Nazwisko Olender cz.2 - imiona od Feliks do Józef
Dodane przez Remek dnia Stycznia 23 2011 13:02:00
(uaktualnione luty 2013)


Nazwisko Olender - część 2
Imiona od Feliks do Józef


Uwaga techniczna: Dla rodu Olender ilość osób jest olbrzymia. Z powodu ograniczeń technicznych oprogramowania naszej strony musieliśmy podzielić materiał na części. Do roku 2013 ten ród mieścił się w czterech artykułach, obecnie potrzeba aż sześciu. Zdajemy sobie sprawę, że jest to utrudnienie dla naszych Czytelników. Ale cóż robić, inaczej się nie da.

Część pierwsza z imionami od Adam do Ewa jest tutaj
Część trzecia z imionami od Kacper do Marcin jest tutaj
Część czwarta z imionami od Maria do Mikołaj jest tutaj
Część piąta z imionami od Paulina do Szymon jest tutaj
Część szósta z imionami od Tatiana do Zofia jest tutaj
Olender Feliks
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1875
jeden z bliźniąt
rodzice: Olender Wawrzyniec i Dajczak Konstancja
rodzice chrzestni bliźniąt: Kusiak Mikołaj, Sołęga Tekla, Szklanny Jan i Sudal Marianna żona Józefa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 106

Olender Franciszek
RATYSZCZE

brak informacji o rodzicach
mąż Marianny z domu Kłos
w roku 1823 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marianny Olender, pod numerem domu 42

Olender Franciszek
RATYSZCZE
brak informacji o rodzicach
mąż Marii z domu Budnik
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Olender, pod numerem domu 42
(być może osoba j.w. - druga żona?)

Olender Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Anny z domu Półtorak
wg danych z księgi ślubów: ur. ok. 1799
wg danych z księgi zgonów: ur. ok. 1801, zm. 1863 w wieku 62 lat
wg księgi ślubów: rodzice: Olender Józef i Kusiak Teresa
(w r. 1834 jego własne imię zapisano błędnie jako Jan)
w roku 1824 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Anną Półtorak, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 113
w roku 1827 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Olender - pod numerem domu 199
w roku 1834 (pod imieniem Jan) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 122
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Macieja Olendra - pod numerem domu 122
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Olendra - pod numerem domu 122
w roku 1863 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze, numer domu 122

Olender Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1835
rodzice: Olender Augustyn i Bil Agnieszka
rodzice chrzestni: Gruntowski Bartłomiej i Rzehowicz Oryszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 91

Olender Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1838, zm. 1840 w wieku 2 lat
rodzice: Olender Szczepan i Turczyńska Maria
rodzice chrzestni: Dajczak Michał i Turczyńska Agata
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: suchoty
numer domu 47

Olender Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI / BIAŁOGŁOWY

mąż Doroty / Teodory z domu Czarny / Czorny (różne wersje zapisu imienia i nazwiska żony)
ur. ok. 1852
rodzice: Olender Augustyn i Żytyńska Maria (w niektórych latach nazwisko matki czasem zapisywano jako Gałuszka)
w roku 1875 w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Teodorą Czernyj z Białogłów, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 80
po ślubie zamieszkał w Białogłowach
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Olender, pod numerem domu 80
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendra, pod numerem domu 80
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Olender, pod numerem domu 80
w roku 1897 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendra, pod numerem domu 80

Olender Franciszek
BIAŁOGŁOWY

mąż Zofii z domu Szandurskiej
rodzice: Olender Wincenty i Katarzyna
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Olender, pod numerem domu 80

Olender Franciszek
RATYSZCZE

ur. 1896
rodzice: Olender Aleksy i Krupnicka Maria
rodzice chrzestni: Majkut Józef i Krupnicka Irena
numer domu 15?

Olender Franciszka, po mężu Krzywy (Krzywy Franciszka)
OLEJÓW
wdowa po Franciszku Krzywym
ur. ok. 1789, zm. 1861 w wieku 72 lata
brak danych o rodzicach
zapisana przyczyna zgonu: astma
mieszkała w domu nr 61

Olender Franciszka
TROŚCIANIEC WIELKI

(w księdze zgonów błędnie pod nazwiskiem Strąg)
ur. i zm. 1835 w wieku 3 tygodnie
córka Augustyna i Agnieszki
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 91

Olender Franciszka
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1842, zm. 1847 w wieku 5 lat
rodzice: Olender Jan i Gałuszka Rozalia
rodzice chrzestni: Olender Wojciech i Bil Jadwiga
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: astma
numer domu 18

Olender Franciszka, po 1-szym mężu Drozd, po 2-gim Dajczak (Drozd Franciszka) (Dajczak Franciszka)
TROŚCIANIEC WIELKI
1) żona Wojciecha Drozda
2) żona Piotra Dajczaka
ur. 1845
rodzice: Olender Maciej (Mateusz) i Wojtyna Maria
rodzice chrzestni: Wojtyna Franciszek i Dajczak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 105
w roku 1867 w wieku 22 lat jako panna wyszła za Wojciecha Drozda z domu nr 63
w roku 1886 mieszkała w domu nr 106, w wieku 41 lat jako wdowa po Wojciechu Drozd wyszła za wdowca Piotra Dajczaka z domu nr 58
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Dajczak, pod numerem domu 58

Olender Franciszka
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1850
rodzice: Olender Wojciech i Pencak Teresa
rodzice chrzestni: Drozd Mateusz i Świadkiewicz Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Żurawski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 93

Olender Franciszka po mężu Dynia (Dynia Franciszka)
TROŚCIANIEC WIELKI / CZYSTOPADY

żona Andrzeja
ur. 1878 Trościaniec Wielki
rodzice: Olender Jan i Stefanicka / Stepanicka Anna
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Olender Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Stanisław Adamczyk, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 121 w Trościańcu
w roku 1892 mieszkała w domu nr 74 w Czystopadach, w wieku 14 lat jako panna wyszła za grekokatolika Andrzeja Dynię z domu nr 23 w Czystopadach

Olender Franciszka, po mężu Dajczak (Dajczak Franciszka)
TROŚCIANIEC WIELKI / BZOWICA
żona Jana
ur. 1879
rodzice: Olender Tomasz i Bilecka Agnieszka
rodzice chrzestni: Buczny Piotr i Sąsiadek Maria, żona Antoniego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w czasie chrztu mieszkała w domu nr 99 w Trościańcu
w roku 1912 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Dajczak, pod numerem domu 101 w Bzowicy

Olender Franciszka
BIAŁOGŁOWY

ur. 1896
rodzice: Olender Tomasz i Jary Karolina
rodzice chrzestni: Buczny Jan i Maćkiewicz Barbara
numer domu 115

Olender Grzegorz
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1828
rodzice: Olender Maciej i Koryszko Anna
rodzice chrzestni: Koryszko Szymon i Decowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 114
[Uwaga: Dane rodziców prawdopodobnie błędne i nie istniało dziecko Grzegorz Olender. Może chodzić o osobę z innego rodu - nie wiemy, jakiego. Niejasny zapis w kopii księgi chrztów z 1828 r. Na końcu jednej strony i początku kolejnej są dwa chrzty dzieci. Najpierw (koniec strony) urodzona "8 Majus" i ochrzczona tego samego dnia Katarzyna, córka Macieja Olendra i Marianny córki Marcina Koryszko, numer domu 107. Na następnej stronie - z datą "9 Martius" (więc dwa miesiące wcześniej!) urodziny i chrzest Grzegorza Olendra, syna Macieja Olendra i Anny córki Marcina Koryszko, numer domu 114. Podobieństwo danych rodziców, lecz drugi wpis wygląda na błędny. Ta Katarzyna istniała na pewno, w r. 1831 jest zapis o jej zgonie. Natomiast imię Grzegorz w XIX wieku w rodzie Olendrów w ogóle nie występuje. Może to być dziecko z jakiegoś innego rodu, z błędnie przepisanymi danymi rodziców. Dlatego nie wpisujemy Grzegorza ur. 1828 jako potomka tej pary rodziców]

Olender Helena po mężu Szerszen (Szerszen Helena)
RATYSZCZE

żona Jana
ur. ok. 1820
rodzice: Olender Wojciech i Katarzyna
w roku 1838 mieszkała w domu nr 26 w Ratyszczu, w wieku 18 lat jako panna wyszła za grekokatolika Jana Szerszen z Hnidawy, nr domu 17

Olender Helena, po mężu Dajczak (Dajczak Helena)
TROŚCIANIEC WIELKI

żona Jana
(w księdze chrztów w r. 1867 pod imieniem Elżbieta)
ur. 1845
rodzice: Olender Adam i Płoszaj Tekla
rodzice chrzestni: Dajczak Andrzej i Nyszta Tekla
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 52
w roku 1864 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Jana Dajczaka z domu nr 43
w roku 1865 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Jana Dajczaka - pod numerem domu 45
w roku 1867 (pod imieniem Elżbieta) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wincentego Dajczaka - pod numerem domu 45
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Tekli Dajczak - pod numerem domu 45
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Zofii Dajczak - pod numerem domu 45

Olender Helena, po mężu Gałuszka (Gałuszka Helena)
TROŚCIANIEC WIELKI
żona Jakuba
ur. 1863
rodzice: Olender Paweł i Denisiewicz (Denysiewicz) Helena
rodzice chrzestni: Żytyński Antoni i Olender Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 18
w roku 1885 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Jakuba Gałuszkę z domu nr 38
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Gałuszka - pod numerem domu 38

Olender Helena, po mężu Kusiak (Kusiak Helena)
RATYSZCZE

żona Antoniego
rodzice: Olender Jan i Gajowy Teodozja
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marcina Kusiaka, pod numerem domu 19
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Kusiaka, pod numerem domu 19

Olender Jadwiga
RATYSZCZE

wdowa (nie podane, po kim)
ur. ok. 1764, zm. 1838 w wieku 74 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 15

Olender Jadwiga, po mężu Rebryk (Rebryk Jadwiga)
TROŚCIANIEC WIELKI / BZOWICA
żona Pawła
ur. 1861, Trościaniec Wielki
rodzice: Olender Jan i Olender Anna
rodzice chrzestni: Olender Józef i Świadkiewicz Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 52 w Trościańcu
w roku 1881 mieszkała w domu nr 33 w Bzowicy, w wieku 20 lat jako panna wyszła za grekokatolika Pawła Rebryka z domu nr 24

Olender Jakub
RATYSZCZE

ur. ok. 1790?, zm. 1830 w wieku 40 lat?
syn Sebastiana i Marianny
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 12

Olender Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Katarzyny z domu Wojtyna (w r. 1839 imię żony zapisane błędnie jako Zofia)
rodzice: Olender Antoni i Regina
w roku 1838 (w księdze ślubów wiek i stan cywilny nie wpisany) ożenił się z Katarzyną Wojtyna, numer domu dla obojga nie podany
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Olender - pod numerem domu 98
w roku 1844 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Olender - pod numerem domu 88
w roku 1845 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Olender - pod numerem domu 88
w roku 1846 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Olender - pod numerem domu 88
w roku 1849 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Olendra - pod numerem domu 88

Olender Jakub
RATYSZCZE

żonaty (dane żony nie wpisane)
ur. ok. 1807, zm. 1855 w wieku 48 lat
zapisana przyczyna zgonu: gorączka cuchnąca / gangrena
numer domu 1

Olender Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1817, zm. 1822 w 6 roku życia
rodzice: Olender Szczepan i Skowronkowa Teresa
rodzice chrzestni: Sołęga Maciej i Dajczak Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: bóle głowy
numer domu 47

Olender Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1823
rodzice: Olender Wojciech i Strąg Rozalia
rodzice chrzestni: Chryplewicz Józef i Półtorakowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 57

Olender Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1828
rodzice: Olender Tomasz i Gerc Marianna
rodzice chrzestni: Bil Krzysztof i Świadkiewicz Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Jawecki, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
numer domu 33

Olender Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1832
rodzice: Olender Jan i Gałuszka Rozalia
rodzice chrzestni: Rajek(?) Wasyl i Bilowa Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 18

Olender Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Jasny / Jaśnij
(w r. 1873 imię żony zapisane błędnie jako Katarzyna)
ur. 1840
rodzice: Olender Adam i Płoszaj Tekla
(w r. 1874 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Sąsiadek)
rodzice chrzestni: Dajczak Andrzej i Olender Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 52
w czasie ślubu żołnierz c.k. pułku hrabiego Gondrecourt, czasowo uwolniony (oryg. "miles c.r. de legione Comitis Gondrecourt ad tempus dimissus")
w roku 1867 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Marią Jasny z domu nr 100
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marianny Olender - pod numerem domu 52
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Olender - pod numerem domu 52
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Olender - pod numerem domu 52
w roku 1891 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Marii ze Stanisławem Olendrem

Olender Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Rozalii z domu Świadkiewicz
ur. 1854
rodzice: Olender Paweł i Łaciak Agnieszka
rodzice chrzestni: Olender Augustyn i Dajczak Tatiana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 133
w roku 1882 w wieku 27 lat i 10 mies. jako kawaler ożenił się z Rozalią Świadkiewicz, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 131

Olender Jakub
RATYSZCZE

ur. 1876, zm. 1883 w wieku 6 lat i 11 mies.
rodzice: Olender Józef i Pokiedaniec Aleksandra, grekokatoliczka
rodzice chrzestni: Olender Paweł i Krupnicka Maria, żona Pawła
w księdze chrztów numer domu 42
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
w księdze zgonów numer domu 43

Olender Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878, zm. 1879 w wieku 10 miesięcy
rodzice: Olender Józef i Worobiec Tekla
(w księdze chrztów nazwisko matki zapisane jako Wrubel, w księdze zgonów jako Wróbel)
rodzice chrzestni: Olejnik Paweł i Nogas Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkał w domu nr 28

Olender Jakub
RATYSZCZE

ur. 1888, zm. 1889 w wieku 1 rok
rodzice: Olender Paweł i Krupnicka Wiktoria
rodzice chrzestni: Ferenc Jan i Kruk Anna, żona Filipa
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 14

Olender Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1890 w wieku 6 dni
jeden z bliźniąt - z bratem Tomaszem
rodzice: Olender Tomasz i Bil Helena
rodzice chrzestni: Bil Antoni i Bil Katarzyna, żona Macieja
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkał w domu nr 18

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Rozalii (nazwisko panieńskie nie podane)
ur. ok. 1791, zm. 1854 w wieku 63 lat
brak danych o rodzicach
w roku 1844 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 66
w roku 1854 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: apopleksja / wylew, numer domu 66

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
wdowiec po Matronie, nazwisko panieńskie nie podane
ur. ok. 1798, zm. 1878 w wieku 80 lat
w roku 1878 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: ze starości
mieszkał w domu nr 18

Olender Jan
RENIÓW

mąż Rozalii z domu Litwin / Litwińskiej
rodzice: Olender Tomasz i Wiktoria
w roku 1831 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Olender, pod numerem domu 28
w roku 1833 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Macieja Olendra, pod numerem domu 27
w roku 1840 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Olendra, pod numerem domu 28

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

1) mąż Rozalii z domu Gałuszka
2) mąż Katarzyny z domu Bil
wg księgi ślubów 1831: ur. ok. 1807
wg księgi ślubów 1849: ur. ok. 1810
wg księgi ślubów 1831: rodzice: Olender Szymon i Oryszka
wg księgi ślubów 1849: rodzice: Olender Szymon i Żytyńska Irena
w czasie ślubu sługa ("famulus")
w roku 1831 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Rozalią Gałuszka, numer domu dla obojga nie podany
w roku 1832 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Olendra - pod numerem domu 18
w roku 1834 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 18
w roku 1836 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Olendra - pod numerem domu 18
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wiktora Olendra - pod numerem domu 19 (chrzest wpisany błednie przy Białogłowach)
w roku 1838 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Olendra - pod numerem domu 18
w roku 1841 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 18
w roku 1842 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Franciszki Olender - pod numerem domu 18
w roku 1844 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Olendra - pod numerem domu 18
w roku 1846 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Stanisława Olendra - pod numerem domu 18
w roku 1849 mieszkał w domu nr 17, w wieku 39 lat jako wdowiec (w księdze ślubów dane zmarłej żony nie wpisane) ożenił się z Katarzyną Bil z domu nr 45
w roku 1858 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 18

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1808, zm. 1826 w wieku 18 lat
rodzice: Olender Józef i Teresa
zapisana przyczyna zgonu: zmarły w paraliżu
numer domu 113

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1809, zm. 1818 w wieku 9 lat
syn Andrzeja Olendra
zapisana przyczyna zgonu: gardło / tchawica
numer domu 43

Olender Jan
RATYSZCZE

ur. 1819
rodzice: Olender Sebastian i Hudobów Taćka
rodzice chrzestni: Chudoba Jan i Babiuch Agnieszka
numer domu 18

Olender Jan
RATYSZCZE

mąż Anny z domu Jednorowicz
ur. ok. 1829, zm. 1882 w wieku 53 lat
rodzice: Olender Franciszek i Budnik Maria
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Olender, pod numerem domu 42
w roku 1882 zmarł, już jako wdowiec po Annie z domu Jednorowicz , zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna, numer domu 42

Olender Jan
RATYSZCZE

ur. 1830, zm. 1837 w wieku 7 lat
rodzice: Olender Maciej i Kłos Teresa
rodzice chrzestni: Kłos Antoni i Kłosowa Tekla
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 15

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1830, zm. 1837 w wieku 7 lat
rodzice: Olender Mateusz i Maria
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 111

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1832 w wieku 6 tygodni
rodzice: Olender Wojciech i Maria
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 114

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1833
rodzice: Olender Tomasz i Wojtyna Wiktoria
rodzice chrzestni: Olender Sebastian i Półtorak Marta
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 133

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Anny z domu Stepanickiej / Stepanyszyn
ur. 1834, zm. 1881 w wieku 47 lat
rodzice: Olender Franciszek i Półtorak Anna
(w księdze chrztów imię ojca zapisane błędnie jako Jan)
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Półtorak Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 122
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszki Olender, pod numerem domu 121
w roku 1881 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: astma, numer domu 122

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1834, zm. 1839 w 6 roku życia
rodzice: Olender Jan i Gałuszka Rozalia
rodzice chrzestni: Bil Krzysztof i Półtorak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 18

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1835
rodzice: Olender Maciej i Dajczak Anna
rodzice chrzestni: Olender Adam i Płoszaj Tekla
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 52

Olender Jan
RENIÓW

mąż Anny z domu Worobiec
ur. 1836
rodzice: Olender Bazyli i Brzezowska / Berezowska Teresa (w księdze chrztów imię ojca zapisano jako Błażej, a w niektórych latach nazwisko matki zapisywano jako Łucyszyn i Łuczyszyn)
rodzice chrzestni: Sowicz Józef i Klink(?) Petronela
w księdze chrztów numer domu 54
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Pawła Olendra, pod numerem domu 67
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marcina (I) Olendra, pod numerem domu 67
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Olendra, pod numerem domu 57
w roku 1880 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marcina (II) Olendra, pod numerem domu 77
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Błażeja Olendra, pod numerem domu 76

Olender Jan
RATYSZCZE

1) mąż Marii z domu Bil, córki Wawrzyńca i Małgorzaty z domu Fiec
2) mąż Marii z domu Majkut, córki Andrzeja i Marii z domu Kramczuk
rodzice: Olender Andrzej i Markwat / Markwart Maria
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olender, pod numerem domu 26
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Olendra, pod numerem domu 26
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Szczepana Olendra, pod numerem domu 26
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja (I) Olendra, pod numerem domu 26
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja (II) Olendra, pod numerem domu 20

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI / BZOWICA

mąż Anny z domu Olender
ur. 1837
jeden z bliźniąt - z bratem Tomaszem
rodzice: Olender Adam i Płoszaj Tekla
rodzice chrzestni bliźniąt: Olender Maciej, Sąsiadek Maria, Olender Jakub i Dajczak Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 52
w roku 1860 w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z Anną Olender z domu nr 113
w roku 1861 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jadwigi Olender - pod numerem domu 52
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 52
w roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Olender - pod numerem domu 52
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Olendra - pod numerem domu 52
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marianny Olender - pod numerem domu 52
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wawrzyńca Olendra - pod numerem domu 52
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Olendra - pod numerem domu 52
(przed rokiem 1881 przeprowadził się z rodziną do Bzowicy)
w roku 1881 (już jako mieszkanieb Bzowicy) jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Jadwigi z Pawłem Rebrykiem

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1841 w wieku 11 tygodni
rodzice: Olender Jan i Gałuszka Rozalia
rodzice chrzestni: Bil Krzysztof i Worobiecka Tatiana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel konwulsyjny
numer domu 18

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1843
rodzice: Olender Wojciech i Żuk Maria
(w księdze chrztów nazwisko panieńskie matki zapisano błędnie jako Żak)
rodzice chrzestni: Półtorak Jakub i Olender Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Franciszek Moechel, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 18

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1843 w 1 tygodniu życia
rodzice: Olender Maciej i Koryszko Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Błażej i Drozd Paulina
sakramentu chrztu udzielił: ks. Franciszek Moechel, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 77
zapisana przyczyna zgonu: uduszenie się ("asphyxia")
w księdze zgonów numer domu 67

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI / HNIDAWA

mąż Marii z domu Sawickiej
ur. 1847 Trościaniec Wielki
rodzice: Olender Adam i Gładysz Zofia
rodzice chrzestni: Drozd Jakub i Sudal Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 66 w Trościańcu
przed rokiem 1874 poślubił Marię Sawicką i zamieszkał w Hnidawie
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana (I) Olendra, pod numerem domu 13
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Teresy Olender, pod numerem domu 13
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Pawła (I) Olendra, pod numerem domu 13
w roku 1880 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Olender, pod numerem domu 13
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Olendra, pod numerem domu 14
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Pawła (II) Olendra, pod numerem domu 14
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Olendra, pod numerem domu 14
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana (II) Olendra, pod numerem domu 14
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniny Olender, pod numerem domu 1
w roku 1891 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Zofii z Wojciechem Szklannym

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1853
rodzice: Olender Paweł i Dynysiewicz Julianna
rodzice chrzestni: Olender Jan i Bil Małgorzata
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 18

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1859, zm. 1862 w wieku 3 lat
rodzice: Olender Tomasz i Czaharyn Barbara
rodzice chrzestni: Nogas Andrzej i Naróg Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Hilarion Strumieński, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
w księdze chrztów numer domu 32
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 52

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Makarewicz
ur. 1861
rodzice: Olender Andrzej i Dajczak Franciszka
rodzice chrzestni: Olender Tomasz i Szewczuk Chema
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 47
w czasie ślubu c.k. żołnierz (oryg. "c.r. miles praesidiarius")
w roku 1886 mieszkał w domu nr 117, w wieku 24 lata i 9 mies. jako kawaler ożenił się z Marią Makarewicz z domu nr 186
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Olendra, pod numerem domu 47
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Olendra, pod numerem domu 47
w roku 1892 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Pawła Olendra, pod numerem domu 27

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Dajczak
ur. 1862
rodzice: Olender Józef i Nyszta Maria (Marianna)
w czasie ślubu c.k. żołnierz
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Olender Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 55
w roku 1888 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Marią Dajczak z domu nr 70
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Olender
mieszkał w domu nr 55

Olender Jan
RATYSZCZE

ur. ok. 1862, zm. 1882 w wieku 20 lat
rodzice: Olejnik Józef i Pokiedaniec Aleksandra
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa
numer domu 22

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1863, zm. 1867 w wieku 4 lata
rodzice: Olender Marcin i Świadkiewicz Anna
rodzice chrzestni: Świadkiewicz Piotr i Gruntowska Franciszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 115

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI / BZOWICA
mąż Elżbiety z domu Bezpalko
ur. 1864 w Trościańcu Wielkim
rodzice: Olender Jan i Olender Anna
rodzice chrzestni: Olender Józef i Świadkiewicz Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 52 w Trościańcu
w roku 1891 mieszkał w domu nr 25? (26?) w Bzowicy, w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Elżbietą Bezpalko z domu nr 27

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1865
rodzice: Olender Tomasz i Bilecka Agnieszka
rodzice chrzestni: Wasilkowski Jan, nauczyciel i Olender Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 99

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. ok. 1870, zm. 1885 w wieku 14,5 lat
rodzice: Olender Józef i Worobiec Tekla
zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc
mieszkał w domu nr 28

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Katarzyny Zofii z domu Dajczak
ur. ok. 1870
rodzice: Olender Józef i Naróg Zofia
w roku 1893 mieszkał w domu nr 240, w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Zofią Dajczak z domu nr 45

Olender Jan
HNIDAWA

ur. ok. 1871, zm. 1892 w wieku 21 lat
rodzice: Olender Antoni i Stolarz Paraskewa
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
numer domu 23

Olender Jan
BIAŁOGŁOWY

mąż Anny z domu Jary
brak informacji o rodzicach
w roku 1897 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Olendra, pod numerem domu 117

Olender Jan
BIAŁOGŁOWY

ur. 1872
rodzice: Olender Maciej i Rusinowska Anna
rodzice chrzestni: Dutka Bazyli i Jary Katarzyna, żona Józefa
numer domu 117

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1872
rodzice: Olender Wojciech i Wodecka Rozalia
rodzice chrzestni: Drozd Jan i Dajczak Katarzyna, żona Mateusza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 113

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1873, zm. 1874 w wieku 8 miesięcy
rodzice: Olender Wojciech i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Fiec Tomasz i Sąsiadek Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Andrzej Łukasik, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
mieszkał w domu nr 133

Olender Jan
RENIÓW

ur. 1873, zm. 1874 w wieku 8 miesięcy
rodzice: Olender Maciej i Michalczyszyn Pelagia, grekokatoliczka
rodzice chrzestni: Kołtowski Stanisław i Kociubińska Maria, żona Jana
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 41

Olender Jan
HNIDAWA

ur. 1873, zm. 1877 w wieku 3 lat i 4 mies.
rodzice: Olender Szczepan i Kałynka Tatiana, grekokatoliczka
rodzice chrzestni: Jasny Kazimierz i Kołynka Maria, żona Bonifacego
zapisana przyczyna zgonu: angina
numer domu 12

Olender Jan (I)
HNIDAWA

ur. 1874, zm. 1881 w wieku 7 lat i 1 mies.
rodzice: Olender Jan i Sawicka Maria, grekokatoliczka
rodzice chrzestni: Sikutowski Piotr i Dutka Maria, żona Tomasza
w księdze chrztów numer domu 13
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
w księdze zgonów numer domu 14

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1875 w wieku 9 tygodni
rodzice: Olender Maciej i Strąg Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Józef i Strąg Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów pod numerem domu 76
zapisana przyczyna zgonu: słabość
w księdze zgonów pod numerem domu 66

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1875
rodzice: Olender Kacper i Drozd Rozalia
rodzice chrzestni: Półtorak Wojciech i Półtorak Maria, żona Franciszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 99

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1875 w wieku 2 miesiące
rodzice: Olender Andrzej i Nogas Helena
rodzice chrzestni: Czaharyn Stefan i Olender Anna, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkał w domu nr 113

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1877, zm. 1878 w wieku 1,5 roku
rodzice: Olender Bartłomiej i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Wojtyna Michał i Sikora Agnieszka, żona Bazylego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: angina
mieszkał w domu nr 67

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1877, zm. 1878 w wieku 1,5 roku
rodzice: Olender Maciej i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Olender Marcin i Żuk Katarzyna, żona Michała
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel z konwulsjami / drgawkami
mieszkał w domu nr 113

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1879, zm. 1881 w wieku 2 lata i 3 mies.
jeden z bliźniąt
rodzice: Olender Bartłomiej i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni bliźniąt: Strąg Wojciech, Sikora Agnieszka żona Bazylego, Drozd Andrzej, Wojtyna Helena żona Michała
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów pod numerem domu 63
zapisana przyczyna zgonu: angina
w księdze zgonów pod numerem domu 231

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1880
rodzice: Olender Andrzej i Nogas Julianna
rodzice chrzestni: Czaharyn Stefan i Nogas Agnieszka, żona Mikołaja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 113

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1882, zm. 1883 w wieku 4 miesiące
rodzice: Olender Wawrzyniec i Dajczak Konstancja
rodzice chrzestni: (...) Michał /nazwisko nieczytelne/ i Olender Franciszka, wdowa (nie podane, po kim)
sakramentu chrztu udzielił: ks. Kazimierz Jaworek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkał w domu nr 106

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1882
rodzice: Olender Szymon i Dajczak Maria
rodzice chrzestni: Gerc Józef i Półtorak Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. August Krogulski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 66

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1883
rodzice: Olender Józef i Jasny Katarzyna
rodzice chrzestni: Olender Marcin i Gerc Rozalia, żona Franciszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 114

Olender Jan (I)
BIAŁOGŁOWY

ur. 1885, zm. 1886 w wieku 11 miesięcy
rodzice: Olender Franciszek i Czarny / Czorny Dorota
rodzice chrzestni: Jary Kazimierz i Maćkiewicz Barbara, żona Piotra
zapisana przyczyna zgonu: reumatyzm
numer domu 80

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1886
rodzice: Olender Bartłomiej i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Dajczak Jan i Dajczak Agnieszka, żona Marcina
mieszkał w domu nr 231

Olender Jan (II)
HNIDAWA

ur. 1888
rodzice: Olender Jan i Sawicka Maria
rodzice chrzestni: Milewicz Andrzej i Dutka Maria, żona Tomasza
numer domu 14

Olender Jan
RATYSZCZE

ur. 1889
rodzice: Olender Michał i Krupnicka Agnieszka
rodzice chrzestni: Tymczyszyn Paweł i Krupnicka Teresa
numer domu 40

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1890
jeden z bliźniąt - z bratem Marcinem
rodzice: Olender Bartłomiej i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Dajczak Antoni i Dajczak Rozalia, żona Jana
mieszkał w domu nr 231

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1893
rodzice: Olender Andrzej i Kurzel Maria
rodzice chrzestni: Żytyński Jan i Olender Teresa, żona Macieja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Środoń, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 122

Olender Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1894, zm. 1894 w wieku 12 dni
rodzice: Olender Jakub i Świadkiewicz Rozalia
zapisana przyczyna zgonu: słabość wrodzona
numer domu 253

Olender Jan
CZYSTOPADY

ur. 1896
rodzice: Olender Szczepan i Kołodziej Maria
rodzice chrzestni: Jasny Błażej i i Myrnyk(?) Ksenia
numer domu 10?

Olender Jan (II)
BIAŁOGŁOWY

ur. 1897
rodzice: Olender Franciszek i Czorny Dorota
rodzice chrzestni: Kurzel Maciej i Rusinowska Rozalia
numer domu 80

Olender Jan
BIAŁOGŁOWY

ur. 1897
rodzice: Olender Jan i Jary Anna
rodzice chrzestni: Sikora Jan i Morawska Anna, żona Michała
numer domu 117

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1761, zm. 1842 w wieku 81 lat
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 111

być może osoba j.w.?
Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Teresy (nazwisko panieńskie nie podane)
w roku 1831 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 113

Olender Józef
RATYSZCZE

brak informacji o rodzicach
mąż Jadwigi z domu Dec
w roku 1819 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Olender, pod numerem domu 15

Olender Józef
RATYSZCZE
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1779, zm. 1837 w wieku 58 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 16
(być może osoba j.w.?)

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. ok. 1812, zm. 1818 w wieku 6 lat
syn Andrzeja Olendra
zapisana przyczyna zgonu: gardło / tchawica
numer domu 43

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1816 w wieku 1 miesiąc
rodzice: Olender Wojciech i Kwiatek Rozalia
rodzice chrzestni: Sąsiadek Łukasz i Bielcowa Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Raffacz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 91
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
w księdze zgonów numer domu 90

Olender Józef
RATYSZCZE

mąż Aleksandry z domu Pokiedaniec
wg danych z 1867: rodzice Olender Franciszek i Morawska Maria
wg danych z 1874 i 1876: rodzice Olender Franciszek i Zarwańska Maria
w roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Olender, pod numerem domu 33
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Olendra, pod numerem domu 42
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Olendra, pod numerem domu 42
w roku 1887 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniego syna Michała z Agnieszką Krupnicką

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

mąż Marii (Marianny) z domu Nyszta
ur. 1836, zm. 1878 w wieku 42 lat
rodzice: Olender Maciej i Dajczak Teresa
(w księdze chrztów imię ojca zapisanejako Mateusz)
rodzice chrzestni: Sąsiadek Jan i Pencak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 67
w roku 1861 mieszkał w domu nr 99, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Marią Nyszta z domu nr 55
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 55
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Olendra - pod numerem domu 55
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Macieja Olendra - pod numerem domu 55
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Olendra - pod numerem domu 55
w tym samym roku 1878 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: suchoty, numer domu 55

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1838
rodzice: Olender Jan i Gałuszka Rozalia
rodzice chrzestni: Bil Krzysztof i Łokciowa Agnieszka
nazwisko księdza udzielającego chrztu nie podane
numer domu 18

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Zofii z domu Naróg
ur. 1841
rodzice: Olender Adam i Gładysz Zofia
(w r. 1873 nazwisko panieńskie matki zapisane jako Ładycz, a w 1875 jako Naróg)
rodzice chrzestni: Dajczak Jan i Dajczak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 66
w czasie ślubu c.k. rezerwista (oryg. "c.r. miles subsidiarius")
w roku 1867 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Zofią Naróg z domu nr 72
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Olendra, pod numerem domu 66
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Olendra, pod numerem domu 47
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Olendra, pod numerem domu 66
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Kazimierza Olendra, pod numerem domu 240
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Olender, pod numerem domu 144
w roku 1893 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniego syna Jana z Katarzyną Zofią Dajczak

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Tekli z domu Worobiec
ur. 1846
rodzice: Olender Wojciech i Żuk Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Jakub i Olender Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 28
[Uwaga: przy tej osobie problemy z nazwiskiem panieńskim żony. Wg danych z 1872 żona Tekla z domu Worobiec (córki Michała i Tatiany z domu Łokot). Wg danych z 1878 żona Tekla z domu Wrubel (córka Michała i Tatiany z domu Łokieć). Wg danych z 1875 żona Tekla z domu Kurzel (córka Michała i Tatiany z domu Worobiec). Nie wiemy, która z tych wersji jest prawdziwa. Dodatkowo w roku 1875 imię jego ojca zamiast Wojciech zapisano błędnie jako Sebastian]
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Olendra - pod numerem domu 28
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Olendra - pod numerem domu 30
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Olendra - pod numerem domu 28

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1849
rodzice: Olender Jakub i Wojtyna Katarzyna
rodzice chrzestni: Czaharyn Aleksander i Sąsiadek Magdalena
sakramentu chrztu udzielił: ks. Walerian Busch, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 88

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Katarzyny z domu Jaśnij
ur. 1850
rodzice: Olender Wawrzyniec i Dajczak Anna
(w księdze chrztów nazwisko panieńskie matki zapisano błednie jako Szklanny)
rodzice chrzestni: Olender Franciszek i Dajczak Barbara
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Żurawski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 114
w czasie ślubu c.k. żołnierz (oryg. "c.r. miles praesidiarius") 4. Pułku ułanów
w roku 1875 w wieku 25 lat i 7 mies. jako kawaler ożenił się z Katarzyną Jaśnij z domu nr 48
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marianny Olender - pod numerem domu 114
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Olender - pod numerem domu 114
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Olendra - pod numerem domu 114

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Wiktorii z domu Bil
ur. 1861
rodzice: Olender Wojciech i Wodecka Rozalia
rodzice chrzestni: Gruntowski Antoni i Strąg Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 113
w roku 1885 mieszkał w domu nr 243, w wieku 23 lat jako kawaler ożenił się z Wiktorią Bil z domu nr 44
w roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Olender - pod numerem domu 243
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Olender - pod numerem domu 243
w roku 1893 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Olender - pod numerem domu 243

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1874
rodzice: Olender Marcin i Świadkiewicz Anna
rodzice chrzestni: Gruntowski Benedykt i Olender Zofia, żona Józefa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Andrzej Łukasik, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 115

Olender Józef
RATYSZCZE

ur. 1874
rodzice: Olender Józef i Pokiedaniec Aleksandra, grekokatoliczka
rodzice chrzestni: Olender Paweł i Darmopuk Agrypina, żony Dymitra
numer domu 42

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1875
rodzice: Olender Maciej i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Dzik Józef i Olender Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 113

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1875, zm. 1878 w wieku 2 lata i 10 mies.
rodzice: Olender Marcin i Jaśnij Katarzyna
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Górska Maria, żona Franciszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkał w domu nr 114

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1875
rodzice: Olender Józef i Kurzel Tekla
(być może błąd w księdze chrztów i nazwisko panieńskie matki winno być Worobiec)
rodzice chrzestni: Sereda Jan i Płoszaj Maria, żona Wawrzyńca
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 30

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1875
rodzice: Olender Józef i Naróg Zofia
rodzice chrzestni: Olender Marcin i Krzyżanowska Anna, żona Tomasza
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 47

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878
rodzice: Olender Wawrzyniec i Dajczak Konstancja
rodzice chrzestni: Kusiak Mikołaj i Drozd Franciszka, wdowa po Wojciechu
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 106

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878
rodzice: Olender Marcin i Sąsiadek Zofia
rodzice chrzestni: Turczyński Michał i Olender Maria, żona Macieja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 117

Olender Józef
RENIÓW

ur. 1878
rodzice: Olender Jan i Worobiec Anna
rodzice chrzestni: Worobiec Michał i Klim Magdalena, wdowa po Tymoteuszu
numer domu 57

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1880 w wieku 3 miesiące
rodzice: Olender Marcin i Naróg Maria
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
mieszkał w domu nr 67

Olender Józef
HNIDAWA

ur. 1880
rodzice: Olender Szczepan i Kałynka Tatiana
rodzice chrzestni: Olender Jan i Kołynka Maria
numer domu 12

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
rodzice: Olender Adam i Półtorak Anna
ur. ok. 1881, zm. 1885 w wieku 3,5 roku
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
mieszkał w domu nr 207?

Olender Józef
HNIDAWA

ur. 1885, zm. 1888 w wieku 3 lat
rodzice: Olender Jan i Sawicka Maria
rodzice chrzestni: Dutka Tomasz i Milewicz Katarzyna, żona Andrzeja
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
numer domu 14

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1886
rodzice: Olender Maciej i Dajczak Teresa
rodzice chrzestni: Wojtyna Jan i Strzała Tekla, żona Jana
mieszkał w domu nr 213

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1886
rodzice: Olender Maciej i Strąg Maria
rodzice chrzestni: Wodecki Jan i Strąg Katarzyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Kordecki, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 66

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1886
rodzice: Olender Kazimierz i Drozd Maria
rodzice chrzestni: Strąg Kazimierz i Półtorak Rozalia, żona Wojciecha
sakramentu chrztu udzielił: ks. Piotr Strzeszkowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 75

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1887
rodzice: Olender Jan i Makarewicz Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Szczepan i Łokieć Justyna
mieszkał w domu nr 47

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1888 w wieku 5 tygodni
rodzice: Olender Wincenty i Żmudź Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Jan i Kurzel Maria, żona Michała
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
mieszkał w domu nr 133

Olender Józef Stanisław
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1892
rodzice: Olender Stanisław i Olender Maria
rodzice chrzestni: Szklanny Wojciech i Olender Maria, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Karol Czerniatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 234

Olender Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1893
rodzice: Olender Wincenty i Żmudź Maria
rodzice chrzestni: Łokieć Józef i Półtorak Anna, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Antoni Krechowiecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 253
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.