Śluby hrabiów Wodzickich z Olejowa
Dodane przez Remek dnia Kwietnia 26 2010 01:06:36
Śluby hrabiów Wodzickich z Olejowa

W niniejszym artykule gromadzimy wzmianki prasowe o ślubach hrabiów Wodzickich z Olejowa. Do tych poszukiwań zainspirował nas artykuł o ślubie Jerzego Wodzickiego, syna olejowskiego hrabiego Kazimierza, odszukany przez Panią Jolantę, której przy okazji bardzo dziękujemy.

Od razu pojawiło się pytanie - a może w starych gazetach będzie tego więcej? Inne wzmianki o ślubach dzieci hr. Kazimierza? I rzeczywiście było. Efekty dotychczasowych poszukiwań zestawiamy poniżej. W miarę odnajdywania następnych informacji, w kolejnych rocznikach różnych czasopism, ten materiał będzie uzupełniany i rozszerzany.
KAROLINA WODZICKA[źródło: "Czas", Nr 14 z 18 stycznia 1874, rubryka "Kronika miejscowa i zagraniczna". Zachowano oryginalną pisownię]

We Lwowie odbył się d. 14 b. m. ślub p. Garapicha z panną Karoliną Wodzicką, córką Kazimierza hr. Wodzickiego i Laury z hr. Platerów.
ANTONI WODZICKI[źródło: "Czas", Rocznik XLII., Nr 100 z 1 maja 1889, rubryka "Kronika". Zachowano oryginalną pisownię]


Ślub.


Dziś w południe pobłogosławił Książę biskup krakowski w kościele Św. Barbary związek małżeński między hr. Antonim Wodzickim, synem hr. Kazimierza Wodzickiego z Olejowa, a panną Anną Wodzicką, córką hr. Alfreda Wodzickiego i Celiny z Duninów Karwickich.[źródło: "Czas", Rocznik XLII., Nr 101 z 2 maja 1889, rubryka "Kronika". Zachowano oryginalną pisownię]


Po ślubie hr. Antoniego Wodzickiego z panną hr. Anną Wodzicką przyjmowali wczoraj rodzice panny młodej hr. Alfredowie Wodziccy liczny orszak ślubny śniadaniem w sali hotelu Saskiego. Pierwszy toast za zdrowie państwa młodych wniósł w pięknej przemowie Książę Biskup Krakowski, na co mu odpowiedział ks. Eustachy Sanguszko, wznosząc zdrowie dostojnego księcia Kościoła. Nastąpił potem cały szereg toastów, mianowicie hr. Aleksander Wodzicki wzniósł zdrowie rodziców panny młodej; hr. Alfred Wodzicki zdrowie hr. Kazimierzów Wodzickich, rodziców pana młodego; hr. Józef Dunin Karwicki zdrowie hr. Władysława Wodzickiego, p. Trzebiński zdrowie państwa Józefów hr. Karwickich; ks. Eustachy Sanguszko zdrowie par narzeczonych, a hr. Adam Krasiński zakończył pełną swobody i wesołości ucztę tradycyjnym toastem "Kochajmy się."

Państwo młodzi wyjechali wczoraj za granicę.
RÓŻA WODZICKA
[źródło: "Czas", Rocznik XLV., Nr 87 z 15 kwietnia 1892, rubryka "Kronika". Zachowano oryginalną pisownię]


Zaręczyny.


Dnia 7 bm odbyły się w Olejowie zaręczyny hrabianki Róży Wodzickiéj, córki śp. Kazimierza hr. Wodzickiego, z hr. Janem Potockim z Rymanowa, synem ś. p. Stanisława hr. Potockiego i Anny z hr. Działyńskich[źródło: "Czas", Rocznik XLV., Nr 148 z 1 lipca 1892, rubryka "Kronika". Zachowano oryginalną pisownię]


Ślub.


W dniu dzisiejszym o godzinie 11 przed południem pobłogosławił X. Kardynał Dunajewski w swej prywatnej kaplicy w pałacu biskupim związek małżeński hr. Jana Potockiego, syna ś. p. Stanisława i Anny z Działyńskich, z panną Różą hrabianką Wodzicką, córką ś. p. hr. Kazimierza Wodzickiego i Józefy z Dzieduszyckich. W uroczystości rodzinnej wzięły udział rodziny Potockich, Dzieduszyckich, Wodzickich i wielu innych z niemi spokrewnionych. Z powodu ślubu odbyły się bale wczoraj i przedwczoraj w domu hr. Antoniów Kazimierzów Wodzickich w Krakowie i u hr. Antoniów Potockich w Olszy.
ALEKSANDER WODZICKI


(ostatni olejowski dziedzic)[źródło: "Czas", Rocznik LI., Nr 272 z 27 listopada 1898, rubryka "Kronika". Zachowano oryginalną pisownię]


Ślub.


Dnia 22 b. m. zawartym został w Jasionowie pod Brzozowem związek małżeński Aleksandra hr. Wodzickiego, syna śp. Kazimierza Wodzickiego i Józefy z hr. Dzieduszyckich, z panną Maryą Dzieduszycką, córka hr. Augusta Dzieduszyckiego, urodzoną z śp. Szeliskiej. Uroczystość weselna odbyła się w ścisłem kółku rodzinnem. Prócz najbliższych obojga nowożeńców, byli hr. Potoccy z Rymanowa, pani z Dzieduszyckich Wolańska, hr. Stanisław Wodzicki, hrabianka Koziebrodzka, hr. Juliusz Bielski (syn), p. Dąbski. Podczas uczty weselnej w pięknym dworze w Jasionowie posypały się serdeczne toasty, z pomiędzy których podniesiemy wytworne końcowe przemówienie p. Adama Ostaszewskiego na temat: "Kochajmy się".

Mówca przeszedł pokrótce dzieje, rodów Dzieduszyckich i Wodzickich, podnosząc szereg wybitnych w ojczyźnie, w Kościele i w kraju zasłużonych ich mężów, i wielbiąc dzielne a świątobliwe niewieście postaci; następnie uczynił aluzyę do przysięgi Kościuszki, przy którym na krakowskim rynku stał jenerał Wodzicki, a wreszcie tak zakończył: "Nietylko filozofa - przyrodnika, ale też każdego myślącego zastanawiają dzieje tych stworzeń Bożych, które śpiewem witają wiosnę, a które jeden z Dzieduszyckich gromadził w muzeum dla nauki i korzyści kraju, a jeden z Wodzickich badał i opisywał, snując piękne porównania z życiem ludzi, dla rozszerzenia wiedzy i pożytku rodaków. Zdumiewa nas misterna gniazd budowa, zadziwia przywiązanie do rodzinnego życia, ale przedewszystkiem rozrzewnia miłość matki do piskląt, jej skrzętność, pracowitość, przezorność i gospodarność. Temi zaletami odznaczały się mieszkanki gniazd w dawnej Polsce; a gdy z dwóch takich gniazd młoda para zakłada nowe - to młode pokolenie z tego gniazda starać się będzie skrzętnie pomnażać dostatek ziarna, ale przytem nie zapomni o tym ptaku nieśmiertelnym, pod którego szponą szczokocińska kula armatnia, i nie zaprze się orła białego uczuć i polotu! Okiem zamglonem łzą wspomnienia widzę mała dziewczynkę, którą troskliwy i dobry ojciec oddał mojej siostrze, aby ta na jej niewinną główkę położyła dłoń opiekuńczą i macierzyńską. Dzisiaj na tych skroniach spoczął wianek ślubny. O niech on będzie trwałym dyademem szczęścia, które jest jedynie prawdziwem na ziemi. Niech młoda małżonka powiększy liczbę godnych i i zacnych matron polskich, niech ognisko ich szczęścia opromienia i dalsze koła krewnych i przyjaciół, a pod ich dachem niech znajdą też poszanowanie dawne piękne zwyczaje. Do ich rzędu także ten przekazany z przeszłości zwyczaj należy, który jest wyrazem potrzeby łączności i zgody w ojczyźnie, a któremu teraz zadość uczynimy, pijąc staropolskie: Kochajmy się".
JERZY WODZICKI[źródło: "Kuryer Poznański" Rocznik XXX., Nr 260 z 12 czerwca 1901. Wydanie południowe. Rubryka "Wiadomości miejscowe i potoczne". Zachowano oryginalną pisownię]


Ślub.


Dziś przed południem odbył się w kościele Panny Maryi ślub hr. Jerzego Wodzickiego z Olejowa w Galicyi, syna śp. hr. Kazimierza i Józefy z hr. Dzieduszyckich z panną Maryą Turno, córką ś. p. Hipolita z Objezierza i Maryi z hr. Skórzewskich. Obrzędu ślubnego dokonał X. prałat Alfred Poniński.

Związek ten małżeński łączy nowym węzłem polskie dzielnice. Widzieliśmy też wśród gosci weselnych wiele osób z Galicyi i z pod Zaboru Rosyjskiego, jak księstwa Karolów Radziwiłłów z Towian, i posłów do wiedeńskiej rady państwa hr. Antoniego Wodzickiego, Jana hr. Potockiego i p. Michała Garapicha.[źródło: "Dziennik Poznański" Rocznik XXXXIII., Nr 132 z 12 czerwca 1901. Rubryka "Kronika miejscowa, prowyncyonalna i zagraniczna". Zachowano oryginalną pisownię]


Ślub.


Dziś w kościele u Panny Maryi in summo pobłogosławionym został zwiazek małżeński między panną Maryą Turno z Objezierza a hr. Wodzickim z Krakowa, członkiem delegatury w Krakowie.