Polskie zdania w łacińskich księgach ślubów cz.1
Dodane przez Remek dnia Listopada 09 2010 16:22:46

Polskie zdania w łacińskich księgach ślubów.
Zapisy zgody ojców na śluby ich małoletnich dzieci
część 1

PARAFIA JEZIERNA 1833-1847


Są tu spisane różne formułki zgody rodziców na śluby małoletnich dzieci. Zaczerpnęliśmy je z księgi ślubów parafii rzymsko-katolickiej Jezierna, a dokładniej z kopii dla kurii z różnych lat między 1833 a 1847. Dzięki naszym Dobroczyńcom i Przyjaciołom projektu "Olejów na Podolu" dysponujemy kopiami stron ze ślubami mieszkańców Olejowa, Bzowicy i Białokiernicy. Czasem trafiają się na tych stronach także inne miejscowości - przed lub po wyżej wymienionych. Stąd w niniejszym artykule także przykłady ślubów mieszkańców Cebrowa, Jezierny i Seredyńców.

Co w tym materiale interesującego? Otóż w XIX wieku wszystkie księgi były prowadzone po łacinie. Te zgody rodziców, wprowadzone od ok. 1833 roku są jedynymi fragmentami po polsku. I zawierają ciekawe informacje. Przede wszystkim imiona, i to w wersji używanej na codzień. Więc np. Andruch, Wawrzyk, Bartek, Sobko, Kazio, Iwaśko. Jak na tych ludzi, naszych przodków, wtedy mówiono. Do tego wiele tych formułek różni się od siebie. Niektóre są szablonowe, ale część sprawia wrażenie zapisu rzeczywistych słów. Więc mogą być jedynym śladem po tych wszystkich niepiśmiennych ludziach, podpisujących się znakiem krzyża - naszych przodkach i ich sąsiadach. Zapraszamy do lektury.Parafia Jezierna 1833-1847

27 października 1833
Ślub mieszkańców Białokiernicy Jana Laskiewicza (24 lata) i Anny Bileckiej (23 lata)

Ja Opiekun zeznaię iako pozwoliłem małoletniej Sierocie Annie Biłeckiey wniść wśluby Małżeńskie z Janem Laskiewiczem.
Kazimierz Bilecki (+) Opiekun Młodey


10 listopada 1833
Ślub mieszkańców Olejowa, Sebastiana Krzywego (23 lata) i Katarzyny Czajkowskiej (19 lat)

My niżey podpisani pozwoliliśmy naszym Małoletnim dzieciom wniść w śluby Małżeńskie.
Franciszek Krzywy (+)
Bartek Czajkowski (+)


10 listopada 1833
Ślub mieszkańców Cebrowa, Stanisława Jagłów (18 lat) i Marianny Jagłów (19 lat)

Niżey podpisani pozwoliliśmy nowożeńcom wniść w śluby Małżeńskie.
Józef Jagłów (+) Brat i opiekun młodego
Stanisław Jagłów (+) Oyciec Młodey


2 lutego 1834
Ślub mieszkańców Olejowa, Mikołaja Dybasza (29 lat) i Marii Krzywych (20 lat)

Pozwalam mey córce małoletniey poiść za mąż.
Franko Krzywy (+)


28 września 1834
Ślub mieszkańców Białokiernicy, Jana Korzenia (20 lat) i Agnieszki Zarwańskiej (20 lat)

Pozwoliłem małoletniemu Sierocie Janowi Korzeń ożenić się.
Jakub Żury (+) opiekun

Pozwoliłem córce moiey małoletniey pojść za mąż.
Bazyli Zarwański (+)


28 września 1834
Ślub mieszkańców Bzowicy, Franciszka Bezpalko (32 lata) z Marią Korobij (22 lata)

Pozwoliłem córce moiey Marysi poyść za mąż
Woyciech Korobej (+)


19 października 1834
Ślub mieszkańców Bzowicy, Ignacego Łucyka (21 lat) i Ewy Prus (20 lat)

Pozwoliliśmy małoletnim naszym dzieciom pobrać się.
Grzegorz Lucyk (+)
Jan Prus (+)


26 października 1834
Ślub mieszkańców NN miejscowości (Cebrowa?), Bazylego Majbroda (16 lat) i Rozalii Jakubenko (20 lat)

Pozwoliliśmy nowożeńcom małoletnim zawrzeć z Sobą ślub.
Antoni Majbroda (+)
Sobko Janiga (+) Opiekun młodej


2 listopada 1834
Ślub mieszkańców Białokiernicy, Gabriela Diaków (22 lata) i Teresy Masztalerz (16 lat)
Gabriel Diaków był już wdowcem, lecz wciąż nie był uwolniony spod władzy rodzicielskiej.

Pozwoliliśmy małoletnim dzieciom naszym wniść w stan Małżeński.
Mikoła Diaków (+)
Bartek Masztalerz (+)


2 listopada 1834
Ślub mieszkańców Białokiernicy, Jacka Zarwańskiego (26 lat) i Marii Siwak (19 lat)

Pozwoliłem małoletniey Córce poyść za mąż.
Kazimierz Szywak


23 listopada 1834
Ślub mieszkańców Białokiernicy, Michała Berezy (21 lat) i Apolonii Bezpalko (20 lat)

Pozwoliłem małoletniemu Synowi ożenić się.
Demetrius Bereza (+)

Pozwoliłem małoletniey sierocie Apolonii Bezpalkowiey zamąż.
(+) Opiekun Bezpalko
/imię nie podane/

26 maja 1835
Ślub mieszkańców Olejowa, pana Jana Kompert, Magister Chyrurgiae (36 lat) i panny Antoniny Stawińskiej, córki rządcy dóbr olejowskich (18 lat)

Pozwoliłem małoletniej moiej Corce pojść zamąż.
Jan. Nepo. Stawiński


18 października 1835
Ślub mieszkańców Olejowa, Jana Robaka (33 lata) i Jadwigi Szkałuba (21 lat)

Pozwoliłem małoletniej corce moiej pojść za mąż.
Antoni Szkałuba (+)


28 października 1835
Ślub mieszkańców Cebrowa, Stefana Homecz (25 lat) i Katarzyny Bednarz (23 lata)

Pozwoliłem małoletniej Sierocie pójść zamąż
Tomko Bednarz (+) Opiekun


1 listopada 1835
Ślub mieszkańców Olejowa, Józefa Radoma (22 lata) i Marii Owczarz (18 lat)

Pozwoliliśmy małoletnim naszym dzieciom pobrać się.
Jan Radom (+)
Kazio Owczarz (+)


1 listopada 1835
Ślub mieszkańców Bzowicy, Michała Rebryka (24 lata) i Anny Tomczyszyn (15 lat)

Pozwoliłem małoletniej córce moiej pojść zamąż.
Maciej Tomczyszyn (+)


1 listopada 1835
Ślub mieszkańców Jezierny, Feliksa Borowicza (23 lata) i Reginy Wyspiańskiej (25 lat)

Pozwoliłem małoletniemu Synowi Felixowi ożenić się.
Antoni Borowicz (+) Stolarz


22 listopada 1835
Ślub mieszkańców Jezierny, Antoniego Sucheckiego (22 lata) i Marcjany Kurdziel (16 lat)

My niżej podpisani małoletnim dzieciom naszym pozwoliliśmy wniść wstan małżeński.
Wawrzek Suchecki (+)
Andruk Kurdziel (+)


19 czerwca 1836
Ślub mieszkańców Seredyniec, Sebastiana Stankiewicza (30 lat) i Franciszki Gluszczak (20 lat)

Pozwoliłem małoletniej Corce mojej pojść za mąż.
Antoch Gluszczak


10 lipca 1836
Ślub mieszkańców Olejowa, Jacka Zarwańskiego (28 lat) i Marii Berez (18 lat)

Pozwoliłem corce mojej pojść zamąż.
Fedko Berez (+)


30 października 1836
Ślub mieszkańców Białokiernicy, Aleksego Saraka (30 lat) i Katarzyny Zarwańskiej (23 lata)

Pozwoliłem małoletniej corce mojej zamąż.
Bazyli Zarwański (+)


6 listopada 1836
Ślub mieszkańców Bzowicy, Jakuba Kosińskiego (24 lata) i Heleny Magdycz (18 lat)

Pozwoliłem małoletniej Sierocie pojść za mąż.
Błaśko Magdycz.(+) opiekun


20 listopada 1836
Ślub mieszkańców Bzowicy, Grzegorza Rebryka (23 lata) i Marii Czajkowskiej (17 lat)

Pozwoliliśmy małoletnim dzieciom naszym wstąpić w stan małżeński
Jan Rebryk (+)
Bartek Czajkowski (+)


17 stycznia 1837
Ślub mieszkańców Olejowa, Józefa Bazylków recte Dołhunik (44 lata) i Wiktorii Kosińskiej (20 lat)

Pozwoliłem małoletniej corce mojej pojść za mąż.
Mich. Koszyński (+)


5 lutego 1837
Ślub mieszkańców Bzowicy, Bazylego Rebryka (21 lat) i Ewy Kamińskiej (24 lata)

Pozwoliłem memu synowi ożenić się.
Olexa Rebryk (+)


19 listopada 1837
Ślub mieszkańców Olejowa, Macieja Osieckiego (18 lat) i Rozalii Duć (17 lat)

Pozwoliliśmy małoletnim dzieciom naszym wnijść wstan małżeński.
Wawryk Osiecki (+)
Maciej Ducz (+)


19 listopada 1837
Ślub mieszkańców Olejowa, Tomasza Sikorskiego (23 lata) i Marii Radom (22 lata)

Pozwoliliśmy małoletnim dzieciom naszym wnijść wstan małżeński.
Augustyn Sikorski (+)
Wojtek Radom (+)


26 listopada 1837
Ślub mieszkańców Olejowa, Antoniego Szkałuby (20 lat) i Marii Kusiakiewicz (18 lat)

Pozwoliłem małoletniemu synowi wniść wstan małżeński
Antoni Szkałuba

Pozwoliłem małoletniej sierocie pójść za mąż

(w kopii dla kurii w tym miejscu opuszczone nazwisko opiekuna)

19 lutego 1838
Ślub mieszkańców Bzowicy, Aleksego Stachów (22 lata) i Agnieszki Masztalerz (16 lat)

Pozwoliliśmy małoletnim dzieciom naszym wejść wstan małżeński.
Michał Stachów (+)
Bartek Masztalerz (+)


4 listopada 1838
Ślub mieszkańców Olejowa, Łukasza Butoryna (27 lat) i Marii Radom (21 lat)

Pozwoliłem corce mojej Marysi pójść za mąż.
Jan Radom (+)


11 listopada 1838
Ślub mieszkańców Olejowa, Jana Owczarza (21 lat) i Katarzyny Szkałuba (24 lata)

Pozwoliłem synowi memu ożenić się.
Michał Owczarz (+)


11 listopada 1838
Ślub mieszkańców Białokiernicy, Jakuba Siwaka (25 lat) i Justyny Zarwańskiej (20 lat)

Pozwoliłem córce mojej pojść za mąż
Basil Zarwański (+)


18 listopada 1838
Ślub mieszkańców Olejowa, Macieja Krzywego (22 lata) i Anny Kołtowskiej (25 lat)

Pozwoliłem synowi memu ożenić się.
Franciszek Krzywy (+)


17 listopada 1839
Ślub mieszkańców Bzowicy, Teodora Stachów (23 lata) i Heleny Romaniszyn (17 lat)

Pozwoliliśmy małoletnym wstąpić wstan małżeński.
Mikołaj Romaniszyn (+)
Bazyli Stachów (+)


17 listopada 1839
Ślub mieszkańca Załoziec Sebastiana Drozdy (21 lat) i mieszkanki Bzowicy Julianny Sękowskiej (17 lat)

Pozwoliliśmy małoletnim wstąpić wstan małżeński.
Jan Drozdowski (+)
Jan Sękowski (+) opiekun


19 czerwca 1840
Ślub mieszkańców Olejowa, Antoniego Spiocha (19 lat) i Katarzyny Jarusiewicz (16 lat)

Małoletniej corce mojej Katarzynie daję pozwolenie moje wejść wzwiązki małżeńskie z Antonim Spiochem.
Stanisław Jarusiewicz (+)


22 listopada 1840
Ślub mieszkańców Olejowa, Andrzeja Radoma (24 lata) i Apolonii Bezpalko (20 lat)

Pozwalam corce mojej pojść za mąż.
Michał Bezpalko (+)


14 listopada 1841
Ślub mieszkańców Olejowa, Mikołaja Sikorskiego (24 lata) i Marcelli Owczarz (20 lat)

Pozwoliłem Corce mojej pojść za mąż.
Kaźko Owczarz (+)


15 października 1843
Ślub mieszkańców Olejowa, Józefa Rzepki (24 lata) i Marii Szamrowej (20 lat)

Pozwoliłem corce mojej pojść zamąż.
Andruch Szamro (+)


5 listopada 1843
Ślub mieszkańców Olejowa, Józefa Sokołowskiego (24 lata) i Zofii Radom (20 lat)

Pozwoliłem Corce mojej pojść zamąż.
Wojciech Radom (+)


3 listopada 1844
Ślub mieszkańców Bzowicy, Tomasza Czajkowskiego (18 lat) i Anny Hałaj (17 lat)

Pozwoliliśmy małoletnim dzieciom naszym w stan małżeński wstąpić.
Bartek Czajkowski (+)
Filip Hałaj (+)


2 listopada 1845
Ślub mieszkańców Olejowa, Macieja Osieckiego (24 lata) i Agnieszki Tomczyszyn (18 lat)

Pozwoliłem corce mojej pojść zamąż.
Bartek Tomczyszyn (+)


25 pażdziernika 1846
Ślub mieszkańców Bzowicy, Jana Jukało (26 lat) i Anny Masztalerz (20 lat)

Pozwoliłem corce mojej wydać się za Jana Jukało.
Kasper Masztalerz (+)


25 pażdziernika 1846
Ślub mieszkańców Bzowicy, Michała Hajda (27 lat) i Anny Bezpalkowej (20 lat)

Pozwoliłem corce mojej wydać się za Michała Hajda.
Michał Bezpalko (+)


22 listopada 1846.
Ślub mieszkańców Olejowa, Mikołaja Szylwacha (20 lat) i Marii Zarwańskiej (18 lat)

Pozwoliliśmy tym małoletnim osobom w stan małżeński wstąpić.
Paulo Owczarz (+) Opiekun
Jan Zarwański (+)


23 maja 1847
Ślub mieszkańców Bzowicy, Antoniego Bezpalko (18 lat) i Heleny Kosińskiej (25 lat)

Pozwoliłem memu Synowi ożenić się.
Jan Bezpalko (+)


7 listopada 1847
Ślub mieszkańców Olejowa, Bartłomieja Miaskowskiego (28 lat) i Marii Szamrowej (20 lat)

Pozwoliłem małoletniej corce mojej pojść za mąż.
Paweł Szamro (+)


7 listopada 1847
Ślub mieszkańców Olejowa, Michała Mielnika (22 lata) i Anny Owczarzowej (20 lat)

Pozwoliliśmy dzieciom naszym wstąpić wstan małżeński.
Jan Mielnik (+)
Kazimierz Owczarz (+)


7 listopada 1847
Ślub mieszkańców Bzowicy, Mikołaja Rebryka (22 lata) i Marii Tomczyszyn (20 lat)

Pozwoliliśmy tym małoletnim wstąpić wstan małżeński.
Jan Rebryk (+)
Michał Bezpalko Opiekun (+)


7 listopada 1847
Ślub mieszkańców Cebrowa, Jana Malaszów (28 lat) i Jadwigi Bodnarowej (20 lat)

Pozwoliłem małoletniej sierocie pójść zamąż.
Tomko Bodnar Opiekun (+)