Nazwisko Wojtyna - drzewa genealogiczne
Dodane przez Remek dnia Październik 07 2010 23:57:35

GAŁĘZIE RODU WOJTYNÓW
ODNALEZIONE W XIX-WIECZNYCH KSIĘGACH KOŚCIELNYCH
Linia 1. Potomkowie Tomasza Wojtyny i Rozalii z domu Koryszko (w niektórych zapisach nazwisko panieńskie żony podawano jako Półtorak)


(kliknij, żeby powiększyć)


Najstarszy znany przodek, Tomasz Wojtyna, urodził się ok. 1827 roku.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Wojtynów występują pod numerem domu 132 w Trościańcu.
Linia 2. Potomkowie Michała Wojtyny i Heleny z domu Iwanów.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Michał Wojtyna, urodził się przed 1847 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Wojtynów występują pod numerem domu 84 w Trościańcu.
Linia 3. Potomkowie Błażeja Wojtyny i Małgorzaty z domu Półtorak.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Błażej Wojtyna, urodził się przed 1849 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Wojtynów występują pod numerem domu 88 w Trościańcu.
Linia 4. Potomkowie Franciszka Wojtyny i Rozalii (lub Anny) z domu Winnickiej. (przy chrztach ich wnuków imię babki zapisywano raz Rozalia, raz Anna)


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Franciszek Wojtyna, urodził się przed 1843 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Wojtynów występują pod numerem domu 97 w Trościańcu.
Linia 5. Potomkowie Wojciecha Wojtyny i Katarzyny z domu Półtorak.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Wojciech Wojtyna, urodził się przed 1854 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Wojtynów występują pod numerem domu 231 w Trościańcu.
Linia 6. Potomkowie Franciszka Wojtyny i Agnieszki z domu Naróg.


(kliknij, żeby powiększyć)


Odliczając po minimum 18 lat na pokolenie, najstarszy znany przodek, Franciszek Wojtyna, urodził się przed 1817 rokiem.
W naszych kopiach starych ksiąg osoby z tej linii Wojtynów występują pod numerem domu 231 w Trościańcu.

Ponieważ dysponujemy tylko informacjami z księgi chrztów, przy już zamężnej kobiecie - do tego zamieszkałej przy mężu w Białokiernicy, nie znamy numeru domu, w którym mieszkała ta linia Wojtynów z Trościańca.
UWAGI


Niniejszy artykuł jest praktycznym wykorzystaniem materiałów, które już mamy na stronie, w postaci wypisów ze starych ksiąg kościelnych. Nie planujemy więc go rozszerzać na młodsze pokolenia. To już zadanie dla naszych Czytelników. Jeśli jednak (lub raczej: gdy już) uda się nam dotrzeć do kolejnych roczników starych ksiąg kościelnych i na stronie "Olejów na Podolu" pojawią się kolejne wypisy, również ten artykuł i wszystkie drzewka zostaną uaktualnione.

Na razie dysponujemy tylko wycinkiem starych ksiąg kościelnych. W przypadku Trościańca są to tak naprawdę pełne lata 1885-1890 (plus luźne fragmenty z lat 70-tych XIX wieku).

Dane z artykułu "Nazwisko Wojtyna" zostały posortowane. Udało się w ten sposób podzielić wszystkich Wojtynów na sześć gałęzi. Każda z nich wywodziła się od innej pary przodków.

I na tym na razie koniec. Zbyt mało już informacji, żeby te gałęzie jakoś połączyć ze sobą. Jeśli trafią się następne zwarte materiały - sprzed 1885 roku - będzie szansa na uzupełnienie i zapewne powiązanie niektórych tych gałęzi ze sobą. Na to właśnie liczymy.

Jeśli ktoś z naszych Czytelników już teraz dysponuje wiedzą, pozwalającą powiązać genealogicznie niektóre z tych linii Wojtynów, prosimy o komentarz lub kontakt.

Administratorzy projektu "Olejów na Podolu".