Nazwisko Trymbulak
Dodane przez Remek dnia Marca 21 2010 20:59:00
(uaktualnione luty 2013)


Trymbulak Adam
TROŚCIANIEC WIELKI
oryg. "Trybulak"
ur. 1879
rodzice: Trymbulak Bartłomiej i Łaciak Maria
rodzice chrzestni: Dajczak Bartłomiej i Dajczak Maria, żona Józefa
sakramentu chrztu udzielił: ks. D. Eliasiewicz (pełne imię NN), administrator grecko-katolicki w Trościańcu
mieszkał w domu nr 73

Trymbulak Agata
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Tribulak"
ur. 1818, zm. 1819 w wieku 1 rok
rodzice: Trymbulak Krzysztof i Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: kaszel
numer domu 91

Trymbulak Agata, po mężu Dajczak (Dajczak Agata) (Dajczak Agnieszka)
TROŚCIANIEC WIELKI
(przy chrztach niektórych dzieci jej imie zapisano jako Agnieszka)
żona Wojciecha
ur. 1860
rodzice: Trymbulak Marcin i Olejnik Pelagia
(w latach 1876, 1878 i 1883 matkę zapisano jako Hałaj Pelagia, a w r. 1892 jako Paraskewa, nazwisko panieńskie nie podane)
rodzice chrzestni: Olejnik Adam i Dajczak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 73
w roku 1875 mieszkała w domu nr 75, w wieku 15 lat jako panna wyszła za Wojciecha Dajczaka z domu nr 58
w roku 1876 (pod imieniem Agnieszka) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Dajczaka, pod numerem domu 55
w roku 1878 (pod imieniem Agnieszka) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Dajczaka, pod numerem domu 69
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wojciecha Dajczaka, pod numerem domu 58
w roku 1883 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Dajczaka, pod numerem domu 58
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Marii Dajczak, pod numerem domu 58
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Andrzeja Dajczaka, pod numerem domu 58
w roku 1892 (pod imieniem Agnieszka) wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wojciecha Piotra Dajczaka, pod numerem domu 58

Trymbulak Andrzej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Tribulak"
ur. 1821
rodzice: Trymbulak Krzysztof i Raróg Katarzyna
rodzice chrzestni: Gałuszka Maciej i Półtorakowa Agata
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 92

Trymbulak Andrzej
OLEJÓW

mąż Barbary z domu Baturyna
syn Krzysztofa
w roku 1864 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Trymbulak - pod numerem domu 116
dane z ksiąg grecko-katolickich
(być może osoba j.w.? - pewności jednak nie mamy)

Trymbulak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1830, zm. 1831 w wieku 9 miesięcy
rodzice: Trymbulak Krzysztof i Raróg Katarzyna
(w księdze chrztów nazwisko panieńskie matki nie wpisane)
rodzice chrzestni: Krzyżanowski Józef i Sąsiadków Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ignacy Ignatowicz, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 73

Trymbulak Anna, po mężu Druczek (Druczek Anna)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
żona Andrzeja
ur. 1842
rodzice: Trymbulak Jan i Olender Zofia
rodzice chrzestni: Bochenek Ignacy i Półtorak Tekla
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 14
w roku 1864 mieszkała w domu nr 89, w wieku 21 lat jako panna wyszła za Andrzeja Druczka z domu nr 122

Trymbulak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. ok. 1851, zm. 1854 w wieku 3 lat
rodzice: Trymbulak Józef i Dajczak Maria
zapisana przyczyna zgonu: robaki
numer domu 102

Trymbulak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1856, zm. 1858 w wieku 2 lat
rodzice: Trymbulak Marcin i Olejnik Pelagia
rodzice chrzestni: Półtorak Błażej i Dajczak Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 73

Trymbulak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trembulak"
ur. i zm. 1862, w wieku 6 tygodni
jedna z bliźniąt - z siostrą Antoniną
rodzice: Trymbulak Jakub i Strąg Magdalena
rodzice chrzestni bliźniąt: Trymbulak Marcin, Strzała Maria, Bil Wincenty i Trymbulak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 73
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
w księdze zgonów numer domu 1

Trymbulak Anna
OLEJÓW

ur. 1864
rodzice: Trymbulak Andrzej i Baturyna Barbara
rodzice chrzestni: Baturyna Mikołaj i Kosińska Anna
numer domu 116
dane z ksiąg grecko-katolickich

Trymbulak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1877, w wieku 1 tydzień
rodzice: Trymbulak Antoni i Drozd Rozalia
rodzice chrzestni: Bil Wincenty i Strzała Tekla, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów pod numerem domu 14
zapisana przyczyna zgonu: słabość
w księdze zgonów pod numerem domu 13

Trymbulak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1889
rodzice: Trymbulak Szczepan i Gruntowska Tekla
rodzice chrzestni: Dajczak Józef i Kowal Anna, żona Michała
mieszkała w domu nr 273

Trymbulak Anna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1890, zm. 1891 w wieku 1 rok
rodzice: Trymbulak Michał i Dajczak Maria
rodzice chrzestni: Krupnicki Adam i (...) /nieczytelne/, żona Mikołaja
w księdze chrztów numer domu 74
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
w ksiedze zgonów numer domu 144

Trymbulak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Rozalii z domu Drozd
ur. 1847
rodzice: Trymbulak Jan i Olender Zofia
(w późniejszych latach nazwisko panieńskie matki zapisywano błędnie jako Drozd)
rodzice chrzestni: Olender Wojciech i Sikora Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 14
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jakuba Trymbulaka, pod numerem domu 14
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Kantego Trymbulaka, pod numerem domu 14
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Pelagii Trymbulak, pod numerem domu 12
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Trymbulak, pod numerem domu 14
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Trymbulaka, pod numerem domu 14

Trymbulak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Anny z domu Bil
ur. 1849
rodzice: Trymbulak Marcin i Koryszko Katarzyna
(w r. 1883 imię matki zapisano błędnie jako Ewa)
rodzice chrzestni: Kusiak Paweł i Drozd Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Żurawski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 73
w roku 1874 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Anną Bil z domu nr 46
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Trymbulaka - pod numerem domu 73
w roku 1878 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Mateusza Trymbulaka - pod numerem domu 73
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Trymbulaka - pod numerem domu 73
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marty Trymbulak - pod numerem domu 175
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Trymbulak - pod numerem domu 73
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Stanisława Trymbulaka - pod numerem domu 73

Trymbulak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Tekli z domu Góral
dane rodziców nie wpisane
w roku 1892 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Trymbulaka
mieszkał w domu nr 146

Trymbulak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Olender
ur. 1863
rodzice: Trymbulak Piotr i Góral Tekla
rodzice chrzestni: Dzik Józef i Rozewska Wiktoria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 14
w roku 1889 mieszkał w domu nr 145?, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Marią Olender z domu nr 67

Trymbulak Antoni
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878
rodzice: Trymbulak Antoni i Drozd Rozalia
rodzice chrzestni: Druczek Bazyli i Żmudź Maria, żona Antoniego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 14

Trymbulak Antonina
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trembulak"
ur. i zm. 1862, w wieku 1 miesiąc
jedna z bliźniąt - z siostrą Anną
rodzice: Trymbulak Jakub i Strąg Magdalena
rodzice chrzestni bliźniąt: Trymbulak Marcin, Strzała Maria, Bil Wincenty i Trymbulak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Sebastian Flisowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 73
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
w ksiedze zgonów numer domu 1

Trymbulak Balbina
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1883
rodzice: Trymbulak Szczepan i Gryntus Tekla
rodzice chrzestni: Krupnicki Jan i Dajczak Rozalia
sakramentu chrztu udzielił: ks. August Krogulski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 174

Trymbulak Bartłomiej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1837, zm. 1842 w wieku 5 lat
rodzice: Trymbulak Marcin i Koryszko Katarzyna
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Koryszko Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: choroba
numer domu 73

Trymbulak Bartłomiej
TROŚCIANIEC WIELKI
oryg. "Trybulak"
mąż Marii z domu Łaciak
rodzice: Trymbulak Marcin i Hałaj Pelagia
w roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Adama Trymbulaka
mieszkał w domu nr 73

Trymbulak Ewa
TROŚCIANIEC WIELKI
oryg. "Trębulak"
ur. 1873
rodzice: Trymbulak Wojciech i Łaciak Maria
rodzice chrzestni: Dajczak Józef i Półtorak Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Andrzej Łukasik, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 73

Trymbulak Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1854
rodzice: Trymbulak Piotr i Góral Tekla
rodzice chrzestni: Góral Piotr i Góral Pelagia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 14

Trymbulak Franciszek
BIAŁOGŁOWY

ur. 1873
rodzice: Trymbulak Mikołaj i Jary Rozalia
rodzice chrzestni: Łakocki Jerzy i Kwiatek Ewa, żona Mikołaja
numer domu 78

Trymbulak Franciszek
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1877
rodzice: Trymbulak Szczepan i Gryntus Tekla
rodzice chrzestni: Krzyżanowski Antoni i Dajczak Barbara
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 73

Trymbulak Franciszek
RENIÓW

ur. 1891
rodzice: Trymbulak Wincenty i Czepelska Helena
rodzice chrzestni: Krąp Piotr i Kusiak Anna, żona Józefa
numer domu 154

Trymbulak Franciszka
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Tribulak" / "Trybulak"
ur. i zm. 1850, żyła 7 dni
rodzice: Trymbulak Jan i Olender Zofia
rodzice chrzestni: Druczek Teodor i Olender Tekla
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Żurawski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 14
zapisana przyczyna zgonu: słabość
w księdze zgonów numer domu 19

Trymbulak Franciszka
BIAŁOGŁOWY

ur. 1887
rodzice: Trymbulak Mikołaj i Jaśnij Anna
rodzice chrzestni: Puhacz Józef i Kurzel Rozalia, żona Macieja
numer domu 148

Trymbulak Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI

w r. 1825 oryg. "Trybulak"
mąż Magdaleny z domu Strąg
rodzice: Trymbulak Krzysztof i Raróg Katarzyna
(w księdze chrztów nazwisko panieńskie matki zapisane błędnie jako Naróg)
rodzice chrzestni: Gałuszka Kazimierz i Wojtynowa Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Górecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 93
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Antoniy i Anny Trymbulak - pod numerem domu 73

Trymbulak Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI / RENIÓW

w księdze chrztów oryg. "Trybulak"
mąż Salomei z domu Bazan
ur. 1862 ur. Trościaniec Wielki
rodzice: Trymbulak Jan i Olender Zofia
rodzice chrzestni: Dajczak Sebastian i Dzik Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 14
w czasie ślubu c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius")
w roku 1886 mieszkał w Reniowie, w wieku 23 lat i 9 mies. jako kawaler ożenił się z Salomeą Bazan, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 63 w Reniowie
w tym samym roku 1886 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Trymbulak, pod numerem domu 64

Trymbulak Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1872, zm. 1874 w wieku 1 rok
rodzice: Trymbulak Antoni i Drozd Rozalia
rodzice chrzestni: Strzała Jan i Druczek Maria, żona Bazylego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mieczysław Audykowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
mieszkał w domu nr 14

Trymbulak Jakub
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. ok. 1873, zm. 1874 w wieku 1 rok
rodzice: Trymbulak Antoni i Drozd Rozalia
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa
mieszkał w domu nr 13

Trymbulak Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Trybulak" / "Tribulak"
mąż Zofii z domu Olender
wg księgi ślubów: ur. ok. 1814
wg księgi zgonów: ur. ok. 1821?, zm. 1889 w wieku 68(?) lat
rodzice: Trymbulak Marcin i Cideło Anna
(w r. 1860 jego imię zapisano błędnie jako Franciszek)
w roku 1835 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Zofią Olender, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 67
w roku 1836 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Mikołaja Trymbulaka - pod numerem domu 14
w roku 1839 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Trymbulak - pod numerem domu 14
w roku 1842 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Trymbulak - pod numerem domu 14
w roku 1845 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Trymbulak - pod numerem domu 16
w roku 1847 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Trymbulaka - pod numerem domu 14
w roku 1850 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Franciszki Trymbulak - pod numerem domu 14
w roku 1854 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Trymbulaka - pod numerem domu 14
w roku 1858 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wincentego Trymbulaka - pod numerem domu 14
w roku 1860 (pod imieniem Franciszek) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Łukasza Trymbulaka - pod numerem domu 13
w roku 1862 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Trymbulaka - pod numerem domu 14
w roku 1858 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Marii z Antonim Żmudź
w roku 1864 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Anny z Andrzejem Druczkiem
w roku 1882 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniego syna Wincentego z Heleną Czepelską z Reniowa
w roku 1886 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniego syna Jakuba z Rozalią Bazan
w roku 1889 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: uwiąd starczy, numer domu 14

Trymbulak Jan
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1845, zm. 1854 w wieku 9 lat
rodzice: Trymbulak Marcin i Koryszko Katarzyna
rodzice chrzestni: Drozd Tomasz i Olender Zofia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: choroba
numer domu 73

Trymbulak Jan (I)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1849, zm. 1855 w wieku 6 lat
rodzice: Trymbulak Szymon i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Strzała Błażej i Świądkiewicz Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: biegunka / czerwonka
numer domu 134

Trymbulak Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
w niektórych latach oryg. "Trybulak" / "Trembulak"
mąż Petroneli z domu Górskiej
ur. 1854
rodzice: Trymbulak Jan i Olender Zofia
rodzice chrzestni: Olender Michał i Olender Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 14
w czasie ślubu c.k. żołnierz (oryg. "c.r. miles praesidiarius")
w roku 1879 w wieku 24 lat i 6 mies. jako kawaler ożenił się z Petronelą Górską z domu nr 160
w roku 1881 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Trymbulak, pod numerem domu 14
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Trymbulak, pod numerem domu 14
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Trymbulaka, pod numerem domu 14
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Trymbulak, pod numerem domu 14
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Trymbulaka, numer domu nie podany
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Trymbulaka - pod numerem domu 262

Trymbulak Jan (II)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1856
rodzice: Trymbulak Szymon i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Wodecki Bartłomiej i Półtorak Justyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wincenty a Paulo Zieliński, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 134

Trymbulak Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1867
jeden z bliźniąt
rodzice: Trymbulak Piotr i Góral Tekla
rodzice chrzestni bliźniąt: Derech Jacek, Żmudź Regina żona Jana, Dzik Józef, Szklanny Marta żona Ma... (tekst ucięty)
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 14

(być może osoba j.w. - błędny zapis nazwiska panieńskiego matki?)
Trymbulak Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
mąż Marii z domu Fiec
wiek nie wpisany
rodzice: Trymbulak Piotr i Grad Tekla
w roku 1894 mieszkał w domu nr 146, jako kawaler ożenił się z Marią Fiec z domu nr 83

Trymbulak Jan Kanty
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1874
rodzice: Trymbulak Antoni i Drozd Rozalia
rodzice chrzestni: Druczek Bazyli i Strzała Tekla, żona Jana
(dane księdza udzielającego sakramentu chrztu ucięte)
mieszkał w domu nr 14

Trymbulak Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1875
rodzice: Trymbulak Antoni i Bil Anna
rodzice chrzestni: Trymbulak Szczepan i Kusiak Maria, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
mieszkał w domu nr 73

Trymbulak Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1875
rodzice: Trymbulak Szczepan i Gryntus Tekla
rodzice chrzestni: Dajczak Wojciech i Wodecka Rozalia, żona Piotra
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 134

Trymbulak Jan
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1885, zm. 1888 w wieku 2,5 roku
rodzice: Trymbulak Jan i Górska Petronela
rodzice chrzestni: Druczek Michał i Bil Ewa, żona Wincentego
zapisana przyczyna zgonu: gruźlica
mieszkał w domu nr 14

Trymbulak Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
mąż Marii z domu Dajczak
wg księgi ślubów: ur. ok. 1809
wg księgi zgonów: ur. ok. 1811, zm. 1855 w wieku 44 lat
wg danych z 1841: rodzice: Trymbulak Krzysztof i Franciszka
w roku 1841 mieszkał w domu nr 73, w wieku 32 lat jako kawaler ożenił się z Maria Dajczak z domu nr 102
w roku 1845 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Trymbulaka - pod numerem domu 102
w roku 1854 wymieniony jako mąż zmarłej, numer domu nie podany; był wtedy opisany jako żebrak ("mendicus")
w roku 1855 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: tyfus, numer domu 102

Trymbulak Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1867
jeden z bliźniąt
rodzice: Trymbulak Piotr i Góral Tekla
rodzice chrzestni bliźniąt: Derech Jacek, Żmudź Regina żona Jana, Dzik Józef, Szklanny Marta żona Ma... (tekst ucięty)
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 14

Trymbulak Józef
BIAŁOGŁOWY

ur. i zm. 1876 w wieku 10 miesięcy
rodzice: Trymbulak Mikołaj i Jary Rozalia
(w księdze chrztów imię ojca zapisano błędnie jako Józef)
rodzice chrzestni: Jary Kazimierz i Kwiatek Ewa, żona Mikołaja
zapisana przyczyna zgonu: wyniszczenie gruźlicze
numer domu 78

Trymbulak Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1883
rodzice: Trymbulak Antoni i Bil Anna
rodzice chrzestni: Sikora Łukasz i Kurzel Maria, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. August Krogulski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 73

Trymbulak Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1885, zm. 1886 w wieku 9 miesięcy
rodzice: Trymbulak Szczepan i Gryntus Tekla
(w księdze chrztów nazwisko panieńskie matki zapisane błednie jako Gruntowska)
rodzice chrzestni: Sikora Łukasz i Krupnicka Maria
zapisana przyczyna zgonu: ospa prawdziwa
mieszkał w domu nr 174

Trymbulak Józef
NETERPIŃCE

ur. 1888
rodzice: Trymbulak Tomasz i Dziaduszek Anastazja
rodzice chrzestni: Dziaduszek Paweł i Olejnik Helena, żona Eliasza
numer domu 54

Trymbulak Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1891
rodzice: Trymbulak Jan i Górska Petronela
rodzice chrzestni: Bil Wincenty i Górska Helena, żona Ignacego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tadeusz Konczewicz, proboszcz grecko-katolicki w Trościańcu
numer domu 262

Trymbulak Józef
TROŚCIANIEC WIELKI
oryg. "Trembulak"
ur. 1892
rodzice: Trymbulak Szczepan i Gryndus Tekla
rodzice chrzestni: Sikora Łukasz i Dajczak Róża, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Leonard Moczarowski, administrator rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 273

Trymbulak Józef
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1894, zm. 1894 w wieku 3 dni
rodzice: Trymbulak Antoni i Drozd Rozalia
zapisana przyczyna zgonu: słabość wrodzona
numer domu 14

Trymbulak Karol
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. i zm. 1842, żył 1 dzień
jedno z bliźniąt - z siostrą Marią
rodzice: Trymbulak Marcin i Koryszko Katarzyna
rodzice chrzestni bliźniąt: Drozd Tomasz, Dajczak Maria, Dajczak Maciej i Półtorak Justyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Dąbrowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: uduszenie się ("asphyxia")
numer domu 73

Trymbulak Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1845
rodzice: Trymbulak Jan i Olender Zofia
rodzice chrzestni: Sikora Andrzej i Półtorak Tekla
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 16

Trymbulak Katarzyna
RENIÓW

ur. 1888
rodzice: Trymbulak Wincenty i Czepelska Helena
rodzice chrzestni: Krąp Wincenty i Półtorak Anna, żona Stanislawa
numer domu 154

Trymbulak Katarzyna
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. 1891
rodzice: Trymbulak Michał i Dajczak Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Maciej i Olender Maria, żona Mikołaja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Leonard Moczarowski, administrator rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 67

Trymbulak Krzysztof
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Tribulak" / "Trybulak" / "Trebula" / "Trybula"
1) mąż Franciszki z domu Strąg
2) mąż Katarzyny z domu Raróg
ur. ok. 1772
brak informacji o rodzicach
(w r. 1825 nazwisko panieńskie drugiej żony zapisane błędnie jako Naróg, w r. 1828 jako Gałuszka, a w 1830 jej nazwisko panieńskie w ogóle nie podane)
w roku 1816 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Salomei Trymbulak - pod numerem domu 82
w roku 1818 w wieku 46 lat jako wdowiec (w księdze ślubów nie podane, po kim) ożenił się z Katarzyną Raróg, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 85
w roku 1821 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Trymbulaka - pod numerem domu 92
w roku 1823 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Szymona Trymbulaka - pod numerem domu 39
w roku 1825 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Trymbulaka - pod numerem domu 93
w roku 1828 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marianny Trymbulak - pod numerem domu 74
w roku 1830 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Trymbulak - pod numerem domu 73

(być może osoba j.w., pomimo różnicy wieku i innego numeru domu)
Trymbulak Krzysztof
TROŚCIANIEC WIELKI
oryg. "Trembulak"
brak informacji o stanie cywilnym
ur. ok. 1768, zm. 1838 w wieku 70 lat
zapisana przyczyna zgonu: ze starości
numer domu 96

Trymbulak Łucja
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1854, zm. 1855 w wieku 5 miesięcy
rodzice: Trymbulak Szymon i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Wodecki Piotr i Drozd Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 134
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
w księdze zgonów numer domu 73

Trymbulak Łukasz
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. i zm. 1860, żył 7 dni
rodzice: Trymbulak Jan i Olender Zofia
(w księdze chrztów imię ojca zapisane błędnie jako Franciszek)
rodzice chrzestni: Dajczak Sebastian i Bogucka Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 13
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
w księdze zgonów numer domu 14

Trymbulak Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
mąż Agnieszki z domu Sołtysowej
w roku 1831 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 134

Trymbulak Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. i zm. 1853, żył 1 tydzień
rodzice: Trymbulak Szymon i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Olender Adam i Dajczak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość
numer domu 134

Trymbulak Maciej
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1872
rodzice: Trymbulak Szymon i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Andrzej i Zrubek Maria, żona Józefa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Budzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 73

Trymbulak Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
żonaty (dane żony nie wpisane)
ur. ok. 1783, zm. 1830 w wieku 47 lat
przyczyna zgonu nieczytelna
numer domu 14

Trymbulak Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak" / w r. 1852 oryg. "Tribulak"
1) mąż Katarzyny z domu Koryszko
2) mąż Pelagii z domu Olejnik
ur. ok. 1811/1813, zm. 1875 w wieku 62 lat
rodzice: Trymbulak Krzysztof i Raróg Katarzyna
(właściwie Katarzyna Raróg była jego macochą - drugą żoną ojca; dane prawdziwej matki NN, imię prawdopodobnie Franciszka)
w roku 1833 w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyną Koryszko, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 84
w roku 1834 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Trymbulak - pod numerem domu 73
w roku 1837 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Bartłomieja Trymbulaka - pod numerem domu 73
w roku 1841 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wojciecha Trymbulaka - pod numerem domu 73
w roku 1842 wymieniony jako ojciec ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Karola i Marii Trymbulaków - pod numerem domu 73
w roku 1844 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Piotra Trymbulaka - pod numerem domu 73
w roku 1845 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Trymbulaka - pod numerem domu 73
w roku 1849 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Trymbulaka - pod numerem domu 73
w roku 1852 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu 73
w roku 1853 mieszkał w domu nr 73, w wieku 40 lat jako wdowiec (w księdze ślubów nie podane, po kim) ożenił się z Pelagią Olejnik z domu nr 50
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Trymbulaka - pod numerem domu 73
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Trymbulak - pod numerem domu 73
w roku 1858 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marcina Trymbulaka - pod numerem domu 73
w roku 1860 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Agaty Trymbulak - pod numerem domu 73
w roku 1854 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Rozalii z Marcinem Krzyżanowskim
w roku 1858 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Rozalii, wdowy po Marcinie Krzyżanowskim, z Wojciechem Owczarzem z Olejowa
w roku 1875 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Agaty z Wojciechem Dajczakiem
w tym samym roku 1875 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: choroba żołądka, numer domu 73

Trymbulak Marcin
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. i zm. 1858, w wieku 4 tygodnie
rodzice: Trymbulak Marcin i Olejnik Pelagia
rodzice chrzestni: Olejnik Adam i Dajczak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: szkarlatyna
numer domu 73

Trymbulak Maria, po mężu Żmudź (Żmudź Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI
(w r. 1873 oryg. "Trembulak", a w r. 1882 nazwisko męża zapisano jako "Żmuda")
żona Antoniego
rodzice: Trymbulak Jan i Olender Zofia
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wojciecha Żmudź
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Wincentego Żmudź
w roku 1878 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Żmudź
w roku 1879 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Żmudź
w roku 1882 wymieniona jako żona zmarłego
mieszkała w domu nr 4

Trymbulak Marianna
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. i zm. 1828 w wieku 11 tygodni
rodzice: Trymbulak Krzysztof i Raróg Katarzyna
(w ksiedze chrztów nazwisko panieńskie matki zapisane błednie jako Gałuszka)
rodzice chrzestni: Półtorak Ignacy i Sąsiadkowa Marianna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Mikołaj Górecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 74
zapisana przyczyna zgonu: z przyczyn naturalnych
w księdze zgonów numer domu 93

Trymbulak Maria, po mężu Żmudź (Żmudź Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak" / "Trembulak"
żona Antoniego
ur. 1839
rodzice: Trymbulak Jan i Olender Zofia
rodzice chrzestni: Olender Wojciech i Zaremba Tekla
sakramentu chrztu udzielił: ks. Ludwik Waniek, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 14
w roku 1858 mieszkała w domu nr 22, w wieku 19 lat (w księdze ślubów wiek błędnie 21 lat) jako panna wyszła za Antoniego Żmudź z domu nr 4
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Szymona Żmudź - pod numerem domu 4
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Wiktorii Żmudź - pod numerem domu 4

Trymbulak Maria
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. i zm. 1842, żyła 4 dni
jedno z bliźniąt - z bratem Karolem
rodzice: Trymbulak Marcin i Koryszko Katarzyna
rodzice chrzestni bliźniąt: Drozd Tomasz, Dajczak Maria, Dajczak Maciej i Półtorak Justyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Dąbrowski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: uduszenie się ("asphyxia")
numer domu 73

Trymbulak Maria po mężu Sikora (Sikora Maria)
BIAŁOGŁOWY

żona Wojciecha
ur. 1866
rodzice: Trymbulak Mikołaj i Jary Rozalia
w roku 1883 mieszkała w domu nr 78, w wieku 16 lat i 9 mies. jako panna wyszła za wdowca Wojciecha Sikorę z domu nr 96 w Białogłowach
w roku 1885 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Franciszki Sikora, pod numerem domu 98
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Sikora, pod numerem domu 96
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniny Sikora, pod numerem domu 99
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Antoniego Sikory, pod numerem domu 96
w roku 1897 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Sikora, pod numerem domu 96

Trymbulak Maria po mężu Krupnicka (Krupnicka Maria)
TROŚCIANIEC WIELKI / RATYSZCZE

żona Adama
ur. ok. 1869
rodzice: Trymbulak Szymon i Półtorak Maria
w roku 1886 mieszkała w domu nr 170 w Trościańcu Wielkim, w wieku 17 lat jako panna wyszła za wdowca Adama Krupnickiego z Ratyszcza, nr domu 48
po ślubie zamieszkała w Ratyszczu
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Władysława Krupnickiego, pod numerem domu 48
w roku 1889 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Anny Krupnickiej, pod numerem domu 48
w roku 1891 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Karola Krupnickiego, pod numerem domu 48
w roku 1896 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia - Jana Krupnickiego, pod numerem domu 48

Trymbulak Maria
RENIÓW

ur. 1886
rodzice: Trymbulak Jakub i Bazan Salomea
rodzice chrzestni: Dajczak Maciej i Kociubińska Aleksandra, żona Bartłomieja
numer domu 64

Trymbulak Maria
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1887
rodzice: Trymbulak Szczepan i Gryntus Tekla
rodzice chrzestni: Krupnicki Jan i Krzyżanowska Maria, żona Antoniego
mieszkała w domu nr 174

Trymbulak Marta
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1816 w wieku 20 dni
córka Krzysztofa
zapisana przyczyna zgonu: przedwczesny poród
numer domu 28

Trymbulak Marta
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1885
rodzice: Trymbulak Antoni i Bil Anna
rodzice chrzestni: Sikora Łukasz i Kurzel (...) /imię nieczytelne/, żona Antoniego
mieszkała w domu nr 175

Trymbulak Mateusz
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1878
rodzice: Trymbulak Antoni i Bil Anna
rodzice chrzestni: Trymbulak Szczepan i Kurzel Józefa, żona Jana
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
mieszkał w domu nr 73

Trymbulak Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
1) mąż Marii z domu Dajczak
2) mąż Marii z domu Olender
ur. 1866
rodzice: Trymbulak Szymon i Półtorak Maria
w czasie ślubu c.k. żołnierz
w roku 1889 mieszkał w domu nr 174, w wieku 22 lat jako kawaler ożenił się z Marią Dajczak z domu nr 71
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Trymbulak - pod numerem domu 174
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Trymbulak - pod numerem domu 67
w roku 1893 wymieniony jako mąż zmarłej, numer domu 70 (w księdze zgonów nazwisko panieńskie żony nie wpisane)
w roku 1893 mieszkał w domu nr 67, w wieku 27 lat jako wdowiec po Marii z domu Dajczak ożenił się z Marią Olender z domu nr 231

Trymbulak Michał
BIAŁOGŁOWY

ur. 1877
rodzice: Trymbulak Mikołaj i Jary Rozalia
rodzice chrzestni: Kwiatek Mikołaj i Nakoneczny Zofia, żona Andrzeja
numer domu 77

Trymbulak Michał
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1889 w Jarosławicach
rodzice: Trymbulak Jan i Górska Petronela
rodzice chrzestni: Ciupka(?) Michał i Kowalczuk Teresa
(numer domu nie podany)
urodzony w Jarosławicach, ochrzczony przez tamtejszego proboszcza grecko-katolickiego

Trymbulak Mikołaj
TROŚCIANIEC WIELKI / BIAŁOGŁOWY

w księdze chrztów oryg. "Trybulak"
1) mąż Rozalii z domu Jary
2) mąż wdowy Anny z domu Jaśnij / Jasny (różne wersje zapisu nazwiska), po 1-szym mężu Łaciak
ur. 1836 Trościaniec Wielki
rodzice: Trymbulak Jan i Olender Zofia
rodzice chrzestni: Olender Franciszel i Olender Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 14
(przed 1873 ożenił się z Rozalią Jary i zamieszkał w Białogłowach)
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Trymbulaka, pod numerem domu 78
w roku 1876 (błędnie pod imieniem Józef) wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Trymbulaka, pod numerem domu 78
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Michała Trymbulaka, pod numerem domu 77
w roku 1879 mieszkał w domu nr 78 w Białogłowach, w wieku 42 lat i 6 mies. jako wdowiec po Rozalii z domu Jary ożenił się z wdową Anną Łaciak z domu Jaśnij z Trościańca Wielkiego, nr domu 40
w tym samym roku 1879 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Mikołaja Trymbulaka, pod numerem domu 78
w roku 1882 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii (I) Trymbulak, pod numerem domu 148
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszki Trymbulak, pod numerem domu 148
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii (II) Trymbulak, pod numerem domu 148
w roku 1883 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Marii z Wojciechem Sikorą

Trymbulak Mikołaj
BIAŁOGŁOWY

ur. 1879
rodzice: Trymbulak Mikołaj i Jasny Anna
rodzice chrzestni: Bil Wincenty i Jasny Maria, żona Łukasza
numer domu 78

Trymbulak Pelagia / Paulina
TROŚCIANIEC WIELKI
(w księdze chrztów pod imieniem Pelagia, w księdze zgonów pod imieniem Paulina)
ur. 1876, zm. 1882 w wieku 5 lat
rodzice: Trymbulak Antoni i Drozd Rozalia
rodzice chrzestni: Kurzel Michał i Drozd Rozalia, żona Bazylego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wktor Rostkowicz, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
w księdze chrztów pod numerem domu 12
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
w księdze zgonów pod numerem domu 14

Trymbulak Piotr
TROŚCIANIEC WIELKI

w niektórych latach oryg. "Trybulak"
1) mąż NN
2) mąż Tekli z domu Góral
wg księgi ślubów: ur. ok. 1823
wg księgi zgonów: ur. ok. 1825, zm. 1883 w wieku 58 lat
wg księgi ślubów: rodzice: Trymbulak Maciej i Żytyńska Anna
wg danych z 1857: rodzice: Trymbulak Marcin i Żytyńska Anna
wg danych z 1859, 1863 i 1867: rodzice: Trymbulak Marcin i Dec Anna
w roku 1853 mieszkał w domu nr 14 w Trościańcu, w wieku 30 lat jako wdowiec (nie podane, po kim) ożenił się z Teklą Góral z Załoziec, nr domu 206
w roku 1854 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Trymbulaka - pod numerem domu 14
w roku 1857 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Zofii Trymbulak - pod numerem domu 14
w roku 1859 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Tomasza Trymbulaka - pod numerem domu 14
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Trymbulaka - pod numerem domu 14
w roku 1867 wymieniony jako ojciec ochrzczonych niemowląt - bliźniąt Józefa i Jana Trymbulaków - pod numerem domu 14
w roku 1883 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: zapalenie płuc, numer domu nie podany

Trymbulak Piotr
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. i zm. 1844, w wieku 8 miesięcy
rodzice: Trymbulak Marcin i Koryszko Katarzyna
rodzice chrzestni: Drozd Tomasz i Dajczak Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: choroba
numer domu 73

Trymbulak Piotr
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1892
rodzice: Trymbulak Antoni i Góral Tekla
rodzice chrzestni: Borsuk Mikołaj i Bil Rozalia, żona Antoniego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tadeusz Koncewicz, grecko-katolicki kapelan w Trościańcu
mieszkał w domu nr 146

Trymbulak Piotr
RENIÓW

ur. 1897
rodzice: Trymbulak Wincenty i Czepelska Helena
rodzice chrzestni: Półtorak Stanisław i Pasiecznik Katarzyna, żona Emila
numer domu 14

Trymbulak Regina
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1858
rodzice: Trymbulak Szymon i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Bil Wawrzyniec i Półtorak Justyna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 73

Trymbulak Rozalia, po 1-szym mężu Krzyżanowska, po 2-gim Owczarz, po 3-cim Radom, po 4-tym Bagińska (Krzyżanowska Rozalia) (Owczarz Rozalia (Radom Rozalia) (Bagińska Rozalia)
TROŚCIANIEC WIELKI / OLEJÓW

w niekstórych latach oryg. "Trybulak" / "Trembulak"
1) żona Marcina Krzyżanowskiego
2) żona Wojciecha Owczarza
3) żona Jana Radoma
4) żona Jakuba Bagińskiego
ur. 1834 Trościaniec Wielki
rodzice: Trymbulak Marcin i Koryszko Katarzyna
(w późniejszych latach matka zapisywana błędnie jako Krzyżanowska Katarzyna, a w r. 1862 przekręcone dane obojga rodziców: "Krzyżanowski Marcin i Trybula Katarzyna")
rodzice chrzestni: Dajczak Michał i Koryszko Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Emanuel Swoboda, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 73
w roku 1854 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Marcina Krzyżanowskiego z domu nr 69
w roku 1858 mieszkała w domu nr 73 w Trościańcu Wielkim, w wieku 23 lat jako wdowa po Marcinie Krzyżanowskim wyszła za wdowca Wojciecha Owczarza z Olejowa, nr domu 127
w roku 1860 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Owczarz - pod numerem domu 126 w Olejowie
w roku 1862 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Owczarz - pod numerem domu 126 w Olejowie
w roku 1864 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Kazimierza Owczarza - pod numerem domu 126 w Olejowie
w tym samym roku 1864 wymieniona jako żona zmarłego, pod numerem domu 126 w Olejowie
jako Owczarz Rozalia żona Wojciecha
w roku 1862 była matką chrzestną dla Zofii Drozdowskiej z domu nr 119 w Olejowie
w roku 1862 była matką chrzestną dla Antoniego Owczarza z domu nr 15 w Olejowie
w roku 1864 była matką chrzestną dla Feliksa Owczarza z domu nr 15 w Olejowie
w roku 1865 w wieku 32 lat jako wdowa po Wojciechu Owczarzu wyszła za Jana Radoma, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 126 w Olejowie
w roku 1878 w wieku 43 lat jako wdowa po Janie Radom wyszła za wdowca Jakub Bagińskiego ur. Strusów, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu: 16 w Olejowie

Trymbulak Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI
oryg. "Trybulak"
ur. ok. 1857, zm. 1874 w wieku 17 lat
rodzice: Trymbulak Piotr i Góral Tekla
zapisana przyczyna zgonu: gruźlica / wyniszczenie
mieszkała w domu nr 14

Trymbulak Rozalia
TROŚCIANIEC WIELKI
oryg. "Trembulak"
ur. 1881
rodzice: Trymbulak Jan i Górska Petronela
rodzice chrzestni: Derech Michał i Górska Helena, żona Ignacego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkała w domu nr 14

Trymbulak Rozalia (I)
BIAŁOGŁOWY

ur. 1882, zm. 1886 w wieku 4 lat
rodzice: Trymbulak Mikołaj i Jasny Anna
rodzice chrzestni: Łakocki Jerzy i Rusinowska Franciszka, żona Wawrzyńca
zapisana przyczyna zgonu: wycieńczenie / wyniszczenia
numer domu 148

Trymbulak Rozalia
RENIÓW

ur. 1885
rodzice: Trymbulak Wincenty i Czepelska Helena
rodzice chrzestni: Dajczak Maciej i Kromp Teresa
numer domu 102

Trymbulak Rozalia (II)
BIAŁOGŁOWY

ur. 1890
rodzice: Trymbulak Mikołaj i Jaśnij Anna
rodzice chrzestni: Kurzel Maciej i Morawska Maria, żona Andrzeja
numer domu 148

Trymbulak Salomea
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1816
rodzice: Trymbulak Krzysztof i Strąg Franciszka
rodzice chrzestni: Olender Tomasz i Trymbulak Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Czerniawski, proboszcz grecko-katolicki w Trościańcu
numer domu 82

Trymbulak Stanisław
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1890
rodzice: Trymbulak Antoni i Bil Anna
rodzice chrzestni: Sikora Łukasz i Dajczak Rozalia, córka Jana
mieszkał w domu nr 73

Trymbulak Szczepan
TROŚCIANIEC WIELKI
w niektórych latach oryg. "Tribulak" / "Trembulak"
mąż Tekli z domu Gryntus / Gryndus (różne wersje pisowni)
(w r. 1885 nazwisko panieńskie żony zapisane błędnie jako Gruntowska)
ur. 1850
rodzice: Trymbulak Szymon i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Trymbulak Jan i Strzała Maria sakramentu
chrztu udzielił: ks. Andrzej Zieliński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 134
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Jana Trymbulaka, pod numerem domu 134
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Trymbulaka, pod numerem domu 73
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Balbiny Trymbulak, pod numerem domu 174
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Trymbulaka, pod numerem domu 174
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Marii Trymbulak, pod numerem domu 174
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Trymbulak, pod numerem domu 273
w roku 1892 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Trymbulaka, pod numerem domu 273

Trymbulak Szymon
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak" / w r. 1823 oryg. "Trebula"
mąż Marii z domu Półtorak
ur. 1823
rodzice: Trymbulak Krzysztof i Raróg Katarzyna
(w r. 1863 imię ojca zapisano błędnie jako Marcin)
rodzice chrzestni: Sasiadek Antoni i Półtorakowa Agnieszka
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Błęczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 39
w roku 1847 mieszkał w domu nr 73, w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Marią Półtorak z domu nr 134
w roku 1849 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Trymbulaka - pod numerem domu 134
w roku 1850 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Szczepana Trymbulaka - pod numerem domu 134
w roku 1853 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Macieja (I) Trymbulaka - pod numerem domu 134
w roku 1854 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Łucji Trymbulak - pod numerem domu 134
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Trymbulaka - pod numerem domu 134
w roku 1858 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Reginy Trymbulak - pod numerem domu 73
w roku 1860 wymieniony jako ojciec chłopca bez imienia, urodzonego martwego - pod numerem domu 73
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Wawrzyńca Trymbulaka - pod numerem domu 76
w roku 1872 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Macieja (II) Trymbulaka - pod numerem domu 73
w roku 1886 jako ojciec udzielił zgody na ślub małoletniej córki Marii z Adamem Krupnickim z Ratyszcza
w roku 1889 jako ojciec wyraził zgodę na ślub małoletniego syna Michała z Marią Dajczak
w roku 1890 wymieniony jako mąż zmarłej, pod numerem domu nr 144

Trymbulak Teresa
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. i zm. 1877, w wieku 7 dni
rodzice: Trymbulak Wojciech i Łaciak Maria
rodzice chrzestni: Dajczak Wojciech i Łaciak Katarzyna, żona Wawrzyńca
sakramentu chrztu udzielił: ks. Wenanty Pielecki, proboszcz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
mieszkała w domu nr 73

Trymbulak Tomasz
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. ok. 1825, zm. 1831 w wieku 6 lat
rodzice: Trymbulak Marcin i Anna
zapisana przyczyna zgonu: cholera
numer domu 73

Trymbulak Tomasz
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1845, zm. 1849 w wieku 4 lat (w księdze zgonów wiek błędnie 3 lata)
rodzice: Trymbulak Józef i Dajczak Maria
rodzice chrzestni: Półtorak Kacper i Sąsiadek Anna
sakramentu chrztu udzielił: ks. Aleksander Iskrzyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
zapisana przyczyna zgonu: konwulsje / drgawki
numer domu 102

Trymbulak Tomasz
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1853, zm. 1854, w wieku 1 rok
rodzice: Trymbulak Marcin i Olejnik Pelagia
(w księdze zgonów matka zapisana błędnie jako Koryszko Katarzyna)
rodzice chrzestni: Drozd Tomasz i Gałuszka Pelagia
sakramentu chrztu udzielił: ks. Feliks Tarczyński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 73
zapisana przyczyna zgonu: choroba
numer domu nie podany

Trymbulak Tomasz
TROŚCIANIEC WIELKI / NETERPIŃCE

w księdze chrztów oryg. "Trybulak"
mąż Anastazji z domu Dziaduszek
ur. 1859 Trościaniec Wielki
rodzice: Trymbulak Piotr i Góral Tekla
rodzice chrzestni: Żmudź Jan i Bil Małgorzata
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
w księdze chrztów numer domu 14 w Trościańcu
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Józefa Trymbulaka, pod numerem domu 54 w Neterpińcach

Trymbulak Wawrzyniec
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1863
rodzice: Trymbulak Szymon i Półtorak Maria
rodzice chrzestni: Owczar Wojciech i Zrubek Maria
sakramentu chrztu udzielił: ks. Józef Czerwiński, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
numer domu 76

Trymbulak Wincenty
TROŚCIANIEC WIELKI / RENIÓW

w księdze chrztów oryg. "Trybulak"
mąż Heleny z domu Czepelskiej
ur. 1858 Trościaniec Wielki
rodzice: Trymbulak Jan i Olender Zofia (w r. 1891 imię ojca zapisano błędnie jako Franciszek)
rodzice chrzestni: Strzała Błażej i Bogucka Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Michał Jaworski, wikariusz rzymsko-katolicki w Załoźcach
mieszkał w domu nr 14 w Trościańcu Wielkim
w roku 1882 w wieku 23 lat i 11 miesięcy jako kawaler ożenił się z Heleną Czepelską z Reniowa, nr domu 102
po ślubie zamieszkał w Reniowie
w roku 1883 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Zofii Trymbulak, pod numerem domu 102
w roku 1885 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Rozalii Trymbulak, pod numerem domu 102
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Katarzyny Trymbulak, pod numerem domu 154
w roku 1891 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Franciszka Trymbulaka, pod numerem domu 154
w roku 1897 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Piotra Trymbulaka, pod numerem domu 14

Trymbulak Wojciech (I)
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. i zm. 1841, żył 5 dni
rodzice: Trymbulak Marcin i Koryszko Katarzyna
rodzice chrzestni: Rusinowski Marcin i Półtorak Małgorzata
sakramentu chrztu udzielił: ks. Grzegorz Strzelbicki, proboszcz grecko-katolicki w Białogłowach
zapisana przyczyna zgonu: biegunka / czerwonka
numer domu 73

Trymbulak Wojciech (II)
TROŚCIANIEC WIELKI
(w r. 1873 oryg. "Trębulak", w r. 1882 "Trybulak")
mąż Marii z domu Łaciak
ur. ok. 1850, zm. 1882 w wieku 32 lat
rodzice: Trymbulak Marcin i Koryszko Katarzyna
mieszkał w domu nr 73
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Ewy Trymbulak
w roku 1877 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Teresy Trymbulak
w roku 1882 zmarł, zapisana przyczyna zgonu: suchoty

Trymbulak Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI

oryg. "Trybulak"
ur. 1857
rodzice: Trymbulak Piotr i Góral Tekla
rodzice chrzestni: Olender Maciej i Dajczak Teresa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Barwiński, administrator grecko-katolicki w Trościańcu
numer domu 14

Trymbulak Zofia
RENIÓW

ur. 1883
rodzice: Trymbulak Wincenty i Czepelska Helena
rodzice chrzestni: Półtorak Stanisław i Dec Katarzyna, żona Piotra
numer domu 102

Trymbulak Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1883, zm. 1885 w wieku 1,5 roku
rodzice: Trymbulak Jan i Górska Petronela
rodzice chrzestni: Bil Wincenty i Górska Helena, żona Ignacego
sakramentu chrztu udzielił: ks. Tadeusz Koncewicz, grecko-katolicki kapelan w Trościańcu
zapisana przyczyna zgonu: gruźlica
mieszkała w domu nr 14

Trymbulak Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1887
rodzice: Trymbulak Jan i Górska Petronela
rodzice chrzestni: Borenk(?) Mikołaj i Olender Tekla(?), żona Macieja
mieszkała w domu nr 14

Trymbulak Zofia
TROŚCIANIEC WIELKI
ur. 1888, zm. 1890 w wieku 2 lata
rodzice: Trymbulak Antoni i Bil Anna
rodzice chrzestni: Sikora Łukasz i Kurzel Maria, żona Jana
zapisana przyczyna zgonu: koklusz
mieszkała w domu nr 73

Trymbulak N.N. (chłopiec bez imienia)
TROŚCIANIEC WIELKI

ur. i zm. 1860 (urodzony martwy)
rodzice: Trymbulak Szymon i Półtorak Maria
(w księdze zgonów imię matki zapisane błędnie jako Katarzyna)
numer domu 73
Niniejsze wypisy pochodzą ze starych ksiąg kościelnych, których skany znajdują się w zbiorach projektu "Olejów na Podolu".

Księgi rzymskokatolickie:
- dane z lat 1816-1847 i 1850-1865 - chrzty, śluby i zgony, oraz 1865-1896 - tylko księga ślubów - dla wiosek z parafii rzymskokatolickiej Olejów
- dane z lat 1816-1899 (bez niektórych roczników) - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Trościaniec Wielki, Reniów, Białogłowy, Neterpińce, Ratyszcze, Czystopady i Hnidawa, z parafii rzymskokatolickiej Załoźce

Księgi grecko-katolickie:
- dane z lat 1835-1865 - chrzty, śluby i zgony - dla wiosek Olejów i Białokiernica

Wszystkie imiona podajemy w wersji polskiej, więc Jan zamiast łacińskiego Joannes, Wojciech zamiast Adalbertus, Katarzyna zamiast Catherina i tak dalej.