu nie podany

Radomska Katarzyna, po mężu Zajbert (Zajbert Katarzyna)
BIAŁOKIERNICA / OLEJÓW
żona Kazimierza
ur. 1907 w Białokiernicy
rodzice: Radomski Jan (syn Michała i Paraskewii z domu Kowal) i Turczyńska Zofia (córka Michała i Marii z domu Sikora)
rodzice chrzestni: Różycki Wincenty i Hładun Anna, żona Jana
akuszerka: Kowal Eudoksja
sakramentu chrztu udzielił: ksiądz Fryderyk Cywiński, proboszcz
mieszkała w domu nr 9 w Białokiernicy
w roku 1929 wyszła za mąż za Kazimierza Zajberta z Olejowa, nr domu 31

Radomy Jakub
BIAŁOGŁOWY

brak informacji o stanie cywilnym
żebrak ("mendicans")
ur. ok. 1745, zm. 1837 w wieku 92 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu nie podany

Radomy Jakub
BIAŁOGŁOWY

1) mąż Heleny z domu Kich
2) mąż wdowy Marii z domu Berbelickiej, po 1-szym mężu Olech
ur. ok. 1845
rodzice: Radomy Jan i Wegera Maria
w roku 1891 mieszkał w domu nr 58, w wieku 46 lat jako wdowiec po Helenie z domu Kich ożenił się z wdową Marią Olech z domu Berbelicką, nr domu 57 w Białogłowach

Radowy Andrzej
OLEJÓW

ur. 1849
rodzice: Radowy Łukasz i Masztalerz Maria
rodzice chrzestni: Owczarz Franciszek i Radowy Maria, żona Józefa
numer domu nie podany
dane z ksiąg grecko-katolickich
(być może błędny zapis nazwiska Radom? - pewności jednak nie mamy)

Radowy Łukasz
OLEJÓW

mąż Marii z domu Masztalerz
brak informacji o rodzicach
w roku 1849 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Radowego - numer domu nie podany
dane z ksiąg grecko-katolickich
(być może błędny zapis nazwiska Radom? - pewności jednak nie mamy)

Radwański Jan
BIAŁOKIERNICA?
brak innych danych
w roku 1850 był ojcem chrzestnym dla Jana Kusiaka z domu nr 4 w Białokiernicy

Radziejewska Aniela, po mężu Oborska (Oborska Aniela)
BZOWICA
żona Józefa
rodzice: Radziejewski Jan i Łukawiecka Katarzyna (w r. 1855 nazwisko matki zapisane jako Żukowiecka)
żona ekonoma z Bzowicy
w roku 1850 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marcelli Honoraty Oborskiej, pod numerem domu 1 w Bzowicy
w roku 1853 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszki Marii Oborskiej, pod numerem domu 1 w Bzowicy
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Oborskiej, pod numerem domu 2 w Harbuzowie
(przy ostatnim dziecku napis "pogrobowiec"; prawdopodobnie Józef Oborski już nie żył)

Radzileska Barbara
RATYSZCZE

szlachcianka
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1751, zm. 1821 w wieku 70 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 36

Rakietty Jan
HARBUZÓW
ur. 1860
syn mechanika z Harbuzowa
rodzice: Rakietty Leopold i Chmurowicz Maria
rodzice chrzestni: Barcewicz Albin, prywatny oficjalista i Kozaryn Marta, żona rządcy dóbr olejowskich
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 2

Rakietty Józef
HARBUZÓW
ur. 1864
syn mechanika z Harbuzowa
rodzice: Rakietty Leopold i Chmurowicz Maria
rodzice chrzestni: Bem Józef, szlachcic, właściciel części Manajowa i Barcewicz Karolina, żona Albina, ekonoma harbuzowskiego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Władysław Drozdowski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 2

Rakietty Karolina
HARBUZÓW
ur. ok. 1862, zm. 1863 w wieku 1 rok
córka mechanika z Harbuzowa
rodzice: Rakietty Leopold i Chmurowicz Maria
rodzice chrzestni: Witwicki Jan, nadleśniczy z Olejowa i Kozaryn de Okulicz Marta, żona rządcy dóbr olejowskich
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkała w domu nr 2

Rakietty Leopold
HARBUZÓW
mąż Marii z domu Chmurowicz
mechanik z Harbuzowa
rodzice: Rakietty Marcin i Dobropolska Elżbieta
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Rakietty
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Karoliny Rakietty
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Rakietty
mieszkał w domu nr 2
w roku 1864 był ojcem chrzestnym dla Józefy Sucheckiej z domu nr 1 w Olejowie

Rakietty Ludwika Józefa
HARBUZÓW
ur. i zm. 1863 w wieku 1 miesiąc
córka mechanika z Harbuzowa
rodzice: Rakietty Leopold i Chmurowicz Maria
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkała w domu nr 2

Rampelt de Rüdenstein Bronisław
OLEJÓW
rządca dóbr olejowskich
w roku 1878 występował jako świadek

Raróg Agnieszka (Jaga), po mężu Wojtyna (Wojtyna Agnieszka)
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1832 oryg. "Rarok"
żona Franciszka
wg księgi ślubów: ur. ok. 1798
wg księgi zgonów: ur. ok. 1786, zm. 1865 w wieku 79 lat
wg księgi ślubów: rodzice: Raróg Mateusz i Maria
(Uwaga: przy tej osobie wiele błędów w materiale źródłowym. W r. 1838 jej nazwisko panieńskie zapisano błędnie jako Sąsiadek. W r. 1824 jej imię zapisano jako Anna, w r. 1832 jako Jaga, a w r. 1835 jako Agata. W r. 1827 imię jej ojca zapisano jako Maciej, a w r. 1847 imię matki zapisano jako Agnieszka. Oprócz tego duża różnica wieku między danymi z księgi ślubów i zgonów (aż 12 lat))
w roku 1823 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Franciszka Wojtynę, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 132
w roku 1824 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tekli Wojtyny - pod numerem domu 132
w roku 1827 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Wojtyny - pod numerem domu 132
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Wojtyny - pod numerem domu 132
w roku 1832 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Wojtyny - pod numerem domu 132
w roku 1835 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Wojtyny - pod numerem domu 132
w roku 1838 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Piotra Wojtyny - pod numerem domu 132
w roku 1841 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Wojtyny - pod numerem domu 132
w roku 1845 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Heleny Wojtyny - pod numerem domu 132
w roku 1847 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Wojtyny - pod numerem domu 132
w roku 1865 zmarła (już jako wdowa po Franciszku Wojtynie), zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami, numer domu 133

Raróg Józef
???

miejscowość nie podana, brak innych danych
w roku 1859 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Raróg Katarzyna, po mężu Trymbulak (Trymbulak Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1818 oryg. "Rarogh"
żona Krzysztofa
ur. ok. 1793
córka Wojciecha Raroga
(w r. 1825 jej nazwisko zapisano błędnie jako Naróg, w r. 1828 jako Gałuszka, w r. 1830 nazwiska panieńskiego w ogóle nie podano)
w roku 1818 w wieku 25 lat jako panna wyszła za wdowca Krzysztofa Trymbulaka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 85
w roku 1821 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Trymbulaka - pod numerem domu 92
w roku 1823 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Szymona Trymbulaka - pod numerem domu 39
w roku 1825 (jako Katarzyna z domu Naróg) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Trymbulaka - pod numerem domu 93
w roku 1828 (jako Katarzyna z domu Gałuszka) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marianny Trymbulak - pod numerem domu 74
w roku 1830 (nazwisko panieńskie nie podane) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Trymbulak - pod numerem domu 73

Raróg Regina, nazwisko panieńskie nie podane
TROŚCIANIEC WIELKI

wdowa (nie podane, po kim)
ur. ok. 1763, zm. 1823 w wieku 60 lat
w roku 1823 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: ze starości, numer domu 135

Raróg Teresa, po mężu Krupnicka (Krupnicka Teresa)
RATYSZCZE

żona Jana
rodzice: Raróg Jan i Olejnik Anna
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Krupnickiej, pod numerem domu 52
w roku 1874 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Krupnickiej, pod numerem domu 52
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Krupnickiej, pod numerem domu 52
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Krupnickiej, pod numerem domu 52
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Krupnickiego, pod numerem domu 52
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Krupnickiej, pod numerem domu 52
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Krupnickiego, pod numerem domu 62

Rapluk Konstanty
MSZANA

sługa ("famulus")
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1812, zm. 1853 w Białokiernicy w wieku 41 lat i tu pochowany
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
numer domu 28
dane z ksiąg grecko-katolickich

Rarycz Jan
MONIŁÓWKA
brak innych danych
w roku 1871 występował jako świadek

Rarycz Michał
MONIŁÓWKA
mąż Katarzyny z domu Diduszek
grekokatolik
ur. ok. 1819
dane rodziców nieczytelne
w roku 1871 mieszkał w domu nr 13, w wieku 52 lata jako wdowiec po (...) /nieczytelne/ ożenił się z wdową Katarzyną Diduszek z domu Janiszewską z Harbuzowa, nr domu 17

Raster(?) Barbara, po mężu Majkut (Majkut Barbara)
RATYSZCZE

żona Kazimierza
ur. ok. 1832, zm. 1886 w wieku 54 lat
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
numer domu 23

Recyw(?) Jan /nazwisko nieczytelne/
OLEJÓW
brak innych danych
w roku 1891 występował jako świadek

Red(...)ska Ewa /nazwisko nieczytelne/
CZYSTOPADY

córka Kazimierza
w roku 1830 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marianny, numer domu nie podany

Red(...)ska Marianna /nazwisko nieczytelne/
CZYSTOPADY

ur. 1830
matka: Red(...)ska Ewa /nazwisko nieczytelne/
rodzice chrzestni: Derech Roman i Derechowa Marta
numer domu nie podany

Regelska Kunegunda, po mężu Witwicka (Witwicka Kunegunda)
OLEJÓW / ŁOPUSZANY

żona Józefa Regelskiego, prywatnego oficjalisty
córka Kazimierza Regelskiego
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Ksawerego Nikodema Witwickiego - pod numerem domu 8 w Olejowie (*)
w roku 1864 wymieniona jako żona zmarłego, Łopuszany, numer domu nie podany
(*)dane z ksiąg grecko-katolickich

Rehan Agata, po mężu Sienicka (Sienicka Agata)
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1817 oryg. "Rechan"
żona Stefana, ekonoma
brak danych o rodzicach
w roku 1817 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Teresy Sienickiej - numer domu nie podany
w roku 1819 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Sienickiej - pod numerem domu 1
w roku 1821 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Antoniny Sienickiej - pod numerem domu 1

Rehschütz Eugeniusz
RATYSZCZE

ur. i zm. 1875 w wieku 9 miesięcy
rodzice: Rehschütz Władysław i Vogel Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: galopujące suchoty
numer domu nie podany

Reich Antoni
BIAŁOGŁOWY

mąż Anny z domu Echchard(?)
ur. ok. 1807
mandatariusz w Białogłowach
brak informacji o rodzicach
w roku 1831 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Anną Echchard(?), oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 24 w Białogłowach

Reinhard Jakub
MANAJÓW
mąż Krystyny z domu Merker
służący ekonoma ("famulus oeconomicus")
w roku 1851 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Reinhard
mieszkał w domu nr 2

Reinhard Maria
MANAJÓW
ur. 1851
rodzice: Reinhard Jakub i Merker Krystyna
rodzice chrzestni: Tomaszewski Jan, służący ekonoma i Wiszniewska Anastazja, żona leśniczego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkała w domu nr 2

Reiter Balbina
OLEJÓW
ur. 1860
córka szewca
rodzice: Reiter Jakub i Siwak Maria
rodzice chrzestni: Kocur Maciej i Szeremeta Julianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkała w domu nr 74

Reiter Jakub
BIAŁOKIERNICA
mąż Marii z domu Szkałuba
cegielnik
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Magdaleny Reiter, pod numerem domu 10
w roku 1876 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Magdaleny z Bazylim Procykiem

Reiter Jakub
OLEJÓW
mąż Marii z domu Siwak
szewc
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Balbiny Reiter, pod numerem domu 74

Reiter Jan
BIAŁOKIERNICA
mąż Marianny z domu Robak
ur. ok. 1824, Wyżniany
zawód: cegielnik
rodzice: Reiter Jakub i Bor Elżbieta
w roku 1855 wymieniony pod numerem domu 62, w wieku 31 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Robak, wymienioną pod tym samym numerem domu 62

Reiter Magdalena, po mężu Procyk (Procyk Magdalena)
TWORYMIRKA
żona Bazylego
ur. ok. 1857 Białokiernica, zam. Tworymirka
córka cegielnika
rodzice: Reiter Jakub i Szkałuba Maria, włościanie w Białokiernicy
rodzice chrzestni: Łucyk Mikołaj z Białokiernicy i Mądrzycka Elżbieta z Olejowa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
w czasie chrztu mieszkała w domu nr 10 w Białokiernicy
w roku 1876 mieszkała w domu nr 1 w Tworymirce, w wieku 19 lat jako panna wyszła za Bazylego Procyka z domu nr 16

Rem Demian
SASSÓW / HALCZYNA DOLINA?
grekokatolik
mąż Magdaleny z domu Bułha
ur. ok. 1841, Sassów
muzykant w Sassowie
rodzice: Rem Grzegorz i Ciarska(?) Maria
w roku 1873 mieszkał w domu nr 301 w Sassowie, w wieku 32 lat jako kawaler ożenił się z Magdaleną Bułha ur. Lipowce z dominium, nie wiadomo gdzie po ślubie zamieszkali

Remenowska Agnieszka, po mężu Czajkowska (Czajkowska Agnieszka)
BZOWICA
żona Sebastiana
ur. ok. 1873
rodzice: Remenowski Prokop i Stachów Maria
w roku 1890 mieszkała w domu nr 88, w wieku 17 lat jako panna wyszła za Sebastiana Czajkowskiego z domu nr 77

Remenowska Tekla
BZOWICA
ur. 1861
rodzice: Remenowski Piotr i Tomczyszyn Anna
rodzice chrzestni: Tomczyszyn Michał i Szeigin Paraskewa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkała w domu nr 51

Remenowska N.N. (dziewczynka bez imienia, zmarła przed chrztem)
BZOWICA
ur. i zm. 1859
rodzice: Remenowski Piotr i Tomczyszyn Anna
zapisana przyczyna zgonu: z trudnego porodu
nr domu 51

Remenowski Dymitr
BZOWICA
grekokatolik
mąż Kseni z domu Wilk
ur. ok. 1860
rodzice: Remenowski Teodor i Romaniszyn Helena
w roku 1884 mieszkał w domu nr 99, w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Ksenią Wilk z domu nr 9

Remenowski Marcin
BZOWICA
grekokatolik
mąż Marii z domu Mielnik
ur. ok. 1854
rodzice: Remenowski Dymitr i Czajkowska Anastazja
w roku 1878 mieszkał w domu nr 51, w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Marią Mielnik z domu nr 83

Remenowski Piotr
BZOWICA
1) mąż Katarzyny z domu Rebryk
2) mąż Anny z domu Tomczyszyn
ur. ok. 1826
rodzice: Remenowski Mikołaj i Korytko Anna
mieszkał w domu nr 51
w roku 1856 w wieku 30 lat jako wdowiec po Katarzynie Rebryk ożenił się z Anną Tomczyszyn z domu nr 15
w roku 1859 wymieniony jako ojciec urodzonej martwo dziewczynki bez imienia
w roku 1861 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Remenowskiej

Remenowski Prokop
BZOWICA
mąż Marii z domu Stachów
grekokatolik
ur. 1848
rodzice: Remenowski Dymitr i Czajkowska Anastazja
w roku 1872 mieszkał w domu nr 51, w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Marią Stachów z domu nr 36
w roku 1890 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Agnieszki z Sebastianem Czajkowskim

Remenowski Teodor
BZOWICA
mąż Heleny Stachów z domu Romaniszyn
ur. ok. 1829
rodzice: Remenowski Mikołaj i Pałamarz Anna
w roku 1859 mieszkał w domu nr 51, w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z wdową Heleną Stachów z Romaniszynów z domu nr 31

Rewasiewicz Anna, po mężu Majkut (Majkut Anna)
RENIÓW

żona Wojciecha
rodzice: Rewasiewicz Andrzej i Kociubińska Agnieszka
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Majkuta, pod numerem domu 8
w roku 1880 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Majkuta, pod numerem domu 8
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Jana i Jakuba Majkut, pod numerem domu 8
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Majkut, pod numerem domu 8
w roku 1892 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Majkut, pod numerem domu 8

Rewasiewicz Anna
RENIÓW

ur. 1890
rodzice: Rewasiewicz Nestor i Markowska Józefa
rodzice chrzestni: Kociubiński Piotr i Bezkorowajna Julianna, żona Daniela
numer domu 8

Rewasiewicz Nestor
RENIÓW

mąż Józefy z domu Markowskiej
ur. ok. 1853
rodzice: Rewasiewicz Andrzej i Kociubińska Agnieszka / Agata
w roku 1879 mieszkał w domu nr 8, w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Józefą Markowską z domu nr 2 w Reniowie
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Rewasiewicz, pod numerem domu 8

Ridkodub Gabriel
HUKAŁOWCE
mąż Rozalii z domu Matusiewicz
ur. ok. 1806 Wołczkowce
rodzice: Ridkudub Stefan i Maria, nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1851 w wieku 45 lat jako kawaler ożenił się z wdową Rozalią Barczyszyn z domu Matusiewicz, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 23

Robaczyńska Teresa, po mężu Kopczyńska (Kopczyńska Teresa)
HARBUZÓW
żona Cypriana
rodzice: Robaczyński Wincenty i Apolonia, nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1851 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Joanny Kopczyńskiej
mieszkała w domu nr 1

Rogalski Paweł
RATYSZCZE

1) mąż NN
2) mąż wdowy Marianny Łukasiewicz
ur. ok. 1783
brak informacji o rodzicach
w roku 1838 w wieku 55 lat jako wdowiec (w księdze ślubów nie podano, po kim) ożenił się z wdową Marianną Łukasiewicz, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 36 w Ratyszczu

Rogowski Jakub
BIAŁOGŁOWY

ur. 1834
rodzice: Rogowski Szymon i Sikora Maria
rodzice chrzestni: Partacz Sebastian i Sokołowska Justyna
numer domu 49

Rogowski Jan
BIAŁOGŁOWY

ur. 1832
rodzice: Rogowski Szymon i Sikora Maria
rodzice chrzestni: Partacz Sebastian i Sokołowska Anna
numer domu 99

Rogowski Szymon
BIAŁOGŁOWY

mąż Marii z domu Sikora
brak informacji o rodzicach
w roku 1832 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Rogowskiego, pod numerem domu 99
w roku 1834 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Rogowskiego, pod numerem domu 49

Rojowska Anna, po mężu Magdycz (Magdycz Anna)
BZOWICA
żona Kazimierza
ojciec: Rojowski Krzysztof
w roku 1828 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Kazimierza Magdycza
mieszkała w domu nr 32

Romaniuk Teodor
OLEJÓW / BIAŁOKIERNICA?
grekokatolik
mąż Franciszki z domu Daszkiewicz
ur. ok. 1845 Horodyszcze, zamieszkały Olejów
rodzice: Romaniuk Józef i Szynkarek Zofia
w roku 1869 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Franciszką Daszkiewicz z Białokiernicy, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 61 (nie wiadomo, Olejów czy Białokiernica - i gdzie po ślubie zamieszkali)
(zmarł przed r. 1873)

Romanda vel Jezierzańska Maria, po 1-szym mężu Łabuniec vel Wusak, po 2-gim Mrozicka (Łabuniec vel Wusak Maria) (Mrozicka Maria)
OLEJÓW

1) żona Piotra Łabuniec vel Wusak
2) żona Jana Mrozickiego
ur. ok. 1814
córka Jana Romandy vel Jezierzańskiego
w roku 1841 w wieku 27 lat jako wdowa po Piotrze Łabuniec vel Wusak wyszła za Jana Mrozickiego wyznania rzymsko-katolickiego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 73 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romanków Anastazja
OLEJÓW

ur. 1864
rodzice: Romanków Eliasz i Zając Ksenia
rodzice chrzestni: Biernacki Antoni i Zdorowega Paraskewa, żona Bazylego
numer domu 60
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romanków Anna, po mężu Procyk (Procyk Anna)
OLEJÓW

żona Jana
rodzice: Romanków Szymon i Tekla
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tekli Procyk - pod numerem domu 30
w roku 1861 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Pelagii Procyk - pod numerem domu 36
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Aleksego Procyka - pod numerem domu 36
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romanków Bazyli
OLEJÓW
brak innych danych
w roku 1904 był ojcem chrzestnym dla Kazimierza Zajberta z domu nr 31

Romanków Eliasz
BEREMOWCE / OLEJÓW

mąż Kseni z domu Zając
ur. ok. 1833
rodzice: Romanków Jakub i Anna
w roku 1855 mieszkał w domu nr 113 w Beremowcach, w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z Ksenią Zając z Olejowa, nr domu 60
po ślubie zamieszkali w Olejowie
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Michała Romanków - pod numerem domu 60
w roku 1858 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Romanków - pod numerem domu 60
w roku 1861 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Pelagii Romanków - pod numerem domu 60
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anastazji Romanków - pod numerem domu 60
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romanków Grzegorz
BEREMOWCE
brak innych danych
w roku 1860 występował jako świadek

Romanków Jan
BEREMOWCE
brak innych danych
w roku 1866 występował jako świadek

Romanków Jan
OLEJÓW

ur. 1858
rodzice: Romanków Eliasz i Zając Ksenia
rodzice chrzestni: Łuciów Michał i Posny Zofia, żona Pantaleona
numer domu 60
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romanków Justyn
BEREMOWCE
mąż Rozalii z domu Bechta
ur. ok. 1808
rodzice: Romanków Bazyli i Kalinowska Katarzyna
w roku 1855 mieszkał w domu nr 15, w wieku 47 lat jako wdowiec po Anastazji Bazamat ożenił się z wdową Rozalią Skoczylas z domu Bechta, nr domu 16

Romanków Konstanty
ŁOPUSZANY

mąż Antoniny z domu Lipińskiej
grekokatolik
ur. ok. 1867
rodzice: Romanków Andrzej i Maćków Matrona
w roku 1892 mieszkał w domu nr 58 w Łopuszanach, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Antoniną Lipińską z Trościańca Wielkiego, nr domu nie podany

Romanków Łukasz
OLEJÓW
(oryg. "Romanko")
brak innych danych
w roku 1896 występował jako świadek

Romanków Michał
OLEJÓW

ur. 1856
rodzice: Romanków Eliasz i Zając Ksenia
rodzice chrzestni: Wałyluk Maksym i Zdorowega Paraskewa, żona Bazylego
numer domu 60
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romanków Pelagia
OLEJÓW

ur. 1861
rodzice: Romanków Eliasz i Zając Ksenia
rodzice chrzestni: Łuciów Jan i Gac Tekla, żona Andrzeja
numer domu 60
dane z ksiąg grecko-katolickich

Romanowicz Władysław
OLEJÓW
mąż Adelajdy z domu Rowińskiej
ur. ok. 1842, Dubie
kucharz pałacowy w Olejowie
rodzice: Romanowicz Maciej i Uszczyło Katarzyna
w roku 1875 w wieku 33 lat jako kawaler ożenił się z Adelajdą Rowińską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 50

Romanowska Anna, po 1-szym mężu Iwanicka, po 2-gim Słonecka (Iwanicka Anna) (Słonecka Anna)
HUKAŁOWCE
1) żona Michała Iwanickiego
2) żona Franciszka Słoneckiego
służąca
ur. ok. 1818 Toustogłowy, zam. Hukałowce
rodzice: Romanowski Paweł i Żukowska Anna
w roku 1854 mieszkała w domu nr 13, w wieku 36 lat jako wdowa po Michale Iwanickim wyszła za wdowca Franciszka Słoneckiego z domu nr 77
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Słoneckiego, pod numerem domu 77
w roku 1856 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 12
w roku 1859 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Magdaleny Słoneckiej, pod numerem domu 13

Romanowska Marianna
CZYSTOPADY

ur. 1819
rodzice: Romanowski Tomasz i Świadkiewicz Rozalia
rodzice chrzestni: Świadkiewicz Michał i Olendrowa Katarzyna
numer domu 34

Romanowska Maria po mężu Cielczuk (Cielczuk Maria)
CZYSTOPADY
żona Jana
ur. ok. 1817
córka Tomasza i Rozalii
w roku 1833 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Jana Cielczuka, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 34 w Czystopadach
(zapewne osoba j.w. i błędnie podany wiek w księdze ślubów)

Romanowska Maria, po 1-szym mężu Wiszomirska, po 2-gim Hładusz (Wiszomirska Maria) (Hładusz Maria)
HUKAŁOWCE
1) żona Franciszka Wiszomirskiego
2) żona Grzegorza Hładusz
ur. ok. 1828 Tustogłowy, zam. Hukałowce
rodzice: Romanowski Paweł i Żukowska Anna
mieszkała w domu nr 13
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marcelli Wiszomirskiej
w roku 1857 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mariana Wiszomirskiego
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Teresy Wiszomirskiej
jako Wiszomirska Maria:
w roku 1851 była matką chrzestną dla Leona Smarzewskiego z domu nr 12 w Hukałowcach
w roku 1859 była matką chrzestną dla Fabiana Walwein z domu nr 13 w Hukałowcach
w roku 1860 była matką chrzestną dla Mariana Tureckiego z domu nr 6 w Hukałowcach
w roku 1864 w wieku 36 lat jako wdowa po Franciszku Wiszomirskim wyszła za Grzegorza Hładusz z domu nr 21
(z niewiadomych przyczyn w księdze ślubów jej imię zapisano błędnie jako Franciszka)
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Hładusz, pod numerem domu 13

Romanowski Tomasz
CZYSTOPADY

mąż Rozalii z domu Świadkiewicz
brak informacji o rodzicach
w roku 1819 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Romanowskiej, pod numerem domu 34

Romansowa Helena
CZYSTOPADY

wdowa (nie podane, po kim)
ur. ok. 1753, zm. 1833 w wieku 80 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 63

Rostecka / Rostocka Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1826, zm. 1830 w wieku 3 lat
rodzice: Rostecki Wojciech i Krówka Rozalia
rodzice chrzestni: Olender Augustyn i Sąsiadek Marianna, żona Łukasza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Szałasowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 50

Rostecka Helena
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1823
rodzice: Rostecki Wojciech i Krówka Rozalia
rodzice chrzestni: Winnicki Mikołaj i Sąsiadkowa Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 50

Rostecka Marianna, po mężu Denisiewicz (Denisiewicz Marianna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Piotra
córka Jana
w roku 1828 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Heleny Denisiewicz - numer domu nie podany

Rostocki Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1819, zm. 1831 w wieku 12 lat
brak informacji o rodzicach
zapisana przyczyna zgonu: cholera
numer domu 5

Rostecki Łukasz
BIAŁOGŁOWY

ur. i zm. 1845 w wieku 5 miesięcy
rodzice: Rostecki Mikołaj i Matrona
zapisana przyczyna zgonu: uduszenie ("asphyxia")
numer domu 66

Rostecki Wawrzyniec
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1816
rodzice: Rostecki Wojciech i Krówka Rozalia
rodzice chrzestni: Gałuszka Marcin i Półtorakowa Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Baranowski, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 50

Rostecki / Rostocki Wojciech
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Rozalii z domu Krówka
ur. ok. 1780, zm. 1830 w wieku 50 lat
wg danych z 1826: rodzice: Rostecki Wawrzyniec i Anastazja
w roku 1816 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wawrzyńca Rosteckiego - pod numerem domu 50
w roku 1823 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Heleny Rosteckiej - pod numerem domu 50
w roku 1826 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Rosteckiej - pod numerem domu 50
w roku 1830 zmarł, przyczyna zgonu nieczytelna numer domu 50 (w księdze zgonów nazwisko panieńskie żony nie wpisane)

Rostowski Andrzej
RENIÓW

mąż Agnieszki z domu Dajczak
ur. ok. 1820, zm. 1885 w wieku 65 lat
zapisana przyczyna zgonu: astma
numer domu 10

Rostycki Jan
BIAŁOKIERNICA

mąż Matrony z domu Diaków
ur. ok. 1811
dane rodziców nie wpisane
w roku 1835 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Matroną Diaków, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 34 w Białokiernicy
dane z ksiąg grecko-katolickich

Rosucka Ludwika
RENIÓW

ur. 1840, zm. 1841 w wieku 1 rok
rodzice: Rosucki Karol, zarządca stawu rybnego i Wiktoria
zapisana przyczyna zgonu: biegunka / czerwonka
numer domu 1

Roszewicz Franciszek
MONASTYREK BRODZKI
mąż Katarzyny z domu Witwickiej
leśniczy w Monastyrku Brodzkim, syn ekonoma w Teresowie
ur. ok. 1812 Suchodoły, zam. Monastyrek Brodzki
rodzice: Roszewicz Bazyli i Zawadzka Teresa
w roku 1862 w wieku 50 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Witwicką z Łopuszanów, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1

Rowicka(?) /Rowiowska?/ Anna, po mężu Tomczyszyn (Tomczyszyn Anna)
BZOWICA
żona Kazimierza
córka Krzysztofa
w roku 1825 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Tomczyszyn
mieszkała w domu nr 18

Rowińska Adelajda, po mężu Romanowicz (Romanowicz Adelajda)
OLEJÓW
żona Władysława
ur. 1855
córka kowala
rodzice: Rowiński Szymon i Żyłowska Urszula
rodzice chrzestni: Ciecharzewski Kazimierz, rządca dóbr olejowskich i Fellner Maria, żona właściciela części dóbr Manajów
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkała w domu nr 50
w roku 1875 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Władysława Romanowicza ur. Dubie, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 50

Rowińska Paulina
OLEJÓW
ur. 1851
rodzice: Rowiński Szymon i Żyłowska Urszula
rodzice chrzestni: Gorzejewski Michał, rządca dóbr olejowskich i Fellner Maria, żona olejowskiego mandatariusza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkała w domu nr 50

Rowiński Jan
OLEJÓW
kowal. brak innych danych
w roku 1862 był ojcem chrzestnym dla Rozalii Serwerowskiej z domu nr 107 w Olejowie
w roku 1873 występował jako świadek

Rowiński Józef
OLEJÓW

syn Szymona Rowińskiego, kowala w Olejowie
ur. ok. 1844, zm. 1850 w wieku 6 lat
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 50
dane z ksiąg grecko-katolickich

Rowiński Józef Adam
OLEJÓW
ur. 1853
rodzice: Rowiński Szymon i Żyłowska Urszula
rodzice chrzestni: Mikołów Dionizy i Czajkowska Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
mieszkał w domu nr 50

Rowiński Marcin
OLEJÓW
ur. ok. 1830, zm. 1851 w wieku 21 lat
rodzice: Rowiński Szymon i Żyłowska Urszula
zapisana przyczyna zgonu: utopienie w wodzie podczas kąpieli
mieszkał w domu nr 50

Rowiński Szymon
OLEJÓW
mąż Urszuli z domu Żyłowskiej
kowal w Olejowie
wg księgi ślubów: ur. ok. 1811 Wojkowice cyrkuł przemyski, zamieszkały Olejów
wg księgi zgonów: ur. ok. 1806, zm. 1861 w wieku 55 lat
rodzice: Rowiński Józef i Borowska Ewa (wg księgi ślubów rodzice: Rowiński Józef i Maria)
w roku 1840 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z Urszulą Żyłowską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 6 w Olejowie (*)
w roku 1851 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Pauliny Rowińskiej, pod numerem domu 50
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Adama Rowińskiego, pod numerem domu 50
w roku 1855 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Adelajdy Rowińskiej, pod numerem domu 50
w roku 1851 był ojcem chrzestnym dla Mariana Zuirini z domu nr 2 w Harbuzowie, pod numerem domu 50
w roku 1859 był ojcem chrzestnym dla Tomasza Serwerowskiego z domu nr 101 w Olejowie
w roku 1861 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: tyfus, numer domu 50
dane z ksiąg grecko-katolickich

Rozdolska Maria, po mężu Łyczak (Łyczak Maria)
ZAŁOŹCE
ur. ok. 1872?
rodzice: Rozdolski Jan i Hładysz Antonina
w roku 1892 mieszkała w dmu nr 1117 w Załoźcach, w wieku 20? lat jako panna wyszła za grekokatolika Józefa Łyczaka z Olejowa, nr domu 248
(ślub w księgach parafii rzymskokatolickiej Załoźce)

Rozducka Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Rozduckich"
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1758, zm. 1818 w wieku 60 lat
w roku 1818 zmarła, zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna, numer domu nie podany

Rozmus Jan / Rozmys Jan
RATYSZCZE

(różne wersje zapisu jego nazwiska)
mąż Marii z domu Łukasiewicz, po 1-szym mężu Kłos
ur. ok. 1847 Czystopady, zam. Ratyszcze
rodzice: Rozmus Ignacy i Wowk / Wilk Pelagia
w czasie ślubu c.k. żołnierz ("c.r. miles domesticus")
w roku 1876 mieszkał w domu nr 18, w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z wdową Marią Kłos z domu Łukasiewicz z Ratyszcza, nr domu 39
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Rozmus, pod numerem domu 39
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Rozmys, pod numerem domu 39
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Mariann y Rozmus, pod numerem domu 33

Rozmus Katarzyna
RATYSZCZE

ur. 1882
rodzice: Rozmus Jan i Łukasiewicz Maria
rodzice chrzestni: nazwiska chrzestnych nie wpisane
numer domu 39

Rozmus Marianna
RATYSZCZE

ur. 1896
rodzice: Rozmus Jan i Łukasiewicz Maria
rodzice chrzestni: Bogucki Aleksander i Krupnicka Anna
numer domu 33

Rozmys Anna
RATYSZCZE

ur. 1889
rodzice: Rozmys Jan i Łukaszewicz Maria
rodzice chrzestni: Krupnicki Wojciech i Kusiak Ewa
numer domu 39

Różycka Anna, po mężu Kowal (Kowal Anna)
BIAŁOKIERNICA
żona Józefa
ur. ok. 1875
rodzice: Różycki Stefan i Hajduk Maria
w roku 1895 mieszkała w domu nr 6, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Józefa Kowala z domu nr 19

Rudak Jan
MANAJÓW
brak innych danych
w roku 1890 występował jako świadek

Rudak Katarzyna, po mężu Zakrzewska (Zakrzewska Katarzyna)
RATYSZCZE

żona Jana
ur. ok. 1844
rodzice: Rudak Jakub i Owsiak Maria
w roku 1861 mieszkała w domu nr 30 w Ratyszczu, w wieku 17 lat jako panna wyszła za Jana Zakrzewskiego z Trościańca Wielkiego, nr domu 13

Rudaś Szczepan
RENIÓW

ur. i zm. 1879 w wieku 5 tygodni
matka: Rudaś Helena, służąca
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 50

Rudecki Maciej
BIAŁOKIERNICA
brak innych danych
w roku 1889 wystąpił jako świadek (w księgach parafii Załoźce)

Rudek Anastazja
RENIÓW

ur. ok. 1811, zm. 1824 w wieku 13 lat
rodzice: Rudek Wojciech i Mazurowa Regina
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
numer domu 49

Rudek Jan
RENIÓW

ur. ok. 1820, zm. 1824 w wieku 4 lat
rodzice: Rudek Wojciech i Mazurowa Regina
zapisana przyczyna zgonu: zranienie (lub: ugryzienie)
numer domu 49

Rudkowski Andrzej
BIAŁOGŁOWY

ur. ok. 1830, zm. 1832 w wieku 2 lat
syn Jana i Agnieszki
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 1

Rudnicka Aniela, po mężu Gieszkowska (Gieszkowska Aniela)
OLEJÓW
żona Jerzego Władysława
ur. ok. 1861, Perehińsko
córka mechanika
rodzice: Rudnicki Michał i Pondelik(?) Maria
w roku 1878 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Jerzego Władysława Gieszkowskiego ur. Botuschan(?), zamiast numeru domu dla obojga wpisane dominium

Rudnicki Adolf
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Karoliny z domu Wolickiej
ekonom ("oeconomus") w Trościańcu
rodzice: Rudnicki Wojciech i Chrząszcz Konstancja
w roku 1893 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Stanisława Jana Rudnickiego - pod numerem domu aula 1

Rudnicki Michał
OLEJÓW
mąż Marii z domu Pondelik
w roku 1878 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Anieli z Jerzym Władysławem Gieszkowskim

Rudnicki Michał
OLEJÓW
rzemieślnik z Olejowa
brak innych danych. zapewne ten j.w.
w latach 1870-1875 występował jako świadek

Rudnicki Stanisław Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1893
syn trościanieckiego ekonoma
rodzice: Rudnicki Adolf i Wolicka Katarzyna
rodzice chrzestni: Sieteski Wincenty, woźny sądowy z Załoziec i Hübner Antonina, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Karol Czerniatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu "aula 1" (czyli dwór trościaniecki)

Rudy Maria, po mężu Cholewa (Cholewa Maria)
HARBUZÓW
żona Szymona
w roku 1859 wymieniona jako żona zmarłego
mieszkała w domu nr 32

Rudy Maria
MANAJÓW
brak innych danych
w roku 1856 była matką chrzestną dla Tomasza Kopanieckiego z domu nr 25 w Manajowie

Rudy Piotr
MANAJÓW
mąż Anny z domu Czerwińskiej
grekokatolik
rezerwiska 80. pułku piechoty, rodzice włościanie w Hnidawie
ur. ok. 1853 Hnidawa zam. Manajów
rodzice: Rudy Szymon i Kozak Ewa
w roku 1878 mieszkał w domu nr 25, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Anną Czerwińską z domu nr 158

Ruszczyński Benedykt
RATYSZCZE

mąż Magdaleny z domu Ziemlak
brak informacji o rodzicach
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Ruszczyńskiego, pod numerem domu 7

Ruszczyński Jan
RATYSZCZE

ur. 1840
rodzice: Ruszczyński Benedykt i Ziemlak Magdalena
rodzice chrzestni: Puhacz Marcin i Hawryszczak Agnieszka
numer domu 7

Ruszkowski Antoni
OLEJÓW
1) mąż Anny z domu Goreckiej
2) mąż Tekli z domu Zawirskiej
ur. ok. 1800/1801
rodzice: Ruszkowski Bartłomiej i Cimirska Apolonia
ekonom olejowski ("oeconomus Olejoviensis")
w roku 1831 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Anną Gorecką z Trościańca Wielkiego, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1
w roku 1843 w wieku 43 lat jako wdowiec (w księdze ślubów nie podane po kim) ożenił się z Teklą Zawirską, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 1, dwór olejowski

Ruszynski Józef
BIAŁOGŁOWY

ur. 1824
rodzice: Ruszynski Mikołaj i Jasińska Magdalena
rodzice chrzestni: Kruczkowski Stanisław strażnik leśny ("Inspector Silva") i Ostrowska Teresa, żona ekonoma
numer domu 104

Ruszynski Mikołaj
BIAŁOGŁOWY

mąż Magdaleny z domu Jasińskiej
brak informacji o rodzicach
w roku 1824 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Truszyńskiego, pod numerem domu 104

Ruszkowski Tomasz
OLEJÓW

syn Antoniego Ruszkowskiego, ekonoma
ur. ok. 1837, zm. 1843 w wieku 6 lat
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 1
dane z ksiąg grecko-katolickich

Rutkowska Zuzanna, po 1-szym mężu Hadzicz, po 2-gim Powroźnik (Hadzicz Zuzanna) (Powroźnik Zuzanna)
OLEJÓW
1) żona Antoniego Hadzicza
2) zona Teodora Powroźnika
ur. ok. 1822
rodzice: Rutkowski Andrzej i Loik(?) Anna
w roku 1866 w wieku 44 lat jako wdowa po Antonim Hadzicz wyszła za wdowca Teodora Powroźnika, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 155

Rużen Grzegorz
BIAŁOKIERNICA

mąż wdowy Marii Kuziewicz
ur. ok. 1818
syn Marty Rużen
w roku 1844 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z wdową Marią Kuziewicz, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 32 w Białokiernicy
dane z ksiąg grecko-katolickich

Ryniewicz Jan
HALCZYNA DOLINA?
rymarz
w roku 1852 był ojcem chrzestnym dla Marianny Dusberger z domu nr 3 w Halczynej Dolinie

Rysiowa Brygida, po mężu Radom (Radom Brygida)
OLEJÓW
żona Józefa
ur. ok. 1810
córka Jana i Petroneli z domu Kotwińskiej
w roku 1847 mieszkała w domu nr 1 w Olejowie (olejowski dwór), w wieku 37 lat jako panna wyszła za Józefa Radoma z domu nr 20

Rząsa Grzegorz
OLEJÓW
brak innych danych
w roku 1879 występował jako świadek

Rząsa Mikołaj
OLEJÓW
mąż Wiktorii z domu Masztalerz
ur. ok. 1850, Boniszyn
robotnik
rodzice: Rząsa Tomasz i Wasylowa Rozalia
w roku 1879 mieszkał w domu nr 8, w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z Wiktorią Masztalerz z domu nr 100

Rzechańska Apolonia Julia Domicela
BIAŁOGŁOWY

ur. 1824
rodzice: Rzechański Antoni, mandatariusz ("Mandatarius") i Grabczyńska Teresa
rodzice chrzestni: Pawłowski Jan i Pawłowska Agnieszka, właściciele Białogłów i Neterpiniec
numer domu 110

Rzechański Antoni
BIAŁOGŁOWY

1) mąż Teresy z domu Grabczyńskiej
2) mąż Ksaweryny z domu Zaręba
ur. ok. 1795
mandatariusz w Białogłowach
brak informacji o rodzicach
w roku 1824 (w lutym) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Apolonii Julii Domiceli Rzechańskiej, pod numerem domu 110
żona zmarła przy porodzie
w tym samym roku 1824 (w listopadzie) w wieku 29 lat jako wdowiec ożenił się z Ksaweryną Zaręba, córką ekonoma, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 110 w Białogłowach (przy tym ślubie został błędnie zapisany jako kawaler - znaczek w nieprawidłowej róbryce)

Rzepiński Wincenty
OLEJÓW
oryg. "Rzepynski"
mąż Teresy z domu Drozdowskiej
ur. ok. 1794
brak danych o rodzicach
w roku 1818 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Teresą Drozdowską; oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 110
(jego potomkowie byli już zapisywani pod nazwiskiem Rzepka)

Rzeszowski Benedykt
(czasowo?) TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1827
rodzice: Rzeszowski Marcin i Skorupińska Eudokia
rodzice chrzestni: Jasny Leon i Jasna Agnieszka, żona Szymona
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Górecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu nie podany

Rzeszowski Marcin
(czasowo?) TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Eudokii z domu Skorupińskiej
dymisjonowany żołnierz pułku Poianetz
brak danych o rodzicach
w roku 1827 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Benedykta Rzeszowskiego - numer domu nie podany

Rzeźnicka Konstancja po 1-szym mężu, po 2-gim Kowal, nazwisko panieńskie nie podane (Rzeźnicka Konstancja) (Kowal Konstancja)
TROŚCIANIEC WIELKI

1) żona NN Rzeźnickiego
2) żona Oleksy Kowala
ur. ok. 1788
brak informacji o rodzicach
w roku 1818 w wieku 30 lat jako wdowa (nie podane, po kim) wyszła za wdowca grekokatolika Oleksę Kowala, numer domu dla obojga nie podany

Rzeźnik Anna, po mężu Boszko (Boszko Anna)
HNIDAWA

żona Jana
córka Ignacego i Marii z domu Krysa
w roku 1880 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Sebastiana Boszko, pod numerem domu 21

Rzeźnik Antoni
HNIDAWA / OLEJÓW

mąż wdowy Heleny Dybasz z domu Skorobohaty
ur. ok. 1830
rodzice: Rzeźnik Grzegorz i Anna
w roku 1856 mieszkał w domu nr 18 w Hnidawie, w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z wdową Heleną Dybasz z Olejowa, nr domu 58
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Teodora Rzeźnika - pod numerem domu 58 w Olejowie
dane z ksiąg grecko-katolickich

Riznyk Maria
HNIDAWA

ur. 1896
rodzice: Riznyk Onufry i Grela Maria
rodzice chrzestni: (...) Aleksander i Kowal Feuronia, żona Józefa
numer domu 25

Rzeźnik Onufry
HNIDAWA

mąż Marii z domu Grela
ur. ok. 1865
rodzice: Rzeźnik Bazyli i Kołodij / Kołodziej Anastazja
w czasie ślubu c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius")
w roku 1891 mieszkał w domu nr 25, w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Marią Grela z domu nr 32 w Hnidawie
w roku 1896 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Riznyk, pod numerem domu 25

Rzeźnik Paraskewa, po mężu Olender (Olender Paraskewa)
HNIDAWA

żona Antoniego
córka Macieja i Katarzyny z domu Milewicz
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Olendra, pod numerem domu 23
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Olender, pod numerem domu 22
w roku 1881 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marcina Olendra, pod numerem domu 23
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Olender, pod numerem domu 23
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Pawła Olendra, pod numerem domu 23
w roku 1892 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Olender, pod numerem domu 23

Rzeźnik Paweł
HNIDAWA
mąż Anny z domu Martyniszyn
grekokatolik
ur. ok. 1837
rodzice: Rzeźnik Grzegorz i Barabas Anna
w roku 1870 mieszkał w domu nr 18, w wieku 33 lata jako kawaler ożenił się z wdową Anną Górską z domu Martyniszyn z Harbuzowa, nr domu 58

Rzeźnik Teodor
OLEJÓW

ur. 1857
rodzice: Rzeźnik Antoni i Skorobohaty Helena
rodzice chrzestni: Osiecki Paweł i Biernacka Rozalia
numer domu 58
dane z ksiąg grecko-katolickich
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.