Nazwisko Sikora - drzewa genealogiczne
Dodane przez Remek dnia Październik 18 2010 04:31:00

GAŁĘZIE RODU SIKORA
ODNALEZIONE W XIX-WIECZNYCH KSIĘGACH KOŚCIELNYCH
Linia 1. Potomkowie Andrzeja Sikory i Teresy z domu Jasny / Jaśnij.


(kliknij, żeby powiększyć)


Najstarszy znany przodek, Andrzej Sikora, urodził się ok. 1815 roku.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Sikorów występują pod pod numerami domów 89, 172, 71 i 75 w Trościańcu.
Linia 2. Potomkowie Błażeja Sikory i Rozalii z domu Kusiak.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Błażej Sikora, urodził się przed 1799 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Sikorów występują pod pod numerami domów 3, 2 (być może błąd) i 219 w Trościańcu.
Linia 3. Potomkowie Błażeja Sikory i Teresy z domu Krówka.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Błażej Sikora, urodził się przed 1819 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Sikorów występują pod pod numerem domu 3 w Trościańcu. Ten sam numer domu 3 wskazuje tu na pokrewieństwo z linią nr 2 rodu Sikorów (potomkami Błażeja Sikory i Rozalii z domu Kusiak). Być może chodzi tu o tego samego przodka, jeśli Teresa z domu Krówka była drugą żoną Błażeja. Na razie jednak nie możemy tego potwierdzić.
Linia 4. Potomkowie Macieja Sikory i Katarzyny z domu Nyszta.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Maciej Sikora, urodził się przed 1841 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Sikorów występują pod pod numerami domu 3 i 171 w Trościańcu.
Ten sam numer domu 3 wskazuje tu na pokrewieństwo z liniami nr 2 i 3 rodu Sikorów (potomkami Błażeja Sikory i Rozalii z domu Kusiak oraz potomkami Błażeja Sikory i Teresy z domu Krówka)
Linia 5. Potomkowie Wojciecha Sikory i Rozalii z domu Dzik.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Wojciech Sikora, urodził się przed 1828 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Sikorów występują pod pod numerami domów 25, 203 i 240 (ostatni numer być może błędny) w Trościańcu.
Linia 6. Potomkowie Macieja Sikory i Agnieszki z domu Bil.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Maciej Sikora, urodził się przed 1822 rokiem.
Ponieważ dysponujemy tylko danymi zamężnych córek, nie wiemy pod jakim numerem domu mieszkała ta linia Sikorów z Trościańca.
Linia 7 - białogłowska. Potomkowie Michała Sikory i Łucji z domu Franków.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Maciej Sikora, urodził się przed 1822 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Sikorów występują pod pod numerami domów 96 (a także 98 i 99 - prawdopodobnie błędy) Białogłowach.
Oprócz tego wiemy jeszcze o czterech innych parach Sikorów, których na razie nie możemy powiązać z wymienionymi gałęziami rodu. Ponieważ było przy nich zbyt mało danych (z reguły 2 pokolenia), nie przedstawiamy już ich w postaci drzewek. Daty urodzenia orientacyjne, odliczając minimum 18 lat na pokolenie.

w Trościańcu Wielkim:
1) pod numerem domu 89 - Wojciech Sikora, żonaty z Magdaleną z domu Płoszaj (urodzony przed 1846). Numer domu 89 wskazuje na bliskie pokrewieństwo z linią nr 1 rodu Sikorów - potomkami Andrzeja Sikory i Teresy z domu Jasny
2) pod numerem domu 3 - Wawrzyniec Sikora, dane małżonki NN (urodzony przed 1799). Jego nieżonaty syn Antoni urodził się ok. 1817 roku, a zmarł w 1877. Numer domu 3 wskazuje na bliskie pokrewieństwo z liniami 2, 3 i 4 Sikorów (potomkami Błażeja Sikory i Rozalii z domu Kusiak, Błażeja Sikory i Teresy z domu Krówka oraz Macieja Sikory i Katarzyny z domu Nyszta).

w Bzowicy:
3) nr domu nieznany - Łukasz Sikora, żonaty z Anną z domu Czarny (urodzony przed 1828)

miejscowość nieznana:
4) Andrzej Sikora, żonaty z Anną z domu Olender (urodzony przed 1847) - jego syn mieszkał w domu nr 77 w Białogłowach
UWAGI


Niniejszy artykuł jest praktycznym wykorzystaniem materiałów, które już mamy na stronie, w postaci wypisów ze starych ksiąg kościelnych. Nie planujemy więc go rozszerzać na młodsze pokolenia. To już zadanie dla naszych Czytelników.

Dane z artykułu "Nazwisko Sikora" zostały posortowane. Końcowy efekt widzicie na powyższych wykresach. Udało się w ten sposób podzielić wszystkich Sikorów na siedem gałęzi. Sześć trościanieckich i jedną białogłowską.

Tyle danych mamy. I na tym na razie koniec. Zbyt mało już informacji, żeby te gałęzie jakoś połączyć ze sobą. Być może w przyszłości, jeżeli trafią się kolejne materiały, będzie to możliwe. Jeśli, dzięki naszym Dobrodziejom, otrzymamy kolejne kopie stron ze starych ksiąg kościelnych, te drzewka zostaną uzupełnione.

Administratorzy projektu "Olejów na Podolu".