Nazwisko Łobur
Dodane przez Remek dnia Marca 21 2010 16:45:14
Dane z lat 1842 i 1850-1896 dla wiosek z parafii Olejów
i z lat 1874 i 1885-1890 dla Trościańca Wielkiego

(uaktualnione 21 marca 2010)Łobur Anastazja
HARBUZÓW
żona Maksymiliana, brak innych danych
w roku 1851 była matką chrzestną dla Franciszka Jezierzańskiego z domu nr 38 w Harbuzowie

Łobur Anastazja
HARBUZÓW
brak innych danych
w roku 1852 była matką chrzestną dla Zofii Błaszków z domu nr 26 w Harbuzowie
w roku 1852 była matką chrzestną dla Anastazji Łobur z domu nr 16 w Harbuzowie
w roku 1856 była matką chrzestną dla Tekli Łobur z domu nr 15 w Harbuzowie

Łobur Andrzej
HUKAŁOWCE
1) mąż Paraskewii z domu Tomków
2) mąż Katarzyny z domu Janiszewskiej
ur. ok. 1818
wg zapisu z 1851 - rodzice: Łobur Paweł i Maria, nazwisko panieńskie nie podane
wg zapisu z 1863 - rodzice: Łobur Paweł i Procyk Paraskewa
w roku 1851 mieszkał w domu nr 62, w wieku 33 lata jako wdowiec po Paraskewie Tomków ożenił się z Katarzyną Janiszewską z domu nr 35
w roku 1852 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anastazji Łobur, pod numerem domu 16
w roku 1856 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Tekli Łobur, pod numerem domu 15
w roku 1863 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia - Anny Łobur, pod numerem domu 16

Łobur Andrzej
HARBUZÓW
brak innych danych, być może j.w.
w roku 1853 był ojcem chrzestnym dla Józefa Jezierzańskiego z domu nr 39 w Harbuzowie
w roku 1859 był ojcem chrzestnym dla Marcelli Błaszków z domu nr 19 w Harbuzowie

Łobur Anna
HARBUZÓW
ur. 1863
rodzice: Łobur Andrzej i Janiszewska Katarzyna
rodzice chrzestni: Żuczkowski Jan i Błażków Marianna, żona Józefa
sakramentu chrztu udzielił: ks. Orest Derżko, administrator grecko-katolicki w Harbuzowie
mieszkała w domu nr 16

Łobur Bazyli
HARBUZÓW
brak innych danych
w roku 1855 był ojcem chrzestnym dla Magdaleny Błaszków z domu nr 26 w Harbuzowie

Łobur Daniel
ŁOPUSZANY
brak innych danych
w roku 1893 występował jako świadek

Łobur Eliasz
HARBUZÓW
brak innych danych
w roku 1886 występował jako świadek

Łobur Eustachy
HARBUZÓW
mąż Anny z domu Mikołów
ur. ok. 1842
rodzice: Łobur Andrzej i Kowal Paraskewa
w roku 1866 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Anną Mikołów, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 67
w roku 1891 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Katarzyny z grekokatolikiem Stefanem Krawcem
w roku 1895 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Marii z grekokatolikiem Janem Małanczukiem

Łobur Ewa
HARBUZÓW
brak innych danych
w roku 1857 była matką chrzestną dla Szymona Błaszków z domu nr 29 w Harbuzowie

Łobur Gabriel
HARBUZÓW
brak innych danych
w roku 1864 był ojcem chrzestnym dla Michała Olendra z Harbuzowa, numer domu nie podany

Łobur Grzegorz
ŁOPUSZANY
brak innych danych
w latach 1883-1885 występował jako świadek, w tym raz jako świadek ślubu mieszkańców Trościańca Wielkiego

Łobur Helena
HARBUZÓW
brak innych danych
akuszerka
w dostępnych materiałach z 1857 r. asystowała przy jednym porodzie

Łobur Jan
ŁOPUSZANY
brak innych danych
w roku 1883 występował jako świadek

Łobur Katarzyna, po mężu Hładun (Hładun Katarzyna)
HARBUZÓW
żona Andrzeja
ur. ok. 1861
rodzice: Łobur Andrzej i Janiszewska Katarzyna
w roku 1886 mieszkała w domu nr 78, w wieku 25 lat jako panna wyszła za grekokatolika Andrzeja Hładun z domu nr 67

Łobur Katarzyna, po mężu Krawiec (Krawiec Katarzyna)
HARBUZÓW
żona Stefana
ur. 1870
rodzice: Łobur Eustachy i Mikołów Anna
w roku 1891 mieszkała w domu nr 68, w wieku 21 lat jako panna wyszła za grekokatolika Stefana Krawca z domu nr 44

Łobur Katarzyna
HARBUZÓW
brak innych danych
w roku 1856 była matką chrzestną dla Katarzyny Jezierzańskiej z domu nr 38 w Harbuzowie
w roku 1860 była matką chrzestną dla Józefa Jezierzańskiego z domu nr 28 w Harbuzowie

Łobur Ksenia
HARBUZÓW
żona Bazylego, brak innych danych
w roku 1864 była matką chrzestną dla Michała Olendra z Harbuzowa, numer domu nie podany

Łobur Łukasz
ŁOPUSZANY
mąż Małgorzaty z domu Błaszków
grekokatolik
ur. ok. 1859
rodzice: Łobur Aleksy i Procyk Katarzyna
w roku 1883 mieszkał w domu nr 32, w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Małgorzatą Błaszków z domu nr 60 w Harbuzowie

Łobur Maria, po mężu Szawarowska (Szawarowska Maria)
HARBUZÓW
żona Teodora
ur. ok. 1867
rodzice: Łobur Szymon i Martyniszyn Helena
w roku 1888 mieszkała w domu nr 7, w wieku 21 lat jako panna wyszła za grekokatolika Teodora Szawarowskiego z Łukawca, nr domu 10

Łobur Maria, po mężu Małanczuk (Małanczuk Maria)
HARBUZÓW
żona Jana
ur. 1872
rodzice: Łobur Eustachy i Mikołów Anna
w roku 1895 mieszkała w domu nr 68, w wieku 23 lata jako panna wyszła za grekokatolika Jana Małanczuka z domu nr 6

Łobur Paweł
HARBUZÓW
brak innych danych
w roku 1874 występował jako świadek

Łobur Rozalia
HARBUZÓW
ur. 1852, zm. 1854 w wieku 1,5 roku
rodzice: Łobur Andrzej i Janiszewska Katarzyna
rodzice chrzestni: Małanczuk Grzegorz i Łobur Anastazja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
w czasie chrztu wymieniona pod numerem domu 16
zapisana przyczyna zgonu: gorączka, nr domu 67

Łobur Szymon
HARBUZÓW
mąż Heleny z domu Martyniszyn
grekokatolik
ur. ok. 1838
rodzice: Łobur Bazyli i Seniszyn Maria
w roku 1868, w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Heleną Martyniszyn, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 17
w roku 1888 jako ojciec udzielił zgody na ślub niepełnoletniej córki Marii z grekokatolikiem Teodorem Szawarowskim z Łukawca

Łobur Szymon
HARBUZÓW
brak innych danych, być może j.w.
w roku 1870 występował jako świadek

Łobur Tekla, po 1-szym mężu Głemba, po 2-gim Skoczylas (Głemba Tekla) (Skoczylas Tekla)
HARBUZÓW
1) żona Michała Głemby
2) żona Teodora Skoczylasa
ur. 1856
rodzice: Łobur Andrzej i Janiszewska Katarzyna
rodzice chrzestni: Mikołów Michał i Łobur Anastazja
sakramentu chrztu udzielił: ks. Jan Sobolewski, kapelan rzymsko-katolicki w Olejowie
w czasie chrztu wymieniona pod numerem domu 15
w roku 1876 mieszkała w domu nr 16, w wieku 20 lat jako panna wyszła za grekokatolika Michała Głembę z domu nr 31
w roku 1888 mieszkała w domu nr 16, w wieku 32 lata jako wdowa po Michale Głemba wyszła za grekokatolika Teodora Skoczylasa z domu nr 78

Łobur Teodor
HARBUZÓW
brak innych danych
w roku 1895 występował jako świadek