19-wieczni Białokierniczanie
Dodane przez Remek dnia Maja 27 2007 03:22:05
Od administratorów strony internetowej "Olejów na Podolu":

Ważna uwaga !!!
Ta wersja spisu dawnych mieszkańców NIE JEST aktualna i NIE BĘDZIE już uzupełniana czy poprawiana. Ponieważ bardzo częste były śluby między mieszkańcami różnych wiosek i migracje w obrębie członków tej samej rodziny, zdecydowaliśmy się nie dzielić już naszego materiału na poszczególne miejscowości. Aktualizowane w miarę napływu nowych danych i poprawiane z odszukanych błędów wersje spisów znajdują się na naszej stronie internetowej w kategorii artykułów "Szukamy Przodków".Szybko się to czyta, ale niestety długo się pisze. Mnóstwo roboty z odcyfrowywaniem starych zapisków, czasem nie do końca czytelnych. Ale bardzo ciekawy efekt i na pewno na tym nie poprzestaniemy. Na obróbkę czekają kolejne materiały i za jakiś czas uaktualnimy tą listę nazwisk o następne roczniki. Życzymy powodzenia w poszukiwaniu przodków.
I na koniec jeszcze taka uwaga: rody często migrowały między wioskami, więc radzimy zaglądać także do pozostałych materiałów, czyli z Olejowa i Bzowicy.


Bielecka Agnieszka, po 1-szym mężu (...) /B..zek?/
ur. ok. 1826 (lub ok. 1806)
rodzice: Bielecki Stanisław i Jacyszyn(?) Barbara
w roku 1856 wymieniona pod numerem domu 6, w wieku 30? (50?) lat jako wdowa po Ignacym (...) /B..rzek?/ wyszła za wdowca Dymitrija Wołyńca ur. Seretec, wymienionego pod tym samym numerem domu 6

Bielecka Ludwika
ur. ok. 1846
rodzice: Bielecki Tomasz i Laszkiewicz Agnieszka
w roku 1862 mieszkała w domu nr 52, w wieku 16 lat jako panna wyszła za Maksymiliana Horodyskiego ur. Horodyszcze, wymienionego pod tym samym numerem domu 52

Bielecki Józef
ur. ok. 1830
rodzice: Bielecki Kazimierz i Bojko Maria
w roku 1851 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Marią Krzywą z Olejowa i tam zamieszkał

Bielecki Michał
ur. ok. 1827
rodzice: Bielecki Marcin i Moskaluk Ewa
w roku 1859 w wieku 32 lat jako kawaler ożenił się z Barbarą Kosińską z Olejowa, dom nr 14 tamże

Daszkiewicz Anna
ur. ok. 1843, Załoźce
rodzice: Daszkiewicz Jan(?) i Krzyszkowska Teresa
w roku 1862 wymieniona pod numerem domu 45, w wieku 19 lat jako panna wyszła za wdowca Szymona Krzyżanowskiego, wymienionego pod tym samym numerem domu 45

Glofs Karolina Apolonia
ur. ok. 1834, Weiskirchen na Morawach
rodzice: Glofs Franciszek i Bilek Rozalia
w roku 1858 mieszkała w domu nr 36? (30?), w wieku 24 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Jamborskiego z domu nr 4

Grocholski alias Gural Wincenty
ur. ok. 1838
rodzice: Grocholski Wincenty i Nowicka Gural Maryla
w roku 1862 wymieniony pod numerem domu 42, w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Anną Luciów mieszkającą w domu nr 42

Grześków Bartłomiej
brak innych danych
w latach 1855-1862 występował jako świadek

Grześków Marcin
brak innych danych
w roku 1858 występował jako świadek

Grześków Mikołaj
brak innych danych
w roku 1856 występował jako świadek

Hajduk Jan
ur. ok. 1828
rodzice: Hajduk Józef i Żylyńska Wiktoria
w roku 1858 mieszkał w domu nr 21, w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Palamarz z domu nr 7

Hajduk Marianna
ur. ok. 1836
rodzice: Hajduk Józef i Grześków Marianna
w roku 1856 mieszkała w domu nr 17, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Stefana Różyckiego z domu nr 8

Horodyski Maksymilian
ur. ok. 1836, Horodyszcze
rodzice: Horodyski Jakub i Kuczyj Helena, córka Onufrego
w roku 1862 wymieniony pod numerem domu 52, w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Ludwiką Bielecką z domu nr 52

Horodyski Szymon
brak innych danych
w roku 1862 występował jako świadek

Jabłońska Marianna
ur. ok. 1834 (lub ok. 1832), Glinna koło Brzeżan
rodzice: Jabłoński Jakub i Zawadzka Wiktoria
w roku 1857 wymieniona pod numerem domu 1, w wieku 23? (25?) lat jako panna wyszła za wdowca Mikołaja Lindę ur. Wójkowice w Przemyskiem, wymienionego pod tym samym numerem domu 1

Jamborski Jan
ur. ok. 1813
rodzice: Jamborski Kazimierz i Ignatowska Salomea
w roku 1855 mieszkał w domu nr 3, w wieku 42 lat jako kawaler ożenił się z wdową Teresą Diaków z Masztalerzów z domu nr 39

Jamborski Jan
ur. ok. 1830
rodzice: Jamborski Michał i Wierzbicka Anastazja
w roku 1858 mieszkał w domu nr 4, w wieku 28 lat jako wdowiec po Annie Nowosielskiej ożenił się z Karoliną Apolonią Glofs, ur. Weiskirchen na Morawach, z domu nr 30? (36?)

Jamborski Jan
brak innych danych
w latach 1851-1861 to nazwisko występowało w kilku miejscach jako świadek, ale powiedzieć, czy była to ta sama osoba - w Białokiernicy żyło w tamtym czasie co najmniej dwóch dorosłych Janów Jamborskich.

Jamborski Mikołaj
ur. ok. 1813
rodzice: Jamborski Kazimierz i Ignatowska Salomea
w roku 1857 w wieku 44 lat jako wdowiec po Helenie Wergelas ożenił się z wdową Katarzyną Wolaniuk z Owczarzów z Olejowa, nr domu 152 tamże

Korzeń Maksymilian
brak innych danych
w roku 1860 występował jako świadek

Kowal Bazyli
ur. ok. 1830
rodzice: Kowal Jan i Pobereznik Anna
w roku 1855 mieszkał w domu nr 11, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Anną Zarwańską z domu nr 20

Kowal Bazyli
brak innych danych, być może ten j.w.
w roku 1852 występował jako świadek

Krzyżanowski Józef
ur. ok. 1813
rodzice: Krzyżanowski Józef i Szabatarz(?) Anna
w roku 1852 mieszkał w domu nr 53, w wieku 39 lat jako kawaler ożenił się z Salomeą Luciów z domu nr 42

Krzyżanowski Piotr
ur. ok. 1820
rodzice: Krzyżanowski Jan i Łakocka Justyna
w roku 1860 mieszkał w domu nr 19, w wieku 40 lat jako wdowiec po Paraskewii /nazwisko nie podane/ ożenił się z Wiktorią Laszkiewicz z domu nr 4

Krzyżanowski Piotr
brak innych danych, być może ten j.w.
w roku 1861 występował jako świadek

Krzyżanowski Szymon
ur. ok. 1824
służący
rodzice: Krzyżanowski Jan i Łakocka Justyna
w roku 1858 mieszkał w domu nr 5, w wieku 34 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Urban, ur. Krztič koło Rakonic w Czechach, z domu nr 12
w roku 1862 wymieniony pod numerem domu 45, w wieku 38 lat jako wdowiec po Mariannie Urban ożenił się z Anną Daszkiewicz ur. Załoźce, wymienioną pod tym samym numerem domu 45

Kuczer Paweł
brak innych danych
w roku 1858 występował jako świadek

Kusiakiewicz Elżbieta
ur. ok. 1838
rodzice: Kusiakiewicz Błażej i Siwak Apolonia
w roku 1855 mieszkała w domu nr 2, w wieku 17 lat jako panna wyszła za Pawła Luciów z domu nr 39

Kusiakiewicz Piotr
ur. ok. 1826
rodzice: Kusiakiewicz Jan i Bielecka Justyna
w roku 1851 mieszkał w domu nr 2, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Laszkiewicz z domu nr 10

Kusiakiewicz Wawrzyniec
ur. ok. 1834 (lub ok. 1836)
rodzice: Kusiakiewicz Piotr i Buzun(?) Ewa
w roku 1859 mieszkał w domu nr 5, w wieku 25? (23?) lat jako kawaler ożenił się z Ewą Laszkiewicz z domu nr 52

Kutzelmann Józef Longin
ur. ok. 1834, Jezierna
żołnierz z Ołomuńca, strażnik sądu kryminalnego w Tarnopolu
rodzice: Kutzelmann Franciszek i Biernacka Teofila
w roku 1859 wymieniony pod numerem domu 18, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Priniów ur. Tarnopol, wymienioną pod tym samym numerem domu 18

Laszkiewicz Ewa
ur. ok. 1839
matka: Laszkiewicz Agnieszka
w roku 1859 mieszkała w domu nr 52, w wieku 20 lat jako panna wyszła za Wawrzyńca Kusiakiewicza z domu nr 5

Laszkiewicz Marianna, po 1-szym mężu Kusiakiewicz
ur. ok. 1825
rodzice: Laszkiewicz Antoni i Bielecka Helena
w roku 1851 mieszkała w domu nr 10, w wieku 26 lat jako panna wyszła za Piotra Kusiakiewicza z domu nr 2
w roku 1855 mieszkała w domu nr 2, w wieku 30 lat jako wdowa po Piotrze Kusiakiewiczu wyszła za wdowca Symeona Palamarza z domu nr 46

Laszkiewicz Michał
brak innych danych
w roku 1855 występował jako świadek

Laszkiewicz Wiktoria
ur. ok. 1841
rodzice: Laszkiewicz Dominik i Bielecka Maria (oryg. "Bilecka")
w roku 1860 mieszkała w domu nr 4, w wieku 19 lat jako panna wyszła za wdowca Piotra Krzyżanowskiego z domu nr 19

Linda Mikołaj
ur. ok. 1822, Wójkowice w Przemyskiem
rodzice: Linda Walenty i Pietruszka Paraskewa
w roku 1857 wymieniony pod numerem domu 1, w wieku 35 lat jako wdowiec po Mariannie Mielnik ożenił się z Marianną Jabłońską ur. Glinna koło Brzeżan, wymienioną pod tym samym numerem domu 1

Luciów Anna
ur. ok. 1838
rodzice: Luciów Grzegorz i Masztalerz Maria (oryg. "Mastalarz")
w roku 1862 mieszkała w domu nr 42 (jej rodziców), w wieku 24 lat jako panna wyszła za Wincentego Grocholskiego, wymienionego pod tym samym numerem domu 42

Luciów Paweł
ur. ok. 1827
rodzice: Luciów Michał i Jacyszyn Katarzyna
w roku 1855 mieszkał w domu nr 39, w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Elżbietą Kusiakiewicz z domu nr 2

Luciów Salomea
ur. ok. 1834
rodzice: Luciów Grzegorz i Masztalerz Maria (oryg. "Masztalirz")
w roku 1852 mieszkała w domu nr 42, w wieku 18 lat jako panna wyszła za Józefa Krzyżanowskiego z domu nr 53

Masztalerz Teresa, po 1-szym mężu Diaków
ur. ok. 1805 (lub ok. 1825)
rodzice: Masztalerz Bartłomiej i Rużycka Apolonia
w roku 1855 mieszkała w domu nr 39, w wieku 50? (30?) lat, jako wdowa po Gabrielu Diaków, wyszła za Jana Jamborskiego z domu nr 3

Mielnik Jan
brak innych danych
w latach 1855-1862 występował jako świadek

Naróg Antoni
ur. Trościaniec ur. ok. 1827
rodzice: Naróg Jan i Dajczak Katarzyna (oryg. "Dayczak")
w roku 1862 w wieku 35 lat jako kawaler ożenił się z Agnieszką Zawadzką ur. Glinna koło Lwowa, numery domu dla obojga nie podane

Niemilowska Anna
ur. ok. 1820 w Olejowie
rodzice: Niemilowski Jan i Radom Agnieszka
w roku 1860 wymieniona pod numerem domu 48, w wieku 40 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Totośko ur. Jackowce, wymienionego pod tym samym numerem domu 48

Palamarz Marianna
ur. ok. 1836
rodzice: Palamarz Jan i Radom Magdalena
w roku 1858 mieszkała w domu nr 7, w wieku 22 lat jako panna wyszła za Jana Hajduka z domu nr 21

Palamarz Szymon
ur. ok. 1819/1820
w roku 1852 żołnierz, potem rolnik
rodzice (są różnice nazwiska matki w dwóch dokumentach): Palamarz Paweł i Jignota(?) Melania (1852) / Kozar Melania (1855)
w roku 1852 w wieku 32 lat jako kawaler ożenił się z wdową Katarzyną Frijuda(?) z Radomów z Bzowicy, dom nr 43 tamże
w roku 1855 mieszkał w domu 46 (czy w Białokiernicy?) i w wieku 36 lat jako wdowiec po Katarzynie Radom ożenił się z wdową Marianną Kusiakiewicz z Laszkiewiczów z domu nr 2

Priniów Marianna
ur. ok. 1844, Tarnopol
córka inwalidy wojskowego
rodzice: Priniów Bazyli i Wysocka Marianna
w roku 1859 wymieniona pod numerem domu 18, w wieku 15 lat jako panna wyszła za Józefa Longina Kutzelmanna ur. Jezierna, wymienionego pod tym samym numerem domu 18

Reiter Jan
ur. ok. 1824, Wyżniany
zawod: cegielnik
rodzice: Reiter Jakub i Bor Elżbieta
w roku 1855 wymieniony pod numerem domu 62, w wieku 31 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Robak, wymienioną pod tym samym numerem domu 62

Robak Marianna
ur. ok. 1831
rodzice: Robak Jan i Szkałuba Agnieszka
w roku 1855 wymieniona pod numerem domu 62, w wieku 24 lat jako panna wyszła za Jana Reitera ur. Wyżniany, wymienionego pod tym samym numerem domu 62

Różycki Stefan
ur. ok. 1824
rodzice: Różycki Józef i Szerszeń Marianna
w roku 1856 mieszkał w domu nr 8, w wieku 32 lat jako kawaler ożenił się z Marianną Hajduk z domu nr 17

Schnobel Marcin
ur. ok. 1810, Opatowice na Morawach
rodzice: Schnobel Liboriusz i Hloschek Katarzyna
w roku 1861 mieszkał w domu nr 15, w wieku 51 lat jako wdowiec po Katarzynie Schumbera ożenił się z Franciszką Urban ur. Sokal z domu nr 20

Siwak Jakub
brak innych danych
w roku 1860 występował jako świadek

Skorobohaty Daniel
ur. ok. 1828
rodzice: Skorobohaty Szymon i Palamarz Agafia
w roku 1852 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Tatianną Romaniszyn z Bzowicy, dom nr 30 tamże

Totośko Jan
ur. ok. 1793, Jackowce
rodzice: Totośko Jacek i Sagan Ewa
w roku 1860 wymieniony pod numerem domu 48, w wieku 67 lat jako wdowiec po Annie Baźnickiej ożenił się z Anną Niemilowską ur. Olejów, wymienioną pod tym samym numerem domu 48

Urban Barbara
ur. ok. 1840 w Czechach /miejscowość nie podana/
rodzice: Urban Jan i Kliner Anna
w roku 1861 wymieniona pod numerem domu 15, w wieku 21 lat jako panna wyszła za Wojciecha Wąsickiego ur. Kołtów, wymienionego pod tym samym numerem domu 15

Urban Franciszka
ur. ok. 1842, Sokal
rodzice: Urban Jan i Kliner Anna
w roku 1861 mieszkała w domu nr 20, w wieku 19 lat jako panna wyszła za wdowca Marcina Schnobla ur. Opatowice na Morawach z domu nr 15

Urban Marianna
ur. ok. 1836, Krztič koło Rakonic w Czechach
rodzice: Urban Jan i Kliner Anna
w roku 1858 mieszkała w domu nr 12, w wieku 22 lat jako panna wyszła za Symeona Krzyżanowskiego z domu nr 5

Wąsicki Wojciech
ur. ok. 1809? Kołtów
rodzice: Wąsicki Józef i Krzyżanowska Helena
w roku 1861 wymieniony pod numerem domu 15, w wieku 52? lat jako kawaler ożenił się z Barbarą Urban ur. w Czechach /miejscowość nie podana/, wymienioną pod tym samym numerem domu 15

Wołyniec Dymitrij
ur. ok. 1819, Seretec
rodzice: Wołyniec Grzegorz i Rzeźnik Ewa
w roku 1856 wymieniony pod numerem domu 6, w wieku 37 lat jako wdowiec po Mariannie Stolnik ożenił się z wdową Agnieszką (...) /B..rzek?/ z Bieleckich, wymienioną pod tym samym numerem domu 6

Zarwańska Anna
ur. ok. 1837
rodzice: Zarwański Jacek i Bereza Marianna
w roku 1855 mieszkała w domu nr 20, w wieku 18 lat jako panna wyszła za Bartłomieja Kowala z domu nr 11

Zarwański Jacek
brak innych danych
w roku 1851 występował jako świadek

Zarwański Jan
brak innych danych
w roku 1858 występował jako świadek

Zawadzka Agnieszka
ur. ok. 1837, Glinna koło Lwowa
matka: Zawadzka Katarzyna
w roku 1862 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Antoniego Naroga ur. Trościaniec, numery domów dla obojga nie podane