Nazwisko Nogas
Dodane przez Remek dnia Luty 14 2011 11:01:58
(uaktualnione luty 2013)


Nogas Agafia
TROŚCIANIEC WIELKI

brak innych danych
w roku 1845 była matką chrzestną dla Jana Sikory z domu nr 3 w Trościańcu
w roku 1850 była matką chrzestną dla Marii Sikory z domu nr 3 w Trościańcu
w roku 1853 była matką chrzestną dla Jana Półtoraka z domu nr 94 w Trościańcu
w roku 1853 była matką chrzestną dla Katarzyny Dajczak z domu nr 123 w Trościańcu

Nogas Agata
TROŚCIANIEC WIELKI
żona (...) (nieczytelne)
(nazwisko panieńskie nie podane); brak innych danych
w roku 1887 była matką chrzestną dla Zofii Sikora z domu nr 2

Nogas Aleksy / Nogas Aleksander
TROŚCIANIEC WIELKI

brak innych danych
w roku 1846 był ojcem chrzestnym dla Antoniego Sikory z domu nr 3 w Trościańcu
w roku 1854 był ojcem chrzestnym dla Anny Świadkiewicz z domu nr 131 w Trościańcu
w roku 1854 był ojcem chrzestnym dla Ignacego Sikory z domu nr 3 w Trościańcu
w roku 1855 był ojcem chrzestnym dla Stanisława Półtoraka z domu nr 94 w Trościańcu
w roku 1855 był ojcem chrzestnym dla Marii Świadkiewicz z domu nr 131 w Trościańcu
w roku 1859 był ojcem chrzestnym dla Jakuba Stęchlińskiego z domu nr 7 w Trościańcu
w roku 1859 był ojcem chrzestnym dla Anny Świadkiewicz z domu nr 131 w Trościańcu
w roku 1860 był ojcem chrzestnym dla Szymona Żmudź z domu nr 4 w Trościańcu
w roku 1861 był ojcem chrzestnym dla Jakuba Sikory z domu nr 3 w Trościańcu
w roku 1862 był ojcem chrzestnym dla Macieja Gruntowskiego z domu nr 116 w Trościańcu
w roku 1863 był ojcem chrzestnym dla Teresy Sikory z domu nr 3 w Trościańcu
w roku 1867 był ojcem chrzestnym dla Katarzyny Sikory z domu nr 3 w Trościańcu
w roku 1872 był ojcem chrzestnym dla Wojciecha Świądkiewicza z domu nr 130 w Trościańcu
w roku 1872 był ojcem chrzestnym dla Rozalii Żmudź z domu nr 15 w Trościańcu
w roku 1874 był ojcem chrzestnym dla Magdaleny Świądkiewicz z domu nr 132 w Trościańcu
w roku 1876 był ojcem chrzestnym dla Franciszki Winnickiej z domu nr 6 w Trościańcu
w latach 1855-1858 dwa razy występował jako świadek ślubu

Nogasz Anastazja / Nogas Anastazja, po mężu Ferenc (Ferenc Anastazja)
RATYSZCZE

żona Michała
wg danych z 1876: rodzice: Nogas Bazyli i Chudoba Eudoksja
wg danych z z 1877 i 1879: rodzice: Nogasz (Nogas) Paweł i Baran Anastazja
w roku 1876 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Ferenca, pod numerem domu 25
w roku 1877 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Aleksego Ferenca, pod numerem domu 25
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Michała Ferenca, pod numerem domu 25

Nogas Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Paraskewy, nazwisko panieńskie nie podane
w roku 1865 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniego syna Pawła z wdową Zofią Procyk z domu Kaczan z Białokiernicy
dane z ksiąg grecko-katolickich

Nogas Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Anny z domu Dajczak
ur. ok. 1866
rodzice: Nogas Stefan i Sereda Maria
w roku 1891 mieszkał w domu nr 162, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Anną Dajczak z domu nr 70
w roku 1893 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Nogas - pod numerem domu 222

Nogas Anna, po mężu Bil (Bil Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Wojciecha
wg danych z 1882: rodzice: Nogas Stefan i Sereda Maria
wg danych z 1888: rodzice: Nogas Stefan i Mocał Maria
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Bila
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Bila
mieszkała w domu nr 164

Nogas Anna, po mężu Drozd (Drozd Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Wawrzyńca
rodzice: Nogas Andrzej i Czaharyn Helena (w r. 1890 imię matki zapisane jako Tekla, a w r. 1893 jako Agafia)
w roku 1882 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Drozda, numer domu nie podany
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Stanisława Drozda, numer domu nie podany
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Drozda, pod numerem domu 130
w roku 1893 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Drozda - pod numerem domu 30

Nogas Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1881
rodzice: Nogas Mikołaj i Półtorak Agata
rodzice chrzestni: Olender Andrzej i Czaharyn Anna, żona Stefana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Kuźniarski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 1

Nogas Augustyn
TROŚCIANIEC WIELKI
brak innych danych
w roku 1888 był ojcem chrzestnym dla Jana Stęchlińskiego z domu nr 7

Nogas Dymitr
TROŚCIANIEC WIELKI
brak innych danych
w roku 1886 był ojcem chrzestnym dla Zofii Nogas z domu nr 219
w roku 1890 był ojcem chrzestnym dla Zofii Nogas z domu nr 45

Nogas Eufrozyna, po mężu Półtorak (Półtorak Eufrozyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Marcina
rodzice: Nogas Piotr i Żytyńska Tatiana
w roku 1849 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Półtoraka - pod numerem domu 94
w roku 1853 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Półtoraka - pod numerem domu 94
w roku 1855 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Stanisława Półtoraka - pod numerem domu 94
w roku 1858 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Półtoraka - pod numerem domu 94
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Półtorak - pod numerem domu 94
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Piotra Półtoraka - pod numerem domu 93

Nogas Helena / Julianna, po mężu Olender (Olender Helena)
TROŚCIANIEC WIELKI
(dwie różne wersje jej imienia w źródłach)
żona Andrzeja
grekokatoliczka
rodzice: Nogas Aleksy i Bojko Agafia
w roku 1875 (pod imieniem Helena) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendra
w roku 1880 (pod imieniem Julianna) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendra
mieszkała w domu nr 113

Nogas Katarzyna, po mężu Olender (Olender Katarzyna)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Szczepana
rodzice: Nogas Piotr i Tatiana
(w r. 1855 nazwisko jej męża zapisano błędnie jako Szczepan Półtorak i w tym samym wpisie imię jej matki zapisano jako Anastazja)
w roku 1839 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wawrzyńca Olendra - pod numerem domu 67
w roku 1842 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Michała Olendra - pod numerem domu 47
w roku 1845 wymieniona jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Olendra - pod numerem domu 2
w roku 1847 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Olender - pod numerem domu 67
w roku 1855 (mąż błędnie Szczepan Półtorak zamiast Olender) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Szymona Półtoraka - pod numerem domu 67

Nogas Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1885
rodzice: Nogas Mikołaj (syn Aleksego i Agafii z domu Bojko) i Półtorak Agata (córka Józefa(?) i Ewy z domu Dajczak)
rodzice chrzestni: Nogas Szczepan i Nogas Anna, żona Dymitra
mieszkała w domu nr 141

Nogasz Magdalena / Nogas Magdalena, po mężu Krupnicka (Krupnicka Magdalena)
RATYSZCZE

(w r. 1876 jej imię zapisano błędnie jako Katarzyna)
żona Antoniego
rodzice: Nogasz (Nogas) Piotr i Ferenc Katarzyna
w roku 1867 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Krupnickiej, pod numerem domu 58
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Krupnickiego, pod numerem domu 58
w roku 1876 (pod imieniem Katarzyna) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Krupnickiej, pod numerem domu 59
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Krupnickiej, pod numerem domu 58
w roku 1880 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Pauliny Krupnickiej, pod numerem domu 58
w roku 1881 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Krupnickiego, pod numerem domu 58
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wiktorii Krupnickiej, pod numerem domu 58

Nogas Maria po mężu Jankiewicz (Jankiewicz Maria)
RATYSZCZE

żona Sebastiana
ur. ok. 1834
rodzice: Nogas Piotr i Ferenc Katarzyna
w roku 1853 mieszkała w domu nr 16, w wieku 19 lat jako panna wyszła za Sebastiana Jankiewicza z domu nr 5 w Ratyszczu

Nogas Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1876, zm. 1878 w wieku 2 lata
rodzice: Nogas Mikołaj i Półtorak Agata
rodzice chrzestni: Olender Andrzej i Czaharyn Anna, żona Stefana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkała w domu nr 2

Nogas Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878
rodzice: Nogas Mikołaj i Półtorak Agata
rodzice chrzestni: Czaharyn Stefan i Olender Helena, żona Andrzeja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 102

Nogaś Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1893, zm. 1894 w wieku 1 rok
rodzice: Nogaś Andrzej i Dajczak Anna
rodzice chrzestni: Bil Wojciech i Nogas Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tadeusz Koncewicz, proboszcz grecko-katolicki w Trościańcu
przyczyna zgonu nie wpisana
numer domu 222

Nogas Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Agaty z domu Półtorak
ur. ok. 1850
rodzice: Nogas Aleksy i Borsuk Agafia (w r. 1874, 1881 i 1885 nazwisko panieńskie matki zapisano jako Bojko)
w roku 1874 mieszkał w domu nr 2, w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Agatą Półtorak z domu nr 5
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Nogas, pod numerem domu 2
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Nogas, pod numerem domu 102
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Nogas, pod numerem domu 1
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Nogas, pod numerem domu 141
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Nogas, pod numerem domu 45

Nogas Paweł
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Zofii z domu Kaczan
ur. ok. 1842
rodzice: Nogas Andrzej i Paraskewa
w roku 1865 mieszkał w domu nr 2 w Trościańcu Wielkim. w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z wdową Zofią Procyk z domu Kaczan z Białokiernicy, nr domu 28
dane z ksiąg grecko-katolickich

Nogas Prakseda
TROŚCIANIEC WIELKI

brak innych danych
w roku 1842 była matką chrzestną dla Michała Olendra z domu nr 47 w Trościańcu

Nogas Pelagia
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Onufrego, brak innych danych
w roku 1878 była matką chrzestną dla Anny Dajczak z domu nr 166 w Trościańcu

Nogas Stefan
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Tekli z domu Zarwańskiej
ur. ok. 1857
rodzice: Nogas Andrzej i Czaharyn Helena
w czasie ślubu c.k. żołnierz (oryg. "c. r. miles praesidiarius")
w roku 1882 mieszkał w domu nr 2, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z wdową Teklą Sikora z Zarwańskich, numer domu 219
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Nogas, pod numerem domu 219

Nogas Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1886, zm. 1887 w wieku 1,5 roku
rodzice: Nogas Stefan i Zarwańska Tekla
rodzice chrzestni: Nogas Dymitr i Drozd Anna, żona Wawrzyńca
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkała w domu nr 219

Nogas Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1890
rodzice: Nogas Mikołaj i Półtorak Anieszka
rodzice chrzestni: Nogas Dymitr i Nogas Tekla, żona Szczepana
mieszkała w domu nr 45
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.