Z nieznanych miejscowości
Dodane przez Remek dnia Luty 24 2011 16:58:51
Na niniejszej liście są zebrane osoby z nieznanych miejscowości. W przypadku rodziców chrzestnych i świadków ślubu często nie podawano miejscowości, z których pochodzili. Szczególnie dużo jest takich przypadków w księgach kościelnych z I połowy XIX wieku. I tu mamy problem. Większość z tych ludzi nosi nazwiska nieznane wśród osób z naszych wypisów. Nie możemy ich jednak przenieść do kategorii "Z innych okolic". Część z nich mogła jednak być mieszkańcami Olejowa, Bzowicy, Białokiernicy czy Trościańca Wielkiego. Przynajmniej czasowo - w okresie, gdy proszono ich na rodziców chrzestnych lub świadków. W przypadku Olejowa może to być np. służba i pracownicy hrabiów Starzeńskich. Tak samo niektóre nazwiska mogą być zniekształcone (źle zapisane), lub jako przydomki zamiast rzeczywistych nazwisk. Z tych powodów zdecydowaliśmy się założyć na tych wszystkich "nieznanych" osobny artykuł.Dane z lat 1816-1847 i 1850-1896 dla wiosek z parafii Olejów
i z (niepełnych) lat z przedziału 1816-1894 dla Trościańca Wielkiego

(uaktualnione czerwiec 2012)


Andelowa Jadwiga
brak innych danych
w roku 1821 była matką chrzestną dla Zofii Płoszaj z domu nr 59 w Trościańcu

Antoniszyn Grzegorz
brak innych danych
w roku 1879 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Augustyn Maria
brak innych danych
w roku 1855 była matką chrzestną dla Tomasza Olendra z domu nr 18 w Trościańcu

Bakumenkowa Maryna
brak innych danych
w roku 1824 była matką chrzestną dla Antoniego Kołtowskiego z domu nr 68 w Bzowicy

Balbus Paweł
brak innych danych
w roku 1823 był świadkiem ślubu w Bzowicy

Baranowa Agnieszka
brak innych danych
w roku 1831 była matką chrzestną dla Kazimierza Gładysza z domu nr 1 w Trościańcu

Bessig Anna
wdowa, brak innych danych
w roku 1853 była matką chrzestną dla Bronisława Kamińskiego z domu nr 1 w Trościańcu, syna prywatnego oficjalisty Edwarda Kamińskiego

Bibra Karol
dyrektor fabryki, brak innych danych
w roku 1819 był ojcem chrzestnym dla Rozalii Sienickiej z omu nr 1 w Trościańcu, córki trościanieckiego ekonoma Stefana Sienickiego

Borodyj Teodor
brak innych danych
w roku 1844 był świadkiem ślubu w Olejowie

Budniak Bazyli
brak innych danych
w roku 1892 występował jako świadek ślubu

Buraczenko(?) Franciszek
brak innych danych
w roku 1828 był ojcem chrzestnym dla Marianny Gruntowskiej z domu nr 112 w Trościańcu

Chronowicz Wawrzyniec
brak innych danych
w roku 1819 był ojcem chrzestnym dla Jana Bila z domu nr 36 w Trościańcu

Chrzanowska Anna
żona ekonoma, brak innych danych
w roku 1875 była matką chrzestną dla Zofii Kusiak z domu nr 118 w Trościańcu

Czereda Jan
brak innych danych
w roku 1818 był ojcem chrzestnym dla Macieja Krzywego z domu nr 52 w Olejowie

Czerny (imię nie podane)
rewizor ("revisor"), brak innych danych
w roku 1835 był świadkiem ślubu w Olejowie

Czerny Jerzy
zawód nieczytelny, brak innych danych
w roku 1853 był ojcem chrzestnym dla Bronisława Kamińskiego z domu nr 1 w Trościańcu, syna prywatnego oficjalisty Edwarda Kamińskiego

Czwurtacki Gabriel
brak innych danych
w roku 1844 był ojcem chrzestnym dla Macieja Szynkowskiego z domu nr 60 w Olejowie

Czupryn Szymon
brak innych danych
w roku 1894 występował jako świadek ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Dacyszyn Stefan
brak innych danych
w roku 1880 był ojcem chrzestnym dla Katarzyny Derech z domu nr 138 w Trościańcu

Daniło Jacek
brak innych danych
w roku 1818 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Dawid F.
ekonom, brak innych danych
w roku 1835 był świadkiem ślubu w Olejowie

Dec Anna / Decowa Anna
brak innych danych
w roku 1817 była matką chrzestną dla Jana Gałuszki z domu nr 92 w Trościańcu
w roku 1828 była matką chrzestną dla Grzegorza Olendra z domu nr 114 w Trościańcu

Dec Kajetan
brak innych danych
w roku 1854 był ojcem chrzestnym dla Marii Żytyńskiej z domu nr 73 w Trościańcu

Dec Piotr
brak innych danych
w roku 1885 jeden raz występował jako świadek ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Dec Sebastian
brak innych danych
w roku 1816 był ojcem chrzestnym dla Tekli Drozd z domu nr 15 w Trościańcu

Dekonty Jan
brak innych danych
w roku 1867 był ojcem chrzestnym dla Pelagii Druczek z domu nr 26 w Trościańcu

Denuga Eudoksja
brak innych danych
w roku 1841 była matką chrzestną dla Andrzeja Bileckiego z domu nr 18 w Olejowie

Dowusiek(?) Wiktoria
brak innych danych
w roku 1841 była matką chrzestną dla Józefa Kosińskiego z domu nr 135 w Olejowie

Droczyński Jan
brak innych danych
w roku 1832 był ojcem chrzestnym dla Michała Gruntowskiego z domu nr 112 w Trościańcu

Dubiańska Maria
brak innych danych
w roku 1842 była matką chrzestną dla Marcina Hulig z domu nr 1 w Trościańcu

Dutka Tomasz
brak innych danych
w roku 1877 występował jako świadek ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Dutko Maria
żona Tomasza, brak innych danych
w roku 1880 była matką chrzestną dla Józefa Sudala z domu nr 177 w Trościańcu

Dynkowska Katarzyna
brak innych danych
w roku 1838 była matką chrzestną dla Jana Cholewy z domu nr 143 w Olejowie

Dynisiewicz Łukasz
brak innych danych
w roku 1823 był ojcem chrzestnym dla Karola Półtoraka z domu nr 117 w Trościańcu

Dyniś Michał
brak innych danych
w roku 1823 był ojcem chrzestnym dla Łukasza Szklannego z domu nr 101 w Trościańcu

Dziwińska Maryna
oryg. "Dziwynska"
brak innych danych
w roku 1822 była matką chrzestną dla Mikołaja Sękowskiego z domu nr 66 w Bzowicy

Fedczyna Jan
brak innych danych
w roku 1888 jeden raz występował jako świadek ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Gajkowski Jan
brak innych danych
w roku 1832 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Gawryluk Eudoksja
żona Pawla, brak innych danych
w roku 1844 była matką chrzestną dla Franciszka Radoma z domu nr 81 w Olejowie

Gęsiorowska Regina
brak innych danych
w roku 1845 była matką chrzestną dla Magdaleny Świadkiewicz z domu nr 115 w Trościańcu

Głuchowski Fabian
dyrektor wytwórni fajansów ("Director fabrici faians."), brak innych danych
w roku 1831 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Golas Jaśko
brak innych danych
w roku 1819 był ojcem chrzestnym dla Magdaleny Dołhań z domu nr 20 w Białokiernicy

Gorczewicz Paweł
brak innych danych
w roku 1841 był świadkiem ślubu w Białokiernicy

Góral Pelagia
brak innych danych
w roku 1854 była matką chrzestną dla Franciszka Trymbulaka z domu nr 14 w Trościańcu

Góral Piotr
brak innych danych
w roku 1854 był ojcem chrzestnym dla Franciszka Trymbulaka z domu nr 14 w Trościańcu

Grocholski Antoni
prywatny kapłan ("privatus presbyter"), brak innych danych
w roku 1849 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Gruby Michał
brak innych danych
w roku 1842 był ojcem chrzestnym dla Marii Kociubińskiej z domu nr 1 w Trościańcu
w roku 1842 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Grzmot Maria
żona Sebastiana, brak innych danych
w roku 1825 była matką chrzestną dla Jana Strąga z domu nr 82 w Trościańcu

Haszczyn Michał
brak innych danych
w roku 1881 występował jako świadek ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Hepków Jan
brak innych danych
w roku 1834 był świadkiem ślubu w Olejowie

Hładycz Marianna
brak innych danych
w roku 1818 była matką chrzestną dla Macieja Krzyżanowskiego z domu nr 53 w Białokiernicy

Horbalska Paulina
panna, brak innych danych
w roku 1843 była matką chrzestną dla bliźniąt Teofili i Wiktorii Śliwińskich z domu nr 1 w Trościańcu

Horiszna Katarzyna
żona Michała, brak innych danych
w roku 1889 była matką chrzestną dla Andrzeja Płoszaj z domu nr 50 w Trościańcu Wielkim

Hudoba Prakseda
brak innych danych
w roku 1818 była matką chrzestną dla Marianny Fiec z domu nr 111 w Trościańcu

Ilnicka Maria
brak innych danych
w roku 1853 była matką chrzestną dla Jana Sudala z domu nr 79 w Trościańcu

Jakimczuk Paweł
brak innych danych
w roku 1878 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Jakusiewicz Szymon
brak innych danych
w roku 1817 był świadkiem ślubu w Białokiernicy

Janiszyn Aleksy
brak innych danych
w roku 1893 występował jako świadek ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Jankowski Grzegorz
szewc ("sutor"), brak innych danych
w roku 1857 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Jaszczuk Jan / Jeszczuk Jan
brak innych danych
w roku 1842 był ojcem chrzestnym dla Marcina Hulig z domu nr 1 w Trościańcu
w roku 1858 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Jerymowicz Teodor
brak innych danych
w roku 1817 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Jędruka Maria
brak innych danych
w roku 1835 była matką chrzestną dla Zofii Krzyżanowskiej z domu nr 25 w Olejowie

Jędruszkowa Maria
żona Wawrzyńca, brak innych danych
w roku 1843 była matką chrzestną dla Michała Korobija z domu nr 41 w Bzowicy

Jendruszek Wawrzyniec
brak innych danych
w roku 1837 występował jako świadek ślubu

Jędrzejewski Jan
brak innych danych
w roku 1818 występował jako świadek ślubu

Jurczenko Franciszek
brak innych danych
w roku 1843 był ojcem chrzestnym dla Jakuba Wodeckiego z domu nr 80 w Trościańcu

Kamińska Krystyna
żona Marcina, brak innych danych
w roku 1873 była matką chrzestną dla Łukasza Dajczaka z domu nr 9 w Trościańcu

Karbowska Katarzyna
żona Leona, ekonoma, brak innych danych
w roku 1889 była matką chrzestną dla Michała Żmudź z domu nr 4 w Trościańcu Wielkim

Karpinowa Barbara
brak innych danych
w roku 1822 była matką chrzestną dla Agnieszki Bielec z domu nr 18 w Olejowie

Kasparowicz Leopoldyna
panna, brak innych danych
w roku 1843 była matką chrzestną dla bliźniąt Teofili i Wiktorii Śliwińskich z domu nr 1 w Trościańcu

Kazik Rozalia
brak innych danych
w roku 1834 była matką chrzestną dla Józefa Drozdy z domu nr 76 w Olejowie

Kazimirzowa Zofia
oryg. "Kazymyrzowa"
brak innych danych
w roku 1828 była matką chrzestną dla Katarzyny Kusiakiewicz z domu nr 32 w Bzowicy

Kmiet Mikołaj
brak innych danych
w roku 1878 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Kobusic Michał
brak innych danych
w roku 1834 był ojcem chrzestnym dla Franciszka Rawa z domu nr 27 w Trościańcu

Kokosz(?) Ewa
brak innych danych
w roku 1817 była matką chrzestną dla Marianny Radom z domu nr 12 w Olejowie

Kołodzyńska Anna
brak innych danych
w roku 1830 była matką chrzestną dla Agnieszki Żmudź z domu nr 6 w Trościańcu

Kołych Maria
brak innych danych
w roku 1844 była matką chrzestną dla Łukasza Hulig z domu nr 1 w Trościańcu

Komar Dymitr
brak innych danych
w roku 1832 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Korbowicz Grzegorz
brak innych danych
w roku 1817 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Kordani Feliks
mandatariusz, brak innych danych
w roku 1835 był świadkiem ślubu w Olejowie

Kostka Dymitr
brak innych danych
w roku 1828 był ojcem chrzestnym dla Tekli Drozdowskiej z domu nr 177 w Olejowie

Kozakiewicz Ewa
brak innych danych
w roku 1840 była matką chrzestną dla Marii Laszkiewicz z domu nr 52 w Białokiernicy

Krąp Antoni
brak innych danych
w roku 1890 jeden raz występował jako świadek ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Krąp Jan
brak innych danych
w roku 1886 występował jako świadek ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Kromp Stefan
brak innych danych
w roku 1885 jeden raz występował jako świadek ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Krąpcowa Regina
brak innych danych
w roku 1830 była matką chrzestną dla Anny Marcinków z domu nr 143 w Trościańcu

Krobuśko Kacper
brak innych danych
w roku 1834 był ojcem chrzestnym dla Katarzyny Bil z domu nr 44 w Trościańcu

Kuszner Agnieszka
żona Tomasza, brak innych danych
w roku 1846 była matką chrzestną dla Marii Wilk z domu nr 1 w Bzowicy

Kwaśnicka Maria
brak innych danych
w roku 1877 była matką chrzestną dla Paraskewy Druczek z domu nr 24 w Trościańcu
w roku 1878 była matką chrzestną dla Praksedy Druczek z domu nr 24 w Trościańcu

Kyril Barbara
brak innych danych
w roku 1828 była matką chrzestną dla Magdaleny Bielec z domu nr 36 w Białokiernicy

Laskiewicz Franciszka
żona Jana, brak innych danych
w roku 1880 była matką chrzestną dla Marianny Dajczak z domu nr 110 w Trościańcu

Letka Katarzyna
brak innych danych
w roku 1861 była matką chrzestną dla Marii Dajczak z domu nr 130 w Trościańcu

Listyńska Magdalena
oryg. "Lystyńska"
brak innych danych
w roku 1828 była matką chrzestną dla Jana Hajduka z domu nr 21 w Białokiernicy

Lubaczewski Jan
brak innych danych
w latach 1836-1846 pięć razy występował jako świadek ślubu, najczęściej mieszkańców Bzowicy

Łanowy Katarzyna
żona Jakuba, brak innych danych
w roku 1875 była matką chrzestną dla Piotra Strzały z domu nr 212 w Trościańcu

Łukasiewicz Maria
brak innych danych
w roku 1834 była matką chrzestną dla Macieja Półtoraka z domu nr 26 w Trościańcu

Łycek Marta
brak innych danych
w roku 1839 była matką chrzestną dla Wincentego Naroga z domu nr 41 w Trościańcu

Majcharczuk Teresa
brak innych danych
w roku 1844 była matką chrzestną dla Dominika Kociubińskiego z domu nr 1 w Trościańcu

Malinowska Maria
brak innych danych
w roku 1850 była matką chrzestną dla Rozalii Sudal z domu nr 79 w Trościańcu

Martynowa Justyna
brak innych danych
w roku 1834 była matką chrzestną dla Gabriela Duć z domu nr 46 w Olejowie

Matuszewski Tomasz
brak innych danych
w roku 1885 jeden raz występował jako świadek ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Melega Jan
brak innych danych
w roku 1844 był ojcem chrzestnym dla Jakuba Dzierżanowskiego z domu nr 26 w Białokiernicy

Miaskiewicz Jan
brak innych danych
w roku 1835 był ojcem chrzestnym dla Andrzeja Bileckiego z domu nr 68 w Olejowie

Michalczuk Prakseda / Michalczyn Prakseda
brak innych danych
w roku 1840 była matką chrzestną dla Aleksandra Żaka z domu nr 109 w Trościańcu
w roku 1844 była matką chrzestną dla Marii Szklannej z domu nr 60 w Trościańcu

Michalski Jan
brak innych danych
w roku 1836 występował jako świadek ślubu

Mikolicha Marianna
brak innych danych
w roku 1819 była matką chrzestną dla Apolonii Bezpalko z Bzowicy, numer domu nie podany

Milikowa Marianna
brak innych danych
w roku 1819 była matką chrzestną dla Jana Bila z domu nr 36 w Trościańcu

Milińska z Momockich Antonina
brak innych danych
w roku 1875 była matką chrzestną dla Marii Sokołowskiej, córki nadleśniczego z domu nr 1 w Trościańcu

Mrawec Franciszek
brak innych danych
w roku 1841 był ojcem chrzestnym dla Jana Jabłońskiego z domu nr 1 w Olejowie

Mykieta Fedko
brak innych danych
w roku 1823 występował jako świadek ślubu

Mykita Anna
brak innych danych
w roku 1828 była matką chrzestną dla Tomasza Magdycza z domu nr 65 w Bzowicy

Myśliwiec Błażej
brak innych danych
w roku 1830 był ojcem chrzestnym dla Anny Marcinków z domu nr 143 w Trościańcu

Najwer Andrzej
brak innych danych
w roku 1841 był ojcem chrzestnym dla Józefa Dajczaka z domu nr 48 w Trościańcu

Nazareński Jan
brak innych danych
w roku 1834 był ojcem chrzestnym dla Jana Dybasza z domu nr 92 w Olejowie

Okopniak Jacek
brak innych danych
w roku 1864 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Onyszczuk Maria
brak innych danych
w roku 1889 jeden raz wymieniona jako akuszerka przy dziecku z Trościańca Wielkiego

Onyszczuk Paraskewa
żona Józefa, brak innych danych
w roku 1887 była matką chrzestną dla Petroneli Koń z domu nr 138 w Trościańcu
w roku 1889 była matką chrzestną dla Józefa Konia z Trościańca Wielkiego z domu nr 28

Onyszko Maksym
brak innych danych
w roku 1846 był ojcem chrzestnym dla Bartłomieja Hajduka z domu nr 1 w Olejowie

Ossaczuk Bazyli
brak innych danych
w roku 1838 był ojcem chrzestnym dla Marcina Kulczyny z domu nr 106 w Trościańcu

Ostapów Szymon
brak innych danych
w roku 1845 był ojcem chrzestnym dla Agnieszki Krzywy z domu nr 61 w Olejowie

Parowski(?) Wojciech
ekonom, brak innych danych
w roku 1835 był świadkiem ślubu w Olejowie

Pawłowski Piotr
brak innych danych
w roku 1861 był ojcem chrzestnym dla Marii Dajczak z domu nr 130 w Trościańcu

Petlowany Szymon
brak innych danych
w roku 1846 był ojcem chrzestnym dla Józefa Drozdowskiego z domu nr 111 w Olejowie

Petrowa Ksenia
brak innych danych
w roku 1819 była matką chrzestną dla Magdaleny Dołhań z domu nr 20 w Białokiernicy

Philippus Michał
brak innych danych
w roku 1819 był ojcem chrzestnym dla Józefa Radoma z domu nr 121 w Olejowie

Policzuk Paweł
brak innych danych
w roku 1865 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Pszczakowa(?) Regina
brak innych danych
w roku 1816 była matką chrzestną dla Tekli Drozd z domu nr 15 w Trościańcu

Rajek(?) Wasyl
brak innych danych
w roku 1832 był ojcem chrzestnym dla Jakuba Olendra z domu nr 18 w Trościańcu

Redko Wiktoria
brak innych danych
w roku 1839 była matką chrzestną dla Katarzyny Masztalerz z Olejowa (numer domu nie podany)

Rojowski Jan
brak innych danych
w roku 1826 był ojcem chrzestnym dla Jana Sękowskiego z domu nr 2 w Bzowicy

Romanowska Rozalia
brak innych danych
w roku 1832 była matką chrzestną dla Marianny Świadkiewicz z domu nr 115 w Trościańcu

Romanyszyn Paweł
brak innych danych
w roku 1850 był ojcem chrzestnym dla Jana Bucznego z domu nr 1 w Trościańcu

Rozewska Wiktoria
brak innych danych
w roku 1863 była matką chrzestną dla Antoniego Trymbulaka z domu nr 14 w Trościańcu

Ruchałowski Jan
nauczyciel prywatny? ("instructor privatus"), brak innych danych
w roku 1843 był ojcem chrzestnym dla bliźniąt Teofili i Wiktorii Śliwińskich z domu nr 1 w Trościańcu

Rydel Rozalia
żona Józefa, brak innych danych
w roku 1882 była matką chrzestną dla Anny Noga z domu nr 55 w Trościańcu(?)

Rzehowicz Oryszka
brak innych danych
w roku 1835 była matką chrzestną dla Franciszka Olendra z domu nr 91 w Trościańcu

Senyszyn Mikołaj
brak innych danych
w roku 1877 był ojcem chrzestnym dla Polikarpa Winnickiego z domu nr 97 w Trościańcu

Sereda Jan
brak innych danych
w roku 1875 był ojcem chrzestnym dla Józefa Olendra z domu nr 30 w Trościańcu

Sereda Marta
brak innych danych
w roku 1845 była matką chrzestną dla Marii Stęchlińskiej z domu nr 7 w Trościańcu

Sereda Marta
żona Macieja, brak innych danych
w roku 1876 była matką chrzestną dla Tekli Kruzel z domu nr 6 w Trościańcu

Siegler Stefan
brak innych danych
w roku 1882 był ojcem chrzestnym dla Anny Noga z domu nr 55 w Trościańcu(?)

Sielińska Maria
brak innych danych
w roku 1873 była matką chrzestną dla Pawła Mieczysława Kowalskiego, syna prywatnego oficjalisty z domu nr 221 w Trościańcu(?)

Skrypaj Maria
brak innych danych
w roku 1873 była matką chrzestną dla Anny Strąg z domu nr 72 w Trościańcu

Skrzypińska Marianna
brak innych danych
w roku 1818 była matką chrzestną dla Macieja Krzywego z domu nr 52 w Olejowie

Smal Marianna
brak innych danych
w roku 1832 była matką chrzestną dla Jana Sokołowskiego z domu nr 88 w Olejowie

Smyga Jan
brak innych danych
w roku 1832 był ojcem chrzestnym dla Jana Sokołowskiego z domu nr 88 w Olejowie

Stamczuk Nastazja
brak innych danych
w roku 1837 była matką chrzestną dla Rozalii Zarwańskiej z domu nr 36 w Trościańcu

Starak Mateusz
brak innych danych
w roku 1828 był ojcem chrzestnym dla Tomasza Magdycza z domu nr 65 w Bzowicy

Stawska Eleonora
panna, brak innych danych
w roku 1852 była matką chrzestną dla Aleksandra Kazimierza Kamińskiego z domu nr 1 w Trościańcu, syna prywatnego oficjalisty Edwarda Kamińskiego

Stojkiewicz Jakub
brak innych danych
w roku 1837 był ojcem chrzestnym dla Jana Dunajewicza z domu nr 99 w Trościańcu
w roku 1841 był ojcem chrzestnym dla Leona Dunajewicza z domu nr 1 w Trościańcu, syna trościanieckiego ekonoma Ignacego Dunajewicza

Stratyńska Prakseda / Strutyńska Prakseda / Strutyńska Paraskewa
brak innych danych
w roku 1847 była matką chrzestną dla Rozalii Olender z domu nr 67 w Trościańcu
w roku 1849 była matką chrzestną dla Andrzeja Półtoraka z domu nr 94 w Trościańcu
w roku 1852 była matką chrzestną dla Anny Żytyńskiej z domu nr 34 w Trościańcu

Strutyński Onufry
brak innych danych
w roku 1839 był ojcem chrzestnym dla Wawrzyńca Olendra z domu nr 67 w Trościańcu
w roku 1844 był ojcem chrzestnym dla Piotra Żmudź z domu nr 4 w Trościańcu

Suchakowa Brygida
żona ekonoma, brak innych danych
w roku 1821 była matką chrzestną dla Antoniny Sienickiej z domu nr 1 w Trościańcu, córki trościanieckiego ekonoma Stefana Sienickiego

Suchecki Bartłomiej
brak innych danych
w roku 1864 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Sułyma Michał
brak innych danych
w roku 1882 był ojcem chrzestnym dla Piotra Gruntowskiego z domu nr 112 w Trościańcu

Szawłowska Magdalena
brak innych danych
w roku 1844 była matką chrzestną dla Antoniego Paszczuka z domu nr 92 w Olejowie

Szeliga Karol
brak innych danych
w roku 1862 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Szeliga Maciej
brak innych danych
w roku 1818 był ojcem chrzestnym dla Zofii Bil z domu nr 87 w Trościańcu
w roku 1836 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Szewczuk Andrzej
brak innych danych
w roku 1859 była matką chrzestną dla bliźniąt Antoniego i Julianny Gałuszka z domu nr 38 w Trościańcu

Szewczuk Anna
brak innych danych
w roku 1859 była matką chrzestną dla Tomasza Olendra z domu nr 47 w Trościańcu

Szewczuk Chema / Szewczuk Eufemia
brak innych danych
w roku 1857 była matką chrzestną dla Bartłomieja Gałuszki z domu nr 93 w Trościańcu
w roku 1861 była matką chrzestną dla Jana Olendra z domu nr 47 w Trościańcu
w roku 1889 jeden raz wymieniona jako akuszerka przy dziecku z Trościańca Wielkiego

Szufował Mikołaj
brak innych danych
w roku 1818 był świadkiem ślubu w Olejowie

Świdziński Wojciech
brak innych danych
w roku 1816 był świadkiem ślubu w Białokiernicy

Taras Konstanty
brak innych danych
w roku 1832 był ojcem chrzestnym dla Justyny Kusiakiewicz z domu nr 55 w Białokiernicy

Torczanowski Michał
brak innych danych
w roku 1861 był ojcem chrzestnym dla Rozalii Półtorak z domu nr 137 w Trościańcu

Wadelukas Maria
żona Łukasza, brak innych danych
w roku 1843 była matką chrzestną dla Piotra Rzepki z domu nr 60 w Olejowie

Walczuk Andrzej
brak innych danych
w roku 1846 był ojcem chrzestnym dla Ignacego Radoma z domu nr 12 w Olejowie

Walków Michał
brak innych danych
w roku 1847 był ojcem chrzestnym dla Jana Wodeckiego z domu nr 137 w Olejowie

Wałach Jan
brak innych danych
w roku 1816 był ojcem chrzestnym dla Pawła Półtoraka z domu nr 117 w Trościańcu
w roku 1817 był ojcem chrzestnym dla Teresy Jasnej z Trościańca, numer domu nie podany

Wasylkowski Jan / Wasilkowski Jan
nauczyciel w szkole ("magister scholae"), brak innych danych
w roku 1865 był ojcem chrzestnym dla Jana Olendra z domu nr 99 w Trościańcu
w roku 1865 był ojcem chrzestnym dla Katarzyny Zrubek z domu nr 184 w Trościańcu

Wawrow Maciej
brak innych danych
w roku 1840 był ojcem chrzestnym dla Mikołaja Szkałuby z domu nr 74 w Olejowie

Wężykowska Anastazja
brak innych danych
w roku 1837 była matką chrzestną dla Jana Dunajewicza z domu nr 99 w Trościańcu

Wężykowski Paweł
leśniczy ("silvanus"), brak innych danych
w roku 1831 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Wierczuch Maciej
brak innych danych
w roku 1818 występował jako świadek ślubu

Wiśniewski Tomasz
brak innych danych
w roku 1836 dwa razy występował jako świadek ślubu

Witkowski Jan
brak innych danych
w roku 1823 był ojcem chrzestnym dla Wincentego Janikowskiego z domu nr 1 w Trościańcu, syna trościanieckiego leśniczego Stanisława Janikowskiego

Wojnicka Katarzyna
brak innych danych
w roku 1860 była matką chrzestną dla Anny Wodeckiej z domu nr 135 w Trościańcu

Worok Stefan
brak innych danych
w roku 1833 był ojcem chrzestnym dla Marcelli Masztalerz z Olejowa (numer domu nie podany)

Wróbel Eufemia
brak innych danych
w roku 1889 jeden raz wymieniona jako akuszerka przy dziecku z Trościańca Wielkiego

Woźniak Andrzej
brak innych danych
w roku 1840 był ojcem chrzestnym dla Heleny Zarywniak z domu nr 74 w Trościańcu

Zadorożna Pelagia
brak innych danych
w roku 1835 była matką chrzestną dla Tekli Zarwańskiej z domu nr 25 w Olejowie

Zadorożny Jan
brak innych danych
w roku 1832 był ojcem chrzestnym dla Elżbiety Zarwańskiej z domu nr 14 w Olejowie

Zając Wojciech
brak innych danych
w roku 1863 był ojcem chrzestnym dla Rozalii Strąg z domu nr 42 w Trościańcu

Zajączkowa Marianna
oryg. "Zaiaczkowa"
żona rewizora tytoniowego, brak innych danych
w roku 1821 była matką chrzestną dla Andrzeja Olendra z domu nr 70 w Trościańcu

Zaleski Jan
brak innych danych
w roku 1889 występował jako świadek ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Zaremba Tekla
brak innych danych
w roku 1839 była matką chrzestną dla Marii Trymbulak z domu nr 14 w Trościańcu

Zawirski Antoni
komisarz (comissarius"), brak innych danych
w roku 1843 był ojcem chrzestnym dla bliźniąt Teofili i Wiktorii Śliwińskich z domu nr 1 w Trościańcu

Zdrawa Anna
brak innych danych
w roku 1832 była matką chrzestną dla Elżbiety Zarwańskiej z domu nr 14 w Olejowie

Zdrowa Ewa
żona Józefa, brak innych danych
w roku 1844 była matką chrzestną dla Wojciecha Tomczyszyna z domu nr 65 w Bzowicy

Złoczowski Piotr
brak innych danych
w roku 1819 był ojcem chrzestnym dla Dominika Laszkiewicza z domu nr 11 w Białokiernicy
w roku 1823 był ojcem chrzestnym dla Agnieszki Laszkiewicz z domu nr 59 w Białokiernicy

Zorobicki Bartłomiej
brak innych danych
w roku 1825 był świadkiem ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Żakowa Ewa
brak innych danych
w roku 1833 była matką chrzestną dla Sebastiana Bileckiego z domu nr 120 w Trościańcu

Żakowa Feśka
brak innych danych
w roku 1818 była matką chrzestną dla Tomasza Sołęgi z domu nr 100 w Trościańcu

Żak Maria
brak innych danych
w roku 1863 była matką chrzestną dla Anny Krówka z domu nr 91 w Trościańcu

Żakowa Marianna
brak innych danych
w roku 1821 była matką chrzestną dla Teresy Sołęga z domu nr 100 w Trościańcu

Żary Jan
brak innych danych
w roku 1828 był ojcem chrzestnym dla Agnieszki Tomczyszyn z domu nr 39 w Bzowicy

Żukowicz Helena
brak innych danych
w roku 1834 była matką chrzestną dla Agnieszki Półtorak z domu nr 124 w Trościańcu